Beleven

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 09-05-2012

Het Beleven (spreek uit: Bele-ven) is een natuurgebied ten westen van Reusel dat eigendom is van de Stichting Brabants Landschap. Het gebied is 174 ha groot.

Het gebied vormt de bovenloop van de Belevense Loop en bestond uit een reeks van met elkaar verbonden vennen die gebruikt werden als viskweekvijver. Dit werden weijers genoemd. In dit gebied kwam vanouds veel kwel voor en er waren gradiënten van voedselarm naar matig voedselrijk.

Tijdens het interbellum werd dit gebied ontgonnen en na de Tweede Wereldoorlog werden ontwateringssloten gegraven. Het oorspronkelijke Beleven werd tot een komvormige laagte. Wel bevonden zich in dit gebied nog onverharde zandpaden met brede bermen en ook waren er houtsingels waar Geelgors en Roodborsttapuit zich thuisvoelden. Er waren ook veel weidevogels zoals Grutto en Wulp te vinden. De oevers van de ontwateringssloten toonden nog relicten van de vroegere plantenrijkdom zoals Klokjesgentiaan. Voorts was de Levendbarende hagedis er nog te vinden.

Dit gebied werd in fasen aangekocht door de Stichting Brabants Landschap met de bedoeling de natuur weer zoveel mogelijk te herstellen. In 2007 werd de teeltlaag verwijderd om aldus het ven weer te herstellen. Ook de natte en droge heide zal worden hersteld en de ontwateringsmaatregelen zullen teniet worden gedaan.


Kenmerken
Startpunt: Reusel, parkeerplaats kerk
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.361685 E5.162137
Afstanden: 9 km
Type: Bos, Dorp, Hei, Open, Ven
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet bekend
Honden: Aangelijnd
Horeca: Bij start
Gelopen op: 11-07-2011

Route informatie

Een GPS wandeling van 9 km bij Reusel langs het Beleven.
Er zijn geen verkortingen van deze wandeling beschikbaar.
Wel is er een WPT-RTE route beschikbaar.
Goede wandelschoenen zijn aan te raden.
Vergeet niet de verrekijker en de camera op deze mooie route.
Honden moeten de hele wandeling aan de lijn. Het is beter om geen hond mee te nemen op deze wandeling om de natuurrust zoveel weinig mogelijk te verstoren.
Horeca is alleen beschikbaar in het centrum van Reusel. Onderweg komt u een aantal picknickplaatsen en hier en daar een bankje tegen.Langere beschrijving

GPSwalking.nlEen nieuwe GPS is altijd spannend. Doet ie wat ie moet doen. Krijgen we snel de juiste instellingen geselecteerd. Gelukkig hebben we een ruime ervaring met Garmin GPS-en en ging deze wandeling met de Garmin Montana 600 zonder problemen.

Natuurlijk ga je de eerste wandeling niet meteen een héél en van huis en een enorme tocht lopen. Daarom hebben we gekozen voor een korte wandeling bij het Beleven. Vanwege de mooie natuur die je onderweg tegenkomt kun je gerust een uurtje of 4 onderweg zijn. We hebben alle tijd genomen om vlinders, insecten, vogels en bloemen te bekijken. En die kom je onderweg in getalen tegen.

We parkeren de auto midden in het centrum van Reusel op de parkeerplaats bij de kerk. Van daaruit gaat de tocht van start. Als snel lopen we het dorp uit en gaat de tocht de natuur in richting het Beleven. Dit moet je dan ook uitspreken als bele-ven. Maar er is rond het Beleven veel te beleven. Een goed gekozen naam moeten we concluderen.

GPSwalking.nlReusel
Reusel is een dorpje en voormalige gemeente in het zuiden van Noord-Brabant, en behoort sinds 1997 bij de gemeente Reusel-De Mierden. Reusel is een van de Acht zaligheden.

Reusel heeft voornamelijk nog een dorps karakter maar langs de Wilhelminalaan is op het einde van de 20e eeuw een stadhuis, winkelcentrum en busstation gebouwd die bij elkaar een stedelijk aandoend ensemble vormen. Het dorp staat bekend om het dorpsdialect, dat nog steeds gesproken wordt, en om natuurgebied Het Goor dat ook wel de Reuselse Moeren genoemd wordt.

GPSwalking.nlHet dorp Reusel is als woonkern vermoedelijk ontstaan in de 7e eeuw, en bestond toen uit verspreide bebouwing. De belangrijkste kernen waren Reuseldorp en Lensheuvel. De buurtschap Lensheuvel maakt tegenwoordig onderdeel uit van het dorp. De vroegste bewoningssporen zijn uit de 6e eeuw, maar van een nederzetting was toen nog geen sprake.

Informatieborden zijn altijd handig voor achtergrond informatie over het gebied waar je doorheen wandelt. Het kaartje laat zien dat het ook mogelijk is om een rondje rondom de vennen te lopen. De route gaat dan voor een gedeelte over een asfaltweg die vrij druk kan zijn. Wij besluiten om alleen het gedeelte over de zandpaden te volgen.

GPSwalking.nlHistorie Beleven
Tot 1930 lag hier een vochtig heideterrein met een hele reeks vennen. Op deze Belevense Heide ontsprong een zijtak van de Reusel: de Belevense Loop.

Ten behoeve van de landbouw werd de heide ontgonnen en volgde later rechttrekking en verdieping van de waterlopen. Door deze ontwatering is van de vennen niet veel meer over.

Het grote Beleven is nog vagelijk te herkennen aan een lichte komvorming De glooiing van de oorspronkelijke Belevense Loop is een stuk duidelijker te zien.

GPSwalking.nlVogelrijk
De dieren en planten die vroeger op de Belevense Heide voorkwamen zijn niet helemaal verdwenen. In bermen en langs sloten staan planten als dopheide en kleine zonnedauw.

Daarnaast vormen de met bomen en struiken omzoomde weilanden een aantrekkelijk gebied voor vogels als geelgors, wulp, scholekster, grutto en kievit.


Herstelplannen
Vanwege de rijkdom aan planten en dieren heeft Brabants Landschap in 1998 ruim 100 hectare van de vroegere Belevense Heide aangekocht. Daar zitten stukken bij die nu nog miaar een geringe natuurwaarde hebben.

GPSwalking.nlNa beëindiging van het landbouwkundig gebruik    hier weer vennen ontwikkeld worden. Na de restauratie zullen de vennen weer snel gevuld zijn met kwel- en regenwater, waardoor water- en moerasvogels aangetrokken worden.

In 2009 vond hieröp grote schaal natuurontwikkeling plaats. Vennen die bijna een eeuw geleden waren drooggelegd en ontgonnen tot weide en akker, werden als het ware terug tevoorschijn getoverd. Met graafmachines en vrachtwagens werd maar liefst 12.000 m3 grond afgevoerd. De zo gecreëerde laagtes vulden zich met grond- en regenwater.

GPSwalking.nlOp deze nieuw ontstane vennen kwamen onmiddellijk veel zeldzame vogels af, niet alleen om te broeden maar ook om te rusten en voedsel te zoeken op voor- en najaarstrek. Andere vliegende dieren die de vennen snel listen te vinden waren libellen. Restauratie van het oude Kempische landschap leverde hier dus veel natuurwinstop.

Beleef het Beleven en ga een eeuw terug in de tijd

De graslanden en akkers rondom de vennen zijn in eigen beheer: boeren uit de omgeving mogen vee weiden en gewassen verbouwen op voorwaarden die Brabants Landschap stelt. Ook dit komt de natuur ten goede. De bloemrijke graslanden kennen een rijke weidevogelstand - kievit, wulp - en in het graan broeden patrijs en kwartel.

GPSwalking.nlTyperend voor dit gebied zijn de vele onverharde zandpaden: na de ruilverkavelingen in de jaren '60, '70 en '80 zie je ze bijna nergens meer in Brabant. In de bijhorende bermen staan nog veel bremstruiken. Kenmerkende bloemen zijn vlasbekje, zandblauwtje en Duits Viltkruid. Iele berkjes dienen als zangpost voor de geelgors die hier vanaf maart overal zijn weemoedige deuntje ten gehore brengt.

Een bezoek aan het Beleven doet je als het ware teruggaan in de tijd!


GPSwalking.nlHerstel Beleven
Het beekherstelproject "Herstel Beleven" in Reusel werd zondag 17 mei 2009 uitgeroepen tot de winnaar van de derde Kempenlandtrofee. De uitreiking vond plaats tijdens een drukbezochte Kempenlanddag in Oirschot. Voormalig Commissaris van de koningin Hanja Maij - Weggen reikte de felbegeerde trofee uit aan de voorzitter van de gemeenteraad van Reusel, de heer Bert van Laarhoven.

De Kempenlandtrofee is een prijs voor personen en organisaties, die zich inzetten voor de verbeteringen op het platteland. Het project ‘Herstel Beleven' ontving de trofee omdat de gemeente Reusel - De Mierden met dit project een voorbeeldfunctie heeft voor andere gemeenten.

Onderweg kwamen we veel vlinders en insecten tegen. Een heel opvallende vlinder is de koninginnepage. Een vrij grote vlinder. Het duurde even voordat de vlinder rustig bij ons in de buurt ging zitten. Voorzichtig een foto van grotere afstand gemaakt en daarna telkens een klein stukje dichterbij geslopen. Er is onderweg zoveel te zien dat je je hart als fotograaf kunt ophalen.

GPSwalking.nlKoninginnepage
De koninginnenpage (Papilio machaon) is een vlinder uit de familie pages (Papilionidae). De koninginnenpage is een wat bekendere soort in vergelijking met andere pages vanwege de relatief grote spanwijdte tot 75 millimeter en de overwegend gele kleuren. De vleugels hebben daarnaast een opvallende zwart-gele tekening met blauwe accenten, een rode vlek aan de achtervleugel en een langwerpig, zwart gekleurd vleugelaanhangsel dat de vleugelstaart of -slip wordt genoemd. De koninginnenpage heeft een zeer groot verspreidingsgebied in vergelijking met andere vlinders, wat de bekendheid ten goede komt.

De koninginnenpage komt voor in vrijwel geheel Europa, grote delen van Azië en het uiterst noordoostelijke deel van Afrika, en is daarnaast ook algemeen in grote delen van Noord-Amerika. De page heeft een voorkeur voor open, bloemrijke landschappen. In het grootste deel van zijn areaal komt de vlinder nog algemeen voor, maar in sommige landen is de vlinder bijna uitgestorven, zoals in Groot-Brittannië. De koninginnenpage is één van de grootste vlinders die in België en Nederland wordt gevonden maar is hier geen algemene soort. In het grootste deel van westelijk en noordelijk Europa is het een zeldzame zwervende soort.

De rupsen leven voornamelijk van verschillende schermbloemige planten. Ze hebben een heldere groene kleur en een opvallende tekening die bestaat uit zwarte dwarsbanden op de lichaamssegmenten die worden onderbroken door oranje vlekken.

GPSwalking.nlHet laatste deel van de wandeling gaat over het naturpad Hoevenhei. Een leuk paadje waar veel natuur te zien is. Een informatiebord geeft ons de achtergrond over dit gebied.

Natuurpad Hoevenhei
Het natuurpad is gerealiseerd door de gemeente Reusel in samenwerking met enkele aanliggende grondeigenaren. Er is een afwisselend gebied ontwikkeld met bosjes, poelen en bloemrijk grasland. Voor kikkers, salamanders, vlinders en kleine zoogdieren is het een geschikt leefgebied.

VGPSwalking.nloor wandelaars is er een afwisselend wandelgebied ontstaan. Om de dieren rust te gunnen en om overlast aan aangrenzende gronden te voorkomen verzoeken wij u om het wandelpad te volgen, honden uitsluitend aangelijnd.

En dan komen we weer in Reusel. We lopen door een lommerrijke straat met een aantal oude boerderijen. De vorige keer dat we hier waren liepen we de kerststalroute. Een ander jaargetijde en daardoor ziet alles er ook anders uit. Deze keer besluiten we met een softijsje. De vorige keer moesten we handen warmen in de auto. Het kan verkeren.

Geraadplaagde websites:

POI's

 • Beleven N51.3610 E5.1286
 • Belevensche Heide N51.3561 E5.1241
 • Belvensche loop N51.3641 E5.1335
 • Informatiebord N51.3651 E5.1358
 • Kattenbos N51.3644 E5.1447
 • Natuurpad Hoevenhei N51.3502 E5.1530
 • Picknickhut_1 N51.3530 E5.1321
 • Piknickhut_2 N51.3494 E5.1439
 • Reusel N51.3650 E5.1626
 • Start/finish/parkeerplaats N51.3616 E5.1621
 • Vogelkijkhut N51.3612 E5.1295
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.