Sevenum Winkel Groote Molenbeek

Korte beschrijving

Test: mijn nieuwe wandelschoenen zijn waterdicht! We hebben dat kunnen testen in het elzenbroekbos langs de Groote Molenbeek ten zuiden van Sevenum. Er ligt een intensief natuurgebiedje dat we hebben verlengd tot aan de overzijde van de A67 in natuurgebied de Winkel langs de Elsbeek.

En wat is het er mooi. Zelfs nu in de winter, zonder de groene bladeren en zonder de vele vogels en vooral met het hoogstaande water in het broekbos is het genieten van dit stukje landschap. Uniek om in zo’n nat gebied te komen. Het boerenlandschap vermengd zich met de natte rivierdalen. Vooral nu de meanderende rivieren het water vasthouden, zodat de zwarte els ten volle kan worden bewonderd. De hazelaar en de katjes van de wilg.

Nu is het vooral nog een avontuur voor diegene die niet bang is van modder en natte waterpartijen over de ‘paden’. We hebben al op vele plaatsen sompige weilanden gezien. Maar hier in Limburg spant men de kroon. Mogelijk wordt het in het voorjaar en zomer prettig om er te wandelen.

Ook de windrichting heeft invloed op deze wandeling, omdat het verkeer op de A67 permanent hoorbaar zal zijn bij wind uit het zuiden tot zuidwesten. Een noordelijke wind is prima. Dit is een uitdaging!

We zijn dan ook heel blij met de nieuwe wandelschoenen. Lage schoenen, lichter en soepeler dan de oude bergschoenen. Want – zo is gebleken - klimmen in de bergen doen we niet meer.


Kenmerken
Startpunt: Sevenum, Maasbreeseweg 117
Startlocatie: Limburg , Nederland
Coördinaten N51.391086 E6.047221
Afstanden: 15, 10, 4 km
Type: Bos, Peel
Begaanbaar: Gedeeltelijk drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Halverwege
Gelopen op: 29-01-2014

Route informatie

GPS wandeling van 15 km bij het Liburgse plaatje Sevenum.
Er zijn verkortingen van 10 en 4 km geschikbaar .
De paden zijn goed begaanbaar in de zomer. Erg, erg nat in de winter!
Deze route is niet geschikt voor scootmobiel.
Horecagelegenheid onderweg halverwege
Er staan enkele bankjes
Van de wandeling is een GPS Track en een GPS Route aangemaakt.Langere beschrijving

GPSwalking.nlSTART/PARKEREN/FINISH N51 23.465 E6 02.833
We starten op de parkeerplaats voorbij de Maasbreeseweg 117 bij het bankje. Vandaar vertrekken we richting zuidwest. Aan de rechterkant liggen de Elsbeemden met Sevenum in het noorden.

Links zien we paardjes, pony’s en ezels. Want ezels horen – zeker met Carnaval – bij dit dorp.

Sevenum N51 24.374 E6 02.139
Sevenum is een plaats in de Limburgse gemeente Horst aan de Maas. De kern Sevenum telt ongeveer 6400 inwoners.

GPSwalking.nlVan oudsher is Sevenum een agrarisch dorp. Al in het bronzen en ijzeren tijdperk was er sprake van enige bewoning, wat blijkt uit een aantal vondsten uit die periode.

Het oudste document waarin Sevenum wordt genoemd is een aflaatbrief uit 1317 die ook de patroonheiligen van de kerk vermeldt: Fabianus en Sebastianus. Sebastianus ziet men ook in Sevenums wapen en symbolisch in de vlag.

GPSwalking.nlHistorie N51 23.325 E6 02.716
In 1674 werd Sevenum een zelfstandige heerlijkheid, die behoorde bij het Overkwartier van Gelre of Spaans Opper-Gelre.

Tijdens de Spaanse Successieoorlog werd het gebied door Pruisische troepen bezet, en zo bleef het als deel van Pruisisch Opper-Gelre ongeveer een eeuw lang Duits, tot de komst van de Franse troepen in 1794. In deze Franse tijd werd Sevenum bij Horst gevoegd (1800). Bij Koninklijk Besluit van Leopold I van België in 1836 werd Sevenum weer afgesplitst van Horst als een zelfstandige gemeente.

GPSwalking.nlVanaf 1745 werd (in beginsel nog op kleine schaal) begonnen met de ontginning van de woeste gronden. Vanaf 1938 werd de ontginning groot aangepakt, hierdoor ontstond een nieuw kerkdorp: Evertsoord (opgeleverd in 1959). http://nl.wikipedia.org/wiki/Sevenum.

Ezels N51 23.261 E6 02.425
De ezel is het symbool van Sevenum. Zeker met Carnaval worden de Sevenummers zo genoemd. Er is ook een ezel vereniging - De Ezelvriend – die bijna 25 jaar bestaat.

Waarom de Sevenummers Ezels genoemd worden, zal ik eens aan mijn zwager vragen, want dat is een ‘ezel’.

GPSwalking.nlElsbeek N51 23.525 E6 02.561
In het dal rechts stroomt de Elsbeek, die hier in de Grote Molenbeek uitmondt. We zullen het riviertje regelmatig oversteken.

De Elsbeek ontspringt circa 1 km ten westen van Winkel en wordt vooral met kwelwater gevoed. Vochtminnende planten als liesgras, lidrus en penningkruid staan langs de beekbedding.

Op de oevers groeit elzenbroekbos of populierenbos, met af en toe gewone essen. De ondergroei bestaat uit ruigtekruiden als bitterzoet, kale jonker en wolfspoot. Grauwe wilgen, wilde lijsterbes en opslag van zwarte elzen vormen een goed ontwikkelde struiklaag.

GPSwalking.nlElsbeemden N51 23.439 E6 02.354
De weilanden, beemden genoemd, worden steeds natter. Ook komt steeds meer riet voor.

Vanaf 1600 tot 1850 kende de Elsbeemden alleen maar hooiland. Vanaf 1850 werden delen beplant met hakhout. Dit noemde men in die tijd een aanplant van heesters. Dat hakhout werd vooral gebruikt om gereedschap van te maken.

Els N51 23.306 E6 02.085
Els (Alnus) is een geslacht uit de berkenfamilie (Betulaceae) Het geslacht omvat circa dertig soorten die op het noordelijk halfrond voorkomen. Het zijn vochtminnende loofbomen die bloeien voordat de bladeren verschijnen. In de Benelux komen er twee soorten van nature voor: de zwarte en de grauwe els. De bladeren lijken op die van de hazelaar. Ze vallen groen van de boom en vertonen dus geen herfstkleur.

GPSwalking.nlDe plant groeit op alle gronden, maar verkiest nattere plaatsen zoals waterkanten. Minder algemeen in het bergland. De zwarte els houdt van natte, overstroomde, diepe, kalkarme, voedsel- en humusrijke grond. Zwarte els is winterhard, droogtegevoelig, oppervlakkig wortelend en lichtminnend.

De soorten zijn eenhuizig en hebben dus zowel mannelijke als vrouwelijke bloeiwijzen. Deze worden katjes genoemd. De mannelijke katjes zijn langwerpig en hangen. De vrouwelijke katjes zijn eivormig tot langwerpig-eivormig en staan min of meer rechtop. Na de bevruchting groeien de vrouwelijke katjes uit tot groene, ribbelige kegeltjes. Deze rijpen in de herfst tot de zogenoemde elzenproppen (kegels zonder zaad), die nog wel een jaar aan de boom kunnen blijven zitten..

GPSwalking.nlElzen kunnen uitstekend tegen vochtige omgevingen en ze staan dan ook veelal langs de waterkant of op moerassige grond.

Elzen leven in mutualistische symbiose met bacteriën uit het geslacht Frankia die zorgen voor de binding van stikstof uit de lucht. Deze levensgemeenschap bevindt zich in knolletjes aan de wortels. De knolletjes kunnen vuistgroot worden. De els functioneert daardoor als groenbemester.

Na het omzagen van een els ontstaat er na vijf minuten een kleurverandering die kan variëren van rood tot bruin. Deze kleur wordt voornamelijk gevormd door koolstofmonoxide

GPSwalking.nlHazelaar N51 23.234 E6 01.836
We zien lange sliertjes aan de boom hangen: de hazelaar. De hazelaar is net als de Forsythia een "naaktbloeier": de plant bloeit als deze nog geen bladeren heeft en is voor de bestuiving afhankelijk van de wind.

Aan de hazelaar zitten de mannelijke en de vrouwelijke bloeiwijzen apart. De mannelijke bloemen zitten in katjes en zijn al in de zomer aanwezig in de oksels van de bladeren. Ze gaan pas bloeien in januari.

De vrouwelijke bloemen zitten met drie tot vier stuks in een klein knopje bij elkaar. Tijdens de bloei zijn alleen de rode stijlen met de stempels te zien.

GPSwalking.nlDe bladeren van de hazelaar zijn enkelvoudig en veernervig. De bladrand is dubbel gezaagd en er is geen bladschijfinsnijding. Ze hebben de vorm van een omgekeerd ei met een uitsteeksel.

De hazelaar wordt tot 6 m hoog en gaat pas na tien jaar vrucht dragen.

Hazelnoten zijn een bron van vitamine E. Een handvol bevat ongeveer 50% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Hiernaast bevatten ze veel energie (682 kcal per 100 gram), voornamelijk in de vorm van onverzadigde vetzuren.

GPSwalking.nlDan gaan we het viaduct over. De A67, vroeger ook gekend als de E-3. De hier gelegen akkers liggen duidelijk hoger dan de beemden in het rivierdal. De hoge akkers zijn vooral geschikt voor asperges. Hier dikwijls onder plastic om de voorjaarswarmte op te vangen.

Dan zien we een hele grote tuinderskas met daar bovenuit de toren van Maasbree.
De huizen die we verderop zien zijn van het gehucht Tongerlo.

Dan volgt een natuurgebied van Limburgs Landschap: de Winkel

GPSwalking.nlA67 N51 22.884 E6 01.498
Autosnelweg A67, E34, de voormalige E-3. De snelweg die we zien en horen is de Europese weg E34 met een lengte van 489km tussen Knokke-Heist in België en Bad Oeyenhausen bij Detmold in Duitsland, waar de weg overgaat in de E30 (Amsterdam – Berlijn). Door UN-ECE is de route vastgelegd als: Zeebrugge - Antwerpen - Eindhoven - Venlo - Oberhausen - Dortmund - Bad Oeynhausen.

In België heet de snelweg A21, in Nederland A67, in Duitsland A40.
Oorspronkelijk is deze snelweg aangelegd als Europese Snelweg E3 tussen Lissabon en Stockholm.

In 1975 kwam het tot een ingrijpende verandering in de nummering. Hierbij werd een rooster over de kaart van Europa gelegd. Europese verbindingen van oost naar west kregen een even nummer en wegen van noord naar zuid een oneven nummer.

GPSwalking.nlDe naam E3 werd toen gegeven aan de verbinding Cherbourg-La Rochelle in Frankrijk. In Eersel herinnert het E3-strand nog aan de oude benaming.

Enk N51 22.604 E6 01.836
Direct voorbij het viaduct en ten oosten van Winkel liggen enkele 'enken'. Deze eeuwenlang gebruikte akkers hoorden waarschijnlijk bij het nabijgelegen buurtschap Tongerlo.

Door het regelmatig opbrengen van mest zijn de akkers hoger komen liggen dan de omgeving. Via steilranden gaan ze over in de lage graslanden van het dal van de Elsbeek. Hoogteverschillen tot 3 m komen voor. De laaggelegen graslanden zijn vroeger als wei- en hooiland benut en tussen 1955 en 1965 met populierenbos beplant. De Stichting Limburgs Landschap verwierf Winkel in 1974.

GPSwalking.nlWinkel N51 22.589 E6 01.283
Ten noordwesten van Maasbree ligt een beekdallandschap: Winkel [13 ha]. Winkel bestaat voornamelijk uit elzenbroekbos, plaatselijk met ingeplante populieren en drogere bosdalen. De populieren worden zoveel mogelijk verwijderd.

Een enkele nachtegaal zingt hier in het voorjaar, rietgorzen en bosrietzangers broeden in de ruigten. Een paar onbeplante weilanden zorgen voor meer open ruimte.

Voor zoogdieren als bunzing, hermelijn en vos vormt Winkel met zijn afwisselende landschap een goed leefgebied. Verspreid komen er wat wilgenstruwelen voor.

GPSwalking.nlAan de rand van het kletsnatte gebied ligt een strook eikenbos. Dit vormt het leefgebied van de eikenpage.

Na dit uitstapje ten zuiden van de snelweg gaan we naar de Molenbeek. Dit is een zeer bijzonder beekdal met prachtige natuur.

Na dit natuurgebied gaan we pauzeren. We kunnen bij het hotel terecht, maar toch gaan we ietwat verder naar de Turfhoeve met een mooie inrichting gebaseerd op de Peel.

Groote Molenbeek N51 22.905 E6 00.322
De Groote Molenbeek is een middelgrote laaglandbeek in het midden van de Nederlandse provincie Limburg. Zonder de zijtakken erbij gerekend is deze rivier ong. 35 km lang. Het stroomgebied van deze beek omvat ongeveer 18.000 hectare.

GPSwalking.nlDe Molenbeek begint in Grashoek en stroomt langs de Schatberg naar Sevenum. Een andere bron ligt in de omgeving van de Mariapeel bij Evertsoord.

Vervolgens stroomt de beek onder de spoorlijn Venlo-Eindhoven door, en stroomt dan door 't Hamgebied naar Horst. Daar stroomt de beek een tijdlang parallel langs de snelweg A73 en na Horst maakt de beek een bocht richting het oosten.

Via Tienray en Meerlo stroomt de beek verder richting Wanssum, waar de beek via de Wanssumse haven in de Maas mondt.

GPSwalking.nlIn 1935 werd de Grote Molenbeek voor een groot deel 'genormaliseerd' ofwel rechtgetrokken. Daardoor verdroogde het dal, en zelfs de landbouwgebieden in de omgeving werden te droog.

Rond 2000 heeft men grote delen van de Molenbeek opnieuw een slingerende loop gegeven.

Er is een aantal wandelroutes uitgezet, waarvan de bekendste een startpunt heeft bij het AC-restaurant aan de Middenpeelweg.

 

GPSwalking.nlMolenbeekdal N51 22.799 E5 59.732
Vanaf de Schatberg in de richting Sevenum strekt zich over een lengte van ruim 3 km een ruim 200 ha groot en langgerekt natuurgebied uit van het Staatsbosbeheer met de naam Molenbeekdal.

Het deels beschermde beekdal bestaat uit een smal maar vrij diep beekdal met plaatselijk zwaar elzenbroekbos, verder populierenbos en kleinschalige landschappen met moerasruigten en bloemrijke natte graslanden.

Men tracht iets van de oorspronkelijke kleinschaligheid te behouden door houtwallen en andere kleine landschapselementen te onderhouden en terug te brengen.

GPSwalking.nlElzenbroekbossen N51 22.752 E5 59.629
Het verbond van de elzenbroekbossen (Alnion glutinosae), kortaf elzenbroeken of elzenbroekbossen, is een verbond van de klasse van de elzenbroekbossen (Alnetea glutinosae), een groep van bosgemeenschappen die voorkomt op zeer natte standplaatsen in beekdalen en laagveengebieden, en gedomineerd wordt door zwarte els en zeggen.

Het verbond van de elzenbroekbossen omvat plantengemeenschappen van zeer natte standplaatsen op veenbodems met beperkte jaarlijkse grondwatertafelschommelingen. In de zomer zakt het water ten hoogste 60 cm beneden het maaiveld.

GPSwalking.nlElzenbroekbossen wordt in de Lage Landen gekenmerkt door een matig open tot dichte bosvegetatie met een soortenarme boomlaag die 10 tot 20 m hoog wordt. Vooral de zwarte els is een veel voorkomende soort, soms zelfs de enige boom die zich in dergelijk milieu kan handhaven. De struiklaag is meestal slechts pleksgewijs ontwikkeld op plaatsen waar de bodem iets droger blijft.

De kruidlaag is meestal goed ontwikkeld maar weinig specifiek, ze omvat soorten die ook in moerasruigten en rietlanden worden aangetroffen. Grassen en grasachtige planten, vooral de zeggen, zijn dominant.

In de moslaag spelen veenmossen een belangrijke rol, maar het gewoon sterrenmos is de meest voorkomende mossoort.

GPSwalking.nlMiddenpeelweg N51 22.807 E5 59.060
De Provinciale weg N277 is een provinciale weg in Noord-Brabant en Limburg met een totale lengte van ruim 66 km en verbindt Ravenstein met Kessel. Het gedeelte tussen De Molen (het kruispunt met de N324 bij Schaijk) en Kessel staat bekend als de Midden-Peelweg. Deze weg is in fasen tussen 1924 en 1940 aangelegd als onderdeel van de grootscheepse ontginning van de Peel en loopt daar inderdaad midden doorheen.

De weg is uitgevoerd als tweebaans-gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/h. Net zoals veel andere provinciale wegen heeft deze weg een reputatie opgebouwd als dodenweg vanwege de ernstige ongevallen. Bron http://nl.wikipedia.org/wiki/Provinciale_weg_277 .

GPSwalking.nlPauze – DE TURFHOEVE N51 22.700 E5 59.000
Na de pauze keren we terug over de hoger gelegen akkers aan de noordkant van het beekdal.

Hoogwater N51 22.951 E6 00.697
In 2000 is de bovenloop van de Groote Molenbeek, het traject vanaf de monding van de Elsbeek tot aan de N277, heringericht. Sinds de voltooiing van de herinrichting kan de beek op dit traject vrij meanderen en daarmee een natuurlijk dwarsprofiel vormen.
Door de ingrepen in de beken is het hele gebied natter geworden. Veel bewoners van Sevenum klagen nu over natte kelders, die veel schade opleveren.

GPSwalking.nlVogels N51 22.919 E6 00.922
Door de natte begroeiing komen veel planten voor die zich hier goed thuis voelen, zoals Zwarte Els, Pluimzegge, Waterviolier, Holpijp enz.

Ook de vogels voelen zich hier thuis. Er zijn 6 paar nachtegalen, meerdere Roodborsttapuiten, IJsvogels, Blauwborsten, Dodaarsen, Waterrallen, Kleine Karekieten, Bosrietzangers, en verder de Sprinkhaanzanger, Geelgors, Rietgors enz. geteld.

Zo zien we onderweg nog enkele devotiekruisen. Vooral Rob heeft hierover een mooie wandeling uitgezet, vanuit de dorpskern. https://gpswalking.nl/wandeling/452.

GPSwalking.nlIn het bosgebied ten noorden van deze wandeling krijg je een totaal andere indruk van deze omgeving. https://gpswalking.nl/wandeling/431. Ook daar hopen we je als wandelaar weer terug te zien.

Startpunt

 • START/PARKEREN/FINISH Maasbreeseweg 117 Sevenum N51 23.465 E6 02.833
 • Alternatief Parkeren N51 22.780 E5 59.199

Geraadpleegde websites:

POI’s

 • Sevenum N51 24.374 E6 02.139
 • Historie N51 23.325 E6 02.716
 • Ezels N51 23.261 E6 02.425
 • Elsbeek N51 23.525 E6 02.561
 • Elsbeemden N51 23.439 E6 02.354
 • Els N51 23.306 E6 02.085
 • Hazelaar N51 23.234 E6 01.836
 • A67 N51 22.884 E6 01.498
 • Enk N51 22.604 E6 01.836
 • Winkel N51 22.589 E6 01.283
 • Groote Molenbeek N51 22.905 E6 00.322
 • Molenbeekdal N51 22.799 E5 59.732
 • Elzenbroekbossen N51 22.752 E5 59.629
 • Middenpeelweg N51 22.807 E5 59.060
 • Pauze – DE TURFHOEVE N51 22.700 E5 59.000
 • Hoogwater N51 22.951 E6 00.697
 • Vogels N51 22.919 E6 00.920

 

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.