Driebergen Austerlitz

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 29-03-2020

Deze wandeling begint bij de Piramide van Austerlitz. Via het Landgoed Noordhout onder spoor en snelweg door richting pauze. De terugweg gaat door het Landgoed Bornia Heidestein.

De wandeling hebben we uitgezet tijdens een vakantie bij Recreatiecentra Nederland (RCN) - www.rcn.nl - die hier in Doorn een vakantiepark "Het Grote Bos" bezitten.

Het park bezit enkele GPS-en, waardoor het mogelijk is om tijdens een verblijf in een van de RCN-parken een GPS te lenen. Zo kunt je - tijdens een midweek of weekend - het gebruik van de GPS zelf uitproberen. Van harte aanbevolen. Heb je zelf een GPS, dan kun je hun wandeling uploaden..


Kenmerken
Startpunt: Driebergen
Startlocatie: Utrecht , Nederland
Coördinaten N52.087319 E5.338651
Afstanden: 12 km
Type: Bos, Cultuur, Landgoed, Lanen
Begaanbaar: Goed
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Halverwege
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 12 km door de bossen van enkele Landgoederen
De weg bestaat uit zandpaden en zandwegen. Ze zijn zeer goed begaanbaar.
Onderweg is vooral in de zomer de horecagelegenheid geopend.
De route kan in omgekeerde richting worden gevolgd.

Van deze wandeling is GEEN Route-file beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNote: Helaas geen foto’s van de Pyrmide van Austerlitz beschikbaar. Maar dan is het handig dat je collega daar toevallig ook al eens geweest is. Niet voor een wandeling, maar voor een familie uitje.

De Pyramide van Austerlitz”
is gelegen op het hoogste punt van de Utrechtse Heuvelrug. In 1804 liet generaal Marmont de piramide bouwen door het Frans-Bataafse leger, als eerbetoon aan zijn vriend en voorbeeld Napoleon Bonaparte.

Geïnspireerd door diens veldtocht naar Egypte, koos Marmont voor een piramide, bekroond met een obelisk. Deze obelisk was van hout en raakte snel in verval.

Napoleons broer Lodewijk Napoleon, in die tijd koning van Holland, gaf het monument de naam "Pyramide van Austerlitz" naar de veldslag in het huidige Tsjechië. In 1894 werd een nieuwe obelisk gebouwd van steen, maar de pyramide zelf werd nauwelijks hersteld.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSTot een paar jaar geleden was slechts de stenen obelisk op de top van de Pyramide te zien, doordat er door de jaren heen weinig onderhoud meer aan het monument gepleegd was.

Diverse overheidsinstanties hebben in samenwerking met de Franse overheid besloten dat het monument een monument moet blijven. Medio 2000 is besloten het geheel, met het bos erom heen, te gaan renoveren met als uiteindelijke resultaat dat de "pyramide" onder de stenen obelisk weer zichtbaar is geworden.

Zie ook www.pyramide-austerlitz.nl.

Utrechtse Heuvelrug
Deze zandheuvels, bekend als de Utrechtse Heuvelrug, zijn deel van een grote wal van zand en grint, die 150 000 jaar geleden in de voorlaatste IJstijd door de opstuwende ijsmassa’s neergelegd is. De Maas en de Rijn stroomden verder naar het noorden en zetten veel sediment (zand en grint) af.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn het westen is de heuvelrug ontstaan en in het oosten de Veluwe. Daartussendoor stroomde het smeltwater van een gletsjer en vormde zo de Gelderse Vallei. De Heuvelrug is in totaal bijna 80km lang. Hoogste punt (Amerongse Berg) is 69 m hoog.

Duizenden jaren later groeiden hier de eik en de berk, die vooral in de Middeleeuwen gebruikt werden als bouwmateriaal en brandhout. Een paar honderd jaar later was het bos verdwenen en ontstond de heide. 150 jaar geleden beplantte men dit gebied weer met grove den. Stuthout voor de mijnen in Limburg – voor elke 10 cm had men een boom nodig.

Dan gaan we onder de snelweg en de spoorlijn door.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSSpoorlijn
Dit is de spoorlijn tussen Utrecht en Arnhem. De lijn werd in 1845 geopend als deel van de Rhijnspoorweg. Eerst als breedspoor om aan te sluiten op het Duitse net, maar later tot het normale spoor versmald.

Rond 1900 werd bij Ede het kippenspoor aangesloten en in 1981 de lijn naar Veenendaal.

In Nederland en het grootste deel van Europa is de spoorbreedte 1435 mm, ook wel normaal spoor genoemd in tegenstelling tot smal of breed spoor.

Dan volgt het Landgoed Stameren en Het Heihuis, met boven een prachtig uitzicht. De geweldige natuur, de mooie lanen en het statige bos geven nog steeds de sfeer van weleer.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSStameren
Landgoed Stameren bestaat uit bos (afgewisseld door twee heideveldjes) met verschillende boomsoorten van allerlei leeftijden.

Opvallend zijn de vele verwilderde rododendrons die er groeien. Het landgoed is bijna een eeuw oud. Het gelijknamige huis aan de Amersfoortseweg - waarin het hoofdkantoor van RCN is gevestigd - werd in 1904/1905 gebouwd op een toen nog kale Heuvelrug.

Vanwege de onstuimige en winderige plek op de toen nog kale heide werd het huis ook "Waai en Braai" genoemd. (vandaar de naam van de galerie) Rond het huis ligt een parkachtige tuin met enkele mooie solitaire bomen in de open ruimte van het heideterreintje voor het huis.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSLandgoed Het Heihuis 
is van Houtvester van der Krol uit Bilthoven, die meerdere gebieden in Utrecht en Gelderland, maar ook in Duitsland, bezit. De grote akker van totaal 25 ha ligt op een landschappelijk fraai gebied, temidden van naald- en loofhout met opgaande bossen en hier en daar en verjongingsbos.

Dat is een bos met jonge aanplant; dicht op elkaar geplant. Daardoor krijgen de bomen, die elkaar beconcurreren om het licht te vangen, rechte stammen met weinig zijtakken.

Na een jaar of tien wordt het vak gedund. De beste bomen worden gemerkt, en de rest wordt eruit gehaald. Weer een aantal jaren later volgt nog een dunning. Een bomenkenner wijst de bomen aan, die volwassen mogen worden. Dat heet het blessen, aanmerken met spuitbus of bijl.

Enerzijds wordt hiermee het belang van de houtproductie gediend, anderzijds wordt ruimte gemaakt voor het verder groeien van vitale grote bomen en de volgende generatie bos.

De gemerkte bomen worden op vakkundige manier gekapt met harvesters. Met precisie legt men de boom neer om hem te sortimenteren, het uitponden van de stam in lengtes die een optimaal gebruik van de grondstof hout geven.

Via de achteringang komen we opnieuw op een voormalig landgoed. De laan met de statige beuken leidt ons naar een terras op het vakantieoord Het Grote Bos van RCN. Kamperen in stijl.Na de pauze slingeren we langs ven en zandheuvels naar het viaduct onder de A12 door.

De A12
Deze snelweg begint in Den Haag bij het Malieveld en gaat via Gouda, Utrecht en Arnhem naar de Duitse grens, richting Oberhausen.

De totale lengte van dit traject is 136 km. In Den Haag begint men met kilometerpaal 0,00 en bij de Duitse grens staat kmp 150,1. Dat lijkt niet juist te zijn. De snelweg maakt een - sprongetje- tussen Veenendaal en Ede, omdat daar de aansluiting met de A30 nog gerealiseerd moet worden.

Bornia en Heidestein
Stichters van het landgoed Bornia zijn vader en zoon Jan Kol uit Utrecht, telgen uit een bankiersgeslacht, die al het naastgelegen landgoed De Breul in bezit hadden. Zij breidden in de tweede helft van de negentiende eeuw hun grondbezit uit en stichtten verschillende buitenplaatsen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn 1873 werd de heer J.J. Uitwerf Sterling, advocaat en directeur van de Rhijnspoorweg Maatschappij de nieuwe eigenaar van het huis Bornia - een oud Fries woord voor grensgebied - en de bijbehorende uitgestrekte gronden, voornamelijk bestaande uit zandvlakten met heidevelden en kreupelhout.

In zijn opdracht werd een begin gemaakt met de eerste bosaanleg. In 1894 werd een gedeelte van het noordelijke grondbezit verkocht aan de familie Taets van Amerongen en anderen. Dit werd de kern van het landgoed Heidestein.

In 1982 is het gebied door de stichting Het Utrechts Landschap aangekocht. Het landgoed vormt samen met Noordhout aan de oostzijde en Heidestein aan de westzijde een aaneengesloten beheersgebied van bijna 630 Ha. Landgoed Bornia bestond destijds grotendeels uit zandverstuivingen. Daarvan zijn er nu slechts enkele over, maar de sporen zijn nog zichtbaar in de vorm van opvallend reliëf.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOp het landgoed zijn de lanen met verschillende bomen aangeplant. Vooral in het zuidoosten zijn enkele lanen met beuk, acacia, inlandse eik en douglas de moeite waard. Verder naar het midden van het landgoed treft u een lindelaan. Ook de laan met chamacyparis (conifeersoort) biedt een verassend beeld.

In tegenstelling tot Noordhout, bestaat de begroeiing op Bornia voornamelijk uit jonge opstanden Grove Den, al dan niet aangelegd. Verder treft u enige stuifzandgebieden aan en enkele heideveldjes. Het is de bedoeling dat het heideveld, dat grenst aan het door schapen begraasde gebied van Heidestein, hierbij betrokken zal worden, zodat ter zijner tijd een groot heideveld zal ontstaan.

Startpunt:

 • Parkeerplaats  Austerlitz. N52 05.239 E5 20.319

Geraadpleegde websites:

POI's

 • De Pyramide van Austerlitz N52 05.428 E5 20.573
 • Utrechtse Heuvelrug N52 04.535 E5 21.102
 • Spoorlijn N52 03.947 E5 18.916
 • Stameren N52 03.512 E5 21.018
 • Landgoed Het Heihuis N52 03.490 E5 19.855
 • A12 N52 03.923 E5 21.423
 • Bornia en Heidestein N52 04.463 E5 19.632
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.