Brecht

Korte beschrijving

We krijgen van Toerisme Brecht een uitnodiging om een rondwandeling uit te zetten in en rond Brecht. Op een tropische dag in de warme zomer van 2013 gaan we op pad.  U komt langs Toerisme Brecht tijdens deze wandeling. Ze is gehuisvest in het oude gemeentehuis.

Brecht is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Antwerpen. De Kempense gemeente telt ongeveer 28.000 inwoners waarvan ruwweg 12.000 in Brecht zelf wonen. Brecht ligt aan het Kempisch kanaal en is de hoofdplaats van het kieskanton Brecht en is gelegen in het gerechtelijk kanton Brasschaat.

Tijdens de wandeling doen we ook het Marum aan, een mooi stukje natuur buiten Brecht. Collega Arnold heeft hier een kortere wandeling uitgezet. Het Marum is de meest noordelijke zone van het Groot Schietveld, en is evenals de rest van het terrein militair domein sinds ca. 1890. Dit voormalig militair oefenterrein is nu opengesteld voor wandelaars. Het is mogelijk om door het gebied te wandelen,


Kenmerken
Startpunt: Brecht, Parkeerplaats gemeentehuis
Startlocatie: Antwerpse Kempen , Belgie
Coördinaten N51.348188 E4.641166
Afstanden: 20, 17, 12 km
Type: Bos, Cultuur, Dorp, Hei, Vergezicht
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 08-08-2013

Route informatie

GPS wandeling van 17 km bij Brecht.
Er is een verlenging van 20 kom en een verkorting van 12 km beschikbaar.
We hebben tracks en routes voor u beschikbaar.
De route gaat grotendeels over verharde weg en een kleiner stukje over zandpaden.
Onderweg komt u borden tegen met "verboden toegang, militair terrein". Deze borden kunt u negeren, het gebied is onlangs (2013) opengesteld voor wandelaars.
Onderweg komt u een paar horeagelegenheden tegen. De eerste in het centrum van Brecht, een café halverwege en een sportcafé net na het station.Langere beschrijving

GPSwalking.nlWe parkeren de auto op het parkeerterrein bij het gemeentehuis. Op zondag waren er plaatsen genoeg. Mocht dat doordeweeks niet het geval zijn dan kan bij de kerk geparkeerd worden. De wandeling loopt ook langs deze parkeerplaats.

De wandeling begint al direct schilderachtig. Het gemeentehuis is een plaatje, het park is mooi. Een goed begin van de wandeling.

Wat direct opvalt is dat er veel planten/bloemen te vinden zijn in Brecht. De gemeente heeft een aantal jaren geleden hiermee de titel van bloemrijke gemeente behaald. En dat is overal terug te zien in het centrum van Brecht.

Het mooiste voorbeeld is te zien in de serre aan het einde van het gemeentepark. De bloemenzee is zo groot dat er een bord hangt dat diefstal bestraft wordt. Een schilderachtig plekje.

We genieten van al dit moois.

GPSwalking.nlBrecht
Brecht is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Antwerpen. De Kempense gemeente telt ongeveer 28.000 inwoners waarvan ruwweg 12.000 in Brecht zelf wonen. Brecht ligt aan het Kempisch kanaal en is de hoofdplaats van het kieskanton Brecht en is gelegen in het gerechtelijk kanton Brasschaat.

Over de betekenis van de naam is er nog geen eenduidigheid. Misschien zou Brecht afkomstig zijn van ‘brec’, ‘braec’ of ‘brakti’ wat braakland of omgehakt bos betekend. Maar ‘brakti’ kan ook ‘breken’ betekenen, wat kan duiden op een breking van het reliëf, met andere woorden bijvoorbeeld een heuvel of hoogte. Naast deze twee mogelijkheden kan ‘Brecht’ ook van een persoonsnaam afkomstig zijn en ‘machtig man’ betekenen.

GPSwalking.nlBrecht is al sinds de middeleeuwen bewoond. De zestiende eeuw was voor Brecht een periode van grote bloei, niet alleen economisch maar ook cultureel.

In het Kempisch Museum zijn werken van vier bekende humanisten die in Brecht zijn geboren: Johannes Custos, stichter van de Brechtse Latijnse school in 1515; de jurist Gabriël Mudaeus, die aan de Leuvense universiteit bijdroeg tot de vernieuwing van de rechtswetenschap; de economist en moraalfilosoof Leonardus Lessius; en jonker Jan van der Noot, de eerste Renaissancedichter in het Nederlands.

D
e gemeente bestaat naast Brecht zelf nog uit de deelgemeenten Sint-Job-in-'t-Goor en Sint-Lenaarts. Daarnaast ligt in Brecht nog het landelijk gehucht Overbroek, en in Sint-Lenaarts ligt ten zuiden van de dorpskern het gehucht Klein-Veerle. De kernen liggen verspreid in het Kempens landschap, slechts Sint-Job ligt in het zuiden al wat in de periferie rond Antwerpen.

Het gemeentehuis is gevestigd in het Kasteel van Neut, in een groot park in 1848 opgericht. In 1974 werd het door de gemeente aangekocht en vijf jaar later tot gemeentehuis omgebouwd. Het neogotisch oud gemeentehuis dateert uit 1860.


GPSwalking.nlGemeentehuis/Kasteel van Neut
Het kasteel van Neut is samen met een groot park gebouwd in 1848 in opdracht van J.F. Keijsers. Later is het kasteel in handen gekomen van de familie Neut.

Het gemeentebestuur kocht het kasteel in 1979 en verbouwde het tot gemeentehuis.

Het park is nu in gebruik als gemeentepark. Het park heeft een totale oppervlakte van ruim 38.000 vierkante meter en ligt middenin een woonkern.

GPSwalking.nlHet centrum van Brecht, waar ook het Oude Gemeentehuis staat, is zeer fotogeniek. Mooie oude panden, overal een zee van bloemen.

Oude gemeentehuis
Het neogotische gemeentehuis is een ontwerp uit 1860. Het diende aanvankelijk als vredegerecht van het kanton Brecht. Dit bleef zo tot 1970 toen de belastingsinspectie het pand ging gebruiken. het voormalige gemeentehuis is na afspraak gratis toegankelijk.

Ook Toerisme Brecht is gehuisvest in het oude gemeentehuis.

EGPSwalking.nlen stukje verder staat de kerk met ervoor (van onze kant gezien) het beeld van Lessius.

Beeld van Lessius
Schijnbaar rustend tegen de kerkmuur van Brecht en kijkend naar zijn geboortehuis enkele honderden meters verder in de straat die zijn naam draagt, staat het standbeeld van Leonardus Lessius. Het werd gemaakt door Simon Goossens en werd er in 1956 geplaatst door het gemeentebestuur als teken van erkentelijkheid tegenover zijn beroemdste humanist uit de 16de/17de eeuw.

Heden ten dage klinkt zijn naam nog in "De Lessius-groep" een niet onbelangrijke groep in het bank- en beleggingswezen en in "De Lessius-hogeschool" in Antwerpen waar toekomstige economisten, bedrijfsleiders, vertalers en tolken worden opgeleid.

De Lessius Hogeschool werd samen met K.H. Kempen afgelopen schooljaar de Thomas More Kempen.

Dan lopen we Brecht uit en gaan we richting het Marum. De lange rechte stukken vragen om een stevig wandeltempo. Pas in het Marum nemen we weer wat gas terug om te genieten van een prachtig stukje natuur.

GPSwalking.nlEén van de dingen die direct opvallen als we richting het Marum komen zijn de verboden toegangsborden. Het gebied is intussen opgesteld voor wandelaars, maar helaas staan die borden er nog steeds. U kunt ze negeren en gewoon doorlopen. 

Het Marum
Het Marum is de meest noordelijke zone van het Groot Schietveld, en is evenals de rest van het terrein militair domein sinds ca. 1890.

Het Marum geeft een beeld van een beekdallandschap uit het einde van de 19e eeuw. De overgang van arme heide naar het rijkere beekdalsysteem is op verschillende plaatsen nog intact, hoewel vele van de beemden langs de beek sinds WOII verbost zijn. Door het recente structuurherstel van de beek heeft de waterloop weer een prominente plaats in het ecologische belang van het gebied gekregen.

GPSwalking.nlHet Groot Schietveld heeft een zeer grote natuurwaarde. Het is het belangrijkste gebied in Vlaanderen voor de adder en tal van typische - maar ondertussen zeldzaam geworden - soorten van heide doen het hier nog relatief goed. Het gebied werd daarom ook integraal opgenomen in het Europese netwerk van natuurgebieden Natura 2000! Wij vragen u daarom de toegankelijkheidsregels (zie zijpaneel) strikt te respecteren.

Op verschillende plaatsen krijg je via infopanelen meer uitleg over de specifieke landschapsgeschiedenis, of de aanwezige fauna en flora met betrekking tot:

 • De Kleine Aa of Weerijs en de beemden
 • Historische wegenwaaiers en de Marumvoorde
 • Heidebeheer.

GPSwalking.nlDe informatie van alle infopanelen is ook beschikbaar op www.natuurenbos.be.

Geleide wandelingen kunnen worden aangevraagd bij de boswachter, via het "centrale nummer van ANB-Antwerpen: 03-224 62 62 of via mail ant.anb@vlaanderen.be.

Onderweg komen we een aantal informatieborden tegen. Die geven nuttige informatie over het gebied waar we doorheenlopen.

Heidebeheer
Het Groot Schietveld vormt samen met het nabijgelegen Klein Schietveld en met de Kalmthoutse Heide het belangrijkste gebied voor natte heide in Vlaanderen.

GPSwalking.nlGewone dopheide is de belangrijkste plant in de natte heide. Het is een goede nectarplant waar in de zomermaanden grote aantallen heideblauwtjes op vliegen. De natte heide is ook de standplaats voor bijzondere planten als kleine zonnedauw, bruine snavelbies en de aromatische struik gagel.

Specifiek voor het Groot Schietveld is de aanwezigheid van de adder, die ook hoofdzakelijk aan de natte heide gebonden is. Het militair domein herbergt de grootste populatie van deze zeer zeldzame slangensoort in Vlaanderen.

GPSwalking.nlOpgelet: Adders zijn schuwe, niet-agressieve slangen, maar hun beet is wel giftig. Raak er dus nooit een aan als je het geluk hebt er een te zien en blijf op veilige afstand. Probeer kalm te blijven indien je toch gebeten zou worden en raadpleeg zo snel mogelijk een arts.

Zonder beheer zou de heide niet bewaard blijven. Van nature treedt verbossing op, maar meer nog door menselijke invloeden zoals verdroging en vermesting, verandert de heide snel in een savanne-achtige grasvlakte gedomineerd door pijpenstrootje, Hierin vinden de heideplanten en dieren geen plaats meer.   

GPSwalking.nlHet beheer van het terrein is er dan ook in de eerste plaats op gericht om de heide in stand te houden. Hiervoor moeten doelgerichte maatregelen getroffen worden, zoals het bestrijden van verbossing en vergrassing.

Daarom moet af en toe boomopslag worden gekapt en moet de heide gemaaid of geplagd worden. Plaggen is het verwijderen van alle vegetatie op een bepaalde plaats, waardoor opnieuw een pionierssituatie van onbegroeid zand ontstaat. Daarop kan de heide zich ten volle ontwikkelen.

Met financiële hulp van de Europese Commissie (Life project Danah) konden hier de laatste jaren broodnodige beheerwerken worden uitgevoerd.

GPSwalking.nlDan komen we in de buurt van de Marumvoorde. Een bord staat tussen het groen opgesteld.

Historische wegenwaaiers en de Marumvoorde
Centraal in het Marum ligt de Marumvoorde, de historische oversteekplaats over de beek op de weg van Antwerpen naar Loenhout. Vroeger bevond zich hier een voorde of wad, een ondiepe plaats waar reizigers de beek konden kruisen. Nadien werd er een brug gebouwd, die enkele keren vernieuwd werd. Het gebied wordt daarom ook Nieuwbrug genoemd.

GPSwalking.nlKenmerkend is het uitwaaieren van wegen aan beide zijden van de Marumvoorde. Die 'wegenwaaier' is grotendeels bewaard gebleven, wat in West-Europese context vrij uniek genoemd mag worden. Dit is te danken aan de vroege instelling als militair domein, op het einde van de 19e eeuw. Het gebied werd daardoor gespaard van verdere ontwikkeling en de oude landschapsstructuren bleven bewaard. U bevindt zich nu op de zuidelijke waaier, van waaruit historische wegen vertrekken richting Achterbrug - Wuustwezel (westelijk), richting Antwerpen (zuid-oostelijk) en richting Marumakkers - een oude heideontginning die zich in dit gebied bevond (zuidelijk). Aan de overzijde van de voorde lopen wegen in noordelijke richting (naar Loenhout) en in oostelijke richting (naar Brecht).

GPSwalking.nlOm het belang van dit historisch wegenpatroon te benadrukken, hebben de wegen een naam gekregen die aangeeft waar ze naar toe liepen.

Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het belangrijk dat dit wegenpatroon bewaard blijft. Het gebruik als wandelweg en het gebruik in functie van het bos- en natuurbeheer versterkt dit. Op uitgesleten plaatsen waar zich permanente poelen gevormd hebben, blijven deze omwille van natuurbeschermingsredenen bewaard, zolang ze geen probleem vormen voor het voortbestaan van de wegen zelf.


GPSwalking.nlGroot Schietveld
Het Groot Schietveld is een natuurgebied in de Antwerpse Noorderkempen, in het noorden van de provincie Antwerpen. Het gebied is militair domein en wordt actief gebruikt als oefenterrein voor de artillerie. De bossen en natuurwaarden worden beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Het Groot Schietveld is 1571 ha groot en daarmee, op de Kalmthoutse Heide na, het grootste natuurgebied in de provincie. Het bestaat uit een grote, aaneengesloten oppervlakte droge en vochtige heide, vennen en hooilanden omringd door een gordel van bossen.

GPSwalking.nlHet Groot Schietveld vormt samen met het Klein Schietveld (Brasschaat) en de Kalmthoutse Heide (Kalmthout) het restant van het oorspronkelijke Kempense heidelandschap dat tot enkele eeuwen geleden het noorden van de provincie Antwerpen domineerde.

Stuk voor stuk zijn deze gebieden omgezet tot landbouwgrond of tot productie-naaldbossen.

Het laatste deel van de wandeling gaat door een open landschap ten westen van Brecht.

GPSwalking.nlOnderweg komen we veel kleine (Maria)kapellen tegen. Het zijn allemaal mooie en fotogenieke kapellen. Helaas hebben we geen beschrijving van deze kapellen.  Mocht u de kapellen per fiets willen ontdekken: de Kappeletjesroute is een unieke fietsroute door Brecht verkrijgbaar bij Toerisme Brecht voor 1 euro.

Langzaam komen we terug in Brecht. We gaan via het station waar we de fietserstunnel nemen. Een stukje verder gaan we onder de snelweg door. Daarna is het niet ver meer.

Zo hebben we weer een afwisselende wandeling achter de rug. Dankzij de warmte hebben we veel vlinders onderweg gezien. En zelfs een ree, die eerst wegschoot maar daarna ons vanop afstand rustig bleef bekijken.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Alternatieve parkeerplaats N51.3517 E4.6427
 • Brecht N51.3534 E4.6393
 • Gemeentepark N51.3498 E4.6410
 • Groot Schietveld N51.3701 E4.6064
 • Informatiebord_1 N51.3742 E4.6309
 • Informatiebord_2 N51.3772 E4.6212
 • Kapel N51.3560 E4.6255
 • Klein Schietveld N51.3776 E4.6152
 • Kleine Aa N51.3745 E4.6250
 • Mariakapel1 N51.3585 E4.6506
 • Mariakapel2 N51.3472 E4.5952
 • Mariakapel3 N51.3514 E4.6072
 • Mariakapel4 N51.3562 E4.6125
 • Marum N51.3723 E4.6227
 • Marumvoorde N51.3773 E4.6234
 • Negeer verboden toegangsbord N51.3697 E4.6330
 • Nieuwbrug of Marumvoorde N51.3773 E4.6234
 • Onder het spoor door N51.3571 E4.6331
 • Oude gemeentehuis N51.3497 E4.6436
 • Restaurant N51.3489 E4.6074
 • Start/finish/parkeerplaats N51.3481 E4.6411

 

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.