Kersenbloesemtocht Mierlo

Korte beschrijving

Een kersenbloesemtocht per fiets waarbij de legendarische Mierlose Zwarte centraal staat. Deze route kunt u het beste in april rijden, dan staat overal de bomen in de bloesem.

Mierlo was vroeger een overwegend agrarische gemeente. Een specialiteit was de Mierlose Zwarte kers. In 1910 werd een grote veiling opgericht die 'De Kerseboom' heette en oorspronkelijk bedoeld was om de kersen te verhandelen. Deze veiling is er nog steeds, maar de kersenteelt is grotendeels verdwenen, evenals het Kersenoogstfeest.

Deze fietstocht is opgezet door IVN-Mierlo om de echte Mierlose Zwarte onder de aandacht te brengen. Aan het einde van de route komt u langs de enig overgebleven hoogstamboomgaard van Mierlo. Midden in het landschap gelegen krijgt u een mooi uitzicht op deze boomgaard. 


Kenmerken
Startpunt: Mierlo: IVN gebouw, Goorsedijk 1
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.447972 E5.630165
Afstanden: 16, 13, 10 km
Type: Dorp, Kanaal, Vergezicht
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Toegankelijk
Honden: In de fietstas?
Horeca: Halverwege
Gelopen op: 09-04-2012

Route informatie

Een GPS fietstocht bij Mierlo.
De hoofdroute is 16 km lang, er zijn verkortingen van 13 en 10 km beschikbaar.
Ook is er een WPT-RTE route.
De route is goed begaanbaar en is ook geschikt voor scootmobiels. Wel is het op sommige stukken oppassen vanwege het vele autoverkeer wat langskomt (vooral in de Beekstraat).
Horeaca en gezellige terrassen komt u onderweg in Mierlo tegen.
Aan het begin van de route ligt het IVN gebouw de Klokhuis. Elke zondag tussen maart en oktober kunt u daar een tentoonstelling tussen 14.00 en 16.00 uur bekijken.Langere beschrijving

GPSwalking.nlHet is tweede paasdag 2012, en april doet wat hij wil. Geen weer om iets te ondernemen behalve een bezoekje aan een winkelboulevard. We bekijken buienradar maar het ziet er niet naar uit het gedruil snel minder zal gaan worden.

Eigenlijk willen we naar buiten. In het Eindhovens Dagblad stond namelijk een artikel over de Kersenbloesemtocht die door IVN Mierlo is uitgezet om het roemruchte verleden van de Mierlose Zwarte zoveel mogelijk levendig te houden. Ondanks de regen trekken we er toch met de fiets op uit om deze Kersenbloesemtocht te ervaren. Het voordeel van dit natte weer was dat het niet druk onderweg was.

GPSwalking.nlVoor diegene die niet in het bizet is van een GPS is er een folder met routebeschrijving beschikbaar die u kunt afhalen bij de VVV, de bibliotheek en bij het IVN op zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. http://www.ivn.nl/mierlo.

We starten de route bij het gebouw van IVN Mierlo. Elke zondagmiddag bent u daar welkom om de tentoonstelling te bekijken.

Direct zien we al verschillende bomen in de bloei staan. We missen het zonnetje, want dan ziet alles er nog veel mooier uit.

GPSwalking.nlWe slingeren door Mierlo richting het Eindhovens kanaal. Aan de andere kant zien we Brandevoort liggen. De vroegere natuur is nu gedeeltelijk bebouwd.

Langs het Eindhovens kanaal is het prima fietsen. Aan de ene kant een verhard fietspad, aan de andere kant een zandpad dat overigs goed begaanbaar is.

Eindhovens kanaal
Het Eindhovens Kanaal heeft een heel andere charme dat de Dommel. Een lang rechte waterverbinding tussen Eindhoven en de Zuid Willemsvaart. In vroegere tijden een druk bevaren kanaal. Het kanaal is gegraven rond 1840.

GPSwalking.nlIn Geldrop is lang gevochten voor een aanlegsteiger maar de gemeenteraad van Geldrop vond de laagste inschrijver, Fl 109,- te duur. Daarnaast moest er een weg vanaf het centrum naar het kanaal worden aangelegd. En dan gaat het niet over een mooie asfaltweg maar over een grindweg. De eerste wegen waren namelijk Rijksgrindwegen.

Later heeft Geldrop toch een haventje gekregen. Hier konden de boten draaien en aanleggen. Ergens in de jaren 70 is de scheepsvaart op het Eindhovens Kanaal verboden. Nu zie je alleen roeiboten van de Eindhovense roeiverenigingen.

GPSwalking.nlZicht op Brandevoort
Helpende hand voor de natuur. U staat hier bij de ecologische verbindingszone (EVZ) Brandevoort langs de Schootense Loop.

Een EVZ is een speciaal ingerichte strook natuur voor de ontwikkeling van flora en fauna. Natuurgebieden zijn vaak versnipperd doorwegen, woonwijken, agrarisch landschap en bedrijventerreinen. Daardoor liggen ze geïsoleerd en zijn ze onbereikbaar voor dieren en planten. Die raken zeldzaam of verdwijnen uit het gebied. Om dat tegen te gaan, steken we de natuur een helpende hand toe.

GPSwalking.nlWe rijden richting Het Broek of 't Broek zoals het in de volksmond heet. Links en rechts van de weg staan mooie oude boerderijen. Jammer genoeg is de Broekstraat erg in trek bij autmobilisten. Ondanks de torenhoge benzineprijzen komen er veel auto's langs. Waar zouden die mensen toch allemaal naar onderweg zijn?

Het Broek
't Broek (ook: Het Broek) is een gehucht en een beschermd dorpsgezicht van Mierlo in de gemeente Geldrop-Mierlo.

GPSwalking.nlDe langgerekte buurtschap bestaat vooral uit langgevelboerderijen die voor een deel nog de structuur van de oorspronkelijke nederzetting laten zien.

De omgeving van 't Broek bestaat vooral uit landbouwgebied, met in het zuiden de Luchense Wetering, de bovenloop van de Hooidonkse Beek.

't Broek ligt in het buffergebied tussen de agglomeraties Eindhoven en Helmond, en niet ver van de nieuwbouwwijk Brandevoort. In het westen bevindt zich Landgoed De Gulbergen op en nabij de vuilstort van de RAZOB.

In de verte zien we de Gulbergen liggen. Het is het hoogste punt van Brabant en ook van de verte kun je deze "berg" niet over het hoofd zien.

GPSwalking.nlGulbergen
De Gulbergen is een voormalige vuilnisstortplaats op de grens van Nuenen en Geldrop-Mierlo. De grond is in eigendom bij het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en in erfpacht uitgegeven aan Essent Milieu.

Het gebied is gelegen tussen de A270 in het noorden en het Eindhovens Kanaal in het zuiden. De Hooidonkse Beek doorsnijdt het gebied, evenals de spoorlijn Eindhoven-Helmond. Het is overigens met een hoogte van 75 meter boven NAP meter ook het hoogste punt van Noord-Brabant.

GPSwalking.nlWe rijden weer terug richting Mierlo waar de we langs de nieuwbouwwijk Luchen komen. Tussen Mierlo en Helmond is de laatste jaren veel natuur ingewisseld door nieuwbouw. Waar je vroeger door de natuur fietste is het nu een combi van natuur en huizen. 

Luchen
Luchen is een buurtschap en nieuwbouwwijk ten noorden van Mierlo, in de gemeente Geldrop-Mierlo. Het buurtschap Luchen ligt aan een straatweg tussen de kom van Mierlo en het Eindhovens Kanaal. Er wordt vooral tuinbouw beoefend.

GPSwalking.nlLangs Luchen loopt de Luchense Wetering, die de bovenloop vormt van de Hooidonkse Beek. Ten zuidwesten van Luchen ligt de Molenheide, een dekzandgebied met naaldbos. Ten westen van de buurtschap ligt een landbouwgebied.

Op 6 maart 2008 is men begonnen met een nieuwbouwplan in dit gebied, waar tot 2017 ongeveer 750 woningen moeten komen en ook een bedrijventerrein is geprojecteerd. De eerste huizen van dit project zijn inmiddels opgeleverd. In februari 2012 is er een begin gemaakt met het bouwrijp maken van de grond voor fase 2, na verwachting zullen de eerste ontwikkelaars in september beginnen met de bouw van de 270 woningen.

GPSwalking.nlNet voordat we het centrum van Mierlo binnenrijden komen we langs de televisietoren. Een toren die we bijna de hele route in zicht houden.

Televisietoren Mierlo in Franse handen
MIERLO - KPN heeft de televisietoren aan de Torenweg in Mierlo verkocht. Begin dit jaar (2007)werd al bekend dat het telecombedrijf zijn ruim twintig zendmasten in Nederland ging verkopen aan het Franse zendinstallatiebedrijf TDF. Nu krijgt de verkoop daadwerkelijk zijn beslag in Mierlo.

KPN heeft voor de komende tien jaar een huurcontract gesloten met TDF, zodat het zijn zendmasten kan blijven gebruiken. Een deel van het terrein er omheen blijft eigendom van KPN. De 105 meter hoge zendmast dateert van 1961.

Jarenlang waren torens als deze nodig als straalzender voor telefonie. Maar nu verloopt het meeste telefoonverkeer via glasvezelkabels. De toren in Mierlo werkt nog wel als zendmast voor mobiele telefonie en radio- en tv signalen.

Mierlo is een gezellig dorp met een eveneens gezellig centrum. Verschillende horecagelegenheden en terrasjes komt u hier tegen.

GPSwalking.nlMierlo
Is een middelgroot dorp in de groene open ruimte tussen Eindhoven en Helmond. Door zijn ligging tussen twee industriesteden heeft het dorp zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een woonforensen gemeente. Mierlo heeft een goed voorzieningenpakket. Het agrarische karakter dat Mierlo vroeger had komt alleen nog in het buitengebied tot uitdrukking. De slogan "rust en ruimte" krijgt vorm in de vele hectaren bossen, heide en waardevol agrarisch landschap. De naam Mierlo dateert waarschijnlijk uit de vroege middeleeuwen en betekent "dorp aan de waterplas".

GPSwalking.nlVanaf de middeleeuwen was Mierlo een "vrije heerlijkheid"en werd het dorp bestuurd door diverse adellijke families. De eerste heer van Mierlo was uit het geslacht van Rode, hij zou omstreeks 1200 de voorloper van het eind 14e eeuw door de familie Dickbier gebouwde kasteel hebben opgericht. Dit 'huijs' bestond uiteindelijk uit een met grachten omringde stenen donjon met voorburcht en is rond 1800 verdwenen. De laatst zichtbare herinnering was de toegangspoort die in 1948 na een storm werd gesloopt. De periode van de adellijke bestuurders duurde tot de Franse Revolutie. Uit die periode herinneren ons nog de standermolen en de kasteelboerderij aan de Kasteelweg. In 2004 is Mierlo gefuseerd met Geldrop.

GPSwalking.nlOude Raadshuis
Tijdens de Bataafse Republiek werd de adel afgeschaft. De Heerlijkheid Mierlo werd een gemeente. Daardoor kon het dorp in meer vanaf het oude kasteel worden bestuurd. In 1806 werd het nieuwe raadhuis geopend. In het gebouw bevonden zich ook een cachot en een veldwachterskamer.

Het gebouw bleef tot 1963 in gebruik als raadhuis. Daarna werd het nieuwe gemeentehuis geopend in het centrum van Mierlo. In 1990 werd het Oude Raadhuis gerestaureerd. Sindsdien bevinden zich in het gebouw een trouwzaal, een kantoor van de VVV en de Heemkundige kring.

GPSwalking.nlStandaardmolen Mierlo
De Mierlose molen is een naamloze halfopen standerdmolen die zich bevindt aan de Dorpsstraat 147 te Mierlo.

De molen werd omstreeks 1640 gebouwd voor de heren van Mierlo. Ze bevond zich op de Molenheide en deed dienst als korenmolen.

In de loop van de 19e eeuw kwam ze in handen van particulieren. In 1860 werd de molen verplaatst naar de Dorpsstraat en in 1992 werd ze naar de huidige locatie verplaatst: een grasveld midden in het dorp. De molen is sinds 1956 eigendom van de gemeente en ze werd gerestaureerd in 1941 en 1970.

Hoewel de molen maalvaardig is, is ze niet meer in gebruik.

Een leuk stukje geschiedenis over de Mierlose kers is te vinden op: http://kersengaerdhuijbers.nl/geschiedenis.htm. Op deze website kunt u nog meer informatie vinden over de teelt en de soorten/rassen.

GPSwalking.nlKersen
Mierlo was vroeger een overwegend agrarische gemeente. Een specialiteit was de Mierlose Zwarte kers. In 1910 werd een grote veiling opgericht die 'De Kerseboom' heette en oorspronkelijk bedoeld was om de kersen te verhandelen. Deze veiling is er nog steeds, maar de kersenteelt is grotendeels verdwenen, evenals het Kersenoogstfeest.

Er is nog één hoogstamboomgaard (De Kersenboerderij) aan de Eendenpoel in Mierlo, waar de Mierlose Zwarte verbouwd wordt. Sedert 1959 worden ook andere land- en tuinbouwproducten dan kersen op deze veiling verhandeld. De kersenteelt leeft onder meer voort in de naam van carnavalsvereniging 'De Kersenpitten'.

GPSwalking.nlDe Mierlose zwarte kers is beroemd vanwege haar smaak. Deze kers heeft een vrij sterk, wat zuur aroma. De Mierlose kers is niet zelfbestuivend. De kers is hartvormige kers met een relatieve korte steel.

De smaak wordt bepaald door de Mierlose grond. Deze heeft namelijk een bijzonder kalkgehalte. De kers houdt van een bodem met zwarte aarde met een ondergrond van geel zand.

Vanwege de klimaatsveranderingen is de Mierlose zwarte kers tegenwoordige al midden juni rijp.

GPSwalking.nlDe Mierlose zwarte kers is officieel erkend als ras. Boom vruchtdeskundige Izaak Rietsma zorgde hiervoor in 1928. In zijn proefschrift staat te lezen: "

Mierlo'sche
Berokken uit Gemert als Mierlo’sch en als Vroege Mierlo'sche. Het meest kenmerkende dezer kers zijn de eigenaardig geplooide bladrand en de groote, diep getande stipulae. Bij een bezoek aan Mierlo in 1920 lette ik hier op niet, zoodat ik niet met zekerheid kan zeggen of deze vorm werkelijk daar ter plaatse voorkomt. Vermoedelijk is dat echter wel zoo, want bewaarde steenen, genoteerde vruchtmaten en andere bijzonderheden van een der Mierlo'sche kersen kloppen goed met wat ik naderhand waarnam. Is dit vermoeden juist, dan is deze kers van de beide te Mierlo inheemsche zwarte de laatstrijpende, dus niet de Mierlo'sche (vroege)Meikers. Buiten Mierlo en Gemert vond ik haar niet. Oorsprong onbekend."

GPSwalking.nlEen eigen Mierlose Kers
Mierlonaar Theo van den Broek van de Bekelaar kweekt Mierlose -Zwarte boompjes die voor 15 euro worden verkocht. Er zijn er intussen al ruim 800 van verkocht. Er bestaat zelfs een wachtlijst voor mensen die ook zo'n boompje willen hebben.

Oogstfeest
Tussen 1948 en 1971 was er een jaarlijks oogstfeest. Soms kwamen er wel zestigduizend bezoekers naar deze oogstfeesten. Men kwam om te proeven en ook te dansen. Volgens de overlevering vond menig huwelijk een oorsprong in deze oogstfeesten. Aan de oogstfeesten was ook een belangrijke wielerklassier verbonden, de Kersenronde.

GPSwalking.nlWe lenen een klein stukje van de website van Kersengaerd Huijbers: 
Bij de ruilverkaveling was er iets veranderd aan de grondwaterstand, waardoor bomen massaal stierven. Andere boomgaarden werden gekapt om plaats te maken voor nieuwbouw en ook werd het steeds moeilijker om plukkers bereid te vinden voor een paar centen de lange ladder te bestijgen. Hierdoor verdween de ene na de andere boomgaard. In 1959 werden de laatste kersen geveild en het laatste Kersenoogstfeest werd in 1971 gevierd.

Hiermee verdween een stuk dorpsbeleving uit Mierlo.

GPSwalking.nlWe rijden aan de oostkant Mierlo weer uit. Hier zijn een aantal percelen waar asperges gekweekt wordt.

Hier heb je aan de ene kant een fraai uitzicht op Mierlo en aan de andere kant een zelfde uitzicht op het natuurgebied Sang en Goorkens.

Sang en Goorkens
Sang en Goorkens vormen een natuurgebied in bezit van Staatsbosbeheer. Ten oosten van Mierlo loopt de Goorloop die de Overakkerse Loop en de Vleutloop in zich opneemt.

GPSwalking.nlDe bovenloop van deze beken is een broekgebied, dat Broekkamp, Sang en Goorkens omvat. Ook de namen Kasteelse Loop en Mierlose Loop worden hier wel gebruikt. Het dal is uitgesleten in het dekzand en er heeft zich een soms meer dan een meter dik veenpakket gevormd. Het zijn van oorsprong gemeenschappelijke gronden ('groene gemeynte') die gebruikt werden om turf te steken, geriefhout te winnen, en als hooi- en weiland. Er zijn schraalgraslandjes met een bijzondere flora. Ook vindt men er veenputten. Het Sang is een bosreservaat, waar het menselijk ingrijpen zo veel mogelijk beperkt wordt.

GPSwalking.nlIn het laatste gedeelte van de route komen we langs een aantal kersenboomgaarden tegen. Fotogeniek vanwege de bloesem in april.

Die bloesem komen we op meerdere plaatsen tegen. Zeker bij de oude boerderijen geeft dat mooie plaatjes om met de camera te vangen. Vanwege de gestadige regen moeten we de lens regelmatig schoonmaken. Gelukkig is de camera spatwaterdicht en kunnen we zonder problemen al dit prachtigs op de foto zetten.

Net voordat we weer bij het IVN terug zijn komen we langs een maria kapel.

GPSwalking.nlMariaKapel
De vereniging Gerepartrieerde Militairen heeft deze kapel in 1951 opgericht uit dankbaarheid voor de behouden terugkeer van de militairen uit Mierlo, die in de jaren 1946-1950 naar Nederlands-Indië waren uitgezonden. De kapel is een herinnering aan twee Mierlonaren die in 1942 en 1943 als krijgsgevangenen om het leven kwamen bij de aanleg van de Birma-spoorweg.

De kapel is ontworpen door achitect Frans Vervest, Piet Slegers makte het Mariabeeld. Pastoor Th. van Lierop wijdde de kapel in op 22 juli 1951, deze is later geschonken aan de toenmalige gemeente Mierlo.

Deze fietstocht zit er weer op. Enigzins nat fietsen we weer terug naar huis. Een mooie route die met een zonnetje nog veel mooier zou zijn geweest. Een fietstocht die je het beste in april kunt rijden, want dan staat alles in bloei.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • D'n Kersengaerd Huijbers N51.4446 E5.6387
 • De Kersenboerderij N51.4475 E5.6427
 • Eindhovens kanaal N51.4482 E5.6043
 • Gulbergen N51.4541 E5.5836
 • Het Broek/Broekstraat N51.4509 E5.5970
 • Kapel N51.4467 E5.6307
 • Kruis N51.4407 E5.6068
 • Luchen N51.4437 E5.6001
 • Mierlo Centrum N51.4431 E5.6202
 • Oude stadshuis N51.4431 E5.6161
 • Sang en Goorken N51.4364 E5.6375
 • Start/finish/parkeerplaats/IVN Mierlo N51.4479 E5.6301
 • Windmolen N51.4439 E5.6186
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.