Quackjeswater

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 15-01-2017

Het is half juni 2011 als ik deze wandeling maak. Om precies te zijn eerste pinksterdag. Het weer is goed en de temperatuur laat toe om zonder jas op pad te gaan. Maar neem wel een dunne jas mee. Er zijn nogal wat muggen die je aardig te pakken kunnen nemen.

Hier zijn we nog niet geweest. De locatie waar we zijn is Hellevoetsluis. Hier vlakbij ligt het Quackjeswater een schitterend natuurgebied. Je moet het gewoon een keer gezien hebben. Er zijn onderweg genoeg bankjes om op uit te rusten en te genieten van alles wat deze wandeling te bieden heeft. Van slingerende bospaden, duinen, mooie doorkijkjes, vogelspotplaats en zelfs het strand. Ook de sluizen van het Haringvliet zijn meer dan een bezoek waard. Kortom een wandeling die er mag zijn.

Voor de wandelaar zonder GPS zijn er in dit gebied 2 wandelroutes uitgezet.


Kenmerken
Startpunt: Hellevoetsluis, Parkeerplaats Duindijk
Startlocatie: Zuid-Holland , Nederland
Coördinaten N51.847441 E4.081753
Afstanden: 7 km
Type: Bos, Duin, Heuvel, Strand
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet bekend
Honden: Aangelijnd
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 19-06-2011

Route informatie

Een GPS wandeling van 7 km bij Hellevoetsluis.
Er zijn geen verkortingen van deze wandeling beschikbaar.
Wel is er een WPT-RTE route beschikbaar.
De route is goed begaanbaar.
Onderweg komt u een horecagelegenheid tegen.
Er zijn onderweg genoeg bankjes om op uit te rusten.
Het kan er drassig zijn. Goede schoenen of zelfs laarzen zijn een aanrader.
Gezien het terrein is deze wandeling niet geschikt voor minder validen.Langere beschrijving

GPSwalking.nlDit is een mooie wandeling die alles wat een wandeling leuk maakt in zich heeft. Vooral de afwisseling gedurende de wandeling is leuk. We hebben voor deze wandeling ruim 2 uur uitgetrokken. Omdat er veel te zien is vliegt de tijd voorbij. Goede wandelschoenen zijn een aanrader. Veel plezier met deze wandeling.

De Goote
Ongeveer vier eeuwen geleden lag hier een kreek, 'de Goote', die op de plek van het huidige Quackjeswater in zee uitmondde. Een duinenrij maakte de afstand tussen de zee en kreek steeds groter. Ten noorden van het duinmeer groeit een nat elzenbroekbos (broek = drassig land) met elzen en wilgen, ten oosten een droog eikenberkenbos.

GPSwalking.nlVanaf de startplaats kom je al vrij snel op een vogel spotplaats hier krijg je een goede indruk van wat hier zoal leeft. Er staat ook een informatiebord bij zodat je ook de namen kunt zien en lezen welke soorten vogels hier leven.

Zo kan je hier bijvoorbeeld zien: Blauwe reiger, zilverreiger, dodaars, kuifeend, lepelaar, bruine kiekendief, grauwe gans, tafeleend en slobeend. Je kan als spotter de nodige uurtjes wel door brengen.

Al vrij snel word ik gegrepen door dit natuurgebied. Je hoort wel auto’s maar het hindert verder niet. Hier moeten we nog maar eens naar terug gaan om nog meer gebieden te verkennen.

GPSwalking.nlHet Quackjeswater
Het Quackjeswater is een duinmeer dat dateert uit de 17e eeuw. In de loop der tijd heeft zich rond het meer een begroeiing gevormd van vochtig elzen- en wilgenbroekbos en droog eikenberkenbos.

Op en rond het duinmeer zijn vaak verschillende vogelsoorten te zien. De eendensoorten die rond de plas broeden en de grotere broedvogels als blauwe reiger, grauwe gans en de kleine zilverreiger kunnen vanaf dit uitkijkpunt goed bekeken worden. Met een verrekijker zijn de details nog beter te zien.

Het Quackjeswater is de eerste plek in Nederland waar de kleine zilverreiger ging broeden. Deze spierwitte vogel met zwarte poten en gele tenen brengt hier tussen de lepelaars zijn jongen groot. De lepelaars zijn in de zomermaanden met hun kuif en lepelvormige snavel de meest opvallende vogels. Zij broeden in kolonievorm op het eiland in het duinmeer.

GPSwalking.nlQuackroute
Deze schitterende route voert u langs het duinmeer Quackjeswater. Deze oude duinpias is bijzonder vogelrijk. Op het eilandje in de plas zit een lepelaar en een kleine zilverreigerkolonie, bekijk ze eens vanuit het uitkijkpunt.

De lepelaars komen in het voorjaar vanuit het Middellandse Zeegebied naar het noorden gevlogen en maken hun nest hier in het voorjaar. Als de eieren zijn uitgekomen, zijn ze drukbezig hun kroost te voeden. Hun voedsel halen ze overigens uit de omgeving, zoals de Grevelingen en de Kwade Hoek op Goeree. Vanaf september vliegen ze weg naar het zuiden om op warmere plekken te overwinteren. Ook ziet u ongetwijfeld de aalscholver boven het water scheren. Route-informatie: 3 km, duur is 1 uur.

GPSwalking.nlPanroute
Mooie wandeling door de duinen. Het duinterrein de Pan is in de 16de eeuw ontstaan. De opvallendste struik is de duindoorn.

Vanaf september krijgen de vrouwelijke struiken fel oranje bessen. Deze bessen kun je eten en zitten vol vitamine C (maar ze zijn erg zuur!).

Natuurmonumenten heeft, het duin hier in de winter van 2005/2006 open gemaakt. Sindsdien ontwikkelt de flora en fauna zich veelbelovend. Goed voor zandhagedis, blauwvleugelsprinkhaan en wilde tijm. Koeien helpen in de zomer om het duin open te houden.

De overgang van bos naar duin gaat geleidelijk. En wat kan je hier mooi wandelen. Er is genoeg te zien. Apart om dit zo te ervaren.

GPSwalking.nlVoornes Duin
Voornes Duin is een jong afwisselend duingebied met open duin, natte valleien en bos. De afwisseling, ook van zon/schaduw en droog/nat, zorgt ervoor dat veel verschillende planten en dieren zich hier thuis voelen. Ook voor u is het genieten van al dat moois en vooral van de rust en stilte.

In Voornes Duin is meer dan de helft van alle soorten Nederlandse wilde planten aanwezig. Langs de paden bloeien vele bijzondere planten zoals hondstong en het gele heelblaadjes. Vooral in vochtige duinvalleien groeien bijzondere soorten als parnassia en slanke gentiaan. In de Schapenwei staan maar liefst vijf soorten orchideeën.

Regelmatig kijk ik om me heen om van alles te genieten wat ik te zien krijg. Dan kijk ik weer omhoog dan weer naar beneden en opzij. En als je de ogen goed de kost geeft dan zie je ook wel eens wat. In dit geval de rups van de sint-jacobs vlinder. De rups heeft de naam zebrarups. Ook heb ik nog diverse andere insecten gezien en die foto’s staan in het overzicht van deze wandeling. De bermen worden regelmatig gesnoeid zodat ze niet dicht kunnen groeien. Een bijkomend voordeel is dat er vele soorten planten groeien en er een diversiteit aan insecten te vinden is.

GPSwalking.nlSint-jacobs vlinder
De sint-jacobsvlinder (Tyria jacobaeae) is een dagactieve nachtvlinder uit de familie van de uilen (Noctuidae), onderfamilie beervlinders (Arctiinae).

De vlinder komt niet alleen in Nederland, België en de rest van Europa voor, maar ook in West- en Centraal-Azië en is ingevoerd in Nieuw-Zeeland, Australië en Noord-Amerika om daar jakobskruiskruid te bestrijden.

De sint-jacobsvlinder heeft als leefgebied zandgrond, waar zijn waardplanten, het jakobskruiskruid en enkele andere kruiskruidsoorten voorkomen. De lengte van de vleugel is 16-21 millimeter. De vliegtijd is van april tot en met begin augustus.

De rups van deze vlinder heet de zebrarups. Deze naam is afkomstig van de typische strepen op het lijf. De giftige bestanddelen van het jakobskruiskruid maken de rups oneetbaar, die daardoor beschermd wordt. De rups raakt het gif dat hij met zijn maaltijden van het jakobskruiskruid binnenkrijgt kwijt door dit in zijn huid op te slaan. Na het vervellen is hij het gif kwijt.

GPSwalking.nlVanuit de duinen zijn we links gegaan richting strand. Jammer dat de zon er niet zo goed door kwam. Dat maakt de foto wat somberder. Maar wat een mooi gebied is dit! Zo de natuur uit en hup het stand op.

Bij mooi weer een prima plek om even te rusten of zelfs te picknicken. Het viel me op dat er erg veel krabben lagen. In de verte de windmolens en de sluizen van het Haringvliet.

De Voordelta
Een bijzondere zee
Het water en het strand langs deze kust maken deel uit van de Voordelta, een ondiepe zee met zandplaten en diepe geulen. Een bijzondere ontmoetingsplaats voor zee en rivier, voor land en water, voor mens en natuur
.

Rijk gedekte tafel
Bij laagwater komen de zandplaten boven het water uit. Scholeksters, rosse grutto's en bonte strandlopers strijken neer. Ze doen zich te goed aan zeepieren, mosselen of kokkels.

GPSwalking.nlOok de zeehonden zoeken een plekje op het droge. Even rusten in de zon. Een paar uur lang doen de dieren zich te goed aan de rijk gedekte tafel en de rust. Dan is het alweer voorbij. De vloed komt op en de zandplaat verdwijnt onder water.

Rust en voedsel
Rond 1900 leefden in de Voordelta meer dan tienduizend zeehonden. Nu zijn het er nog maar honderd. Ook veel vogelsoorten zijn zeldzaam geworden. De dieren in de Voordelta moeten overleven tussen het geluid van vliegtuigen en schepen, visnetten die de bodem omwoelen, een plotseling opduikende surfplank. Rust en voedsel zijn schaars geworden.

Spelregels
De natuur van de Voordelta is het waard om een beetje in te schikken. Spelregels zorgen ervoor dat mens en dier van dit prachtige gebied kunnen genieten, leder op een eigen plek. In vijf rustgebieden krijgt de natuur alle ruimte. Op andere plaatsen leven, werken en genieten de mensen. In een bodembeschermingsgebied laten vissers en baggeraars de bodem met rust. De regels die op dit strand gelden, vindt u hieronder op dit bord. De Voordelta is onderdeel van Natura 2000, een groot netwerk van natuurgebieden in Europa.

GPSwalking.nlHet Haringvliet
Het Haringvliet is een voormalige zeearm van de Noordzee, in Zuid-Holland tussen Voorne-Putten en de Hoeksche Waard in het noorden, en Goeree-Overflakkee in het zuiden.

In 1970 werd het Haringvliet in het kader van de Deltawerken door de Haringvlietdam van zee afgesloten. Van de Hoeksche Waard naar het Hellegatsplein loopt de Haringvlietbrug. In het Haringvliet ligt het eiland Tiengemeten. Het Spui mondt erin uit tussen de Hoeksche Waard en Voorne-Putten

Ontstaansgeschiedenis
Voor 1200 waren Voorne en Flakkee één eiland. Stormvloed brak de natuurlijke kust en zo ontstond het Haringvliet. Verder landinwaarts ontstond door de invloed van het Haringvliet het Hollandsch Diep. Het Haringvliet heette eeuwenlang Flakkee en werd pas in de 19e eeuw Haringvliet genoemd.

Milieueffecten
Door de afsluiting van het Haringvliet in 1970 verdween het zoute water en de invloed van eb en vloed. Dit heeft een enorme invloed gehad op de natuur. Doordat de Biesbosch niet meer regelmatig onder water liep, is het kenmerkende riet- en rode bieslandschap daar gaan verruigen. Vissen als de elft, fint en de Atlantische steur verdwenen bijna totaal uit de Nederlandse wateren.

GPSwalking.nlMogelijkheden voor een terugkeer van getijden
In 1997 is een onderzoek gedaan naar het effect van het openen van de sluizen in het Haringvliet. Wanneer men de oorspronkelijke natuur die bij een rivierdelta hoort in zijn geheel terug wil, met behoud van de herwonnen veiligheid, dan hoeven de sluizen net als bij de Oosterschelde alleen bij dreigende stormvloed dicht. Dit zou echter nadelige gevolgen hebben voor de scheepvaart naar de Moerdijk ten gevolge van een grotere getijdeslag. De nu gegarandeerde waterstand van ongeveer Normaal Amsterdams Peil ter plaatse is dan niet te handhaven.

Kierbesluiten
2003 besloot de regering bij wijze van proef de sluizen in beperkte mate open te stellen. Hierdoor zal een overgangsgebied ontstaan van zoet naar zout water. Dit kierbesluit heeft echter consequenties. Belangengroeperingen willen dat de staat compenseert voor aanpassingen in de zoetwaterinfrastructuur op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee.

GPSwalking.nlOok wil men compensatie voor de beperkte terugkeer van het tij. In 2004 werd besloten dat het kierbesluit pas op 1 januari 2008 zou worden uitgevoerd in verband met extra studies naar de gevolgen. Vervolgens werd de datum verschoven naar 1 december 2010, en ook die datum is niet gehaald.

Met de gedeeltelijke opening hoopt men op een gedeeltelijk herstel van de brakwaterbiotoop, vermindering van de slibafzetting in het Haringvliet en een verbetering van de waterkwaliteit. Met het kierbesluit wordt tevens rekening gehouden met de scheepvaartbelangen bij de Moerdijk. De getijdeslag zal in het gebied, ongeveer 10 cm plus en min afwijken ten opzichte van de huidige astronomische waterstanden (op- en afwaaïng of hoge rivierafvoeren, dan wel droogte, geven vaak een grotere afwijking in de waterstanden).

GPSwalking.nlZoetwatervoorziening
Het kierbesluit gaat er vanuit dat het zoute water dat wordt ingelaten, niet verder indringt dan een denkbeeldige lijn tussen Middelharnis en de monding van het Spui. Ten oosten van Middelharnis is inmiddels voor de zoet-watervoorziening van Stellendam en omgeving een inlaat gebouwd voor zoet water dat middels een kanaleninfrastructuur van oost naar west kan stromen. Ter hoogte van de ingang van de haven van Middelharnis zijn hiervoor grote duikers onder de haveningang aangelegd die het zoete water onder de haven door laat lopen. ook op Voorne-Putten zijn soortgelijke maatregelen genomen.

Opschuiven data en mogelijk afstel
Ondertussen is 2008 niet haalbaar gebleken voor de uitvoering van het kierbesluit, maar ook de tweede genoemde datum, 1 december 2010 lijkt geen stand te houden. Volgens het conceptregeerakkoord tussen VVD en CDA zal het kierbesluit worden ingetrokken.

Natura 2000Een gebied van 11.633 ha in de gemeenten Bernisse, Cromstrijen, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Korendijk, Middelharnis en Oostflakkee is aangewezen tot Natura 2000-gebied.

GPSwalking.nlWe hebben er nu een kleine 5,5 km opzitten. Het is een pittig stuk van het strand af de duinen weer in. Menig pareltje zweet kwam opzetten. Het zand ligt hier erg los en dat maakt het wat lastig om lekker door te lopen(klimmen)  Op de achtergrond nog een glimp van de windmolens en sluizen van het Haringvliet.

Een mooi tijdstip om even wat te gaan drinken. Dit gaat prima bij de Houten Paardjes. Hier was het goed toeven. Vanaf de Houten Paardjes is het nog een kleine 2 km terug naar de auto.
Ook die laatste kilometers zijn de moeite waard. Geen rechte paden maar mooie kronkelige paden waardoor het zicht iedere keer anders wordt en je niet weet wat er na de volgende bocht komt.

Terug bij de auto aangekomen realiseer ik me weer dat Nederland heel veel moois te bieden heeft. Hier gaan we zeker nog eens naar terug om nog meer gebieden te verkennen.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • De houten paardjes N51.8571 E4.0724
 • Doorkijk N51.8524 E4.0761
 • Haringvliet sluizen N51.8346 E4.0521
 • Start/finish/parkeerplaats N51.8474 E4.0817
 • Strand N51.8564 E4.0614
 • Vogelspotplaats N51.8476 E4.0780
 • Windturbine N51.8398 E4.0582
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.