Krickenbecker Seen

Korte beschrijving

Een heel aardige wandeling door een mooi gebied.

De Krickenbecker Seen zijn vier door turfwinning ontstane meren in Nettetal, Noordrijn-Westfalen. De huidige vorm kregen de meren tussen de 16e en 19e eeuw, naast de turfwinning, door de stroming van het riviertje de Nette. In 1938 werden de meren tot beschermd natuurgebied verklaard.

Het gaat hierbij om vier zogenaamde broeken (Duits: Bruch); het Hinsbecker Bruch, het Glabbacher Bruch, het Poelvenn en het Schrolik. Het gebied wordt behalve door de Nette ook door het riviertje de Renne doorkruist. Zowel het achtervoegsel -broek als –ven verwijzen naar de vroegere gesteldheid als moeras van het gebied.

In het midden van deze vier meren ligt het kasteel Krieckenbeck. In het gebied is een verscheidenheid aan begroeiing te vinden, zoals eiken- en beukenbossen en weiden; evenals lelies en andere waterplanten. Daarnaast zijn er verschillende dieren te vinden, zoals eenden, blauwe reigers, futen, waterhoentjes, meerkoeten en rietzangers.

In het natuurgebied ligt ook een deel van het Grand Canal du Nord, in Duitsland Nordkanal geheten.


Kenmerken
Startpunt: Nettetal, Krickenbecker Allee 36
Startlocatie: Niet beschikbaar , Duitsland
Coördinaten N51.346537 E6.259741
Afstanden: 19, 14, 9 km
Type: Beek, Bos, Vergezicht, Water
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Bij start en onderweg
Gelopen op: 10-10-2013

Route informatie

Een GPS wandeling van 19 km bij Nettetal (D) door het natuurgebied Krickenbecker Seen.
Van de wandeling zijn verkortingen van 14 en 9 km beschikbaar.
Ook zijn er routes beschikbaar
De wandeling is goed begaanbaar.
Onderweg komt u geregeld horeca en bankjes tegen.Langere beschrijving

GPSwalking.nlOnderweg naar de start van deze wandeling was het mistig. Op sommige stukken snelweg kon je geen hand voor ogen zien, op andere stukken kwam zelfs de zon even door. Altijd een moeilijke keuze, gaan we wandelen of niet. Want lopen in de mist levert geen mooie foto's op.

Toch maar verder gereden en in een mistige omgeving gestart. pas tegen het middaguur werd het zicht beter en kwam de zon er langzaam bij. Toen werd pas duidelijk dat dit een zeer fraaie omgeving is. Gelukkig hadden we mooiste deel van de wandeling tot het laatst bewaard. 

GPSwalking.nlTextil Museum die Scheune
Het Textielmuseum "DE SCHUUR" is de thuisbasis van een beursgenoteerde traditionele boerderij, op ongeveer 300 meter van de Krickenbecker meren. Spinnewielen, weefgetouwen, gereedschappen, vezels, stoffen, lettertypen, afbeeldingen, enz. worden getoond, gedemonstreerd en toegelicht in de ruimte van twee verdiepingen

Elk jaar wordt een specifiek onderwerp in het zoeklicht gezet. Dit kan bijvoorbeeld vlas, hennep, wol, katoen, zijde, of een milieuprobleem zijn. U kunt hier ook kunst vinden die met textiel te maken hebben. Er zijn speciale jaarlijkse evenementen, zoals museumreizen naar naburige textiel musea en vakantieactiviteiten voor kinderen.

GPSwalking.nlWe gaan al snel het bos in. Een mooi uitzicht met grote bomen en een herfstdecor van gevallen bladeren. Hier is het genieten geblazen.

Uitzichtpunt 1
De kuilen zijn hier zichtbaar zijn, zijn voormalige "platte roosters". Ze zijn gemaakt op drassige bodems. Veel kuilen zijn dichtgeslibd of genivelleerd , maar sommige waren ook opgespoten. Het behoud van deze historische culturele, typisch regionale landschapselementen is een belangrijke taak van de landschapsarchitectuur.

Vlas is een van de oudste gecultiveerde planten en werd gekweekt in het stenen tijdperk in Centraal-Europa. Het land tussen de Nier, Nette, Schwalm en Rur, waarbij het ​​vlas stond in zijn hoogtijdagen, werd genoemd in oude geschriften "het Vlaesland". De bast van de vlasstengel wordt gebruikt als waardevolle textielvezels, de zaden voor de lijnolie.

Deze kleine biotopen zijn van groot ecologisch belang. Kenmerkende soorten die hier gevonden kunnen worden zijn salamanders en diverse waterkever
s.

GPSwalking.nlEen uitzichtpunt in de mist is eigenlijk jammer. Een fraaie plaats maar weinig van te zien.

Wilde Gagel
De wilde gagel (Myrica gale) is een bladverliezende struik die behoort tot de gagelfamilie (Myricaceae), en voorkomt op natte, zure, venige grond op heidevelden, in moerasbossen en laagveenmoerassen. Ook vindt men de struik in de duinen. Hij vormt struwelen als er weinig concurentie is van andere struiken of bomen. De struik is van nature aanwezig in Noord-Amerika en Noordwest-Europa. De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als algemeen voorkomend, maar sterk in aantal afgenomen. In België komt ze bijna uitsluitend voor in de Kempen.

Hier in de bossen staat regelmatig een informatiebordje. Soms alleen in het Duits, soms tweetalig. Het Nederlands is altijd nog eenvoudiger te ontcijferen dan het Duits.

GPSwalking.nlGeestkuil
Volgens de overlevering werden de lijken van de degenen dle waren opgehangen op de galgenberg aan de voet van de noordwestelijk gelegen helling in de geestkuil in het veen begraven.

Vanaf de galg liep een steile weg richting noordwesten naar beneden het veen in. Van de oude weg lopen drie nieuwe paden weg naar het veen. De vorming van de grond doet aan grafsteden denken. Aan het einde van de paden kan men aangenaam verpozen, zijn gedachten de vrije loop laten en de plantengroei bewonderen, om vervolgens weer naar de bewoonde wereld terug te keren.

GPSwalking.nlDe mistige omstandigheden vragen om close-ups i.p.v. vergezichten. De maisoogst is net geweest. Na het oogsten is de grond helemaal omgeploegd in strakke banen. Toch is hier en daar een kolf aan de aandacht ontsnapt. Maar niet aan de onze.

Grand Canal du Nord / Noordervaart
In de tijd van Napoleon, In het jaar 1808, is begonnen met de bouw van het "Grand Canal du Nord". De Noordervaart moest een verbinding gaan vormen tussen de Rijn bij Neuss, de Maas bij Venlo en de Schelde bij Antwerpen.

GPSwalking.nlNapoleon probeerde op deze manier de Rijnscheepvaart weg te houden van de Nederlandse havens. Hierdoor, en door een economische blokkade van Engeland, kon de Engelse handel met het vaste land gevoelig worden getroffen.

Het kanaal was berekend op 30 schepen met een laadvermogen van 200 ton per dag. Ter overbrugging van het hoogteverschil tussen Neuss en Venlo waren in totaal 9 sluizen voorzien.

In 1808 startten de bouwaktiviteiten aan de Noordervaart onder leiding van A. Hagenau. Nadat Napoleon zijn broer Louis Bonaparte in 1810 afzette als koning van Nederland, werden de bouwaktiviteiten in januari 1811 gestaakt. De Noordervaart was toen voor ongeveer 2/3 gereed.

GPSwalking.nlLeven in de Noordervaart
De in de bossen nog duidelijk herkenbare bedding van de Noordervaart heeft zich sinds het einde van de aanlegwerkzaamheden begin 19e eeuw tot een waardevolle vochtige biotoop ontwikkeld. Het water afkomstig van neerslag en uit grondwaterbronnen verzamelt zich in de uitgegraven kanaalbedding, waardoor er een moerasachtig gebied met typische flora en fauna is ontstaan.

Zwarte elzen en zachte berken tekenen het vochtige moerasbos. Aan de voet ervan vinden we hogere plekken met stijve zegge en allerlei plantaardige schatten zoals de gele lis of "zwaardlelie", de zeldzame bospaardestaart en veenmos.

Markeringselementen
Dit Land-Art project reflecteert de hoge technische prestaties van de kanaalingenieurs in de tijd van Napoleon. Over de gehele lengte markeert een blauwe lijn de fietsroute tussen Neuss en Nederweert. Hij is op de grond geschilderd of in de vorm van bermplanken aangebracht. In Nederland markeren blauwe schildjes op lichtmasten het verloop van de Fietsallee. Naast de Fietsallee geven oranje en wit gestreepte markeringsstangen het geplande tracé van de Noordervaart aan.

GPSwalking.nlIn maart is hier tijdens de eerste warme lentedagen de baltsroep van talloze graskikkers te horen. Ze komen met honderden uit het aangrenzende beschermde natuurgebied om kuit te schieten in het water van de Noordervaart.

Naast fraaie bossen komen we ook water tegen. Zelfs een vogelkijkhut waar het op een zonnige zondagmiddag best druk is. De zon zorgt er intussen voor dat we kunnen genieten van mooie waterrijke vergezichten. Het is genieten....

GPSwalking.nlKrieckenbecker Seen
De Krickenbecker Seen zijn vier door turfwinning ontstane meren in Nettetal, Noordrijn-Westfalen. De huidige vorm kregen de meren tussen de 16e en 19e eeuw, naast de turfwinning, door de stroming van het riviertje de Nette. In 1938 werden de meren tot beschermd natuurgebied verklaard.

Het gaat hierbij om vier zogenaamde broeken (Duits: Bruch); het Hinsbecker Bruch, het Glabbacher Bruch, het Poelvenn en het Schrolik. Het gebied wordt behalve door de Nette ook door het riviertje de Renne doorkruist. Zowel het achtervoegsel -broek als –ven verwijzen naar de vroegere gesteldheid als moeras van het gebied.

GPSwalking.nlIn het midden van deze vier meren ligt het kasteel Krieckenbeck. In het gebied is een verscheidenheid aan begroeiing te vinden, zoals eiken- en beukenbossen en weiden; evenals lelies en andere waterplanten. Daarnaast zijn er verschillende dieren te vinden, zoals eenden, blauwe reigers, futen, waterhoentjes, meerkoeten en rietzangers.

In het natuurgebied ligt ook een deel van het Grand Canal du Nord, in Duitsland Nordkanal geheten.

GPSwalking.nlAlt-Krickenbeck
De afbeelding laat de middeleeuwse burcht Alt-Krickenbeck zien, ook wel "Motte Alt-Krickenbeck" genoemd. Opgravingen hebben duidelijk gemaakt dat de burcht beschermd werd door drie wallen en twee grachten. De grachten werden door de Nette gevoed. In het binnenterrein bevond zich een tweedelige burcht opgebouwd uit hout of vakwerk. De ligging van de burcht, beschermd door een grote laagte, in de nabijheid van een molen bij een oude rivierovergang was in die tijd ideaal.

Oude geschriften bewijzen het bestaan van de burcht vanaf het begin van de 12e eeuw. In de 13e eeuw werd de burcht verlaten doordat de burcht Nïeuw-Krickenbeck (tegenwoordig slot Kriekenbeek) gesticht werd. Materiaalonttrekkingen voor de versterking van de Nettedammen hebben in het verleden tot een sterke vervlakking van het gebied geleid. Tegenwoordig is nog slechts een plateau in het terrein herkenbaar. Dit plateau heeft een afmeting van 180x110 m en een hoogte van maximaal 1,40 m.

GPSwalking.nlHistorie
Romeinse wegen, middeleeuwse landweren en Napoleontische kanaalresten lieten vele sporen na in het Duits-Nederlandse grensgebied tussen Venlo, Nettetal en Straelen. De grootste impact op het landschap en de mens werd veroorzaakt door een vliegveld van de Duitse Luftwaffe, dat vanaf oktober 1940 werd aangelegd. In september 1944 werd het door geallieerde bombardementen en Duitse vernielingen verwoest. Na een provisorisch herstel vloog de Amerikaanse luchtmacht tussen maart en september 1945 vanaf dit vliegveld, ondermeer met missies voor de bevrijding van West-Europa.

GPSwalking.nlMet het ineenstorten van de nationaalsocialistische dictatuur in Duitsland kwam ook een eind aan de luchtoorlog, de bombardementen, de dwangarbeid door concentratiekampgevangenen en terechtstellingen van verzetsstrijders. Uit toenmalige puinhopen ontstond aan weerszijden van de grens een goede nabuurschap en samenwerking. Die komt o.a. tot uitdrukking in gemeenschappelijk historisch onderzoek en het behoud van historische overblijfselen.

Als we het rondje gelopen hebben komen we weer terug bij het bezoekerscentrum. We lopen een stukje richting kasteel Krickenbeck. Hier zijn verschillende mooie uitzichtpunten waar je prima over het water kunt kijken.

GPSwalking.nlVerder hoef je eigenlijk niet te lopen wat het kasteel is niet toegankelijk. Het grote hek was hermetisch afgesloten en door de vele camera's heb je het gevoel zeer goed in de gaten te worden gehouden. Jammer, want ook door de bomen heen is het nauwelijk mogelijk om een glimp van het kasteel op te vangen.

Kasteel Krieckenbeck
Kasteel Krieckenbeck ligt in Nettetal, in het Duitse gebied Nederrijn, in de buurt van de Krieckenbecker See. Het kasteel is tussen 1989 en 2011 in gebruik geweest als ruimte voor conferenties. Sinds september 2011 is er een opleidingsinstituut in het kasteel gevestigd.

GPSwalking.nlVoordat de burcht is gebouwd, lag circa twee kilometer in zuidelijke richting de oude Burcht Krieckenbeck aan de Nette, ook wel Alde Borch of Alt-Krickenbeck geheten. De eerstvermelde bewoner van de oude burcht was in 1104 Hendrik graaf van Krieckenbeck. Verder wordt ene Reinier van Krieckenbeck en zijn dochter Alveadis van Krieckenbeck-Millendonk, die in de twaalde eeuw trouwt met Frederik van Berg-Altena. Hun zoon Adolf I van der Mark verkoopt in 1243 de heerlijkheid Crikenbeke aan zijn zwager Otto II van Gelre. Op dat moment schijnt de oude burcht al vewoest te zijn, of op zijn minst onbewoonbaar. Rond diezelfde tijd moet dan ook de nieuwe burcht zijn gebouwd.

GPSwalking.nlHet infocentrum van de Biologische Station Krickenbecker Seen
Meren, moerassen, weilanden en bossen vormen het beschermde natuurgebied Krickenbecker Seen. Het ca. 1300 ha. grote habitatrichtlijn- en vogelbeschermingsgebied is één van de oudste beschermde natuurgebieden van de deelstaat Nordrhein-Westfalen. De vier meren van de Krickenbecker Seen zijn verveende moerasgebieden waar turf is gestoken. Nu vormen ze waardevolle en beschermde leefgebieden die van grote betekenis zijn voor het natuurbeheer. In het midden van het uitgebreide natuurgebied ligt het infocentrum Krickenbecker Seen, waar het hele jaar voor bezoekers, jong en oud, veel te beleven is.

GPSwalking.nlHet infocentrum werd in 1996 door de stichting Biologische Station Krickenbecker Seen geopend. Het biologische station beheert de belangrijkste natuurgebieden in het district Viersen. Het wil bezoekers een onuitwisbare indruk geven van de unieke pracht van natuur en landschap, planten en dieren, stimuleren tot milieuvriendelijk koopgedrag en informeren over de doelstellingen en conflicten bij natuurbescherming.

De toegang van het infocentrum is gratis.

GPSwalking.nlPilzen
Duitsers plukken graag paddenstoelen. Zo kwamen we op deze wandeling verschillene mensen met een mandje of doos tegen. Het hele bos werd doorzocht naar eetbare paddenstoelen. Hele families trekken er zo op uit wat een grappig gezicht is.

En zo kwam er ook een einde aan deze leuke wandeling die mistig begon maar zonnig eindigde. Onderweg zorgde de fraaie natuur die als richting herfst ging dat er veel te genieten was.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Alternatieve parkeerplaats 1 N51.3556 E6.2412
 • Alternatieve parkeerplaats 2/restaurant N51.3396 E6.2404
 • Boskruis N51.3645 E6.2862
 • Geestkuil N51.3487 E6.2758
 • Glabbacher Bruch N51.3503 E6.2615
 • Hinsbecker Bruch N51.3472 E6.2551
 • Kapel N51.3453 E6.2637
 • Naturschutzgebiet (Krickenbecker Seen) N51.3308 E6.2413
 • Nordkanal N51.3573 E6.2914
 • Restaurant N51.3513 E6.2806
 • Schloss Krickenbeck N51.3519 E6.2531
 • Start/finish/parkeerplaats/bezoekerscentrum N51.3465 E6.2597
 • Terras N51.3352 E6.2547
 • Textil Museum die Scheune N51.3447 E6.2610
 • Uitzichtpunt 1 N51.3480 E6.2722
 • Uitzichtpunt 2 N51.3481 E6.2590
 • Vogelkijkhut N51.3330 E6.2411
 • Vroegere kasteel Alt Kriekenbeck N51.3358 E6.2416
 • Wolfssee N51.3739 E6.2751
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.