Route du Blizon

Korte beschrijving

Zomervakantie 2012 waren we te gast bij B&B / mini-camping Art de Vivre in de Brenne in Frankrijk. Een gezellige en enigzins Bourgondisch plek om de Brenne te verkennen. Vogelaar en natuurgids Geert Engels weet de mooiste plekjes te vinden, kan uren over zijn gebied vertellen en trok er regelmatig als gids met zijn gasten op uit. Intussen is de B&B helaas gesloten maar zijn er gelukkig andere mogelijkheden om te verblijven in deze streek.

De Fransen noemen La Brenne "Le mystérieux Pays des Milles Etangs".... het mysterieuze land van de duizend meren. In de middeleeuwen begonnen monniken met de aanleg van meren voor de irrigatie van landbouwgronden en het kweken van vis. En de natuur deed de rest. Het resultaat: een mozaïek van ruim 4000 meren en meertjes, moerassen, bossen, weilanden, heidevelden en houtwallen in het hart van Frankrijk. Er komen meer dan 40 orchideeën voor, honderdvijftig soorten broedvogels en honderdtien andere soorten trekvogels. In en rond de meertjes komen boomkikker, moerasschildpad en diverse soorten slangen voor. Extensief beheerde graslanden zijn botanische schatkamers (40 soorten orchideeën) en bevatten een rijke libellen-, sprinkhanen- en vlinderfauna.


Kenmerken
Startpunt: Blizon (Fr)
Startlocatie: Indre , Frankrijk
Coördinaten N46.740539 E1.224139
Afstanden: 13, 9, 4 km
Type: Bos, Visvijver, Ven, Vergezicht, Water
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 24-08-2012

Route informatie

Een GPS wandeling van 14 km bij Etang le Blizon in de Brenne (Frankrijk).
De wandeling is goed begaanbaar en bestaat uit een 2-tal lussen die ook afzonderlijk gelopen kunnen worden.
De grote (en mooiste) lus is 9 km lang.
De kleine lus is 4 km lang.
Onderweg komt u langs 2 vogelkijkhutten, een verrekijker is aan te raden.
Onderweg komt u geen horeca tegen.
Er is ook een WPT-RTE route beschikbaar.
Soms is het goed uitkijken welk pad te nemen. Zo komt u in de grote lus eerst langs een visvijver waarbij u boven over de dijk kunt lopen, of het pad onder langs de dijk kunt nemen. Het mooiste is om boven over de dijk te gaan, maar dan moet u later over een prikkeldraad klimmen. In het tweede geval besloten we om langs een visvijver te lopen waardoor we even verder onder het prikkeldraad door moesten. Beide punten zijn rood gemarkeerd in onze route.Langere beschrijving

GPSwalking.nlWe brengen onze zomervakantie 2012 door op de kleine mini-camping van B&B Art de Vivre in Belabre (Frankrijk). Intussen is de B&B helaas gesloten maar zijn er gelukkig andere mogelijkheden om te verblijven in deze streek.

We starten met de eerste kennismaking met De Brenne bij Blizon. Vanuit hier kunnen we een aantal visvijvers bekijken en een paar vogelkijkhutten bezoeken.

Direct bij de parkeerplaats komen we al een bord tegen met "Au revoir". De tekst eronder is gelukkig ook in het Engels: "In een vorig leven, kan een libel larve een kikkervisje hebben verslonden. Dat is het leven"

GPSwalking.nlDe wandeling is maar 14 km, maar doordat we vaak stilstaan om vogels te spotten en enige tijd doorbrengen in de vogelkijkhutten duurt deze tocht een groot deel van de dag. De wandeling bestaat uit een tweetal lussen die telkens weer op de parkeerplaats uitkomen. De grote lus is het mooist.

Onderweg komen we de nodige vogels tegen maar ook veel vlinders. Een verrekijker is aan te bevelen.

We gaan op pad.

GPSwalking.nlDe Brenne
Het gebied van de Brenne ligt in midden Frankrijk, ten westen van de plaats Châteauroux. Het gebied is bekend vanwege de ruim 4000 visvijvers. Alleen al het eigenlijke, centrale vijvergebied (la Grande Brenne) meet van oost naar west zo’n 36 km en van noord tot zuid ca. 25 km. Het gebied is ruim 1660 km2 groot. In het gebied liggen tussen de 2000 en 4000 vijvers met een totale oppervlakte van meer dan 9.000 ha. En daaromheen liggen nog massa’s vijvers, verspreid over nog duizenden hectaren. De meeste vijvers zijn relatief recent ontstaan. Ruim 50 jaar terug waren er nog maar 1000 vijvers. Het gebied wordt ook wel aangeduid als "Pays des Milles Etangs".

GPSwalking.nlTussen het jaar 0 en 1000 werd er in dit gebied ijzererts gewonnen. Men begon eerst op kleine schaal ovens te bouwen waarin men voornamelijk haagbeuk stookte. Hierdoor werd de temperatuur hoog genoeg om het ijzer uit de steen te winnen. Naarmate er meer ovens kwamen werd er ook meer hout verstookt. Dit ging door totdat er in de Brenne bijna geen boom meer over was. Door het ontbreken van stookhout kwam er een einde aan het winnen van ijzererts. In het landschap zijn hier en daar nog kleine heuvels te zien waarin ijzerhoudend gesteente zit.

GPSwalking.nlToen er weinig tot geen begroeiing meer over was in De Brenne werd het gebied veel natter. Grote bomen kunnen per dag tot 15000 liter water verdampen. Dit gaf mogelijkheden tot het kweken en vangen van vis in visvijvers. En zo ging met van de winning van ijzererts over op de visteelt. Eerst bescheiden maar later kwamen er steeds meer vijvers.

In de middeleeuwen werden de visvijvers/meren in dit gebied door monniken van de daar gelegen abdijen, maar ook door de adel en door de lokale bewoners gemaakt. Er werdendijken aangelegd om vis te kweken, de schrale grond te verbeteren en om over waterreserves te beschikken voor het vee.

GPSwalking.nlVanaf 1800 worden deze visvijvers drooggelegd in verband met gezondheid van de bevolking op last van de autoriteiten. Door het stilstaand water zouden er teveel muggen komen en ontstond er gevaar voor malaria. Dat droogleggen duurde tot begin 1900 waarna de visvijvers weer gebruikt konden worden voor visserij. Beetje bij beetje krijgen de visvijvers hun huidige aanzien.

De reden waarom la Brenne zo goed bedeeld is met vijvers is geologisch. Grote delen van Brenne werden bedekt door Tertiaire kalkafzettingen waarvan de bovenste laag verweerd is tot vette klei (de zogenaamde ‘grès’). Deze lagen zijn gedurende het meer recente Quartair grotendeels geërodeerd, waardoor een golvend landschap is ontstaan met depressies en getuigenheuveltjes. Deze laatste (les buttons) zijn de restanten van de oude grès, die op plaatsen waar het substraat meer verhard was niet zijn weg geërodeerd.

GPSwalking.nlGemiddeld gezien is de bodem dus veelal zanderig (zuur), maar gezien grès een wisselende fractie kalk kan bevatten, zijn er soms ook basische plekken. Net deze combinatie van zandige bodems, die snel uitdrogen in de zomer, en depressies die het water lang vasthouden, geeft aanleiding tot een uitermate divers landschap.

De mens heeft hier zijn stempel gedrukt. Dijken werden aangelegd om grotere vijvers te creëren. Visteelt was (en is) nog steeds de belangrijkste economische activiteit in de regio. Visvangst, landbouw en jacht zijn tot op vandaag essentiële activiteiten. Het gebied kent maar weinig bewoning. Ook hier echter speelt de toenemende privatisering parten. Gelukkig heeft de creatie van het Parc Naturel Régional de la Brenne toch geleid tot een steeds betere samenwerking met de private eigenaars.

GPSwalking.nlBij de sluizen kun je prima het verval naar de volgende lagergelegen vijver zien. Via beken gaat het water naar de volgende vijver. Een overloop zorgt ervoor dat de vijver niet te vol kan komen te staan. Hierdoor zouden de dijken overspoeld kunnen worden. Eén keer in de 10 jaar blijft een vijver langere tijd helemaal leeg staan zodat er onderhoud gepleegd kan worden.

In de foto hieronder is de overloop goed te zien. Om natte voeten te voorkomen is er een bruggetje aangelegd.

De visvangst kent een jaarlijks ritueel. In oktober worden in de laagstgelegen visvijvers de sluizen opengezet. In ongeveer 2 weken tijd stroomt het water grotendeels weg. Rond de sluis is de vijver het diepst en hier komt alle vis samen. Gespecialiseerde visbedrijven komen dan de vis vangen. Kleine of oude vissen blijven achter, de overige vis wordt gesorteerd en verwerkt. Als de vijver leeggevangen is wordt in de naastgelegen hoger gelegen vijver de sluizen opgezet. Het water van die vijver loopt dan in de vijver die net leeggevangen is. Hierdoor wordt de lager vijver weer gevuld met water.

GPSwalking.nlAlle vijvers staan in verbinding met elkaar door middel van beken. Tussen oktober en april worden alle vijvers "droog gezet", leeggevist en weer gevuld met water vanuit een hoger gelegen vijver.
De Brenne kun je omschrijven met één enkel woord: verscheidenheid. Afwisseling binnen de vele biotopen die je in natte gebieden kan hebben, overgangen tussen droog en nat, zuur en basisch, beschaduwd en zonnig, zand en kalk en meer kleiige bodem, open en dichtgegroeid, lage en hoge vegetatie enz. En daar een grote afwisseling aan biotopen resulteert in een hoge biodiversiteit. 1600 Soorten planten, 62 libellen, liefst 27 amfibieën & reptielen, ruim 260 vogelsoorten en vele vlinders.

BGPSwalking.nlij het overloop is vanaf het bruggetje goed te zien hoe het water zand afzet. Als je een luchtfoto van een delta neemt zie een zelfde plaatje. Hier is zo'n "delta" op een paar vierkante meters zichtbaar. Je kunt het mooi zien vanaf het bruggetje.

De meren in La Brenne zijn het leefgebied van de Europese Moerasschildpadden. Ze worden daar La Cistude genoemd. Deze schildpad leeft in stilstaand, zoet water. Ze hebben een voorkeur voor ondiep water met een glooiende oever. Door dit soort oevers kunnen ze eenvoudig het water

GPSwalking.nlDe Europese Moerasschildpad is een alleseter. Een groot deel van het voedsel bestaat echter uit visjes, salamanders, kikkers en andere waterdieren. De schildpad heeft zeer scherpe en krachtige kaken en klauwen, waarmee ze een prooi gemakkelijk kunnen vangen en opeten.

De Brenne kenmerkt zich door een aaneenschakeling van natuurlijke milieus: vijvers (met het dieper water, de oevervegetaties en de rietvelden), weiden en schrale hooilanden, braakland en struikgewas, heidevelden, verbossende ruigtes en hagen, bossen en wouden, beekvalleien en tenslotte bewoonde gehuchten. Elk van deze milieus heeft een eigen en vaak specifieke fauna en flora, en net dat maakt la Brenne tot zo’n unieke plek. Vooral omdat zowat alle denkbare overgangen tussen vrijwel al deze milieutypes er wel ergens aanwezig zijn.

GPSwalking.nlDe Brenne wordt gekenmerkt door verschillende landschapsvormen:

 • La grande Brenne: dit noordelijke deel van de Brenne is vrij vlak met een afwisseling van weiden, bossen en ontelbaar vele meren. Vandaar dat deze streek ook wel bekend staat als Le Pays des mille étangs.
 • De vallei van de Creuse: deze rivier is de scheidingslijn tussen het noorden en het zuiden van de Brenne. Stroomopwaarts Le Blanc is de vallei open met beboste, lichte hellingen waarlangs men kastelen, abdijen en watermolens aantreft, meer stroomafwaarts slingert de Creuse zich door uitgesneden krijtrotsen met steile wanden.
 • La petite Brenne: het zuidelijke deel van de Brenne is meer heuvelachtig, meer bebost en telt minder meren, in het uiterste zuiden vindt men een typisch bocagelandschap zoals ook in Normandië.

GPSwalking.nlOnderweg kwamen we schitterende vlinders tegen. Door de vele planten en bloemen langs de paden is het een komen en gaan van vlinders, libellen, kikkers, sprinkhanen en andere dieren.

Sinds 1989 heeft De Brenne een status als “Regionaal Park'. Het gebied wordt gezien als een uitzonderlijke locatie voor vogels met meer dan 260 geregistreerde soorten waarvan er 150 broeden in het park. Het is niet alleen vogels die hier veelvuldig voorkomen, maar het gebied is een thuis van een overvloedig aanbod van vlinders, libellen en zelfs schildpadden. Het plantenleven is zeer veelzijdig, variërend van orchideeën om grote rietvelden aan heide en oude eiken. De bossen en heidevelden zijn een natuurlijke schuilplaats voor everzwijen, reeën en edelherten.

GPSwalking.nlVeel natuurliefhebbers en vogelaars hebben De Brenne tot hun jaarlijkse bestemming gemaakt en maken gebruik van de talloze observatiepunten verspreid over het park.

Al weer te snel kwamen we terug bij de auto. Dit was een fraaie route waarmee we een goede introductie hebben gekregen van de Brenne en de vele visvijvers die er onderweg te zien zijn.

Op de route liggen twee vogelkijkhutten. Een derde is te bereiken via de weg en kan het beste op de terugweg bezocht worden.

POI's

 • Kies het pad N46.7553 E1.2240
 • Onder het prikkeldraad door N46.7537 E1.2082
 • Sluizen N46.7427 E1.2238
 • Start/finish/parkeerplaats N46.7405 E1.2241
 • Uitkijkpunt N46.7563 E1.2098
 • Vlinders N46.7615 E1.2171
 • Vogelkijkhut 1 N46.7315 E1.2298
 • Vogelkijkhut 3 N46.7395 E1.2192
 • Vogelkijkhut Foucault N46.7276 E1.2329
 • Étang Barineau N46.7293 E1.2317
 • Étang Des Épinettes N46.7569 E1.2242
 • Étang Du Blizon N46.7428 E1.2275
 • Étang Massé N46.7387 E1.2176
 • Étang Pèchevreau N46.7502 E1.2308
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.