Elspeet

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 15-01-2017

Het is 2 februari 2014 als we de tweede wandeling van dit weekend op de Veluwe gaan maken. Gisteren was een regenachtige dag terwijl vrijdag 31 januari werkelijk een schitterende dag was om te wandelen. Dit keer gaan we door de bossen bij Elspeet. Ik was hier in vorig jaar november ook al geweest maar kon toen niet verder. Er stond een gebodsbord. Verboden toegang van 15 september tot en met 25 december. Er zat niets anders op van dan nog maar een keer terug. En vandaag is het dan zo ver. Een wandeling van 18 km door een mooi glooiend stuk Veluwe. Helaas is deze route niet geschikt voor minder validen. Er is een verkorting van deze wandeling en dan komt de lengte op 12 km.

Op 26 februari 2015 hebben we een track van 11 km door het kroondomein toegevoegd. Met dank aan Hans Wisse.


Kenmerken
Startpunt: Elspeet: Parkeerplaats Apeldoornseweg
Startlocatie: Gelderland , Nederland
Coördinaten N52.279646 E5.803825
Afstanden: 18, 12, 11 km
Type: Bos, Hei, Open, Vergezicht
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 23-02-2014

Route informatie

Een GPS wandeling van 18 km bij Elspeet.
Er is een verkorting van 11 en 12 km beschikbaar.
De wandeling gaat over goede paden.
Er is een track en een route van deze wandeling beschikbaar.
Onderweg komt u geen horeca gelegenheid tegen.Langere beschrijving

GPSwalking.nlHet is 2 februari 2014 als we de tweede wandeling van dit weekend op de Veluwe gaan maken. Gisteren was een regenachtige dag terwijl vrijdag 31 januari werkelijk een schitterende dag was om te wandelen. Dit keer gaan we door de bossen bij Elspeet. Ik was hier in vorig jaar november ook al geweest maar kon toen niet verder. Er stond een gebodsbord. Verboden toegang van 15 september tot en met 25 december. Er zat niets anders op van dan nog maar een keer terug.

 

En vandaag is het dan zo ver. Een wandeling van 18 km door een mooi glooiend stuk Veluwe. Helaas is deze route niet geschikt voor minder validen. Er is een verkorting van deze wandeling en dan komt de lengte op 12 km.

GPSwalking.nlBij de parkeerplaats staat een flink informatiebord waar we dankbaar gebruik van maken. Altijd fijn om informatie te hebben over het gebied waar je loopt.

Op 26 februari 2015 ontvingen we van Hans Wisse een route van 11 km door het Kroondomein. Hiermee heeft u nu 3 alternatieven in dit gebied.

Algemene Informatie
Er is een duidelijke relatie tussen voedselrijkdom van een bodem en de daarbij behorende vegetatie. Op de rijkere bodem staan de bosbes, de bochtige smele en groeit de kamperfoelie. Ook adelaarsvarens staan meestal in die gebieden waar de struiklaag zich begint te ontwikkelen. Eikenstruiken, lijsterbessen, de wilde krenten en sporkehout (vuilboom) kunt u hier aantreffen. Aan de oostkant van Vierhouten en Elspeet treffen we oude loofbossen aan. Dit zijn de oude malebossen, ooit aangeplant voor hout, maar het rechte hout is verdwenen en het kromme is blijven staan. Deze bossen bezitten nu dan ook een grote ecologische en landschappelijke waarde.

GPSwalking.nlOp de overgang tussen het Veluwe Randmeer en het agrarische landschap, treffen we een 6 km lange rietkraagzone aan. Waarin vele vogelsoorten een woonplaats hebben gevonden.

Soorten die we daar tegen kunnen komen zijn onder andere de kleine karekiet, de rietzanger, het baardmannetje en de kiekendief. Het noordelijk gedeelte van de gemeente Nunspeet kenmerkt zich door een uitgestrekt en afwisselend agrarisch landschap.

De gemeente Nunspeet is de trotse eigenaresse van 3442 ha bos- en natuurterrein. Ruwweg is het terrein in te delen in 2149 ha bos en 1293 ha heide en overige natuurterreinen. De eigendommen liggen verspreid over de hele gemeente.

Enkele bijzondere terreinen zijn het landgoed Hulshorst, ten westen van het dorp hulshorst, de Elspeetsche heide, gelegen tussen Nunspeet en Elspeet en de Elspeterstruiken gelegen in de uiterste zuidoosthoek van de gemeente Nunspeet.

GPSwalking.nlWanneer u door de gemeente Nunspeet fietst, zal het u opvallen dat er van een grote verscheidenheid aan landschapsbeelden te genieten is. Te beginnen bij het Randmeer, met zijn rietkragen tussen het open water en het weidse agrarische landschap met houtwallen en beekjes. Langs de provinciale weg van Nunspeet naar Hulshorst liggen enkele oude landgoederen.

Verder naar het zuiden verandert het landschap in uitgestrekte bossen overgaand in uitgestrekte heidevelden en een zandverstuiving waarin het kleine dorpje Vierhouten verscholen ligt. Rondom Elspeet is voornamelijk een agrarisch landschap aanwezig, dat afgewisseld wordt met verspreid liggende kleine heidevelden. Ten oosten van Elkspeet liggen de oudste en meest oorspronkelijke bosgebieden van meer dan twee eeuwen geleden.

GPSwalking.nlMultifunctioneel bos in het multifunctioneel bos wordt uitgegaan van een meervoudige doelstelling. De belangrijkste functies zijn I hierin de cultuurhistorie, de houtproductie, de natuur en de recreatie. Het menselijk handelen is duidelijk aanwezig, de functie/cultuurhistorie vindt u met name terug in het beheer van het Landgoed Hulshorst.

Helde en open terrein In het groene hart van de gemeente Nunspeet treft men nog een landschapstype aan dat ons herinnert aan de tijd dat de Veluwe nog bestond uit woeste gronden, de zandverstuivingen en heidevelden, (rond 1830). Het zijn de laatste restanten van een oud cultuurlandschap waar de schaapskuddes dagelijks graasden. Deze terreinen zouden zonder begeleiding van mens en dier verloren zijn gegaan. Het beheer is er dan ook op gericht het open landschappelijke karakter te bewaren, door regelmatig de heide te maaien, te -plaggen of door schapen te laten begrazen.

GPSwalking.nlNatuurbos
Deze bossen bestaan uit geheel uit boomsoorten die hier van nature thuis horen. Het beheer richt zich op zo min mogelijk menselijk handelen. Door deze wijze van handelen ontstaat er door de natuur zelf gevormd bos

De belangrijkste functiegebieden zijn: het natuurbos, het multifunctioneel bos, het heidelandschap een landgoed. Houtproductie, recreatie en natuur zijn daarin de belangrijkste speerpunten. Om deze functies goed tot hun recht te laten komen, is op de bijgaande E overzichtskaart één en ander weergegeven.

Wat een plaatje. De bonte specht in actie. Ik hoorde al het bekende geluid van specht die bezig is. Even zoeken en jawel hoor gevonden en vast gelegd. Na even van ons geschrokken te zijn hebben we even gewacht en na een paar tellen kwam hij weer terug.

Middelste bonte specht
Hij is ongeveer 19,5 tot 22 centimeter lang; dit is slechts iets kleiner dan de grote bonte specht, die 23 tot 26 centimeter lang is.

De middelste bonte specht lijkt echter kleiner door de korte snavel en de ronde, lichte kop. Hij heeft een rode kruin en een roze anaalstreek. Dit onderscheidt de middelste bonte specht van volwassen grote bonte spechten. Juveniele grote bonte spechten vertonen echter ook een rode kruin en een roze anaalstreek.

GPSwalking.nlBelangrijk om de middelste bonte van de jonge grote bonte specht te onderscheiden, is het 'open' gezicht. De snorstreep reikt namelijk niet tot de snavel en de streep op de zijkop raakt het achterhoofd niet. Bij de grote bonte specht raakt de snorstreep de snavel wel en ook wordt bij deze soort de streep op de zijkop wel verbonden met het achterhoofd. De buik en flanken van de middelste bonte specht zijn gestreept en hebben een gele tint.

Leefwijze
Het voedsel bestaat vrijwel alleen uit insecten; boomsappen staan echter ook op het menu.

Verspreiding en leefgebied
De middelste bonte specht broedt in weelderige loofbossen met oude eiken, haagbeuken en iepen, in Midden- en Zuid-Europa. Hij prefereert bossen in combinatie met open plekken, weiden en dichte bosschages. In Nederland was de soort een tijdlang uitgestorven als broedvogel, maar vanaf 1997 broedt hij weer binnen onze landsgrenzen. In dat jaar was de soort slechts aan te treffen in Midden- en Zuid-Limburg, maar sindsdien heeft de middelste bonte specht zich sterk uitgebreid. In 2006 broedden er al minimaal 130 paartjes in Nederland, niet alleen meer in Limburg, maar ook in Twente, de Achterhoek en Noord-Brabant. In België komt de middelste bonte specht voor in het oosten. De hoogste dichtheden worden bereikt in het uiterste zuidoosten van het land.

GPSwalking.nlIk heb al vaker geschreven dat ik vaak om me heen kijk tijdens het wandelen en dan zie je ook regelmatig van alles en nog wat. Zo ook deze schimmel. Apart om te zien en zo als dit heb ik het nog nooit gezien. Gaaf hoor.

Schimmels of zwammen
Schimmels of zwammen (wetenschappelijke naam: Fungi) zijn (micro-) organismen die uit cellen met een celkern, mitochondriën, celwand en een cytoskelet bestaan.

Tot de schimmels behoren zowel meercellige organismen zoals paddenstoelen maar ook eencellige organismen zoals gisten. Net als dieren vormen schimmels in de taxonomie een eigen rijk. Het wetenschappelijk onderzoek naar schimmels heet mycologie en de onderzoekers worden mycologen genoemd.

GPSwalking.nlSchimmels planten zich zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk voort. De geslachtelijke voortplanting gaat door middel van sporen, de ongeslachtelijke voortplanting is op vegetatieve wijze door schimmeldraden en zwamvlokken. Als saprofyten (afbrekers) spelen schimmels een belangrijke ecologische rol bij de afbraak van plantaardig materiaal (bacteriën zijn vooral belangrijk bij de afbraak van dierlijk materiaal). Veel schimmels leven in symbiose met planten in de vorm van een mycorrhiza, door bijvoorbeeld voor bomen mineralen te absorberen en in ruil daarvoor suikers terug te krijgen voor hun eigen voeding. Op deze wijze verhogen schimmels de biodiversiteit, omdat de boom (of andere plant) kan overleven in moeilijkere omstandigheden. Ook orchideeën leven vaak in symbiotische relatie met een schimmel. Zeer algemeen bij allerlei plantengroepen is het endotrofe vesiculaire-arbusculaire mycorrhiza (VAM).

GPSwalking.nlIn november mocht ik het gebied niet in. Rust voor de dieren. Maar nu is het weer opengesteld en kunnen we genieten van de Veluwe. Het is nu nog lekker zonnig en later zal het meer bewolkt raken. Maar voorlopig is het weer fijn wandelen hier op de Veluwe.

Welkom op Kroondomein Het Loo
Kroondomein Het Loo bestaat uit. De Koninklijke Houtvesterij en het Paleispark en beslaat een gebied van ongeveer 12 bij i6 kilometer. De totale oppervlakte telt bijna 10.350 hectare en bestaat uit 8.400 hectare bos, 1.700 hectare heidevelden en 250 hectare landbouwgrond. U bevindt zich nu in de Koninklijke Houtvesterij. Dit natuurgebeid wordt gekenmerkt door stilte, rust en landschapsschoon. In het beheer worden drie bosbeheertypen onderscheiden.

GPSwalking.nlBosreservaten
Een deel van het bos is bestemd als reservaat, waar de natuur haar gang kan gaan. Zo’n reservaat is vooral van belang voor dieren, planten en schimmels, die alleen kunnen leven in een stabiel leefmilieu. In bosreservaten wordt geen hout geoogst. Dode bomen blijven liggen, omdat ze het leefmilieu vormen voor veel planten en dieren.

Inheems uitkapbos
In dit type bos komen alleen boomsoorten voor die er van nature thuis horen, inheemse bomen dus. Hier wordt wel gekapt, maar op zo’n manier dat er heel beperkt in het natuurlijke milieu wordt ingegrepen. De soortendiversiteit blijft daardoor in stand. Met deze vorm van houtoogst wordt de natuurlijke uitval in bossen geïmiteerd die bijvoorbeeld door storm kan ontstaan. Deze vorm van houtoogst heet uitkap. Daarom wordt dit bos inheems uitkapbos genoemd.

GPSwalking.nlUitheems uitkapbos
Behalve bosreservaten en inheemse uitkapbossen zijn er op Kroondomein Het Loo percelen met uitheemse boomsoorten. ‘Uitheems’ omdat het soorten zijn die niet afkomstig zijn uit de Nederlandse natuur. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen Nederlandse dier- en plantensoorten in zo’n uitheems bos kunnen voorkomen. Dat kan wel degelijk, maar er zift minder soorten dan in een inheems bos. Op Kroondomein Het Loo wordt ook in uitheems bos uitkap toegepast.

Thuis bereiden we de wandelingen voor. Zodat al een beetje kunnen uitzoeken wat we zullen tegenkomen. Altijd handig nietwaar? Zo ook kwam ik hooge duvel tegen. Uitgezocht waar het stond zodat ik de wandeling daar langs kon laten lopen. Op de foto het huis genaamd Hooge Duvel. Er gaan verhalen over rond waarvan ik een deel hier heb neer gezet.

GPSwalking.nlHooge Duvel
'Hoge Duvel' ligt tussen Elspeet en Hoog Soeren (de heuvel in de grintweg Elspeet-Echoput). Er loopt tegenwoordig een fietspad doorheen, dus pas op dat je daar niet "griepke grauw" roept. Opvallend is dat het daar altijd zwaar fietsen is, maar dat komt waarschijnlijk omdat de plaaggeest daar nog altijd een geintje met de mensen uithaalt, althans zo gaat het verhaal. 'De Roode Heggen' ligt iets ten zuid-westen van 'Hoge Duvel' - langs hetzelfde fietspad.

Vroeger zag men op veel boerderijdaken een schedel van een paard. Men geloofde dat hierdoor de nachtmerrie werd afgeweerd. Men dacht namelijk dat oude wijven zich 's nachts konden veranderen in een nachtmerrie of mare, een boosaardig spookdier dat ronddoolde en kwaad berokkende aan mensen, dieren en zelfs planten. Soms kwamen die spookgedaantes ook 's nachts op geheimzinnige wijze in de stal om de paarden af te rijden tot ze er dood bij neer vielen.

GPSwalking.nlWe hoopten nog wild te spotten. Maar helaas het bleef dit keer bij sporen in het zand. Je ziet wel heel veel sporen en zelfs routes die ze nemen kan je zien. Maar op een dag als deze zijn er duidelijk meer mensen aan de wandel. En dat niet alleen want we komen vandaag ook de nodige mountainbikers tegen. En zo wil een ieder op zijn eigen manier genieten van de natuur in Nederland.

Buitenplaatsen
In de gemeente Nunspeet zijn een drietal buitenplaatsen te vinden op de overgang tussen de hoge droge gronden en de lager gelegen natte gebieden.

In deze omgeving zijn dat; het Landgoed De Grote Bunte, het Landgoed Groeneveld en het Landgoed Hulshorst Kenmerkende eigenschappen zijn de aanwezige oude bomen en lanen in een parkachtig landschap met authentieke oude gebouwen.

GPSwalking.nlEen heideveld is geen natuurlijk landschap in de strikte betekenis van het woord. Zonder invloed van de mens (kappen van bomen) en schapen (weidegronden) zouden ze nooit die enorme uitbreidingen hebben gekregen die we kennen uit het midden van de 19de eeuw, toen de Veluwe voor ongeveer 70% uit heidevelden bestond. De mooiste heidevelden in West-Europa zijn te vinden op de Veluwe, waarvan in de gemeente Nunspeet, De Elspeetsche heide een mooi voorbeeld is.

De uitgestrekte heidevelden en de grote zandvlaktes moesten bedwongen worden, waardoor er meer wekgelegenheid op de Veluwe ontstond. Op de schrale Veluwese bodem kon alleen de grove den als pioniershoutsoort groeien. Bos op de voormalig heidevelden is te herkennen aan de grote rechthoekige percelen en de lange rechte wegen, terwijl het bos op een voormalig zandverstuivinggebied te herkennen is aan het heuvelachtige terrein: de zogenaamde opgesoven zandheuvels met kronkelende wegen

GPSwalking.nlOp de overgang tussen het Veluwe Randmeer en het agrarische landschap, treffen we een 6 km lange rietkraagzone aan. Waarin vele vogelsoorten een woonplaats hebben gevonden. Soorten die we daar tegen kunnen komen zijn onder andere de kleine karekiet, de rietzanger, het baardmannetje en de kiekendief.

Het noordelijk gedeelte van de gemeente Nunspeet kenmerkt zich door een uitgestrekt en afwisselend agrarisch landschap.

In de tweede helft van de vorige eeuw was het dorp Nunspeet grotendeels omgeven door uitgestrekte heidevelden en grote zandverstuivingen. Van deze zandverstuivingen kunnen we nog een laatste restant aantreffen in de omgeving van Hulshorst, het Hulshorster zand.

GPSwalking.nlWe hebben echt mazzel deze dag. We merken dat er steeds meer en meer wolken komen. De temperatuur is nou ook nog niet aan de hoge kant het is zeker fris te noemen. We maken nog even wat leuke foto’s van de lucht en het landschap. Wat kan ons landje toch mooi zijn!

Zwammen kom je hier genoeg tegen. We hadden er al veel gezien tijdens de wandeling van vrijdag 31 januari. Maar hier zijn er nog wel veel meer te zien. Van klein tot behoorlijk groot. Als je hier zo loopt dan ben ik blij dat het niet stormt er staan veel hoge bomen. De nodige liggen ook al op de grond en de natuur doet haar werk. Ook dit zien we steeds meer dat bossen met “rust “ gelaten worden zodat de natuur het zelf regelt.

GPSwalking.nlWe komen weer in de buurt waar de auto staat. Er komt een einde aan een mooi wekeendje Veluwe. We kieken nog de laatste foto’s en gaan voldaan naar huis. Wat hebben we genoten van weer een weekend op de Veluwe. Brabant is mooi om te wandelen maar de Veluwe wow! Daar gaan we toch nog eens naar terug. De foto noemen we gespiegeld. Leuk om net weer een iets andere foto te maken.

We zijn deze wandeling een 5 uur onderweg geweest waarvan een klein 1,5 uur stilstand. Onderweg zijn we twee bankjes tegengekomen die ik ook vast gelegd heb als waypoint. Neem voor onderweg voldoende eten en drinken mee want er is verder geen horeca onderweg. Voor mij geen probleem. Ik zorg dat ik altijd voldoende eten en drinken bij me heb.

Geraadpleegde websites

POI’s

 • Start/finish/parkeerplaats N52 16.779 E5 48.230
 • Alternatieve Start N52 15.207 E5 48.195
 • Bankje 1 N52 15.612 E5 50.645
 • Bankje 2 N52 15.948 E5 50.017
 • Hooge duvel N52 15.946 E5 50.041
 • Schuilhut N52 16.677 E5 51.016
 • Uitzichtpunt N52 16.923 E5 49.939
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.