Strabrechtse heide - Herbertusbossen - Meelbossen

Korte beschrijving

Terwijl Brabant in de greep van een vroeg voorjaar en het carnaval is gaan we op pad voor een stevige wandeling rondom Heeze. We vertrekken in Geldrop en maken een ruime bocht door de Strabrechtse Heide waarbij we de Plaetse aandoen. Dan gaat het verder via de Herbertusbossen naar kasteel Heeze waar we op een terras genieten van een heerlijk kopje koffie.

In het tweede deel van de wandeling lopen we door Heeze richting Meelbossen en de Groote Heide. Ook twee schitterende stukjes natuur.

Als we weer in Geldrop aankomen slingeren we ons langs de IJzeren Man, door het gehucht Hout en door het fraaie Dommeldal. Een mooie afwisseling van verschillende stukjes zeer fotogeniek natuur.


Kenmerken
Startpunt: Geldrop, Parkeerplaats Winkelcentrum Coevering
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.417632 E5.573240
Afstanden: 25, 19 km
Type: Bos, Cultuur, Dorp, Hei, Open, Vergezicht
Begaanbaar: Gedeeltelijk drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Bij start en halverwege
Gelopen op: 04-03-2014

Route informatie

Een GPS wandeling van 19 km rondom Heeze.
Er is een verlenging van 25 km beschikbaar.
Van deze wandeling is een track en een route beschikbaar.
Onderweg komt u verschillende horecagelegenheden tegen.
De route kan enigzins drassig zijn, goede wandelschoenen zijn aan te bevelen.Langere beschrijving

GPSwalking.nlHet is carnaval in het zuiden. Terwijl veel mensen nog hun kater aan het verwerken zijn gaan wij aan de wandel. Het is schitterend (vroeg) voorjaarsweer en daarvan willen we gebruik maken door het lopen van een grote lus om Heeze.

Startend vanuit Geldrop komen we het Kempisch landschap ten zuiden van de Coevering tegen, vervolgens de Strabrechtse Heide, Herbertusbossen, Meelbossen en zelfs de Groote Heide waarna we weer via de IJzeren Man in Geldrop komen.

Een pitte maar erg mooie lus met veel schitterende vergezichten en fotogenieke punten.

GPSwalking.nlJachthuis
Direct aan het begin van de wandeling ligt een boerderij. Voor de bouw van de Coevering was dit, samen met nog een paar andere boerderijen, de enige bebouwing. Nu ligt de boerderij aan de rand van een woonwijk. Hier ligt het natuurgebied 't Goor. Nu nog nat, maar voordat de wijk gebouwd was soms nog natter. Het was een jachthuis voor de Baron van Tuyll van Serooskerken.

In die tijd werd in het centrum van Geldrop de stand van de Dommel geregeld. Een waterrad dreef de machines van de weverij van den Heuvel en zoon. Hiervoor moest de waterstand voldoende hoog zijn. Met als gevolg dat de baron niet bij zijn jachthuis kon komen zonder natte voeten.

GPSwalking.nlAls je naar de boerderij kijkt dan zie je dat de bebouwing van de Coevering tot rondom de boerderij is gebouwd. Waar deze vroeger alleen in het landschap stond, ligt ze nu aan de rand van een woonwijk.

We lopen door het Kempisch landschap door een lommerrijke laan. Links en rechts zien we paardeweien, een windhondenrenbaan en het terrein van de menclub. Een klein mooi stukje natuur. 

We lopen verder en steken even later de A67 over. We gaan de (echte) natuur in.

GPSwalking.nlA67
Rijksweg 67 is het Nederlandse deel van de E34. Deze autosnelweg loopt, komende van Antwerpen, van de Belgische grens bij Reusel via Eindhoven naar de Duitse grens bij Venlo. Hier gaat deze snelweg als Bundesautobahn 40 verder tot Dortmund.

Vanaf knooppunt De Hogt tot knooppunt Leenderheide (beide bij Eindhoven) volgt de A2 de A67. Vanaf 31 januari 2009 zal het traject tussen De Hogt en Leenderheide A2 (hoofdrijbaan) of N2 (parallelrijbaan) heten en niet meer A67. Bron Wikipedia.

GPSwalking.nlDe Strabrechtse Heide
Is een natuurgebied van ca. 1500 ha. Het oostelijk deel van de heide heet van oudsher Lieropsche Heide.

De Strabrechtse en Lieropse Heide maakten tot het einde van de 19e eeuw deel uit van een groot heidegebied tussen de dalen van de Kleine Dommel en de Aa.

Naar het noorden strekte de hei zich uit tot Nuenen, ten zuiden van de weg Heeze-Someren liep de Somerensche Heide tot de landbouwgebieden rond Weert.

In het begin van de 20ste eeuw is het grootste deel van de heiden ten noorden en ten zuiden van de Strabrechtse hei omgezet in bos of landbouwgrond.

GPSwalking.nlDe Strabrechtse Heide is echte Brabantse natuur. Op de droge plaatsen staat struikhei en jeneverbes, op de natte plaatsen dophei, pijpenstrootjes en klokjesgentiaan. De vergrassing van de heide wordt tegengegaan door beweiding door een schaapskudde van de stichting het Kempisch heideschaap en door afplaggen.

De heide wordt omgeven door bossen. De Strabrechtse Heide telt een groot aantal vennen. Het grootste ven, het Beuven, heeft door de aanvoer van voedselrijk water uit de Peelrijt een begroeiing met veel riet. Het is vooral van belang voor de vogels.

GPSwalking.nlNatte Natuurparel en Natura 2000
De Strabrechtse Heide is aangewezen als Natte Natuurparel en als Natura 2000-gebied. Het waterschap streeft in de Natte Natuurparel naar een optimale (grond)waterstand om zo de verdroging in het gebied tegen te gaan.

Geplande maatregelen
In samenwerking met de gemeente Someren, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, ZLTO en Dienst Landelijk Gebied heeft Waterschap De Dommel een plan gemaakt om de verdroging op de Strabrechtse Heide tegen te gaan. Als eerste maatregel wordt er ca. 54 ha. bos omgevormd naar heide en er wordt als overgang tussen bos en heide een stuk open bos gecreëerd.

GPSwalking.nlMinder bomen betekent minder verdamping en een hogere grondwaterstand. Daarom halen we een flink aantal bomen weg. Hiermee creëren we een hogere grondwaterstand en dus minder droge natuur.

Vennen
Het water van sommige vennen wordt meer vastgehouden en niet meer afgevoerd. Het grondwaterpeil steigt hierdoor. De slootjes die in de Strabrechtse Heide voorkomen worden ondieper gemaakt. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat het peil iets wordt verhoogd.

GPSwalking.nlDe Plaetse
De Plaetse is de naam van het pleintje dat een reconstructie is van een vroeger driehoekig plein uit omstreeks 600. Hier bevindt zich de schaapskooi waar de kudde van 350 Kempense heideschapen is gehuisvest.

Dit schapenras was bijna uitgestorven maar dank zij een gericht fokprogramma is het ras behouden. Daarnaast is hier een heidetuin waar een aantal kenmerkende planten bijeengebracht zijn zoals ze op de Strabrechtse Heide voorkomen.

GPSwalking.nlOok is er een insectentuin, waar bijenkasten, een insectenhotel en een insectenmuur te vinden zijn. De laatste twee zijn voorzien van gaten in hout en mergel, rietstengels en dergelijke waarin solitaire bijen en solitaire wespen hun eitjes kunnen afzetten. Uiteraard is er tevens een bloementuin waar vele vlinders op af komen.

Vanuit De Plaetse beginnen een aantal rondwandelingen, terwijl ook doorgaande wandelingen deze plaats aandoen.

Op de Plaetse vindt men de schaapskooi die onderkomen biedt aan ongeveer 400 Kempische heideschapen. Deze schapensoort bevolkt al eeuwenlang de Brabantse heidevelden. De plaetse is een driehoekig plein, waarop vroeger het vee werd verzameld om de heide te gaan begrazen.

NGPSwalking.nlatuurpoort
De Natuurpoorten zijn knooppunten in de natuur waar de bezoeker een breed scala aan voorzieningen vindt. Zo vind u hier een ruime parkeergelegenheid, een horecavoorziening, informatie over de natuur en cultuurhistorie en recreatieve routes. Elke Brabantse Natuurpoort is onderdeel van het Brabantse fiets- en wandelroutenetwerk. Op de Plaetse ontbrak een horecagelegenheid. Maar dat is medio 2013 opgelost door de nieuwe herberg in de oude werkschuur. De officiële opening van de Natuurpoort De Plaetse was in oktober 2013.

GPSwalking.nlHoreca op de Plaetse
Er is lang gezocht naar een ondernemer die een horecagelegenheid op De Plaetse wilde bouwen en deze ook wilde exploiteren. Dat wilde niet lukken. Daarop ontstond het plan om de oude werkschuur te verpachten. Vanaf 2013 gaat voor 10 jaar de Stichting Sterk in Werk samen met Kempenhaeghe de nieuwe horecagelegenheid exploiteren.

Op de website van Kempenhaeghe is te lezen: “In samenwerking met Staatsbosbeheer en stichting Kempenhaeghe gaat Stichting Sterk in Werk invulling geven aan de toeristische poort in de vorm van een horeca gelegenheid en diverse groenprojecten.

GPSwalking.nlZowel Kempenhaeghe als Sterk in Werk willen op deze unieke locatie aan jongeren en (jong)volwassenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, veelal met weinig tot geen startkwalificaties, ontwikkelingsstoornissen (w.o. autisme), leer- en/of gedragsproblemen, de mogelijkheid bieden een volwaardige arbeidsparticipatie te realiseren middels een intensief, individueel leer-, werktraject gebaseerd op een integrale en sluitende aanpak waarbij gezondheid & natuur centraal staan.

Kempenhaeghe wil binnen dit leerwerkbedrijf en in de omgeving daarvan diverse vormen van dagbesteding bieden aan haar cliënten, die beperkt zijn vanwege hun epilepsie en bijkomende veelal verstandelijke beperkingen.”

GPSwalking.nlZo vroeg in het seizoen is de horecagelegenheid nog dicht. Straks als de vlindertuin in bloei staat en veel mensen de Strabrechtse Heide opzoeken is dit een prima plaats om even vanaf het terras te bekijken.

We lopen door richting de Herbertusbossen. De natuur veranderd en we komen meer in het bos. Hier is het ook drassig waardoor het raadzaam is om goede wandelschoenen aan te trekken. We zetten de pas erin: richting kasteel Heeze en de gerenoveerde ijskelder. Ook lonkt een kopje koffie. 

GPSwalking.nlHerbertusbossen
Zijn genoemd naar de vroegere kasteelheren, die generaties lang Herbertus heetten. Het bos is een oud bos met hoogopgaand loof- en naaldhout en brede lanen.

Het landgoed hoorde vroeger bij het Kasteel Heeze en is nu in het bezit van het Brabants Landschap. Het werd in 2003 genomineerd voor, maar niet gekozen als mooiste plek van Nederland. Maar wij vinden dit een mooi stukje Brabant!

Dan komen we bij kasteel Heeze. De nog steeds laaghangende zon is een beetje een spelbreker. We hebben de zon regelmatig in het gezicht. Het is daarom aan te raden om pas na de middag bij dit punt te komen.

GPSwalking.nlKasteel Heeze
Kasteel Heeze is een van de laatste bewoonde kastelen van Nederland. Dit kasteel bevindt zich te Heeze. Het bestaat uit een middeleeuws deel, kasteel Eymerick, en het in 1665 door de bekende architect Pieter Post gebouwde deel.

De naam Eymerick zou afkomstig zijn van 'Hemelrijk', dat rechtplaats of vierschaar betekent. Ook zou het van een eigennaam afgeleid kunnen zijn. Al in 1172 wordt melding gemaakt van de heerlijkheid Heeze, in het bezit van de edelman Herbertus van Heeze ten tijde van Godfried III van Brabant.

GPSwalking.nlPas in 1203 wordt voor het eerst in een oorkonde gesproken over het bestaan van een burcht in deze heerlijkheid. De hertog van Brabant en de graaf Otto I van Gelre verklaarden toen dat zij beide rechten hadden op "'t Huys te Heeze". Dit was de uitkomst van een gewapend conflict tussen beiden dat ermee eindigde dat Gelre afstand deed van zijn rechten op de Kempen, maar dat beiden rechten op de burcht konden doen gelden.

Uiteindelijk kwam de heerlijkheid in 1615 in het bezit van René van Renesse van Elderen, die een soort dubbelspion was en complotten smeedde, eerst om Holland de Spaanse Nederlanden binnen te laten vallen, later om de burgemeester van Luik, tegenstander van Spanje, via verraad, in 1637 te laten vermoorden. Hierop werd hij zelf door de Luikse bevolking gelyncht.

GPSwalking.nlTot 1648 werd de heerlijkheid regelmatig opgedragen aan de hertog van Brabant, daarna aan de Staten Generaal der Verenigde Provinciën. Nadat Alexander van Renesse in 1658 zonder opvolging was overleden, werd de heerlijkheid in 1659 verkocht aan Albert Snoeckaert van Schauburg, de eerste protestante heer van Heeze.

Het oude kasteel Eymerick was toen zeer vervallen, zodat Snoeckaert besloot een geheel nieuw en veel groter kasteel te laten bouwen op de plaats van het oude. Hij gaf daartoe opdracht aan een van de bekendste bouwmeesters uit die tijd, Pieter Post.

GPSwalking.nlDe plannen zijn nooit verwezenlijkt: slechts het voorgebouw is gereedgekomen, en wel in 1665. De familie bleef in het bezit van de heerlijkheid tot 1733, toen het verkocht werd aan François Adam d'Holbach. In 1735 werden de bijgebouwen gebouwd.

In 1750 werd de heerlijkheid en het kasteel geschonken aan Paul Henri Thiry d'Holbach, een raadsman van de Franse koning Lodewijk XV. Dit was een bekend materialistisch filosoof die voornamelijk in Frankrijk verbleef. Hij verrijkte het kasteel met fraaie gobelins. Hij verkocht de heerlijkheid in 1760 aan Jan Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken.

GPSwalking.nlNa de opheffing van de feodaliteit op het einde van de 18e eeuw vervielen de heerlijke rechten van Heeze, Leende en Zesgehuchten in de loop van de jaren. Alleen de titel bleef bewaard. Bij keizerlijk decreet van 14 mei 1810 werden Heeze, Leende en Zesgehuchten zelfstandige gemeenten.

De familie Van Tuyll van Serooskerken is tot op heden op het kasteel blijven wonen. Velen van hen hebben belangrijke openbare functies bekleed.

GPSwalking.nlIJskelder
De ijskelder is gebouwd in 1907 en bevindt zich noordoostelijk van het kasteelterrein juist buiten de buitenomgrachting. Het bestaat uit een 4 meter hoge heuvel met twee bakstenen keermuren ter weerszijden van de toegang. De ommetselde ronde binnenruimte is toegankelijk via een deur.

In koude winters werd ijs uit de slotgracht gehakt en in de ijskelder opgeslagen. Zo konden de bewoners van het kasteel in de zomer nog gebruik maken van het ijs voor koeling en zelfs voor het maken van consumptieijs. Deze techniek was in de achttiende eeuw al bekend.

In 2012 is de kelder geheel gerenoveerd. Dat ging niet van een lije dakje want tijdens de restauratie storte een gedeelte van de kelder weer in. Begin 2014 is de restauratie afgerond maar staan er nog steeds hekken rond de ijskelder.

Dan zijn we dringend toe aan de sanitaire stop en een heerlijk kopje koffie.


Tapperij De Zwaan. Kapelstraat 23 5591 HC Heeze. 040 226 4357 info@tapperijdezwaan.nl www.tapperijdezwaan.nl.

Openingstijden: Zomer (1 mei - 30 sep) : maandag t/m zondag vanaf 10:00 uur,
Openingstijden: Winter (1 okt  - 30 apr) : maandag t/m vrijdag vanaf 11:00 uur, zaterdag en zondag vanaf 10:00 uur.
Een heerlijke lunch, een gezellig terras bij de ingang naar het Kasteel Heeze.


Ondanks dat het nog begin maart is kunnen we al plaatsnemen op het terras. Het is goed vertoeven in het lentezonnetje.

GPSwalking.nlWe slenteren terug richting kasteel en slaan vervolgens rechts af, het wandelpark in. Hierdoor lopen we in een bocht om Heeze heen.

Wandelpark
Salamanders, kikkers en padden. Allemaal weten ze deze poel te vinden. Maar ook libelles en andere van water afhankelijke planten en dieren gedijen hier goed. In de nabijgelegen beek met zijn stromende water huizen weer heel andere plant- en diersoorten dan in een poel.

Deze poel is speciaal gegraven, maar meteen ook een belangrijke toevoeging voor wandelpark.

GPSwalking.nlEen oud bos wordt steeds interessanter. Er ontstaan scheuren en gaten waar vogels een nest in kunnen maken. Vleermuizen hebben er hun kraamkolonies en paddestoelen groeien op het rottend hout eronder.

Vooral in het najaar lijkt het wel alsof een schilder, in dit Wandelpark, kwistig heeft rondgestrooid met kleuren. Dit wordt u allemaal gratis aangeboden door de natuur.

Vriendelijke mensen, de Heezenaren. In het park komen we verschillende mensen tegen die vriendelijk groeten of zelfs even een praatje maken.

GPSwalking.nlHeeze
Heeze (Brabants: Héésj) is een dorp in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het maakte tot de tijd van de Bataafse Republiek deel uit van de heerlijkheid Heeze, Leende en Zesgehuchten. Sedert het begin van de 19e eeuw was het een zelfstandige gemeente, en sinds 1997 is Heeze een onderdeel van de gemeente Heeze-Leende.

Heeze wordt vanwege de vele natuur, waaronder de Herbertusbossen en de Strabrechtse Heide en wel -naast Oisterwijk en het Belgische Grimbergen- de "Parel van Brabant" genoemd. Het dorp had 9.550 inwoners in 2007. In Heeze ontstaat de Kleine Dommel uit een samenvloeiing van de Groote Aa en de Sterkselse Aa. Heeze is bekend vanwege zijn kasteel en de bossen daaromheen.

De naam 'Heeze' betekent: 'Laag struikgewas'. De naam 'Heeze' is afkomstig van het Oergermaanse woord *haisjô, dat 'jong beukenbos' of 'kreupelhout' betekent.

Heeze bestond oorspronkelijk uit de kern Heeze, de aansluitende gehuchten Ginderover, Kruis, Strabrecht en Kreijl, Kerkhof en Ven, en de meer afgelegen gehuchten Rul en Heezerenbosch.

GPSwalking.nlDe geschiedenis van Heeze valt vanouds deels samen met die van het Kasteel Heeze, voorheen het Huis Eymerick. In het begin van de 12e eeuw was al sprake van de heerlijkheid Heeze, Leende en Zesgehuchten.

Na 1950 werden achtereenvolgens drie nieuwe wijken gebouwd, namelijk de Weibossen tussen de weg naar Geldrop en de spoorlijn, de Engelse tuin ten noorden van Strabrecht en de Nieuwe Hoeven ten westen van de spoorlijn. Momenteel wordt nog gewerkt aan de uitbreiding van het industrieterrein de Poortmannen. Door verplaatsing van bedrijven naar dit terrein komt elders plaats voor inbreiding.

Midden in het centrum staat de Sint-Martinuskerk. In de maand december is hier een mooi grote kerststal te bewonderen. Daarom leent deze wandeling zich ook goed voor de wintermaanden.

GPSwalking.nlSint-Martinuskerk
De Kerk van Sint-Martinus en Johannes de Evangelist, vaak ook kortweg Sint-Martinuskerk genoemd, is de centrale rooms-katholieke kerk van het dorp Heeze in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De kerk werd gebouwd in 1933 en verving een waterstaatskerk uit 1833. De architect was Hendrik Willem Valk.

Het is een bakstenen vijfbeukige basiliek met een korte maar forse toren die vergelijkbaar is met de toren van de, iets oudere en eveneens door Valk ontworpen Sint-Michaelskerk in Sint-Michielsgestel. Merkwaardig is het feit dat deze kerk niet georiënteerd is, want het altaar ligt op het noorden.

De kerk bevat weliswaar streekeigen traditionalistische elementen, zoals spaarnissen en boogfriezen in de toren, maar ook andere kenmerken zijn te vinden, zoals de overhoeks geplaatste torenspits, die meer in het Rijnland te vinden is. Daarnaast werd geëxperimenteerd met voor die tijd moderne ontwikkelingen. Zo is het altaar onder de vieringtoren geplaatst en is het middenschip breed, waardoor het gebouw, zoals veel van Valks kerken, aansluit bij het concept van de christocentrische kerk, waarin het altaar centraal staat en voor de gelovigen goed zichtbaar is.

GPSwalking.nlWe gaan door de buitenwijken van Heeze door richting Meelbossen. Net buiten Heeze kruisen we een breed en kaarsrecht fietspad. Vroeger reed hier een trein.

Het Bels Spoorlijntje
Tussen Eindhoven, Gestel, Waalre, Valkenswaard, Borkel en Schaft en Achel/Neerpelt heeft vanaf 1866 een spoorlijntje gelegen. De lijn werd veel gebruikt voor goederenvervoer zoals steenkolen vanuit Luik naar Utrecht/Amsterdam. Het werd ook spoorlijn 18 genoemd.
 
GPSwalking.nlHet personenvervoer liep niet zo goed als gedacht, en rond 1921 werden de haltes Borkel en Gestel gesloten. Rond 1939 werd de lijn helemaal gesloten voor het reizigersverkeer.
 
Wel bleven tot 1951 nog tweemaal per dag de zg Philipstreinen rijden. Omdat de Belgische regering er op stond om de lijn te handhaven en het oude traject te dicht bij het nieuwe hoogspoor in Eindhoven lag, werd besloten de lijn via Geldrop te laten lopen.

Het gerucht gaat dat de burgermeester van Waalre 's nachts niet gewekt wilde worden van langsrijdende goederentreinen. Daarom heeft hij druk uitgeoefend om het tracé over Geldrop te laten lopen. Dat is dit traject. De laatste goederentrein reed in 1974.
 
In 1986 werd het Nederlandse gedeelte van de spoorlijn opgebroken, het Belgische gedeelte was al eerder weg. Plannen voor een toeristisch lijntje, zijn op niets uitgelopen. Wel is een groot deel van het oude tracé tot fietspad omgebouwd. 

GPSwalking.nlOver de Meelbossen is weinig te vinden op het Internet. Wel weten we uit eigen ervaring dat dit een paddenstoelrijk gebied is. Je kunt er zeker in het najaar prima wandelen en speuren naar Paddenstoelen.

De Groote Heide
De Groote Heide is een natuurgebied van 333 hectare, gelegen op het grondgebied van de Nederlandse gemeenten Heeze-Leende en Geldrop-Mierlo. Het is in het bezit van Het Brabants Landschap.

Het gebied wordt aan vrijwel alle zijden door andere natuurgebieden omsloten en maakte vroeger deel uit van een groot aaneengesloten heidegebied tussen Eindhoven en Achel (zie: Leenderbos en Groote Heide). Het is echter deels van zijn omgeving afgesneden door de autosnelwegen A2 en A67, die elkaar ontmoeten bij het Knooppunt Leenderheide.

Om dieren de gelegenheid te geven deze barrière te nemen, zal een ecoduct over de A2 worden aangelegd. Wandelaars en fietsers hebben de beschikking over een drietal viaducten. Ten noorden van dit gebied ligt de Stratumse Heide, ten westen ligt de Aalsterhut of "Hut van Mie Pils", een uitspanning met terras op een zeer bekend knooppunt van 'doorgaande' fietsroutes.

GPSwalking.nlDaar voorbij liggen Valkenhorst met aansluitende landgoederen (ook van Brabants Landschap) en naar het zuiden toe de uitgestrekte Heide aan het Diepmeerven, eigendom van de gemeente Heeze-Leende met enkele grote vennen.

Verder zijn er naar het oosten toe enkele particuliere en gemeentelijke bossen en verspreid liggende landbouwenclaves.

De Groote Heide zelf bestaat uit een uitgestrekt, droog heideveld in de oksel van A2 en A67. Voor wie het gedruis van de autowegen en de aanblik van een hoogspanningslijn weet te verdragen valt er veel te genieten. Deze heide wordt hier en daar afgewisseld door kleinschalige dennenaanplant en enig vliegdennenbos.

HGPSwalking.nlier ligt het ondanks de naam vrij grote (maar vaak droogvallende) Klein Huisven. Kleinere vennetjes in het gebied zijn het Appelven en het Peerven.

Zuidelijker ligt een naaldhoutaanplant op dekzand, alsmede droog berken-eikenbos. De bossen wisselen zich op schilderachtige wijze afwisselen met kleine weilandenclaves en gaan naar het zuiden toe over in de laagte van het ontgonnen, maar nog altijd herkenbare Groot Huisven.

Klokjesgentiaan en kleine zonnedauw zijn enkele van de plantensoorten die hier te vinden zijn.

GPSwalking.nlWe steken de A67 weer over en komen terug in Geldrop waar we de jongste wijk van Geldrop: Genoenhuis binnen lopen. Aan de rand van deze wijk is de IJzeren Man te vinden. 

De IJzeren Man
De aanleg van de spoorlijn Eindhoven - Weert - Roermond sneed het toenmalige Zesgehuchten in tweeën. Nog steeds is het spoor een barrière tussen de wijk Zesgehuchten en het centrum van Geldrop.

Omdat er een oversteek over het Eindhovens kanaal gemaakt moest worden, werd de spoorlijn verhoogd aangelegd. Het zand dat voor deze ophoging nodig was werd door een grote machine uitgegraven. Op die plaats ontstond een grote vijver, die genoemd is naar die graafmachine, die in de volksmond "De IJzeren Man" heette.

GPSwalking.nlHet laatste stukje gaat door het oude gehucht Hout. Dit gehucht is in tweeën gedeeld door de weg van Geldrop naar Heeze. Daarna komen we bij de Dommel uit.

Dommel
Het stroomgebied van de Dommel behoort tot dat van de Maas. Ten westen ervan ligt het stroomgebied van de Donge, dat eveneens tot het stroomgebied van de Maas behoort. Verder naar het zuiden ligt het stroomgebied van de Schelde. Ten oosten van de Dommel ligt het stroomgebied van de Aa. Verder naar het zuiden vindt men een aantal riviertjes die rechtstreeks in de Maas uitkomen.

GPSwalking.nlAls je op de brug staat zie je dat de Dommel een tweesplitsing heeft naar het noorden toe. De rechtertak is nu afgesloten. Vroeger is de Dommel rechtgetrokken. De oude meanders zijn dichtgegooid en de Dommel kreeg meer de vorm van een kanaal.

Later is geprobeerd om de Dommel weer in haar oude bedding te krijgen. Dat lukte niet overal vanwege nieuwe bebouwing. De oude rechte bedding bestaat nog steeds en kan nog gebruikt worden bij hoog water.

Zo komen we bij het einde van de wandeling. Mocht u hongerig zijn dan kunnen we u Cafetaria De Coevering van harte aanbevelen. U kunt er zelfs een overheerlijk 3-gangen menu krijgen.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • A67 N51.4102 E5.5732
 • Aternatieve parkeerplaats N51.3964 E5.5885
 • Beeldje N51.3734 E5.5825
 • Bels lijntje N51.3825 E5.5500
 • De Pleatse N51.3987 E5.5918
 • De Zwaan N51.3829 E5.5804
 • Diepe Meerven N51.3748 E5.5251
 • Dommel N51.4126 E5.5671
 • Groote heide N51.3902 E5.5377
 • Herbertusbossen N51.3817 E5.6006
 • IJskelder N51.3810 E5.5903
 • IJzerenman N51.4065 E5.5507
 • Insectentuin N51.3989 E5.5894
 • Kasteel Heeze N51.3808 E5.5883
 • Kempisch landschap N51.4140 E5.5755
 • Meelbossen N51.3980 E5.5486
 • Poel N51.3800 E5.5818
 • Start/finish/parkeerplaats/Cafetaria N51.4176 E5.5732
 • Strabrechtse Heide N51.3989 E5.6068
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.