Brueggen - Ehemalig Depot

Korte beschrijving

Heel bijzonder! Groots, ruim en toch gesloten. Voormalig militair munitieopslagterrein, nu bijzonder beschermd natuurgebied. Door strenge militaire toegangspoorten komen we in een grootse openheid. Indringende stilte en stemmen op grote afstand. Een boswandeling door de heide. Hoge wallen belemmeren het uitzicht en toch ervaren we royale vergezichten. Uitkijkpunten bieden prachtig zicht op de nieuwe natuur. Wandelen op de straat. De paarden staan in het bos. Altijd zul je reeën zien. Als dit geen verzameling is van tegenstellingen….?

We zijn op het voormalige munitieopslagterrein van de RAF bij Brüggen in Duitsland, net over de grens bij Swalmen en Reuver. We waren hier al eerder in dit gebied geweest, maar toen buiten de hekken. Het gaf een ‘unheimisch’ gevoel om hier te gaan wandelen, maar eenmaal daar op het terrein hebben we een zo bijzondere ervaring opgedaan, dat we het iedereen van harte aanbevelen. Zo mooi, zo stil, zo geweldig om hier te zijn. De munitie is weg, de gebouwen zijn verdwenen, alleen de betonnen platen, de hoge zandwallen en de asfaltwegen in strakke structuren resteren nog. Hier heerst de vrede in volle glorie.


Kenmerken
Startpunt: Brueggen, parkeerplaats Holterheide Genholt
Startlocatie: Niet beschikbaar , Duitsland
Coördinaten N51.257352 E6.164113
Afstanden: 17, 12, 12, 6, 6 km
Type: Niet beschikbaar
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Halverwege
Gelopen op: 01-08-2011

Route informatie

Een GPS wandeling van 17 km bij Brüggen (D). 
De route is te verdelen over tracks van 12, 12, 6 en 6 km.
De paden zijn zeer goed begaanbaar en helemaal verhard.
Ideaal ook voor een scootmobiel. http://celesta.roger-leunissen.nl
Er zijn enkele horeca-gelegenheden halverwege. Er staan op een aantal plaatsen bankjes.
Van de wandeling is een track en een Route aangemaakt. Langere beschrijving

GPSwalking.nlSTART N51 15.441 E6 09.849
We starten op Parkeerplaats net voorbij de camping bij Brüggen, aan de ingang van de poort. Grote hekken sluiten de toegang af, maar we kunnen door een royaal draaihek naar binnen.

Moderne vredeskreten op straat geven even een herinnering aan militaire aanwezigheid. Maar eenmaal verder verdwijnt die gedachte en genieten we van de ruime wandelwegen.

De strakke rechte wegen geven een prachtig beeld van het golvende terrein.

We volgen een steeds linksomgaande route.

GPSwalking.nlDuitsland N51 15.507 E6 09.522
Duitsland is qua bevolking met 82.000 000 inwoners het grootste land in Europa; het oppervlak is 360 000 km2.

De Kelten en Germanen hebben de Romeinen altijd buiten het gebied gehouden. Na de grote Volksverhuizing volgde het Frankische Rijk.

Vanaf 962 tot 1806 stond het land bekend als het Heilige Roomse Rijk. Na de barre tocht van Napoleon werden de vele koninkrijkjes en vorstendommen verenigd onder de Duitse Bond.

Dat was rond in 1871, waarna het land verder ging als het Duitse Keizerrijk. Na de Eerste Wereldoorlog volgde de Weimar Republiek en het Nazi-Duitsland.

GPSwalking.nl

Na de Tweede Wereldoorlog in 1949 werd het land opgedeeld in West-Duitsland en Oost-Duitsland (de DDR). Na de hereniging in 1990 kennen we de Bundesrepublik Deutschland, 16 deelstaten (Bundesländer) als één land.

Uitkijkpost N51 15.447 E6 08.727
Langs de grensweg zien we een uitkijkpost. Over een groot uitgegraven terrein zien we uit naar de damherten. Ze zijn er wel, maar vooral in de vroege ochtend staan ze te grazen. Helaas.

Het gat is ontstaan door het afgraven van zand, nodig voor de afscherming van de 175 opslagplaatsen; 3000m3 per gebouw.

We maken een grote lus langs de zuidrand van 1,7 km. Mooie strakke golvende lijnen.

GPSwalking.nlHekwerk N51 14.996 E6 08.226
Afgeschermd door een 18 km lange, bewaakte omheining, zorgden 88km wegen, voor vlot munitie transport. Die wegen blijken ideaal te zijn voor de talrijke fietsers.

Er zijn zes toegangspoorten met grote draaihekken waar ook fietsen doorheen kunnen.

Als positief ‘nevenproduct’ van dit militair gebruik, ontstond een heidelandschap dat tot de belangrijkste in de deelstaat Noordrijn-Westfalen behoort. Vanwege de grote betekenis voor de flora en fauna is het hele gebied onder natuurbescherming geplaatst.

GPSwalking.nlMunitie depot Brüggen-Bracht N51 15.163 E6 07.759
Na de Tweede wereldoorlog richtten de Britten namens de Geallieerden het munitiedepot op. Tijdens de Koude oorlog was dit depot bedoeld om de vrede in het Westen te stabiliseren.

In meer dan 200 opslagplaatsen, omgeven door beschermingswallen van 6 tot 8 meter hoog, lag munitie opgeslagen.

Eind 1996 ontruimde het Britse leger het 1240 ha grote terrein. Direct daarna startten de werkzaamheden om de natuur te herstellen en zo de laatste resten van het militaire gebruik uit te wissen. Herstel van natuur en milieu duurt nog steeds voort.

BGPSwalking.nleschermd natuurgebied Brachter Wald N51 15.502 E6 08.405

Dit gebied is zeer bijzonder: tot 1996 was het als munitiedepot van de Britse legerdivisie Rheinarmee een streng afgesloten domein.

Achter die omheining ontwikkelde zich gedurende tientallen jaren op de droge stuifzandbodem, die zeer arm aan voedingsstoffen is, een heidelandschap, zoals dat in Noordrijn-Westfalen in deze orde van grootte alleen nog ten oosten van Westfalen en bij Keulen wordt aangetroffen.

Vanuit het ‘centrum’ gaan we naar het noorden toe om net over de grens bij De Witte Stein te lunchen. Een groot terras met speeltuin, waar altijd een gezellige sfeer heerst.


Pauze – DE WITTE STEIN N51 16.528 E6 07.412De Witte Stein, Keulseweg 193 5953 HJ Reuver
Tel 0031 – (0)77 4762776 teunissen.d@planet.nl http://www.dewittestein.nl/
OPENINGSTIJDEN: Zomerperiode: Alle dagen vanaf 10 uur geopend
Winterperiode: Oktober t/m maart Maandag gesloten, m.u.v. Feestdagen


GPSwalking.nlDe Witte Steen N51 16.528 E6 07.412
Volgens sommige Duitse geschiedschrijvers is de Witte Steen een middeleeuwse gerechtsplaats waar mannen – de Weisen – recht spraken. De oorspronkelijke witte steen is lang geleden vervangen door grenspaal 249.

Na de pauze gaan we terug door dezelfde poort en volgen we dan links een deel van de blauwe route.

Die zit niet helemaal logisch in elkaar, want de route die wij volgen komt wel langs het overlaadstation, maar dan missen we de uitkijkpost.

Om daar bij te komen, zouden we dan over een afgesloten weg moeten gaan, hetgeen we uiteraard niet doen. De afsluitingen van wegen – we begrijpen dat – worden op een vriendelijke manier gepresenteerd.

GPSwalking.nlSpoorlijn N51 16.234 E6 09.130
In totaal lag op dit terrein 15 km aan rails en 3 overlaadstations. Op sommige plaatsen zien we nog enkele restanten liggen, die een slingerend spoor nalaten. De spoorlijn is ook buiten dit terrein helemaal opgeruimd.

Buizerd N51 16.695 E6 08.388
De buizerd heeft een zeer variabel gekleurd verenkleed, dat meestal bruin is met kleine, witte vlekken. Er zijn echter ook vogels met een verenkleed dat vrijwel geheel wit is.

In de vlucht is de buizerd te herkennen aan de brede, hoekige vleugels, de korte hals en de gespreide, korte staart. In de vlucht laat de buizerd regelmatig een luide miauwende roep horen.

GPSwalking.nlDe buizerd is de meest voorkomende roofvogel van Nederland. Op warme dagen is de buizerd vaak hoog in de lucht te zien, waar de vogel in cirkels op de opstijgende warme lucht zweeft.

Als het weer hiervoor niet geschikt is, dan jaagt de vogel zittend vanaf een hoge uitkijkpost. Het voedsel bestaat voornamelijk uit muizen, konijnen en andere kleine dieren.

Na het laadstation komen we weer bij het ‘centrum’ waarna een betoverend uitzicht volgt op een prachtige ruimte, waar zich de damherten zouden moeten vertonen, maar helaas zien we die vandaag niet. Wel komen we de paarden in het bos weer tegen als we de rode route volgen

GPSwalking.nlBeschermde natuur N51 15.825 E6 08.874
In dit gebied vinden uiterst zeldzame, deels met uitsterven bedreigde dieren en planten een geschikt habitat; op de vroegere brandpreventiestroken, kijksleuven en beschermingswallen groeien planten zoals de rode dopheide, de grote wolfsklauw en de Engelse brem. Vogels, zoals de boomleeuwerik, de roodborsttapuit of nachtzwaluw broeden in het open heidelandschap en ook de zandhagedissen, veldkrekels en heikikkers vinden in het vroegere legerdepot een geschikt leefgebied.

Diegenen die hier meer willen wandelen, kunnen op de website van Bruggen nog enkele wandelingen vinden – zij het dan op een kaartje. http://www.brueggen.de.

We hebben vanuit De Witte Stein nog een wandeling uitgezet, maar dan buiten de afrastering.

Geraadpleegde websites, naar:

Startpunt 

 • START P Holterheide Genholt, N51 15.441 E6 09.847

POI's

 • Auszichtgalerie N51.2405 E6.1050
 • Beschermd natuurgebied Brachter Wald N51.2583 E6.1400
 • Beschermde natuur N51.2637 E6.1479
 • Buizerd N51.2782 E6.1397
 • Duitsland N51.2584 E6.1587
 • Hekwerk N51.2499 E6.1371
 • ingang hoofd N51.2574 E6.1632
 • ingang1 N51.2430 E6.1344
 • ingang2 N51.2362 E6.1158
 • ingang4 N51.2756 E6.1300
 • Munitie depot Brüggen-Bracht N51.2527 E6.1293
 • Parkeren Alternatief N51.2752 E6.1230
 • Parkeren Alternatief 2 N51.2340 E6.1163
 • PAUZE N51.2754 E6.1235
 • Spoorlijn N51.2705 E6.1521
 • Start/finish/parkeerplaats N51.2573 E6.1641
 • Uitkijkpost N51.2574 E6.1454

 

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.