Dommel-Eksel-Peer

Korte beschrijving

We hebben al veel langs de Dommel gewandeld, maar dit is de ABSOLUTE TOPPER! Zo mooi, zo groen, zo verrassend en ongerept. In België, bij Peer, drie kwartiertjes rijtijd. Alex heeft hier al eens eerder een route gevolgd, maar dat was in het kale voorjaar. Nu eind mei, verlengen we deze wandeling tot 14 km en brengen een bezoek aan het mooie plaatsje Peer.

Wat een ongelooflijk verschil. Alom door de groene oase met vlonders langs de moerassige bovenloop van de Dommel, die hier iets verder bij Peer ontspringt. Prachtig zoals men in het natte broekgebied met mooie planken vlonders in het ontoegankelijke gebied enkele geweldige doorgangen heeft aangelegd. Dit is genieten. Zo mooi. Niet alleen staat alles in een frisgroen blad, maar ook in bloei. We kunnen er niet steeds bij blijven stilstaan, maar de gemiddelde looptijd duurt veel langer dan dat we gewend zijn. Zoveel is er te zien. De beken, de broekbossen, de poelen. Het prachtige koelissenlandschap, de bruggetjes en vlonders. De vele kapellekes en Peer met de oude historie, de enorme kerktoren, Brueghel en het bijzondere voormalige stadhuis. We worden verwend in een klein etablissement.

Dit is België op zijn best, maar vooral op zijn allermooist.


Kenmerken
Startpunt: Eksel, Schansdijkstraat 6
Startlocatie: Limburg Belgisch , Belgie
Coördinaten N51.150360 E5.410395
Afstanden: 13, 12, 9, 7, 3 km
Type: Bos, Cultuur, Rivier
Begaanbaar: Gedeeltelijk drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 24-05-2013

Route informatie
GPS wandeling van 13 km bij Eksel (B).
Er zijn uitgezette paaltjeswandelingen van 3, 7.8, 9.1, 9.6, 11.6 en 12.2 km.
De paden zijn zeer goed begaanbaar – deels verhard, knuppelbruggen. Soms drassig.
Deze route is NIET geschikt voor scootmobiel.
Er zijn alleen in Peer horecagelegenheden.
Afgeleide tracks zijn door Natuurpunt uitgezet.
Van de wandeling is een GPS Track en een GPS Route aangemaakt.Langere beschrijving

GPSwalking.nlSTART/FINISH/PAKEREN N51 09.022 E5 24.624
Er is niet een duidelijke parkeerplaats, maar er is voldoende ruimte langs de weg om veilig te parkeren.

Anders dan Alex gaan we rechtsom, zodat we in het begin de zon in het tegenlicht hebben – nou ja, ze verwachten vandaag veel regen – maar in de namiddag hebben we zon in de rug. Dat geeft mooiere kleuren. We volgen de verharde weg, met links de bewoning, maar rechts de hooilanden, bijzondere blauwgraslanden, met tegen de achtergrond de natte broekbossen in het dal van de rivieren Bolisserbeek en de Dommel. www.natuurpunt.be. ‎

GPSwalking.nlWelkom in het Dommeldal N51 09.038 E5 24.677
De valleien van de Dommel en de Bolisserbeek zijn zonder meer parels in de Kempen. Natuurpunt werkt al jaren om deze natuur te behouden en te herstellen.

Dankzij LIFE Dommeldal konden we met steun van de Europese Unie de laatste jaren heel wat gronden kopen. Het doel is de gronden te beheren ten bate van de bijzondere natuur in deze beekvalleien.

Op de hoger gelegen gronden in het brongebied van de Bolisserbeek werd heide hersteld. Deze kleinere heideveldjes vervullen een belangrijke verbindende functie tussen grotere heidegebieden. Meer stroomafwaarts wordt het snel natter. Daar werkt Natuurpunt vooral aan het herstel van natte graslanden en broekbossen.

De graslanden op de overgang van droog naar nat zijn zeer bijzonder op Europese schaal. Ze vormen de laatste groeiplekken van trilgras, blauwe knoop en verschillende orchideeën. Op de natste percelen waar grondwater aan het oppervlak komt, groeien broekbossen. Vooral in het vroege voorjaar zijn ze op hun mooist. Dan bloeien immers de prachtige, gele dotterbloemen.

GPSwalking.nlUnieke blauwgraslanden. N51 09.301 E5 25.213
Dit zijn unieke graslanden, die voorkomen op schrale zeer natte en voedselarme bodem. De flora en fauna van dit extreme, zeldzame milieu is zeer specifiek. Doordat het zo nat is kan slechts eenmaal per jaar met de hand gemaaid worden.

Door bemesting, verzuring en waterafvoer is dit type weiland bijna geheel verdwenen. Natuurpunt heeft hier veel weilanden hersteld. Blauwgras – Sesleria albicans – staat in NL op de rode lijst van zeldzame soorten, is een grasplant in dichte pollen, met korte wortelstokken. De bladen staan rechtop, hebben een ruwe rand en de top is plotseling toegespitst. Onderkant blad is groen van kleur en de bovenkant heeft een blauwe zweem.

Trilgras. N51 09.573 E5 25.607
Omdat men ook melding maakt van trilgras, kijken we geregeld naar de diverse grassoorten die we onderweg kunnen zien. Het trilgras, wat we kennen van het gras met de hele lange dunne stengel met de vele hangende zaadjes hoog boven het gras uitstekend, komt vrij veel voor in de wereld.

Toch lijkt hier een speciaal type van die grasfamilie voor te komen. De naam Briza uit het geslacht poaceae is afgeleid van het Griekse briso, dat slaperig betekent. Dat schijnt te verwijzen naar de slappe afhangende ‘slapende’ stengels.

GPSwalking.nlDommeldal N51 09.567 E5 25.718
Langs het weiland met de lange rij zwartbonte kalveren verlaten we de verharde weg met de kapellekes en gaan we richting Dommeldal.

Het is een zeer natte omgeving. De Dommel treedt hier geregeld buiten de oevers, waardoor natte broekbossen ontstaan. Om er doorheen te kunnen wandelen heeft Natuurpunt nieuwe wandelwegen, knuppelpaden en enkele nieuwe bruggen aangelegd om zo de Dommeldalroute te kunnen realiseren. Dit is onderdeel van het Natura 2000 netwerk voor belangrijke Europese natuurgebieden en heeft steun gekregen vanuit het LIFE-fonds van de Europese Unie.

DGPSwalking.nlommel N51 09.526 E5 25.869
De Dommel en de Bolisserbeek vloeien hier samen. De Dommel zelf ontspringt 10 km verderop op de op 80 m hoog gelegen heide van het Kempens Plateau. Hier, op 55 m hoogte, vertraagt de rivier en slaat het water op in het natte broek.

De Dommel is in totaal 120 km lang en stroomt via Overpelt en Neerpelt richting Nederland om langs Dommelen, door Eindhoven en St Oedenrode naar ’s-Hertogenbosch te stromen, waar deze uitmondt in de Dieze, om enkele kilometers verder uit te monden in de Maas. Aan de Dommel hebben vele watermolens gestaan. Het Dommeldal is altijd een vruchtbare streek geweest, waar al sinds 5000 jaar mensen langs de rivier hebben gewoond en geleefd.

GPSwalking.nlWaterbuffers N51 09.459 E5 25.668
Tussen Peer en Hechtel-Eksel is de rivier sterk gekanaliseerd. Door het rechttrekken van de meanderende beek ging het water sneller stromen en heeft dus een diepere bedding uitgeschuurd. Dat is moeilijk te herstellen, maar toch laat men de rivier weer meanderen, waardoor de stroomsnelheid sterk vertraagt wordt, de waterbuffers in de broekbossen weer water gaan opslaan.

Door het verval van de rivier heeft men enkele watermolens gebouwd, waarvan we de Peerder Watermolen aan de Molhemstraat nog zullen passeren.

GPSwalking.nlBroekbos N51 09.480 E5 25.824
Wilgen, zwarte elzen, eiken en populieren. De bomen zijn moeilijk om te zagen en te gebruiken. Daarom kan de natuur hier zijn gang gaan.

Oude bomen vallen om en gaan rotten. Dood hout geeft weer leven aan andere planten en mossen en zwammen. Dat wordt humus en onder water rot het niet echt weg, maar vormt turf. De verende ondergrond bij sommige plassen doet dat voelen. Klimplanten groeien omhoog naar het licht. We zien een grote groene ondoordringbare jungle van planten.

GPSwalking.nlGrafheuvels op Molhem N51 09.106 E5 26.182
We gaan nu langs een vijftal historische grafheuvels. In de late steentijd verschijnen voor het eerst grafheuvels, zo’n 5000 jaar geleden. We zien dat ook vanaf 1100 vC en vooral vanaf 850 vC. Dan spreken we van de late bronstijd en de vroege ijzertijd. De mensen cremeren hun doden en begraven de urnen in een kuiltje, soms onder een lage grafheuvel. Na enkele generaties ontstaan er urnenvelden met soms wel honderden graven. Deze grafheuvels in Molhem maken mogelijk deel uit van zo’n grafveld uit de periode 800 – 500 vC.

In de Limburgse Kempen komen nog grafheuvels voor in Meeuwen-Gruitrode, Hamont-Achel en Neerpelt en Overpelt. Grafheuvels de Rieten in Meeuwen-Gruitrode zijn Keltische adellijke graven, waar spectaculaire vondsten zijn gedaan.

OGPSwalking.nlp mooi panelen wordt meer informatie over de bewoners van toen, hun gebruiken en de diverse vormen van hun grafheuvels gegeven. Interessant om even bij onze voorouders van 5000 jaar geleden stil te staan.

Het is hier waar we Gerry ontmoeten, een sympathieke wandelaar, die vraagt naar de lengte van de diverse wandelingen die hier uitgezet zijn. Op het grote paneel heb ik diverse wandelingen zien staan, die ik nu uitgezet heb in tracks. Mogelijk kunnen deze door andere wandelaars (ook zonder GPS) gebruikt worden.

Maar let op: onze blauwe track is uniek en wijkt plaatselijk af van andere uitgezette routes.

GPSwalking.nlPeer N51 08.047 E5 27.131
Zo gaan we richting Peer, dat we in de verte zien liggen; een plaats met 16 000 inwoners. De naam Peer werd voor het eerst vermeld in een document uit 725, waarin de Heilige Willibrord zijn testament opmaakt. Peer komt daarin voor als Pedero. Latere schrijfwijzen zijn Pirgus (1135), betekent verharde weg). Andere bronnen geven Perre of Parre, wat "omheinde plaats" betekent. Al in de IJzertijd werd dit bewoond.

Peer was een belangrijk Frankisch domein, af te leiden uit het driehoekig marktplein. In de 8e eeuw werd het geschonken aan de Abdij van Sint-Truiden. In 1259 behoorde Peer toe aan Loon, om in 1366 over te gaan naar het Prinsbisdom Luik.

GPSwalking.nlDe heerlijke rechten vielen in de 14e en 15e eeuw toe aan de familie Van der Mark, en daarna aan diverse andere families. In 1623 werd de heerlijkheid Peer door Keizer Ferdinand II verheven tot graafschap. Het Kasteel van Peer heeft bestaan van omstreeks 1300 tot eind 15e eeuw. In 1950 werden de laatste bovengrondse sporen uitgewist.

Peer was één van de Goede Steden van het prinsbisdom Luik, die de stadstitel ontving op 9 februari 1367. Omstreeks dezelfde tijd werden versterkingen aangelegd, en omstreeks 1473 hadden ze een omtrek van 1700 meter. De stadsmuur was vrijwel cirkelrond.

GPSwalking.nlOmstreeks 1817 verdwenen ook de stadspoorten, terwijl van 1844-1850 ook de grachten gedempt werden. De stadsfunctie hield in dat er een weekmarkt en een aantal jaarmarkten werden gehouden.

De stad kende veel krijgsgeweld: In 1394 en 1406, en op 13 mei 1483 vond een moordpartij plaats. Er vielen 1500 doden en Peer werd platgebrand.

Ook de Tachtigjarige Oorlog bracht veel ellende, in 1572 waren het de Oostenrijkse troepen, in 1599 staken muitende Spaanse troepen de kerk in brand.

GPSwalking.nlIn 1619 volgde een stadsbrand ten gevolge van blikseminslag. De Slag van Sint-Nicolaasdag 1648, van burgers tegen Lotharingse troepen, leidde tot een aantal gesneuvelde inwoners, en in 1654 waren het opnieuw de Lotharingse troepen die de stad belaagden. Daarna ging het door met Franse, Hollandse, Oostenrijkse troepen en dergelijke.

Op 18 november 1798 was Peer in handen van de brigands van de Boerenkrijg, doch dezen werden snel verslagen. www.nl.wikipedia.org/wiki/Peer en www.peer.be.

Watertoren Peer N51 08.380 E5 27.017
De Vlaamse Maatschappij voor de Watervoorziening exploiteert de 25 jaar oude en meer dan 50 meter hoge watertoren.

Met een wenteltrap van 250 treden kan men komen bij het waterreservoir. Vandaar uit kan men tot boven op de toren, zodat men een erg graai uitzicht heft. De waterbak is 6 meter hoog en heeft een inhoud van 2 miljoen liter. Het grondwater wordt opgepompt in Neerpelt en daarna behandeld tot drinkwater. www.bloggen.be/leeuwenhart/archief.

GPSwalking.nlF104 Starfighter Kleine Brogel N51 08.322 E5 27.209
Op de sokkel op de rotonde van de Omleidingsroute om Peer heen staat de FX84, een Lockheed F-104 Starfighter.

Deze is in 2004 geplaatst als symbool van de goede samenwerking tussen de bevolking van Peer en de vliegbasis Kleine Brogel. Let op de bijzonder dunne en kleine vleugeltjes. Het was een snel vliegtuig dat tot tweemaal de geluisnelheid - 2400km/h, dat is 30 km per minuut, da’s rap – kon vliegen. Daarbij was het natuurlijk niet erg wendbaar. Het is dan ook het enige Amerikaanse vliegtuig dat nooit actief aan een oorlog heeft deelgenomen.

De grafheuvels, die we passeren, liggen op anderhalve kilometer in het directe verlengde van de startbaan. Het kan u dus gebeuren, dat u een F16 laag over hoort komen.

GPSwalking.nlVoormalig Stadhuis Peer N51 07.984 E5 27.204
Het voormalig stadhuis in Maaslandse renaissancestijl uit 1637, aan de Markt. Het is het oudste stadhuis in Limburg.

Het stadhuis werd gebouwd in 1637, toen Albert van Gavere er heer was.
Op de begane grond bevond zich de lakenhal en de overdekte markt, op de bovenverdieping waren de vergaderruimten voor het stadsbestuur. De zolder werd verhuurd voor economische activiteiten, zoals het drogen van mout en hop. De kelder diende als cachot.

Op 18 november 1798 liep het stadhuis schade op, doordat de aan de boerenkrijg deelnemende brigands de ruiten insloegen, kasten vernielden en de papieren verscheurden.

GPSwalking.nlVanaf 1861 werden herstelwerkzaamheden doorgevoerd, en van 1898-1902 werd het gebouw gerestaureerd. Hierbij werd de op de begane grond aanwezige open hal gesloten en aan het stadhuis toegevoegd. Dat is nog goed te herleiden.

In 1994 werd voor het stadhuis een replica van de schandpaal (kaecke) geplaatst.
Vanaf 1970 waren in het gebouw het vredegerecht en de gemeentelijke diensten gevestigd, en later ook een tijdlang het Museum voor muziekinstrumenten. Tegenwoordig bevindt zich in het gebouw de VVV, en verder heeft het een representatieve functie en Hotel.

GPSwalking.nlPeer en dit gebouw worden ook vermeld in de stripboeken van Dan Cooper, “De Verdwenen Piloten” uit 1978, dat zich afspeelt tijdens een Tiger Meet op de basis Kleine Brogel. www.peer.be/toerisme

Historisch marktplein N51 07.922 E5 27.267
Het marktplein – voorheen den Dries - is in de 6e tot 7e eeuw ontstaan als een Frankisch driehoekig plein op een hoger gelegen gebied langs een rivier. Bij de rivier lagen de graaslanden; aan de andere kant van het plein, daar lagen de drogere akkers en verder weg de heide en bossen. Tot 1767 lag midden op het plein een poel die diende als drinkplaats voor het vee en als wasplaats.

Nog steeds is het plein het centrum. Sinds 1367 worden er op deze markt goederen verhandeld, en – zo blijkt – nog steeds. De oude pomp N51 07.935 E5 27.255 (1761) op het marktplein van Peer werd in 1863 toepasselijk bekroond door een vergulde peer. Op en rond de Markt staan drie pompen. Een vierde staat in de Nieuwstraat.

Ook de kiosk, herbouwd in 1942 nadat de oorspronkelijke kiosk tijdens de oorlog in vlammen is opgegaan en na 60 jaar gerestaureerd, is een waar kunstwerkje.

We vinden de naam van de kroeg “Super Markt” dan ook helemaal terecht.

PGPSwalking.nlieter Breugel de Oude N51 07.954 E5 27.252
Alom in het stadje Peer zien we vaandels hangen met Peer Brueghelstad. Op de Markt staat een buste van deze grote Belgische kunstenaar. We lezen: “Pieter Brueghel de Oude (ca 1525-1569). Pieter Brueghel, den welcken is gebooren niet wijt van Breda, op een dorp gheheeten Brueghel (*), welcks naem hij ghedraghen heeft, en zijn naecomelinghen ghelaeten.” Uit het ‘Schilder-Boeck’ van Mander uit 1603)”. De verwijzingen hier lijken te betreffen Breda, zijnde Bree en et Brueghel is Grote Brogel bedoeld.

Op de Markt 15 staat een museum, aan hem gewijd, in het huis “De Beer”, uit de 16e eeuw, met een 19e eeuws aanzien. Het museum bevat reproducties van alle 41 werken van de schilder, boerentaferelen en drukke pleinen, maar ook bijbelvoorstellingen en beeltenissen van hel en oorlog. en er wordt ook een film over hem vertoond.

DGPSwalking.nle originele schilderijen zijn over de hele wereld verspreid. Maar in het Peerse Bruegelhuis kan je zijn volledige oeuvre in één keer aanschouwen: een unicum!

Bruegel overleed in 1569, in Brussel. Tot 1559 signeerde hij zijn werk met 'Brueghel', daarna werd de h weggelaten.

Eindstreep N51 07.954 E5 27.239
Maar ook andere beroemdheden hebben hier de eindstreep gehaald. Elk jaar in juli organiseert de Koninklijke Wielerclub Peerder Pedaal een sfeervol wielercriterium.

GPSwalking.nlVele Belgische grootheden, zoals Eddy Merckx, Johan Museeuw en Tom Boonen hebben hier op de Markt de meet overschreden.

Sint Trudokerk N51 07.968 E5 27.059
De Sint-Trudokerk met een 64 meter hoge toren - de hoogste in heel Noord-Limburg - uit 1422. In de toren bevindt zich een beiaard met 64 klokken.

De toren kan worden beklommen, waarbij een collectie kerkschatten, de beiaard en het uurwerk van nabij te bezichtigen is. Bij restauratie van de Sint-Trudokerk vond men overblijfselen van een oude romaanse kerk uit de 11e eeuw.

Het neogotische kerkschip dateert uit de 19e eeuw en is volledig opgetrokken uit arduin en zandsteen. Geniet binnen van het frisse interieur en de prachtige beelden en schilderijen uit de 17e, 18e en 19e eeuw.

Ook de barokke biechtstoelen uit 1671 en 1714 zijn uniek.

GPSwalking.nlGoede Mannen van Peer N51 07.961 E5 27.065
Aan de zuidkant van de kerk staat een monument uit 1983 naar aanleiding van de slachting 400 jaar geleden.

Op 13 mei 1483 vond een moordpartij plaats, toen de heer van Peer, Willem I van der Marck Lumey een oorlog uitvocht tegen Johan van Horne, prinsbisschop van Luik.

De burgers hadden zich verschanst in de kerktoren, maar door een list verlieten ze de toren, waarna ze werden gevangengenomen en afgeslacht. Er vielen 1500 doden en Peer werd platgebrand.

“1483 -1983 - Hier waren die Guede mannen van Peer in den slagh anno 1483 servatii vermoort”

Pauze N51 07.955 E5 26.955
We pauzeren voorbij het huidige gemeentehuis bij De 3 Zwaantjes. De familie Mertens draagt hier al sinds 1869 de gezelligheid uit. We merken dat aan de gezellige drukte.

GPSwalking.nlNa de pauze verlaten we het stadje naar het noorden door een klein bos, waarin we rechte wallen zien liggen. We vragen ons af waarvoor deze zijn aangelegd.

Dan zien we links onderin een erg aantrekkelijke bewoning liggen. Een holle weg brengt ons er naartoe. Dat blijkt de oude watermolen te zijn.

Daarna volgen we een buitengewoon mooi traject langs de rivier de Dommel. Niet alleen mooi, maar ook leerzaam. Er ligt een Natuurleerpad.

GPSwalking.nlPeerder Watermolen. N51 08.307 E5 25.860
We dalen via de holle weg af naar de Peerder Watermolen. Deze stond vroeger aan de Dommel, nu 100 meter verder. De molen werd in 1338 aangeduid als IJvets moelen en ze werd verhuurd door de stad Peer. Het was een dwangmolen van de heerlijkheid Peer.

Op 10 augustus 1435 werd de molen verpacht door Jan II van der Marck (heer van Peer van 1425 tot 1464) aan de gebroeders Hendrik en Bartholomeus Meuws.

De broers Meuws beloofden naar eer en geweten te zullen malen, niet meer dan het courante maalloon te nemen en de molen in goede staat te houden. Dit was een bovenslagmolen, en wel de enige van haar soort op de Dommel. Het verval was hier immers groter, en de beek smaller, niet meer dan 2 meter. De Dommel kwam hier immers van het Kempens Plateau af.

GPSwalking.nlIn 1908 werden het huis en de molensteen nog vernieuwd, maar in 1966 werd het maalwerk afgebroken en het huis ingekort.

Mogelijk wordt een deel van de molen gerestaureerd?

Natuurleerpad N51 08.244 E5 25.885
Panelen langs deze route van 3 km vormen een Natuurleerpad. We nemen de teksten van enkele van deze borden over.

Het is zeer nuttig bij deze borden stil te staan.

GPSwalking.nlLandbouw en landschapselementen N51 08.118 E5 25.966
Beemden of natte hooilanden liggen in de nabijheid van een beek, op plaatsen die te nat zijn voor akkerbouw of om door vee te laten begrazen. Ze zijn doorsneden door tal van afwateringsgreppels (zouwen). Eeuwenlang heeft de mens deze hooilanden in stand gehouden door ze te maaien en het hooi als voeder aan het vee te geven. Gevarieerd voeder trouwens, want zoals je in de zomer kan zien, staan deze beemden vol met allerlei bloeiende kruiden. Deze rijke plantengroei met dotterbloemen, echte koekoeksbloemen, moerasvergeet-me-nietjes en reukgras, ontstond door het maaien en afvoeren van het maaisel.

GPSwalking.nlDoor moderne landbouwtechnieken werden vele beemden omgevormd tot graasweiden of akkers. Ze werden ontwaterd door er diepere afvoergrachten in te graven. Gronden die men niet voldoende droog kreeg, werden vaak verlaten. Ze begonnen te verruigen en uiteindelijk vormde zich een bos. Vele typische planten en diersoorten dreigden zo verloren te gaan.

Door oude beheersvormen van maaien en afvoeren toe te passen, tracht men nu deze soortenrijke beemden met hun bloeiende kruiden te behouden of terug te herstellen. Ze ziet elke keer weer andere vlinders, bijen, hommels, zweefvliegen, kevers, sprinkhanen. …..maar een ding is zeker: je riskeert altijd natte voeten!

GPSwalking.nlHubertus kapel N51 08.057 E5 25.693
Alhoewel deze kapel niet direct aan de wandelroute ligt gaan we toch even op en neer kijken.

Op deze plaats hebben al meerdere kapellen gestaan. De eerste Sint-Hubertuskapel werd vanaf 1599 vermeld in Luikse documenten. De huidige Sint Hubertuskapel werd gebouwd in 1893. De bailiekachtige kapel werd ontworpen door Hyacint Martens uit Borgloon, onder pastoor Jonckers. Het bovendeel steunt op een koepelachtig onderdeel dat geflankeerd is door koepelvormige zijbeukjes en een absis. Deze hangen als halve eierschalen tegen het hoofdgebouw aan. De neoromaanse ingang en venstertjes passen er goed bij. De neobarokke voorgevel is bekroond met een rondboognis met klokje en een kruis.

Het oorspronkelijke Sint Hubertus beeld werd eind 1980 ontvreemd uit de kapel. Het nieuwe beeld werd gebeeldhouwd door Paul Joris uit Bolderberg. Sint Hubertus is de patroonheilige van de jagers en wordt aanroepen tegen hondsdolheid. Begin november vindt jaarlijks in en rond de kapel de Sint-Hubertusviering plaats met een dierenwijding, veemarkt en randanimatie.

GPSwalking.nlEen vrij lange verharde weg brengt ons langs een echte Limburgse hoeve. Al in de verte trekt die onze aandacht. Zo mooi. Maar ook naar rechts zien we weilanden, bomen, een enkele koe of paard met in de achtergrond de bossen bij de rivier. Het blijft steeds verbazen.

Dan het laatste stukje. We steken meteen de Bolisserbeek N51 08.952 E5 25.085 over. Direct daarna volgen enkele vrij diepe plassen. Het lijken wel klotputten, waar vroeger turf uit gegraven is. Het dijkje – links en rechts ligt het water – lijkt verend aan te voelen. Maar of het klotputten zijn hebben we niet terug kunnen vinden.

Dan gaan we midden over de weilanden terug.

GPSwalking.nlMargrieten en geurende brem N51 08.561 E5 25.448
Coulissenlandschap : Van nature zijn deze droge gronden schraal. Zonder bemesting en mits de juiste combinatie van maaien en begrazen ontstaat langzaam een schraal grasland waarin brem en duizenden margrieten tot ontwikkeling komen. Dergelijke schrale graslanden zijn ook de habitat van het driekleurige viooltje, de waardplant van de kleine parelmoervlinder.

Deze prachtige natuur, was lange tijd verdwenen uit de streek. Dankzij het EU LIFE-project krijgt deze bijzondere natuur opnieuw een fleurige toekomst, waar hopelijk ook de veldkrekel zich terug thuis voelt. Geniet ervan!

GPSwalking.nlOrchideeënrijke Hooilanden N51 08.949 E5 24.875
Mooie bloemenrijke hooilanden zijn de trots van de Dommelvallei. Het zijn de zogenaamde blauwgras-landen. De overgang van heide naar beekvallei is de plek waar vroeger over grote oppervlakten blauwgraslanden voorkwamen. Van deze Europees zeldzame habitat komen in Vlaanderen nog maar enkele hectaren voor. Sinds begin de jaren negentig beheert Natuurpunt enkele van die graslanden.

Na een jarenlange verwaarlozing zijn het intussen terug pareltjes geworden. Dankzij steun van de Europese Unie, via het EU project LIFE Dommeldal kon Natuurpunt heel wat blauw-graslanden herstellen. Daarvoor verwijderden we hier en daar jong bos en maakten de percelen terug maaiklaar. Zo kunnen ze opnieuw als hooiland beheerd worden.

GPSwalking.nlMet deze beheerwerken willen we meerdere orchideeënrijke graslanden in de Dommelvallei herstellen. Op langere termijn hopen we dat ook de parelmoervlinder 'zilveren maan' terug komt. Nu is deze prachtige vlinder uitgestorven in Vlaanderen.

Zo sluiten we af na een interessant verhaal. Mooie plaatjes. Veel overweldigende natuur en een tot zeer oude geschiedenis van de streek. Vele verhalen zijn op een voorstelbare manier overgebracht. We danken voor alle moeite die er aan besteed is.
In de herfst komen we nog een keer terug.

Startpunt 

 • START/FINISH/PAKEREN, Schansdijkstraat 6 Ekse, N51 09.022 E5 24.624

  Geraadpleegde websites:

  POI's

  • Welkom in het Dommeldal N51 09.038 E5 24.677
  • Unieke blauwgraslanden. N51 09.301 E5 25.213
  • Trilgras. N51 09.573 E5 25.607
  • Dommeldal N51 09.567 E5 25.718
  • Dommel N51 09.526 E5 25.869
  • Waterbuffers N51 09.459 E5 25.668
  • Broekbos N51 09.480 E5 25.824
  • Grafheuvels op Molhem N51 09.106 E5 26.182
  • Peer N51 08.047 E5 27.131
  • Watertoren Peer N51 08.380 E5 27.017
  • F104 Starfighter Kleine Brogel N51 08.322 E5 27.209
  • Voormalig Stadhuis Peer N51 07.984 E5 27.204
  • Historisch marktplein N51 07.922 E5 27.267
  • pomp N51 07.935 E5 27.255
  • Pieter Breugel de Oude N51 07.954 E5 27.252
  • Eindstreep N51 07.954 E5 27.239
  • Sint Trudokerk N51 07.968 E5 27.059
  • Goede Mannen van Peer N51 07.961 E5 27.065
  • Pauze N51 07.955 E5 26.955
  • Peerder Watermolen. N51 08.307 E5 25.860
  • Natuurleerpad N51 08.244 E5 25.885
  • Landbouw en landschapselementen N51 08.118 E5 25.966
  • Hubertus kapel N51 08.057 E5 25.693
  • Margrieten en geurende brem N51 08.561 E5 25.448
  • Bolisserbeek N51 08.952 E5 25.085
  • Orchideeënrijke Hooilanden N51 08.949 E5 24.875
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.