Sang - Goorken

Korte beschrijving

Het is moederdag 2011 en we verrassen moeder met een vogelwandeling. We kiezen hiervoor het nabijgelegen Sang en Goorken. We lopen een mooi klein rondje dat ons alle gelegenheid geeft om vogels te spotten en mooie foto's te maken. Het is een gevarieerd gebied. Bos en vergezichten wisselen elkaar af. Hierdoor zien we ook veel verschillende soorten vogels, insecten en natuur. Hier kun je genieten, en fraaie foto's maken.

We zijn bijna 2 uur onderweg want nemen de tijd om zoveel mogelijk te zien en te genieten. Mocht u deze wandeling te kort vinden dan kunnen we onze wandeling "Ronde van Mierlo" van 17 km aanbevelen. Deze route loopt ook langs het natuurgebied Sang en Goorken.


Kenmerken
Startpunt: Mierlo
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.429963 E5.634763
Afstanden: 3 km
Type: Beek, Bos, Open, Wei
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: In naburig dorp
Gelopen op: 08-05-2011

Route informatie

Een GPS wandeling van 3 km bij Mierlo.
Er is ook een WPT-RTE route beschikbaar.
De hond moet aangelijnd blijven.
Neem vooral een verrekijker mee, er zitten hier veel vogels.
Horeca vindt u in het nabijgelegen Mierlo.
Er is maar een beperkte parkeergelegenheid, maar gelukkig trekt dit gebied weinig wandelaars.Langere beschrijving

GPSwalking.nlHet is moederdag 2011. En waar kun je moeder beter mee verrassen dan met een mooie vogelwandeling in de vroege ochtend. We kiezen hiervoor een klein natuurgebiedje te oosten van Mierlo voor. We kunnen er op de fiets heen, dat is handig.

Het rondje door het Sang en Goorken is niet lang, kort is een betere benaming. Maar we gaan niet voor een hoog tempo. We gaan zoveel mogelijk genieten van alle vogels en natuurpracht die we onderweg tegenkomen. Zo zijn we bijna 2 uur onderweg, alles in ons opnemend. En er is op deze korte wandeling veel te zien.

GPSwalking.nlHet is gelukt om ruim 80 foto's te schieten. Daarvan zijn er ruim 60 te zien in de bijgevoegde foto-serie.

Het mooie van deze wandeling is dat dichte bos en vergezichten elkaar afwisselen. Ook de natuur is heel gevarieerd. Daardoor zie je een grote verschijdenheid van vogels, insecten en planten. De vogels zijn goed te zien en te volgen met de verrekijker. Met de camera is dat helaas minder eenvoudig. Maar we hebben toch een paar mooie foto's kunnen maken.

GPSwalking.nlSang en Goorken
Sang en Goorkens, ook bekend als Sang, Broek en Goorkens, is de naam van een uitgestrekte beekdalzone ten oosten van Mierlo die in bezit zijn van Staatsbosbeheer. De terreinen liggen in de Nederlandse gemeenten Geldrop-Mierlo en Someren en ze beslaan een oppervlakte van 122 ha.

De gebieden komen voor onder de benamingen Broekkamp, Sang en Goorkens en ze zijn gelegen langs de Goorloop, de Overakkerse Loop en de Vleutloop die hier hun brongebied hebben.

GPSwalking.nlHet gebied vormt van nature een grote laagte en een kwelbekken te midden van een aantal hoge zandgebieden (zoals de Lieropse Heide en de Gebergten) zodoende ontvangt het gebied veel kalkrijke kwel, hetgeen gunstig is voor een gevarieerde flora. Omdat een groot deel van die gebieden goed beschermd is, is de aanvoer van schoon kwelwater naar het Sang en omgeving ook op lange termijn redelijk goed verzekerd.

Het Sang -eigenlijk de naam voor enkele van de meest afgelegen bospercelen- is sinds 1987 een wetenschappelijk bosreservaat van 15 ha. Op deze plaats bestond het bos al vóór 1800.

GPSwalking.nlHistorisch gezien behoorden de meeste gebieden tot de zogenaamde Groene Gemeynt. Het waren natte gemeenschappelijke gronden. In 1292 werden de gemeenterechten van deze gronden aan de bewoners van Mierlo en Lierop uitgegeven door Jan I van Brabant en nog steeds loopt de gemeentegrens er doorheen.

De Groene Gemeynt werd gebruikt om turf te steken, te hooien en vee te weiden. Het turf steken duurde tot in de 2e wereldoorlog. Door de vervening daalde het maaiveld en om de vernatting tegen te gaan werd in 1911 de Vleutloop uitgediept.

GPSwalking.nlVan 1974-1978 vond een ruilverkaveling plaats, waarbij beken werden gekanaliseerd en het grondwaterpeil verlaagd. Dit leidde tot gedeeltelijke mineralisatie van het veen en tot verruiging.

Het betreft een afwisselend en kleinschalig voormalig cultuurgebied met elzenbroekbossen, schraalgraslanden, elzenhakhout, populierenaanplant en, op wat drogere delen, eikenbos.

Doordat in de jaren '30 van de 20e eeuw bossen op rabatten werden aangelegd, trad verdroging op, maar niettemin werd tot in de jaren '40 van de 20e eeuw nog turf gestoken en klot gewonnen, waarvan diverse klot- en veenputten nog getuigen.

GPSwalking.nlHet elzenhakhout werd vroeger benut voor allerlei toepassingen, maar tegenwoordig laat men de hakhoutstobben uitgegroeid en verwilderen. Tegenwoordig tracht men de verdroging tegen te gaan door aanpassen van de waterhuishouding. Dat gaat maar langzaam, omdat men met alle boeren overeenstemming moet zien te bereiken, ofwel hen moet uitkopen. Men tracht ook de graslanden te verschralen, wat gunstig is voor de zeldzame plantengroei.

De flora omvat: grote ratelaar, blauwe knoop, gevlekte orchis, grote boterbloem en ronde zonnedauw. Tot de vogels die hier voorkomen behoren: grasmus, gekraagde roodstaart, roodborsttapuit, ijsvogel, boomklever, fluiter, havik en sperwer. Dit zeer rustige gebied is ideaal om reeën te gaan kijken.

GPSwalking.nlAan de ene kant zien we de natuur van het Sang en Goorken. Aan de andere kant zien we Mierlo. Het dorp ontwaakt in de vroege ochtend. De aspergestekers zijn er vroeg bij. Het zal warm worden vandaag, en dan kun je maar beter vroeg beginnen.

Asperges
De asperge is een meerjarige plant, die 5 tot 7 jaar achtereen op hetzelfde veld wordt geteeld. De bovengrondse plant, met houtige stengels en zijtakken, sterft af in de herfst, maar de ondergrondse delen overwinteren, en vormen in de lente nieuwe uitlopers. Deze worden als ze nog onder de grond zijn afgesneden, en als groente verkocht. Dit zijn de witte asperges.

GPSwalking.nlAls de stengels wel boven de grond komen verkleuren ze naar groen. Dit worden de groene asperges. Voor de witte asperges wordt de grond rond de plant ongeveer een halve meter opgehoogd, zodat de scheut zijn weg omhoog naar het licht zoekt, en de scheut geoogst kan worden voor hij het oppervlak heeft kunnen bereiken.

Aspergevelden worden vaak overdekt met plastic. Dit heeft het tweeledige doel om de grond te verwarmen, zodat de plant sneller groeit en meer opbrengst levert, en om te voorkomen dat de koppen gaan verkleuren.

GPSwalking.nlHet aspergeseizoen is betrekkelijk kort; in Nederland ongeveer twee maanden. De eerste asperges steken in de lente de kop op (naargelang de temperaturen in februari of begin maart).

Traditioneel wordt er geoogst vanaf de tweede donderdag van april tot 24 juni (St. Jan). Hierna wordt de plant met rust gelaten om deze de tijd te geven om te groeien, zodat er nieuwe energie wordt opgedaan voor het volgende jaar. De (zonne-)energie wordt opgedaan door het bovengrondse groene aspergeloof.

We hebben genoten van deze mooie korte wandeling. Er is onderweg zoveel te zien. Begin mei is alles groen en aan de bloei. Vogels vliegen af en aan. Sommigen horen we alleen, maar krijgen we niet te zien.

Gebruikte websites:

POI's

 • Broekkamp N51.4321 E5.6352
 • Mierlo N51.4362 E5.6300
 • Sang N51.4359 E5.6410
 • start/finish/Parkeerplaats N51.4299 E5.6347

 

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.