Heibloem Ophovensche Zandberg

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 26-02-2012

Een mooie route rondom het Peeldorp Heibloem. Rust, ruimte, een vleugje Peel, veel natuur, maar ook een stukje verharde weg. We slingeren van het ene gebied naar het andere en merken dat het erg nat kan zijn in de Peel. Hierdoor hebben we de route moeten aanpassen want we liepen ons op een bepaald moment vast. Onderweg komen we we reeën tegen die zich schichtig terugtrekken in de bossen. Er staan onderweg veel uitkijkposten, een teken dat hier veel wild zit.


Kenmerken
Startpunt: Heibloem
Startlocatie: Limburg , Nederland
Coördinaten N51.300725 E5.895425
Afstanden: 17, 15, 10, 9 km
Type: Akker, Beek, Bos, Open, Peel
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet bekend
Honden: Aangelijnd
Horeca: Op korte afstand van start
Gelopen op: 10-03-2011

Route informatie

Een GPS route van 17 km bij het Peeldorp Heibloem.
Er zijn verkortingen van 15, 10 en 9 km beschikbaar.
De route gaat door bos en ook een stukje over de verharde weg.
De route is goed begaanbaar, goede schoenen zijn altijd aan te bevelen.
Er is een WPT-RTE route beschikbaar.
Onderweg komt u geen horeca tegen, wel een picknick plaats en regelmatig een bankje.
Horeca vind u op korte afstand van de parkeerplaats.
Een verrekijker kan van pas komen bij het spotten van wildLangere beschrijving

GPSwalking.nlWe starten voor de derde keer in korte tijd in Heibloem. Deze keer hebben we een zonovergoten dag uitgezocht midden in het carnaval van 2011. Heibloem is in rust, alleen een paar luide carnavalswagen laten zien dat hier het carnaval wordt gevierd. We laten het carnaval even achter ons om op pad te gaan voor een rustige wandeling.

Heibloem
Heibloem (Limburgs: De Heibloom) is een kerkdorp in de gemeente Leudal, in de provincie Limburg. Het was voor 2007 het kleinste dorp van de gemeente Roggel en Neer.

GPSwalking.nlHeibloem ligt ten noorden van Roggel en is gelegen in bosrijk gebied. Landelijk is Heibloem bekend geworden door de moord op de jonge Nicky Verstappen, die uit dit dorp kwam. Er staat sinds 2000 voor de kerk in Heibloem een monument ter nagedachtenis van geweldslachtoffers zoals Verstappen.

Heibloem was regionaal bekend door de Ruiterclub Heibloem, een vereniging die na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht en vrij snel uitbloeide tot een club die bij de top van de ruitersport in Limburg behoorde. Maar in de jaren zestig kwam daar een eind aan nadat de Ruiterclub plots was gestopt.

In de jaren zeventig werd er nieuw leven geblazen en de Ruiterclub bestaat anno 2006 nog steeds.

De Carnavalsvereniging in Heibloem zijn de Buizers, opgericht in 1957. Tot in halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw bleven de Buizers actief, in 1985 werd de laatste prins uitgeroepen. Vanaf het jaar 2005 werd er opnieuw leven geblazen in de carnavalsvereniging. In het carnavalsseizoen 2012/2013 vieren de Buizers hun 5x11 jaar bestaan. In het seizoen 2011/2012 en roepen ze hun 3x11ste prins uit.

GPSwalking.nlUit dit dorp komt ook de gelijknamige familie Heibloem, die een wapen met drie rode bloemen voert. Mogelijk zijn dit heibloemen en komen die ook in het wapen van het dorp voor. De familie is verder verspreid in Amsterdam.

Het begin van de route loopt via mooie ruime bospaden. We lopen midden op de Peelbreukrand. Maar we merken weinig van de Peel. Later in de wandeling staat het water tot aan de randen van onze schoenen en moeten we de route aanpassen. Op dit punt kunnen we goed indenken dat de Peel vroeger voor veel mensen ontoegankelijk was.

GPSwalking.nlWaterbloem/Hoorspeel
Op historische kaarten zijn langs de Peelrandbreuk tal van natte gebieden te vinden. Waar momenteel de Waterbloem en het Wijenhout liggen, lag rond 1850 een groot peelveen, de Hoorspeel genaamd. In de omgeving van de Hoorspeel lagen tientallen meren, vennen en moerassige laagten.

De aanwezigheid van deze vennen is nu alleen nog te zien aan laagten in het terrein. Veel van de natte gebieden zijn hydrologisch geïsoleerd, wat wil zeggen dat ze nauwelijks door kwelwater maar door regenwater gevoed worden, dat op een ondoorlatende laag stagneert.

Deze hydrologische isolatie biedt hoge ecologische potenties, omdat de negatieve invloeden (eutrofiëring) veel beter zijn af te schermen.

GPSwalking.nlBij de Ophovense zandberg komen we erachter dat niet alle paden op onze kaart ook werkelijk bestaan. Om niet helemaal uit de richting te gaan besluiten we een klein stukje "off road" te gaan. Dat is hier goed te doen.

Ophovensche zandberg
Dit bosgebied bestaat voor het overgrote deel uit naaldbos. Plaatselijk komen er kleine heidegebiedjes voor. Deze zijn vergrast en staan vol met Veenpluis. Ook groeien hier Stekelbrem en Blauwe zegge. Hiernaast ligt er een oud loofbos en een Elzenbroekbos. Hier zijn Waterviolier, Moerasviooltje en Bosbies aangetroffen.

Langs de Oude Doorbrandsbeek staan Dotterbloem en Kleine duizendknoop. Het bosgebied is een belangrijk leefgebied van bosvogels zoals Sperwer, Bosuil, Wespendief, Boomvalk en Havik. Het gebied is het leefgebied van de Das.

Het gebied was vroeger veel natter, wat te zien is aan enkele oude dijken. Een voorbeeld hiervan is de Roggelsche dijk, die loopt over de gemeentegrens.

GPSwalking.nlDe Brookberg
Binnen dit deelgebied ligt een grote plas omgeven door naald- en Populierenbos en enkele kleine Droge heideterreintjes, waar Bosdroogbloem staat. De Brookberg is het leefgebied van de Wespendief, de Roodborsttapuit en de Goudvink. De plas is een kerngebied voor vogels gebonden aan water, zoals Dodaars, Fuut, Grauwe gans, Tafeleend, Bergeend en Kuifeend.

We lopen een stukje langs een afwateringskanaal. Een tweetal bordjes met informatie geeft ons een mooi verhaal.

Het Afwateringskanaal / Snepheider beek
Rond 1850 startte men op grote schaal met het afgraven van turf in de Peel. Om het gebied te ontwateren werden enkele kanalen gegraven waaronder dit Afwateringskanaal. Het voerde water van de Noordervaart naar de 12 meter lager gelegen Maas, maar dat niet alleen. Het werd ook geschikt gemaakt voor vervoer van turf per schip tot de Napoleonsbaan, waardoor een hogere waterstand moest worden aangehouden. Dat was zeer tegen de zin van het gemeentebestuur van Helden, immers van het beloofde lozen van overtollig water uit de Egchelseheide kwam niets meer terecht. In 1859 was het 10,5 kilometer lange kanaal gereed.

GPSwalking.nlWaterafvoer
Op 18 maart 1932 besloot de regering na tientallen verzoeken eindelijk het beheer van het kanaal over te dragen aan de gemeente Helden. Deze verlaagde het waterpeil ogenblikkelijk met een meter. Voor een aantal boeren was de waterellende echter nog niet voorbij. Dat gebeurde pas met de ruilverkaveling in 1965 toen voldoende sloten werden gegraven om het teveel aan water op het Afwateringskanaal te kunnen lozen.

Bij dit bord wordt momenteel het water van de Snepheiderbeek geloosd. Er wordt al jaren geen water meer aangevoerd vanuit de Noordervaart.


GPSwalking.nlStratendrek
Tussen 1854 en 1861 liet Jan van de Griendt het Afwateringskanaal aanleggen om het overtollig veenwater uit de Peel af te voeren naar de Maas. Het Afwateringskanaal wordt ook wel Neers kanaal genoemd. Het kanaal had een beperkte functie voor de scheepvaart. De schepen vervoerden voornamelijk hout, turf en stratendrek (stadsafval). Stratendrek werd gebruikt om de ontgonnen landbouwgrond in de Peel van mest te voorzien. Het kanaal was bevaarbaar tot aan de Napoleonsweg. In een draaikom konden de schepen keren en vol met stratendrek terugvaren naar de ontginningsgebieden.

Hoog water
De scheepvaart maakte tot 1932 gebruik van het Afwateringskanaal. Om te voorkomen dat de schepen vastliepen werd de waterstand tussen twee sluizen kunstmatig hoog gehouden. De aangrenzende percelen konden hierdoor niet op het kanaal afwateren.

GPSwalking.nlIn 1932 verviel de scheepvaart en werd het waterpeil met een meter verlaagd. De sluizen werden buiten werking gesteld, waardoor ook de landbouwers van deze percelen hun grond droog konden krijgen.

Doorbrands Lossing
Een mooi stukje oorspronkelijk Peel waar we tijdens ons route op vastliepen. Het begon met een mooi breed paadje, maar hoe verder we kwamen hoe natter het werd. We vonden een dijkje dat ons nog verder het gebied in bracht. maar op een gegeven moment was het zo nat dat we geen kant meer uitkonden. Of beter gezegd leek het ons verstandig om maar om te draaien om een andere route te zoeken. En die was er eigenlijk niet. Zodoende moesten we een stukje over de verharde weg. Op onze kaart waren verschillende paden te zien, maar ook een tweede poging liep op niets uit. Het pad, als het er ooit geweest was, was dichtbegroeid en ontoegankelijk. Soms zit het mee, en soms tegen.

GPSwalking.nlRoggelse Beek
De Roggelse Beek is een riviertje in Limburg dat als Zelsterbeek uitkomt in de Leubeek.

De beek begint bij de Heitrakse Peel ten noorden van Neerkant in de provincie Noord-Brabant, waarna ze zuidwaarts loopt vrijwel evenwijdig aan het Kanaal van Deurne. Ze stroomt ten oosten van Meijel en passeert de Noordervaart met behulp van een duiker. Dan stroomt het beekje door het bosgebied Weijenhout, waar de Oude Doorbrandsbeek zich er bij voegt en enkele honderden meters verder de Vissensteert, wat een lang afwateringskanaaltje is.

D
GPSwalking.nlan stroomt de Roggelse Beek langs de Asbroekerheide en dwars door de kom van Roggel, neemt vervolgens de Bevelandsbeek in zich op om als Zelsterbeek het natuurgebied Leudal binnen te stromen.

En dan komen we weer terug in Heibloem. Rechts langs de deur van de kerk staat een informatiebord over "Sporen die bleven". We lezen de tekst met op de achtergrond luide carnavalsmuziek. We hebben een mooie wandeling achter de rug,

Sporen die bleven
In de herfst van 1944 werden in de streek tussen Maas en Peel ruim 3000 jongens en mannen bij razzia's door de nazi's opgepakt en voor dwangarbeid gedeporteerd naar Duitsland. Deze gebeurtenissen kostten 120 mannen het leven en veroorzaakten een blijvende wond bij de overlevenden en bij hen die thuis achterbleven.

Uit Heibloem (gemeenten Roggel en Heythuysen) werden 25 personen gedeporteerd. Van hen overleefde 1 man de oorlog niet.

1944 - 2004

Geraadpleegde websites:

POI's

 • BANK N51.3074 E5.8967
 • Brookberg N51.2885 E5.9622
 • Cafe-Restaurant Addiz N51.2982 E5.8950
 • Doorbrands Lossing N51.3007 E5.9207
 • Hoorspeel N51.3070 E5.9045
 • Ophovensche Zandberg N51.2871 E5.9396
 • Picknickplaats/Alternatieve Parkeerplaats N51.2901 E5.9562
 • Roggelsche Beek N51.3096 E5.8993
 • Snepheider Beek N51.3130 E5.9084
 • Start/finish/parkeerplaats N51.3007 E5.8954
 • Stukje "offroad" N51.2866 E5.9375
 • Weijenhout N51.2977 E5.9223
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.