Voornesduin

Korte beschrijving
De laatste dag van maart. Het belooft qua weer niet zo mooi te worden. Toch blijkt het een zeer geschikte dag om er op uit te gaan. We parkeren bij bezoekerscentrum Tenellaplas. Een wandeling van 11 km met een tweetal verkortingen van 3 km en 7 km. Een wandeling door een zeer afwisselend gebied met alles erin wat je maar kan wensen! Mooie kronkelige paden, drassige paden, schitterende vergezichten aparte bomen en planten en zelfs strand en duinen. Kortom een wandeling die er mag zijn. Er is helaas geen horeca onderweg. Bij de parkeerplaats is er wel een horeca gelegenheid. Neem voor onderweg dus voldoende eten en drinken mee. Ook zijn goede schoenen een aanrader. Zeker als je de hele wandeling doet. Je komt door een zeer drassig waterbos. Helaas is deze wandeling niet geschikt de mindervalide medemens.

Deze wandeling was om te genieten van de natuur. Daarnaast uitleg geven over de gps en uitleg krijgen over het maken van foto’s. Meestal maak ik foto’s op de auto stand en loop dan door. Maar als je wat meer weet en wat aandacht schenkt aan de te maken foto is dat zeker niet verkeerd. Tijdens de wandeling flink gestoeid met een garmin montana 650 gps. Toch wat lastig als je een 60csx gewend bent zoals ik. Maar al snel weten we de track op de gps zichtbaar te krijgen. De wandeling heeft daarom ook wat meer tijd gekost dan normaal. We hebben goed rondgekeken en dan zie je zeker meer. En dat levert weer mooie plaatjes op.


Kenmerken
Startpunt: Rockanje, Parkeerplaats Tenellaplas, Duinstraat 12
Startlocatie: Zuid-Holland , Nederland
Co├Ârdinaten N51.902034 E4.069648
Afstanden: 11, 7, 3 km
Type: Bos, Duin, Open, Strand, Vergezicht, Water, Zee
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 05-04-2012

Route informatie

Een GPS wandeling van 11 km bij Rockanje in het Voornesduin.
Er zijn verkortingen van 7 en 3 km beschikbaar.
Ook is er een WPT-RTE route beschikbaar.
Deze route is niet geschikt voor scootmobiels.
Onderweg komt u geen horecagelegenheden tegen.
Honden mogen aangelijnd mee.Langere beschrijving

GPSwalking.nlEen mooie dag om er op uit te gaan. Wat een mooi gebied om te verkennen. Gelijk vanaf de parkeerplaats de duinen in. Wat gaaf om hier te wandelen. Geen pad is recht. De lente is in opkomst. Menig knoppen van planten en bomen zien we al ver open staan. Over twee weken zal het er kompleet anders uit zien hier. Dat geldt natuurlijk voor ieder natuurgebied.

Duinen van Oostvoorne
Welkom in de Duinen van Oostvoorne, een gevarieerd duingebied in beheer bij de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. In dit ruim 250 hectare grote natuurgebied . Vindt u vochtige duinvalleien, droge duingraslanden, struwelen, stuivend zand en bos. Dit duingebied is aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit betekent dat de duinen behoren tot het netwerk van Europese topnatuurgebieden.

GPSwalking.nlDe Duinen van Oostvoorne behoren tot de jongste duinen van Nederland. De basis werd weliswaar duizend jaar geleden gelegd, maar een groot deel van het gebied is in de vorige eeuw ontstaan. De zee voerde zand aan en wierp zandduintjes op. Tegen deze duinenrij ontwikkelde zich een breed strand waar het zeewater niet dagelijks kwam. De bodem raakte begroeid met pioniersvegetatie. In een paar jaar ontstond een zogenoemd 'groen strand'. Aan de zeezijde van de vlakte wierpen zee en wind een nieuwe duinenrij op, waarvoor zich weer een groen strand ontwikkelde. De verschillende duinenrijen en strandvlaktes, nu duinvalleien geheten, zijn in het landschap nog goed herkenbaar.

GPSwalking.nlVerhouting’
De laatste tientallen jaren is de nieuwe duinvorming sterk afgenomen. Dit komt vooral door de aanleg van de Maasvlakte. Het duingebied is hierdoor in de luwte komen te liggen. Door de verminderde invloed van de zee zijn de Duinen van Oostvoorne steeds dichter begroeid geraakt. Deze 'verhouting' vormt een bedreiging voor bijzondere planten zoals parnassia, bitterling, teer guichelheil en verschillende soorten orchideeën. Sinds 1988 helpen IJslandse pony's en Gallowayrunderen voorkomen dat het van oorsprong open duinlandschap compleet dichtgroeit. Daarnaast verwijderen medewerkers van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en vrijwilligers bomen en struiken uit de duinen en worden de vochtige duinvalleien ieder jaar gemaaid.

Zwartkop en koperwiek
Ondanks de verhouting is er in de Duinen van Oostvoorne nog een fraaie overgang zichtbaar van de beboste delen aan de binnenduinrand tot de kale, jonge duinen op het strand van Oostvoorne.

Deze variatie biedt rust, voedsel en GPSwalking.nlbeschutting aan een groot aantal vogelsoorten. Groene specht en bosuil leven in de bossen, zwartkop, grasmus en nachtegaal hebben een voorkeur voor struweel. Tijdens de najaarstrek worden regelmatig koperwieken en kramsvogels waargenomen. Deze lijsterachtigen doen zich graag tegoed aan de oranjerode besjes van de duindoorn. Reeën en andere zoogdieren verbergen zich in de dichte struwelen om in de schemer op zoek te gaan naar voedsel.

Zoals we gewend zijn kijken we goed om ons heen. Gelijk valt dan deze maretak op. Je kunt hem op verschillende manieren fotograferen en we hebben dan ook verschillende dingen uitgeprobeerd. Op deze manier werkt deze wandeling twee kanten op. Uitleg geven over de GPS en uitleg krijgen over foto’s maken.

De maretak(mistletoe)
De maretak (Viscum album) is een groenblijvende plant uit de sandelhoutfamilie (Santalaceae). De plant leeft op bomen. Het is een halfparasiet: voor water en zouten is de plant afhankelijk van zijn gastheer. De maretak wordt ook mistletoe, mistel of vogellijm genoemd. In Nederland is de soort wettelijk beschermd. De maretak wordt thans ook met succes gekweekt.

GPSwalking.nlDe maretak komt in geheel Nederland en in het oosten van België voor. In Zuid-Limburg is de soort vrij algemeen, wat niet geldt voor de rest van Nederland, Om die reden wordt soms verondersteld dat maretak ten noorden van Zuid-Limburg niet zou voorkomen, maar dat is dus onjuist. In Duitsland komt de maretak ook heel veel voor en dan vooral in de appelbomen. Zelfs in Noord-Denemarken is de maretak aangetroffen op een ratelpopulier. De plant komt voor op populieren, (echter nooit op zwarte populieren), appelbomen, eiken en meidoorn.
De witte, besachtige vrucht wordt door vogels verspreid. Deze worden genuttigd in de oksel van een boomtak, het zaad blijft liggen en ontkiemt. De wortel groeit in de boom. Zaden worden niet verteerd en hebben een kleverige laag, vandaar ook de naam 'vogellijm'. De zaden zijn giftig.

Bijnamen die aan de wintergroene struik worden gegeven zijn boomkruid, duivelsgras, duivelsnest, hamschel, hamspoen, heksennest, holster, hulster, kersterhout, lijmkruid, mattekruid, mistel, mistletoe, priemst, raamsch, slangentong, viscus en vogellijm. Zie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maretak.

We komen tijdens deze wandeling een aantal uitkijkpunten tegen. De een nog mooier dan de andere. Je kijkt echt 360 graden om je heen. Wat is het toch mooi in ons eigen Nederland. Zeker de vogelliefhebber zal hier menig uurtje kunnen doorbrengen. Er zijn genoeg soorten te ontdekken.

GPSwalking.nlBrede Water
Vanaf dit punt heeft u een prachtig zicht over het vogelrijke Brede Water. Tot de jaren twintig lag hier een brede strandvlakte. Een nieuwe duinenrij sloot het strand van de zee af. Zo ontstond een vallei die meestal onder water staat: het Brede Water. De oevers van het Brede Water raakten in de loop der jaren begroeid met wilgen, elzen, eiken en meidoorns, met daartussen lianen van hop en kamperfoelie.

Langs de vochtige, rustige en beschutte oevers vinden vogels een ideale gelegenheid om te broeden en voedsel te zoeken. Waterral, geoorde fuut, slobeend en wintertaling profiteren ervan. In de brede rietzoom broeden grauwe ganzen en soms een paartje bruine kiekendieven.

GPSwalking.nlSinds 1984 broeden er aalscholvers in de bomen aan het water. Zij halen hun voedsel uit zee en het Haringvliet.

Door het plukken van takken voor de nesten en door hun uitwerpselen takelen de nestbomen langzamerhand af.

Zo zijn aalscholvers in staat het landschap een ander aanzien te geven. Het effect is zeer lokaal en van natuurlijke oorsprong. Vandaar dat Natuurmonumenten niet in dit proces ingrijpt.

Zomer
's Zomers jagen boomvalken en talloze zwaluwen boven het water op libellen, muggen en andere insecten.

Winter
Zelfs als het vriest, kunt u hier vogels zien. Meestal houden ze zelf een wak open. Zo blijft het voedsel dat de vogels uit het water opvissen bereikbaar. Schaatsen kan hier niet, omdat de vogels dan het wak zouden verlaten, waardoor het dicht vriest. Ook waterral en roerdomp zouden uit de rietzoom vluchten. Hun kans om de winter te overleven is dan een stuk kleiner.

GPSwalking.nlLopend over het pad zie je rechts ineens zand tussen de bomen. En niet een beetje ook. We besluiten te gaan kijken en komen op een tweede uitkijkpunt. Het was even lastig door het losse zand. De wind heeft hier vrij spel. En dat zie je ook aan onze voetsporen, ze worden meteen onder gesneeuwd als het ware.

Je waant je even in de woestijn zo ziet het er wel uit. Het waait erg hard en je voelt de zandkorrels tegen je aan komen. Op de achtergrond links een glimp van de aanleg van de tweede maasvlakte en rechts windmolens die voor de nodige energie zorgen.

GPSwalking.nlHet scheelt meteen een aantal graden of je in de wind staat of er uit staat. Het weer maakte het wat lastig om de juiste keuze qua kleren te maken.

We komen in een natter gebied. Hier moet je op je gewone schoenen niet komen. Je kunt ze dan meteen weggooien. We zien dat er hier gewerkt wordt. Een beetje zijn we verontrust want je krijgt het idee dat de natuur vernield wordt. Gelukkig levert een informatiebord duidelijkheid.

Voornes Duin
Werken aan een levend landschap
Onderhoud van september 2011 tot 15 maart 2012. Voornes Duin is in korte tijd dichtgegroeid met struiken en bomen. Het typische landschap met open en bloemrijke duingraslanden verdwijnt. Natuurmonumenten brengt de variatie terug in Voornes Duin, voor u en de natuur. De kenmerkende planten en dieren vestigen zich vanzelf. Een wandeling door het duin biedt weer afwisseling. Maar eerst moet daarvoor hard worden gewerkt

GPSwalking.nlOorzaken
Meststoffen dalen neer vanuit de lucht. Het konijn, dat knaagt en graaft, is door ziekten vrijwel verdwenen. Hierdoor groeien bomen en struiken veel sneller en massaler in het duin. In snel tempo verandert vrijwel het gehele duingebied in bos. De blanke top der duinen en de variatie verdwijnen. Natuurmonumenten heeft gekozen voor herstelwerk.

Machines
Voor de uitvoering zijn grote machines nodig. We doen geen half werk! Het gebied kan er daardoor een poosje kaal en rommelig uitzien. Maar u weet wat er voor terugkomt; kijk maar eens naar het Panweg gebied en de Vogelpoel Daar is al succesvol herstel gepleegd. Ook zijn er een paar paden tijdelijk buiten gebruik.

GPSwalking.nlBeheer
Om te voorkomen dat alles opnieuw overgroeit laat Natuurmonumenten nier runderen grazen. Deze zijn mensvriendelijk. Ook zal er plaatselijk gemaaid worden vrijwilligers helpen een handje. Uw Voornes Duin blijft een levend landschap waar u graag vertoeft!

Natuurlijke en veilige kustduinen
Natuurmonumenten werkt op de punt van Voorne aan behoud en herstel van het natuurlijke duinlandschap. Dit biedt volop kansen voor de bijbehorende planten en dieren.

In de winter van 2009/2010 is dit werk op deze plaats gecombineerd met een kustversterkingsproject door het waterschap Hollandse Delta. Door deze combinatie ontwikkelt het gebied zich tegelijkertijd tot een natuurlijke klimaatbuffer.

GPSwalking.nlLevend landschap
Alle open gebieden in ons land groeien van nature dicht met bos. In het duin zou dit ook gebeuren. Maar knagende en gravende konijnen zorgen altijd voor open plekken. De wind verplaatst constant het voedselarme zand en brengt opwaaiende zoutdruppels uit zee mee.

Het gevolg is een zichzelf verjongend, levend en oogstrelend landschap met kleurige pionierplanten als de fraaie blauwe zeedistel en helmpollen afgewisseld met zeewolfsmelk en duindoornstruiken.

Duinherstel
Maar de tijden zijn veranderd. Mei tonijn is door ziekten vrijwel verdwenen. Extra voedingsstoffen dalen met de regen uit de lucht neer. De ligging van de Maasvlakte zorgt voor afname van de invloed van de zee. Struiken en bomen groeien hierdoor sneller en de wind kan haar schurende werk niet meer doen. Een waardevol en zeldzaam landschap dreigt te verdwijnen. Natuurmonumenten werkt daarom aan het openhouden van delen van Voornes Duin.

GPSwalking.nlDroge duingraslanden
Verder achter de zeewerende duinen liggen droge, kruidenrijke graslanden met planten als vleugeltjesbloem, welriekende salomonszegel en wondklaver. Dit is ook het domein van de zandhagedis. Plaatselijk bevinden zich hier vochtige valleien met planten als parnassia en orchideeën. Natuurmonumenten werkt ook hier aan het behoud van het open en gevarieerde landschap door plaatselijk de woekerende struiken te verwijderen Vanuit het opengemaakte buitenduin waait weer kalkrijk zand naar binnen en voorkomt zo verzuring. Met grazende runderen en plaatselijk maaien wordt nieuwe overgroeiing door struiken teruggedrongen.

We zien ook de Schotse Hooglanders. Ze zijn vredelievend en we maken op gepaste afstand wat foto’s. het blijven dieren en je kunt maar niet voorzichtig genoeg zijn.

GPSwalking.nlSchotse hooglander
Een Schotse hooglander, ook wel Highland Cow genoemd, is een meestal roodbruin runderras dat oorspronkelijk uit Schotland komt. Naast roodbruine exemplaren komen ook zwarte, blonde, roan (bruin/zwart gestreept) en -heel zelden- witte exemplaren voor. Schotse hooglanders hebben grote horens.

Een volwassen stier weegt 800 kilo en een koe 500 kilo. Schotse hooglanders kunnen tot achttien jaar oud worden. In die tijd kan een koe wel vijftien kalveren ter wereld brengen.

GPSwalking.nlGrazers
Dit runderras is geschikt om in natuurgebieden jaarrond als grote grazer te worden ingezet. Ze hebben weinig zorg nodig en zijn niet agressief. De dieren zijn in Nederland dan ook veelvuldig te zien in natuur- en recreatiegebieden, bijvoorbeeld in de nationale parken van Texel, Kennemerland en de Sallandse Heuvelrug.

In de Dongevallei, een natuurgebied dat dwars door de Tilburgse wijk Reeshof loopt, grazen hooglanders probleemloos tot bij de huizen. Ook in de Staatsbossen van Sint Anthonis zijn ze van dichtbij te bewonderen. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Schotse_hooglander_(rund).

GPSwalking.nlDruk met twee GPS-en staan we op een kruising. Ja, hier rechts af. Ik word netjes gewezen op een mossoort die ik nog niet eerder gezien had. Op deze boom groeit bekermos. Nou heb ik wel vaker mos gezien maar dit is toch wel opvallend. Natuurlijk een foto maken. De boom is ten dode opgeschreven. Er groeien meerdere mossen en zwammen op deze boom. Zelfs de rode bosmier heeft zijn intrek genomen.

Cladonia
Cladonia (rendiermossen, bekermossen en heidestaartjes) is een geslacht van korstmossen van ongeveer 350 soorten, ongeveer 50 daarvan worden in Nederland aangetroffen, waarvan er 20 soorten op de Rode Lijst staan.

GPSwalking.nlVerschillende soorten rendiermos worden soms in een apart geslacht Cladina ingedeeld, maar genetisch onderzoek wijst er op dat ook deze soorten tot het geslacht Cladonia behoren.

Het geslacht Cladonia wordt gekenmerkt doordat de vertakkingen zich hebben ontwikkeld uit spore-producerende structuren. De vertakkingen zijn hol, en hebben meestal een afwijkend gekleurd uiteinde.

In de Amerikaanse staat Florida wordt de beschermde en uiterst zeldzame Cladonia perforata gevonden, er zijn slechts 27 vindplaatsen van deze soort bekend. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Cladonia.

We lopen nog langs wat vennetjes en mijn oog valt op de dotterbloem. Verrast dat deze al in bloei staan. Ik dacht dat het een lelie was. Maar dat is niet zo. Op het internet toch maar wat meer informatie gezocht. Wikipedia heeft een schat aan informatie. Ik maak daar dankbaar gebruik van.

GPSwalking.nlDe gewone dotterbloem
De gewone dotterbloem onderscheidt zich van de zeldzaam voorkomende spindotterbloem ( Caltha palustris subsp. araneosa) door de holle, niet verdikte knopen van de bloemstengels en het ontbreken van een elleboogvormige knik. De plant behoudt zijn bladeren.

De bladeren zijn rond tot bijna niervormig. De plant wordt 45-60 cm hoog. De favoriete standplaats is langs randen van sloten, beken, in vochtige weilanden, brongebieden en andere zompige plaatsen. Op deze plaatsen komt de plant zowel in de volle zon als in de halfschaduw voor.

De bloeiperiode loopt van maart tot april en soms nog van augustus tot september. De ongeveer 4 cm grote bloemen tellen vijf tot acht gele kelkbladen, geen kroonbladen en talloze meeldraden. Licht glanzende bladen. De onderste bladeren zijn lang gesteeld. De bloemstengels zijn hol en glad. De plant heeft een voortdurend vochtige bodem nodig voor de ontwikkeling van de knollen. Varieert de vochtigheidsgraad, dan blijven de knollen klein. Vee vermijdt de licht giftige plant. Hooi met een geringe hoeveelheid dotterbloemen kan voor vee geen kwaad, maar grote hoeveelheden leiden tot spijsverteringsstoringen.

De bloemen worden bezocht door zowel vliegen, kevers als bijen. Wanneer de insecten over de meeldraden kruipen, overdekt het stuifmeel hen, waarna zij weer bloemen kunnen bevruchten. De plant komt niet voor in brakwater. Rijpe zaden blijven drijven, waardoor de plant zich gemakkelijk langs de oevers van beken en sloten verspreidt.Het verspreidingsgebied beslaat grote delen van Europa, de gematigde delen van Azië en Noord-Amerika.De plant bevat onder meer choline, flavonoïde, protoanemonine en saponine. De bloemknoppen worden vooral in Duitsland in azijn wel ter vervanging van kappertjes gebruikt.

De bloemen houden zich prima in de vaas. Omdat de plant licht giftig is, is het verstandig na het snijden de handen te wassen.Wanneer de plant als sierplant in de tuin gebruikt wordt, kan al binnenshuis gezaaid worden. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_dotterbloem.

GPSwalking.nlWe lopen richting de parkeerplaats. we komen een schuilplaats voor dieren tegen. Je zou denken een hoop afvalhout maar een bordje vertelt dat het meer is dan dat. Natuurlijk onthouden we de informatie niet.

Schuilplaats voor dieren
Op deze plaats hebben deelnemers aan de kindermiddag van 5-10-2011 een schuilplaats gemaakt voor dieren.

De egel: dit stekelige zoogdier verstopt zich graag onder takken en bladeren. De jongen worden op dit soort veilige plekjes geboren en grootgebracht. De bunzing: ook dit zoogdier verstopt zich graag onder takken en wortels van bomen.

Er zijn meerdere soorten vogels die graag hun nest bouwen in dit soort schuilplaatsen, vooral de winterkoning en roodborst zie je hier vaak. Kleinere dieren zoals insecten, spinnen maar ook overwinterende padden en salamanders zoeken plekjes op die een beetje rommelig zijn waar ze zich veilig kunnen verstoppen. Het Zuid-Hollands Landschap bedankt de kinderen voor hun inzet en enthousiasme!

De beheerder.

GPSwalking.nlWat een mooie afwisselende wandeling was dit. Prachtig wat we gezien hebben. Wellicht wat te vroeg in het jaar maar wat een gebied om te wandelen. Onderweg zijn er voldoende bankjes om te genieten van de omgeving. Bij het bezoekerscentrum is ook een heemtuin aangelegd. Deze is vooral bekend om zijn diversiteit aan orchideeën. Je kunt bij het bezoekerscentrum een kaartje kopen. We wilden wel kijken maar bij de heemtuin staat ook bordje verboden toegang. Doe zeker goede schoenen aan als je hier wilt wandelen. We komen hier zeker terug om een ander gedeelte van Voornes duin te verkennen.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Brede Water N51.8978 E4.0496
 • Schuilplaats dieren N51.9008 E4.0674
 • Start/finish/parkeerplaats/bezoekerscentrum N51.9020 E4.0696
 • Tenellaplas N51.9016 E4.0668
 • Uitkijkpunt 1 N51.9020 E4.0577
 • Uitkijkpunt 2 N51.8953 E4.0447
 • Uitkijkpunt 3 N51.8889 E4.0322
 • Uitkijkpunt 4 N51.8947 E4.0497

   
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.