Koningslust Winkel Vlakbroek

Korte beschrijving

Wat een verrassing! We verwachtten een saai gebied, maar het wordt een zeer gevarieerde wandeling met bosrijke stukken, het open landschap, prachtige natuur in alle verscheidenheid. Met natuurlijk het Natuurgebied de Winkel langs de Elsbeek en Vlakbroek langs de Everlose Beek met de vele vogels bij het peeldorp Koningslust van Petrus de Koning als hoogtepunten.

En wat is het er mooi. Het boerenlandschap vermengd zich met de natte rivierdalen. Hier wordt gewerkt. De asperges komen eraan, nu nog onder plastic. De uitgestrektheid van de Peel komt op enkele plaatsen verrassend tevoorschijn als we uit het bos komen. Kleine bossen liggen verspreid tussen de percelen. En telkens zien we ergens een auto rijden. Ja, het verkeer van de A67 of de Middenpeelweg is geregeld aanwezig; echt storend is het niet.
We starten in Koningslust om te pauzeren bij de McD. Maar in het weekend kun je in omgekeerde richting wandelen en pauzeren in het dorp. Veel wandelplezier.


Kenmerken
Startpunt: Koningslust. parkeerplaats bij kerk
Startlocatie: Limburg , Nederland
Coördinaten N51.356521 E5.994320
Afstanden: 15, 12, 8, 4 km
Type: Bos, Cultuur, Open
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Halverwege
Gelopen op: 08-03-2014

Route informatie

GPS wandeling van 15km bij Koningslust
Er zijn verkortingen van 12, 8 en 4 km beschikbaar.
De paden zijn goed begaanbaar.
Deze route is deels geschikt voor scootmobiel.
Horecagelegenheid onderweg halverwege
Van de wandeling is een GPS Track en een GPS Route aangemaakt.Langere beschrijving

GPSwalking.nlSTART/PARKEREN/FINISH N51 21.391 E5 59.659
We starten op de parkeerplaats bij de moderne kerk. Maria mag een keer opgepoetst worden na de winter. Vandaar vertrekken we richting oost.

De vlaggen hangen uit, want Carnaval staat voor de deur. De optocht kan zelfs rondgaan in dit door lintbebouwing gekenmerkte dorp.

Het grootste kenmerk van dit dorp is de 4,5 ha grote tuinderskas. 25% van het totale oppervlak van de plaats.

Kerk Onbevlekt Hart van Maria N51 21.404 E5 59.690
In 1947 was het kerkje te klein geworden voor de toegenomen bevolking van Koningslust. Een nieuwe kerk, toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria, werd gebouwd in 1954-1955, naar ontwerp van de architecten Fr. H. Stoks en H. de Bruyn uit Venlo. Het betreft een rechthoekig bakstenen gebouw met langsbeuken, een rechthoekig gesloten koor en een kleine toren aan de westgevel. Opvallend, die toren bij het altaar. Alle historische kerken staan west-oost gericht met het altaar naar het oosten en de toren aan de westkant. Deze kerk staat bijna noord-zuid.

GPSwalking.nlHet linkerzijaltaar is aan de H. Cunera gewijd. De kerk bewaart nog een reliek van de H. Cunera in een 3,5cm ronde verzilverde theca met een handgreep aan de achterzijde. Op een ondergrond van goudgele stof is een papiertje bevestigd met een botpartikel, waaronder een filigraanwerkpapiertje met de tekst 'S. Cunerae Virg. Mart.' Een echtheidscertificaat is niet aanwezig. De reliek is, evenals de Cunerareliek van Beugen, afkomstig uit Mechelen en voor 1890 verkregen.

In de kerk staat op het linkerzijaltaar een gepolychromeerd gipsen beeld van de heilige (ca. 1930; hoogte circa 1,40 m). Zij is staande uitgebeeld en houdt met gekruiste armen een palmtak tegen de borst gedrukt. In 1974 is het rectoraat tot zelfstandige parochie verheven. De Lourdesgroep voor de kerk toont een lieflijk tafereel. Zie http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/view.jsp?content=657.

GPSwalking.nlH.Cunera N51 21.397 E5 59.726
De verering van de H. Cunera is te Koningslust waarschijnlijk in de jaren tachtig van de 19e eeuw ingevoerd door de Norbertijnen van de Abdij van Berne te Heeswijk, die er vanaf 1877 de zielzorg uitoefenden. Boeren uit de omgeving haalden in Koningslust Cunerawater en -brood om hun vee te beschermen tegen besmettelijke ziekten. De laatste vermelding van een bedevaart dateert uit 1954.

De voormalige kerk uit 1870 en klooster zijn omstreeks 1970 afgebroken.
Cunera was een Schotse prinses die, volgens de ene overlevering in 337 en volgens een andere in 451, in gezelschap van de befaamde Ursula en de elfduizend maagden op de terugweg van hun bedevaart naar Rome, in Keulen door Hunnen werd verrast. Dankzij ingrijpen van de vorst Radboud wist zij te ontkomen aan het lot der anderen, die allen werden gedood. In Radbouds hoofdplaats Rhenen werd Cunera door de jaloerse koningin en haar kamenier gewurgd en vervolgens in een stal begraven.

GPSwalking.nlToen de paarden waarmee men had gereisd weigerden hun stal binnen te gaan, werd Cunera's lijk ontdekt. Cunera kreeg vervolgens Radbouds paleis als grafplaats, de koningin stortte zich uitzinnig van de Grebbeberg af en de kamenier werd verbrand. Later 'verhief' Willibrord de heilige en stichtte zo het heiligdom in Rhenen.

Met name de dag van deze 'verheffing', 12 juni, werd gevierd. Vanwege haar wurgdood en de rol van de paarden in de legende wordt Cunera vereerd bij keelkwalen en als patrones van het vee. Boeiend beschreven in: http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/135.

GPSwalking.nlKoningslust N51 21.392 E5 59.725
Telt ongeveer 1250 inwoners. De naam is afkomstig van Petrus de Koning (1754-1826), die in 1795 grote stukken heidegrond met boerderijen kocht. In dit gebied kon hij naar hartenlust jagen. Vandaar de naam. Hij was kapitein der Bataafse dragonder lijfwacht in Indië, in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, en later een welgestelde rentenier die neerstreek in Helden. De familie De Koning exploiteerde een vrachtscheepvaartbedrijf op de Maas.

Zijn zoon de pastoor Leonard de Koning (1798-1868) stichtte op het landgoed Koningslust de Congregatie van Broeders van de Derde Regel van de Heilige Franciscus. Ze brachten de heidegrond in cultuur en bouwden het gesticht Koningslust - in 1936 overgenomen door de Broeders van de Congregatie van St. Joseph in Heel - en een kerk.

GPSwalking.nlDe landerijen werden in 1883 aan het bisdom Roermond geschonken. Koningslust heeft veel land- en tuinbouw en veebedrijven. Het tehuis voor geestelijk gehandicapten, Huize Savelberg - genoemd naar mgr. Petrus Joseph Savelberg, de oprichter van de Broeders van de H.Joseph - werd in 1937 gebouwd en is ook een belangrijke werkverschaffer.

We volgen de lange lintbebouwing, waarna we langs de Everlose Beek de peelvlakte ingaan. We steken de Middenpeelweg voorzichtig over.

Links zien we de huizen van Tongerloo, het gehucht dat ligt op de hoge zandrug, als waterscheiding tussen de Everlose Beek richting oost en de Molenbeek naar het noorden toe.

GPSwalking.nlEverlose Beek N51 21.614 E6 00.090
De Everlose Beek stroomt door drie gemeenten, begint vanaf inlaatpunt Beringe en mondt uiteindelijk uit in de rivier de Maas nabij de Slottermolen in Grubbenvorst. De watergang is circa 20 km lang en is ingericht voor afvoer en toevoer van water.

De Everlose Beek heeft een Specifiek Ecologische Functie. Het beeksysteem is bovenstrooms hoofdzakelijk ingericht op de landbouwkundige exploitatie van de aanliggende gronden.

Het water in de beek en de vele slootjes die erop afwateren is erg ijzerhoudend.
Water dat vanuit de ondergrond opwelt (kwel) bevat opgelost ijzer.

GPSwalking.nlWaar dit ijzer in contact komt met zuurstof slaat ijzeroxide (roest) neer. IJzeroerlagen, slecht doordringbare lagen in de bodem, zijn het gevolg. De roodbruine kleur van het ijzeroxide is ook terug te vinden in de sloten. Olieachtige vliesjes op het slootwater duiden op de aanwezigheid van ijzerbacteriën.

De Everlose Beek begint als een overloop in het verlengde van de Noordervaart, het kanaal, gegraven onder Napoleon, als zijkanaal van de Zuid-Willemsvaart, waarin ook de turfafvoerkanalen van Deurne en Helenaveen uitmonden.

Tegen het einde van de wandeling zullen we deze beek nogmaals tegenkomen.

GPSwalking.nlMiddenpeelweg N51 21.724 E6 00.307
De Provinciale weg N277 is een provinciale weg in Noord-Brabant en Limburg met een totale lengte van ruim 66 km en verbindt Ravenstein met Kessel. Het gedeelte tussen De Molen (het kruispunt met de N324 bij Schaijk) en Kessel staat bekend als de Midden-Peelweg. Deze weg is in fasen tussen 1924 en 1940 aangelegd als onderdeel van de grootscheepse ontginning van de Peel en loopt daar inderdaad midden doorheen.

De weg is uitgevoerd als tweebaans-gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/h. Net zoals veel andere provinciale wegen heeft deze weg een reputatie opgebouwd als dodenweg vanwege de ernstige ongevallen. Bron http://nl.wikipedia.org/wiki/Provinciale_weg_277.

GPSwalking.nlMuseum de Brede en De Flierenfluiter N51 21.971 E6 01.052
Nostalgie uit de vorige eeuw. In het museum zijn werktuigen, materialen en voorwerpen van boeren, timmerlui en bakkers tentoongesteld. Verder komen huishouding en kleding uit vroegere tijden aan bod, alsmede het rijke Roomse leven, de mobilisatie, de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding.

De Flierenhof. Deze voormalige boerderij is omgetoverd tot een natuurcamping met restaurant en een prachtig terras, gelegen aan een grote vijver, waar gasten kunnen roeien, stoeien en zwemmen in een gemoedelijke Bourgondische sfeer.

GPSwalking.nlTongerlo N51 22.330 E6 01.628
Na Tongerlo komen we langs het mooie natuurgebied van Limburgs Landschap de Winkel.

In onze GPSwandeling vanuit Sevenum komen we langs de noordkant. Rechtsachter de woningen van het gehucht zien we de hoge bolle akkers, die we enk noemen.

We kruisen de Elsbeek en zien het verkeer van de A67 in de verte. We pauzeren bij MacDonald’s, een grote ondernemer….

GPSwalking.nlEnk N51 22.479 E6 01.693
Direct voorbij het viaduct en ten oosten van Winkel liggen enkele 'enken'. Deze eeuwenlang gebruikte akkers hoorden waarschijnlijk bij het nabijgelegen buurtschap Tongerlo. Door het regelmatig opbrengen van mest zijn de akkers hoger komen liggen dan de omgeving.

Via steilranden gaan ze over in de lage graslanden van het dal van de Elsbeek. Hoogteverschillen tot 3 m komen voor. De laaggelegen graslanden zijn vroeger als wei- en hooiland benut en tussen 1955 en 1965 met populierenbos beplant. De Stichting Limburgs Landschap verwierf Winkel in 1974.

GPSwalking.nlWinkel N51 22.552 E6 01.487
Ten noordwesten van Maasbree ligt een beekdallandschap: Winkel [13 ha]. Winkel bestaat voornamelijk uit elzenbroekbos, plaatselijk met ingeplante populieren en drogere bosdalen. De populieren worden zoveel mogelijk verwijderd.

Een enkele nachtegaal zingt hier in het voorjaar, rietgorzen en bosrietzangers broeden in de ruigten. Een paar onbeplante weilanden zorgen voor meer open ruimte. Voor zoogdieren als bunzing, hermelijn en vos vormt Winkel met zijn afwisselende landschap een goed leefgebied. Verspreid komen er wat wilgenstruwelen voor. Aan de rand van het kletsnatte gebied ligt een strook eikenbos. Dit vormt het leefgebied van de eikenpage.

GPSwalking.nlElsbeek N51 22.467 E6 00.851
In het dal rechts stroomt de Elsbeek, die in de Grote Molenbeek uitmondt. De Elsbeek ontspringt hier circa 1 km ten westen van Winkel en wordt vooral met kwelwater gevoed. Vochtminnende planten als liesgras, lidrus en penningkruid staan langs de beekbedding. Op de oevers groeit elzenbroekbos of populierenbos, met af en toe gewone essen. De ondergroei bestaat uit ruigtekruiden als bitterzoet, kale jonker en wolfspoot.

Grauwe wilgen, wilde lijsterbes en opslag van zwarte elzen vormen een goed ontwikkelde struiklaag. Opvallend is dat tussen deze beek en de Everlose Beek een hoge zandrug ligt, dia als waterscheiding dient tussen beide riviertjes. Het gehucht Tongerlo ligt op deze zandrug.

Pauze – McDonald’s N51 22.556 E5 59.127

GPSwalking.nlMcDonald's N51 22.556 E5 59.127
McDonald's Corporation is 's werelds grootste keten van hamburger- en fastfoodrestaurants. Het hoofdkantoor van de firma is gevestigd in Oak Brook (Illinois) in de Verenigde Staten. Het bedrijf werd uitgebouwd door zakenman Ray Kroc nadat hij in 1955 de rechten had overgenomen van een kleine hamburgerketen die werd geleid door Dick en Mac McDonald.

Het eerste McDonald's-restaurant werd geopend in 1940 in San Bernardino (Californië) door de broers Dick en Mac McDonald, zonen van Ierse immigranten. Het McDonald's-restaurant werd bekender na 1948, toen de broers hun innovatieve "Speedee Service System" ontwikkelden, een 'lopende band'-productiesysteem voor hamburgers, zonder bediening aan tafel. Een handelsreiziger en verkoper van milkshakemachines Ray Kroc opperde het idee meer zaken te openen.

GPSwalking.nlHieruit is het McDonald's-concern ontstaan. De formule kwaliteit, service, kraakhelderheid & waar voor je geld (KSK&W) die men destijds bedacht, wordt vandaag de dag nog steeds gehanteerd in alle restaurants wereldwijd. Het eerste McDonald's-restaurant in Europa werd geopend in Zaandam, Nederland in 1971. Het bedrijf was indertijd een partner van Albert Heijn. Later werd de franchise licentie overgenomen door Jan Sybesma.

Vandaag de dag heeft McDonald's vestigingen in 117 landen. 32.000 restaurants verkopen hamburgers en andere producten aan 47 miljoen klanten per dag. Dan kan dat toch niet slecht zijn…..

GPSwalking.nlNa dit deze moderne uitspanning bekijken we nog even de A67 om snel in het bos te verdwijnen. We steken opnieuw voorzichtig de Middenpeelweg over – pas op want er wordt hard gereden.

Dan volgt het ene bosje na het andere. Daartussen liggen beschut tegen de wind de hoge akkers. In lange bedden opgehoogd om de asperges te kunnen gaan steken. Het plastic dient om de zonnewarmte op te nemen en de plant tegen het licht te beschermen.

Een van deze hoge akkers verbergt een klein urnenveld uit de prehistorie.

GPSwalking.nlA67 N51 22.653 E5 59.446
Autosnelweg A67, E34, de voormalige E-3. De snelweg die we zien en horen is de Europese weg E34 met een lengte van 489km tussen Knokke-Heist in België en Bad Oeyenhausen bij Detmold in Duitsland, waar de weg overgaat in de E30 (Amsterdam – Berlijn).

Door UN-ECE is de route vastgelegd als: Zeebrugge - Antwerpen - Eindhoven - Venlo - Oberhausen - Dortmund - Bad Oeynhausen.

In België heet de snelweg A21, in Nederland A67, in Duitsland A40.
Oorspronkelijk is deze snelweg aangelegd als Europese Snelweg E3 tussen Lissabon en Stockholm.

In 1975 kwam het tot een ingrijpende verandering in de nummering. Hierbij werd een rooster over de kaart van Europa gelegd. Europese verbindingen van oost naar west kregen een even nummer en wegen van noord naar zuid een oneven nummer.

GPSwalking.nlDe naam E3 werd toen gegeven aan de verbinding Cherbourg-La Rochelle in Frankrijk. In Eersel herinnert het E3-strand nog aan de oude benaming.

Asperge N51 22.359 E5 59.047
De asperge vindt haar oorsprong in Azie. In de piramides in Egypte zijn afbeeldingen van asperges gevonden van vijfduizend jaar voor Christus. In die tijd groeide de asperge in het wild en werd hij onder andere gebruikt voor medische doeleinden.

Via Italie en Frankrijk vond de verspreiding plaats naar Noordwest-Europa. Steeds meer kreeg de asperge betekenis als culinaire groente.

GPSwalking.nlDe teelt
De vermeerdering van asperge vindt plaats door zaadjes. Voor aanleg van 1ha. is ongeveer 0,75 kg zaad nodig. Het zaad is kostbaar tot zelfs € 4500,- per kg.

De plantenopkweek vindt plaats bij professionele plantenkwekers. Deze kweken de planten een seizoen op waarna ze weer gerooid worden en naar de aspergeteler gaan. Hier worden ze dan op hun definitieve standplaats geplant op een diepte van 25 cm.

Per ha zijn ongeveer 18.000 planten nodig.

Het eerste jaar mag de asperge niet geoogst worden omdat de plant zich verder moet kunnen ontwikkelen. Het tweede en derde jaar mag slechts een gedeelte van de oogstperiode geoogst worden en vanaf het vierde tot en met het tiende jaar kan de volledige periode geoogst worden.

GPSwalking.nlDe oogstperiode loopt van eind april tot St, Jan (24 juni).

Hoog rendement
De aspergeteelt staat in Nederland op een hoog peil. De kwaliteit en productie per ha. staan bovenaan op de ranglijst in vergelijking met alle andere landen.

De asperge wordt als de meest renderende teelt in de volle grond beschouwt. De productie in het gebied Zuidoost Nederland bedraagt op jaarbasis naar schatting 15 miljoen kg asperge.

Prehistorisch Urnenveld N51 21.966 E5 58.755
Hier zijn klokbekers gevonden. Klokbekergraven uit laat-neolithicum en vroege bronstijd zijn in kleine aantallen uit heel Limburg bekend bv. De Hamert, Baexem en hier in Koningslust.

GPSwalking.nlDe vraag is echter tot hoe zuidelijk de verspreiding van het wikkeldraad-aardewerk uit de vroege bronstijd liep.

Het zuidelijkste bekende klokbekergraf is aangetroffen te Elsloo-Scharberg en klokbeker-aardewerk is nog te Kerkrade-Holzkuil gevonden.

Wegkruis N51 21.269 E5 58.789
Dit houten kruis met een corpus van zink is in 1941 geplaatst door Sjeng Joosten. “Manus ziene Sjeng”.

Hij beloofde tijdens zijn ziekte een kruis te plaatsen tegenover zijn boerderij, als hij zou genezen. Rector Arts van Koningslust zegende in september 1941 het kruis in.

GPSwalking.nlTot slot gaan we om een deel van het natuurgebied Vlakbroek heen. Dit is voor natuurliefhebbers zeker de moeite waard om eens terug te keren voor de vogels en de vele bijzondere planten.

Wij kijken naar de historische achtergrond, die Napoleon achterliet. Langs de in ontwikkeling zijnde vijver keren we terug naar de kerk.

Vlakbroek N51 21.086 E5 59.134
In 1810 bracht Jean Joseph Tranchot de streek in kaart voor Napoleon. Er waren uitgestrekte heidevelden met hier en daar bewoning. Het Vlakbroek is erg drassig. Twee beken doorsnijden het gebied, de Broekleup en de Bowenste leup. De eerste beek verdween door het graven van de overigens nooit voltooide Noordervaart. De laatste beek is de huidige rechtgetrokken Everlose Beek.

GPSwalking.nlDe Noordervaart is in 1808 aangelegd als deel van Napoleons Grand Canal du Nord. De lengte van de Noordervaart is 15 km waarvan 10 km bevaarbaar tot de rotonde tussen Meijel en Roggel.

In 1808 liet Napoleon een begin maken om een verbinding Schelde-Maas-Rijn te scheppen. Van dit kanaal werd echter enkel het "Nordkanal" tussen Arcen Viersen en Kaarst (Nierskanaal) voltooid. Toen in 1810 Amsterdam en Rotterdam bij Frankrijk waren ingelijfd, was de nieuwe verbinding niet meer nodig. Het werk werd gestopt en duizenden arbeiders waren plotseling werkloos, voordat het kanaal voldoende vaardiepte had. We zien hier nog steeds de resten van die werkzaamheden.

GPSwalking.nlVlakbroek – Berk N51 21.076 E5 59.288
Van de takken van deze boom worden straatbezems gemaakt. In sommige berken komen heksenbezems voor. In de kroon groeien dan hier en daar een heleboel takjes dicht bijeen. Vroeger dacht men dat een heks haar bezem vergeten was. Nu weten we dat heksenbezems veroorzaakt worden door een schimmel.

Een andere schimmel groeit in de dunste wortels van de berk. In de herfst groeit die schimmel boven de grond. Het is dan een rode paddenstoel met witte stippen: de vliegenzwam. De vliegenzwam zie je dus altijd onder de berk.

GPSwalking.nlVlakbroek – planten N51 21.147 E5 59.593
In het Vlakbroek groeien o.a. de ratelaar, orchidee, moerasaardbei, hop, grote en kleine egelskop. In totaal groeien er 13 boomsoorten, 24 grassoorten, 12 soorten mossen, 100 plantensoorten en 4 soorten paddestoelen.

In het stroomgebied van de Everlosebeek leven de boerenkarper, snoek, schubkarper, rietvoorn, stekelbaars en voorn. Er leven hier 64 vogelsoorten, o.a. de kievit, scholekster, buizerd, havik, bonte specht, zwarte specht, groene specht, blauwborst, bosuil, blauwe reiger, sperwer, ijsvogel, torenvalk, karekiet en wulp.

Veel te zien dus.

GPSwalking.nlVlakbroekroute - Knooppuntenroute van 4km N51 21.376 E5 59.688
Daarvoor is er dus een korte wandelroute uitgezet om heerlijk van te genieten: Liefde voor Limburg kent mooie wandelingen.

Hier een korte route vanuit Koningslust. ‘Schoonheid en rust maken het Vlakbroek tot een uniek natuurgebied met veel zeldzame planten en dieren. Er huizen maar liefst 64 vogel- en 31 vlindersoorten. De wandeling gaat deels over graspaden die in natte perioden drassig kunnen zijn.’

Knooppunten : 38,37,33,34,49,41,48,40,36,35,37,38. www.liefdevoorlimburg.nl/wandelen.

GPSwalking.nlVlakbroek – Beken en waterhuishouding N51 21.025 E5 59.721
Het Vlakbroek ligt ongeveer vijf meter lager dan de directe omgeving. Tijdens de wandeling komt u langs sluizen. Duidelijk is te zien hoe groot het verval over een afstand van enkele kilometers is.

In het gebied welt het water spontaan op uit de grond. Het water wordt uit de grond omhoog gedrukt door de hoger gelegen omgeving. In de natte jaargetijden komt er uit het gebied wel zo’n 40 tot 60 kubieke meter = 40 000 tot 60 000 liter, water per uur. De Everlose Beek wordt met dit water gevoed. De beek is genoemd naar het buurtschap Everlo dat net voorbij het Vlakbroek ligt.

In de tijd van Napoleon is in dit gebied gegraven aan de Noordervaart, die echter nooit voltooid is. Deze onvoltooide Noordervaart werd in de jaren vijftig tijdens de ontginning van het gebied gedempt.

GPSwalking.nlVlakbroekpark N51 21.313 E5 59.718
Het park is ontstaan rondom het retentiebassin, dat overtollig regenwater van het dorp moet afvoeren. Rondom deze plas is een visvijver met paden en een steiger gebouwd voor alle dorpsgenoten. Het is zo ingericht dat ook rolstoelen toegankelijk zijn. Er komt een dierenwei met aaibare dieren.

Vijver
Het uitdiepen van de Melvinvijver is begin 2014 van start gegaan. De vijver was al lang te ondiep om een goed verblijf voor de aanwezige vissen en overige waterdieren te kunnen bieden. De werkzaamheden aan de vijver en de opruimwerkzaamheden gaan langere tijd duren.

Door deze werkzaamheden hoopt de Stichting Natuurpark Vlakbroek weer een optimale vijver te creëren, zodat er in de zomer van 2014 weer een viswedstrijd voor jongeren tot 14 jaar kan worden georganiseerd.

GPSwalking.nlTijdens nl.doet in maart komen de begrenzing bij het wandelpad en herstel van banken en tafels aan de orde. Het Bouwens van der Boijecollege in Panningen heeft haar medewerking hiervoor toegezegd om met enkele leerlingen mee te helpen.

Zo zien we dat een schijnbaar saai gebied ineens levendig wordt, nadat we naar de achtergronden gekeken hebben. Nu in de winter is het al fijn om er te zijn. We zullen in het bloeiende voorjaar en zomer graag nog eens terug komen.

Koningslust, een wandellust.

Startpunt 

 • START/PARKEREN/FINISH Kerk Koningslust N51 21.391 E5 59.659
 • Alternatief Parkeren McDonald's N51 22.556 E5 59.127

  Geraadpleegde websites:

  POI’s

  • Kerk Onbevlekt Hart van Maria N51 21.404 E5 59.690
  • H.Cunera N51 21.397 E5 59.726
  • Koningslust N51 21.392 E5 59.725
  • Everlose Beek N51 21.614 E6 00.090
  • Middenpeelweg N51 21.724 E6 00.307
  • Museum de Brede en De Flierenfluiter N51 21.971 E6 01.052
  • Tongerlo N51 22.330 E6 01.628
  • Enk N51 22.479 E6 01.693
  • Winkel N51 22.552 E6 01.487
  • Elsbeek N51 22.467 E6 00.851
  • Pauze – McDonald’s N51 22.556 E5 59.127
  • McDonald's N51 22.556 E5 59.127
  • A67 N51 22.653 E5 59.446
  • Asperge N51 22.359 E5 59.047
  • Prehistorisch Urnenveld N51 21.966 E5 58.755
  • Wegkruis N51 21.269 E5 58.789
  • Vlakbroek N51 21.086 E5 59.134
  • Vlakbroek – Berk N51 21.076 E5 59.288
  • Vlakbroek – planten N51 21.147 E5 59.593
  • Vlakbroekroute - Knooppuntenroute van 4km N51 21.376 E5 59.688
  • Vlakbroek – Beken en waterhuishouding N51 21.025 E5 59.721
  • Vlakbroekpark N51 21.313 E5 59.718
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.