Veenendaal Amerongen

Korte beschrijving

Deze wandeling hebben we gemaakt met Jaap en Hannie. Jaap wilde meer weten over de mogelijkheden en bediening van de Garmin GPS. Daar hebben we hem bij geholpen en wij krijgen zo een prachtige wandeling cadeau.

De wandeling start bij NS-station Veenendaal-West.

Een echte boswandeling door een heuvellandschap, met een mooi deel langs de uiterwaarden van de Nederrijn tot aan Amerongen.

Om het kasteel heen terug door het mooie plaatsje. Waar we even pauzeren.

Daarna verder door het bos over de mooie heuvels, met op de top de eenzame eik.

Daarna een geweldig uitzicht op Veenendaal en langs een lek ven terug naar het station Veenendaal-West.

Veel bos en rustig opgaande heuvels. De paden zijn ruim en goed begaanbaar. De hellingen zeker niet te steil. Goede verzorging bij begin en halverwege de wandeling.Kenmerken
Startpunt: Veenendaal
Startlocatie: Utrecht , Nederland
Coördinaten N52.027748 E5.531620
Afstanden: 18, 14, 12 km
Type: Bos, Cultuur, Open, Rivier, Vergezicht
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Bij start en halverwege
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Deze GPS wandeling is de eerste wandeling buiten ons normale werkterrein en is 18 kilometer lang.

Er zijn 2 afgeleide wandelingen van 12 en 14 kilometer beschikbaar.

De route is in omgekeerde richting te volgen en kan ook in Amerongen starten.

Het deel in Veenendaal kan dan worden ingekort.

Door de grote vrijheid in wandelpaden is verder inkorten en eventueel uitbreiden erg eenvoudig.

Via het tussenliggende verbindingen kan de route verdeeld worden in twee delen van respectievelijk 12 en 14 km.

De paden zijn het hele jaar door goed begaanbaar.

De wandeling kent een rustpunt aan beide kanten.

Van de wandeling is ook een WPT en RTE file beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe wandeling start in Veenendaal bij NS-station-West - waar ook een ruime parkeergelegenheid aanwezig is voor de auto - en gaat richting zuid, spoedig de stad uit.

Veenendaal
Omdat in vroeger tijden in dit gebied veenvorming heeft plaatsgevonden heeft men dat vanaf 1400 tot 1650 ontgonnen. Op de hoger gelegen dekzandruggen is ten noorden van Rhenen de plaats Veenendaal ontstaan. Een brinkdorp met lintbebouwing. In het latere industriële tijdperk ontstond er wol-, textiel en sigarenindustrie. Veenendaal heeft geen stadsrechten, maar heeft met 60 000 inwoners wel het allure van een stad.

Over een lang recht fietspad komen we in het bos en gaan we over een lang vals plat - maar niet gemeen - omhoog.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSAmerongsche Bos
De Utrechtse Heuvelrug is tijdens de voorlaatste IJstijd, zo'n 150.000 jaar geleden, ontstaan. De Rijn en Maas stroomden verder naar het noorden en zetten daar dikke lagen zand af. De dikke laag ijs van de Riss-ijstijd stuwde dat zand voor zich uit richting zuiden en vormden zo stuwwallen.

In de laatste IJstijd kwam het ijs niet zover, maar doordat de ondergrond permanent bevroren was, werd door de noordenwind opnieuw veel zand afgezet. Op de Veluwe tot 110m hoog en hier op de Utrechtse heuvelrug tot 69m (Amerongse Berg). Na de laatste ijstijd is het gebied bebost geraakt, zoals grote delen van ons land.

In het bos komen nog "actuele groeiplaatsen van autochtone (=wilde) bomen en struiken" voor, die afstammelingen zijn van de oorspronkelijke inheemse flora die na de ijstijd op eigen kracht Nederland heeft bereikt.

Op de Heuvelrug zijn in totaal enkele honderden van zulke oude boskernen gevonden. Ze bestaan voor een groot deel uit voormalig hakhout van vooral zomereik. Ook wintereiken en beuken komen op de Heuvelrug plaatselijk veel voor in de vorm van hakhout. Oude boskernen zijn zeer waardevol.

Uit het bos gekomen raken we nog net de rand van Elst. We gaan rechts langs het Pannenkoekenhuis en zien links de windmolen en vóór ons het dan van de Nederrijn.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPS't Wissel, de windmolen van Elst
De korenmolen 't Wissel in Elst is genoemd naar het wisselstation van de oude trambaan tussen Zeist via Rhenen naar Arnhem.

De standerdmolen is in 1855 gebouwd en heeft graan gemalen tot 1930. De grondzeiler, met een vlucht van 22m, wordt duidelijk belemmerd door de bebouwing in de directe omgeving. (De molen is inmiddels verplaatst)

Verder gaand lopen we langs de Bovenpolder, de uiterwaarden van de Nederrijn. Het is de moeite waard om bij de uitkijkstelling tegen de heuvel omhoog te klimmen om te genieten van het uitzicht en de vogelleerplaten.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBovenpolder
Tussen de steenfabriek bij Elst en de stuw van Amerongen/Maurik ligt de Amerongse Bovenpolder. Deze uiterwaard wordt in het kader van het project Noordoever Nederrijn over een lengte van 40km geleidelijk omgevormd tot een rivieroeverreservaat.

Om in de Bovenpolder de variatie in flora en fauna te vergroten is een 45 hectare groot kwelmoeras aangelegd. Het moeras wordt gevoed door schoon grondwater (=kwel) afkomstig van de Utrechtse Heuvelrug. In zo'n kwelmoeras leven bijzondere plantensoorten zoals waterviolier, lidsteng en bepaalde zeggesoorten. Deze plantensoorten hebben behoefte aan (ijzerrijk) grondwater. In de komende jaren wordt in de Bovenpolder nog een oude riviergeul uitgegraven en gaan halfwilde paarden en runderen het gebied begrazen. Door deze maatregelen ontstaan in de Bovenpolder geschikte leefgebieden voor amfibieën, kleine zoogdieren, insecten en moerasvogels zoals kwak en (zwarte) ooievaar.

In de verte kijken we steeds uit op het Kasteel van Amerongen en de hoge kerktoren van Amerongen zelf. Eerst gaan we om het kasteel heen om daarna door Amerongen verder te gaan.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSKasteel Amerongen 
wordt al vermeld in 1166. Vanaf 1557 was het goed in het bezit van de familie Van Reede. Lodewijk XIV liet het op zijn veldtocht tegen de Republiek der Nederlanden in1673 in brand steken.

De toenmalige bewoners, Margaretha Turnor en Goddard Adriaan van Reede herbouwden tussen 1674 en 1685 het huidige kasteel. In I879 werd het overgedragen op Godard J.G.C. graaf Aldenburg Bentick, een neef van de familie. Sinds 1982 wordt het kasteel beheerd door de Stichting Kasteel Amerongen.

De bewoners bekleedden door de jaren heen belangrijke militaire en politieke functies. Ze ontvingen op het kasteel diverse vorstelijke personen waaronder koning-stadhouder Willem III. In 1918-'19 ontving de graaf de laatste belangrijke gast: de uit Duitsland gevluchte keizer Wilhelm II. Hier deed hij afstand van de troon.

Na het kasteel bij de Roode Leeuw rechtsaf Amerongen in. Langs de mooie geveltjes gaan we recht naar de hoge toren.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSAmerongen
Aan de oever van de Nederrijn ligt dit oude en schilderachtig dorpje dat haar landelijke karakter goed heeft weten te bewaren.

De bezoeker ziet mooie boerderijen en vele tabaksschuren. Het Amerongs Historisch Museum vertelt meer over de driehonderd jaar tabakscultuur. Indrukwekkend is het interieur van Kasteel Amerongen.

Er worden regelmatig concerten, rondleidingen en evenementen gehouden.

In de 18e eeuw maakte Amerongen een grote bloei door, toen op de beschutte hellingen van de Utrechtse Heuvelrug tabak en boekweit werd geteeld. Het verval trad in nadat de aanvoer van Indische tabak op gang was gekomen.

St.Andrieskerk
Lange tijd is onze aandacht getrokken door deze indrukwekkende toren. Op het schilderachtige De Hof midden in dit oude Rijnstadje vroeger 'Emmeringen', afgeleid van de Eem die hier in de Rijn stroomde staat de laatgotische St. Andrieskerk met zijn 48 m hoge, typisch Utrechtse toren, waarvan de gelijkenis met de Dom in de provinciehoofdstad opvalt.

Na de toren passeren we een terras. Passeren? Eerst even en pauze inlassen. Als we dan verder gaan komen we weer in het bos en zien daar een monument.

Monumentale Kolom
De kolom is hernieuwd ter vereering van onze dierbare moeder A.E.C. Gravinne Douariaire van Athlone door hare laatst overgebleven kinderen M.W. & C.R Gravinne van Reede Ginkel - Amerongen - 1846.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn dit herdenkingsjaar is door samenwerking der inwoners van Amerongen deze kolom heropgericht en door de erven Graaf G.J.G.C van Adenburg Bentinck aan de Gemeente overgedragen - 3 augustus 1963. Maar waarom?

Deze colom is opgerigt door A.L.C. Gravinne Douariere van Athlone ter gedachtenis van de overwinning behaald over Bonaparte en de Fransche Armée door den Kroonprins van Orange en de gecombineerde Armëer onder bevel van den Hertog van Wellington & Prins Blächer te Quatre Bras en in de velden van Waterloo den 18 Juni 1815.

Na de overwinningszuil gaan we verder en volgen de opgaande weg naar de hoogte bij de eenzame eik.

Eenzame Eik
De huidige bossen zijn zestig tot honderd jaar geleden aangeplant om het stuifzand vast te houden. Daarvoor werd door boseigenaren, als statussymbool, naar Frans voorbeeld, een Sterrenbos aangelegd in de vorm van een cirkel met acht spaken. Allemaal omzoomd met bomen.

 

Zo ook de eigenaren van Kasteel Amerongen, die rond 1790 een sterrenbos aangelegd hebben. Het sterrenbos wordt weer hersteld en in 2004 zijn de lanen weer aangeplant.

In het middelpunt van de cirkel staat de "eenzame eik". Hij is daar waarschijnlijk al geplant bij de aanleg in 1792.

Na een prachtig uitzicht over het dal richting Veenendaal - wat een geweldig vèrgezicht. Bij helder weer en goede belichting is zelfs Apeldoorn op 40 km afstand waar te nemen. Daarna komen we bij het Egelmeer.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet Egelmeer
Zo'n 2000 jaar geleden marcheerden hier de Romeinen al om dit meertje heen. Ze noemden het Aegil Marum. Later verbasterd tot Egel- of Engelenmeer.

Egel was de Middeleeuwse naam voor bloedzuiger. Men heeft er turf gestoken. En zo, bij de aanleg van een weg dwars door het meer in 1860 raakte de leemlaag gescheurd en eenmaal lek, dan loopt het leeg. SBB heeft een reparatie uitgevoerd en laat op een ingewikkelde wijze, met waterstandzuilen zien, hoe het zich herstelt.

Even verder komen we weer in de bewoonde wereld.....

Startpunt:

 • A170 18km NS Veenendaal-West N52 01.665 E5 31.897
 • Start Alternatief (Amerongen) N51 59.919 E5 27.736
 • A171 12km NS Veenendaal-West N52 01.665 E5 31.897
 • A172 14km Start Alternatief (Amerongen) N51 59.919 E5 27.736

POI's

 • AMERONGEN N51.9988 E5.4615
 • AMERONGSE N52.0070 E5.5021
 • BOVENPOLDER N51.9928 E5.4755
 • EENZAME EIK N52.0055 E5.4877
 • EGELMEER N52.0125 E5.5039
 • KASTEEL AMERONGEN N51.9954 E5.4585
 • KERK N51.9978 E5.4613
 • MONUMENT N52.0022 E5.4780
 • PAUZE REST N51.9992 E5.4629
 • START ALTERNATIEF N51.9986 E5.4622
 • Start/finish/parkeerplaats N52.0277 E5.5316
 • VEENENDAAL N52.0251 E5.5274
 • WINDMOLEN N51.9894 E5.4807
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.