Maasbracht - Linne

Korte beschrijving

De Maasplassen is met haar 3000 ha het grootste aaneengesloten watersportgebied in Nederland. Het plassengebied is gelegen in Midden-Limburg, tussen verschillende dorpen en steden, waaronder Roermond, Maasbracht en Heel.

De Maasplassen zijn ontstaan door grindwinning, voornamelijk in de 20e eeuw. Hierdoor ontstonden grote aaneengesloten plassen. De omliggende gemeenten profiteerden hiervan door er een toeristische attractie van te maken. Langs de plassen liggen diverse horecagelegenheden, jachthavens, dagstranden, campings en natuurgebieden, zoals de Beegderheide en het Leudal. Ten oosten van Roermond ligt eveneens een groot nationaal park, De Meinweg.

We lopen tijdens deze wandeling rondom de Clauscentrale. De route gaat over verharde wegen die verkeersluw zijn of door de natuur. Een aantal natuurgebieden komen langs: Het Polderveld. De Sint Annabeemden en Slaag. Tijdens de wandeling blijft de Clauscentrale dominant in beeld. 

Een interessant gedeelte van de wandeling voert ons langs de sluizen van Heel en Linne. Een waterkrachtcentrale zorgt voor gratis energie.

 


Kenmerken
Startpunt: Maasbracht, Stationstraat
Startlocatie: Limburg , Nederland
Co├Ârdinaten N51.148181 E5.908441
Afstanden: 19, 16, 14 km
Type: Kanaal, Open, Rivier, Ven, Vergezicht, Water
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 01-04-2012

Route informatie

Een GPS route van 19 km bij Maasbracht rondom de Clauscentrale.
Er zijn verkortingen van 16 en 14 km van deze wandeling beschikbaar.
Er is ook een WPT-RTE route beschikbaar.
Honden moeten onderweg aangelijnd blijven.
De route is goed begaanbaar maar ongeschikt voor scootmobiels.
De wandeling wordt rechtsom (met de klok mee gelopen).
Horeca komt u aan het begin van de wandeling tegen. Door de route om te draaien komt u die tegen het einde tegen.
Wel zijn er voldoende bankjes onderweg.Langere beschrijving

GPSwalking.nlWe hebben net twee dagen van GPS workshops achter de rug. Twee dagen met koud en winderig weer. Daarom een grote verrassing dat vandaag de zon uitbundig schijnt. Dus op tijd op pad richting de Maasplassen.

We hebben een leuke route rondom de Clauscentrale in de GPS staan. Die hebben we thuis achter de PC in elkaar gezet en vandaag gaan we bekijken of we hem ook kunnen lopen. Zoals vaak passen we onderweg de route enigzins aan. Niet alle paden die op de kaart staan zijn ook toegankelijk. Onderweg komen we een bordje "verboden toegang" tegen. Dat respecteren we en zoeken we een omweg. Met een GPS met kaart is dat geen moeilijke klus.

We starten in Maasbracht en gaan op rechtsom op pad. Zo bewaren we het mooiste deel voor het laatst en hebben we in het begin van de wandeling de zon van achteren. Daardoor is het uitzicht bij de brug over de A2 het mooist.

GPSwalking.nlMaasbracht
Maasbracht wordt ook door veel binnenvaartschippers gekozen als zogenaamde "thuishaven", of domicilie (een postadres), omdat men toch een vast adres aan wal moet hebben om schriftelijk bereikbaar te zijn. In Maasbracht ligt ook een van de grootste elektriciteitscentrales van Nederland. De Clauscentrale, genoemd naar Prins Claus, levert ruim 8% van de Nederlandse elektriciteit. Maasbracht ligt aan twee snelwegen, de Rijksweg 2 en de Rijksweg 73. Maasbracht bezit een gerestaureerde maalvaardige molen, de Leonardusmolen.

GPSwalking.nlAl snel lopen we Maasbracht uit. We gaan een helling op en klimmen over het hek. Voor ons staan een grote groep koeien. Volgens het bord moeten we 25 meter afstand bewaren.

Maar het gedeelte waar we overheen lopen is nauwelijks breder dan 25 meter en overal staan die koeien ons aan te staren. Gelukkig gaan ze netjes aan de kant. Het levert mooie plaatjes op.

Aan de rechterkant is de Clauscentrale als een baken te zien. We blijven deze centrale de hele weg in het vizier houden. Verdwalen kan zo bijna niet.

GPSwalking.nlClauscentrale
De Clauscentrale is een elektriciteitscentrale in Maasbracht, bij Roermond. Het is een van de grootste centrales van Nederland; 8% van alle Nederlandse elektriciteit wordt geleverd door de Clauscentrale.

De centrale bestaat uit twee identieke eenheden (eenheid A en B), met elk een vermogen van 640 MW. De eerste eenheid is in 1977 in gebruik genomen, de tweede in 1978. Op vol vermogen verbruikt elke eenheid 170.000 m³ aardgas per uur.

GPSwalking.nlIn 1993 en 1994 zijn de eenheden omgebouwd tot start/stopbedrijf, waardoor de eenheden snel te starten en te stoppen zijn. Zo kunnen de wisselingen in de vraag naar energie worden opgevangen. Ook is de centrale toen uitgerust met low-NOx (stikstofoxiden) branders. Hierdoor is de uitstoot van stikstofoxiden 45% minder.

De centrale werkt voornamelijk op aardgas, maar is ook geschikt voor aardolie en plantaardige olie (in 2002 geschikt gemaakt voor plantaardige olie). De plantaardige olie wordt in plaats van zware stookolie meegestookt in de eenheden. Hierdoor wordt ook de uitstoot van kooldioxide (CO2) en stikstofdioxide (NO2) verminderd.

GPSwalking.nlWe lopen eerst onder de A2 door, dan een stukje parallel en met een bocht draaien we we van richting en gaan over de maas. Het auto verkeer is nauwelijks hoorbaar door een scherm. Aan onze linkerkant hebben we een fantastisch uitzicht over Wessem.

Vanaf de brug hebben we een prachtig uitzicht over het stadje en de Maas.

Daarna gaat het door richting Polderveld. We lopen over een gedeeltelijk afgesloten weg. Ideaal, weinig verkeer en alle ruimte. Dan komen we bij het Polderveld. Vanaf de Bailleybrug hebben we een goed uitzicht over dit gebied.

GPSwalking.nlPolderveld
Dit natuurgebied is ontstaan als gevolg van grindwinning. De begroeiing is grotendeels spontaan; wind en water voeren plantenzaden aan en de oevers zijn in de loop der jaren begroeid met ooibos en riet. Tussen het riet en de lisdodden leven rietvogels, zoals de kleine karekiët.

Op het water zijn in de winter veel eenden en ganzen te zien. Het zijn trekvogels uit Noord-Europa die hier de winter doorbrengen. Het water staat in directe verbinding met de Maas.

GPSwalking.nlIn de schemering kunnen in dit gebied ook Rosse Vleermuizen worden gezien. Met 35 centimeter spanwijdte is dit één van de grootste vleermuissoorten van West-Europa. Ze jagen op muggen, kevers en nachtvlinders, die hier in groten getale voorkomen. Vleermuizen jagen niet met hun ogen, maar met hun oren. Ze produceren hoge tonen en lokaliseren hun prooi aan de hand van de echo. De meeste vleejrmuisgeluiden kunnen wij niet: waarnemen, maar het geluid van de rosse vleermuis wel. In de luwte van de boomholtes waar deze dieren rusten en hun  winterslaap houden zijn ze soms goed te horen.

GPSwalking.nlHet natuurgebied Polderveld is sinds 2000 in beheer is bij Stichting het Limburgs Landschap. In het gebied zijn aanlegplaatsen voor de pleziervaart aanwezig.

Samen met de Slaag en St. Anna's beemd vormt het een 95 hectare groot aaneengesloten natuurgebied. Een gemarkeerde wandelroute van 6 km lengte voert u door deze drie gebieden.

We lopen van het ene mooie gebied naar het andere. Onderweg komen we klein kappeletje, een dijkje, plezierjachten en zelfs 2 duikers tegen.

GPSwalking.nlSlaag
Dit natuurgebied ontstond als gevolg van grindwinning. De grote diepe plas staat in directe verbinding met de Maas. Het natuurgebied ontstond grotendeels spontaan; wind en water voeren plantenzaden aan en de oevers zijn in de loop der jaren begroeid met ooibos en riet.

Tussen het riet en de lisdodden leven rietvogels, zoals de kleine karekiet. Op het water zijn in de winter veel eenden en ganzen te zien. Het zijn trekvogels uit Noord-Europa die hier de winter doorbrengen.

GPSwalking.nlOok visarenden worden hier regelmatig waargenomen als zij in het voor- en najaar op trek zijn. Deze grote vogel met een spanwijdte maar liefst 1,5 meter, cirkelt of bidt op grote hoogte boven het water om vervolgens in duikvlucht met zijn klauwen een vis uit het water te slaan. De gevangen vis kan wel 2 kilo wegen, net zoveel als de visarend.

Bij de Sint Annabeemden lopen we helemaal rond de grindwinning. De zon gecombineerd met de witte stapelwolken zorgen voor mooie foto's.

Het is rustig op een enkele wandelaar na.

GPSwalking.nlDe Sint Annabeemden
Dit natuurgebied is ontstaan als gevolg van grindwinning. Na afloop van de grindwinning vestigde zich op de oevers spontaan een ooibos. Deze wilgen zijn nu volwassen en bieden nestgelenheid aan ondermeer de groene specht. Ook geven de bomen beschutting aan watervogels op de plas.

Eén van de bijzondere vogelsoorten die Hiervan profiteert is de brilduiker. Deze eenden soort dankt zijn naam aan een markante witte vlek tussen hun oog en snavel.

GPSwalking.nlDe Anna's Beemd is sinds 1994 in beheer is bij Stichting het Limburgs Landschap. Naast wilgen vestigden zich noch zo'n 200 plantensoorten. De Konikpaarden die hier grazen spelen daarbij een belangrijke rol. Doordat het aantal dieren beperkt is groeit hier 's zomers meer dan er wordt opgegeten. Daardoor kunnen planten tot wasdom komen, bloeien en zaden verspreiden.

Door het lage aantal dieren is niet alles kort en kaal, maar ontstaat er een gevarieerd landschap van ruigte, struiken en bomen dat weer volop voedsel, schuil- en nestplaatsen voor insecten en vogels biedt.

GPSwalking.nlIn tegenstelling tot de meeste Maasplassen is riet water van de Sint Anna's Beemd niet verbonden met de Maas. De waterkwaliteit is daardoor goed en dit geeft aanleiding tot een weelderige moerasvegetatie aan de oevers. Eén van de soorten die tussen het riet, de zeggen en ruigte leeft is de waterral.

Dan komen we bij een aantal sluizen. Er vaart net een boot naar binnen. Een leuk gezicht. We wordt nog flink gewerkt aan deze sluizen. Dat is enige tijd het geval, want vorig jaar kwamen we hier ook al langs en stonden er ook kranen.

Tussen de sluizen komen we een oorlogsmonument tegen.

Oorlogsmonument
Ter herinnering aan hen, die bij deze sluis hun leven gaven voor onze vrijheid. De "Lock Force", een geallieerde gevechtsgroep, leverde hier onafgebroken strijd in de periode december 1944 - februari 1945. Aan de oostzijde van de sluis, op het z.g. "eiland" Osen waren eind januari 1945 bovendien andere Britse fronteenheden actief. De geallieerde verliezen bedroegen c.a. 24 doden, 30 gewonden en 12 vermisten.

GPSwalking.nlOsen en de overlaat van Linne
De Maas maakt hier van oorsprong zeer grote bochten. Alleen de  meander van Linne is al meer dan 6 kilometer lang terwijl de rivier hemelsbreed maar een kilometer aflegt.

Via de sluis bij Osen en via het Lateraalkanaal kan de scheepvaart de bochten in de rivier afsnijden.

Tussen het kanaal en op beide oevers van de Maas hebben grootschalige diepe grindwiningen plaatsgevonden. Daarom vinden we hier een wirwar van Maasplassen, waterlopen en waterwerken.

GPSwalking.nlSinds de afronding van de grindwinning zijn de Maasplassen en hun oevers belangrijke natuurgebieden Naast pleziervaart en dagrecreatie is op en rond de Maasplassen een rijk dieren- en plantenleven te vinden.

Het natuurgebied Osen omvat een deel van de Gerelingsplas. Deze en andere Maasplassen zijn van internationaal belang voor overwinterende, vogels zoals tafeleenden, kuifeenden en ganzen.

Het natuurgebied rond de Overlaat van Linne is één van de mooiste en bloemrijkste plekken van de Maasplassen. Bij hoogwater stroomt hier Maaswater om de stuw van Linne heen. De overlaat ligt in de oorspronkelijke Maasloop en heeft een bedding van grind.

De combinatie van voedselarm grind en de aanvoer van plantenzaden door de Maas verklaart de bloemenpracht en de aanwezigheid van zeldzame soorten, zoals de kleurrijke toortsen en het hallucinerende bilzekruid.

GPSwalking.nlEen kudde grote grazers leeft hier het hele jaar. Door de natuurlijk grootte van de kudde groeit hier 's zomers meer dan er wordt opgegeten. Daardoor kunnen planten tot wasdom komen, bloeien en zaden verspreiden. Dat is de reden waarom niet alles kort en kaal is, maar er een gevarieerd landschap van ruigte, struiken en bomen ontstaat dat weer volop schuil- en nestplaatsen voor insecten en vogels biedt.

Eén van de honderden soortendie mede daardoor weer langs de Maas(plassen) voorkomt is de keizerlibel. Met een spanwijdte van maar liefst 10 centimeter is deze insectenjager voor iedereen goed te zien.

GPSwalking.nlSluis- en stuwcomplex Heel en Linne
De Maas is een regenrivier, die in Noord-Frankrijk ontspringt op het plateau van Langres. De Maas vormt in Limburg grotendeels de grens tussen Nederland en België.

De ruim 900 km lange Maas voert de neerslag af van een gebied dat ongeveer overeenkomt met Nederland (het stroomgebied van de Maas). Deze afvoer kan soms variëren van enkele duizenden liter water per seconde tot meer dan 2,5 miljoen l/sec.

GPSwalking.nlMaaswerken
Bij een lage zomerafvoer was de Maas door ondiepten, grindbanken en bochten vrijwel onbevaarbaar voor vrachtschepen. In de periode 1920 -1935 werd de Maas van Heumen tot Zuid-Limburg door kanalisatiewerken bereikbaar voor schepen tot 2.000 ton. Deze kanalisatiewerken bestonden uit het rechttrekken van bochten en de aanleg van stuwen en sluizen. De overstromingen van 1926 waren mede aanleiding om de reeds gemaakte plannen versneld uit te voeren. Het Julianakanaal, aangelegd in dezelfde periode, vervangt in Limburg de niet bevaarbare Grens-Maas. Het Maas-Waalkanaal werd als verbinding tussen die grote rivieren gegraven.

GPSwalking.nlSedert 1958 zijn extra sluizen naast de bestaande aangelegd om hpf groeiend aantal schepen sneller te kunnen schutten. De sluizen Roermond en Linne vormen het begin en eind van een gedeelte van de Maas dat wordt vervangen door het Lateraalkanaal. De bochtafsnijding Boxmeer kwam in 1981 gereed.

Om tijdens hoge waterafvoeren het water vlot naar zee te kunnen afvoeren, worden de stuwen gestreken. Gedurende een zeer extreme hoogwaterperiode loopt het sluiscomplex Linne onder water. Daarom staan alle bedieningsgebouwen op palen. Bij die omstandigheden is scheepvaart niet meer mogelijk.

GPSwalking.nlDe stuw wordt "gestreken" voor hoogwater (ongeveer 5 dagen per jaar). Ook bij zware ijsgang wordt de stuw gestreken. Jaarlijks worden in Linne ca. 21.000 schepen (beroepsvaart + recreatievaart) op- en afgeschut (± 4.500.000 ton/jaar). Voor het sluiscomplex Heel bedraagt dit ca. 47.000 schepen (± 32.000.000 ton/jaar).

Waterkrachtcentrale Linne

Essent Energie is in Nederland de grootste producent van Groene Stroom. Groene Stroom wordt opgewekt uit zon, wind, water, stortgas en schone biomassa.

In de waterkrachtcentrale in Linne wordt gemiddeld ruim 30 miljoen kilowattuur Groene Stroom per jaar geproduceerd, voldoende voor bijna 10.000 huishoudens.

GPSwalking.nlDe Maas heeft van de grote rivieren in het vlakke Nederland nog het grootste verval en ontwikkelt daardoor de meeste waterkracht. Linne vormt dan ook de uitgelezen plaats voor een waterkrachtcentrale. Hoewel waterkrachtcentrales relatief duur zijn, bieden zij voor het milieu grote voordelen: geen luchtverontreiniging, geen afvalstoffen, geen brandstofverbruik.

Om ervoor te zorgen dat vissen een vrije doorgang houden, ook stroomopwaarts, zijn bij de waterkrachtcentrale vispassages gebouwd. In Linne is een omleiding op de rechter Maasoever gegraven van 215 meter lengte. Het totale niveauverschil van 4,05 meter is in 18 trappen verdeeld. Bij de bouw van deze vispassage is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijk materiaal.

Wist u dat:

 • De waterkrachtcentrale al in 1989 in bedrijf is?
 • Essent Energie de uitvinder is van Groene Stroom?
 • De vissen door de vistrap ongehinderd stroomopwaarts kunnen zwemmen?
 • De centrale volledig op afstand wordt bestuurd?

GPSwalking.nlHoe werkt de centrale?
Het stuwpeil bij de stuw van Linne bedraagt 20,8 m (+NAP). De valhoogte van het water is maximaal, 4 meter. Linne is daarom een prima plaats voor een waterkrachtcentrale (WKC), De WKC ligt naast de stuw en heeft een totaal vermogen van 11,5 MegaWatt (MW). De centrale heeft vier turbine-eenheden van elk 2,87 MW. Iedere turbine is een horizontale dubbel geregelde Kaplan-turbine. Dat betekent dat het water met behulp van verstelbare schoepen in het doorstroomkanaal optimaal

GPSwalking.nlLangs de eveneens verstelbare schoepen van het schoepenrad wordt geleid. Op deze manier is bij elke hoeveelheid wateraanbod de energieproductie te optimaliseren. De diameter van ieder schoepenrad is 4 meter.

Het schoepenrad draait 88,23 omwentelingen per minuut. Aan ieder schoepenrad zit via een tandwielkast een generator gekoppeld. De generator draait 750 keer per minuut en wekt een spanning op van 10.500 Volt. De stroom wordt geleverd aan het lokale distributienet.

GPSwalking.nlVistrap
Een lokstroom trekt vissen naar de vistrap. De vistrap maakt het voor rondtrekkende vissen zoals de paling, mogelijk hun tocht stroomopwaarts te vervolgen.

De omleiding is op de rechter Maasoever gegraven en heeft een lengte van 215 meter. Het hoogteverschil bedraagt 4,05 meter en is verdeeld over 17 trappen. Bij de aanleg is zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van natuurlijk materiaal. De vistrap werd direct in 1989 aangelegd.

Visgeleidingssysteem
In 2009 is een innovatief systeem aangelegd dat voor vissen een veilige route stroomafwaarts langs de turbines vormt: een visgeleiding.

GPSwalking.nlWanneer vissen stroomafwaarts zwemmend de WKC naderen worden ze gealarmeerd door de trillingen en geluid die het sneller stromende water en de turbines veroorzaken. De reactie van de vissen is om langs de oevers stroomopwaarts terug te zwemmen.

Langs elke oever is een inzwemkamer gemaakt, die de gehele waterkolom van bodem tot aan het wateroppervlak beslaat. In die kamer komen inzwemopeningen samen in een kunststofbuis. Deze buis loopt om de centrale heen en eindigt benedenstrooms in de rivier, ongeveer 4 meter lager. In de buis wordt een hevelwerking op gang gebracht. De stroming daarvan voert de vissen door de buis mee.

De langste buis is 23 meter lang, de kortere 16 meter. Essent, Rijkswaterstaat, ministerie en bedenker FishFlow Innovations werken gezamenlijk aan verdere verbetering van het systeem.

We verlaten de sluizen en hebben weer een heleboel geleerd. Leuk dat overal informatieborden staan.

GPSwalking.nlWe gaan richting kasteel Ravensberg.

Kasteel Ravensberg
Groot buitengoed, XVIII-XIX, met hoeve, stallen, remise en een monumentaal toegangshek, voorzien van poortpijlers met bekroningen. Het herenhuis met schilddak en rechthoekige omarmingen.

Er wordt in de literatuur in 1638 al verwezen naar een huis Ravensberg. Het huis zou vernoemd zijn naar de adellijke familie Rave uit Amby. Het huidige herenhuis is waarschijnlijk pas na 1825 gebouwd. Aan het eind van de 18e eeuw is eigendom geworden van de familie Janssens, die er nog steeds wonen.

Daarna lopen we door een mooi stukje natuur. Het is niet altijd toegankelijk. Waarom is niet duidelijk, maar soms kan er een rode vlag hangen. Dan moet u een andere route kiezen.

GPSwalking.nlNatuurlijk waterbeheer
Waterschap Roer en Overmaas heeft in 2008 de Vlootbeek in de Linnerweerd over een lengte van 500 meter op een natuurlijke manier ingericht. De nu slingerende beek volgt de oude historische loop. De twee aangelegde vistrappen in de beek bij de Vlootbekermolen en bij de beekmonding aan de Maas zorgen dat de vissen vanuit de Maas de Vlootbeek op kunnen zwemmen om zich voort te planten, zoals de Kwabaal, Serpeling, Kopvoorn, Beekprik, Rivierdonderpad en Blankvoorn. Vooral de benedenloop van de beek is van belang als paaigebied voor riviervissen uit de Maas.

GPSwalking.nlSamen met de slingerende Vlootbeek, de gevarieerde oevers en de twee vispassages verbeteren de ecologische waarden en de waterkwaliteit. Ook de aanleg van twee nevengeulen waardoor moeraszones zijn ontstaan, bieden kansen aan planten en dieren.

Dm u te laten genieten van het water en natuur is er een wandelpad aangelegd. Water is van iedereen. De herinrichting van de Vlootbeek is mede gefinancierd door, Rijkswaterstaat, /itaal Platteland en de gemeente Maasgouw en vond plaats in samenwerking net het Limburgs Landschap.

Vistrap Linnerweerd: lengte 75 m, hoogteverschil 1.20 m
Vistrap Vlootbekermolen: lengte 45 m, hoogteverschil 0.70 m


GPSwalking.nlSt. Martinuskerk
Linne had in 1057 al een eigen kerk. Het is daarmee een van de oudste parochies uit deze regio. De huidige parochiekerk van St. Martinus werd in 1897 gebouwd naar een ontwerp van Caspar Franssen uit Roermond. De kerk is de eerste die deze architect in neoromaanse stijl ontwierp. De kerk lijkt van afstand op een terp te liggen.

In 1945 werd de toren door de Duitsers opgeblazen. Hierdoor werd ook de rest van de kerk beschadigd. De kerk werd opnieuw opgebouwd, maar de vorm van de toren werd aangepast. De toren kreeg een puntdak in de vorm van een piramide.

GPSwalking.nlTijdens de aardbeving bij Roermond van 13 april 1992 raakten de toren en de kerk opnieuw beschadigd. Met inzet van vele vrijwilligers en allerlei hulpfondsen werden beide hersteld. De toren kreeg daarbij het oorspronkelijke uiterlijk van voor 1945 weer terug.

We zien dat dat deze route een onderdeel is van het pelgrimspad naar Santiago de Compastello. Een mooi stuk route.

We lopen door en krijgen even later een blik op kasteel Heysterum als we over de heg kijken. Bij de toegangspoort staat een kruis achter de heg. Nu de heg nog niet goed in blad staat is het kruis te zien. 's Zomers zal dat moeilijker zijn,.

GPSwalking.nlKasteel Heysterum
Kasteel Heysterum is markant gebouw gelegen in de Linnerweerd. Het kasteel ligt in een park van 37 ha met oude bomen, grasvlaktes en een bijzondere wijngaard.

Het kasteel heeft een aantal bijgebouwen die in gebruik zijn als conferentiecentrum, kantoren en woonruimte. Bij het kasteel ligt een vrijstaand theehuis met terras en zwembad.

En langs de Claus centrale lopen we weer richting de auto. We hebben een leuke en leerzame wandeling achter de rug. Het is goed vertoeven in de Maasplassen.

Gebruikte websites:

POI's

 • Alternatieve Parkeerplaats/Terras N51.1588 E5.9356
 • De Clauscentrale N51.1553 E5.9066
 • Huis Ravenstein Linne N51.1638 E5.9236
 • Josephkruis N51.1469 E5.9033
 • Kapel N51.1703 E5.8967
 • Kasteel Haysterum N51.1604 E5.9232
 • Kruis 3 N51.1597 E5.9220
 • Kruis1 N51.1530 E5.9005
 • Kruis2 N51.1628 E5.9237
 • Lateraalkanaal Linne Buggenum N51.1746 E5.9182
 • Linne N51.1552 E5.9357
 • Maas N51.1632 E5.8952
 • Maasbracht N51.1465 E5.8994
 • Mispadenhof N51.1489 E5.9015
 • Molengreend N51.1591 E5.8996
 • Natuurlijk waterbeheer N51.1589 E5.9340
 • Oorlogsmonument N51.1751 E5.9224
 • Osen en oeverlaat N51.1691 E5.9235
 • Polderveld N51.1685 E5.8881
 • Sint Annabeemden N51.1725 E5.9077
 • Slaag N51.1696 E5.8997
 • Sluis Heel N51.1760 E5.9193
 • Sluis Linne N51.1774 E5.9249
 • St. Martinuskerk N51.1580 E5.9368
 • Start/finish/parkeerplaats N51.1481 E5.9084
 • Waterkrachtinstallatie Linne N51.1671 E5.9230
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.