Kampheidewandeling

Korte beschrijving

Een wandeling door één van de stiltste gebieden die de Kempen vandaag nog rijk is. Bossen, heide, prehistorische grafheuvels en een stukje langs het kanaal. Mocht u deze route te kort vinden dan verwijzen we u naar onze verlengde route van 18 km die een combinatie is van deze route en de Dombergerheide- / Doolhofwandeling.

Deze wandeling uitgevoerd in naam van Toerisme Turnhout (België) is ook in papieren uitvoering verkrijgbaar bij het kantoor Grote Markt 44 in Turnhout. Ook zonder GPS is deze route te lopen.


Kenmerken
Startpunt: Turnhout (B)
Startlocatie: Antwerpse Kempen , Belgie
Coördinaten N51.357780 E4.958761
Afstanden: 11, 7 km
Type: Bos, Kanaal, Open, Wei
Begaanbaar: Erg drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Bij start
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 11 km bij Turnhout in België.
De route is goed begaanbaar.
In droge tijden kunnen sommige paden zeer zanderig zijn. Dit kan een probleem zijn voor scootmobiels.
Er is een verkorting van 7 km beschikbaar.
Er is een verlengde route van 18 km beschikbaar waarbij deze route wordt gecombineerd met de Dombergerheide- / Doolhofwandeling.
Bij de start vindt u een horeca gelegenheid op de camping.
Er is een WPT-RTE route beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWe parkeren de auto bij camping de Baalse Hei in Turnhout (België). We zijn er vandaag vroeg bij. In de middag wordt er regen verwacht en nu kunnen we nog even genieten van het lekkere zonnetje. Zo vroeg op de ochtend verwacht je dat de hele camping nog in volle rust is. Dat valt tegen. Verschillende mensen zijn op pad om de hond uit te laten.

Wat verderop zijn we helemaal alleen. Een mooi landschap ontvouwt zich voor ons. We genieten ervan en nemen de nodig foto's. De zandpaden zijn door de droogte wat moeilijk begaanbaar. Dat is blijkbaar algemeen bekend. We komen een bordje tegen met de woorden Sahara / Woestijnstraat.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSKampheide
De Kampheide is één van de stilste gebieden in de huidige Kempen. Op deze wandeling doorkruis je naast grote bossen ook restjes heide en vind je nog een handvol prehistorische grafheuvels.

Waar komt de naam Kampheide vandaan?
In de Hollandse periode (1815-1830) bevond zich hier een militair kamp. Daarvan zijn alle resten al lang verdwenen. Het gebied is bekend als Ravels Kamp of Kampheide. Het was in die tijd een belangrijk kamp. Dit kan worden opgemaakt uit de herhaalde bezoeken van koning Willem I die het kamp in 1819, 1821 en 1823 bezocht. De koning verbleef natuurlijk niet in het kamp maar in Turnhout. In de avond werd dan voor de koning een groot bal georganiseerd. Overdag werd gekeken naar de manoeuvres van de manschappen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOnderweg zien we plaatjes van een andere wandeling. Het zijn de geel-rode plaatjes van de Streek-GR-Kempen route. Een wandellus van ruim 200 km door de Antwerpse Kempen. Er is een gids beschikbaar met daarin de route informatie en de bezienswaardigheden onderweg.

Natuurlijk hoeft u deze route niet in 1 keer te lopen maar is er een netwerk van overnachtingspunten. Meer informatie kan u vinden op de volgende website: www.groteroutepaden.be.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSTurnhouts Vennengebied
Door een jarenlang beheer van maaien en hooien, groeien hier koekoeksbloem, margriet, duizendblad, veldzuring en muizenoortje. Enkele koppels kievit, grutto en wulp vinden hier een vaste broedplaats.

Laat maaien spaart de jonge vogels. Daardoor bracht in 1999 een koppel wuipen hier zelfs vier jongen groot, een uitzonderlijk aantal. Ook de patrijs is hier een jaarlijkse broedvogel.

We komen langs een verlaten opslagplaats van het leger. Dit gebied is intussen verlaten, de poort staat wijd open en het hekwerk laat hier en daar al wat gaten zien. Het zou mooi zijn als men alle restanten van deze opslagplaats zou opruimen en het gebied beschikbaar zou stellen aan de natuur. Wat verderop ligt een Navo-vliegveld. Op internet zoeken we wat gegevens op.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSLangs het hek komen we even later een ree tegen. Ze heeft ons niet in de gaten. Door de afstand kunnen we geen mooie foto maken.

Dus sluipen we iets dichterbij. Op het moment dat ze ons in de gaten heeft drukken we af. Net te laat, want alleen de achterkant van de ree staat er scherp op.

NAVO-vliegveld
Het NAVO-vliegveld werd in 1953 aangelegd op gronden die de Belgische militaire overheid kocht van de gemeente Ravels. Het vliegveld wordt vandaag de dag nog gebruikt door luchtcadetten en civiele zweefvliegclubs. Daarnaast vinden er nog allerhande militaire oefeningen plaats. Bovendien wordt het vliegveld gebruikt om nog tijdelijk F16- gevechtsvliegtuigen onder geconditioneerde toestand te stockeren.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe belangrijkste natuurelementen bevinden zich naast de startbanen. We vinden er mooie heischrale graslanden. In de middenberm zijn er ook nog struikheidevegetaties aanwezig.

Ook bij vogels is dit vliegveld in trek. Door zijn open karakter oefent het vliegveld in het voor- en najaar een sterke aantrekkingskracht uit op trekvogels. We vinden er ook tal van broedvogels, zoals de veldleeuwerik, de boomleeuwerik, de boompieper en diverse soorten weidevogels, zoals de wulp.

Dan komen we langs een oud grafveld uit de IJzertijd. Er staat een informatiebordje.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSGrafveld Het Heike te Klein-Ravels
Dit grafveld, waarvan tenminste 27 graven onderzocht werden, is te situeren in de vroege IJzertijd (800-475/450 voor Chr). De grafstructuren weerspiegelen het begrafenisritueel dat overal in de Kempen verspreid was gedurende de Urnenveldenperiode, vanaf de late Bronstijd tot de vroege IJzertijd (1100-475/450 voor Chr.). De doden werden gecremeerd en de crematieresten werden bijgezet in een eenvoudig recipiënt in aardewerk onder een klein grafheuveltje of in een vlakgraf. Bijgraven waren slechts zelden aanwezig.

De grafvelden bleven generaties lang in gebruik en dienden voor meerdere kleinere nederzettingen (meestal losse boerderijen) uit de omgeving. De grafheuvels (diameter van 5 tot 6 m) en sommige vlakgraven waren meestal omringd door een randstructuur, een kringgreppel of palenkrans.

Op het grafveld van het 'Het Heike' waren 27 grafmonumenten opgericht: 16 grafheuvels (3 zonder randstructuur, 10 met een kringgreppel en 3 met een dichte palenkrans) en 11 vlakgraven (5 met een kleine kringgreppel en 6 zonder randstructuur). De nog aanwezige grafurnen zijn van het Harpstedt-aardewerk dat typisch is voor de vroege Ijzertijd. Slechts één kleiner bijpotje (zgn. Eierbecher) was aanwezig.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet archeologisch onderzoek op 'Het Heike' werd uitgevoerd in 1984-1985 door de Nationale Dienst voor Opgravingen (nu het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed) met de steun van de gemeente Ravels.

Ook tijdens deze wandeling komen we langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. Tijdens een andere wandeling hebben we al eens langs de andere oever gelopen. Bij die andere wandeling stond een oude schoorsteen op een foto. Die schoorsteen zijn we toen niet tegengekomen. Maar vanuit de overkant van het kanaal zien we hem netjes staan. Dus nemen we die oude schoorsteen nu maar op de foto.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSKanaal Dessel-Turnhout-Schoten
Het Turnhoutse wedervaren in de laatste anderhalve eeuw kan je niet vertellen zonder een plaats voor te behouden aan het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. Deze vaarweg maakt deel uit van de Schelde-Maasverbinding, een natte droom waarvan meer dan één heerser sinds de middeleeuwen wakker ligt. Al in 1517 verleent Karel V een concessie voor de kanalisatie van Demer, Gete en Méhaigne naar de Maas bij Namen. De realisatie van het plan komt er nooit.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet is wachten op een onafhankelijke Belgische staat voor er echt werk wordt gemaakt van een waterverbinding tussen Schelde en Maas. In 1845 wordt besloten om een kanaal te graven van Turnhout naar Dessel. Daar sluit de waterweg aan op het Kempisch Kanaal naar Bocholt, vanwaar via de Zuidwillemsvaart naar Luik kan gevaren worden.

Ook dit was een leuke wandeling. Een mooie natuur, rustige paden, leuke vergezichten. Dus genoeg te zien. Op de camping is het leven intussen volop losgebarsten. Overal zitten de campeerders te genieten van het mooie weer.

Wij gaan op pad naar de volgende wandeling die vandaag op het programma staat.

Websites:
www.groteroutepaden.bel
www.turnhout.be

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

  • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
  • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
  • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
  • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
  • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
  • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
  • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.