Brunssummerheide

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 29-09-2019

Een werkelijk schitterende wandeling over de zeer glooiende Brunssumerheide. Overal natuur, bos, heide, stuifzandgebieden en glooiende paden met een paar prachtige uitkijkpunten.

We slingeren tijdens deze wandeling over de Brunssummerheide van het ene hoge punt naar het andere. Door het vele losse zand is het soms wat afzien. Zeker als de zon volop staat te branden. Maar als vervolgens de camera weer getrokken kan worden voor de volgende prachtige foto dan is al het zweet als weer snel vergeten. En fotogeniek is deze omgeving zeker. Eigenlijk is elk jaargetijde.

Er zijn verkorte versies van 13/11/9/8 en 6 km van deze wandeling beschikbaar. Ook is er een WPT en RTE file beschikbaar.


Kenmerken
Startpunt: Heerlen
Startlocatie: Limburg , Nederland
Coördinaten N50.923369 E5.977499
Afstanden: 16, 13, 11, 9, 8 km
Type: Bos, Hei, Zandheuvel
Begaanbaar: Erg drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Bij start
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 16 km bij Heerlen over de Brunssumerheide. 
De route is 16 km lang en gaat over glooiend terrein met veel los zand. Door de hoogteverschillenen en het losse zand is deze tocht wat zwaarder en ongeschikt voor mensen met een slechte conditie of voor scootmobiels.
Er zijn verkortingen van 13/11/9/8 en 6 km.
Ook is er een WPT-RTE route.
Aan het begin van de wandeling is een restaurant.
Tijdens de wandeling komt u regelmatig een bankje tegen.
Goede wandelschoenen zijn zeker aan te bevelen.
De hond kan aangelijnd mee, onderweg is er ook een stukje losloopgebied.Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe zon schijnt volop, het is heerlijk weer. We hebben de stevige wandelschoenen aangetrokken en een leuke route in de GPS geladen.

Op pad in een glooiend natuurgebied. Hoe glooiend kunnen we u mooi laten zien in het profiel van deze wandeling. We zijn hier natuurlijk niet in de bergen, maar doordat we regelmatig door los zand lopen is het even doorzetten naar boven. Maar dan krijg je ook een prachtig uitzicht kado.

Het grootste hoogteverschil is ongeveer 50 meter. Vooral naar de uitzichtspunten gaat het dan even stijl naar boven.

Maar voordat we aan de wandeling beginnen komen we langs het Explorium. Hier is ook een sterrenwacht. Op de wanden hangen twee zonnewijzers, gelukkig met enige uitleg.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSLuc Vincken zonnewijzer

1 t/m 9 Klokkentijd Wintertijd
De Klokkentijd Wintertijd komt overeen met de tijd die uw horloge aangeeft. In de zomerperiode hanteren we de zomertijd en dan moeten we hier één uur bij optellen.

XII MIDDAGUUR
De aanduiding XII geeft het middaguur aan volgens de ware zonnetijd.

Seizoenen/maanden
Door de schaduw van het bolletje op de wijzer kunt u de maand (en het seizoen) aflezen. De wijzer, waar het bolletje op bevestigd is, wijst in de richting van de poolster. Dat is ook het geval met de wijzer van de zonnewijzer op de zuidmuur van het observatorium.

Onze moderne klokken en tijdseinen verdelen het jaar in precies gelijke minuten en dagen. In werkelijkheid loopt de aarde niet steeds met dezelfde snelheid om de zon en de lengte van een etmaal is daarom soms langer en soms korter dan 24 uren. In de natuur verloopt de tijd onregelmatig. We hebben het jaarlijkse gemiddelde uitgerekend en dat laten we onze klokken aanwijzen. Een zonnewijzer die naar het echte hemelse gebeuren kijkt, is ten opzichte van onze klokken soms voor en soms achter. We noemen dit tijdvereffening.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOnze moderne klokken en tijdseinen verdelen het jaar in precies gelijke minuten en dagen. In werkelijkheid loopt de aarde niet steeds met dezelfde snelheid om de zon en de lengte van een etmaal is daarom soms langer en soms korter dan 24 uren.

In de natuur verloopt de tijd onregelmatig. We hebben het jaarlijkse gemiddelde uitgerekend en dat laten we onze klokken aanwijzen. Een zonnewijzer die naar het echte hemelse gebeuren kijkt, is ten opzichte van onze klokken soms voor en soms achter. We noemen dit tijdvereffening.

Limburgs Science Center
Deze zonnewijzer werd speciaal voor eXplorion op Schrieversheide ontwikkeld door J. Kragten van de Zonnewijzerkring (Eindhoven). De zonnewijzer is berekend voor de coördinaten Noorderbreedte 50,9° en Oosterlengte 5,983°.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWELKOM bij eXplorion science center
Welkom in Heerlen, bij science center en sterrenwacht eXplorion. Prachtig gelegen aan de rand van natuurgebied Brunssummerheide vindt je hier een ontdek- en doecentrum voor jong en oud.

Hoofdthema`s zijn sterrenkunde en ruimtevaart, maar je wordt er ook wijzer op het gebied van computertechnologie, optische illusies, wiskunde en kunst en nog veel meer. Voor meer informatie zie www.explorion.nl

Naast het Explorium vindt u hier ook een restaurant met een mooi panoramaterras. Een heerlijk plek om na de wandeling even uit te blazen. Dan gaan we echt op pad.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBrunssummerheide
De naam Brunssummerheide wordt gebruikt voor ca 600 ha groot heidegebied, een natuurgebied van Vereniging Natuurmonumenten; dit betreft met name de z.g. Schrieversheide. Anderzijds noemt men zo ook het ca 1800 ha grote recreatiegebied waarin dit natuurgebied ligt.

Het recreatiegebied Brunssummerheide ligt in de Nederlandse provincie Limburg, in het oosten van de gemeente Brunssum en aangrenzende gemeenten, onder andere Heerlen en Landgraaf. Het recreatief gebruik houdt onder andere in wandelen, fietsen, golfen en paardrijden.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNatuur
De Schrieversheide is een restant van een vroeger veel groter heideveld dat nu voor een deel bebost is, verdwenen onder een vuilstort of bebouwd. De nog altijd zeer waardevolle en fraaie Schrieverheide is een van de meest heuvelachtige in Nederland en de enige heide van enige omvang in zuid-Limburg.

Daardoor komen grote hoogteverschillen voor en fraaie vergezichten. De kweldruk op de bronnen van de Roode Beek is daarom groot. De heide wordt dus doorsneden door een sterk venig en moerassig beekdal, met veel van de bijbehorende begroeiing, wat voor Nederland een grote bijzonderheid mag heten.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBedreigingen
Versnippering is een grote bedreiging voor dit natuurterrein. In de jaren 80 werd een deel van dit natuurterrein gebruikt om de Golfclub Brunssummerheide aan te leggen.

In de jaren 90 waren er plannen om over een deel van de Brunsummerheide een snelweg aan te leggen.

Zandwinning vormt ook een bedreiging voor de Brunssummerheide. Voor het myocene zilverzand, dat beschouwd wordt als een waardevolle grondstof, zijn al diverse plekken in de omgeving afgegraven, delen van de heide werden op het nippertje voor ontgronding gered.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSEen deel van de Brunssummerheide bestaat uit een voormalige vuilstort die is afgedekt. Op dit deel staat onder andere het huidige bezoekerscentrum. Deze vuilstort dateert uit de tijd van voor de huidige milieuwetgeving en hier zijn onder andere ziekenhuisafval en afval van een verffabriek gedumpt.

Dan komen we op één van de mooiste stukken. Een groot stuifzandgebied waardoor een beekje loopt. Via een bruggetje kunnen we oversteken. Voor ons ligt een bergje met daarboven op een bankje. Na een pittige klim door het mulle zand genieten we van een boterham en een schitterend uitzicht. Op de foto hierboven kunt u het bergje zien. Op foto hieronder het uitzicht. Wat is het hier MOOI.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOostelijke Mijnstreek
De Oostelijke Mijnstreek is een streek in Nederlands Zuid-Limburg. De naam mijnstreek dateert uit de eerste helft van de vorige eeuw toen in de streek rondom de kernen Kerkrade, Heerlen, Brunssum, Landgraaf de industriële steenkoolwinning van de in de Limburgse bodem aanwezige steenkool van de grond kwam.

Het economisch, sociaal en cultureel leven in de periode 1910 - 1975 werd bepaald door de activiteiten rond de Staatsmijnen Wilhelmina, Emma, Hendrik en de particuliere mijnen Oranje-Nassau I t/m IV, de Lauramijn, de Juliamijn, de Domaniale mijn en de Willem-Sophiamijn. De Oostelijke Mijnstreek valt samen met de de CBS-definitie grootstedelijke agglomeratie Heerlen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHalverwege de wandeling lopen we langs de rand van dit gebied. Een groot hek zorgt er voor dat we ook niet verder kunnen dwalen. Hier wordt dan gewonnen. Een wat desolaat landschap is hier te zien. Ook een vergezicht, maar dan iets minder mooi.

Heerlen is op de achtergrond te zien. Hier begint de bewoonde wereld weer. We draaien om om nog even te genieten van het mooie natuurgebied achter ons.

Bruin- en steenkoolwinning
In de periode 1900 tot 1960 draaide de economie in de regio voornamelijk rondom de steenkoolwinning. De streek behoorde tot de welvarendste gebieden van het land.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn 1955 stonden de vier grootste gemeenten (Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Landgraaf) uit de streek in de top 25 van gemeenten met het hoogste aantal hoge inkomens (zie afbeelding Ranglijst gemeenten met aantal hoge inkomens).

De streek kende ook een groot aantal bruinkoolgroeven. Een blijvende herinnering aan deze dagbouw zijn de vele vijvers zoals de koffiepoel op de Brunssummer Heide en het vijverpark in het centrum van Brunssum.

De bekende zandvlakte op de Brunssumerheide is niet natuurlijk maar bestaat uit zilverzand dat vrijkwam bij de ontginning van de bruinkoolmijn waar nu de koffiepoel ligt.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNa 1960 kreeg de steenkool snel concurrentie van andere andere energiebronnen zoals aardolie en aardgas. Door ontwikkelingen in de zeevaart konden kolen goedkoper van elders worden aangevoerd.

Nog steeds liggen onder Limburg grote voorraden steenkool en bruinkool op winbare diepte. Hoewel de steenkool uit de Oostelijke Mijnstreek op het laatst op 980 meter diepte werd gewonnen, liggen er strategische reserves op beter bereikbare diepten. Maar het is niet waarschijnlijk dat deze reserves ooit worden ontgonnen nu kolencentrales veelal worden gesloten en de kolenkachel allang vervangen is door de CV en over enige tijd door energiezuinige warmtepompen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNieuwe mijnen onder het huidige Nationaal Park De Meinweg (buiten de Oostelijke Mijnstreek) zijn nooit in gebruik genomen. Ook liggen er in de Oostelijke Mijnstreek uitgestrekte lagen bruinkool.

Rendabele winning is onder de huidige sociale en economische omstandigheden echter niet rendabel. Ook zou de grootschalige winning van bruinkool grote impact hebben op het landschap.

In december 1965 werd tijdens een toespraak van minister Den Uyl van het kabinet-Cals aangekondigd dat de mijnindustrie zou worden gesloten omdat de exploitatie niet langer rendabel was. De sluiting verliep geleidelijk.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVeel hoger opgeleide werknemers trokken in de periode 1960 - 1970 weg uit de regio om elders te gaan werken. In 1975 werd de laatste steenkoolmijn in de regio gesloten. Met de sluiting van de steenkoolmijnen verdween een groot aantal banen.

Na een middag genieten komt er weer een einde aan deze wandeling. Wat een supermooi gebied. De omschakeling komt al snel als op de A76 een lange file staat.

Vanwege een ongeluk is de hele snelweg afgesloten. We gaan binnendoor om zo de A2 te bereiken. Dat lukt gelukkig zonder veel problemen.

Gebruikte websites
www.explorion.nl
nl.wikipedia.org/wiki/Oostelijke_Mijnstreek
nl.wikipedia.org/wiki/Brunssummer_Heide

POI's

 • Brunssummerheide N50.9263 E5.9864
 • De Heikop N50.9273 E6.0098
 • Heksenberg N50.9161 E5.9848
 • Koffiepoel N50.9321 E5.9902
 • Restaurant/Sterrenwacht/Explorium N50.9237 E5.9805
 • Schrieversheide N50.9228 E5.9889
 • Start/finish/parkeerplaats N50.9233 E5.9774
 • Uitzichtspunt_1 N50.9277 E5.9804
 • Uitzichtspunt_2 N50.9295 E5.9978
 • Uitzichtspunt_3 N50.9284 E6.0053
 • Uitzichtspunt_4 N50.9201 E5.9953
 • Zandafgraverij N50.9135 E5.9847
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.