Gortel

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 15-01-2017

Het is half april als ik besluit om weer naar de Veluwe te gaan. De Veluwe is een schitterend gebied waar je mooie wandelingen kunt maken. Het belooft een mooie dag te worden. Dus vroeg uit bed. De wandelspulletjes gepakt en met de auto richting de start gereden. De wandeling gaat voor een groot deel door kroon domein het Loo. Met recht is deze wandeling een boswandeling.

Je loopt over goed begaanbare paden. Daar de lente nog niet in volle gang is ziet het er nog wat droevig uit. Maar de zon maakt een hoop goed. Al vroeg was ik op de startlocatie.

De wandeling is 20 km lang en er is geen verkorting. Maar als GPS wandelaar kunt u naar hartenlust afwijken en inkorten. De wandeling is niet echt geschikt voor de minder valide medemens. Wel liggen hier in de omgeving goede fietspaden. Die verbonden zijn door middel van fietsknooppunten systeem. Zo is het toch mogelijk om hier van deze mooie omgeving te genieten.


Kenmerken
Startpunt: Gortel, Parkeerplaats aan de Vierhouterweg/Oranjew
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N52.316027 E5.900935
Afstanden: 20 km
Type: Bos, Heuvel, Wei
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet bekend
Honden: Aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 21-08-2011

Route informatie

Een GPS wandeling van 20 km bij Gortel.
Er zijn geen verkortingen van deze wandeling beschikbaar.
Wel is er een WPT-RTE route.
Onderweg komt u geen horeca tegen.
De route is goed begaanbaar en is enigzins glooiend.Langere beschrijving

GPSwalking.nlHet is half april als ik besluit om weer naar de Veluwe te gaan. De Veluwe is een schitterend gebied waar je mooie wandelingen kunt maken. Het belooft een mooie dag te worden. Dus vroeg uit bed, de wandelspulletjes gepakt en met de auto richting de start gereden. De wandeling gaat voor een groot deel door kroon domein het Loo. Met recht is deze wandeling een boswandeling.

De Veluwe
De Veluwe is een overwegend beboste landstreek in de Nederlandse provincie Gelderland en een voormalig kwartier van het hertogdom Gelre. De Veluwe is het grootste laaglandnatuurterrein van noordwest-Europa, en meet ongeveer 1000 km². Een gebied met een oppervlakte van 91.200 ha is aangemerkt als Natura 2000-gebied. Kloksgewijs vanaf de stad Hattem in het noorden wordt het gebied ruwweg begrensd door Apeldoorn, Dieren, Arnhem, Wageningen, Ede, Barneveld en Harderwijk. Grote delen van de Veluwe bestaan uit stuwwallen uit de Saale-ijstijd.

GPSwalking.nlTen noorden van Rheden, in het Nationaal Park Veluwezoom ligt bij het Rozendaalsche veld het hoogste punt van de Veluwe op 110 meter hoogte. Dit is de hoogste stuwwal van Nederland en het hoogste punt van Nederland buiten Zuid-Limburg.

In het noorden liggen onder andere het stuifzandgebied Leuvenhorst en het Leuvenumse Bos; ter hoogte van Apeldoorn bevindt zich Kroondomein Het Loo, dat, 10400 Hectare, het grootste landgoed in Nederland is. Ten onrechte wordt het soms gelijkgesteld met Nationaal park De Hoge Veluwe dat er minder dan een twintigste deel van uitmaakt. Lees verder op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Veluwe.

Welkom op Kroondomein Het Loo
Kroondomein Het Loo bestaat uit de Koninklijke Houtvesterij en het Paleispark en beslaat een gebied van ongeveer 12 bij 16 kilometer. De totale oppervlakte telt bijna 10.350 hectare en bestaat uit 8.400 hectare bos, 1.700 hectare heidevelden en 250 hectare landbouwgrond. U bevindt zich nu in de Koninklijke Houtvesterij. Dit natuurgebeid wordt gekenmerkt door stilte, rust en landschapsschoon. In het beheer worden drie bosbeheertypen onderscheiden.

GPSwalking.nlBosreservaten
Een deel van het bos is bestemd als reservaat, waar de natuur haar gang kan gaan. Zo'n reservaat is vooral van belang voor dieren, planten en schimmels, die alleen kunnen leven in een stabiel leefmilieu. In bosreservaten wordt geen hout geoogst. Dode bomen blijven liggen, omdat ze het leefmilieu vormen voor veel planten en dieren.

Inheems uitkapbos
In dit type bos komen alleen boomsoorten voor die er van nature thuis horen, inheemse bomen dus. Hier wordt wei gekapt, maar op zo'n manier dat er heel beperkt in het natuurlijke milieu wordt ingegrepen. De soortendiversiteit blijft daardoor in stand. Met deze vorm van houtoogst wordt de natuurlijke uitval in bossen geïmiteerd die bijvoorbeeld door storm kan ontstaan. Deze vorm van houtoogst heet uitkap. Daarom wordt dit bos inheems uitkapbos genoemd.

GPSwalking.nlUitheems uitkapbos
Behalve bosreservaten en inheemse uitkapbossen zijn er op Kroondomein Het Loo percelen met uitheemse boomsoorten. 'Uitheems' omdat het soorten zijn die niet afkomstig zijn uit de Nederlandse natuur. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen Nederlandse dier- en plantensoorten in zo'n uitheems bos kunnen voorkomen. Dat kan wel degelijk, maar er zijn minder soorten dan in een inheems bos. Op Kroondomein Het Loo wordt ook in uitheems bos uitkap toegepast.

Meer informatie
Behalve deze plattegrond van Kroondomein Het Loo zijn er ook plattegronden van de Koninklijke Houtvesterij en Paleispark uitgebracht. Bovendien is er een uitgebreide brochure beschikbaar over de ontstaansgeschiedenis en achtergronden van Kroondomein Het Li Deze uitgaven zijn verkrijgbaar bij WV, ANWB, kantoor van Kroondomein Het Loo, bezoekerscentrum het Aardhuis en de kiosk van Paleis Het Loo Nationaal Museum.

GPSwalking.nlDe lente komt er aan en dat is te merken. In het begin dacht ik nog dat is me te koud gekleed had. Maar als snel bleek dat ik me goed gekleed had. De zon kwam al lekker te voorschijn en de temperatuur liep gelijk een paar graden op. Waar je ook kijkt, overal zie je de bomen uitlopen. De winter heeft weer lang genoeg geduurd.

Zoals tegenwoordig in veel bossen het geval om de natuur zijn gang te laten gebeurd dat hier ook. Je ziet overal dode takken en bomen liggen. Deze boom staat er wat gevaarlijk bij. Ongetwijfeld zal deze boom binnenkort een handje geholpen worden. De dode takken en bomen zijn weer voedsel voor allerlei planten, dieren en insecten.

Een behoorlijk grote plas midden in het bos. Deze plas voorziet heel wat dieren van water. Ook hier is weer goed te zien dat de lente nog op gang moet komen.

GPSwalking.nlHoutkap
Er wordt hier en daar nog wel ingrepen door bomen te rooien. Echter herstelt het bos zich vrij snel hier na. In bepaalde plekken grijpt men niet meer in en laat men de natuur zijn gang gaan.

Houtvesterij
Een houtvester is een wetenschappelijk opgeleide bosbouwkundige, die is belast met het beheer van een houtvesterij. Houtvester was niet alleen de naam van die functie, maar tevens de aanspreektitel van de man die de functie vervulde. De benaming wordt in Nederland tegenwoordig niet meer gebruikt, omdat het beheer van bossen en natuurgebieden werd samengevoegd en ondergebracht bij één functionaris en de titel 'houtvester' de lading niet meer dekte.

Een houtvesterij was een bosgebied, tevens bedrijfseenheid, van één boseigenaar. In Nederland kon dat het Staatsbosbeheer, een particulier of het Kroondomein zijn. Een houtvesterij had een oppervlakte van 5.000 tot 10.000 ha en was vaak verdeeld in enkele boswachterijen. De houtvesters van het Staatsbosbeheer waren niet alleen belast met het beheer van hun houtvesterij, maar ook met publiekrechtelijke taken, zoals uitvoering van de Boswet, bosbouwvoorlichting en planologie.

GPSwalking.nlHet woord houtvester is een samenstelling van de woorden hout en vester. Hout komt van het Oudnederlandse woord “holt”, wat “bos” betekent. Het tweede deel van het woord houtvester vindt zijn oorsprong in het begrip “foreest” of ”forestis” uit de Frankische tijd en hield het recht van de landsheer op alle wijzen van gebruik van bossen en woeste gronden in. Jacoba van Beieren benoemde in de 13e eeuw al de eerste houtvesters (woudmeesters) om deze rechten uit te oefenen, waaronder het jachtrecht niet het minste was.

De titel van houtvester werd bij het Staatsbosbeheer in 1985 afgeschaft. Het Kroondomein het Loo heeft nog wel zijn Koninklijke Houtvesterijen.

Lopend in dit gedeelte van het bos zie je veel langgerekte paden. De ondergrond is soms wat rul wat lopen niet echt prettig maakt. Ook zie je veel sporen van de houtkap die net heeft plaatsgevonden, of nog steeds plaats vind. Ik denk dan al snel: wel jammer voor het bos". Maar het blijkt zelfs beter voor het bos te zijn. Zo krijgen andere bomen en planten juist de kans om te groeien.

Wat mij meteen opvalt, is het grote mierennest. Ik neem even een foto en zie hoeveel mieren al druk in de weer zijn met hun werkzaamheden. Je komt ze regelmatig tegen in het bos. De één wat groter dan de ander. Deze was behoorlijk groot.

GPSwalking.nlDe kale rode bosmier
De kale rode bosmier (Formica polyctena) is een bosbewonende soort uit de familie mieren (Formicidae). De soort lijkt sterk op de behaarde rode bosmier (Formica rufa), maar er zijn toch een aantal verschillen.

De kale rode bosmier bouwt net als de behaarde rode bosmier een koepelnest aan de rand van dennen- en loofbossen. De koepelnesten hebben een eigen temperatuur die gelijk na het zonnen vroeg in het voorjaar van start gaat. De kop en de thorax van de werksters zijn rood tot roodbruin met zwarte vlekjes. Het achterlijf is zwartbruin met een roodachtige onderhelft. De werksters zijn 4 tot 9 mm groot, de wijfjes 9 tot 11 mm en de mannetjes 9 tot 10 mm.

GPSwalking.nlDe kale rode bosmier kan meer schaduw dan de behaarde rode bosmier verdragen. Een ander verschil tussen de behaarde- en de kale rode bosmier is het verschil in nestafsplitsing. De kale rode bosmier doet dit door middel van een aantal nesten met mierenpaadjes met elkaar te verbinden. De behaarde rode bosmier verbindt de nesten niet met mierenpaadjes.

Ik kom een beekje tegen. Altijd leuk voor een foto. Ik denk dan wel eens van "ach een beekje hoe apart kan het zijn". En toch staat er een informatiebordje bij. De aandacht is getrokken en onderstaande tekst staat op dat bordje.

Sprengenbeken
Sprengenbeken zijn cultuurhistorische monumenten met een hoge natuur- en landschapswaarde.

GPSwalking.nlEen sprengenbeek ontspringt bij een sprengkop. Dat is een tot op het grondwater gegraven gat, waardoor het grondwater vrij komt en gaat stromen. Door het natuurlijke hoogteverschil op de Veluwe ontstond zo een beek.

De sprengenbeken zijn met de hand gegraven in de periode tussen 1600 en 1800. Ze leverden (water)energie voor het aandrijven van watermolens. Het stromende water dreef een waterrad aan.

Sprengenbeken zijn door hun bijzondere flora en fauna erg gevoelig voor vervuiling. Voor behoud van het Veluws sprengenlandschap is het van belang om hier zuinig op te zijn en te blijven.

Door af te wijken van mijn eigen getekende route kom ik weer eens langs een archeologisch monument. Je komt ze hier in de omgeving wel meer tegen. Op internet is er gelukkig meer informatie over te vinden. Internet blijkt een schat aan informatie bevatten over de meest uiteenlopende onderwerpen. Dat maakt het uitzetten van een wandeling completer.

Eerst achter de computer een wandeling voorbereiden. Dan de wandeling lopen en daarna uitwerken tot een verslag en dat dan op internet weer publiceren zodat u een goede indruk krijgt van de wandeling die wij gelopen hebben.

GPSwalking.nlGrafheuvel
In Nederland bevinden zich honderden grafheuvels, de oudste zijn ongeveer 5000 jaar geleden aangelegd bij Apeldoorn. Op de Veluwe en in Drenthe zijn nog veel grafheuvels uit de bronstijd te vinden. In Nederland staan grafheuvels op de lijst van archeologische monumenten. Ze genieten bescherming volgens de monumentenwet.

Een grafheuvel (ook: tumulus of cairn) is een heuvel uit de Oudheid waarin doden een laatste rustplaats kregen. Grafheuvels gelijken op een hunebed of dolmen, een aarden heuvel zonder de grote stenen die in het hunebed een ruimte vormen.

Tumulus is de Romeinse benaming voor een grafheuvel die opgetrokken werd boven het crematiegraf van een vooraanstaand burger. In de tweede eeuw na Christus werden meer dan 150 tumuli opgericht langs Romeinse heirbanen in de Civitas Tungrorum. Een goed voorbeeld hiervan zijn de 'Drie Tommen', de tumuli van Tienen in Vlaams-Brabant, die bij de opgraving in 1894 belangrijke kunstschatten prijsgaven.

Gebruik
Men is ervan overtuigd dat de grafheuvels gebruikt werden als begraafplaats, doordat er menselijke resten zijn gevonden. Soms werden meerdere malen mensen in dezelfde grafheuvel begraven. Ook zijn er grafheuvels die in verschillende tijden zijn gebruikt en aangepast.

GPSwalking.nlMen vermoedt dat grafheuvels, behalve om de doden een laatste rustplaats te geven, ook gebouwd en gebruikt werden voor verering.

Dit was een mooie boswandeling. Ik heb een 4,5 uur overgedaan en dat maakt  het een stevige wandeling is. Maar wel een die net als alle andere wandelingen de moeite waard is. Neem voldoende drinken en eten mee omdat je onderweg geen horeca tegenkomt. En er is niets mis met eten in de buitenlucht zolang je maar je afval meeneemt.

Op de plaats waar ik gestart ben staat in de middag regelmatig een ijscokraam. Ik heb me laten vertellen dat het een hele goede is. Toen ik in de middag weer terug bij de auto kwam was er een gezellige drukte.

Gebruikte websites:

POI's

 • Alternatieve start 1 N52.3163 E5.8924
 • Alternatieve start 2 N52.3090 E5.8844
 • Alternatieve start 3 N52.2785 E5.9073
 • Alternatieve start 4 N52.2975 E5.9275
 • Archeologisch monument N52.3097 E5.9248
 • E?1 N52.2920 E5.8763
 • Houtvest N52.3018 E5.9279
 • Sprengenbeek N52.2880 E5.9152
 • Start/finish/parkeerplaats N52.3160 E5.9009
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.