Achel Belgie

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 15-01-2017

Deze wandeling ten zuiden van Valkenswaard net over de grens met België vanuit Achel Kasteel naar de Achelse Kluis is buitengewoon mooi en anders van aard dan de meeste boswandelingen rond Eindhoven.
Hier is meer loofhout en weinig grove den. Veel variatie in natuur vermengd met historie.

Niet alleen een abdij en een kasteel, maar ook een Planetenpad met een Geologische tuin, een voormalige watermolen, een vrijstaande burchttoren en steeds weer de Warmbeek. We zullen die rivier nooit meer vergeten. We vinden het dan ook niet vreemd, dat de rivier over de grens een nieuwe naam gekregen heeft. Het is er prachtig om te zijn en we genieten van de Belgische gastvrijheid. Toch net een tikje anders dan in Olland.

De wandeling is 15 kilometer maar kan ook in 2 gedeelten van 9 en 8 kilometer worden gelopen. Er is geen WPT-RTE route van deze wandeling beschikbaar.


Kenmerken
Startpunt: Achel
Startlocatie: Limburg Belgisch , Belgie
Coördinaten N51.253635 E5.487093
Afstanden: 15, 8, 8 km
Type: Beek, Bos, Cultuur
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet bekend
Honden: Aangelijnd
Horeca: Bij start en halverwege
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

GPS wandeling van 15 km wandeling ten zuiden van Valkenswaard.

De wegen zijn goed begaanbaar.

De wandeling kan ook in omgekeerde richting worden gelopen.


Starten in Achel bij Kasteel Grevenbroek kan ook.


De route kan gesplitst worden in twee tracks van 8km - 6401 start bij de Kluis en 6402 start bij het Kasteel.


Omdat de pauzeplaats bij het kasteel is komen te vervallen, is het beter om de wandeling te starten bij Grevenbroek en te pauzeren bij de Abdij.

Naast een track-file is er ook een WPT-RTE file beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWe kruisen de beverbeek en de Warmbeek en door de weilanden gaan we naar de abdij. Zo moeten de pelgrims destijds de abdij hebben zien opdoemen. Wij gaan even naar binnen voor een pauzestop.

Achelse kluis
Op de plaats van de huidige Sint-Benedictusabdij (de Achelse Kluis), stond rond 1650 het woonhuis van een priester die een naburige grenskapel bediende voor de Nederlandse katholieken uit de buurt. Rond 1685 stichtte Petrus van Eynatten, een leek uit het Nederlandse Eindhoven, er de gemeenschap van eremietenbroeders van de congregatie van de Heilige Jozef. Ze kozen als leefregel de Regel van Sint-Franciskus en later die van Sint-Benediktus. Die gemeenschap verdween echter volledig tijdens de Franse Revolutie.

In 1846 kwam een groep trappisten uit Westmalle zich in de Kluis vestigen, na een verblijf van enkele jaren in Meersel-Dreef onder Meerle. Dit klooster werd in 1871 tot abdij verheven. De abdij stichtte in 1883 dochterhuizen te Echt (Nederland) en in Diepenveen (Nederland), in 1887 in het Belgische Rochefort en in 1958 te Kasanza in Zaïre. De abdij ligt in België maar haar eigendom strekt zich tot ver over de Nederlandse grens uit. Om als gast opgenomen te worden maakt men een afspraak met de gastenpater. Bezichtiging van de abdij kan enkel gebeuren mits schriftelijke toelating.

Na de pauze verlaten we de Kluis richting zuid. We gaan weer over en langs de Warmbeek tot bij de watermolen links op de verharde weg.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWarmbeek
De Warmbeek is een rivier, die ontspringt in Neerpelt en voorbij de grens Tongelreep genoemd gaat worden en via Valkenswaard en Aalst in Eindhoven bij de Dommel samenkomt. De Tongelreep stroomt onder meer langs de Achelse Kluis, het Leenderbos, de Valkenhorst met de visvijvers, en de Genneper Parken.

Hoewel al sinds de Middeleeuwen wijzigingen aan de bedding van de Tongelreep werden uitgevoerd, en in 1890 het deel ten westen van het huidige Leenderbos werd gekanaliseerd ten behoeve van de aanleg van visvijvers, terwijl het deel ten zuiden daarvan werd gekanaliseerd door de monniken van de Abdij van Achel, is de Tongelreep een relatief natuurlijk, landschappelijk aantrekkelijk en helder riviertje gebleven.

Nadat het landbouwbedrijf van de Achelse Kluis werd opgeheven, is de grond in het dal van de Tongelreep in 1989 verkocht aan natuurbeschermingsorganisaties die de natuurlijke toestand weer hebben hersteld. Ook de beemden van de Warmbeek worden weer in een meer natuurlijke staat gebracht.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPS't Mulke, voormalige Watermolen
De Grevenbroekmolen (ook Het Mulke of 't Mulke genaamd) is een onderslagmolen op de Warmbeek, aan de Molendijk.

De oudste molen van deze naam werd reeds genoemd in 1316 en behoorde later toe aan de heren van Grevenbroek. Het was een banmolen. Hij lag bij Genenbroek, nabij het dorp Achel. In 1474 was er sprake van de Numolen (Nieuwe Molen) in de buurt van het Kasteel Grevenbroek.

In 1611 was er sprake van een watermolen die enkele honderden meter ten westen van de huidige locatie lag, in de buurt van het huidige pad De Bauwelkes, op de zogeheten Oude Beek, de oude bedding van de Warmbeek.

In 1623 kreeg molenbouwer Lambrecht Janss van de Prinsbisschop van Luik de toestemming om een nieuwe beek te graven en daarop een olieslagmolen in te richten. Deze molen werkte niet goed door te weinig debiet en hij stoorde de werking van de korenmolen. Daarom werd de olieslagmolen reeds in 1630 verplaatst.

In 1656 vroeg Lambrecht Janss zelfs om de jaarlijkse pacht op te mogen zeggen omdat de molen niets opbracht.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn 1770 werd de huidige watermolen gebouwd op dezelfde plaats als die van Lambrecht Janss. Hiervoor werden onderdelen van de molen op de Oude Beek gebruikt. Er werd een nieuwe molenwijer aangelegd en in 1774 werd tegenover het Mulke nog een olieslagmolen geplaatst die voordien nabij de Achelse Kluis had gestaan. Zo was er een dubbelmolen gevormd. Deze twee watermolens zijn dan ook terug te vinden op de kaarten van Ferraris. 

Voor de molen lag een grote stuwvijver. Er werd graan en boekweit gemalen.

Na 1800 kwam de molen opeenvolgend in het bezit van de familie Wauters, de Theux van Meylandt en Cornet de Peisant-de Theux.

De laatste molenaar Mathijs Davids stopte met malen in 1920. Het metalen onderslagrad werd verwijderd en verplaatst naar de Galdermansmolen te Tongerlo (Bree), waar het er nu nog staat. In 1973 werd de huidige brug bij de molen aangelegd en de waterval verplaatst. Thans resteert enkel nog het gebouw, met bepleisterde buitenmuren.

In het gebouw kun je nu 25 soorten ambachtelijk ijs kopen en achter het huis is in de zomer een terras. Naar: Heemkundige Kring van Hamont-Achel.

Daarna volgen we naar rechts het Planetenpad, met een beschrijving en uitbeelding van ons zonnestelsel. Ook passeren we nog een oude kapel en maken we een rondje in de Geologische Tuin: siluur, carboon, conglomeraat en kwarts.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSPlanetenweg / Geologische Tuin
Even voorbij 't Mulke start een Planetenpad dat uitgezet is door Sterrenwacht Noorderkroon. Op de juiste schaal zijn langs het pad afbeeldingen van de planeten uit ons zonnestelsel geplaatst. Halverwege het Planetenpad in Achel ligt een Geologische Tuin.

In een hoefijzervorm heeft men de geschiedenis van de gesteenten uitgezet. Elke steen die je hier kunt bezichtigen is een steensoort die ergens in België voorkomt. De stenen zijn voorzien van bordjes met daarop de informatie over ouderdom, samenstelling, tijdperk....

Verder gaand door de loofbossen komen we even in wat open terrein op de verharde weg en zien daar nog grafheuvels. Even voor Achel passeren we een bedevaartskapel.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSGrafheuvels Achel
De oudste tekenen van menselijke aanwezigheid in dit gebied zijn de grafheuvels. De grafheuvels van de Grote Haart dateren uit de vroege ijzertijd, 700-450 voor christus.

De verbrande resten van de overledene werden in een urn gedaan. De urn werd in een aarden heuvel geplaatst. Meestal waren de heuvels rond of ovaal. Soms waren ze ook voorzien van een palenkrans.

Het grafveld van de Grote Haart (pastoorsbos) was ongeveer 2 Ha groot.

Meer informatie over de grafheuvels vind je in museum Grevenbroek in het Simonshuis in Achel.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSO.L.Vrouw in Nood
Deze kapel is toegewijd aan O.L.Vrouw in Nood. Gebouwd in 1838, op initiatief van weduwe Wouters-de Sallez. In de volksmond wordt het "Het kapelleke van 100 jaar" genoemd. In en rond de kapel hangen devotiestukken, als dank aan Maria voor de ondervonden steun.

Verscholen achter het groen verschijnt voor ons het Kasteel Grevenbroek in volle glorie. Helaas is het koetshuis definitief gesloten.

Kasteel Grevenbroek / Genenbroek

Het kasteel Genenbroek, in het Limburgse plaatsje Achel, werd verkeerdelijk Grevenbroe(c)k genoemd. Op diverse kaarten en plattegronden duidt men Grevenbroek aan waar het om Genenbroek gaat; zelfs op foto's en prentbriefkaarten waarop kasteel Genenbroek wordt afgebeeld staat steevast de benaming Grevenbroeck vermeld.

Bijna zestig jaar lang was het kasteeldomein eigendom van de kruisheren, die eveneens de benaming Grevenbroek gebruikten.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNu is Grevenbroek wel een bestaande kasteelruïne in Achel, enkele kilometer van Genenbroek gelegen, maar beide kastelen hebben met mekaar niets gemeen.

De burcht Grevenbroek, één der machtigste sterkten van het graafschap Loon en de zetel van een gelijknamige heerlijkheid, die de stad Hamont met de gemeenten Achel en Sint-Huibrechts-Lille omvatte, werd op 31 juli 1702 verwoest door John Churchill, hertog van Marlborough (1650-1722) (een voorvader van Sir Winston Churchill), en niet meer heropgebouwd. Van die oude burcht zijn vandaag nog enkele muurresten overgebleven en geven ons een idee van de grootte van het complex.

In 1935 kochten de kruisheren het kasteel Genenbroek van de familie Cornet de Peissant. De kruisheren, die afkomstig waren van Diest, wensten in Achel een studiehuis in te richten.

En zo zijn we rond. Een heerlijke wandeling in het groen met heel veel variatie in natuur, historie, devotie en welbeleven.

Startpunt 

 • 6400 Achel Kasteel Grevenbroek N51 15.215 E5 29.238 15km
 • 6401 Achelse kluis N51 17.915 E5 29.379 8km
 • 6402 Achel Kasteel Grevenbroek N51 15.215 E5 29.238 8km

POI's

 • Achel N51 15.230 E5 29.065
 • De Tomp N51 16.009 E5 29.838
 • Achelse kluis. N51 17.919 E5 29.287
 • Warmbeek N51 17.503 E5 29.413
 • 't Mulke, voormalige Watermolen N51 16.351 E5 29.921
 • Planetenweg / N51 16.294 E5 30.021
 • Geologische Tuin N51 15.964 E5 30.354
 • Grafheuvels Achel N51 15.359 E5 30.236
 • O.L.Vrouw in Nood N51 15.203 E5 29.731
 • Kasteel Grevenbroek / Genenbroek N51 15.175 E5 29.298 
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.