Easterskar

Korte beschrijving

Het Easterskar is een laagveenmoerasgebied met uitgestrekte rietlanden, soortenrijke graslanden en moerasbos. Het gebied is 523 hectare groot en voor vogels en vlinders van groot belang. Het gebied ligt in de gemeente Skarsterlân, onder St. Johannesga. De wandeling moet tussen 15 maart en 15 juli ingekort worden omdat een gedeelte van het gebied afgesloten is vanwege het broedseizoen. Er is hier een grote verscheidenheid aan planten, insecten vogels te zien. Ideaal voor de natuurliefhebber.

De beste tijd om hier te komen is de zomer en de vroege herfst. Dan kunt u volop genieten van de natuur. In de wintermaanden is het hier vrij kaal.


Kenmerken
Startpunt: Sint Johannesga
Startlocatie: Friesland , Nederland
Coördinaten N52.914662 E5.888844
Afstanden: 11, 10, 9, 7 km
Type: Open, Peel, Vergezicht, Water
Begaanbaar: Goede wandelschoenen aantrekken
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 12-09-2011

Route informatie

Een GPS wandeling van 11 km in het Easterskar bij St. Johannesga in Friesland.
Er zijn verkortingen van deze wandeling beschikbaar van 10/9 en 7 km.
Ook is er een WPT-RTE route beschikbaar.
Tussen 15 maart en 15 juli is een gedeelte van de route afgesloten vanwege het broedseizoen.
Honden mogen alleen aangeleind mee.
Een verrekijker is aan te bevelen.
Door het lange gras zijn goede wandelschoenen aan te bevelen.
In de zomermaanden zitten hier veel muggen, vergeet de Deet niet.
Er is geen horeca langs deze route. U kunt hiervoor naar St. Johannesga rijden.Langere beschrijving

GPSwalking.nlOnderweg naar onze boomhut in Easterein zijn we onderweg gestopt bij het kleine plaatsje Sint Johannesga. Daar ligt het natuurgebiedje Easterskar waar we onze nieuwe verrekijker eens willen uitproberen. Het voordeel van dit vooral open landschap is dat je ver weg kunt kijken. Ideaal voor het testen van een verrekijker.

Verdwalen is in dit gebied eigenlijk niet mogelijk. Er lopen maar een paar paden doorheen. De lengte van de wandeling is maximaal 11 km. Maar bij het bezoeken van de vogelkijkhut en en stilstaan bij de vele insecten kun je toch een tijdje zoet zijn. Goede wandelschoenen zijn aan te bevelen, het lange gras kan aardig nat zijn.

GPSwalking.nlEen gedeelte van de route is afgezet in het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli. In de wintermaanden is het kaal en zijn de paden vaak erg lang. Het beste is om hier in de zomermaanden en de herfst te wandelen.

Mensen die slecht ter been zijn kunnen parkeren bij de vogelkijkhut en van daaruit genieten van het grote vogelaanbod. We nemen als voorbeeld de lijst van 21 augustus: zwarte ooievaar, ooievaar, lepelaar, bruine kiekendief, visdief, grote zilverreiger, grauwe gans, buizerd, matkop, sperwer, aalscholver, fuut, wilde eend.

GPSwalking.nlEasterskar
Het Easterskar is een laagveenmoerasgebied met uitgestrekte rietlanden, soortenrijke graslanden en moerasbos. Het gebied is 523 hectare groot en voor vogels en vlinders van groot belang. Het gebied ligt in de gemeente Skarsterlân, onder St. Johannesga.

Het laagveenmoerasgebied Easterskar (Oosterschar) dankt het ontstaan door vervening die in het begin van de 19e eeuw begon. Easterskar werd tussen 1850 en 1900 verveend. Nadat de vervening beeindigd werd bleef een afwisselend gebied met vrij onregelmatig gegraven gaten over. Zo zie je uitgeveende sloten, maar ook petgaten en stripen.

GPSwalking.nlIn de 20-ste eeuw werden ontginningsmaatschappijen in dit gebied actief. Er werden plannen gemaakt om ook de Easterskar te ontginnen. Gelukkig werden de plannen nooit uitgevoerd en kunnen we nu genieten van een moerasgebied met open water en schraal grasland.

Het open water wordt gevormd door de oude petgaten en recentere zandputten. De graslanden worden nog steeds gehooid. Er wordt geen mest meer gebruikt en daardoor blijven de sloten schoon. Hierdoor wordt ook de begroeiing steeds soortenrijker.

GPSwalking.nlEr is hier dan ook een grote hoeveelheid zeldzame planten te vinden. U kunt onderweg de gewone dopheide, tandjesgras, klokjesgentiaan, hondsviooltje, tormentil, heidekartelblad, spaanse ruiter, blauwe knoop en ronde zonnedauw tegenkomen.

Ook kunt u hier bijzondere libellen, vlinders en insecten tegenkomen. In de zomermaanden zijn er veel bloemen die insecten aantrekken. Ideaal voor de macro-fotograaf.

Het rietland in dit gebied wordt gedeeltelijk geëxploiteerd. Het productieriet is soortenarm, het overige riet heeft zich spontaan tot een soortenrijk veenmosrietland gevormd. Langs de randen van de vaarten heeft zicht een gevarieerde vegetatie ontwikkeld.

GPSwalking.nlOok de vogelliefhebbers komen hier aan hun trekken. Er komen hier ongeveer 50 soorten voor. Vanuit de vogelkijkhut kunnen deze vogels prima bekeken worden. Maar ook ondeweg op de route is dat het geval.

Alleen is in de zomer het uitzicht minder door de uitbundige begroeiiing. In de vogelkijkhut ligt een boek waarin waarnemingen genoteerd kunnen worden. Daar kunt u bekijken welke vogels de laatste dagen gespot zijn.

GPSwalking.nlTegen het einde van de 80-er en begin 90-er jaren is er veel verbeterd aan de waterhuishouding van het Easterskar. De verdroging is teruggedrongen en de waterkwaliteit in het gebied sterk verbeterd. In het open water is te zien dat de vegetatie herstelt. De noordelijke waterlelie wordt hier meer gezien dan de witte waterlelie. Maar ook de fonteinkruiden komen hier weer voor.

Het is te zien dat in het open water de vegetatie zich herstelt; fonteinkruiden worden weer gevonden, evenals de hier voorkomende Noordelijke waterlelie, die in deze helft van Friesland meer wordt gezien dan de witte waterlelie.

GPSwalking.nlWe hebben genoten van dit mooie stukje natuur. Er is veel te zien. De wandeling van 11 km is lang genoeg. Op een gegeven moment heb je het gebied wel gezien. De lange rechte stukken helpen hierbij. Maar aan de andere kant kun je volop genieten van de vele insecten, vlinder, kikkers en padden die je tegenkomt. En je hoeft er niet erg goed naar te zoeken, ze zitten overal. Libellen fotograferen is altijd een hele kunst. Maar als fotograaf kun je hier een hele serie prachtige foto's schieten.

Bezochte websites:

POI's

  • Start/finish/parkeerplaats N52.9146 E5.8888
  • Vogelbroedgebied 15-3 t/m 15-7 N52.9259 E5.8863
  • Vogelkijkhut N52.9140 E5.8804
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

  • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
  • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
  • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
  • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
  • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
  • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
  • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.