Ammerzoden-Nederhemert

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 06-09-2012

De Bommelerwaard vormt het zuidwestelijk deel van het Gelderse Rivierenland. De streek is een riviereiland, dat, zoals hierboven vermeld, omringd wordt door de Waal, de Maas en de Afgedamde Maas. Doorgaans wordt het Kanaal van St. Andries als oostgrens beschouwd. De omtrek van de Bommelerwaard is via het water 66 kilometer. De Bommelerwaard is een waard vernoemd naar Bommel, de lokale naam voor Zaltbommel.

Naar het zuiden ligt de provincie Noord-Brabant, met de Brabantse hoofdstad 's-Hertogenbosch direct aan de overzijde van de Maas. Naar het noordoosten bevindt zich het Land van Maas en Waal, naar het westen het Land van Heusden en Altena (Noord-Brabant) en naar het noorden de Tielerwaard.

De wandeling gaat van Ammerzoden naar kasteel Ammersoyen en de hervorde kerk die nu een ruïne is. Daarna gaan we richting Nederhemert voor een bezoek aan kasteel Nederhemert. Onderweg lopen we afwisselend over verharde en onverharde paden. Een stukje gaat over een dijk. We weten niet of dit een wandelpad is of verboden toegang voor wandelaars. We konden er ongehinderd lopen maar moesten wel een paar keer over een hek klimmen. Omdat de route door een wei met jonge koeien gaat is het aan te raden hier geen hond mee te nemen, ook niet aangelijnd.


Kenmerken
Startpunt: Ammerzoden: Kerkstraat 2
Startlocatie: Gelderland , Nederland
Coördinaten N51.748941 E5.225033
Afstanden: 17, 8, 4 km
Type: Cultuur, Dorp, Open, Rivier, Vergezicht, Water
Begaanbaar: Goede wandelschoenen aantrekken
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Niet overal toegestaan
Horeca: Bij start en onderweg
Gelopen op: 27-04-2012

Route informatie

Een GPS wandeling van 17 km door de Bommelerwaard tussen Ammerzoden en Nederhemert.
Er zijn verkortingen van 8 en 4 km beschikbaar.
De route van 4 km begint bij de horecagelegenheid bij kasteel Nederhemert.
Er is een WPT-RTE route van deze wandeling beschikbaar.
Honden zijn op de route van 17 km niet toegestaan vanwege het vee onderweg.
Bij de start en onderweg komt u verschillende horecagelegenheid tegen.
Goede wandelschoenen zijn aan te bevelen.Langere beschrijving

GPSwalking.nlEen aardige lentedag. Op het laatste moment vrij genomen en daarom was er weinig tijd om deze wandeling voor te bereiden. Collega Arnold had al eens wandeling gelopen waarbij hij langs Kasteel Nederhemert kwam. Het idee kwam op om een wandeling uit te zetten van Kasteel Ammersoyen in Ammerzoden naar Kasteel Nederhemert. En dat werd een hele puzzel. Er lopen weinig wegen in dit gebied, en ook de leuke paadjes moet je goed zoeken. Na een avondje puzzelen achter de PC konden we dan op pad.

Ammerzoden is een leuk plaatsje met een prachtig kasteel en een kerk-ruine. Die gaan we eerst bekijken.

Ammerzoden
Ammerzoden is een dorp in de Bommelerwaard, in het westen van de Nederlandse provincie Gelderland. Het dorp telt 3484 inwoners (per 1 januari 2012). Sinds 1 januari 1999 behoort Ammerzoden tot de gemeente Maasdriel. Het dorp, gelegen aan de noordzijde van de Maas, wordt in de volksmond Ammerooie(n) genoemd.

GPSwalking.nlIn de 11e eeuw ontwikkelt zich langs de Maas, in het woelige grensgebied tussen het Hertogdom Brabant en het Graafschap Gelre, rondom Kasteel Ammersoyen een hoge heerlijkheid. Eeuwenlang zou Ammerzoden een katholiek boerendorp blijven. In de decennia na de Tweede Wereldoorlog, een oorlog waarin het dorp forse schade opliep, verandert Ammerzoden langzaam in een dorp met een gevarieerde economie, min of meer aan de rand van de grootstedelijke omgeving van 's-Hertogenbosch. Na zo'n tweehonderd jaar samen met Well en enkele gehuchten een aparte gemeente te hebben gevormd, maakt Ammerzoden vanaf 1999 deel uit van de gemeente Maasdriel.

Ammerzoden ligt in het zuiden van de Bommelerwaard, ten noorden van de Maas. Om het dorp heen loopt de Meersloot, onderbroken door de buitengracht van het kasteel. De Meersloot is het restant van een bedding van de Maas die tot 1354 op deze locatie lag en ervoor zorgde dat Ammerzoden tot dan toe tot Brabant gerekend kan worden. De waterloop heeft sinds de Middeleeuwen het stratenpatroon rondom Ammerzoden in sterke mate beïnvloed.

V
GPSwalking.nleel gronden rondom Ammerzoden zijn pas sinds de ruilverkaveling van de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw vruchtbaar gemaakt. Voorheen was het een onvruchtbaar en lastig begaanbaar gebied vanwege de zware klei; het meeste verkeer in de Bommelerwaard was dan ook op de dijken te vinden.

Ammerzoden is van oudsher sterk gericht op Brabant, zowel in economisch als in sociaal opzicht. Dit wordt veroorzaakt doordat 's-Hertogenbosch en dorpen als Hedikhuizen, Bokhoven, Haarsteeg en Vlijmen in vroeger tijden veel makkelijker te bereiken waren dan de omliggende dorpen in de Bommelerwaard. De Maas was immers meestal goed bevaarbaar, maar de kleigronden rondom Ammerzoden vormden een flinke hindernis. Het feit dat Ammerzoden van oorsprong bezuiden een oude Maasmeander lag heeft misschien ook meegespeeld in de oriëntatie op Brabant.

GPSwalking.nlOok op religieus gebied sluit Ammerzoden aan bij het van oudsher Rooms-katholieke Noord-Brabant. Ammerzoden is een grotendeels katholiek dorp, hoewel het aantal (actieve) gelovigen sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw aanzienlijk is afgenomen. De katholieke identiteit van het dorp - ten noorden, oosten en westen omringd door protestante dorpen - vindt zijn grondslag in het enthousiaste optreden van enkele katholieke priesters die de regio tijdens de Tachtigjarige Oorlog katholiek wilden laten blijven. In het altijd al meer op Brabant gerichte Ammerzoden waren zij, net zoals in Kerkdriel en Velddriel, succesvol. Het dorp telt twee kerken: de Rooms-katholieke Sint-Willibrorduskerk en de Hervormde kerk, die deels een ruïne is.

Hervormde kerk
De Hervormde kerk in het Nederlandse dorp Ammerzoden is één van de twee kerkgebouwen van de Hervormde Gemeente van Well en Ammerzoden. Het andere kerkgebouw staat in Well. Bijzonder aan het kerkgebouw in Ammerzoden is dat het grootste deel al sinds de 16e eeuw een ruïne is.

GPSwalking.nlDe eerste kerk in de geschiedenis van Ammerzoden werd in de 13e eeuw gebouwd. Deze Rooms-katholieke kerk van grote bakstenen bevond zich op de locatie van de huidige hervormde kerk, niet ver van het kasteel en op een wat hogere plek; handig bij overstromingen.

In de eerste helft van de 14e eeuw werd een nieuw priesterkoor gebouwd; dit bestaat nog steeds en is het oudste deel van de huidige kerk. Tevens bouwde men een toren. Tussen 1500 en 1547 is de rest van de kerk gebouwd en is de toren aangepast en verhoogd. In 1547 werd de klok in de toren gehangen. De kerk was in deze katholieke periode toegewijd aan Maria, en werd Onze-Lieve-Vrouwekerk genoemd

Na de reformatie namen de weinige protestanten in Ammerzoden de kerk over. Het koor verbouwden zij in 1632 tot kerk; de rest verviel en tot op de dag van vandaag is het schip een ruïne. De slanke vensters van het schip werden dichtgemetseld.

Er gaat een legende die verhaalt dat de kerk door een beschieting door de Fransen tijdens de Hollandse Oorlog een ruïne is geworden. In het rampjaar 1672 werd Ammerzoden vanaf de overkant van de Maas belegerd door de troepen van Lodewijk XIV. De Franse legeraanvoerder Georges Duras zou het bevel hebben gekregen om het Kasteel Ammersoyen te beschieten. Hij wilde deze opdracht echter niet nakomen, omdat zijn vriendin op het kasteel zou logeren. Daarom beschoot hij 'per ongeluk' de kerk.

GPSwalking.nlDeze legende klopt niet. Met de kanonnen van toen was het niet gemakkelijk om goed te mikken (de kerk ligt vlakbij het kasteel). Bovendien hebben de Fransen Ammerzoden destijds niet beschoten. Wel is het dorp gebrandschat. De legende is bedacht door de Engelsman John Box, die in 1868 Ammerzoden bezocht en de geschiedenis van het dorp bestudeerde.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog lag Ammerzoden enkele maanden in de frontlinie. Het dorp werd grotendeels verwoest. Van de hervormde kerk werden de toren en het koor zwaar beschadigd. Met steun van de Hervormde Gemeente van Soest werden deze onderdelen na de oorlog gerestaureerd. Tevens kregen de vensters van het schip hun oude vorm terug. In 1950 werd de kerk heropend.

In 1992 vond een nieuwe restauratie plaats, omdat slijtage ernstig had toegeslagen.

Tegenover de kerk ligt het kasteel. Hier kun je omheen lopen of je kunt deelnemen aan een rondleiding. Zie http://www.weekendplanner.nl/dagjeuit/kasteel_ammersoyen.htm.

GPSwalking.nlKasteel Ammersoyen
Kasteel Ammersoyen is een kasteel in Ammerzoden, in de Bommelerwaard in het westen van Gelderland. Het kasteel ligt in het noorden van het hart van het dorp en tevens, aangezien het dorp vooral in westelijke richting is uitgebreid, aan de rand van Ammerzoden. Kasteel Ammersoyen heeft in de geschiedenis van Ammerzoden een belangrijke rol gespeeld.

De bouwdatum van het kasteel is onbekend. Maar in het jaar 1026 (21 juli) wordt reeds gesproken over een heerlijkheid in een oorkonde van vrouwe Berta. Rothardus 'de Ambersoi' en zijn broer Wiricus voerden toen het bewind. In een document uit 1196 wordt gesproken van 'Ambershoye'. In 1286 was Johan van Harlaer heer van Ammerzoden. Zijn nakomelingen droegen de heerlijkheid ongeveer een eeuw later over aan Arnold van Hoemen, de heer van Middelaar. De eerste zekere vermelding van het huidige kasteel zelf dateert uit 1354 toen Arent van Ammersoyen het via overerving verwierf.

GPSwalking.nlHet is een van de best bewaarde middeleeuwse waterburchten in Nederland. De oorspronkelijke opzet door een Van Herlaer van omstreeks 1350 is goed behouden, ondanks verbouwingen in de 17de eeuw. Ammersoyen is met zijn vierkante plattegrond met vier hoektorens een voorbeeld van het door graaf Floris V geïntroduceerde kasteeltype. Dit type is wegens de goede verdedigbaarheid vaker toegepast. Uitzonderlijk is dat Ammersoyen als een geheel is gebouwd, terwijl de meeste middeleeuwse kastelen in verschillende bouwperioden door uitbreiding en aanbouw tot stand kwamen. Bij de bouw lag het kasteel in of aan de Maas, maar snel daarna, in 1354, veranderde de loop van die rivier. De hoofdburcht van Ammersoyen is sindsdien bijna altijd omringd geweest door een gracht, evenals de voorburcht.

GPSwalking.nlIn 1386 veroverde Willem van Gelre het kasteel na een kort beleg nadat Arent van Hoemen, die met zijn heerlijkheid schatplichtig was aan Gelre, de kant van zijn tegenstandster Johanna van Brabant had gekozen. Willem liet het na aan zijn bastaardzoon Johan. In de 15e eeuw verwisselde het kasteel verschillende malen van handen: in 1405 verwierf de broer van Willem van Gulik (graaf van Gelre) Reinoud IV van Gelre het kasteel, die het overdeed aan zijn bastaardzoon Willem van Wachtendonk, die het in 1424 verkocht aan Johan van Broeckhuysen (-1442), die een slotkapel liet bouwen in het kasteel.

GPSwalking.nlIn 1445 wisten de troepen van een rivaliserende kasteelheer het kasteel in te nemen dankzij de List met de rosmolen. Zij verschansten zich in de nabijgelegen molen en lieten een als monnik verklede medestrijder aan de kasteelpoort om onderdak vragen. Toen de kasteelpoorten voor de monnik geopend werden, konden de strijders het kasteel binnendringen en innemen. Kleinzoon Johan van Broeckhuysen (1435-1468) voerde vervolgens tot 1457 het bewind over het kasteel en de heerlijkheid.

Via overerving en een huwelijk met Johans achterkleindochter Walravina van Broeckhuysen werd het kasteel in 1494 verkocht aan Otto van Arkel. Een belegering in 1513 door Habsburgse troepen richtte schade aan (die waarschijnlijk daarna weer door de Van Arkels werd hersteld), maar een zwaarder lot trof Ammersoyen in 1590, toen brand het kasteel zwaar teisterde. Heer Joris van Arkel kwam hierbij om het leven en zijn weduwe had slechts geld voor een gedeeltelijk herstel onder leiding van Joris' zoon Otto van Arkel.

GPSwalking.nlPas na het einde van de Tachtigjarige Oorlog werd tot algeheel herstel overgegaan. Twee gevelstenen met de jaartallen 1648 en 1667 maken duidelijk dat de herbouw in die periode plaatsvond.

Opvallend daarbij is dat Thomas Walraven van Arkel, de toenmalige kasteelheer, Ammersoyen in middeleeuwse stijl herstelde. Het kasteel kreeg weer zijn oorspronkelijke contouren, maar het interieur werd aangepast aan de eisen die in de 17de eeuw aan comfort werden gesteld.

I
n het rampjaar 1672 wist de familie het kasteel te sparen voor plunderende Franse soldaten door hen een grote som geld te betalen. In 1693 stierf de familie Van Arkel echter uit en kregen achtereenvolgens de families van Lichtervelde, Van Vilsteren, De Ribaucourt en De Woëlmont Ammersoyen het kasteel in bezit, maar bewoonden het allen slechts zelden of helemaal niet.

GPSwalking.nlArthur baron de Woëlmont, die vanaf 1856 heer van Ammersoyen was, liet het interieur van het kasteel geheel in de geest van zijn tijd aanpassen in neogotische stijl. Hij verkocht geleidelijk zijn bezittingen.

Op 31 januari 1873 verkocht hij het kasteel met de resterende delen van de heerlijkheid aan de gemeente Ammerzoden, volgens overlevering nadat hij een dobbelspel met de pastoor van Ammerzoden had verloren. In 1876 liet de gemeente het kasteel ombouwen tot klooster.

GPSwalking.nlIn 1876 werd Ammersoyen zo het tweede clarissenklooster in Nederland. Omstreeks 1893 hebben de clarissen de gracht rond het kasteel laten dempen, om zo de aanbouw van een kapel aan de westzijde van het kasteel mogelijk te maken. Door het dempen van de gracht werd een veilige deken uitgespreid over alle voorwerpen die vanaf de 14de eeuw in het water waren beland.

In 1944-1945 liep het kasteel zware oorlogsschade op. De zusters vertrokken hierop naar Hoogcruts.

In 1957 kwam het Kasteel Ammersoyen in bezit van de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen. In 1959 ging de restauratie van start, die zestien jaar duurde.

Tot de opheffing van de gemeente Ammerzoden in 1999 was een deel van het kasteel in gebruik als gemeentehuis. Het kasteel is voor bezichtiging opengesteld, zo worden er rondleidingen gegeven en vinden er verschillende evenementen plaats. Ook is het mogelijk huwelijksvoltrekkingen, feesten, vergaderingen en dergelijke plaats te laten vinden.

GPSwalking.nlNa het stukje cultuur gaan we de natuur in. Afwisselend verharde en onverharde paden.

De Bommelerwaard
De Bommelerwaard vormt het zuidwestelijk deel van het Gelderse Rivierenland. De streek is een riviereiland, dat, zoals hierboven vermeld, omringd wordt door de Waal, de Maas en de Afgedamde Maas. Doorgaans wordt het Kanaal van St. Andries als oostgrens beschouwd.

De omtrek van de Bommelerwaard is via het water 66 kilometer. De Bommelerwaard is een waard vernoemd naar Bommel, de lokale naam voor Zaltbommel.

Naar het zuiden ligt de provincie Noord-Brabant, met de Brabantse hoofdstad 's-Hertogenbosch direct aan de overzijde van de Maas. Naar het noordoosten bevindt zich het Land van Maas en Waal, naar het westen het Land van Heusden en Altena (Noord-Brabant) en naar het noorden de Tielerwaard.

GPSwalking.nlWe komen bij een pad dat langs de afgedamde Maas loopt. We zien geen borden met "verboden toegang", maar vragen ons wel af of dit een vrij wandelgebied is. Onderweg komen we wel een andere wandelaar tegen. Ook moeten we hier en daar over een hek klimmen en lopen we door een weiland met jonge koeien. Hier moet u zeker niet met een hond komen, zelfs niet aangelijnd.

Terwijl we 25 meter afstand tot de koeien proberen aan te houden besluit de kudde om maar eens polshoogte te komen nemen. Nieuwsgierig staan ze even later op 1 meter afstand. Zonder problemen kunnen we passeren en worden we nagekeken. "Interessant wandelaars", hoor je ze denken.

Dit stuk wandeling is dus op eigen risico. We weten niet zeker of het een wandelpad is of verboden toegang. Mocht u meer informatie hebben dan horen we dat graag.

GPSwalking.nlDe Afgedamde Maas
De Afgedamde Maas is een oude tak van de rivier de Maas. Hij begint als een dode riviertak ten westen van Well en eindigt bij Woudrichem op de plek waar de Waal overgaat in de Boven-Merwede. Bij Wijk en Aalburg verbindt het Heusdensch Kanaal de Afgedamde Maas met de Bergsche Maas.

De scheepvaart in de Afgedamde Maas moet gebruikmaken van de Wilhelminasluis bij Andel. Dit is de enige waaiersluis in Nederland met een 'groene kolk', wat inhoudt dat de wanden van de sluiskolk met gras bekleed zijn. Op 18 augustus 1904 onthulde Koningin Wilhelmina het monument dat ter herinnering was opgericht.

GPSwalking.nlWaterleidingbedrijf Dunea pompt drinkwater voor zo'n 530.000 huishoudens uit de Afgedamde Maas.

Het is een mooie omgeving met prachtige vergezichten.

We komen uit bij de Oude Schans. Het lijkt een stuk bosgebied met een aantal brede sloten. De grond is drassig en door de stevige klei ook nog eens glad. Onze zolen zitten snel vol klein. Vogels fluiten hier volop.

GPSwalking.nlDe Oude Schans 
De Schans werd in 1589 opgeworpen in opdracht van de Spaanse overheersers, als verdedigingswerk van een losplaats aan de toenmalige Maas.

Deze vrij stromende rivier verlegde zijn loop regelmatig en zo ontstond een eiland. Sporen van deze oude rivierloop zie je in het gebied terug als een ondiepe geul. Ook vind je aangevoerd grind aan de oppervlakte.

De Schans is later ingericht als doolhof met een beplanting van sneeuwbesstruiken. Deze verwilderde planten komt u overal op uw wandeling nog tegen.

We komen weer in de bewoonde wereld. Een speeltuin met terras, huize Wielestein en Kasteel  Nederhemert volgen elkaar af.

GPSwalking.nlHuize Wielestein
Deze voormalige pastorie uit 1891 is in 1991 gerestaureerd. Het huis ontleent zijn naam aan de vijver: een wiel dat ontstaan is bij een dijkdoorbraak meer dan 400 jaar geleden.

Over de geschiedenis van Huize Wielestein is documentatie teruggevonden tot het jaartal 1564. In 1890 is het oorspronkelijke huis afgebroken en is er het huidige gebouw voor in de plaats gekomen. Rond 1904 is de serre aan de pastorie gebouwd en in 1991 is Huize Wielestein gerestaureerd en gerenoveerd. Onduidelijk is of het nieuwe gebouw op de contouren van het oude is gebouwd, gebruikmakend van de bestaande fundering.


Gevelsteen Huize Wielestein
Boven de voordeur is een gedenksteen aangebracht met de tekst: "De eerste steen gelegd 24 september 1891 door Elisabeth Anna Gerhardina Douairière Baronesse Van Nagell Van Nederhemert geboren Van Kretschmar 1 Corinthe 3:vers 11 Niemand kan een ander fondament leggen dat het geen gelegd is door Jesus Christus".

GPSwalking.nlKasteel van Nederhemer
Begin 1300 begon Jan van Hemert hier met de bouw van zijn ka steel, allereerst een drie verdiepingen hoge woontoren. Later werd deze door diverse eigenaren uitgebreid en aangepast. Deze verbouwingen gingen door tot ongeveer 1900.

Op 12 januari 1945 brandde het door Duitse officieren bezette kasteel af. De eigenaar en de plaatselijke bevolking waren geëvacueerd. In de 50er jaren kocht Staatsbosbeheer de kasteelruïne en delen van het Landgoed van de familie Baron van Wassenaer.

De ruïne is daarna verpacht aan de stichting 'Vrienden der Gelderse Kastelen'? die zich sterk heeft gemaakt voor het behoud en herstel van kasteel Nederhemert. Sinds 2005 is het gerestaureerd. Nu wordt een deel verhuurd aan Tele-BS, een ingenieursbureau dat grote organisaties zoals de gemeente Utrecht en Rabobank van dienst is met adviezen en software op het gebied van telecommunicatie. Daarnaast kent het kasteel een trouwzaal.

GPSwalking.nlWe moeten een stukje langs een wat drukke weg. Het is de enige mogelijkheid. Beneden langs de dijk loopt wel een pad maar die is verboden terrein voor wandelaars. Ook ligt er geen struinpad langs de Maas. Het is gelukkig niet al te druk en we kunnen ook door de berm lopen. 

We hebben vanaf de dijk wel een mooi uitzicht over de wereld. Prachtige vergezichten en fotogenieke plaatjes.

Dan komen kunnen we de luwte van een struinpad langs de Maas weer opzoeken. Dat bevalt beter.

GPSwalking.nlDe Maas
De Maas (Frans: Meuse) is een rivier in West-Europa. Doordat ze voornamelijk door regenwater gevoed wordt kan het waterpeil sterk variëren. De Maas ontspringt in Frankrijk en stroomt daarna nog door België en Nederland. In Nederland is de Maas de zuidelijkste van de grote rivieren en mondt ze in de Nederlandse rivierdelta uit in de Noordzee.

En na een lekker winderige wandeling door de Bommelerwaard komen we weer bij de auto waar we de klei van onze zolen peuteren.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Afgedamde Maas N51.7587 E5.1604
 • Alternatieve parkeerplaats N51.7461 E5.1859
 • Ammerzoden N51.7502 E5.2213
 • De Doornwaard N51.7565 E5.1702
 • De Schans N51.7500 E5.1531
 • Geen honden/hek N51.7504 E5.1823
 • Hervormde Kerk N51.7511 E5.2268
 • Kasteel Ammersoyen N51.7516 E5.2293
 • Kasteel Nederhemert N51.7535 E5.1541
 • Maas N51.7429 E5.2126
 • Nederhemert-Zuid N51.7497 E5.1459
 • Speeltuin terras N51.7499 E5.1490
 • Start/finish/parkeerplaats N51.7489 E5.2250
 • Veerhuis N51.7428 E5.2034
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.