Susteren

Korte beschrijving

Een lekkere wandeling door het IJzerenbos bij Susteren. Geen spectaculaire wandeling maar wel eentje waarbij u stevig kunt doorstappen. De paden zijn breed en gedeeltelijk verhard. Hierdoor moet u die delen met de fietsers. 

Onderweg komt u langs het meest westelijke puntje van Duitsland. Een punt met een eigen verhaal. 


Kenmerken
Startpunt: Susteren, nabij Centraal Station
Startlocatie: Limburg , Nederland
Coördinaten N51.059927 E5.862055
Afstanden: 21, 20, 15, 12, 7 km
Type: Akker, Beek, Bos, Vergezicht
Begaanbaar: Gedeeltelijk drassig
Rolstoel: Toegankelijk
Honden: Niet overal toegestaan
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 12-03-2012

Route informatie

Een GPS wandeling van 21 km bij Susteren.
Er zijn verkortingen van 20, 15, 12 en 7 km van deze wandeling beschikbaar. 
Er is ook een WPT-RTE route beschikbaar.
De route is goed begaanbaar maar kent een aantal drassige stukjes.
Op een gedeelte langs de Rungraaf zijn honden niet toegestaan. U kunt hier de route van de scootmobiels volgen om langs dit gebied te komen.
Onderweg komt u 1 horecagelegenheid tegen. Maar door de lussen in de wandeling komt u er 2 keer langs.Langere beschrijving

GPSwalking.nlVroeg in het voorjaar, een lekker temperatuur van een graad of 14, geregeld zon. Dan wil je wel op pad. Doorgaans loop je dan op de zondagochtend in je eentje rond. Maar niet vandaag.

Rond Susteren waren een aantal wandelingen uitgezet waardoor we regelmatig in een sliert wandelaar verzeild raakten. En telkens als onze wegen weer even uit elkaar gingen dan kwamen we even later weer gezamelijk op dezelfde route uit. 

Er werd zodoende rondom Susteren stevig gewandeld. De ruime verkeersluwe paden zorgen dat je lekker kunt doorlopen. Daarom is deze route ook een goede oefening voor bv de Vierdaagse van Nijmegen.

GPSwalking.nl

Susteren
Susteren (Limburgs: Zöstere) is een stad in de gemeente Echt-Susteren, provincie Limburg (Nederland). De stad telt op 1 januari 2011 7.419 inwoners en heeft een oppervlakte van ongeveer 28,34 km² en ligt tevens op de smalste plek in Nederland.

De oudste archeologische vondsten in Susteren dateren uit de prehistorie. Zo is gebleken dat in de wijk "In de Mehre" een nederzetting uit de IJzertijd moet zijn geweest. Die werd mogelijk voorafgegaan door bewoning tijdens de Bronstijd. Uit de Romeinse periode (na het begin van de jaartelling) zijn in Susteren en omgeving diverse vondsten gedaan. Sporen uit de 5e en 6e eeuw ontbreken echter nog in deze regio. Ook onder de resten van middeleeuwse abdij werden sporen van eerdere bewoning gevonden: uit de IJzertijd en Romeinse tijd.
 

GPSwalking.nl

In de jaren vijftig van de 20e eeuw is aan de noordzijde van de middeleeuwse kern van Susteren een Romeins grafveld gevonden, dat hier mogelijk bijhoorde. Ook elders zijn in Susteren archeologische sporen gevonden. Mogelijk maakte het in de achtste eeuw door Pepijn aan Willibrord geschonken landgoed deel uit van een Romeinse villa.
 
Op 2 maart 714 werd door Pepijn van Herstal een abdij gesticht in Susteren, door het domein Suestra te schenken aan Willibrord. De huidige Sint-Amelbergabasiliek gaat terug op de latere romaanse kerk van deze abdij. In 900 werd koning Zwentibold hier begraven. Susteren is al eeuwen een bedevaartoord voor mensen met gebitsproblemen en iedere zeven jaar vindt er een heiligdomsvaart plaats.
 
GPSwalking.nlDe schepenen van Susteren komen voor het eerst voor op 14 september 1260. Susteren verkreeg al in 1276 stadsrechten door Reinoud I van Gelre. De oudste akte van de schepenbank is van 29 december 1312. Tot 1801 was Susteren hoofdplaats van het Landdekenaat Susteren.
 
Vroeger kende Susteren een groot rangeerterrein dat vooral gebruikt werd voor het rangeren van kolenwagons uit de mijnen van Zuid-Limburg. Dit rangeerterrein is jaren geleden gesloten en sinds 2006 opgebroken. Susteren heeft wel nog een NS-station : Station Susteren.
 
GPSwalking.nlDe Vloedgraaf
De Vloedgraaf is een deel van de Geleenbeek die uitmondt in Susteren. Ze is grotendeels gegraven om de afwatering van het landbouwgebied te verbeteren, en de Roode Beek en Geleense beek te ontlasten.
In eerste instantie was dit een lange rechte beek, die op sommige plaatsen zelfs was betegeld. Het waterschap heeft de beek in 1992 hergraven, om het een meer natuurlijk karakter te geven, door het meer door het landschap te laten slingeren.
 
Herinrichting
In 1992 heeft het waterschap de rechte Vloedgraaf de vrije loop gegeven. Aan weerszijden van de kronkelende beek liggen ruime oevers waar de natuur zich spontaan ontwikkelt.
 

GPSwalking.nl

Deze stroken dienen om hoge waterstanden zonder problemen te verwerken. Natuurlijke beekprocessen als erosie en sedimentatie vinden hier plaats.
 
Natuurlijke begrazing
Het terrein wordt extensief begraasd door Konikpaarden. Zo ontstaat op den duur een gevarieerd patroon van bloemrijke graslanden en ruigten, struweel en bos. De Koniks stammen af van de Tarpan, het Europese wilde paard. Het zijn geharde dieren die het-hele jaar in dit terrein aanwezig zijn.
 
Planten en dieren
Veel wilde planten, waaronder bijzondere soorten zoals sleutelbloem en duizendguldenkruid hebben zich reeds gevestigd. De afwisselende en structuurrijke begroeiing trekt veel dieren aan zoals vlinder- en libellensoorten, Ijsvogel en Roodborsttapuit.
 
GPSwalking.nlVan de beek gaan we enigzins de bewoonde wereld in. We lopen een stukje langs een wat drukkere weg om het meest westelijke punt van Duitsland te bezoeken. Er staat een grote kei met plaquette. Iets verderop staat de echte grenspaal. Er zit een interessant verhaal achter dit punt. Die willen we u niet onthouden.
 
Westelijkste punt van Duitsland
Na de Tweede Wereldoorlog is Selfkant op 23 april 1949 (het gebied van de huidige gemeente exclusief Saeffelen) geannexeerd door Nederland als vorm van schadevergoeding voor de oorlog. Het door de Duitsers gekozen bestuur werd door Nederland naar huis gestuurd, omdat het in strijd was met de Nederlandse grondwet. De Duitse inwoners kregen een Nederlands paspoort met de speciale vermelding "wordt behandeld als Nederlander". Hubert Dassen werd als landdrost door de Nederlandse regering benoemd als bestuurshoofd van het drostambt Tudderen, zoals de bestuurlijke naam van de Selfkant nu luidde. De regering wilde een overgangsregeling voor ex-Duitse gebieden instellen. Het Duitse bestuur zou als adviesorgaan functioneren.
 
GPSwalking.nlIn die tijd werd er veel geïnvesteerd in de nu Nederlandse Selfkant, onder andere in het bouwen van woningen en wegen. Ook vestigden veel Nederlanders zich in het gebied. Delen van de stad werden vernederlandst. Tot op heden is de Nederlandse invloed nog aanwezig in deze stad. In maart 1957 begonnen de officiële onderhandelingen tussen Nederland en Duitsland over de teruggave van het gebied.
 
Sinds 1 augustus 1963 hoort Selfkant weer bij Duitsland, na betaling van 280 miljoen Duitse mark. Uit het bestaande drostambt Tudderen werden de oude gemeenten Havert, Hillensberg, Höngen, Millen, Süsterseel, Tüddern en Wehr gevormd. Twee maanden later, op 21 oktober 1963, werden weer de eerste gemeenteraadsverkiezingen onder Duits gezag gehouden. De zeven gemeenten werden, met de gemeente Saeffelen uit het Amt Waldfeucht, op 1 juli 1969 samengevoegd tot de gemeente Selfkant.
 
In de Nederlandse periode was de N274 aangelegd, die Roermond met Heerlen verbindt. Ook na 1963 bleef de weg een smalle strook Nederlands grondgebied. De weg was voorzien van ongelijkvloerse kruisingen met Duitse wegen, zodat een paspoort op deze weg niet nodig was.
 
GPSwalking.nlOp 25 februari 2002 is de weg alsnog overgedragen aan Duitsland, en in de loop van 2004 zijn aansluitingen aangelegd met diverse wegen, onder andere met de B56 tussen Gangelt en Susterseel.
 
We zien een kat hoog in de boom. Aan de kleur is van verre al te zien dat het geen echte is. Toch lijkt er iets in het nestkastje te zitten. Maar bij een nadere inspectie is ook deze inhoud gewoon kunst. Een mooi tafreeltje. 
 
Een klein stukje verder lopen we tegen een kazemat aan. Nog een stukje verleden uit 1940-45.
 
GPSwalking.nlKazemat
Deze kazemat werd op 10 mei 1940 gebruikt voor de verdediging van de oostgrens. Ze werd bemand door de 6e Reserve Grenscompagnie Zuid Limburg, onderdeel van het 2e bataljong van het 37e regiment infanterie. Deze kazemat, van het type stekelvarken, werd verdedigd met lichte mitrailleurs.  
 
We gaan vanaf de weg naar het bos. Het IJzeren bos. Waar de naam vandaan komt is niet duidelijk. Wel dat het een afwisselend gebied is.
 
GPSwalking.nlDe eerste tekenen van de lente zijn zichtbaar. Je verlangt naar een weekje hoge temperaturen zodat alles snel kan uitschieten.
 
Ook zien we een wegwijzer die ons de afstand naar Berlijn laat zien. Geen idee waarom deze markering hier staat. Mogelijk geplaatst in de WO II toen het doel was om uiteindelijk Berlijn te veroveren. Ook wijst de pijl niet de goede kant op. Want Berlijn ligt in het oosten en niet in het zuiden zover we weten. We trekken verder.
 
GPSwalking.nlIJzeren bos
Dit afwisselende gebied bestaat uit loofbos, grasland en enkele akkers. Door het bos lopen een aantal goed bewandelbare paden.
 
In het bos groeien gevlekte aronskelk. In het vroege voorjaar vindt u de bosanemonen en slanke sleutelbloemen.
 
Op de akkers verbouwt Natuurmonumenten op ecologische wijze winterrogge. Hier groeien grote leeuwenklauw en groot spiegelklokje. Vlinders als zwartsprietdikkopje en distelvlinder kunt u hier tegenkomen.

Amfibiënpoelen
Kikkers, padden en salamanders behoren in ons land tot de meest bedreigde diersoorten. Hun leefgebied wordt steeds kleiner of verandert zodanig dat het ongeschikt wordt. 
 

GPSwalking.nl

Daarom worden in dit project op tal van plaatsen in ons land de leefgebieden voor vijf soorten amfibieën verbeterd of opnieuw ingericht. Hiervoor worden poelen gegraven of verbeterd, die kunnen gaan dienen als voortplantingsgebied.
 
Ook worden de beschaduwde poelen weer vrijgemaakt van houtopslag. Op zonnige plaatsen worden ook nieuw stuwelen of stapelmuren aangelegd. 
 
Het project vindt plaats in gebieden die vallen onder de Europesche Habitatrichtlijn. Deze gebieden vormen - tezamen met de vogelrichtlijngebieden - het Europesche netwerk van natuurgebieden.
 
Natura 2000 
De vijf bedreigde amfibiesoorten staan eveneens op de Europese lijst van bedreigde diersoorten. In dit project werken verschillende natuurbeschermingsorganisaties samen.
 
GPSwalking.nlRIJKSGRENS
 
Grensoverschrijding is toegestaan aan EEG- onderdanen onder de volgende voorwaarden:
 • De grens mag alleen te voet of per fiets overschreden worden tussen zonsopgang en zonsondergang.
 • Men moet een geldig grensoverschrijdingsdocument bij zich dragen.
 • Uitsluitend het meenemen van vrijgestelde reizigersbagage is toegestaan.
Hauptzollamt Aachen Nord
 
GPSwalking.nlEen kleurrijk bordje attendeert ons op een struinboomgaard. Zo vroeg in de lente is hier nog weinig te zien en te beleven. Maar dat kan snel anders worden.
 
Struinboomgaard "Koningsbosch"
Deze hoogstamboomgaard met karakteristieke hoogstamfruitbomen is toegankelijk voor wandelaars. In alle rust is het toegestaan om hier rond te struinen. We nodigen u van harte uit om te genieten van de bomen, de bloesem en de schaduw onder het kronendek. 
 
Hoogstamboomgaarden met hoogstamfruit behoren tot het landschappelijk erfgoed van Limburg. Het merendeel van de Limburgse dorpen ging in het verleden schuil achter de groene gordels van deze boomgaarden. 
 
De betekenis van de boomgaarden in het landschap is groot. Met hun machtige kronen sieren ze in ieder seizoen op andere wijze het landschap op. Bloesem in het voorjaar. De dichte bladerentooi in de zomer. Fruit in de nazomer. De boomgaarden zijn bovendien van grote betekenis voor planten en dieren die hierin hun leefgebied vinden.
 
GPSwalking.nlSinds 1989 zet de stichting IKL zich met heel veel partijen in voor het behoud en herstel van de karakteristieke hoogstamfruitbomen in Zuid Limburg.
 
Het heerlijke weer en de rustige paden zorgen er voor dat we een heerlijke wandeling achter de rug hebben. We hebben weer iets geleerd over de vroegere geschiedenis en genoten van de soms prachtige vergezichten.
 
Geraadpleegde websites:
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Selfkant
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Vloedgraaf
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Susteren
POI's
 • 't Hout N51.0537 E5.8557
 • Alternatieve parkeerplaats N51.0643 E5.8668
 • De Kuijper N51.0652 E5.9182
 • Grens N51.0523 E5.8886
 • Ijzerenbos N51.0553 E5.8745
 • Kazemat N51.0551 E5.8639
 • Kikkerpoelen N51.0545 E5.8864
 • Kruis N51.0409 E5.8708
 • Restaurant N51.0579 E5.8649
 • Start/finish/parkeerplaats N51.0599 E5.8620
 • Struinbogaard N51.0590 E5.9213
 • Verboden voor honden N51.0479 E5.8547
 • Vloedgraaf N51.0474 E5.8566
 • Westelijkste punt Duitsland N51.0512 E5.8669
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.