Kasteel Ter Horst

Korte beschrijving

We kregen zomer 2011 een mailtje van Michel Joosten. Hij had een leuke track bij Horst gelopen en stuurde ons deze toe als wandeltip. Zonder te overdrijven kunnen we zeggen dat dit een prachtige en gevarieerde wandeling is.

Direct al aan de begin van de route komen we langs kasteel Ter Horst. De achterliggende Kasteelse bossen zijn fraai. De paden slingeren door een prachtig bos, onderweg ziet u op verschillende plaatsen houten kunst. Het plaatsje Melderslo verrast ons met een ruïne. We komen zelfs naar een gebouw dat zo in de Efteling had kunnen staan. Lekkerbekken kunnen vooruit in Aarbeienland. Dan gaat het verder naar Castenray en de achterliggende Castenrayse Vennen. Prachtig maar ook moeilijk begaanbaar. Als laatste doen we landgoed de Gortmeule aan. 

En zo lopen we een gevarieerde wandeling waarbij we op verschillende plaatsen informatieborden treffen. Erg handig voor de nodige achtergrond informatie.


Kenmerken
Startpunt: Horst, parkeerplaats Venrayseweg 93
Startlocatie: Limburg , Nederland
Coördinaten N51.464996 E6.055338
Afstanden: 19, 17, 12, 11 km
Type: Bos, Cultuur, Dorp, Landgoed, Open, Peel
Begaanbaar: Goede wandelschoenen aantrekken
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Bij start en onderweg
Gelopen op: 15-07-2011

Route informatie

Een GPS wandeling van 19 km bij Horst (Noord Limburg)
Er zijn verkortingen van 17, 12 en 11 km van deze wandeling beschikbaar.
Ook is er een WPT-RTE route.
De route is goed begaanbaar op het stukje bij de Castenrayse Vennen na. Goede waterdicht wandelschoenen of laarzen zijn daar noodzakelijk.
In de zomermaanden is een muggenverdelingsmiddel welkom.
Bij de start en ook onderweg komt u een aantal horecagelegenheden tegen.
Ook zijn er voldoende bankjes onderweg.Langere beschrijving

GPSwalking.nlWe kregen zomer 2011 een mailtje van Michel Joosten. Hij had een leuke track bij Horst gelopen en stuurde ons deze toe als wandeltip. Daar lieten we deze keer geen gras over groeien. Na een paar dagen van herfstachtig weer met veel regen stond er eindelijk een droge dag op het programma.

Helaas zijn we te vroeg aangelopen zodat we nog een klein staartje regen over ons heen kregen. Maar daarna klaarde het snel op en werd het prachtig wandelweer. Zodoende hadden we dubbel geluk, goed weer en een prachtige route die we met veel plezier gelopen hebben. Onderweg kwamen we veel informatieborden tegen. 

GPSwalking.nlKasteel Ter Horst
In de Kasteelse Bossen is de ruïne van het Kasteel Ter Horst het meest opvallende element. Daarbij is de Molenbeek onlosmakelijk verbonden met het kasteel, de beek voedde het omvangrijke grachtenstelsel waarvan enkele grachten nog aanwezig zijn.

Van de tuinen, de voorhoven en de bouwhoeves zijn de locaties nog herkenbaar. Van het lanenstelsel zijn nog grote stukken bewaard gebleven en ook de huidige bossen zijn voor een groot deel historisch. Tot het begin van deze eeuw werden de bossen door de Horster inwoners Moelbaerenbos genoemd omdat hier veel moelbaere groeiden. De kinderen plukten deze voor moelbaerekook. Op diverse plaatsen groeien nu weer moelbaere (bosbessen).

GPSwalking.nlDe schans, waarschijnlijk aangelegd na de verwoesting van het kasteel in 1579, is weer op de oude plaats zichtbaar gemaakt. De landerijen lagen in een gordel rondom het kasteel, hierop bevinden zich nu Sportpark Ter Horst en de tennisbanen.

Op de historische kaart hiernaast is het Kasteelpark Ter Horst als onderdeel van de Kasteelse Bossen goed zichtbaar. Op basis van deze kaart is het landschap weer in ere hersteld terwijl de vijvers, ontstaan door zandwinning, het geheel een parkachtig aanzien geven.

Geschiedenis
In 1279 kocht de graaf van Gelder het "Land van Kessel", een groot gebied tussen Peel en Maas. Hij stelde een ambtman aan die in naam van de graaf en latere hertog van Gelder het "Land van Kessel" bestuurde. De standplaats voor deze functionaris was het Huys Ter Horst.

De invloedrijke familie van Wittenhorst leverde in de periode van 1523 tot 1738 vier ambtmannen. In die tijd werd het kasteel uitgebouwd tot een prachtig renaissance woonslot.

GPSwalking.nl± 1300: in de tijd van Florken van der Horst was het kasteel van Horst een vijfhoekige muur van mergelblokken.

± 1350: bouw toren in de tijd van Jacob van Myrlaer.

Na 1400: het Huys ter Horst wordt uitgebreid met de Voorburcht.
en Hof ter Binnen.

1579: verwoesting kasteel door rondtrekkende Spaanse troepen. Na 1580 het Huys ter Horst wordt na de verwoesting weer hersteld en uitgebreid.

1661: start modernisering kasteel door Willem Vincent van Wittenhorst.

1
GPSwalking.nl792: komst van Frans Clemens von Fürstenberg naar Huys ter Horst. Start verval van het kasteel. Baron von Furtenberg (1755-1827) zoals hij zich volgens overlevering op de markt in Venray bewoog.

Vanaf 1842: wordt de bouwval gesloopt. De bouwmaterialen worden door rentmeester Everts uit Sevenum verkocht. In Horst wordt bijvoorbeeld textielfabriek Rutten gebouwd met stenen van het kasteel. Toen deze fabriek in de zeventigerjaren afgebroken werd zijn de stenen weer gebruikt voor de consolidatie van het kasteel.

Vanaf 1970 eerste consolidatie van het kasteel.

1969 -1975 opgravingen onder leiding van Prof Dr Renaud.

2002: start tweede consolidatie werkzaamheden door Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Horst.

Direct aan het begin van de wandeling lopen we onder de A73 door. De ruïne van het kasteel ligt eigenlijk direct aan de A73. Gelukkig hebben de vroegere bewoners van dit kasteel nooit een snelweg voor de deur gehad. Geen uitzicht en je hoorde door alle verkeersgeluiden de vijand ook niet aankomen.

GPSwalking.nlWe lopen het park rond het kasteel in. Een mooi bos met slingerde paden. Het geluid van de snelweg begint op de achtergrond te raken. Boven ons trekken donkere wolken langs, een gordijn van motregen maakt de omgeving enigzins triest.

Geïntegreerd bosbeheer: kiezen voor kwaliteitshout
Het streven ,naar de productie van kwaliteitshout is één van de pijlers van het geïntegreerde bos. Het Nederlandse b bos wordt gekenmerkt door even oude bomen van dezelfde soort. Deze bossen leveren voornamelijk hout van lage kwaliteit. Er is echter steeds meer vraag naar kwaliteitshout. Hout van gezonde, dikke en rechte bomen. Hout als duurzame energiebron.

Om zulke bomen te krijgen, wordt bij iedere keer dat er bomen gekapt worden, een keuze gemaakt. Deze keuze wordt gemaakt aan de hand van de volgende vragen:

Behoort de boom tot de gewenste boomsoort?

De eigenaar heeft een beeld van de boomsoorten die in de toekomst thuishoren in het bos. Door maatregelen te nemen, zoals het maken van open plekken of het planten van de gewenste boomsoorten, kan de eigenaar hier in sturen, heeft de boom een rechte stam zonder noesten? Een goede boom heeft op de onderste 6 meter geen takken en noesten.

 • Heeft de boom een mooie kroon? Een gezonde kroon omvat ongeveer 1/2 van de  lengte van de boom.
 • Is de boom gezond? Een gezonde boom heeft geen last van ziekten en kan nog jaren mee.
 • Kan de boom zorgen voor nakomelingen van goede kwaliteit?

Een boom die voldoet aan de eisen van de eigenaar krijgt de ruimte en een investering voor de toekomst. Zo'n boom wordt dan ook een 'toekomstboom' genoemd. Deze zijn te herkennen aan de blauwe stippen op de boom.

GPSwalking.nlMelderslo

Ontwikkeling tot 1900
De ontwikkeling van Melderslo is in sterke mate bepaald door de landbouw. De oudste sporen van menselijke activiteiten dateren van duizenden jaren geleden.

De eerste bewoners vestigden zich aan de rand van hoger gelegen, voor akkerbouw geschikte grond. Hier ontstonden de buurtschappen Melderslo en Eikelenbos. Tot aan het begin van de vorige eeuw woonden hier slechts enkele honderden mensen.

School
Belangrijk voor de ontwikkeling van Melderslo was het op grote schaal beschikbaar komen van kunstmest omstreeks 1900. Vanaf dat moment kon men de heidevelden ontginnen en omzetten in akkerland. Bovendien begon het inwonertal te groeien. Daarom besloot de Horster gemeenteraad tot de bouw van een school in Melderslo. Het in 1917 geopende gebouw functioneerde tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw als school. Daarna werden er woningen in gevestigd.

GPSwalking.nlWinkel, kerk en pastorie De school was het eerste gemeenschappelijke gebouw in Melderslo. Wat volgde, was een eigen kerk. Om de bouw en het salaris van de aan de kerk verbonden geestelijke te financieren, werd in 1919 een coöperatieve winkel met bakkerij opgericht.

De coöperatie hield in 1963 op te bestaan. Het pand bleef behouden: nu is cafetaria De Molensteen er in gevestigd. Mede dankzij de opbrengsten van de winkel kon op 3 december 1921 een kerkje in gebruik worden genomen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zou de in 1932 vergrote kerk onherstel bare schade oplopen. De eveneens in 1921 gebouwde pastorie (Rector Mulderstraat) wist het oorlogsgeweld wel te doorstaan. Sinds de oplevering heeft deze woning nauwelijks veranderingen ondergaan.

Elektriciteit
Van belang voor de verdere ontwikkeling van Melderslo was ook het beschikbaar komen van elektriciteit, in 1931. Op 15 oktober van dat jaar werd het laagspanningsnet in Melderslo in bedrijf gesteld. Nabij de school werd een transformatorhuisje gebouwd waarin de hoogspanning werd omgezet in laagspanning. Het huisje functioneert nog altijd.

Nieuwe kerk
De Tweede Wereldoorlog bracht Melderslo minder leed en verwoesting dan veel andere plaatsen. Alleen de kerk liep onherstelbare schade op toen de Duitse bezetters in 1944 de toren opbliezen, in 1953 werd een nieuw kerkgebouw ingezegend. In de daaropvolgende decennia ontstond nabij de kerk de kern van het dorp.

GPSwalking.nlEn lopen we opeens en onverwachts tegen een ruïne langs een vijver. Het lijkt op een klein kasteel. Maar eigenlijk is het te klein voor een echt kasteel. We markeren deze plaats en zoeken thuis naar meer informatie.

De Melderslose ruïne
De Melderslose ruïne dateert uit 1938. Leden van de Jonge Wacht, een vereniging voor jongens tussen de twaalf en zeventien jaar, waren een jaar eerder op het idee gekomen een "rimboe" te maken. Het idyllische terrein bij het Vlasven was daarvoor bij uitstek geschikt. De toenmalige pastoor Ament schijnt met het idee te zijn gekomen om bij het ven een namaak kasteelruïne te bouwen die als buitenverblijf voor de Jonge Wacht moest gaan dienen.

Het enthousiasme kende geen grenzen: de Boerenbond gaf een subsidie van driehonderd gulden en veel inwoners verleenden belangeloze medewerking of leverden gratis materialen.

GPSwalking.nlOp 26 mei 1938, Hemelvaartsdag, zegende de nieuwe pastoor, Eggelen, het terrein in. Heel Melderslo was aanwezig. De Nieuwe Venlosche Courant sprak van een “lusthof voor de Jonge Wacht. In plaats van het vroegere ven ziet men thans een flinken vijver en twee grachten, waarlangs boom- en struikbeplanting. Tusschen deze grachten en den vijver ligt een flinke groote open ruimte en achter dezen vijver is een reusachtige wigwam gebouwd in den vorm van een oude ruïne met een flinke toren. Het materiaal van dit bouwwerk bestaat voornamelijk uit oude afbraakstenen en geeft het uiterlijk van een antiek aspect.” De "rimboe" kreeg nog meer allure door de bouw van een klokkentoren en een Lourdesgrot met Mariabeeld, de aanleg van een speeltuintje en een vijvertje en het plaatsen van paaltjes met dierenbeelden.

Toen de Jonge Wacht na de bevrijding geen opvolger kreeg, raakte het terrein danig in verval. Niemand voelde zich verantwoordelijk, totdat in 1970 leden van de KPJ het ven en de ruïne een opknapbeurt gaven. Het Dagblad voor Noord-Limburg meldde: “De Melderslose jongeren willen van dit eeuwenoude bouwwerk [!] een club­huis maken waar ze straks hun bijeenkomsten kunnen houden.” Na enkele jaren echter liep het ledental van de KPJ terug en bleek het lokaal in de ruïne niet meer aan de eisen te voldoen.

GPSwalking.nlIn 1977 kwam er met de Stichting Geschiedenis Melderslo, die jaarlijks wedstrijden polsstokverspringen over het Vlasven ging organiseren, weer een organisatie die zich om het ven en de ruïne bekommerde. In de jaren tachtig werd het gebied, inmiddels gemeentelijk eigendom, minder idyllisch. De meeste bomen werden gekapt en het ven en de ruïne werden ingeklemd tussen woningen. Dit heeft niet geleid tot minder vandalisme en vernielingen. Met een zekere regelmaat dienen herstelwerkzaamheden uitgevoerd te worden. Hopelijk zal dit er nooit toe leiden dat de ruïne ‘dan maar' wordt afgebroken. Want weliswaar is dit geen gebouw met een bijzondere historische of architectonische waarde, maar wel een curieus en uniek bouwsel waarmee zuinig dient omgesprongen te worden. Bron http://www.geschiedenismelderslo.nl.

We komen aan het einde van het rondje door Melderslo een Streekmuseum tegen. Mogelijk een bezoekje waard.

GPSwalking.nlMuseum “De Locht”
Museum “De Locht” ligt in Melderslo, Noord-Limburg. Het museum geeft een boeiend beeld van de wijze waarop men tussen 1850 en 1950 leefde, woonde en werkte op het platteland. Het museum is gehuisvest in een authentieke Noord-Limburgse langgevelboerderij.

Nationaal Asperge- en Champignonmuseum
In het aangrenzende gebouw is het Nationaal Asperge- en Champignonmuseum ondergebracht. Noord-Limburg is de belangrijkste regio voor de teelt van asperges en champignons. Het museum geeft een beeld van de teelt van beide gewassen en van de gereedschappen, die daarbij worden gebruikt.

In het Asperge- en Champignonmuseum worden videofilms vertoond over de gehele levenscyclus van beide gewassen.

Informatie: http://www.delocht.nl/

GPSwalking.nlWe lopen een prachtig stukje bos in. Het is stil, we komen niemand tegen. Eigenlijk onbegrijpelijk want het is prachtig wandelweer. Onderweg komen we een aantal houten kunstwerken tegen.

Hangplek voor vleermuizen
Heel oude bomen zijn in Nederland zeldzaam. Hier sta je zander de 'Oude Beuk'. Een boom uit 1770 en dus zo'n 250 jaar oud! De meeste bomen worden nog geen honderd jaar oud, omdat ze gekapt worden.

In dit stukje van de Kasteelse Bossen staan zomereiken van ongeveer honderd jaar. De meeste zijn gezond, maar sommige zie je langzaam aftakelen. Als eerste gaan de takken dood en bij een stevige wind, breken die één voor één af. De schors gaat loszitten en insecten kruipen hier achter Het hout rot weg en wat overblijft, is een skelet van een boom.

Een dode boom kan nog jaren blijven staan4 door de stevige wortels en is juist dan erg waardevol voor de natuur. Wist je dat vleermuizen zulke bomen ook wel gebruiken als hangplek?

GPSwalking.nlWe proberen een kopje koffie te drinken bij het Boscafé. Maar als we de zaak binnenlopen is er niemand om ons te helpen. Wel zien we dat met druk is met een kleine verbouwing. We wachten even en vinden op de bar een bel. Nadat we die een paar keer geluid hebben is er nog steeds niemand om ons te helpen. We besluiten maar door te lopen. Het is nog vroeg op de ochtend. Als het weer straks beter wordt zal de gezellige serre snel vol zitten.

Een paar honderd meter verder lopen we langs Aardbeienland. Ook daarvoor zijn we nog te vroeg. Pas vanaf 10 uur gaat het open.

GPSwalking.nlAardbeienland
Aardbeienland is het vitaminerijkste park van Nederland. Hele velden en kassen afwisselend vol met heerlijke geurende bloemen en bloedrode en bloedmooie kleurende zoete aardbeien, zalig! En dat blijft ook zo.

En de bezoekers die al eens eerder het park bezochten, weten het vast wel: er gaat geen dag voorbij of wij werken aan de ontwikkeling, verbetering en verfraaiing van Het Aardbeienland. Met vele nieuwe attracties o.a. een geheel nieuwe tuin met de bijna vergeten zoete oude rassen, een aardbeienvlaaienbakkerij, een aardbeienapotheek, vele nieuwe typische Provence-iaalse bouwsels met poorten, torens en aardbeien, een nieuw aardbeienterras, een hooiberg en nog vele andere bezienswaardigheden. Kom het gauw proeven! http://www.aardbeienland.nl/

Na het slingeren door de bossen gaan we over op de verharde weg. We kunnen de pas er stevig in zetten en genieten van de vele vergezichten. We komen langs een monument.
 
GPSwalking.nlMonument ter herinnering aan onze bevrijders
Tijdens de Tweede Wereldoorlog stortte in de nacht van 22 juni 1943 hier vlakbij een Engelse Halifax bommenwerper neer. Het vliegtuig was doorheen Duitse jager in brand geschoten en ontplofte toen hèt de grond raakte.

Zes bemanningsleden konden tijdig per parachute het vliegtuig verlaten. Twee leden van de bemanning zaten nog in het vliegtuig en kwamen om het leven.

Sgt. W. Brown - Air Gunner - Engeland - 28 jaar
Off. H. Krohn - Australië - 21 jaar

Zij gaven hun leven voor onze vrijheid.

Dit monument werd in oktober 2010 geplaatst door de Stichting Heemkundig Genootschap Castenray Het is gemaakt door beeldhouwer Martin Ooink uit Venray
.

GPSwalking.nlCastenray komt in zicht. We lopen weer onder de A73 door. Net voor de onderdoorgang zien we een kruisbeeld staan.

Memorie kruis
Opgericht in 2008 door Heemkundig Genootschap Castenray, als herinnering aan het jaar van het Religieus Erfgoed en 75-jarig bestaan van de Parochie Castenray. Monument van devotie nr. 72.

Dit wegkruis werd op 4 oktober 2008 ingezegend door Pastoor Huub van Horne. Op deze historische plek op de grens van de vroegere gemeente Oirlo en de gemeente Venray stond in de tijd van de sacramentsprocessie een rustaltaar. Overledenen uit de buurt werden vroegerover de Kleine Lijkweg, die hier langs liep, naar de kerk in de Oirlo vervoerd om daar begraven te worden.


Carstenray
Op 23 januari 1434 werd in het dorp "Casterloe van de parochie van Venraede" in het toenmalige Luikse Diocees een altaar gesticht ter ere van God en de heilige apostel Matthias. In 1485 werd tegen het kleine kapelletje een hoog priesterkoor gebouwd, dat de tijd goed heeft doorstaan. Het staat er heden ten dage nog steeds.

Of er in Castenray vóór 1434 ook al een kapel heeft gestaan, is niet bekend. De H. Matthias wordt in Castenray in elk geval al eeuwenlang vereerd.

GPSwalking.nlEen andere heilige, die vanaf 1774 in de Castenrayse kapel werd aangeroepen, is de H. Brigida. Een grote veesterfte bracht van heinde en verre pelgrims naar Castenray om te bidden tot deze patrones van het vee. Die verering duurde tot na de Tweede Wereldoorlog. Tot 1965 was de feestdag van de H, Brigida nog opgenomen in de parochieliturgie. In 2010 kreeg deze heilige opnieuw een eigen altaar en werd er een H. Mis gesticht ter ere van haar en voor het geestelijk welzijn van de parochianen.

Door de groei van het aantal kerkgangers werd in 1911 het kleine kapelletje afgebroken en werd tegen het laatgotische priesterkoor uit 1485 een nieuwe kapel met drie gewelfvakken en een mooi, rank torentje gebouwd.

De Castenrayse kapel werd jarenlang bediend door de Venrayse geestelijkheid, totdat Castenray in 1804 onder de naburige parochie van de H. Gertrudis te Oirlo kwam te vallen.

GPSwalking.nlCastenray streefde echter naar zelfstandigheid en in 1922 werd de parochie door mgr. Schrijnen verheven tot rectoraat. Bij de kerk werd een reetoraatswoning gebouwd, die vanaf 1933 als pastorie gebruikt werd. In dat jaar volgde namelijk de verheffing van Casténray tot zelfstandige parochie.

Allengs groeide het inwoneraantal van Casténray en daarbij kwamen ook nog de vele pelgrims die de plaatselijke kapel bezochten, zodat het godshuis al spoedig weer te klein bleek.

In 1933 werd begonnen met een fikse uitbreiding van de kapel. Een vierde gewelfvak, zijbeuken met biechtstoelen, een kinderkapel, een doopkapel en een sacristie werden bijgebouwd. Ook kreeg de kerk een hoge toren met daarnaast een traptorentje, dat naar het oksaal leidde.


Het nieuwe kerkgebouw was helaas geen lang leven beschoren. Op 25 oktober 1944 lieten de Duitse bezetters de toren springen en de kerk werd vrijwel totaal verwoest. Ook het in 1926 bij de kerk geplaatste H. Hartbeeld werd onherstelbaar vernield. In 2003 werd een ander H. Hartbeeld teruggeplaatst.

Gelukkig bleef het laatgotische priesterkoor uit 1485 bij het opblazen van de toren gespaard. Onder de bezielende leiding van de toenmalige pastoor Rieter en met de hulp en goedgeefsheid van de parochianen presteerde men het in 1947/1948 de kerk weer op te bouwen. Ze werd uitgebreid met een vijfde gewelfvak.

De Castenrayse kerk was zelfs de eerste die in het naoorlogse Limburg met toren en al weer opgebouwd was. Architect was Jos Franssen uit Roermond. In 1952 werd in de apsis van het priesterkoor een glas-in-loodraam van Charles Eyck geplaatst. In 1959 kwamen daar twee glas-in-loodramen van kunstenaar Hans Truyen bij. In 2004 onderging het kerkgebouw een grootscheepse restauratie, waarbij onder meer de glas-in-loodramen en de dakleien vernieuwd werden.


GPSwalking.nlNico van Melo
Dit beeld herinnert aan de Hengstenassociatie 'Vooruitgang' Venray-Horst-Sevenum e.o. en de legendarische hengst Nico van Melo.

De Hengstenassociatie 'Vooruitgang' had domicilie gekozen in de stallen van Hannes en vanaf 1940 van zoon Piet Rambags aan de toenmalige Bergstraat te Castenray. In de jaren 1914-1969 stelde de associatie diverse kwaliteitshengsten beschikbaar voor haar leden. Het waren koudbloedpaarden, trekpaarden van het Belgische type. Doordat de vereniging zorgde voor de aankoop van hengsten die over uitmuntende f okkwaliteiten beschikten, droeg ze bij aan de verbetering van het ras en aan een verhoogde welvaart in het Noord-Limburgse land. De associatie bouwde met haar geweldige hengsten op het gebied van de trekpaardfokkerij een schitterende reputatie op en verwierf zelfs internationale faam.

GPSwalking.nlDe naam Nico van Melo werd een begrip in de trekpaardfokkerij en spreekt ook nu nog tot de verbeelding van de trekpaardliefhebbers. Nico van Melo, geboren in 1935 bij fokker Emiel Verstraaten te Graauw in de Melopolder in Zeeuws Vlaanderen, was van 1939-1953 eigendom van 'Vooruitgang'. Deze nationaal kampioen van 1939 kende en kent zijn weerga niet en het predikaat 'Kampioen der Kampioenen' is voor dit vaderpaard dan ook meer dan terecht. In de jaren 1946, 1947, 1948 en 1949 werd hij glansrijk Nederlands Kampioen met afstammelingen. Van zijn nakomelingen behaalden er diverse het nationaal kampioenschap. Zijn zoons Nico van Beek en Nico van het Zwarte Water werden beide niet alleen Nederlands Kampioen, maar behaalden elk ook nog zes keer het nationaal kampioenschap met afstammelingen.

Op 3 oktober 2009 heeft de Stichting Heemkuhdig Genootschap Castenray de roemrijke historie van de Hengstenassociatie 'Vooruitgang' doen herleven met onder meer de plaatsing van dit beeld. Het is naar de beeltenis van Nico van Melo uit een blok hardsteen gehouwen door beeldhouwer Martin Ooink uit Venray.

Stichting Heemkundig Genootschap Castenray


GPSwalking.nlTegenwoordig hebben we zowat allemaal een smartphone met buienradar. Maar voor al diegene die geen telefoon met dergelijke snufjes op zak hebben is de Castenrayse weersteen erg handig.

 • Is de steen nat, dan regent het.
 • Is de steen warm, dan schijnt de zon.
 • Is de steen ijskoud, dan vriest het.
 • Is de steen wit, dan sneeuwt het.
 • Is de steen nauwelijks te zien, dan is het mistje.
 • Beweegt de steen heen en weer, dan stormt het.
 • Gaat de steen op en neer, dan is er een aardbeving.

Zo krijgen we veel informatie op onze tocht door Castenray. Even verder doemt een leuk beeldje op. Het staat bovenop een lelijke roestige paal. Dit is wat met kunst noemt.

De schaatsenrijder
Dit beeld herinnert aan de schaatsperiode van ± 1930 tot 1970 in de Castenrayse Vennen. Rond 1930 pachtte de Castenrayse caféhouder/kruidenier Bertje van Rhee een deel van het natuurgebied met het viswater. Hij liet twee schaatsbanen uitbaggeren die ter hoogte van een eilandje met schuilhut uitkwamen op het viswater.

GPSwalking.nlDuizenden schaatsliefhebbers uit de regio genoten vanaf toen op het Castenrayse ijs tegen een entree van aanvankelijk 15 cent en later een kwartje. Kinderen moesten eigenlijk vijf cent betalen, maar de meesten schaatsten gratis. Ze waren stiekem via de rietkraag het ijs opgekomen. Om een kleine nevenverdienste te hebben, verkocht Bertje van Rhee 'koek en zopie' in de schuilhut op de visheuvel. Na de Tweede Wereldoorlog werd het schaatswater gekocht door caféhouder/kruidenier Thei Jakcbs en fruitteler Hein Steeghs uit Castenray. Zij zorgden voor de aanleg van een derde schaatsbaan, de 'lange baan' genoemd.

Bij de ruilverkaveling van 1969 werd de Lollebeek gekanaliseerd en uitgediept, waardoor de waterstand in de Castenrayse Vennen dramatisch zakte. De drie prachtige schaatsbanen en het viswater groeiden dicht met riet en broekbos, waardoor een einde kwam aan de schaatsperiode in de Castenrayse Vennen. Met onder meer de plaatsing van dit beeld, gemaakt door beeldend kunstenaar Twan van Rens uit Venray en de uitgave van een boek heeft de Stichting Heemkundig Genootschap Castenray op 10 juli 2010 de historie van het natuurgebied De Castenrayse Vennen' doen herleven.

Stichting Heemkundig Genootschap Castenray

GPSwalking.nlDan gaan we de Castenrayse Vennen in. Een zeer nat gebied waar zomers de mug in grote getalen voorkomt. We hadden de hele tocht nog geen mug gezien en in een paar honderd meter werden we er totaal door overvallen. We wisten niet hoe snel we de Deet te voorschijn moesten halen. Met succes, want toen we de sterkste factor die er te krijgen was op onze armen hadden gesmeerd kwam er geen mug meer in de buurt. Dat spul werk echt.

Het pad door de vennen is mooi, maar nat en voorzien van de nodige omgevallen boomstammen. Boomwortels steken overal naar boven en zijn glibberig. Hier en daar is het pad wat opgehoogd met boomstammetjes. Goede wandelschoenen zijn hier een must. In natte tijden wordt het ploeteren geblazen en kan de modder behoorlijk diep zijn. Natte voeten halen is dan nauwelijks te voorkomen. 

De Castenrayse Vennen
Voor u ligt het ca. 70 ha grote natuurreservaat 'De Castenrayse Vennen'. Het.natuurgebied bestaat vooral uit moerasbossen (broekbossen), een aantal vochtige en droge schrale graslanden en beboste voormalige landbouwgronden, in het oosten en westen omringd door hoger gelegen zandduinen en zandruggen.

GPSwalking.nlTurf steken
De kern van het natuurgebied wordt gevormd door botanisch waardevolle broekbossen met daarin natuurlijke  laagten en veenputten. In de tweede helft van de I9de eeuw tot bijna het midden van de 20ste eeuw werd in de Castenrayse Vennen turf gestoken en gebaggerd. Van deze vroegere bezigheid zijn nu nog duideijk de sporen te zien. Her en der in het moerasgebied liggen de zogenaamde petgaten, ook wel trekgaten of moerkuilen genoemd. Nu zijn dit de groeiplaatsen van een aantal bijzondere plantensoorten, zoals slangewortel, waterviolier en koningsvaren.

GPSwalking.nl'Schanse' maken
Na het uitbaggeren werd het gebied aan zijn lot overgelaten, waarna moerasbos met in hoofdzaak els, wilg en zachte berk ontstond. Het hout hiervan werd tot ver na de Tweede Wereldoorlog benut als brand- en gerief hout voor bijvoorbeeld bonenstaken en weipalen. Het dunnere hakhout werd gebundeld tot takkenbossen, in het dialect 'schanse' genoemd. Ze werden gebruikt om de sopketel en het fornuis te stoken. Veel 'schanse' werden verkocht aan bakkers die er hun oven mee stookten.

Ruilverkaveling "Lollebeek"
In 1969 vond de ruilverkaveling "Lollenbeek" plaats. De Lollebeek werg verlged en uitgediept. tondom het reservaat werden diepe afwateringssloten gegraven. De waterhuishouding raakte ontwricht hetgeen schade toebracht aan het broekbossysteem. Plantensoorten als gevlekte orchis, moerasspirea en dotterbloem verdwenen. De open waterplassen (waaronder de schaatsbaan) groeiden dicht met riet en broekbos. Na aanleg van een stuw in de Lollebeek in 1977 herstelde de waterhuishouding zich enigzins.
 
GPSwalking.nlGrote grazers
In het natuurgebied liggen aan de zuidwest rand enkele schrale graslanden. Deze bijzondere graslanden wil Staatsbosbeheer graag behouden. Daarom grazen hier het hele jaar enkele Schotse Hoogland runderen, soms vergezeld door twee á 3 paarden.

Laarzenpad
Dwars door de Castenrayse Vennen loopt een avontuurlijk laarzenpad. Deze natte route loopt deels over oude houtwallen en banen waarover vroeger het turf werd afgevoerd. Omgevallen bomen worden niet geruimd en vragen enige behendigheid van de wandelaar. Zo ook het pad zelf. 's Zomers droog en 's winters nat. Over boomwortels moet je dan je weg zoeken door het moeras. Bij extreem nat weer is de route zelfs onbegaanbaar. Het dragen van laarzen wordt sterk aangeraden.

We lopen deze wandeling van het ene mooie gebied naar het andere. Het is overal genieten.

GPSwalking.nlBoerderij De Gortmeule
Boerderij De Gortmeule is gesticht rond 1600 en daarmee de oudste nog aanwezige boerdeij van de buurtschappen Veld Oostenrijk (D'n Östrik) en Schadijk (De Schaak), In de loop van de jaren hebben er verschillenoe activiteiten op de boerderij plaatsgevonoen. Zo was de boerderij eens een plaats waar gerst tot gort gemalen werd met behulp van een rosmolen aangedreven door een paard.

Later stond de gemengde landbouw centraal, terwijl nu de recreatie rondom de boerderij een belangrijke plaats inneemt. Gelukkig is de boederij en het bijbehorende erf grotendeels in oorspronkelijke staat gebleven, zodat u nog steeds kunt zien hoe een typische Noord-Limburgse boerderij van het hallehuis type, ook wel Saksische boerderij genoemd, eruitziet.


't Gortmeules ven
Tot ongeveer 1970 was het Gortmeules Ven een laag weidegebied dat behoorde bij boerderij de Gortmeule. In het winterhalfjaar was het zó nat, dat er altijd plassen water in stonden. In het begin van de 70-er jaren van de 20-ste eeuw is het weiland verkocht en daarna in het kader van de ruilverkaveling Lollebeek ontwaterd en in grote geëgaliseerde percelen opgegaan. Door de intensieve teeltmethoden werd de bovengrond steeds voedselrijker en verdwenen vrijwel alle planten en dieren die hier oorspronkelijk aanwezig waren.

GPSwalking.nlOp initiatief van Ton Hoeimakers van de Gortmeule, werd het 1,5 ha grote Gortmeules ven in de winter van 2000 in z'n oude staat hersteld. De voedselrijke bovenlaag werd afgegraven zodat er weer een voedselarme bodem ontstond. Het zand werd op een wal gezet die beplant werd met 15 inheemse soorten houtige gewassen. Ook zijn er twee onderling verbonden poelen aangeleg. De sloten in de omgeving van het ven zijn zo aangepast dat het gebied zo nat mogelijk blijft, maar dat er geen voedselrijk water van buitenaf in het ven kan stromen.

Dankzij deze werkzaamheden zijn de oorspronkelijke bewoners weer aan het terugkeren naar het Gortmeules Ven. Daartoe behoren planten zoals wilde gagel, waterpostelein en egelboterbloem, maar ook vogels zoals de kleine plevier, wulp en scholekster en amfibieën zoals groene en bruien kikker, kleine watersalamander en diverse soorten libellen en vlinders.


GPSwalking.nlHagelkruis bij de Gortmolen
In 1915 liet Gortmoldens Hannes dit kruis plaasten uit devotie en in de hoop gespaard te mogen blijven voor natuurrampen. Het terracotta corpus is in 1930 gekocht in Italië. Monument van Devotie nr. 9.

Kruis bij Meerlohof
Jaboc Jakobs liet hier in 1935 een kruis plaatsen uit dankbaarheid omdat hij zo voorspoedig geboerd had. Monument van vroomheid nr. 10. Nabij deze plaats op de hoeve Meerlohof werd Jacob Merlo Horstius, de beroemde priester-schrijver in 1597 geboren.

Na een kleine 19 kilometer stonden weer bij de auto. De tocht had bijna 5 uur geduurd, het vele stilstaan voor de foto's en de informatieborden en de lunch meegerekend. We konden hierdoor een kijken hoe lang de accu van onze nieuwe Garmin Montana het kan uithouden. Na deze 5 uur stond met accumeter nog op 68%. Een snelle berekening laat zien dat we met een accu ruim 15 uur kunnen lopen, met dit tempo bijna 60 km ver kunnen komen. Tevreden gaan we weer naar huis. Michel, bedankt voor het aanleveren van deze prachtige route.

Geraadpleegde websites


POI's

 • Aardbeienland N51.4725 E6.0603
 • Beeld De Schaatsenrijder N51.4873 E6.0350
 • Boscafe N51.4713 E6.0626
 • Castenray N51.4895 E6.0372
 • Castenrayse Vennen N51.4838 E6.0294
 • De Gortmeule N51.4701 E6.0376
 • De Melderslose ruïne N51.4606 E6.0862
 • Hagelkruis N51.4687 E6.0389
 • Kasteel Ter Horst N51.4655 E6.0583
 • Kasteelsche Bosschen N51.4634 E6.0697
 • Kruis Meerlohof N51.4663 E6.0481
 • Kruisbeeld N51.4914 E6.0410
 • Landgoed De Gortmeule N51.4721 E6.0341
 • Melderslo N51.4620 E6.0855
 • Start/finish/parkeerplaats N51.4649 E6.0553
 • Streekmuseum De Locht N51.4629 E6.0885
 • Vliegtuigmonument N51.4916 E6.0593
 • Weersteen N51.4884 E6.0374
 • Zandwinning N51.4895 E6.0618

 

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.