Weerterbos - Hugterheide

Korte beschrijving

Het wandelgebied Weerterbos en Hugterheide ligt op de grens van Limburg en Noord-Brabant (NL). Het ligt in het noordelijkste puntje van het GrensPark KempenBroek. Het Weerterbos heeft de laatste jaren veel bekendheid gekregen door de aanwezigheid van edelherten. In de herfst trekken ze veel liefhebbers . aan die een glimp willen opvangen van de spectaculaire bronst. Al snel ontdek je dat het Weerterbos veel' meer te bieden heeft. Het is een erg gevarieerd gebied met oude, vochtige loofbossen, enkele mooie vennen en kleine heidegebieden. Aan de westelijke zijde wordt het Weerterbos geflankeerd door droge bossen van de Hugterheide. Hier en daar ontdek je nog een stukje heide. Het bos heeft in elk seizoen zijn charmes en wie zoekt naar de geluiden van de Geelgors, Kuifmees of Boomklever verveelt zich geen seconde.

Het gebied waar deze route doorheen gaat is gevarieerd en verveelt niet snel. Ook de paden onderweg zijn zeer gevarieerd. Soms liepen we over brede paden, soms langs de slootrand door het lange gras. Soms moesten we langs modderige stukken waar het glijden en glibberen was. Door de nattigheid onderweg kan de wandelaar veel last hebben van muggen. Vergeet de deet niet in de zomermaanden.


Kenmerken
Startpunt: Nederweert, Hoogbosweg
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.290184 E5.676398
Afstanden: 16, 10 km
Type: Beek, Bos, Peel, Water
Begaanbaar: Gedeeltelijk drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 06-05-2012

Route informatie

Een GPS wandeling van 16 km in de Weerterbossen.
Er is een verkorting van 10 km beschikbaar.
Ook is er een WPT-RTE route beschikbaar.
Honden mogen aangelijnd mee.
Onderweg komt u een horecagelegenheid tegen.
De route is vrij drassig, goede wandelschoenen zijn aan te bevelen.
In de zomermaanden is Deet geen luxe.Langere beschrijving

GPSwalking.nlBuienradar laat een flink regengebied zien die recht op ons land komt aangezet. Toch nemen we de gok en gaan op pad in de Weerterbossen. De regen blijft weg tot het einde van de wandeling. Dan hebben we al een heerlijk stuk wandelen erop zitten door een schitterend gebied.

Lekker rustig, veel variatie, veel vogelgeluiden, een ree die over de sloot springt en leuke, maar natte, paadjes. In de zomermaanden mag de Deet mee, want stilstaande nattigheid zorgt doorgaans voor een grote populatie muggen. Begin mei hebben we daar gelukkig nog geen last van.

GPSwalking.nlWe parkeren onze wagen op een rustige parkeerplaats. Van hieruit kunnen we op pad. Voor de wandelaars zonder GPS zijn er een aantal routes uitgezet.

Het Weerterbos
Het Weerterbos heeft een diep geworteld verleden. De bosdelen Achterste, Middelste en Voorste Hout leverde al in de zestiende eeuw eikenhout voor de lokale adel.

Het gebied was door de lage ligging oorspronkelijk drassig. Alleen op enkele zandkoppen was het droog. Door stevige ontwatering voor de landbouw is het nu lang niet meer zo nat. Veel planten en dieren zijn daardoor verdwenen. Er is nog steeds een natte kern met moerasbos. Van nature is dit het domein van zwarte els en zachte berk, nu groeien er ook grove den en populier.

GPSwalking.nlIn het aantrekkelijke landschap met zowel naald- als loofbos, open grasland en moeras broeden zeventig vogelsoorten. Op diverse plekken in het gebied zijn oude laagtes leeggeschraapt. Hierdoor is; er weer open water ontstaan met de plant- en diersoorten die daarbij horen. Het bos is door haar hoge ouderdom en de variatie zeer waardevol.

Natuurlijk bos - dood doet leven
Lange tijd bestonden delen van het Weerterbos uit eenvormige rijtjes dennen, sparren of populieren. Allemaal bestemd voor houtproductie. Het Limburgs Landschap werkt nu aan een meer natuurlijk bos met inheemse, boomsoorten als eik, berk en lijsterbes.

GPSwalking.nlEen natuurlijk bos is verder rijk aan open plekken en dood hout. Dood hout maakt in een natuurlijk bos soms meer dan een derde deel uit van al het hout. Bijna de helft van alle planten- en diersoorten heeft op een of andere manier dode bomen nodig. Denkt u daarbij aan paddestoelen, varens en mossen die groeien op omgevallen boomstammen. Honderden soorten insecten leven in vermolmd hout en zijn weer het voedsel van spechten. Die rijkdom is ook voor u aantrekkelijk.

GPSwalking.nlBlauwe bosbes
Op voedselarme plaatsen komt in de ondergroei blauwe bosbes voor. De bessen, die in juli en augustus aan de struik hangen, zijngeliefd bij vogels en vossen: Mensen kunnen ook volop genieten van blauwe bosbessen. Zonder bessen is de struik te herkennen aan zijn lichtgroene, fijn getande bladeren.

Rode bosmier: toprover onder de insecten
De rode bosmier bouwt zijn nesten op open plekken of langs de bosrand. Ze kunnen wel een meter hoog worden. De rode bosmier is een stevige jongen onder de mieren. Een kolonie kan uit meerdere nesten bestaan met wel 100.000 mieren. Zij ruimen per jaar miljoenen insecten op en zijn daarmee de belangrijkste 'rover' van het bos.

Rode bosmieren 'melken' trouwens ook bladluizen. Door met hun antennen over de luizen te strijken stimuleren ze dat deze een suikerrijk vocht afscheiden: honingdauw.

GPSwalking.nlHazelworm
Hij heet worm, lijkt op een slang, maar is een hagedis, de hazelworm. Hij is een van de slechts vier hagedissoorten die Nederland kent. De hazelworm, een poot-loze hagedis, kruipt hier rond in open bossen en kleine heideveldjes. Twijfelt u of u met een hazelworm heeft te maken of toch met een slang? Kijk hem - als u de kans krijgt - eens in de ogen. Knippert hij met de oogleden, dan is het een hazelworm. Slangen hebben namelijk geen oogleden. Als een hazelworm door een roofdier bij zijn staart gegrepen wordt, heeft hij een ontsnappingstruc. Een zwakke wervel, die voor dit doel al een haarscheurtje heeft, breekt doormidden. Later groei daar een nieuwe staart aan.

Gratis Uit en Thuisboek
Ook elders in Limburg liggen terreinen van Stichting het Limburgs Landschap;in totaal zo'n 60. Sinds 1931 kon de stichting heidevelden, bossen, landgoederen met kastelen en (vakwerk)boerderijen, water- en windmolens veiligstellen en u bent daar van harte welkom. AI deze fraaie landschappen staan beschreven in het 320 pagina dikke Uit en Thuisboek, vol wandelroutes, plattegronden en achtergrondinformatie. Als u de bescherming van de natuur door Het Limburgs Landschap.

GPSwalking.nlHet wandelgebied Weerterbos en Hugterheide ligt op de grens van Limburg en Noord-Brabant. Het ligt in het noordelijkste puntje van het GrensPark KempenBroek. Het Weerterbos heeft de laatste jaren veel bekendheid gekregen door de aanwezigheid van edelherten. In de herfst trekken ze veel liefhebbers aan die een glimp willen opvangen van de spectaculaire bronst.

Al snel ontdek je dat het Weerterbos veel meer te bieden heeft. Het is een erg gevarieerd gebied met oude, vochtige loofbossen, enkele mooie vennen en kleine heidegebieden. Aan de westelijke zijde wordt het Weerterbos geflankeerd door droge bossen van de Hugterheide. Hier en daar ontdek je nog een stukje heide. Het bos heeft in elk seizoen zijn charmes en wie zoekt naar de geluiden van de Geelgors, Kuifmees of Boomklever verveelt zich geen seconde. Het ruime aanbod van 8 wandelingen biedt voor elk wat wils.

GPSwalking.nlOnderweg zien we een aantal kale plekken. Op andere plaatsen liggen hoge bergen zand. Hier wordt stevig gewerkt.

Ruimte voor heide in het Weerterbos
Er worden bomen gekapt. Voor sommigen is dat schrikken. We rekenen op uw begrip, het wordt gevarieerder. We maken een open heidegebied met boomgroepjes voor heidefauna.

Waarom?
Bijzondere soorten als nachtzwaluw, boomleeuwerik, krekels en hagedissen hebben meer overlevingskansen als er voldoende oppervlakte geschikt heidegebied aanwezig is. Meer landschappelijke variatie geeft ook meer soorten. Daarnaast is afwisseling in het Weerterbos aantrekkelijker voor de bezoekers.

GPSwalking.nlPlanning Maart Open zone maken door naaldbomen weg te halen. Markante bomen en al geschikte leefgebied behouden.

Maart-April In de open zone pleksgewijs de strooisellaag weghalen (plaggen). De voedselarme bodem is dan basis voor nieuwe heideontwikkeling en open zand
.

Merkbaar
Er wordt gezaagd en de grote houtoogst- en plagmachines rijden in het terrein. Dus uit de buurt blijven van de machines. Afgezaagde stammen blijven even opgestapeld liggen. Niet op klauteren. Strooisel en takhout wordt plaatselijk opgeslagen Even rommelig. Het wordt later afgevoerd en hergebruikt. Paden zijn soms rul Vervelend. Zie ook www.limburgs-landschap.nl.

GPSwalking.nlEen gedeelte van de wandeling gaat langs slootkanten. Door het hoge natte gras zijn goede wandelschoenen aan te bevelen. Ook moet je uitkijken niet te struikelen, voor je het weet heb je een nat pak.

Grenspaal 'de oude Meulenstat van Hugten'
De naam van dit historische grenspunt herinnert aan de plaats ('stat') van de oud watermolen ('meulen') op de Sterkselse Aa. Het landgoed Hugten waartoe de watermolen behoorde was van 1223-1771 in handen van de cistercinsennnen-abaii van O.L. Vrouw te Roermond. Aan het einde van de twaalfde eeuw wordt de molen al genoemd maar aan het begin van de zestiende eeuw was de molen verdwenen. Later is er sprake van twee molenplaatsen.

GPSwalking.nlIn de middeleeuwen kwamen de grenzen van Hugten,  Granendonck (Budel-Maarheeze), Someren en het Land van Horne (Weert-Nederweert) hier bij elkaar De grens werd ooit aangegeven door een oude eik, de Kruiseik. Om een einde te maken aan de voortdurende grens verschillen werd besloten grenspalen te plaatsen. De grens werd getrokken van hier in rechte lijn op de Willibrordusput bij Meijel.

Op 19 augustus 1549 werd hier een paal geplaatst met daarop de wapens van Brabant (naar de kant van Someren) en van Horne (naar Weert).

GPSwalking.nlVanaf de Vrede van Munster in 1648 tot 1795 liep hier de staatsgrens van de Republiek der Verenigde Nederlanden (Staats-Brabant) met de Spaanse, later Oostenrijkse Nederlanden (waaronder het Limburgse gebied).

Deze plek is in de eeuwen daarna steeds de grens geweest, soms tussen landen of zoals nu tussen provincies. Zo komen op dit historische grenspunt nu de provincies Noord-Brabant en Limburg met de gemeenten Cranendonck, Someren en Nederweert bij elkaar.

In november 1717 werd de toenmalige grenssteen reeds voorzien was van twee ijzeren banden ter versteviging. In 1745 verving een 'bequaemen blauwen steen, eenen voet breet in 't vierkant' de totaal kapotte oude grenssteen. De toen geplaatste steen kunt u hier nog steeds zien. In 1916 werd pai naast het grenspunt het Sterksels Kanaal gegraven. De grenssteen werd in 1988 en 1997 gerestaureerd nadat deze door een ongeluk was afgebroken.

We zien in de verte een ree over de sloot springen. Te snel om de camera te pakken.

GPSwalking.nlWelkom in het Weerterbos
Beste wandelaar/fietser, sinds 2005 lopen er in een omrasterd deel van het Weerterbos tussen de 20 en 30 edelherten (mannetjes, vrouwtjes en een aantal kalveren). Het Weerterbos en de omgeving is een geschikt gebied voor het edelhert. In het kader van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt geprobeerd het edelhert zijn natuurlijke leefgebied in Nederland terug te geven.

De wandelroutes in het Weerterbos lopen door het omrasterde gebied, er zijn speciale doorgangen gemaakt voor menwagens, fietsers en wandelaars, zodat het natuurgebied voor iedereen toegankelijk blijft.

GPSwalking.nlWe lopen langs een plaats waar zoveel zand is weggehaald dat er een soort ven is ontstaan. Dat zand komen we een stuk verder weer tegen. Een hele berg waarvan al een gedeelte is weggereden.

Het Weerterbos een waterbos
Wist u dat het Weerterbos één van de brongebieden is van de Maas? Het Weerterbos ligt in een laagte. In deze laagte verzamelt zich grondwater, dat in omringende gebieden als regenwater is gevallen; als kwelwater komt het in het Weerterbos aan de oppervlakte. Van nature stroomde dit water heel traag naar de Maas.

GPSwalking.nlDe mens heeft echter een handje geholpen en de afvoer naar de Maas versneld. Dit gebeurde vooral na de Eerste Wereldoorlog. Door een stelsel van gegraven watergangen werd het natte gebied ontwaterd en geschikt gemaakt voor bosbouw en landbouw.

Via achtereenvolgens de Oude Graaf, het Sterkselsch kanaal, de Kleine Dommel en de Dieze wordt het water snel afgevoerd. Bij hevige regenval leidt dit regelmatig tot wateroverlast bij Eindhoven en Den Bosch. Het Waterschap Peel en Maasvallei en de Stichting het Limbuigs Landschap zijn samen met diverse partners druk in de weer om de natuurlijke 'spons-werking' van het Weerterbos weer te herstellen. De maatregelen zijn erop gericht dat het gebied meer en langer water kan vasthouden.


GPSwalking.nlAls moerassig gebied is het Weerterbos lang onherbergzaam gebleven. Dat dit gebied een van de laatste was waar in Nederland de wolf nog voorkwam, zegt genoeg. Het gebied zag er anders uit dan nu, het was voornamelijk loofbos. Op veel plekken bleef het hele jaar door water staan en er waren geleidelijke overgangen van nat naar droog en van bos naar openheid. Een heel ander beeld dan het huidige rechthoekige patroon van bosbouwperceeltjes met voornamelijk naaldhout. Hout dat hier van nature niet thuishoort.

GPSwalking.nlIn het Weerterbos leven edelherten 'op proef' in een omrasterd gebied. In Nederland kennen we 'de koning van het woud' vooral van de hoge zandgronden op de Veluwe.

Van nature kwam het edelhert echter ook voor in natte beekdalen en vochtige gebieden zoals het Weerterbos. Het edelhert zorgt voor een afwisselend landschap dat bestaat uit bos, fraaie brede bosranden met struiken en open plekken met grasland en heide. Veel dieren en planten voelen zich in zo'n gevarieerd landschap prima thuis. Met dit proef-MB project wordt onderzocht of herten in de toekomst weer deel uit kunnen maken van het gebied Kempen-Broek.

GPSwalking.nlDe naaldbossen worden geleidelijk omgevormd tot een gevarieerd bos en oude dichtgegroeide vennen zijn opgeknapt Zo zorgt Het Limburgs Landschap voor een natuurlijk Weerterbos waarin zeldzame vogelsoorten als de grote zilverreiger en de zwarte ooievaar weer een plek kunnen vinden. Ook de grote weerschijnvlinder en de kleine ijsvogelvlinder zullen naar verwachting in aantal toenemen.

Met een beetje geluk kunt u de herten vanaf de wildtoren gadeslaan. Daar vindt U informatie over de leefwijze van het edelhert. Spectaculaire taferelen doen zich voor tijdens de 'bronst', de paringstijd.

De mannetjes vechten in de maanden september en oktober om de heerschappij over de kudde. Ze maken dan een speciaal geluid om indruk te maken: het 'burlen. In deze periode worden jaarlijks burl-excursies georganiseerd.

Onderweg komen we veel nattigheid tegen. Zo gaat ons pad ten onder in een minatuurven. Maar geen nood, er is een omleiding gemaakt. Via een aantal berkenbruggetjes komen we langs de natte plaats.

GPSwalking.nlDan komen we bij de enige horecagelegenheid op deze route. De Daatjeshoeve is een bezoek zeker waar. Een leuk terras, een kleine expositie over de luchtoorlog, en een expositie antiek en curiosa.

Buiten staat een informatiebord waar we enige achtergrondinformatie inclusief "reclame" kunnen lezen.

Daatjeshoeve
Hier, aan de rand van het Weerterbos, bent u aangeland bij de Daatjeshoeve. Het pand is in de vorige eeuw gebouwd door de Weerter industrieel 'Waltje' Gruijthuijsen voor zijn vrouw, die 'Daatje' heette. Daarmee is de naam van de hoeve wel verklaard.

GPSwalking.nlRustpunt in het groen
Na grondige renovatie is de Daatjeshoeve sinds april 2009 in gebruik als geliefde pleisterplaats voor diverse fiets- en wandelroutes, maar steeds meer mensen vinden het ook een unieke locatie als ze wat te vieren hebben.

Een verjaardagfeestje, een uitje met de vereniging, een jubileum. Wat wil je nog meer dan een puur natuurlijke ambiance? Als het verblijf in de natuur hongerig en dorstig heeft gemaakt ben je bij de 'Daatjeshoeve' helemaal aan het juiste adres. De menukaart biedt een ruime sortering en voor elk wat wils.

GPSwalking.nlIn vogelvlucht ligt de hoeve maar 2 kilometer van bet bekende Grenskerkmonument. Er loopt een unieke wandelroute, dwars door het edelhertengebied in Weerterbos, langs de 'Daatjeshoeve'.

Langs deze route ligt ook een uitkijktoren die een prachtig uitzicht bied over een unieke gebied De ruimtes van de hoeve worden op een alternatieve manier verwarmd met houtsnippers die uit nabije Weerterbosssen afkomstig zijn.

GPSwalking.nlOp het terrein van de Daatjeshoeve is een permanente expositie ingericht met betrekking tot de luchtoorlog in dit gebied. Deze is dagelijks geopend en te bezichtigen tijdens de openingstijden van de Daatjeshoeve. Meer informatie vind u op de website http://www.daatjeshoeve.nl/expositie-luchtoorlog.html.

Vooral de curiosaverzameling is leuk. Een geweldige hoeveelheid wekkers en miniatuurauto's komen we tegen.

We drinken even een kop koffie. Wel binnen want buiten regent het intussen stevig door. Geen probleem, want we zijn bijna bij de auto.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Alternatieve Parkeerplaats N51.3028 E5.6380
 • Boomstammetjesbrug N51.3082 E5.6880
 • Bruggetje oversteken N51.3106 E5.6774
 • Daatjeshoeve N51.2991 E5.6795
 • Grenspaal N51.3150 E5.6720
 • Hugterheide N51.3126 E5.6513
 • Nieuw ven N51.3144 E5.6822
 • Oversteken N51.2936 E5.6629
 • Start/finish/parkeerplaats N51.2901 E5.6763
 • Uitzichtspunt N51.2984 E5.6527
 • Weerterbossen N51.3038 E5.6643
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.