Heerewaarden

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 11-11-2011

Onder de groene hemel, in de blauwe zon 
Speelt het blikken harmonie-orkest in een grote regenton 
Daar trekt over de heuvels en door het grote bos 
De lange stoete de bergen in van het circus Jeroen Bosch 
En we praten en we zingen en we lachen allemaal 
Want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Waal. 

Wie kent deze tekst van Boudewijn de Groot niet. Het land van Maas en Waal is speciaal. Veel water, uiterwaarden, dijken, veel geschiedenis, overstromingen en verschillende oplossingen tegen deze overstromingen. Kleine dorpjes liggen tegen de dijken aan. Boven op de dijk heb je een prachtig uitzicht, maar je loop ook in de volle wind en zon. Een oud fort ligt op een strategische plaats. Hoe zou het leven in die tijd zijn geweest. 

Heerewaarden waar mijn voorouders vanuit Duitsland zijn neergestreken. Kan ik nog iets uit die tijd proeven in Heerewaarden. Dat is moeilijk want het is niet het romantische stadje dat ik, waarschijnlijk onterecht, had verwacht. Het vele water om het dorp heen gaf werk aan de vissers. En die hadden we dan ook verschillende in de familie.

En met verleden in gedachte hebben we genoten van de situatie van vandaag. 


Kenmerken
Startpunt: Heerewaarden, bij kerk centrum
Startlocatie: Gelderland , Nederland
Coördinaten N51.817811 E5.395081
Afstanden: 20, 19, 17, 15, 12 km
Type: Rivier, Vergezicht, Water
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Toegankelijk
Honden: Grotendeels aangelijnd
Horeca: Bij start
Gelopen op: 11-11-2011

Route informatie

Een GPS wandeling van 20 km bij Heerewaarden tussen de Waal en de Maas.
Er zijn verkortingen van 19, 17, 15, en 12 km beschikbaar.
De track van 19 km is geschikt voor scootmobiels die ook over graspaden durven te rijden.
Er is een WPT-RTE route beschikbaar.
U komt alleen horeca in Heerewaarden tegen. Als u de auto parkeert bij Fort St. Andries kunt u de horeca in het begin (rechtsom) of tegen het einde (linksom) plannen.
De route gaat gedeeltelijk over verharde paden en is doorgaans goed begaanbaar. Goede wandelschoenen zijn altijd aan te raden.
Er is weinig beschutting, niet tegen de wind en ook niet tegen de zon.



Langere beschrijving

GPSwalking.nlHet zou mooi zonnig weer worden. Maar het werd een zonloze koude dag. Vooral de straffe wind in combinatie met de vele dijkwegen maakte het een frisse aangelegenheid. Het goede nieuws is dat met een nieuwe lens we weer mooie foto's konden schieten.

Heerewaarden stond al lang op ons wensenlijstje. Niet omdat het een wonderschoon plaatsje is, maar vanwege onze familiegeschiedenis. Rond 1730 is één van mijn voorouders geboren in Neukirchen- Vluym in Duitsland en later naar Heerewaarden verhuist. Vandaaruit zijn de nazaten verspreid over een paar locaties in het land, waaronder Eindhoven. 

Een bezoekje aan Heerewaarden heeft daarom een speciale betekenis. Gewoon eens kijken in welk gebied mijn voorouders geleefd hebben. Niet dat het Heerewaarden uit die tijd te vergelijken is met het Heerewaarden uit onze tijd. 

GPSwalking.nlHeerewaarden
Heerewaarden is een dorp in de gemeente Maasdriel in de Nederlandse provincie Gelderland. Het dorp telt 1464 inwoners (per 1 januari 2011). Het dorp Heerewaarden ligt in de smalle oeverwalstrook tussen de Waal in het noorden, de Maas in het zuiden, het Kanaal van St. Andries in het westen en het Drie Dijkenpunt in het oosten. Men kan Heerewaarden beschouwen als onderdeel van de Bommelerwaard, maar ook als een aparte waard tussen de Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal.

Heerewaarden grenst met beide zijden aan het water en is gebouwd op een terp. Vroeger was er een open verbinding tussen de Waal en de Maas. Ten noorden van het dorp ligt de Heerewaardense Afsluitdijk. Bij het gehucht Veluwe komen drie dijken (Waaldijk, de Maasdijk en de Afsluitdijk) bij elkaar in het Drie Dijkenpunt.
 
GPSwalking.nlRond het jaar 1000 was de eerste vermelding als “Heriwarda”. Door de gunstige ligging heeft het dorp zich in de middeleeuwen sterk ontwikkeld. In de Tachtigjarige Oorlog bleek de strategische ligging. Spanjaarden en Hollanders hebben er veel gevochten. In die tijd zijn twee forten gebouwd waarvan de sporen nu nog in het landschap te zien zijn: De Voorn en (oud) Fort Sint-Andries.
 
Heerewaarden had vroeger een grote vissersgemeenschap. De Waal en de Maas waren tientallen jaren geleden nog erg rijk aan paling en zalm. In de tuin van het Bezoekerscentrum De Grote Rivieren ligt nog een oude palingschokker, een schip dat gebruikt werd voor het riviervissen.
 
We lopen al snel het dorp uit en de natuur in. Een mooi stukje pad staat ons te wachten. 
 
GPSwalking.nlDe Noorderhoek/Boerderij de Voorn
Aan het eind van de Hogestraat staat de voormalige school met een verhoogd schoolplein dat na de overstroming van 1861 is aangelegd als hoogwatervluchtplaats.
 
Aan de noordoostkant van het dorp stroomde vroeger het water door het Waalsche gat achter de karakteristieke vissershuisjes met bakstenen gevels, kleine ramen en lage (rieten) daken. De Noorderhoek gaat over in de Singel naar het voormalige Waalveerstoep naar Varik. 
 
GPSwalking.nlFort de Voorn
Eiland tussen Maas en Waal. De plaats waar u nu staat, was enkele eeuwen geleden een klein eiland met als naam De Voorn. Het was om strategische redenen belangrijk. Het bood een uitstekend uitzicht op de Maas en de Waal. In de 16e eeuw werd hier Fort De Voorn gebouwd in opdracht van de verenigde Staaten van Holland. Het had als doel om de scheepvaart uit Duitsland veiliger te maken.
 
Tijdens de 80-jarige oorlog rukten de Spanjaarden op naar het noorden. De verovering van Fort De Voorn op hun route lukte echter niet. Na een halfjaar beleg besloten de Spanjaarden om de aanval uit te stellen. Ze bouwden een paar kilometer verderop zelf een nieuw fort, Sint Andries. Dit fort viel uiteindelijk ook in Hollandse handen.
 
Een eeuw later waren de forten in Franse handen. De Fransen vertrokken in 1674, nadat de beide forten waren opgeblazen. Fort Sint Andries is later herbouwd; Fort De Voorn werd niet meer hersteld.
 
GPSwalking.nlWateroverlast beteugeld
Vanwege wateroverlast werden in de 18e eeuw waterbouwkundige maatregelen genomen. Enkele waterwegen werden afgesloten, waardoor de Maas en Waal beter beteugeld werden. De aanleg van de Waalbanddijk in de 20e eeuw bracht een definitieve scheiding aan tussen de rivieren. Na het hoogwater in 1995 werd besloten om de dijken verder te verhogen.
 
Door inspanningen van de Historische Kring Bommelerwaard en de Stichting Menno van Coehoorn werd de dijkvethoging zodanig uitgevoerd dat de vorm van Fort De Voorn aan de oostelijke zijde hersteld werd. De contouren waren verdwenen door de sterke stroming van de Maas. Ze zijn nu onderdeel van de nieuwe Maasdijk; delen van de oorspronkelijke stervorm zijn vanuit de lucht goed te zien. Maar ook wandelend in dit aantrekkelijke landschap is de vorm op enkele plaatsen zichtbaar.  de vorm op enkele plaatsen zichtbaar.
 
GPSwalking.nlNatuurgebied aan de Maas
Natuurmonumenten verwierf Fort De Voorn in 1999. Het gebied met de daarin grotendeels verborgen cultuurhistorie kon hierdoor behouden blijven. Er ontwikkelt zich nu een prachtig natuurgebied waarin wandelen over delen van het voormalige fort mogelijk is.
 
Brandrood vee begraast De Voorn
In dit natuurgebied graast het Brandrode rund, een soort dat behoort tot - vee dat oorspronkelijk aan de rivieren voorkwam. Door specialisatie op melkproductie bij de landbouw verdwenen veel typische kenmerken van dit rundveeras, waardoor het Brandrode rund inmiddels wordt onderscheiden als zeldzaam huisdier.
 
De runderen zijn door hun robuustheid en weerstand tegen ziekten erg geschikt om te grazen in natuurgebieden. Ze zijn goed bestand tegen wisselende weersomstandigheden. De dieren houden de begroeiing kort en zorgen voor een vegetatie met veel verschillende soorten.

GPSwalking.nl

Tot onze verbazing komen we half november nog steeds planten tegen die in de bloei staan. Helaas ontbreken de insecten en vlinders, die we in de zomer volop zien, nu wel.
 
Kerkepad
Over het Fort loopt een kerkepad naar het buurtschap "De Veluwe". Op het Fort zijn in de grond nog resten aanwezig van gebouwtjes van het kampement. 
 
Bij de recente maasdijkverzwaring zijn aan de oostkant van de Van Heemstraweg de contouren van een derde bastion weer als dijk teruggebracht.  
 
GPSwalking.nlBuurtschap "De Veluwe"
In het rivierengebied komen verscheidende percelen met de naam "Veluwe" voor, zoals hier in Heerewaarden. Deze naam is afgeleid van Vale Ouwe. Dat betekent zandige hoger gelegen, en dus slechte grond. Het gehucht ligt op een zandige oeverwal langs het Voorsche Gat.
 
We lopen van de Maaskant van de route naar de Waalkant. We komen op een dijk te lopen die alle wind uit de hele omgeving weet te vangen. We waaien zo ongeveer uit onze jas, wat kan het fris zijn. Dankzij de winddichte jas hebben we alleen last van koude handen.

GPSwalking.nl

Lopend over de dijk kun je je bijna niet voorstellen dat hier ooit een watersnood heeft plaatsgevonden. Maar al snel komen we een monument tegen. 
 
Monument watersnood van 1855
De Watersnood van 1855 is een dijkdoorbraak in Nederland die plaatsvond op 8 maart 1855. Bij deze grote overstroming werden vooral de Gelderse Vallei en het Land van Maas en Waal getroffen. De overstromingen vonden ook buiten bovenvermelde gebieden plaats, in de gehele Betuwe, in grote delen van Noord-Brabant en Gelderland en het gebied dat zich uitstrekte in de Gelderse Vallei van Rhenen en Wageningen tot aan Amersfoort en de voormalige Zuiderzee.
 
Op 5 maart 1855 bleek de Rijn verstopt te zijn door grote massa's kruiend ijs. De waterstand was op dat tijdstip ruim zes meter boven het Amsterdams Peil. Toen het ijs die dag in beweging kwam, brak het water door de Grebbedijk, waar in heel korte tijd een 150 meter breed gat in de dijk werd geslagen. De schade was zeer groot, en verschillende huizen raakten zwaar beschadigd, of werden geheel vernield. Het exact aantal doden is onbekend.
 
GPSwalking.nlNadien bezocht koning Willem III het land van Maas en Waal en heeft later onderscheidingen uitgereikt aan mensen die zich bij deze ramp bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Sinds 1855 zijn er in de Gelderse Vallei geen overstromingen meer geweest.
 
Het duurde echter nog tot 1931 voordat er een commissie kwam die de afwateringen in de Gelderse Vallei nader zou onderzoeken en aanbevelingen te doen. In 1955 en 2005 werd in Veenendaal de watersnood officieel herdacht. Aan de Kerkewijk staat een monument met de namen van elf slachtoffers van de ramp en in museum Het Kleine Veenloo is een deel van de expositie aan de ramp gewijd. Aan de kademuur van Kasteel Renswoude is ook een herdenkingssteen aangebracht.
 
Het monument op de plaats van het drie dijkenpunt trekt zoveel aandacht dat je bijna zou vergeten dat je hier op een speciaal punt staat. 
 
GPSwalking.nlDrie dijkenpunt
Normaliter kunnen rivierdijken elkaar niet kruisen. Maar op dit unieke punt komen maar liefst drie dijken samen. Namelijk de Maasdijk, de Waaldijk en de Heerewaardense Afsluitdijk, die rond 1900 beide rivieren van elkaar scheidde.
 
Even verderop zult u zelfs het unicum tegenkomen van een dijk die een waterkering is van twee rivieren tegelijk. De Kloosterdijk en een deel van van de Heerewaardense Afsluitdijk beschermen hier geen land maar scheiden de Maas en de Waal.
 
Jammer dat het zonnetje nog steeds niet wil doorbreken. Dan hadden we echt mooie plaatjes van de Waal kunnen schieten. Veel vrachtverkeer maakt het hier levendig. 
 
GPSwalking.nlDe Waal
De Waal is een Nederlandse rivier. Het is de grootste arm van de Rijn, die zich ter hoogte van Pannerden splitst in het Pannerdensch Kanaal naar rechts en de Waal naar links. Het Pannerdens kanaal splitst zich weer bij Westervoort naar rechts af als de IJssel en naar links als de Nederrijn. De Nederrijn is voorzien van stuwen, zodat bij lage waterstanden het water via IJssel en Waal kan worden afgevoerd. Voorbij Wijk bij Duurstede heet deze rivier de Lek. De Waal is veruit de waterrijkste riviertak (65% van de waterafvoer van de Rijn) en ook de voornaamste voor de scheepvaart. De totale lengte van de Waal bedraagt 82 kilometer.
 
GPSwalking.nlDe Waal gaat vanaf de vroegere samenvloeiing met de Maas bij Woudrichem (nu de Afgedamde Maas) over in de Merwede en stroomt vervolgens via verschillende routes naar de Noordzee; het meeste water stroomt via de Nieuwe Merwede in het Hollandsch Diep.
 
De naam Waal (door de Romeinen Vacalis of Valis genoemd, later Vahal) is van Germaanse herkomst en is een verwijzing naar de vele meanders die de rivier ooit gehad moet hebben (Oudgermaans: wôh = krom).

De naam Waal heeft op diens beurt gediend als inspiratiebron voor Nederlandse kolonisten in New York, die een rivier in de Hudsonvallei naar de Waal genoemd hebben (de tegenwoordige Wallkill River).
 
GPSwalking.nlVroeger begon de Waal enkele kilometers verder stroomopwaarts dan tegenwoordig het geval is, en vormde de toenmalige splitsing tussen Waal en Nederrijn een bron van overstromingen en ellende. Het probleem is opgelost door het graven van het Pannerdensch Kanaal en het afdammen van de bovenloop van de Nederrijn (de tegenwoordige Gelderse Oude Rijn). Later werd de Waal opnieuw verkort door het graven van het Bijlands Kanaal, waarmee een gevaarlijke bocht werd afgesneden (tegenwoordig De Bijland genoemd).
 
De Waal wordt met de Nederrijn en Amsterdam verbonden door het Amsterdam-Rijnkanaal (bij Tiel) en met de Maas door het Maas-Waalkanaal (bij Nijmegen) en het Kanaal van St. Andries. Op dat laatste punt vloeien de Waal en de Maas op een afstand van 1,9 km langs elkaar heen. De getijden van de Noordzee werken door tot ongeveer Zaltbommel, waar een getijverschil van ongeveer 10 cm meetbaar.
 
GPSwalking.nlKopse boom
Bij de kop vinden we de oudste zwarte populier van Heerewaarden en contreien. De boom is geplant tussen 1880 en 1890 en wordt de Kopse Boom genoemd. 
 
De oude oven
Aan het einde van de dijk stond de eerste steenoven uit 1837. De steenovens vormden naast de riviervisserij en de landbouw, de belangrijkste bron van inkomsten van Heerewaarden. 
 
De klei werd gewonnen in de Kopse Polder en het Waalsche Gat. Tussen de Kop en de Oude Oven bevindt zich de Nek, waar zich nu nog een buurtschap bevindt. Ookde Nek was van oorsprong een steenfabriek. 
 
GPSwalking.nlOude Overlaat Waalsche Gat
Aan het einde van de Oude Oven maakt de dijkring een haakse bocht. Rechtuit ligt nog de Oude Overlaat van het Waalsche Gat als een groene kade. Door de erosie van de Waal zijn de contouren vervaagd. Vergelijk de hoogte met die van de Heerenwaardense afsluitdijk. 
 
Fijn is het dat we onderweg veel informatieborden tegenkomen. Het geeft de nodige achtergrondinformatie die deze wandeling interessant maakt.
 
Molen en Veerstoep Varikse Veer
Aan de oude Waaldijk staan restanten van de Korenmolen die in 1934 is afgebrand. Iets ten oosten daarvan liggen de restanten van de Veerstoep van het veer naar Varik. 
 
GPSwalking.nlOmdat we tijdens deze wandeling geen horeca tegenkomen besluiten we te lunchen op een bankje op de dijk. Met de rug naar de wind gaat het net. 
 
Land van Maas en Waal
In oude vissersplaatsje Heerewaarden komen dei gletscherrivier de Waal en de regenrivier de Maas het dichtst bij elkaar. Tot 1854 stond de Waal zelfs in open verbinding met de Maas.
 
Een groot deel van het land kwam enkele keren per jaar onder water te staan toen  er nog geen aangesloten dijkring bestond en er dus slechts sprake was van een beperkte bescherming tegen hoog water van de Waal en de Maas. Een ingenieus systeem van kaden (een smalle aarden dijk)/ schutlakens (een soort uitwateringssluis), weteringen en molens zorgde voor beperking van, de overlast in de winter en voor redelijk droge voeten in de zomer.
 
GPSwalking.nlWe besluiten zoveel mogelijk door de natuur te struinen. Zeker op plaatsen waar we lekker uit de wind kunnen lopen. Zo komen we een paar mooie stukjes natuur tegen waar goed te lopen is.
 
Toch ontkomen we er niet aan om ook gedeeltes over de dijk te lopen. Het laatste stuk naar Fort St. Andries gaat ook over de dijk waar je in ieder geval kunt genieten van een prachtig uitzicht.
 
We maken een kleine omweg voor een rondwandeling door het voormalige fort. Hier kunt u ook de auto parkeren zodat u onderweg gebruik kunt maken van de horeca in Heerewaarden.   
 
GPSwalking.nlFort St. Andries
Het Nieuw Fort St. Andries is een voormalig militair fort tussen Maas en Waal bij Heerewaarden. Het dateert uit 1812 en werd gebouwd ter vervanging van het Fort St. Andries uit 1599.
 
Dit laatste fort ligt een paar honderd meter oostelijker van Nieuw Fort St. Andries. Het werd tijdens de Tachtigjarige Oorlog door de Spanjaarden gebouwd om zich te beschermen tegen de Hollanders. Vanuit het fort in Heerewaarden hadden zij een perfect uitzicht over het rivierengebied.
 
GPSwalking.nlTijdens de Tweede Wereldoorlog werd in het fort een kleine afdeling van de Duitse Luftwaffe gestationeerd. Later in de oorlog bezetten troepen van de 712e Duitse Infanteriedivisie het fort.
 
In april 1945 werd het fort door de Duitsers opgeblazen, nadat de Engelse Royal Marines vanuit Kerkdriel en het Belgische 2e Bataljon Fusiliers vanuit Heerewaarden een aanval op het fort hadden ingezet.
 
Op de Waaldijk staat het Hadwin & Stopher Memorial, een oorlogsmonument voor de gevallen soldaten.

GPSwalking.nlWe moeten weer een stukje teruglopen over de dijk, totdat we weer richting Maas kunnen afbuigen. 

Buitenpolder Heerewaarden
Nieuwe natuur tussen "wilde" Waal en "milde" Maas
 
Na de hoogwaters van 1993 en 1995 is in Buitenpolder Heerewaarden een plan uitgevoerd waarbij klei gewonnen is voor de dijkverbeteringen in het rivierengebied. Het gebied zelf is als natuurterrein opgeleverd. Werk-met-werk,maken dus.

GPSwalking.nl

Door de unieke ligging tussen de Waal en de Maas was dit gebied vroeger strategisch van groot belang. Het Oud Fort Sint Andries (1599) en het Nieuw Fort Sint Andries (1815) getuigen hiervan. Tussen beide forten in zijn nog resten van  het oude kanaal van Sint Andries zichtbaar.
 
De ligging tussen de 'wilde' Waal en de 'milde' Maas biedt ook uitstekende kansen voor nieuwe natuur. Door reliëfvolgend ontkleien is een lage uiterwaard  ontstaan met veel verschillen tussen een voedselarme, zandige en een voedselrijke, kleiige situatie.

GPSwalking.nl

En tussen een hoge droge en een lage natte ligging. Voor de verdere vorming van het gebied zorgen water en wind. Ook zijn (kwel)moerassen, permanent water, ondiepe oeverzones met 'onderwatereilanden' en 
flauwe taluds aangelegd.
 
Verschillende dieren zoals kikkers, graafwespen en zandioopkevers, en planten als kruisdistel en Kattedoorn en wilde marjolein vinden hier hun eigen plekje en vestigen zich spontaan.
 
Er wordt niet aangeplant of ingezaaid. De vele vogels in het gebied, waaronder aalscholver, oeverzwaluw en kleine plevier, laten zich vanaf een vogelobservatiepunt vaak goed bekijken.

GPSwalking.nl

In totaal is zo'n 630.000 m3 (1 m3 = ± 13 kruiwagens) grond afgevoerd, naar de dijkverbeteringen en is zo'n 250.000 m3 vrijgekomen onbruikbare qrond in het gebied zelf gebruikt voor het herstel van de wal rond het oude fort, de aanleg van een dam tussen 2 plassen langs de Maas en een hogere-rug langs het huidige kanaal van Sint Andries. 
 
Heggedijk, Hogewaard en Maasdijk
De maasdijken rondom Heerewaarden zijn in 1996 opgehoogd tot een overschrijdingsfrequentie van 1:500. De Heggeldijk/Hogewaard is de verbinding tussen de Afsluitdijk en de Maasdijk.
 
De Maasdijk loopt tot aan het dorp Heerewaarden. Aandeze Maasdijk ligt de voormalige steenfabriek de Hooge Waard. 

GPSwalking.nl

De Maas 
De Maas (Frans: Meuse) is een rivier in West-Europa. Doordat ze voornamelijk door regenwater gevoed wordt kan het waterpeil sterk variëren. De Maas ontspringt in Frankrijk en stroomt daarna nog door België en Nederland. In Nederland is de Maas de zuidelijkste van de grote rivieren en mondt ze in de Nederlandse rivierdelta uit in de Noordzee.
 
De naam Maas is afgeleid van het Middelnederlande Mase. Er kan worden aangenomen dat deze naam voortkomt uit het Oudnederlandse *Masa, dat niet in teksten is aangetroffen, en dat deze naam uit de Oergermaanse vorm *Masō is ontstaan. Deze naam is zeer waarschijnlijk vroeg uit het Keltisch ontleend, waar de rivier oorspronkelijk waarschijnlijk *Mosā heette.

GPSwalking.nl

Het bezoekerscentrum De Grote Rivieren is helaas gesloten in de wintermaanden.
 
Bezoekerscentrum De Grote Rivieren
Daar waar de Maas en Waal elkaar op korte afstand naderen, midden in het natuurontwikkelingsgebied Fort Sint Andries is Bezoekerscentrum De Grote Rivieren gelegen.
 
Onder het motto van de Gelderse Bezoekerscentra 'wie hier binnen kijkt, ziet buiten meer' is het Bezoekerscentrum een bron van informatie en inspiratie  voor een ieder die het Rivierengebied gaat verkennen. 
 
Openingstijden Bezoekerscentrum De Grote Rivieren

Het Bezoekerscentrum is geopend van april t/m oktober. U bent van dinsdag t/m vrijdag en zondag van harte welkom tussen 10.00 – 17.00 uur. Zie ook http://www.bcdegroterivieren.nl/

We zijn vandaag lekker uitgewaaid op de vele dijkjes die deze wandeling rijk is. Vooral de prachtige vergezichten over de Waal en de Maas zijn de moeite waard. Daarvan hebben we dan ook dubbel en dwars genoten. 

Geraadpleegde websites
POI's
 • Bezoekerscentrum N51.8156 E5.3869
 • Blik op de Maas N51.8171 E5.3970
 • Boerderiij de Voorn N51.8246 E5.4068
 • Buitenpolder Heerewaarden N51.8031 E5.3698
 • Buurtschap de Veluwe N51.8292 E5.4075
 • De Kop N51.8296 E5.3936
 • De Kopse boom N51.8321 E5.3964
 • Drie dijken punt N51.8390 E5.4124
 • Fort de Voorn N51.8248 E5.4123
 • Fort Sint Andries N51.7998 E5.3575
 • Heerewaarden N51.8175 E5.3916
 • Heggedijk, Hogewaard en Maasdijk N51.8018 E5.3749
 • Kerkenpad N51.8280 E5.4104
 • Kopse polder N51.8326 E5.3968
 • Land van Maas en Waal N51.8100 E5.3792
 • Maas N51.8143 E5.3958
 • Monument Willem III N51.8419 E5.4166
 • Oude oven N51.8256 E5.3906
 • Oude overlaat Waalsche Gat N51.8241 E5.3915
 • Over hekje stappen N51.8131 E5.3821
 • Restanten molen N51.8215 E5.3871
 • Restaurant N51.8175 E5.3962
 • Start/finish/parkeerplaats N51.8178 E5.3950
 • Uitkijktoren N51.8002 E5.3581
 • Uitzichtspunt Waal N51.8359 E5.4003
 • Waal N51.8222 E5.3804
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.