Amsterdamse Bos - West

Korte beschrijving

Het Amsterdamse Bos (oorspronkelijk: het 'Boschplan') is een kunstmatig aangelegd bos ten zuidwesten van Amsterdam dat ligt tussen de Ringvaart bij Schiphol, en Amstelveen. Voor veel Amsterdammers is dit bos een mooie plek voor een lange wandeling op de vrije zaterdag of zondag. Het Amsterdamse Bos ligt vrijwel geheel in de gemeente Amstelveen (de grens loopt parallel aan de Bosbaan, iets ten noorden ervan). Het meest zuidelijke deel lag vroeger in de gemeente Aalsmeer, maar de gemeentegrens tussen Amstelveen en Aalsmeer ligt nu bij de Bosrandweg.

Het ontwerp is een kruising tussen de Engelse landschapsstijl - glooiende weiden met her en der groepjes bomen omringd door dicht bos, en gekromde bosranden - en de stijl van de Duitse Volksparken. De invloed daarvan is terug te vinden in de 'activiteiten-as' van het Bos: alle voorzieningen, zoals hockey- en cricketvelden, maneges, speelweides en de Grote Vijver, liggen op een vrijwel rechte lijn zodat de rest van het gebied het domein is van de bezoeker die rust wil en niets anders dan dat.

Het Amsterdamse Bos is in de loop der jaren uitgegroeid tot een bos met veel oude(re) bomen. De aantrekkelijke waterpartijen, brugjes, smalle en slingerende maar ook brede en rechte paden, maken het bos tot een zeer bijzonder landschap in Nederland. Op bepaalde (afgesloten) plekken lopen kuddes Schotse hooglanders rond. Het Bos is eigenlijk eerder een kruising tussen een zeer groot park en een bos.

In de schemering van de vroege avond is in het Bos soms de nachtegaal te horen. Minder aangenaam is het geluid van brullende vliegtuigmotoren. Het Bos ligt namelijk precies onder de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan van de Luchthaven Schiphol die even verderop begint. Een permanente bron van herrie is de autosnelweg A9. 


Kenmerken
Startpunt: Amstelveen, Parkeerplaats
Startlocatie: Noord-Holland , Nederland
Coördinaten N52.306278 E4.815334
Afstanden: 18, 11, 6 km
Type: Bos, Cultuur, Landgoed, Open, Polder, Water
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Niet overal toegestaan
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 29-04-2014

Route informatie

Een GPS wandeling van 11 km door het westelijke gedeelte van het Amsterdamse Bos bij Amstelveen.
Er is een verlenging van 18 km beschikbaar waarbij ook het zuidelijke deel wordt aangedaan.
Er is een verkorting van 6 km door het Schinkelsbos en de Schinkelspolder wordt aangedaan
Er zijn tracks en routes beschikbaar.
De wandeling is goed begaanbaar.
Er is onderweg geen horecagelegenheid, op de horeca in Amstelveen waar u langskomt op de lange route.
Honden zijn niet toegestaan op deze wandeling.Langere beschrijving

GPSwalking.nlVoor de derde wandeling ben ik naar het Amsterdamse Bos gegaan. Deze keer om de westkant te verkennen. Hierbij komen er 2 mooie stukjes natuur langs. Het Schinkelsbos en de Schinkelspolder. De wandeling gaat langs Schiphol zodat je elke 2 minuten een vliegtuig ziet landen en opstijgen.

De wandeling slingert door het Amsterdamse- en Schinkels bos waarbij alle mooie punten worden aangedaan. Het voordeel is dat je weinig water hoeft mee te nemen. Regelmatig staat er een groen paaltje. 

Amsterdamse Bos
Aan het begin van de twintigste eeuw was recreatie een nieuw fenomeen. Genieten van groen was niet meer alleen voor de rijken, iedereen moest zich buiten kunnen ontspannen. Aan de rand van veel Europese grote steden werden parken aangelegd.

Enkele Amsterdammers bedachten het gedurfde plan om een bos aan te leggen in de polder. In 1928 nam de gemeenteraad het besluit om een groot stadsbos aan te leggen.

GPSwalking.nlBoschplan
Naar goed Hollands gebruik werd er een commissie in het leven geroepen. Die legde werkbezoeken af aan grote stadsparken zoaJs het Bois de Boulogne bij Parijs en de beroemde Engelse Parken. Twee stedenbouwkundigen werden aan het werk gezet, de heer Van Eesteren en mevrouw Mulder.

Het 'Boschplan' moest in ieder geval ruimte bieden aan een roeibaan, speelweiden en sportvelden. In het groen moest iedereen zich op alle mogelijke manieren kunnen bewegen en verplaatsen. In sociaal opzicht waren de Duitse volksparken een bron van inspiratie: alle recreatieve voorzieningen werden gegroepeerd langs een 'activiteiten-as'.

GPSwalking.nl

Op veel plaatsen kom je een kleurrijk bruggetje tegen.

Heuvels in de polder
De ontwerpers lieten zich inspireren door de Engelse landschapstijl. Kenmerkend is de afwisseling van water, glooiende weiden en een uitgekiende beplanting. Hoewel het hoogteverschil niet erg groot is, doet de aangelegde heuvel on-nederlands aan.

Met de grote open velden en bosranden werden vergezichten langs zogenaamde zichtlijnen gemaakt. Alle onderdelen werken samen om een natuurlijk en ruimtelijk effect te creëren.


GPSwalking.nlWerkverschaffing
De aanleg van het Amsterdamse Bos kreeg een onverwachte impuls door de grote werkloosheid in de jaren dertig. Met de slogan "vijf jaar werk voor duizend man" werden Amsterdamse werklozen met overheidssteun aan het werk gezet.

Met zoveel goedkope arbeid voorhanden werd er nauwelijks machinaal gewerkt. De mannen groeven de Bosbaan en vijvers uit in de zware polderklet, legden zo'n 200 kilometer wegen en paden aan en plantten vele duizenden bomen, met enkel scheppen en kruiwagens als gereedschap.

Het ontwerp is een kruising tussen de Engelse landschapsstijl - glooiende weiden met her en der groepjes bomen omringd door dicht bos, en gekromde bosranden - en de stijl van de Duitse Volksparken. De invloed daarvan is terug te vinden in de 'activiteiten-as' van het Bos: alle voorzieningen, zoals hockey- en cricketvelden, maneges, speelweides en de Grote Vijver, liggen op een vrijwel rechte lijn zodat de rest van het gebied het domein is van de bezoeker die rust wil en niets anders dan dat.

GPSwalking.nlHet Amsterdamse Bos is in de loop der jaren uitgegroeid tot een bos met veel oude(re) bomen. De aantrekkelijke waterpartijen, brugjes, smalle en slingerende maar ook brede en rechte paden, maken het bos tot een zeer bijzonder landschap in Nederland. Op bepaalde (afgesloten) plekken lopen kuddes Schotse hooglanders rond. Het Bos is eigenlijk eerder een kruising tussen een zeer groot park en een bos.


In de schemering van de vroege avond is in het Bos soms de nachtegaal te horen. Minder aangenaam is het geluid van brullende vliegtuigmotoren. Het Bos ligt namelijk precies onder de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan van de Luchthaven Schiphol die even verderop begint. Een permanente bron van herrie is de autosnelweg A9 die het Bos sinds de jaren zeventig halverwege doorsnijdt en jaarlijks drukker wordt.

GPSwalking.nlJe kunt het bijna niet voorstellen: een klein grasveld dat dienst deed als noodlandingsbaan. In ieder geval niet geschikt voor de huidige Boeing 747.

Vroegere noodlandingsbaan
Vroeger was dit terrein een noodlandingsbaan voor Schiphol. Dat verklaart deze grote open ruimte en de vorm van dit 10 hectare grote terrein. Tot 2011 bestond dit terrein alleen uit gras en was het niet openbaar toegankelijk voor publiek. Het terrein werd toen alleen gebruikt voor het beweiden van koeien of schapen. Een van de laatste gebruikers was Boer Bosse Daardoor werd, door de werknemers van het Amsterdamse Bos, al snel de naam 'Land van Bosse' gebruikt.

GPSwalking.nlEcologische zone
Van de 10 hectare gras is ca. 3 hectare omgevormd tot natte natuur Het Land van Bosse is een belangrijk onderdeel van de Groen As. Dit is een ecologische verbindingszone tussen Amstelland en Spaarnwoude en bedoeld voor migratie van flora en fauna tussen deze gebieden.

Het moerasachtige terrein rondom het evenemententerrein is een goed leefgebied voor de ringslang. De ringslang leeft al in het bos maar door dej aanleg van dit terrein kan dit dier zijn leefgebied uitbreiden. Daarom zijn er speciaal voor deze ongevaarlijke slang

De oevers van de watergangen lopen geleidelijk over in land waardoor vooral amfibieën, ringslangen, watervogels en kleine zoogdieren in en uit het water kunnen komen. Ook biedt de oeverbegroeiing een goede schuilgelegenheid voor dezelfde dieren waarlangs gemigreerd kan worden. Helemaal aan de achterzijde van het terrein is in de oever een ijsvogelwand aangelegd. Hierin kunnen IJsvogels gangen uitgraven om in te nestelen. De IJsvogel is ook al een bewoner van het Bos.


GPSwalking.nlEvenemententerrein
In het Amsterdamse Bos worden veel grote en kleine evenementen georganiseerd. De grootste evenementen kunnen plaats vinden op dit evenemententerrein. Het Land van Bosse biedt capaciteit voor evenementen tot 20.000 personen. Maar veel vaker worden er kleinschalige evenementen georganiseerd, zoals bedrijfsfeesten, braderieën of paardenpolo.

Het terrein zelf is omringd door water, afgezet met een rechte beschoeiing. Door de beschoeiing wordt het dieren uit de natte natuurzone moeilijk gemaakt om op het evenemententerrein te komen. Dit ter bescherming van deze dieren. Buiten de evenementen om is het terrein voor publiek toegankelijk om te sporten of te recreëren.

Zie voor meer informatie: www.amsterdamsebos.nl

GPSwalking.nlNa een kilometer kom ik bij een heel fraai stuk natuur. Inclusief de grote grazers.

Schotse begrazing
Enkele jaren geleden was dit gras net zo keurig als op de speelweides. Nu banjeren er stoere runderen die als natuurlijke grasmaaiers dienst doen. Zo blijft het gras wel gras, maar wordt het natuurlijker.

Natuurlijke maaimachines
Het zuidelijke deel van het Amsterdamse Bos wordt langzamerhand natuurlijker. Als we helemaal niets zouden doen dan zou op de voedselrijke polderbodem een bos ontstaan. Om het terrein open te houden en de bestaande weiden in stand te houden moet er gemaaid of begraasd worden. Bij gebrek aan natuurlijke grazers zijn het hier Schotse hooglanders die het gras kort houden.

Verruiging
Een koe is geen maaimachine en het resultaat is dan ook zichtbaar anders. De dieren eten dan weer hier, dan weer daar. Ze eten gras, maar ook bladeren en zelfs de bast van bomen.

GPSwalking.nlGemakkelijk dier
Hooglanders kunnen goed tegen de kou en blijven ook in de winter buiten. In de zomer zoeken ze vaak de schaduw van het bos op. Het zijn dus gemakkelijke kostgangers, maar worden wel in de gaten gehouden door dé beheerders van het Amsterdamse bos.

Vlinderrijk
De stekelige planten en struiken die hier groeien - zoals distels en meidoorn - worden niet gegeten door de koeien. Vlinders zijn dol op veel van dit soort planten. Bovendien zijn de kuilen in de bodem, die ontstaan door de grote hoeven van de hooglanders, goede broedplaatsen voor insecten. Voor zangvogels betekent dit een gedekte tafel.

GPSwalking.nlIk steek een drukke weg over om naar het Schinkelsbos te gaan. Hier slinger ik rond over de paden die beschikbaar zijn. Zo kom ik de volgende groep grote grazers weer tegen. Eeen leuk stukje natuur.

Schinkelsbos
Het vergt heel wat fantasie om je voor te stellen hoe het Amsterdamse Bos er in de beginjaren bij lag. Hier kunt u daar nog iets van ervaren.

In 1999 werd dit stukje polder toegevoegd aan het bos. Het Schinkelbos is vooral belangrijk als ecologische verbindingsroute.

GPSwalking.nlDe Groene as
De grootste bedreiging van planten en dieren is de versnippering van hun leefgebieden. Waar woningbouw, snelwegen en bedrijven terreinen grote stukken groen opslokken, is het van belang om groene verbindingsroutes aan te leggen. Zo kunnen dieren hun leefgebied vergroten.

Aan de zuidwestkant van Amsterdam ligt de Groene AS, die een verbinding vormt tussen de groengebieden van Amstelland, Spaarwoude en de Westeinderplassen.

Klein landschap
Om een zo rijk mogelijke verbinding te creeren, is het Schinkelbos een landschapje op zich. Een mozaïek van nat en droog, bos, grasland, riet enlopen water. Het is een afwisselen! geheel waarin van beheer nauwelijks sprake is. Alleen wat maakwerk, dat uitgevoerd wordt door een kudde Schotse hooglanders.

GPSwalking.nlBeleef het zelf
Vanaf het fietspad en het wandelpad kunt u volgen hoe de natuur zich hier ontwikkelt. Tot nu toe is die ontwikkeling heel boeiend geweest, er hebben zich bijvoorbeeld al grutto's, dodaarsjes en rugstreeppadden gevestigd. De plantenrijkdom wisselt nog ieder jaar.

Na het bos volgt de polder. Wijdse uitzichten, veel water en veel jonge vogels. Een mooi en fotogeniek gezicht.

Boeren en tuinders onderhouden het platteland
Vijfduizend boeren en tuinders onderhouden het platteland van Noord-Holland. Zij melken koeien, verbouwen aardappelen en telen bloembollen. En nog veel meer. De agrarische sector zorgt er ook voor dat 2,7 miljoen Noord-Hollanders kunnen genieten van een prachtig landschap. Boeren beschermen weidevogels en onderhouden houtwallen.

GPSwalking.nlNoord-Holland is een afwisselende provincie met waterrijke veengebieden en strak aangelegde droogmakerijen. Die afwisseling maakt het platteland spannend. Weilanden met grazende koeien, maar ook percelen met bloeiende tulpen.

Wie om zich heen kijkt, ontdekt overal dijken, molens en gemalen. Daarmee hebben de voorouders van de huidige boeren hun grond bewerkbaar gemaakt. De strijd tegen het water is in het landschap overal terug te zien.

Boeren en tuinders zijn trots op hun bedrijf. Zij houden van het platteland en verzorgen het landschap. Zij produceren steeds duurzamer. Hun producten worden verkocht in de hele wereld. De agrarische sector is en blijft een belangrijke pijler van de Nederlandse economie.

GPSwalking.nlKijk op www.nederlandbloeit.nl voor meer informatie over de land- en tuinbouw.


Schinkelpolder
Eerst turfwinners, toen tuinders. U bevindt zich hier in de Schinkelpolder. De agrarische sector speelt in deze polder een belangrijke rol. Op enkele tuinbouwbedrijven worden buitenheesters geteeld. In de kassen groeien ficussen, orchideeën en bijvoorbeeld rozen. Ook is er een handels-kwekerij gevestigd. Daar worden bloemen en planten gesorteerd en verpakt en vervolgens naar winkels in het buitenland vervoerd. Elke kwekerij heeft een waterbassin, Daarin wordt regenwater opgevangen dat van de kassen afkomt. De kwekers gebruiken het water voor hun gewassen.

GPSwalking.nlDe Schinkelpolder werd vroeger de 'Kleine Polder' genoemd. In de loop van de 18e eeuw veranderde de naam in 'Polder Oosteinder' of 'Zwarte Polder' en nog later in Schinkelpolder. De polder was vroeger een veenpolder met weien hooilanden. Sommige percelen werden door katoen blekerijen gebruikt als bleekland
.

Turfwinning
In 1780 kwam de turfwinning op gang. Daardoor verwaterde het gebied in hoog tempo.

Rond 1847 werd vergunning verleend om de polder leeg te venen en vervolgens droog te malen. Met twee windmolens is de droogmaking in 1852 voltooid. In 1857 werd een stoomvijzelgemaal gebouwd. De wieken hadden een spanwijdte van bijna 30 meter. De kap van de molen is helaas verdwenen.


GPSwalking.nlDe Schinkelpolder
De Schinkelpolder was vroeger 475 hectare groot. In 1931 werd 176 hectare geannexeerd voor de aanleg van het Amsterdamse Bos. De brede sloot vormt de grens van een nieuw stuk bos, dat deel uitmaakt van een ecologische verbinding. Aard de overkant krijgt een nieuw tuinbouwgebied gestalte.

Ten zuidwesten van de Takkade ligt het 'bovenlandengebied'. De akkers, die zich goed lenen voor de teelt van heesters, liggen in een prachtig natuurgebied met wilde orchideeën, dotters en rietkragen. Buizerds, uilen en roerdompen voelen zich daar thuis.


GPSwalking.nlSterke agrarische bedrijven
De agrarische sector in het zuiden van Noord-Holland heeft een sterke economische positie. Tuinders in en rond Aalsmeer telen veel bloemen en planten onder glas. Met een jaaromzet van meer dan 4 miljard euro is FloraHolland de grootste bloemenveiling ter wereld. Karakteristiek voor Aalsmeer is de seringenteelt op eilandjes in de Westeinder-plassen.

In de polder Haarlemmermeer is de akkerbouw van oudsher belangrijk. In het oosten van de polder staan nu ook veel kassen. Op de zandachtige grond in het westen van de Haarlemmermeer worden inmiddels bloembollen en vaste planten geteeld
.

GPSwalking.nlHet gedeelte langs de ringvaart is mogelijk het minst interessant. Maar met het spotten van vliegtuigen is de tijd goed door te komen.

Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder
De Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder is de ruim 60 kilometer lange ringvaart die rondom de Haarlemmermeerpolder loopt.

In 1839 is begonnen met graven door duizenden arbeidskrachten. De vaart is gegraven door het oude land, langs het toenmalige meer. Er werd zo veel mogelijk de bestaande kustlijn gevolgd, maar op drie plaatsen, Vijfhuizen, Lisserbroek en Huigsloot, werden bestaande landtongen doorgraven die zodoende later in de Haarlemmermeerpolder kwamen.

GPSwalking.nlIn 1845 waren de werkzaamheden voltooid en kon begonnen worden met de droogmaking. De Ringvaart behoort tot de boezem van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Tussen de Nieuwe Meer in Amsterdam en Oude Wetering vormt de Ringvaart een onderdeel van de scheepvaartverbinding tussen Amsterdam, Gouda en Rotterdam.

De A4 kruist de Ringvaart ten oosten van de Kagerplassen door middel van het Aquaduct Ringvaart Haarlemmermeer. Hiernaast is inmiddels een tweede aquaduct gebouwd voor de Hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam en later een derde vanwege de verbreding van de A4.

GPSwalking.nlSchiphol is de hele wandeling goed te zien. Het vliegt hier af en aan. Maar ze goed op de foto te krijgen is nog een hele kunst.

Luchthaven Schiphol
Luchthaven Schiphol is de grootste Nederlandse luchthaven en een van de belangrijkste luchthavens van Europa. Schiphol was in 2013 met 52,6 miljoen passagiers de vierde drukste luchthaven van Europa, na Heathrow (Londen), Charles de Gaulle (Parijs) en Frankfurt. Atatürk (Istanboel) neemt op deze ranglijst de vijfde positie in en groeit snel.

Het vliegveld ligt in de gemeente Haarlemmermeer in het zuiden van de provincie Noord-Holland en bevindt zich ongeveer 15 kilometer ten zuidwesten van Amsterdam. Op de plaats waar nu Schiphol ligt, heeft eerder het dorp Rijk gelegen. De naam "Schiphol" wordt ook gebruikt als plaatsnaam, evenals Schiphol-Oost en Schiphol-Rijk.

GPSwalking.nlDe luchthaven is eigendom van de Schiphol Group (statutaire naam: "N.V. Luchthaven Schiphol"), met als aandeelhouders de Nederlandse Staat, de gemeenten Amsterdam en Rotterdam, en Aéroports de Paris.

Schiphol is de thuishaven van de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen KLM, Corendon, Martinair, ArkeFly en Transavia. De luchthaven ligt enkele meters onder zeeniveau en telt zes start- en landingsbanen.

Weer een lekkere wandeling gemaakt. Er is genoeg te zien en te beleven onderweg. En dat maakt het wandelen tot een plezierige hobby. Geniet meer met mij mee zou ik zeggen.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Alternatieve Parkeerplaats N52.3035 E4.8107
 • Amsterdams bos N52.3033 E4.8217
 • Bloesempark N52.3040 E4.8356
 • De Poel N52.2987 E4.8391
 • Hooglanders N52.2987 E4.8236
 • Kleine Noorddijk N52.2959 E4.8309
 • Luchthaven Schiphol N52.3094 E4.7910
 • Noodlandingsbaan N52.3055 E4.8196
 • Oeverlanden De Poel N52.2995 E4.8344
 • Ringvaart Van de Haarlemmermeerpolder N52.2977 E4.7946
 • Schinkelbos N52.2996 E4.8064
 • Schinkelpolder N52.2954 E4.7997
 • Start/finish/parkeerplaats N52.3062 E4.8153
 • Urbanuskerk Bovenkerk N52.2939 E4.8340
 • Vogelscherm 2 N52.3013 E4.8107
 • Vogelscherm 1 N52.2974 E4.8069
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.