Aldurrum

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 23-11-2019

"Aldörrum (spreek uit Aldurrum) is een typische uitdrukking uit het zuidelijk deel van Nederland. De betekenis van deze uitdrukking vinden we erg toepasselijk voor deze camping en hoevelogementen op basis van Bed & Breakfest.

Aldörrum ligt net buiten Aarle-Rixtel tegen het natuurgebied de Biezen. Vanuit de camping kun je fraai wandelen. Er zijn verschillende wandelroutes beschikbaar. Ook lopen Gerda en Carl graag mee.

De Biezen en Milschot is een beheersobject van het Staatsbosbeheer dat op zich deels bevindt in de gemeente Laarbeek en deels in Gemert-Bakel in het oosten van de provincie Noord-Brabant. Het beslaat ongeveer 300 ha.

Het bestaat uit meerdere, sterk verschillende en afzonderlijk gelegen complexen. In het kader van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur tracht de overheid deze gebieden onderling te verbinden. 

Niet ver van buurtschap Grotel ligt een gebied met grovedennenbossen, aangelegd op een vroegere vochtige heide aan weerszijden van de Esperloop. Het gebied wordt onderbroken door akkers en weiden, waarvan echter een deel aan het natuurgebied is toegevoegd. Men spreekt ook wel van het Grotelse Bos.


Kenmerken
Startpunt: Aarle-Rixtel, Asdonkseweg 7
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.512498 E5.681855
Afstanden: 24, 19, 15, 9, 7 km
Type: Akker, Beek, Bos, Hei, Peel, Vergezicht, Water
Begaanbaar: Gedeeltelijk drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Bij start en onderweg
Gelopen op: 08-11-2013

Route informatie

Een GPS beschrijving die bestaat uit een aantal GPS wandelingen die we gelopen hebben vanaf mini-camping Aldörrum.
Er zijn tracks van 24/19/15/14/13/9/7 en 5 km beschikbaar.
De tracks gaan over goed begaanbare paden, die soms enigzins drassig kunnen zijn. Goede wandelschoenen zijn aan te bevelen.
Er is één specifieke struinroute waarbij over een klein sluisje moet worden gestapt.
De routes zijn ook op papier beschikbaar op de camping.
Horeca komt u nauwelijks tegen, wel regelmatig een bankje.
Honden mogen aangelijnd mee.Langere beschrijving

GPSwalking.nlDe herfstvakantie 2013 brachten we door op mini-camping Aldörrum in Aarle-Rixtel. Een prima startpunt van veel mooie wandelingen over de Grotesche Heide en de Biezen. We hebben een 4-tal wandelingen gelopen die we in 1 beschrijving aanbieden. Deze wandelingen gaan door een fraai stukje natuur en grotendeel over onverharde paden. U kunt kiezen uit 8 verschillende afstanden.

Ook hebben we voor u een sfeerverslag van ons verblijf. Aldörrum is een mini-camping en B&B die we u van harte kunnen aanbevelen. De eigenaren Carl en Gerda nemen u graag mee op een wandeling door de omgeving. Verschillende routes zijn ook in een papieren beschrijving met kaart op de camping beschikbaar.

GPSwalking.nlDe wandelingen gaan door 2 natuurgebieden: De Grotelsche Heide en De Biezen.

Grotelsche Heide
Het informatiebord bij de rivier zegt het volgende: Om het open landschap met een vrij meanderende beek terug te krijgen, is de oude beekloop weer uitgegraven en zijn op sommige plaatsen bossen gekapt en stuwen uit de beek verwijderd. Een dam voorkomt dat er te voedselrijk water van de landbouwgronden bij Esp de Esperloop instroomt. Dit alles is uitgevoerd in samenwerking met Waterschap de Aa, de beheerder van de beek.

GPSwalking.nlAfwisseling van bos, heide en grasland zorgt voor verrassende doorkijkjes. Deze overgangsgebieden van dicht naar open zijn heel aantrekkelijk voor allerlei vogels en insecten. Ook een schuwe grazer als het ree voelt zich hier veilig.

Eigenlijk hebben de Biezen en Milschot niet alleen planten en dieren, maar ook bezoekers van alles wat te bieden: naald- en loofhout, grasland, heide, schraallandjes met bijzondere planten en als sierlijk lint door het landschap de heidebeek Esperloop.

Het is heerlijk wandelen in beide natuurgebieden. Veel afwisseling tussen bossen, beken, vergezichten, heide en grote grazers. Echt genieten geblazen.

GPSwalking.nlDe Biezen en Milschot
De Biezen en Milschot is een beheersobject van het Staatsbosbeheer dat op zich deels bevindt in de gemeente Laarbeek en deels in Gemert-Bakel in het oosten van de provincie Noord-Brabant. Het beslaat ongeveer 300 ha.

Het bestaat uit meerdere, sterk verschillende en afzonderlijk gelegen complexen. In het kader van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur tracht de overheid deze gebieden onderling te verbinden.

Tot het object horen ook nog enkele apart gelegen landschapselementen en botanisch rijke schraalgraslandjes waar onder meer de Vleeskleurige orchis groeit.

GPSwalking.nlHet hele gebied watert (deels via de Esperloop) af naar de Snelle loop, die voorbij Gemert uitkomt op de rivier de Aa.

Een gebied met welig begroeide natte loofbossen op lemige bodem in de gemeente Laarbeek, in een rustig gebied op korte afstand van het Missieklooster van Aarle-Rixtel. Er is populierenaanplant, droog eikenbos en broekbos. Er liggen ook schrale en bloemrijke graslanden.

Dit is een droog naaldhoutgebiedje bij de Mortel, noordelijk van de Grotelse heide, daarvan slechts gescheiden door de snelle loop.

GPSwalking.nlAls een groot baken in het landschap staat de grote KPN toren. In veel van deze wandelingen loop je er gewoon omheen. Ideaal, je kunt nauwelijks verdwalen. Omdat deze toren tot in de wijde omtrek te zien is kom je hem op veel foto's tegen.

KPN-Toren
De KPN-toren is een zendtoren van Alticom (Voorheen KPN) aan de Hemelsbleekweg in De Mortel. De toren is 128 meter hoog.

De toren wordt gebruikt voor radio-uitzendingen op de frequentie 102,3 MhZ (Radio 538), P2000, SMF3 en UMTS.

De toren wordt door roofvogels als broedplaats gebruikt.

GPSwalking.nlWater zijn we veelvuldig tegengekomen op onze wandelingen. Verschillende kleinere en grotere beken stromen door dit gebied. Ze meanderen mooi door het landschap, soms moet je er met een klein bruggetje over. Dat maakt het ook wel een beetje spannend. Tijdens alle afstanden kom je alle onderstaande beken wel tegen.

De Snelle loop
De Snelle Loop begint bij het waterinlaatpunt van het Peelkanaal en passeert de Stippelberg. De waterloop mondt uiteindelijk uit in de Aa en heeft een lengte van 20 kilometer.

GPSwalking.nlDe Dubbele Snelle loop
Dit gedeelte van de snelle loop kent een lange geschiedenis. Het had vroeger een dubbele loop - 2 beken langs elkaar, gescheiden door een aarden wal. Deze wal was het resultaat van jarenlange twisten over gemeentegrenzen en onderhoudsverplichtingen tussen Gemert en Bakel die teruggaan tot de vijftiende eeuw.

Die dubbele loop is in 1947 gedempt. In 2005 is de heraanleg van de dubbele loop van de beek over een lengte van 800 meter uitgevoerd. Deze is vormgegeven als vistrap waarmee de aanwezige stuwen "vispasseerbaar" zijn geworden.

GPSwalking.nlSnelle Loop en Esperloop
De Snelle Loop en een deel van de Espedoop is aangewezen als Ecologische Verbindingszone, die grotere natuurgebieden met elkaar verbindt. Bij de herinrichting zijn natuurontwikkeling, cultuurhistorie en waterberging gecombineerd. Het is een gebied waar uitstekend gewandeld kan worden.

De Esperloop
De Esperloop is een natuurlijke heidebeek die door de Grotesche Heide loopt. Hier vind je soorten als gevlekte orchis, tormentil, steenuil, partrijs en kleine bonte specht. In de Esperloop tref je moerasvergeet-mij-niet, dotterbloemen en melkeppe. Een bijzonderheid is het voorkomen van de gewone bronlibel.

GPSwalking.nlDe Aarlesche vijver is al jaren in verbouwing en het lijkt erop dat het nog wel even gaat duren. Grote hekken staan er om de vijver. Hierdoor mag je er ook niet meer wandelen. Jammer, want er liggen daar leuke paden. Maar in de toekomst zal deze vijver weer opgenomen kunnen worden in de routes.

Aarlesche vijver
In 2008 is gestart met de realisatie van een recreatieve poort nabij de Aarlesche vijver. Deze poort zal voorzien worden van een bezoekerscentrum met horeca-voorziening, parkeerplaats met infozuilen, vijver met strand en aansluitende wandelroutes. Medio 2013 is men nog steeds bezig en is de Aarlesche vijver afgezet met hekken.

GPSwalking.nlTereijken
De kern van de buurtschap Tereijken bestaat momenteel uit een zestal boerderijen en woonhuizen. De buurtschap is ontstaan uit één enkele hoeve, die in 1386 al wordt genoemd. De hoeve Ter Eijken was toen eigendom van de Commanderij Gemert van de Duitse Orde en werd verhuurd. Op St. Jorisdag van 1391 werd het goed Ter Eijken erfelijk verpacht aan Amelis Jan Maaszoon en kwam daardoor in particulier bezit. De jaarlijkse lasten aan de Duitse Orde bestonden toen uit 5 mud rogge, 8 mud haver, 2 vat raapzaad, 12 pond boter, 12 el linnen laken, 8 jonge hoenders,100 eieren en 8 voeder turf.

De hoeve Ter Eijken is bij achtereenvolgende erfenissen opgesplitst in meerdere afzonderlijke boerderijen. In 1716 waren er 5 huizen, die allen aan de noordzijde van de weg lagen.

GPSwalking.nlPas in de 19de eeuw ontstond er bebouwing aan de zuidkant van Tereijken, maar het aantal huizen groeide de afgelopen eeuwen nauwelijks.

Een gelukje
We liepen tijdens één van onze wandelingen richting Gemert. Daarbij kwamen we langs een aantal weiden waar koeien stonden.

Bij één van de koeien viel iets op. Aan de achterkant staken 2 poten uit. Een drachtige koe die op het punt van bevallen stond. Als leek vraag je je dan af of het normaal is dat er 2 poten uitsteken maar er verder weinig actie was. De koe zelf stond rustig te grazen.

DGPSwalking.nlus maar even snel de boer gewaarschuwd. Die zij nonchalant "het gaat meestal vanzelf, ik kom straks wel even kijken". De koe trok zich weinig aan van de kijkers en ging rustig door met het bevallingsproces.

Op een gegeven moment kwam ook de kop van het kalfje naar buiten. Tijdens een wee kleurde de tong blauw en in tussenpauzes weer roze.

Daarna ging het snel en lag het kalfje in het gras. Moeder likte het langdurig af. We hebben ruim 45 minuten staan kijken, daarna werd het tijd om weer verder te lopen. Door de stevige wind waren we zowat verkleumd en we wilden thuis zij voordat het weer donker werd.

Leuk om eens een geboorte van een kalfje van dichtbij meegemaakt te hebben.

GPSwalking.nlArmenhoeve
Wanneer het goed Ten Broek is gesticht is onbekend. De oudste aanwijzing voor het bestaan is van 1332. De Commanderij Gemert van de Duitse Orde was van oudsher eigenaar.

In 1421 werd het goed Ten Broek in erfpacht gegeven door landcommandeur Iwan van Cortenbach. In 1434 werd Goyart van Werme de eigenaar. Hij was tevens leenman van het naastliggende goed Ten Boer. In zijn testament van 1454 vermaakte Goyart het goed Ten Broek aan de kerk van Gemert, samen met het goed Ten Boer. Hieraan waren een aantal verplichtingen verbonden, onder meer om aan 13 armen van Gemert op elke vrijdag in de vasten '2 vat Witte erwten, 3 haringen en zoveel brood als een normaal mens tijdens een maaltijd eten mag' uit te delen.

GPSwalking.nlDaarnaast moet op Goyarts sterfdag aan alle aanwezige armen brood worden uitgedeeld zolang de voorraad strekt (er was 1 mud rogge beschikbaar). Sindsdien heet de hoeve in de volksmond De Armenhoeve of in het Gemerts: D'Ermenhoewf. De spinning (= uitdeling) aan de armen bleef tot in de 20ste eeuw bestaan, totdat de hoeve door de kerk aan particulieren werd verkocht.

Het huidige gebouw is een zogenaamde hoekgevel boerderij. De hoekgevel is ontstaan door het aanbrengen van een aanbouw aan de voorgevel in de lengterichting van het huis. Delen van het gebouw dateren uit de Middeleeuwen.

GPSwalking.nlOpvallend is de grote hoogte van de zogenaamde herenkamer. In een balk boven de dëar aanwezige schouw is de volgende tekst aangebracht: 'Anno 1619 Ansem Jeghers ende Meriken sijn huysvrou'. In 1985 werd de losstaande schuur gesloopt. Het bakhuis is nog intact. Het pand is een rijksmonument.

Richting Gemert komen we nog meer fraaie boerderijen tegen, zoals u op de foto aan de linkerkant kunt zien. Zelfs een hele straat vol. Hier moet het mooi wonen zijn.

Op het ene moment loop je door een bos, dan weer over de hei en soms op een rustig pad met uitzicht op een klooster.

GPSwalking.nlBrabantse Kluis
In het huidige klooster leven anno 2011 60 missiezusters van het Kostbaar Bloed. De congregatie is in 1885 gesticht door Abt Franz Pfanner in Mariannhill, bij Urban in Zuid-Afrika. Daar had hij in 1882 al een trappistenabdij gebouwd met de naam Maria-anna heuvel (Mariannhill). Toen hij zag dat hij vanuit het trappistenklooster niet iedereen kon bereiken richtte hij zich tot de Duitse pers. Meisjes en vrouwen werden gevraagd om zich in te komen zetten in zijn missiegebied in Zuid Afrika. Een vijftal vrouwen kwamen per boot aan na een gevaarlijke reis. De nieuwe congregatie groeide snel tot 117 zusters. Voor sommige van deze zusters was het klimaat en de omstandigheden te zwaar. Daarom werd besloten om ook een vormingshuis in Europa nodig was.

IGPSwalking.nln 1889 kwamen 3 zusters terug naar Europa om in Kirchherten aan de slag te gaan. Maar in Duitsland hadden ze teveel last van een cultuurstrijd. Daarom werd het nieuwe klooster verplaatst naar Helden-Panningen in Nederland. Dit klooster werd al snel te klein. Daarom werd in Aalre-Rixtel een eenzaam gelegen landgoed gekocht van de bisdom 's-Hertogenbosch. Abt Frans gaf het de naam Missieklooster Heilig Bloed.

In 1903 was het nieuwe klooster klaar om de 74 zusters, novicen en postulanten een onderdak te bieden. In 1905 werd besloten om het moederhius vanuit Zuid Afrika naar dit nieuwe klooster te verhuizen. Dit werd goedgekeurd door Paus Pius X. Vanuit het klooster in Aalre-Rixtel vertrokken veel zusters naar verre landen. In 1910 bleek het klooster al weer te klein te zijn en werd er een nieuwe vleugel aangebouwd.

GPSwalking.nlIn de eerste wereldoorlog diende het klooster als ziekenhuis voor de vele gewonden die uit België binnenkwamen. Een groot rood kruis was van verre al te zien. In 1938 werd het klooster al weer te klein en moest er wederom een klooster worden aangebouwd.

De tweede wereldoorlog was een moeilijke tijd voor het klooster. Het vee werd ingevorderd en in 1942 werd de klokketoren in beslag genomen. Ondervoede kinderen uit de grote steden vonden tijdelijk een onderdak in het klooster. Later werden er geallieerde militairen ingekwartierd.

GPSwalking.nlAnno 2011 is het klooster een internationaal thuis voor missiezusters. De voornaamste taak is het gebed voor de wereld en de zorg voor oude en zieke medezusters. De voertaal is voornamelijk Duits vanwege de afkomst van de meeste zusters. Ook worden jonge zusters hier opgeleid. Er worden meeleefdagen gehouden waar vrouwen meer te weten kunnen komen over een leven als zuster.

In de naastgelegen boerderij is een befaamd restaurant gevestigd. U kunt hier terecht voor een drankje en een hapje.

Via de Broekse Aa komen we bij een leuke tussenstop in één van de route: Zichtstal "Varkens in zicht'.

GPSwalking.nlBroekse Aa
Ongeveer 10.000 jaar geleden, na de laatste ijstijd is de Aa ontstaan. De Brabantse Aa ontspringt bij Meijel in Limburg. Wat begint als een beek is stroomafwaarts een kleinere rivier. De Broek Aa is een zijbeek.

In 's-Hertogenbosch komt de Aa, samen met de Zuid-Willemsvaart en de Dommel in de Dieze terecht, die op de Maas uitmondt. Het stroomgebied van de Aa is dus een onderdeel van dat van de Maas.

Zichtstal "Varkens in zicht"
Zichtstal Agro-Zicht heeft 2 excursieruimtes gerealiseerd om de wandelaars een kijkje te laten nemen in de varkensstallen door middel van glazen wanden en een skybox. Je kunt gewoon binnenwandelen om zelf een kijkje te nemen.

GPSwalking.nlOver de boerderij
Zichtstal Agro-Zicht van Maarten en John Rooijakkers heeft twee locaties. Op deze locatie worden 750 zeugen gehouden. De dragende zeugen (moedervarkens) hebben een ligbed van stro.

Wekelijks krijgen circa 35 zeugen biggen. Iedere zeug krijgt wel 14 biggen. Omdat biggen gelijktijdig willen drinken moet de moeder ook zoveel spenen hebben.

Wist jij dat de zeugen op onze boerderij in de kraamkamer liggen. Wij noemen dit kraamstal. Na 28 dagen kunnen de biggen al zelfstandig opgroeien en gaan ze naar de biggenstal. Op 10 weken leeftijd wegen de varkens al 25 kg. Zij gaan dan naar de vleesvarkensstal van de familie in Beek en Donk.

GPSwalking.nlIn de zichtruimte is een routebeschrijving aanwezig om naar deze zichtstal te gaan.

Wist jij dat?
Wist jij dat varkens geen mes en vork nodig hebben om te eten? Zij doen dit met hun neus, lippen, tong en tanden. En waarom lijkt de neus van een varken op een stopcontact?

Wil jij meer weten over varkens of gewoon een keertje komen kijken?

Je bent iedere dag van harte welkom. Met het Weekend van het Varken zijn wij, boer Maarten en boer John, aanwezig om jullie vragen te beantwoorden. Wij vinden het erg leuk als je komt kijken!

GPSwalking.nlNa de varkens kwamen we ook langs een biggetjesbos. De rugzak hadden we helaas niet bij ons.

Biggetjesbos
In dit bos is een wandelroute aangelegd langs 12 biggetjes. Bij ieder biggetje hoort een vraag die te maken heeft met kijken, ruiken en vooral doen.

Voor het maken van de opdrachten is een rugzak nodig. Hierin zit een kaart en de opdrachten. Voor op mini-camping Aldörrum naar de plaats waar deze rugzak te verkrijgen is.

Tijdens onze wandeling kwamen we geregeld een aantal Apache gevechtshelicopters tegen en van die zeer grote Chinooks. Er bleken oefeningen gehouden te worden.

GPSwalking.nlApaches
De Boeing Defense & Space Industries (vroeger Hughes en McDonnell Douglas) AH-64A Apache is de belangrijkste gevechtshelikopter van de Amerikaanse strijdkrachten.

Het toestel werd aanvankelijk ontworpen met één missie; vernietiging van allerlei gronddoelen. Dankzij een uniek geïntegreerd informatiesysteem, waarbij informatie op het vizier van de helm wordt geprojecteerd, kan het toestel overdag, ’s nachts en in slechte weersomstandigheden worden ingezet.  De AH-64 is uitgerust met zeer moderne avionica als doelzoekapparatuur, nachtzichtapparatuur, radarstoorzender, infrarood afweersysteem en gps.

GPSwalking.nlDe meeste paden die we onderweg tegenkwamen zijn goed begaanbaar. Maar voor de struinruite heeft u enigzins doorzettingsvermogen nodig. Een leuke route door een zeer ruig gebied met als toegift een klein sluisje waar u een hele grote stap moet zetten om aan de overkant te komen. U bent gewaarschuwd.

We hadden fraai herfstweer en hebben genoten van de prachtige wandelroutes rondom Aldörrum en van de gastvrijheid van Carl en Gerda.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Aarlesche Vijver N51.5072 E5.7004
 • Armenhoeve N51.5403 E5.6920
 • Biggetjesbos N51.5167 E5.6632
 • Branbantse Kluis / Klooster Heilig bloed N51.5267 E5.6646
 • Broekse Aa N51.5200 E5.6611
 • Broekstraat Gemert N51.5447 E5.6880
 • De Biezen N51.5325 E5.6737
 • De Biezen En Milschot N51.5186 E5.6728
 • Dubbele Snelle Loop N51.5249 E5.6973
 • Esperloop N51.5163 E5.7056
 • Grotelsche Heide N51.5178 E5.7055
 • Hooglanders N51.5192 E5.7061
 • KPN-toren N51.5263 E5.7041
 • Kruis N51.5245 E5.6717
 • Moeilijk begaanbaar pad N51.5176 E5.6800
 • Oversteken (brug) N51.5161 E5.7116
 • Oversteken of klein sluisje N51.5162 E5.6775
 • Snelle Loop N51.5262 E5.6870
 • Start/finish/Aldurrum N51.5124 E5.6818
 • Tereyken N51.5273 E5.6909
 • Zichtstal "Varkens in zicht" N51.5227 E5.6585
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.