De Laks

Korte beschrijving

Een route langs de noord-oost zijde van Oud Turnhout in het land van Turnhout (België). Deze wandeling is uitgevoerd in naam van Toerisme Oud Turnhout en is ook in papieren uitvoering verkrijgbaar bij het Infokantoor Toerisme, Kerkstraat 46, 2360 Oud-Turnhout. Ook zonder GPS is deze route te lopen.


Kenmerken
Startpunt: Ruitersportcentrum
Startlocatie: Antwerpse Kempen , Belgie
Coördinaten N51.356090 E5.001633
Afstanden: 8 km
Type: Akker, Kanaal, Open
Begaanbaar: Erg drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Gedeeltelijk aangelijnd
Horeca: Bij start
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 8 km in Oud Turnhout in België.
De route wordt rechtsom gelopen. Met de GPS kan de route ook andersom gelopen worden.
Er is een WTP-RTE route beschikbaar.
Onderweg komt u regelmatig een bankje of zelfs een picknicktafel tegen.
De route is zeer goed begaanbaar. Het gedeelte langs het kanaal vraagt in natte tijden om goede wandelschoenen.
Horeca vindt u aan het begin van de route. De taverne heeft een mooi terras.
Er is een WPT en RTE file beschikbaar.
Uw hond is welkom maar moet aangelijnd blijven.Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn een week van prachtig weer hebben we natuurlijk net de dag uitgekozen met bewolking. De temperatuur is op de vroege ochtend half april net boven het vriespunt uitgekomen. Vanuit het Centrum van Oud-Turnhout (België)  rijden we steeds verder de natuur in. Dit ziet er veelbelovend uit.

De wagen kunnen we prima parkeren aan het begin van de route. Een taverne met een groot terras trekt al meteen onze aandacht. Maar het vroege tijdstip en de lage temperatuur vragen eerst om eens stevig op pad te gaan.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOud-Turnhout
Oud-Turnhout is een gemeente in het noordoosten van de Belgische provincie Antwerpen. De Kempense gemeente telt iets meer dan 12.800 inwoners. De naam Oud-Turnhout duikt reeds op vanaf de 14de eeuw als Vetus Turnholtum (1333), Oud-Tuernout (1405) en Viès-Tournout (1414). Uit een akte van schenking (1187) van Gerard van Duffel aan de Tempeliers blijkt dat het vroegste Turnhout in het huidige Oud-Turnhout lag.

De eerste officiële vraag tot afscheiding van Turnhout dateert van 22 juli 1836. Deze werd net zoals aanvragen uit 1852 en 1853 verworpen. In 1858 geeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers een gunstig advies en stemt de Senaat eveneens in, zodat koning Leopold I op 29 december 1858 het besluit tekent. Zodoende werd Oud-Turnhout op 1 januari 1859 een zelfstandige gemeente met 2.807 inwoners.

De gemeentegrens wijzigde vrij drastisch bij de fusie van gemeenten op 1 januari 1977. Oorspronkelijk was het de bedoeling Oud-Turnhout samen te voegen met Turnhout, Beerse en Vosselaar doch dit voorstel werd afgewezen. Oud-Turnhout moest wel het gehucht Schoonbroek afstaan aan Retie en Kijkverdriet overdragen aan Ravels. Daardoor kromp niet alleen de oppervlakte van 4.774 ha tot 3.986 ha, maar moest de gemeente ook 1.038 bewoners inleveren. Samen met de stad Turnhout en de gemeenten Beerse en Vosselaar maakt Oud-Turnhout sinds 1999 deel uit van de Projectvereniging Regionaalstedelijk Gebied Turnhout. In 2008 kreeg deze samenwerking een nieuwe naam: Stadsregio Turnhout.

Door de laaghangende zon en de lichte mist ziet het hele pad langs het kanaal er sfeervol uit, zeker als je tegen de zon in kijkt. Opvallend is de rust. In de verte hoor je vogels fluiten, voor de rest is het stil.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSKanaal Turnhout-Antwerpen
Dit kanaal wordt ook wel het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten genomend. De Kempense kanalen werden niet alleen gegraven als transportweg tussen de Maas en de Schelde. Het kanaal heeft een lengte van 63,3 km en is gemiddeld 20 meter breed. De diepte is gemiddeld 2,5 meter. Met de aanleg van het kanaal is gestart in 1844.

Een belangrijke functie was het aanvoeren van straatmest uit Antwerpen om dit hier te gebruiken om de zandgronden een beetje vruchtbaarder te maken. Een andere functie was het bevloeien van de arme Kempense zandgrond met het kalkrijke Maaswater.

Toen tijdens het graven klei werd gevonden was dit de start van een bloeiende tijd van vele steenbakkerijen. Deze tijd is ook terug te zien in de vele kleiputten die overal rondom het nabij gelegen Beerse te zien zijn. Later werd het kanaal gebruikt voor het transporteren van "wit zand" uit Lommel en stenen en pannen..

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn de verre mist zien we een boot naderen. We wachten even tot deze wat dichterbij is, maar wat duurt dat lang. Als stuurman van een dergelijke boot moet je veel geduld hebben. Met een wandeltempo komt de boot langs. In de kajuit zit de stuurman rustig op een stoel. Haasten lijkt er niet bij.

 

Dan verlaten we het kanaal om een stukje agrarisch landschap op de zoeken. Het ziet er meteen anders uit, en zo ruikt het ook.

Het voordeel is dat we nu kunnen genieten van vergezichten, boerderijen, vee en boeren die druk bezig zijn.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSTerwijl we over een net stukje asfalt lopen vergeet je bijna dat deze Hoge- en Lage Mierdse weg oude wegen zijn die vroeger al werden gebruikt. Hoe anders zag het er toen uit.

Deze wandeling is genaamd naar hoeve "De Laks". Waar deze naam precies vandaan komt is onduidelijk. Het kan afgeleid zijn van Laak, wat een oude naam voor beek is. Ook komen we een hoeve tegen met de mooie naam "verdronke heide". Die naam laat niets te wensen over.

Onderweg komen we regelmatig een tractor tegen met een flinke tank erachter. De drijfmest wordt uitgereden. Over de zandpaden worden enorme zandwolken opgeworpen. Ogen dicht en even wachten tot zo'n kolos voorbij gedenderd is. Gas terug nemen is er niet bij. Er moet productie gedraaid worden.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDrijfmest
Drijfmest is een mengsel van vaste mest en vloeibare mest (gier). Vroeger werd de vaste stalmest met stro op een mesthoop apart gehouden van de gier die in een gierkelder werd verzameld. Om arbeid te besparen is men veelal overgegaan op de opslag van drijfmest in een mestput.

De dieren kunnen verblijven in een stal met een roostervloer of een dichte vloer. Bij een roostervloer vallen alle uitwerpselen door de roosterspleten in de mestput en bij een dichte vloer wordt door een meestal automatisch werkende mestschuif regelmatig de mest in de mestput geschoven.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn Nederland is er sinds 2006 nieuwe wetgeving voor de opslag en aanwending van drijfmest van kracht. Drijfmest moet op grasland worden verspreid met een drijfmestinjecteur. Op akkerland moet drijfmest met een bouwlandinjecteur uitgereden worden. Vroeger mocht dit zonder injecteur mits het direct daarna wordt ondergewerkt.

Hier zien we meteen de verschillen tussen België en Nederland. In Nederland moet de mest geinjecteerd worden. In België wordt het gewoon met een grote straal op het land gespoten. Het verschil kun je in ieder geval ruiken.

En zo is er onderweg voldoende te zien en te beleven. Een mooie omgeving rondom Oud Turnhout.

Een laatste vraag blijft over. Geldt het "TE KOOP" bord voor het beeld of voor restaurant-taverne Burcht Hertog Jan op de achtergrond. Door de hekken heen zien we een idyllisch plaatje. Een mooie burcht. Jammer dat alles verlaten lijkt.

Gebruikte Websites
Wikipedia
Infokantoor Toerisme

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

  • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
  • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
  • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
  • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
  • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
  • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
  • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.