Gulpen

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 09-02-2011

We zijn weer in het mooie Zuid-Limburg. Deze keer in de omgeving van Gulpen. Wat een mooi gebied. Werkelijk een lust voor het oog om hier een wandeling uit te zetten. Het was de dag na het noodweer wat over Nederland was getrokken. Er waren veel bomen omgewaaid en overal lagen takken. De ochtend na de storm toch besloten om te gaan wandelen. De temperatuur was aangenaam en dat maakte het tot prima wandelweer. Er stond wel veel wind en dat was toch wel opletten geblazen. Want er konden nog takken naar beneden vallen die in de avond van de storm nog niet gevallen waren.

We hebben er ongeveer 3,5 uur gedaan. Houd er rekening mee dat het nogal heuvelachtig is. Goede schoenen zijn een must gezien de ondergrond. Daarnaast loop je regelmatig door de weilanden waar koeien grazen. Gezien het terrein is de wandeling niet geschikt voor minder validen.


Kenmerken
Startpunt: Gulpen, Landsraderweg
Startlocatie: Limburg , Nederland
Coördinaten N50.809020 E5.888025
Afstanden: 11 km
Type: Bos, Heuvel, Open
Begaanbaar: Heuvelachtig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 11-10-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 11 km door het heuvellandschap bij Gulpen in Zuid-Limburg. .
Gezien het type landschap moet je rekening houden met een wandeltijd van ongeveer 3,5 uur.
Goede wandelschoenen is zeker een aanrader.
Neem voor onderweg voldoen drinken en eten mee. Er zijn voldoende bankjes. Helaas geen horeca. Maar de lunch gebruiken in de buitenlucht heeft ook wel iets.
Neem ook een camera mee, dan kunt u zelf de mooiste kiekjes maken van alles wat u onderweg voorgeschoteld krijgt.
Ja, dit was weer één van de mooiere wandelingen die ik dit jaar gemaakt heb.

Er zijn geen verkorte versies van deze wandeling beschikbaar.
Wel is er een WPT en RTE file beschikbaar.Langere beschrijving

Deze foto is gemaakt nadat het noodweer voorbij was en de eerste zonnestralen zich weer lieten zien. Een geweldig licht effect over de heuvels van Limburg. We wisten al meteen dit wordt smullen morgen als we de wandeling gaan maken. Eerst maar even heerlijk overnachten in een B&B en dan na het ontbijt de wandelschoenen aan.

De auto hebben we geparkeerd bij Rocca. Dat is een outdoor centrum waar men van allerlei buiten en binnen activiteiten kan doen. Je kunt hier de auto gemakkelijk kwijt. We zijn de wandeling linksom gestart en dat maakt dat je aan het einde van de wandeling berg af kan naar de auto toe. Het is een vrij steile afdaling maar wel prettig na ook de nodige meters geklommen te hebben.

Al vrijwel meteen zien we de schade van het noodweer. Gaande de wandeling komen we vaker schade door het noodweer tegen. We blijven alert want we willen natuurlijk niet een afgebroken tak op het hoofd.

Er moeten toch aardig wat krachten zijn vrijgekomen tijdens deze storm omdat we onderweg ook al grotere en dikkere bomen waren tegen gekomen die als lucifer houtjes door midden warengebroken.

De Gulp
Dit beekje volgen we voor een groot deel deze wandeling. Het meandert rustig door het landschap. Op internet even bij wikipedia gekeken

De Gulp (Frans: Galoppe) is een snelstromende zijbeek van de Geul in een heuvelachtige streek in België en Zuid-Limburg. De rivier is bij benadering 22 kilometer van de bron in Hendrikkapelle tot de monding bij Gracht Burggraaf (Gulpen). De lengte is wegens de vele meanders moeilijk exact te meten.

In de Romeinse tijd werd de Gulp 'Galopia' of 'Gulippa' genoemd, wat 'kleine Geul' of 'bovenbeek' betekent.

De Gulp is een echte forellenbeek: snel vliedend en rijk aan zuurstof. De beekforel komt dan ook veelvuldig voor.

Het landschap van het smalle dal van de Gulp lijkt veel op dat van de Geul: een boeiende afwisseling van loofbossen, graslanden, akkers, drassige oevers, poelen, boomgaarden en holle wegen.

Loop
De Gulp ontspringt in Hendrik-Kapelle in België in het gehucht Gulpen op de grens met Homburg. Als het stroompje daar de weg afloopt voegen er zich een paar bronnen en beken bij: de Beriliere-beek, de Mabroekerbeek en de Remersdaler beek. Het is hier een echt bronnengebied; overal borrelt het water uit verschillende poelen op.

Verder gaat het over Remersdaal en Teuven naar de Nederlandse grens bij grenspaal 17. Vervolgens stroomt de Gulp door Slenaken en komt het even buiten het dorp langs de voormalige Broekermolen. Voorbij het Grote Bos gaat het door Beutenaken, Waterop, langs Kasteel Karsveld, Billinghuizen, langs het restant van de Groenendalsmolen, Euverem, de vroegere forellenkwekerij en Kasteel Neubourg naar Gulpen. Daar voedt de Gulp de Neubourger Molen en loopt hierna door de kern van het dorp en naar de motte van Gracht Burggraaf om aldaar in de Geul uit te monden.

Vakwerkhuizen
De vakwerkhuizen zie je hier nog regelmatig en geven je echt het gevoel dat je in het buitenland bent. Vakwerk is een historische bouwwijze om wanden te maken.

Vakwerk bestaat gewoonlijk uit een stijl- en regelwerk van hout met een invulling. De stijlen van een vakwerkconstuctie maken vaak ook deel uit van de gebintconstructie. De invulling bestond oorspronkelijk uit vlechtwerk van wilgentenen, eik, vuilboom of hazelnoot dat werd bestreken met een mengsel van stro en leem. Het vlechtwerk bestond uit verticale houten staken die in gaten en sleuven in de regels werden bevestigd. Hiertussen werden vervolgens twijgen gevlochten. Later werd als invulling ook baksteen gebruikt.

De techniek wordt voor nieuwbouw nauwelijks meer toegepast. Wat er van deze vakwerkbouw nog over is, bestaat voornamelijk uit historische gebouwen. In Nederland is het postkantoor in De Steeg een treffend voorbeeld.

Verspreidingsgebied
De klassieke vakwerkbouw is eeuwenlang de dominerende vorm van huizenbouw geweest in een groot deel van Europa (het Middellandse Zeegebied uitgezonderd). Waar hout, wilg en leem in de nabijheid in overvloed voorkwamen, was dit de goedkoopste manier om een redelijk stabiele hut, schuur of huis te bouwen.

In de steden van West- en Midden-Europa begonnen de vakwerkhuizen in de 15e en 16e eeuw meer en meer verdrongen te raken door verstening met de (duurdere) bouw in baksteen of natuursteen, dit wegens het brandgevaar.

Zoals ik in de inleiding al gaf loop je regelmatig gewoon door de weilanden waar de koeien grazen. Ze zijn gewend aan mensen maar toch ga ik er liever wat omheen. Ze zijn immers groter en sterker dan ik zelf.

Deze koe vond de camera wel interessant en wilde zelfs mijn lens even poetsen.

Holwegen
Deze holwegen kom je nog op veel plaatsen tegen in Limburg. Dit keer een vrij steile en eenmaal boven denk je van nou dat was toch weer een flinke klim. En hoewel het in Brabant meestal redelijk vlak is en wat makkelijker te lopen, is dit toch zeker de moeite waard om te doen.

Vergezichten en doorkijkjes
Als je de ogen de kost geeft zie je op verschillende plaatsen de mooie doorkijkjes die deze wandeling bieden. Hier op dit punt staat ook een bankje waar we even rusten om de spieren even de tijd te gunnen om bij te komen. Er staan dan nog maar 7 kilometer te gaan op de gps maar het is heuvelachtig dus rustig aan deze keer. Lekker wat drinken en wat fruit eten. Daar we linksom zijn gestart lopen we een stukje door het bos. Daarna lopen we meer door het landschap en wordt het ene na het andere vergezicht voor ons gepresenteerd. Kortom genieten dus. Ik probeer me ook voor te stellen hoe het hier in de winter moet zijn. Ook dat zal zeker de moeite waard zijn.

Cultuur historisch monument: De Waterput
In de tijd dat er in de meeste dorpen nog geen waterleiding aanwezig was. Was de aanleg van een waterput noodzakelijk om aan de drinkwaterbehoefte te voldoen. Deze waterput is gegraven in 1929 en is 86 meter diep.

Vanwege de grote diepte waar het water zich bevindt, werd het water met een unieke motorisch aangedreven pomp omhoog gepompt. In een reservoir kon het water tot een temperatuur van -12 graden vorstvrij bewaard worden. Deze put is door de stichting IKL in samenwerking met de gemeente Gulpen gerestaureerd.

Opvoerende buis
De zuigers die met de zuigerstang verbonden zijn. 'bewegen zowel naar boven als naar beneden door het bewegen van een krukas. Als de zuigers naar boven bewegen slaan de kleppen van de zuigers dicht en 'ontstaat er een vacuüm onder de zuiger. Door dit 'vacuüm wordt er water door de kleppen van de vaste delen gezogen. Boven de zuigers ontstaat een druk. Die het water door de vaste delen drukt. Vervolgens beweegt de zuiger naar beneden, het water dat zich boven de vaste delen bevindt wordt door de druk door de kleppen van de zuigers geduwd. Op deze manier wordt het water 7 meter omhoog gehaald. In totaal zijn er 9 zuigers in de watervoerende buis nodig om het water aan de oppervlakte te krijgen.

We zijn bijna terug bij het start punt van deze mooie wandeling door een klein stukje van Zuid-Limburg. We komen net uit het bos en worden getrakteerd op vele vergezichten waar je ook maar kijkt het is allemaal de moeite waard. In het bos stond nog een groot informatie bord en die informatie willen we natuurlijk met u delen.

Het plateau van de Eperheide
Het plateau van de Eperheide bevat naar verhouding veel bos. Het beperkt zich niet tot de hellingen en spreidt zich uit over de toppen van de heuvels, die uit weinig vruchtbaar zand of grind bestaan. Hier kwamen tot aan het begin van deze eeuw nog heide en heischrale graslanden voor. Door vroegere eigenaars is vooral om economische redenen veel naaldhout (fijnspar en lariks) aangeplant. Door stormschade en insectenplagen is in 1995 hierin een open plek van ca. 1 hectare ontstaan. Op deze plek, gelegen op de overgang van plateau naar helling, heeft zich spontaan zoveel heide ontwikkeld, dat er met recht weer sprake is van Eperheide.

Het is de bedoeling om deze plek uit te breiden, zodat er een natuurlijke bremheide vegetatie ontstaat ' op het vuursteeneluvium van ca. 2 hectaren. Het beheer(begrazen) van dit gebied gebeurt met schapen van de schaapskooi Mergelland van de Eperheide.
Onderste Bos, De Molt, Schweibergerbos, Wagelerbos, Dunne bos, Verlorenkost
Deze bossen zijn typische hellingbossen met boven aan de hellingen de soortenarmere bossen met o.a. wintereik, ruwe berk, lijsterbes en hulst. In de kruidenlaag hoofdzakelijk adelaarsvaren en blauwe bosbes. Lager op 4e helling groeit het rijke eiken haagbeukenbos met es, zoete kers, haagbeuk en hazelaar. Op de bodem vinden we stekelvarens, lelietjes der dalen, lievevrouwebedstro. Muskuskruid, maagdenpalm en slanke sleutelbloem. Op sommige plaatsen zelfs mannetjesorchis en bruine orchis.

Oude grenzen
De bossen worden doorsneden door oude gebruiks-en eigendomsgrenzen. Binnen het bosgebied zijn de meeste voormalige grenzen vaak te herkennen aan oude grensstenen (ryensteynen) of grensbomen (limietbomen). Op de grensstenen kon men met initialen aangeven op welk gebruiks- of eigendomsrecht de grens betrekking had De grensbomen werden doorgaans geknot en regelmatig vrijgesteld. Ze hadden het voordeel beter zichtbaar te zijn. Daarom werd naast een grenssteen dikwijls ook een grensboom geplant. Voor tijdelijke grenzen, bijvoorbeeld rond de te kappen bosgedeelten, werd een smalle strook bos gekapt een 'doorslag' gemaakt.

Dolines of orgelpijper
De verwering van kalksteen heeft niet alleen geleid tot het ontstaan van een dikke laag vuursteeneluviuim. Door in de bodem wegzakkend regenwater werd het onder liggende vaste kalkgesteente plaatselijk tot op grote diepte opgelost. Via trechtervormige ruimten zakten het water en de bovengelegen bodem steeds dieper weg en werden 'geologische orgelpijpen' gevormd. Dit karstverschijnsel is bovengronds goed waar te nemen. Verspreid gelegen komvormige laagten of kuilen geven aan waar de bodem is verzakt. Ze worden dolines genoemd. Op de vlakkere delen van, het Onderste en Schweibergerbos verraden tientallen dolines waar de kalksteen in de ondergrond is opgelost.

Zoals u in het bovenstaande profiel kunt zien is het hoogteverschil van deze wandeling ongeveer 100 m.

POI’s
Start/finish/parkeerplaats Landsraderweg N50 48.541 E5 53.282
Alternatieve parkeerplaats 15-JUL-10 13:26:02 N50 47.036 E5 53.080
Bank 1 N50 48.318 E5 52.748
Bank 2 N50 48.503 E5 52.741
Bank 3 N50 47.991 E5 52.274
Bank 4 N50 46.995 E5 52.382
Bank 5 N50 47.651 E5 53.577
Bank 6 N50 48.098 E5 53.986
Kapel N50 47.411 E5 51.703
Waterput N50 47.120 E5 53.065

Geraadpleegde websites
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gulp_(rivier)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vakwerk_(wandconstructie)

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

  • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
  • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
  • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
  • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
  • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
  • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
  • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.