Grote Bos Doorn

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 14-03-2019

De wandeling start op de parkeerplaats bij Huize Doorn. Daar gaan we nu niet naartoe, maar komen nog wel langs het Rosarium. Daarna passeren het Von Ginberg Arboretum. Langs de Van Braam Houckgeest kazerne en het BNMO-Centrum richting Landgoederen.

Onderweg pauzeren we. Daarna langs Landgoed Het Heihuis, Stameren en het Maarnse Gat naar de overzijde van de Amersfoortseweg door de Kaapse Bossen met Huis te Maarn en Sint Helena. Verder naar het zuiden door Doorn terug. Wie extra om wil lopen - 2km - kan de uitkijktoren op de Doornse Kaap beklimmen.

De wandeling hebben we uitgezet tijdens een vakantie bij Recreatiecentra Nederland (RCN) - www.rcn.nl - die hier in Doorn een vakantiepark "Het Grote Bos" bezitten.

Het park bezit enkele GPS-en, waardoor het mogelijk is om tijdens een verblijf in een van de RCN-parken een GPS te lenen. Zo kunt je - tijdens een midweek of weekend - het gebruik van de GPS zelf uitproberen. Van harte aanbevolen. Heb je zelf een GPS, dan kun je hun wandeling uploaden.


Kenmerken
Startpunt: Doorn
Startlocatie: Utrecht , Nederland
Coördinaten N52.032000 E5.345000
Afstanden: 15, 12 km
Type: Bos, Cultuur, Hei, Lanen, Open
Begaanbaar: Goed
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Halverwege
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 15 km bij Doorn.
Er is een alternatieve wandeling van 12 km bijgevoegd.

De weg bestaat uit zandpaden en zandwegen. Ze zijn zeer goed begaanbaar.
Onderweg is na 8 km een horecagelegenheid bij RCN Het Grote Bos.

De route kan in beide richtingen worden gevolgd.
Voor deze wandeling is naast de Track-file, ook een Route-file beschikbaar.

 Langere beschrijving

We verlaten het dorp en gaan achter het Militair Revalidatie Centrum en achter Kasteel Moersbergen langs richting Arboretum.Militair RevalidatieCentrum (MRC) Aerdenburg N52 02.034 E5 19.827

Is een wettelijk erkend revalidatiecentrum, aangesloten bij Revalidatie Nederland, de branchevereniging voor revalidatie in Nederland. MRC Aardenburg is een modern revalidatiecentrum in het midden van het land. Op verwijzing van een arts kunnen zowel burgers als militairen terecht voor revalidatie. Werken aan (zo volledig mogelijk) herstel is het uitgangspunt.

Kasteel Moersbergen
De oudste vermelding van Moersbergen dateert uit 1435, toen Steven van Sleen met het kasteel werd beleend. Moersbergen zou zijn gebouwd of uitgebreid door de Van Sleens.

Het kasteel wordt nu gebruikt als kantoor. Maar de tuinen zijn te bezichtigen.

De foto vonden we op www.kasteleninutrecht.eu.

Bij het Arboretum maken we een scherpe draai naar rechts naar de Vossensteinsesteeg....

In het Von Gimborn Arboretum
Is de collectie houtige gewassen van de Universiteit Utrecht ondergebracht. Het is met 27 ha. het grootste Arboretum van Nederland. U vindt er onder meer een uitgebreide collectie rododendrons, berken en Tsuga's. Ook de Heidetuin is een bezoek meer dan waard.

Het Von Gimborn Arboretum is het levenswerk van de inktfabrikant Max Th. von Gimborn (1872 - 1964), die uit liefhebberij bomen ging verzamelen.

Nadat hij in 1907 in Zevenaar een inktfabriek was begonnen, legde hij daar op een terrein van 5 ha. zijn eerste bomenverzameling aan. Dit arboretum bestaat nog steeds: het draagt de naam "Gimbornhof". Zijn grote liefde waren de coniferen. Die gedijen over het algemeen op zandgrond beter dan op de klei van Zevenaar. Daarom ging hij op zoek naar een andere plaats om zijn (naald)-bomenverzameling te vestigen.

In 1924 kocht hij een terrein van 47 ha. aan de Vossensteinsesteeg in Doorn. Hij ging zelf ook in Doorn wonen. Hij gaf de tuinarchitect Gerard Bleeker opdracht om een 'park tevens arboretum' te ontwerpen in Engelse landschapsstijl. Aanvankelijk lag het in de bedoeling ook een woonhuis in het park te bouwen. Dat is er echter nooit van gekomen. Zie ook Wikipedia.

Van Braam Houckgeestkazerne

Het Nederlandse Korps Mariniers is op 10 december 1665 opgericht, op initiatief van Raadspensionaris Johan de Witt en luitenant-admiraal Michiel de Ruyter. Een eerder verzoek tot oprichting van een regiment zeesoldaten werd in 1663 afgewezen. De eerste commandant was Willem Joseph van Ghent.

Het Korps Mariniers is het oudste militaire onderdeel van Nederland en is een elitegroep van zeesoldaten die oorspronkelijk dienst deed op oorlogsschepen of ingezet werd op de grens van land en water. Tegenwoordig is het korps overal ter wereld inzetbaar, onder alle omstandigheden. Maar zogenaamde amfibische operaties nemen nog steeds een voorname plaats in bij het Korps. Kijk ook eens op http://www.legerplaats.nl/ en kijk dan bij Doorn.

De Stamerweg komt uit op de Oude Arnhemsebovenweg. Oversteken en meteen door het bos links.  We passeren de parkeerplaats bij de Begraafplaats en slingeren door het bos tot aan de achteringang van het vakantiepark van RCN Het Grote Bos. In dit park proeven we dat dit een voormalig landgoed is geweest. Nu snuiven we de vakantiesfeer op. Zeker op het terras, waar we de lunch gebruiken.Na de pauze verlaten we het park door een van de historische lanen, die deel uitgemaakt hebben van het historische Landgoed.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSLandgoed Het Heihuis
Is van Houtvester van der Krol uit Bilthoven, die meerdere gebieden in Utrecht en Gelderland, maar ook in Duitsland, bezit. De grote akker van totaal 25 ha ligt op een landschappelijk fraai gebied, temidden van naald- en loofhout met opgaande bossen en hier en daar en verjongingsbos. Dat is een bos met jonge aanplant; dicht op elkaar geplant. Daardoor krijgen de bomen, die elkaar beconcurreren om het licht te vangen, rechte stammen met weinig zijtakken.

Na een jaar of tien wordt het vak gedund. De beste bomen worden gemerkt, en de rest wordt eruit gehaald. Weer een aantal jaren later volgt nog een dunning. Een bomenkenner wijst de bomen aan, die volwassen mogen worden. Dat heet het blessen, aanmerken met spuitbus of bijl. Enerzijds wordt hiermee het belang van de houtproductie gediend, anderzijds wordt ruimte gemaakt voor het verder groeien van vitale grote bomen en de volgende generatie bos. De gemerkte bomen worden op vakkundige manier gekapt met harvesters. Met precisie legt men de boom neer om hem te sortimenteren, het uitponden van de stam in lengtes die een optimaal gebruik van de grondstof hout geven.

Langs de grote open akker gaan we langzaam omhoog en in de hoek aan de andere zijde kijken we even om om te genieten van het prachtige uitzicht. We kunnen de flats van Utrecht zien. Dan vervolgen we richting Landgoed Stameren.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSStameren
Landgoed Stameren bestaat uit bos (afgewisseld door twee heideveldjes) met verschillende boomsoorten van allerlei leeftijden. Opvallend zijn de vele verwilderde rododendrons die er groeien. Het landgoed is bijna een eeuw oud.

Het gelijknamige huis aan de Amersfoortseweg - waarin het hoofdkantoor van RCN is gevestigd - werd in 1904/1905 gebouwd op een toen nog kale Heuvelrug. Vanwege de onstuimige en winderige plek op de toen nog kale heide werd het huis ook "Waai en Braai" genoemd (vandaar de naam van de galerie).

Rond het huis ligt een parkachtige tuin met enkele mooie solitaire bomen in de open ruimte van het heideterreintje voor het huis. We lopen er een klein stukje voor om. Het heideterreintje in de noordwest hoek van Stameren is aangewezen als beschermd Rijksmonument omdat er een urnenveld met grafheuvels uit de ijzertijd ligt. Men zegt dat op deze plek een zonnetempel heeft gestaan waar de Germanen hun god Thor vereerden. Sommigen zeggen zelfs, dat Doorn van Thor is afgeleid.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSStameren kent een rijke flora en fauna. Verschillende soorten vogels zoals groene specht, ransuil, raaf en geelgors worden er waargenomen. Ook reptielen zoals hazelworm en zandhagedis laten zich af en toe zien.

Verder zijn bijzondere zoogdieren zoals boommarter, das, dwergvleermuis en laatvlieger in het gebied aangetroffen.

In voorjaar en zomer bloeien onder andere de prachtig blauwe grasklokjes, de witte lelietjes-van-dalen, het frisse geel van de brem, het diepe paars van het maarts viooltje en de bleekblauwe bloempjes van het zandblauwtje.

We lopen ook een klein stukje om, om het Maarnse Gat te bekijken.

Het Maarnse Gat
Deze zandafgraving, gevuld met water - hier 15m lager - is ontstaan door de winning van zand ten behoeve van de aanleg van nieuwe spoorwegen. Het zandgat - eigenlijk meer een afgraving van de berg - is vanaf 1865 in gebruik. Bij de graafwerkzaamheden werden grote stenen naar boven gehaald die door het landijs zo'n 150.000 jaar geleden vanuit Scandinavië naar Nederland zijn gevoerd.

Omdat de stenen in de weg lagen, is een deel kapotgeslagen en is de rest ingegraven. In 1995 is bij graafwerkzaamheden deze enorme verzameling zwerfstenen (circa 700 stuks) weer aan de oppervlakte gekomen. Vanwege de grote wetenschappelijke, historische, educatieve en esthetische waarde hebben diverse organisaties de handen ineengeslagen om de unieke verzameling zwerfstenen bij elkaar te houden in de vorm van een aardkundig monument. Daarom is in de plas het Zwerfsteneneiland aangelegd. Dit eiland is alleen te bezichtigen onder leiding van een gids via de VVV Maarn.

We komen bij de drukke Amersfoortseweg. 100 m zuidelijker gaan we links het Kaapse Bos in. Geleidelijk stijgen we hier tot 45m hoogte.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSUtrechtse Heuvelrug
Deze zandheuvels, bekend als de Utrechtse Heuvelrug, zijn deel van een grote wal van zand en grint, die 150 000 jaar geleden in de voorlaatste IJstijd door de opstuwende ijsmassa's neergelegd is.

De Maas en de Rijn stroomden verder naar het noorden en zetten veel sediment (zand en grint) af. In het westen is de heuvelrug ontstaan en in het oosten de Veluwe. Daartussendoor stroomde het smeltwater van een gletsjer en vormde zo de Gelderse Vallei.

De Heuvelrug is in totaal bijna 80 km lang. Hoogste punt (Amerongse Berg) is 69 m hoog. Duizenden jaren later groeiden hier de eik en de berk, die vooral in de Middeleeuwen gebruikt werden als bouwmateriaal en brandhout. Een paar honderd jaar later was het bos verdwenen en ontstond de heide. 150 jaar geleden beplantte men dit gebied weer met grove den. Stuthout voor de mijnen in Limburg – voor elke 10 cm had men een boom nodig.

We passeren Wijde Zicht en Maarten Maartenshuis.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe Kaapse Bossen - 't Wijde Zicht
De naam Kaapse Bossen is afkomstig van een van de vroegere eigenaren, de familie Swellengrebel uit Zuid-Afrika, de Kaapkolonie. In brieven die ze in 1751 en 1752 schreven aan hun familie in Afrika, vergeleken ze het bos met het Clasenbosch, een bezit van hun tantes in de Kaapkolonie.

Mr. Hendrik Swellengrebel kocht een zeer groot heidegebied dat hij "De Kaap" doopte, omdat de woestenij herinneringen aan het Zuid-Afrikaanse gebied opriep. Hij liet de kale heide met bomen beplanten.

In het gebied liggen een aantal oude lanen. De beukenlanen hebben het echter zwaar te verduren op de arme zandgrond omdat ze met de brede wortels niet goed aan het grondwater kunnen komen. Natuurmonumenten vervangt deze lanen nu door eiken, die wel diep wortelen.

De Kaapse Bossen worden helemaal gerenoveerd. De eentonige productiebossen worden vervangen door bossen met een hogere natuurwaarde. Een productiebos van lariks of den kent bomen die tegelijkertijd dicht op elkaar zijn aangeplant, samen opgroeien en met de dichte kruin geen onderbegroeiing toelaten.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDaarom gaat men de bossen uitdunnen, laat men de sterke bomen staan, verwijdert men na verloop van tijd de uitheemse bomen, zoals de douglasspar en laat men jonge aanplant opgroeien. Ook geeft men ruimte aan onderbegroeiing en laat men veel takken en hakhout liggen om insecten en daarna weer vogels, maar ook schimmels (paddenstoelen) een kans te geven om zich te ontwikkelen.

Dit beleid is in 1998 vastgesteld. In 2013 wordt het geëvalueerd. Maar het duurt wel 40 tot 60 jaar voordat het geheel is afgerond. Maar laten we toch maar hopen, dat men ook oog heeft voor de rododendrons en andere exotische palnten en bomen die hier al 50 of 60 jaar staan, zodat het eindresultaat niet opnieuw leidt tot overal veel van hetzelfde met berk en eik.

In de Kaapse bossen speelt de roman "De Zwarte Ruiter" van Simon Vestdijk.

Maarten Maartenshuis - De Zonheuvel
De grond waarop het Maarten Maartenshuis is gebouwd, werd door de schrijver J.M.W. van der Poorten Schwartz gekocht in 1884.

GPSwalking.nlIn 1901 werd begonnen met de bouw van het huis, dat in juni 1903 door de familie Schwartz werd betrokken. Het ontwerp van bijbehorende tuin was gebaseerd op de stijl van de bekende 17e eeuwse architect Daniel Marot. In 1902 was men ook begonnen met het bouwen van een poortgebouw. In dit poortgebouw woonde het personeel en werden de rijtuigen en de automobiel gestald.

Van der Poorten Schwartz, die tussen 1890 en 1915 veel succes had in Engeland, Duitsland en Amerika met zijn in het Engels geschreven romans, vond zijn achternaam niet geschikt als schrijversnaam en daarom koos hij voor het pseudoniem Maarten Maartens. Het huis werd oorspronkelijk "De Zonheuvel" genoemd. Na 1915 bewoonde dochter Ada - zij bleef ongetrouwd - met haar moeder het huis. Om de nagedachtenis van haar vader te eren werd de het huis omgedoopt tot het Maarten Maartenshuis.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende het Maarten Maartenshuis o.a. enige tijd als kraamcentrum voor Duitse vrouwen uit het Ruhrgebied die er hun "arische" kinderen ter wereld brachten. Het huis en poortgebouw behoren nu tot de HCC-groep en doen dienst als hotel/conferentiecentrum.

We gaan achter de Zonheuvel verder tot bij het zeshoekige Chalet waar we even kunnen pauzeren of een licht lunch gebruiken.

Chalet Sint Helenaheuvel
Hier kun je wat drinken of een pannenkoek eten. Je hebt ongeveer 7 kilometer gelopen. Het zeshoekige Helenaheuvel paviljoen is in 1931 gebouwd door de toenmalige eigenaar van de Kaapse Bossen, Van der Lee. Hij noemde het naar Helena Swellengrebel, de dochter van een eerdere eigenaar van het bos.

Van hieruit kunnen we even een omweggetje maken van totaal 2 km langs de Doornse Kei en Doornse Kaap met Uitkijktoren.

Doornse Kei
Verderop passeren we ook de Doornse kei, een zwerfkei op een sokkel. Nou ja, de sokkel is groter dan de kei. Wie in de jaren '30 in het bos wilde wandelen, moest entree betalen. Maar daar kreeg je wel wat voor terug. Van der Lee had een aantal attracties in het bos aangebracht: het theehuis, de kei en verderop een uitzichttoren.

Doornse Kaap
Even verder komen we op de Doornse Kaap met de Uitzichttoren. Sinds mei 2006 staat er een hogere toren van staal en bedekt met larikshout, die de oude verrotte houten toren vervangt.

De nieuwe toren is 25 m hoog. Vanaf de toren kun je Utrecht, Amersfoort en Hilversum zien liggen. Naar het zuiden zie je de rand van de Heuvelrug, het laagland van de Langbroeker Wetering.

Helaas hebben we van deze wandeling niet al te veel foto's, maar hopen we die te zijner tijd te kunnen aanvullen.

Startpunt 

 • Langbroekerweg N52 01.902 E5 20.713 Noord

Alternatief (winter)

 • Oude Arnhemsebovenweg/Broekweg bij Begraafplaats N52 02.903 E5 19.305 Noord

POI's

 • Doorn   N52 02.055 E5 20.728
 • Het Rosarium   N52 02.001 E5 20.317
 • Militair RevalidatieCentrum (MRC) Aerdenburg   N52 02.034 E5 19.827
 • Kasteel Moersbergen   N52 01.656 E5 19.207
 • In het Von Gimborn Arboretum   N52 01.938 E5 18.668
 • Van Braam Houckgeestkazerne    N52 02.553 E5 19.564
 • Landgoed Het Heihuis   N52 03.416 E5 19.668
 • Stameren   N52 03.449 E5 20.948
 • Het Maarnse Gat    N52 03.780 E5 20.952
 • Utrechtse Heuvelrug   N52 03.345 E5 21.306
 • De Kaapse Bossen - 't Wijde Zicht    N52 03.206 E5 21.228
 • Maarten Maartenshuis - De Zonheuvel   N52 02.993 E5 21.210
 • Doornse Kei   N52 02.502 E5 21.779
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.