Kessel - Fort Heide en Vogelzangpad

Korte beschrijving

We krijgen van de VVV een uitnodiging om in een ongekend mooi en afwisselend landschap deze GPS-wandelingen uit te zetten nabij Nijlen in België, gelegen ten oosten van Lier. Het wordt een samenvoeging van het Fort-, Heide- en Vogelzangpad. We gaan u verrassen. Zo mooi! Het prettige van deze wandelingen is, dat ze zo dicht bij de bewoning liggen.

Langs de Kleine Nete vallen de natte Beemden met vele visvijvers op; restanten van overstromingen. Hoe verrassend is het dan als we nog geen 500 meter naar het zuiden droge zandheuvels en grazende schapen op de paarse heide zien? Goed, een drukke verkeersweg en spoorlijn brengen onze gedachten naar moderner tijden, alhoewel, het Fort dwingt ons de historie op te halen. Een historie di ebegint bij de geologische structuur en langzaam opbouwt tot de effecten van de zee op de regenval. Er wordt een unieke biotoop geschapen.

En zo, beste wandelaar, neem ik u mee op weg naar de oorsprong van deze zeer uiteenlopende onderwerpen: de vijvers, het fort, de hei en het spoor. Kom, ik nodig u uit om òns spoor te volgen.

Ga mee op deze wonderlijke tocht.
 


Kenmerken
Startpunt: Kessel: parkeerplaats Lindekensbaan (84)
Startlocatie: Antwerpse Kempen , Belgie
Coördinaten N51.157121 E4.631162
Afstanden: 14, 8, 5, 3 km
Type: Bos, Cultuur, Hei
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 10-09-2012

Route informatie

GPS wandeling van 14 km bij Kessel (B)
Er zijn verkortingen van deze wandeling 3, 5 en 8 km beschikbaar.
De paden zijn zeer goed begaanbaar – veelal verharde weg.
Deze route is geschikt voor scootmobiel.
Er zijn onderweg enkele horecagelegenheden.
Er staan bankjes op de Kesselse Heide en in het Hoogbos.
Van de wandeling is een GPS Track en een GPS Route aangemaakt.

 Langere beschrijving

GPSwalking.nlSTART/PARKEREN/FINISH N51 09.427 E4 37.870
De druk bezochte parkeerplaats aan de Lindekensbaan ten oosten van Kessel is goed aangegeven. Een moeilijke keuze dient zich aan: Van hieruit starten drie afzonderlijke met paaltjes aangeduide wandelingen, het Fortpad van 5 km, Heidepad van 3 km en Vogelzangpad van 8 km. Van elk is een track uitgezet, maar wij combineren dit tot een geheel van 14 km.

Meteen al in oostelijke richting gaan we over stuifzand. Natuurlijk, we zijn in de Kempen, maar waar komt dat zand vandaan? We zien dat niet terug in de Ardennen of in de polders van Vlaanderen. We horen dat hier bij Nijlen vele haaientanden en andere artefacten aan de oppervlakte gevonden zijn. Dat duidt op zeewater.

GPSwalking.nlKempens Stuifzand N51 09.538 E4 37.927
Het ietwat geel-rood gebleekte zand is tijdens en na de IJstijden vanuit noordelijke richtingen aangewaaid. Immers, een dik ijspak betekent een laag zeeniveau. Van de Noordzee is nog geen sprake – we kunnen te voet naar Engeland. Over de koude kale vlakte waait een straffe noordwestelijke wind, die de zandkorrels voortjaagt. Het fijnere lichtere stuifzand waait verder naar het zuiden. Dat kennen we nu als löss, kleiachtig en vetter – zeker na regenval. Maar hier blijven de grovere zandkorrels liggen als duinen, die we kennen van de Sahara. Als het hier regent verdwijnt dat water meteen tussen de grove korrels, waardoor we dat als minder vruchtbare grond betitelen. Deze zandlagen, soms wel 10 meter dik, kenmerken de Kempen.

GPSwalking.nlKesselse Heide N51 09.775 E4 38.068
De Kesselse Heide is een provinciaal domein met landschappelijke waarde in Kessel, een deelgemeente van het Belgische Nijlen. Het domein heeft een oppervlakte van 43 ha. De Kesselse Heide is opgericht in 1978 en is sinds 1996 een beschermd landschap.

In het broedseizoen is het domein gesloten vanwege de vele beschermde vogelsoorten die hier hun biotoop hebben. Het is een heide-veen gebied op de grens van de Kempen en de alluviale gronden van de vallei van de Kleine Nete. Er zijn enkele vennen gelegen op het domein. Op de Kesselse Heide is er een begrazingsproject met een vijftigtal schapen zodat de ongewenste grassen op een natuurlijke manier verwijderd worden.

GPSwalking.nlEr is een bezoekerscentrum bij het gehucht "Kessel-Station". Het domein is uitgerust met bewegwijzerde wandelpaden, een kinderspeeltuin en pic-nic faciliteiten.

In de helft van de 19de eeuw werden de Kesselse Heide en het Hoogbos, net als vele andere delen van de Kempen, herbebost met grove den, nuttig hout voor de mijnbouw. Tijdens de beide wereldoorlogen werden die mastenbossen echter gekapt en vanaf toen kreeg de heide weer kans zich uit te breiden.

GPSwalking.nlAl spoedig komen we op een kruising in het track. Daar neem ik u mee naar het zuidelijk gelegen Hoogbos. Na dat stukske natuur kruisen we de spoorlijn om bij het Fort van Kessel te komen.

Woeste gronden N51 09.585 E4 38.089
Op deze woeste gronden ontwikkelt zich na de IJstijden een eikenberkenmengbos. Loofbos met berk en eik, verder naar het zuiden ook met beuk. Deze bossen worden in de vroege middeleeuwen platgebrand tot landbouwgronden. Na gebruik worden de akkers verlaten. Als daarna het bos intensief gerooid wordt voor brandstof en voor bouwmateriaal ontstaat er door de eeuwen heen een totale ontbossing, die leidt tot grote heidevelden met vennen en enkele beken.

GPSwalking.nlDe hooggelegen droge heide wordt dan gemeenschapsgrond, benut voor begrazing met schapen en door bijen geleverde honing, lange tijd de enige zoetstof voor de boeren. Langs de beken op de hogere delen zien we vaste bewoning in de vorm van driehoekige gehuchten ontstaan met graasgronden op de beemden bij de rivier voor het vee en door met stalmest uit de potstal bemeste akkers op de hogere gronden voor weinig eisende gewassen zoals rogge, boekweit, spurrie (veevoeder), rapen en – later – aardappelen. Deze humusrijke zwarte grond hoogt door de eeuwen heen de akkers tot wel een meter op.

GPSwalking.nlHoogbos N51 09.555 E4 38.336
Het Hoogbos is in 1981 door de gemeente Nijlen aangekocht en in 2005 in beheer gegeven aan de provincie Antwerpen. Dit 7 ha groot natuurgebied heeft een belangrijke educatieve waarde. Door kap- en plagwerk tracht men hier twee verschillende biotopen in hun oorspronkelijke staat te herstellen. Nu kunnen de struikheide en de talrijke korstmossen terug welig tieren op de hoger gelegen gedeelten en in de lager gelegen gedeelten bloeit de dopheide weer rijkelijk. Ook de ronde zonnedauw groeit en bloeit hier na vele jaren afwezigheid. Vanuit de bijenstal vliegen honingbijen over de zich herstellende heide.
Langs het natuurleerpad van 1,5 km vind je op geregelde afstandeninformatiebordjes over de planten en de dieren die hier leven.

GPSwalking.nlSpoorlijn 15 N51 09.265 E4 37.908
Spoorlijn 15 is een Belgische spoorlijn die Antwerpen met Hasselt verbindt. Het is een samenraapsel van verschillende secties van andere spoorlijnen in de Kempen.

Het oudste stuk dateert van 19 april 1855 en is het stuk tussen Lier en Herentals (als onderdeel van de lijn Lier-Turnhout, toen aangeduid als spoorlijn 14). Op 6 juli 1864 werd de lijn uitgebreid richting Antwerpen, als onderdeel van de lijn Antwerpen-Aarschot. Op 20 juli 1866 werd de sectie tussen Hasselt en Houthalen opengesteld, toen was het onderdeel van de lijn Hasselt-Eindhoven, vanaf Houthalen tot de Nederlandse grens aangeduid als spoorlijn 18.

Op 27 mei 1878 werd het traject tussen Herentals en Mol geopend, als onderdeel van de IJzeren Rijn tussen Antwerpen en Mönchengladbach. De spoorlijn is circa 90 km lang en grotendeels dubbelspoor. Max snelheid is 120 km/h. In elke richting passeren vier treinen per uur.

GPSwalking.nlStelling van Antwerpen N51 09.113 E4 37.637
Het Fort van Kessel maakt deel uit van de buitenste verdedigingsgordel van de stad Antwerpen tegen mogelijke vijanden. Al in 1859 was besloten dat Antwerpen als Nationaal Reduit geschikt was als laatste verschansing tot er hulp vanaf zee kon komen. Daartoe werden rondom de stad een fortengordel bestaande uit Brialmontforten, een belegeringsomwalling en innundatiegebieden aangelegd. In totaal 21 forten en 12 schansen.

Fort van Kessel is tussen 1909 en 1912 op de plaats waar voorheen een uitgestrekte hoeve stond. De bewapening bestond uit twee 15cm kanonnen met een bereik van 7 km en verder twee koepels voor 12cm houwitser en vier koepels voor een 7,5cm kanon.

GPSwalking.nlTijdens de Eerste Wereldoorlog N51 09.068 E4 37.795
Tijdens de Eerste Wereldoorlog telde het fort 330 manschappen. En alhoewel de verwachting bestond, dat het fort niet ingenomen kon worden, zette op 4 oktober 1914 het Duitse leger hun zwaarste kanon in, de Dikke Bertha, een 42cm houwitser geschut en de 30,5cm Motor Moser. Vanaf 8,5 km werd het fort vol geraakt. 123 granaten maakten dat de mannen het fort ontvluchtten. Ook aan het begin van de Tweede Wereldoorlog was de rol snel uitgespeeld en werd al op 16 mei 1940 verlaten.

GPSwalking.nlDaarna is het nog bewoond geweest tot 1974, waarna het overgedragen is aan de toenmalige gemeente Kessel. Het ligt nu in een recreatiegebied en doet het vooral dienst als een overwinteringsplaats voor vleermuizen.

Haaientanden N51 09.028 E4 37.565
Bij het fort werden tanden van haaien en andere zeevissen gevonden. En dat wijst op invloeden van de zee. Inderdaad heeft men kunnen vaststellen dat in het Pleistoceen de zee tot hier (en niet verder) gekomen is. Veder naar het oosten werd de bodem reeds eerder opgeheven met als hoogtepunt het middelgebergte van de Ardennen.

GPSwalking.nlNa deze rustige omgeving keren we terug langs het spoor. Na de oversteek passeert u het onthaalpunt van de Kesselse Heide N51 09.376 E4 37.691.

Tegen het einde zullen hier weerom terug kunnen keren. Nu blijven we echter de weg vervolgen. Tegen het einde van die weg zien we links enkele wonderschone huiskes. Maar aan de linkerkant staat een heel bijzonder boerderijtje.

Verderop komen we in de buurt van ’t Steentje en daarna ’t Sas van Badhuis. Twee mogelijkheden om even bij te komen. We vinden het nog te vroeg. Nou ja, maandag gesloten. Kom we verlaten het Fort en zetten de pas erin.

GPSwalking.nlVogelenzang N51 09.500 E4 37.327
Op nummer 52 staat een vrijstaand langgestrekt hoevetje onder een zadeldak uit het midden van de 19e eeuw. Het stond toen al op kaarten vermeld als Hoeve Vogelenzang. De lagere aanbouwsels hebben een lessenaarsdakje. Dit huis staat op de lijst van bouwkundig erfgoed.
523-19.

‘t Steentje N51 09.379 E4 37.286
We komen nu langs enkele tavernes waar we even kunnen genieten van het heerlijke Belgische bier. t Steentje is gelegen in Kessel te midden van weiden en bossen. Ideaal om te genieten van alles waar we zo van houden. Rust, een gezellige babbel, een goed glas wijn en natuurlijk lekker eten.

GPSwalking.nlGastvrouw Brunhilde is de aangewezen persoon om al je vragen te beantwoorden en om je te informeren over al deze culinaire edelstenen. Laat je smaak je leiden, om te genieten in het rustieke en gezellige interieur waarbij de schilderijen aan de muur je meenemen naar de natuur.

Leuk om weten: de allerkleinsten kunnen hier ook ezel rijden!

Kessel N51 09.246 E4 36.749
We komen aan de rand van Kessel. In de twee kernen Kessel-Dorp en Kessel-Statie wonen ruim 7000 inwoners. Het was een zelfstandige gemeente tot 1976. Nu is het een deelgemeente van gemeente Nijlen.

GPSwalking.nlBadhuis van Miel van ’t Sas N51 09.459 E4 36.628
Bij de brug van het Netekanaal en de Kleine Nete werd door de toenmalige eigenaar Boske (of Frans) VRANCX, met de idee gespeeld om er een zwemgelegenheid te realiseren.

En zo gezegd, zo gedaan werd in 1896 met het aanbrengen van stuwbalken onder de brug, vanaf de late lente tot september een heuse plage geschapen.

Een jaar later, nl in 1897 werd het drankhuis gebouwd. Het kreeg de franstalige benaming " Maison des Bains" omdat de bourgeoisie van destijds graag frans praatte. “Dat was ooit de verzamelplaats van Kempense zeelieden die hier samenkwamen voor of na de wilde vaart.”

GPSwalking.nlOok de zeeman van Nijlen is daar vaak geweest. “Hij monsterde af na drie jaar wilde vaart, int zijn centen en gaat te voet naar Nijlen, waar zijn ouders wonen. In Kessel schiet hij een vrouw te hulp die door struikrovers overvallen wordt.

Daarna stapt hij een afspanning binnen waar hij merkt dat hij tijdens het gevecht met de struikrovers een meswonde heeft opgelopen. Omdat de kastelein hem beschuldigt, wordt hij door de rechter ter dood veroordeeld. Uiteindelijk wordt hij door Keizer Karel gered.”

Vanaf ’t Sas gaan we omhoog. De dijk op. Ons vallen enkele sluizen op die de verbinding vormen tussen de rivier en de laag gelegen beemden. Het is hier dat we de Kleine Nete zien. Getemd nu.

GPSwalking.nlVroeger zal dat anders geweest zijn. Eb en vloed doen zich hier gelden; beemden staan bekend als natte ondergelopen gronden. We zien dat aan de vele vijvers, die hier overal aanwezig zijn als viswateren. Nee, geen haaientanden meer nu, maar een uniek stuk visrijke beek. We gaan het zien. Water in overvloed. Dus.

Kom, over anderhalve kilometer krijgen we rust. Tot zover zien de fietsers ons als trage verstoring op hun weg.

Overigens, de achterliggende hoge brug gaat over het Netekanaal.

GPSwalking.nlKleine Nete N51 09.528 E4 36.664
De Kleine Nete ontstaat als een regenrivier uit kleine beekjes op de zandgronden bij Retie en Mol en slingert als rivier door het landschap. Het is die beek die een grote invloed heeft op deze omgeving. Maar niet alleen vanuit het oosten, ook vanuit het westen doen zich invloeden gelden.

Doordat de Schelde in open verbinding staat met de Noordzee is de Nete, als zijrivier van de Schelde onderhevig aan de eb- en vloedwerking. Op gezette tijden stuwt de vloed het water in de rivier op tot in Grobbendonk. Het verschil is hier niet groot, zo rond de dertig centimeter. Maar in tijden van veel neerslag komt vanuit het achterliggend gebied veel regenwater. En dat kan samen met de opkomende vloed het debiet van de rivier opstuwen tot het dubbele.

In het verleden heeft dat geleid tot overstromingen.

GPSwalking.nlSteenbeemden N51 09.590 E4 36.837
Deze vroegere vloeibeemden herbergen een zeldzame fauna en flora van waterrijke gebieden. In het deelgebied 't Zomerklokje groeit de gelijknamige zeldzame plant, die wat gelijkt op een sneeuwklokje.

De Netevallei is ook een thuis voor watervogels zoals wintertaling en blauwe reiger. Ze herbergt ook planten die graag groeien op heel natte plaatsen langs kleine rivieren, zoals bijvoorbeeld moesdistel en lange ereprijs. Het systeem van vloeibeemden is een oude landbouwtechniek, waarbij hooilanden langs rivieren regelmatig bevloeid werden met vruchtbaar makend rivierwater. De bevloeiing zorgde voor een hogere hooiopbrengst. Dit systeem raakte echter in onbruik.

Natuurpunt De Wielewaal probeert sinds 1985 door aankoop en beheer de rijke biodiversiteit van vroeger te herstellen. In de Steenbeemden grazen Galloway- en Aubracrunderen, die door hun graasgedrag het landschap open houden.

GPSwalking.nlBevloeiing N51 09.744 E4 37.092
In de valleitjes van de Nete overstroomden iedere winter de beken en rivieren de beemden waardoor de hooilanden door alluvium verrijkt werden. Door het jaarlijks tweemaal maaien voor winterveevoer ontstonden in de beemden floristisch rijke graslanden. Langs de waterlopen werd wilgenhakhout-struweel uitgebaat voor de productie van brand- en geriefhout.

Hout werd ook geoogst uit de talrijke houtwallen die de - akkers (om- of) beschermden. Veenklod en heideturf (van de natte hei) werden in de haard gebruikt. De rietvelden leverden het nodige materiaal voor vlechtwerk en daken. De beken waren ook belangrijk voor de visvangst en de winning van limoniet- en ijzerrijk slib. De talrijke vennen en kronkelende beken herbergden belangrijke waterreserves.

GPSwalking.nlDijken N51 09.869 E4 37.184
Die overstromingen hebben geleid tot zeer natte beemden. Water bleef achter in de laagtes, die daarmee dan ook uitgroeiden tot visvijvers. Het is dan ook logisch dat de mens heeft ingegrepen om die overstromingen tegen te gaan of in bedwang te houden. De rivieren worden voorzien van dijken om het getij en de waterhoeveelheden in toom te houden.

Zo ook met de Kleine Nete. Door die dijken wordt het regime gecontroleerd. Dat gebeurt op twee manieren. Door de dijken ver uit elkaar te leggen voor de wateropvang en door de beek uit te diepen, zodat deze bevaarbaar blijft. Nadelen is dat het kwelwater wegvloeit; voordeel is het behoud van de natte beemden, met nu vooral viskwekerijen en visvijvers.

Deze veranderingen hebben vooral plaatsgevonden tussen 1770 en 1850. Zo is de rivierdoorsnede tussen 1766 en 2001 vier tot vijf keer groter geworden. Door deze maatregelen is het dal van de Kleine Nete erg verdroogd; deze maatregelen zijn erg moeilijk terug te draaien.

GPSwalking.nlNetekanaal N51 09.984 E4 37.175
Aanvankelijk zijn dat natuurlijk kleine schepen die op het riviertje konden varen. Maar met de groeiende behoefte is rond de vorige eeuwwisseling het Netekanaal gegraven tussen Lier en het Albertkanaal (1936-39). Niet alleen voor de scheepvaart, maar ook voor de drinkwatervoorziening. Daardoor is de rol van de Kleine Nete voor de vaart uiteraard minder geworden. Wel wordt er in de Kleine Nete nog gevist. In de verhalen worden 40 cm brasem, 64 cm snoekbaars, 95 cm snoek, 63 cm karper, 36 cm baars en paling van 56 cm genoemd. Maar ook de rivierdonderpad en de kleine modderkruiper worden als bijzonder vermeld.

GPSwalking.nlWe pauzeren bij De Beemden N51 09.929 E4 37.605. Op het gezellige terras genieten we van het prachtig zicht op de langgerekte vijver.

We zijn nu op 9 km, ruim halfweg, dus straks nog 5 km. Prachtig slingert hier de Nete. We zien veel water spuiten om het vijverwater zuurstofrijk te maken. We raken nog even de bewoonde wereld van Nijlen. Daarna neem ik u weer mee naar de Kesselse Heide waarover we dit stuk heide weer kruisen. We zien de schaapskudde.

We kunnen snel binnendoor naar de parkeerplaats…… maar waarom zouden we dit doen?

GPSwalking.nlNijlen N51 10.255 E4 38.591
Nijlen staat bekend als centrum voor diamantbewerking. Dat begon in 1876 toen Eduard Claes een eerste slijperij startte. Daarna ging het razendsnel met een top rond 1918-1930. In die tijd stond er wel in elke straat een slijperij Zeker na de winning van diamant in Zuid-Afrika. Meer dan 2000 slijpers waren actief. Waren er in 1968 nog 203 bedrijven over, in 1995 zijn er dat nog slechts 28. Nijlen heeft ongeveer 12 500 inwoners.

De eerste bewoning gaat terug tot de Romeinse tijd. In 1770 werd een aarden pot gevonden met munten van Julius Caesar tot keizer Dominitianus. Hier zou de heirweg gelegen hebben naar de romeinse nederzetting Grobbendonk.

GPSwalking.nlHeidevelden N51 09.953 E4 38.312
De heidevelden (hei = gemeen(schappelijke) grond) bedekken sterk gedegradeerde, uitgeloogde, gedemineraliseerde zandgronden. Ze zijn soortenarm en worden overheerst door Struikheide, Calluna vulgaris, droge heide genoemd, of door Gewone dopheide, Erica tetralix, de natte heide.

De natte heide is terug te vinden op vochtige plaatsen met wisselende waterstand. Heide is een regressie-vegetatie, een tussenstadium dat enkel in stand kan gehouden worden door een kunstmatig onderbreken van de natuurlijke successie naar een Eiken- berkenbos.

De hei kreeg een essentiële functie toebedeeld in het Kempisch agrarisch systeem. Ze was de weideplaats voor de schapenkudden die bosopslag en vergrassing door vooral Pijpestrootje, Molinia caerulea, in de kiem smoorden. Bovendien leverde ze plaggenbrand- stof voor haard en bakoven en strooisel voor de potstal.

GPSwalking.nlHeidewandeling N51 09.791 E4 38.028
In de verte zien we de schapenstal. Hoe de schapen ingeschakeld worden in het heidebeheer, is te lezen op het infobord. We zien dood hout liggen. Het is de habitat van zwammen en kleine diertjes zoals spinnen, wormen en kevers. Die vormen het voedsel van vele vogelsoorten die we zo helpen overleven.

Het plaggenveld staat vol met jonge heide, opgeschoten uit zaad dat zich reeds jaren in de bodem bevond. Plaggen houdt in dat de oude heidestruiken en de humuslaag verwijderd worden. Zo krijgen de zaadjes van de jonge heide volop de kans om te ontwikkelen. Zowel de boompieper als de boomvalk (een typische libelleneter) is hier regelmatig te bewonderen.

GPSwalking.nlBemerk ook het bos, beplant met grove den. De Oostenrijkse overheid drong aan op vervanging van heidegrond in landbouwgrond of (naald)bos in edicten (1752, 1754) en in de ordonnantie van 1772. In de 18de eeuw verordende Maria-Theresia Van Oostenrijk om massaal dennen aan te planten om hout te voorzien voor de mijnbouw.

Grijze Zandbijen N51 09.620 E4 37.856
In de zanderige opkant leven zandbijen. Dit is een solitaire bij. In tegenstelling tot de honingbij leeft ze niet in kolonies. In het voorjaar vind je er zandhoopjes met een gaatje in. De bij sleept o.a. wilgenstuifmeel in de ondergrondse gangen en legt er haar eitjes. De jonge bijen vliegen in de volgende lente uit. Geen angst want ze steken niet.

GPSwalking.nlHeidekenmerken N51 09.570 E4 37.848
We bemerken in het zand groene sprieten, netjes op een rij. Voel de driekantige stengel. Dat is de zandzegge die met haar wortelstok horizontaal onder de grond verder kruipt. Er ontstaat een netwerk dat het zand gevangen houdt.

De grote zandvlakte, het restant van een oude landduin. In het heetst van de zomer kan je hier bijna niet blootsvoets lopen. Zand neemt namelijk snel warmte op maar koelt ‘s nachts ook snel af. Deze grote temperatuurschommelingen zijn eigen aan het Kempens klimaat.

GPSwalking.nlAan de andere kant ziet u een uitgegraven grondwaterput die in de zomer dikwijls droog staat door het zakkend grondwater. Het water is er zuur (pH 4). Vissen kunnen er niet leven. Zo krijgen de watertorren, spinnen, bruine en groene kikkers en salamanders de kans om te overleven.

En zo, lieve wandelvrienden heb ik u mogen begeleiden door een bijzonder gevarieerd gebied, waar zoveel te beleven is. Want niet alleen de natuur, de historie en het lekkere bier spreekt me aan.

Ook de mooie dame spreekt me aan. “U gaat vertrekken?” “Ja, wij gaan dit terras verlaten en we staan graag dit mooiste uitzicht aan u af.” Jazeker, België is mooi.

Startpunt 

 • START/PARKEREN/FINISH,  Lindekensbaan (84) Kessel, N51 09.427 E4 37.870

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Badhuis van Miel van ’t Sas N51.1576 E4.6104
 • Bevloeiing N51.1624 E4.6182
 • De Beemden N51.1654 E4.6267
 • De Putting N51.1484 E4.6309
 • Dijken N51.1644 E4.6197
 • Haaientanden N51.1504 E4.6260
 • Heidekenmerken N51.1594 E4.6307
 • Heidevelden N51.1658 E4.6385
 • Heidewandeling N51.1631 E4.6337
 • Hoogbos N51.1592 E4.6389
 • Kempens Stuifzand N51.1589 E4.6321
 • Kessel N51.1540 E4.6124
 • Kesselse Heide N51.1629 E4.6344
 • Kleine Nete N51.1588 E4.6110
 • Netekanaal N51.1663 E4.6195
 • Nijlen N51.1709 E4.6431
 • Onthaalpunt Kesselse Heide N51.1562 E4.6281
 • Spoorlijn 15 N51.1544 E4.6317
 • Start/finish/parkeerplaats N51.1571 E4.6311
 • Steenbeemden N51.1598 E4.6139
 • Stelling van Antwerpen N51.1518 E4.6272
 • Tijdens de Eerste Wereldoorlog N51.1511 E4.6299
 • Vogelenzang N51.1583 E4.6221
 • Woeste gronden N51.1597 E4.6348
 • Zandbijen N51.1603 E4.6309
 • ‘t Steentje N51.1563 E4.6214
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.