Stadwandeling Roermond

Korte beschrijving

Een stadswandeling in Roermond is een prachtige combinatie met winkelen en genieten van een bijzondere plaats. Heel veel variatie. Een historisch stadje met mooie pleintjes, een kathedraal en bijzondere kerken. Maar ook met de Maas en groots watervertier. De Roer tekent de natuur in een bijzonder park, een oud kasteeltje tekent het bijzondere Indië Monument. Combineer je dit alles met een bezoek aan de winkeltjes in het grote Outlet Centrum, dan wordt het een buitengewoon mooie dag.

De historie doet bijna on-Nederlands aan. Roermond heeft het grootste Waterrecreatiegebied van Nederland. Waar komen toch die waterplassen vandaan? Ook is Roermond de zetel van de bisschop en heeft de kathedraal, gewijd aan Sint Christoffel minder bekendheid dan de Munsterkerk. De Roer kronkelt door de plaats en kent stuwen om de waterstand te regelen. En pas op, want het gevaar kan komen van zowel de hoge waterstand in de Roer zelf, als van de Maas. Bij het kasteeltje van Hattem staat in het park een combinatie van monumenten voor zowel de slachtoffers in de strijd in Indië als voor de gesneuvelden in de wereld voor Vredesoperaties.

Maar vooral de vele terrasjes en pleintjes zorgen voor een zomerse uitstraling. Er blijft niet genoeg tijd over voor het shoppen……


Kenmerken
Startpunt: Roermond, Station NS Roermond of P Design Outlet C
Startlocatie: Limburg , Nederland
Coördinaten N51.200367 E5.990733
Afstanden: 7 km
Type: Cultuur, Stad
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Overal
Gelopen op: 01-05-2014

Route informatie

GPS stadswandeling van 7 km in het Limburgse Roermond
De paden zijn zeer goed begaanbaar – geheel verharde weg.
Deze route is geschikt voor scootmobiel
Kan ook vanaf het NS station.
Er is veel horecagelegenheid.
Er staan enkele bankjes.
Van de wandeling is een GPS Track en een GPS Route aangemaakt.Langere beschrijving

GPSwalking.nlSTART/FINISH/PARKEREN N51 12.022 E5 59.444
We parkeren voor €3,= per dag op het grote parkeerterrein van het Designer Outlet Center op het voormalige kazerneterrein. Veel ruimte.

Door het centrum gaan we naar de stad. Een tunnel met roltrappen verwennen ons.

START NS Station N51 11.544 E5 59.644
Met de trein is het vanaf het station meteen de stad in naar de Munsterkerk. Daarna volgt vooral het winkeltraject in zowel de stad als in het Outlet Center.

Designer Outlet Roermond N51 11.963 E5 59.373
Grootste attractie is het Designer Outlet Center. Dit is het grootste Designer Outlet Center van de Benelux en Duitsland. Het biedt mode en lifestyle van meer dan 200 internationale designermerken in ruim 150 shops met kortingen van 30 - 70% van de reguliere winkelprijs.

GPSwalking.nlJe kunt er goedkoop en gemakkelijk parkeren en het ligt op slechts 3 minuten loopafstand van de sfeervolle binnenstad van Roermond.

Historie 1 N51 12.028 E5 59.292
Roermond (in het Limburgs: Remunj) is een stad in de Nederlandse provincie Limburg. Zij is de stedelijke kern van de gelijknamige gemeente Roermond. De gemeente had op 1 januari 2013 een inwonertal van 56.695.

Roermond ligt aan de samenvloeiing van de Roer in de Maas. De stad heeft een rijk verleden: zij was in de late middeleeuwen een Hanzestad, en een van de vier hoofdsteden van het oude Hertogdom Gelre, tweede in omvang en grootste qua handel.

Hoewel de naam doet vermoeden dat zij naar de monding van de Roer verwijst, is dat niet zo. Aan de monding van de Roer lag de plaats aanvankelijk niet. Pas in 14e eeuw (1338 tot 1342) werd de Maas kunstmatig ongeveer 7 km oostelijk naar de stad toe verlegd.

GPSwalking.nlDiverse andere verklaringen zijn evenmin voldoende onderbouwd en houdbaar. Zo heeft men wel gesteld, dat het tweede woorddeel zou komen van monte, een "landschappelijke verhoging", die dan wellicht versterkt was. Anderen leidden het terug op een Keltisch-Germaans monde, dat "brug" zou betekenen.

De rivier de Roer zou voorts genoemd zijn naar Rura, een oude Keltisch-Germaanse godin, die met water in verband werd gebracht. De naam Roermond zou dan "brug van Rura" betekenen. Al deze verklaringen zijn halfbakken en schieten in meerdere of mindere mate tekort.

GPSwalking.nlHistorie 2 N51 11.906 E5 59.275
Die historie begon al in de Romeinse tijd toen Roermond een nederzetting aan de Roer was. Een uit de 3e eeuw na Christus stammende altaarsteen opgedragen aan de godin Rura getuigt van de oorsprong van deze nederzetting. Het nu Limburgse Roermond was aanvankelijk een Gelderse stad (een deel van het huidige Roermond-Zuid lag echter binnen het toenmalige hertogdom Gulik.) Het later als Overkwartier van Gelre aangeduide gewest heeft aan de basis gelegen van het huidige Noord-Limburg, maar ook Roermond maakte er deel van uit.

Roermond wordt voor het eerst vermeld in 1204 en in 1214 werd ze verwoest tijdens de Duitse troonstrijd. Graaf Gerard III stichtte er in 1224 een abdij. Aan deze Munsterabdij herinnert het voornaamste monument van de stad: de romaanse Munsterkerk. Roermond kreeg in 1231 stadsrechten van graaf Otto II. In 1441 werd de stad aan de Maas lid van de Hanze en in 1472 kreeg ze het muntrecht.

GPSwalking.nlDe hoofdstad van het Gelderse Overkwartier kwam in 1543 met de rest van Gelre in handen van keizer Karel V. In 1554 en 1665 vonden in Roermond grote stadsbranden plaats. In 1559 werd de stad een bisschopszetel.

In 1572 werd Roermond veroverd door Willem van Oranje, maar datzelfde jaar nog heroverd door Don Frederik. Na de ondertekening van het Eeuwig Edict door Don Juan in 1577 trokken de Spaanse troepen zich terug.

Vanaf 1579 kwam ze als deel van de Zuidelijke Nederlanden onder Spaans bestuur te staan (Spaans Gelre), met een onderbreking van 1632 tot het beleg van 1637, waarin Roermond Staats was.

GPSwalking.nlHistorie 3 N51 11.848 E5 59.155
Ook van 1702 tot 1716 hoorde Roermond tot de Republiek der Verenigde Nederlanden. De Spaanse successieoorlog, die in deze periode werd uitgevochten, leidde ertoe dat Roermond in 1716 deel ging uitmaken van Oostenrijks Gelre.

De Fransen onder leiding van Francisco de Miranda bezetten de stad in 1792. Ze verschenen opnieuw in 1794, waarna de stad tot 1814 Frans bleef. De laatste van de vele kloosters in de stad werden in deze periode opgeheven. Pas sinds 1814 is Roermond een Limburgse stad, inmiddels als deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Van 1830 tot 1839 maakte Roermond nog een periode onder Belgisch gezag door.

GPSwalking.nlHistorie 4 N51 11.818 E5 59.070
Roermond is een belangrijke handels- en industriestad en heeft een regionale verzorgingsfunctie. Het was ook lange tijd een garnizoensstad. De stad herbergt een van de 19 arrondissementsrechtbanken in Nederland en bedient daarmee Noord- en Midden-Limburg.

Qua sfeer en historische allure komt Roermond, afgaande op het oordeel van weekblad Elsevier, in Limburg op de tweede plaats na Maastricht. Op de gecombineerde punten van werken, wonen, winkelen en cultuur komen deze beide Limburgse steden in de landelijke top-tien, zo oordeelt dat opinieblad (9/11/06).

Roermond bezit vanouds een zekere standing. Dit hangt samen met de omstandigheid, dat de stad tot voor kort een regionaal bestuurscentrum was, de schrijftafel van Noord- en Midden-Limburg.

GPSwalking.nlRoermond was de hoofdstad van het Overkwartier van Gelder. Ook in de achttiende en negentiende eeuw gold deze stad als relatief belangrijk. Koning Willem I maakte haar na de Franse tijd de hoofdstad van een groot arrondissement, op gelijk niveau als Hasselt en Maastricht. Roermond was tot in het begin van de twintigste eeuw de tweede stad van Nederlands Limburg.

Na de roltrappen komen we in de stad zelf. Een mooi hoekje rond de kathedraal. Helaas is die kerk pas in de namiddag geopend.

Dan volgt de route over de Stenen Brug en langs de Roer met zijn stuwen om eventueel het Maaswater te keren. De enorme haven met plezierboten is slechts een fractie van de vele Maasplassen.

Rattentoren N51 11.818 E5 59.070
De Rattentoren uit de 14e eeuw, een overblijfsel van de vroegere stadsversterking die in de 18e eeuw werd gesloopt.
Sint-Christoffelkathedraal N51 11.793 E5 59.083
Toren 85 m hoog
De gotische Sint-Christoffelkathedraal is de hoofdkerk van het bisdom Roermond.
In 1410 werd met de bouw van een laatgotische kruiskerk begonnen als parochiekerk ter vervanging van een oudere kerk buiten de stad. Later in de vijftiende eeuw werd al overgegaan tot vergaande verbouwing van de kerk. Het koor werd tot hallenkoor uitgebouwd, het schip werd verbreed van drie naar vijf beuken.

GPSwalking.nlDe kerk had zwaar te lijden onder oorlogsschade tijdens de Tweede Wereldoorlog. De toren werd één dag voor de bevrijding opgeblazen door de Duitsers en na de oorlog in gewijzigde vorm herbouwd. Op 13 april 1992 zorgde een aardbeving bij Roermond voor aanzienlijke schade. Op dit moment wordt gewerkt aan renovatie en herinrichting van de kathedraal met het oog op gewijzigd liturgisch gebruik.

De Sint-Christoffel is sinds 1661 kathedraal, als opvolger van de niet meer bestaande Heilig-Geestkerk, die sinds de oprichting van het bisdom Roermond in 1559 als kathedraal fungeerde. De huidige Heilig-Geestkerk in Roermond dateert uit de twintigste eeuw. Deze fungeerde tijdens een restauratie van de Sint-Christoffelkerk korte tijd als kathedraal.

Sint Christoffelbeeld
Op de kathedraal staat een gouden beeld van Sint Christoffel. Het oorspronkelijke beeld werd door Theodorus Cox gegoten en in 1894 op de kathedraal geplaatst. Door een storm in 1921 werd de torenspits verwoest. Het beeld is daarna meerdere keren vervangen, vanwege stormen, branden en bomaanslagen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Stenen Brug N51 11.679 E5 59.014
of Maria Theresiabrug is een brug in het centrum van de stad Roermond. De brug over de Roer werd in 1771 uit hardsteen opgetrokken, en na ernstige oorlogsschade hersteld. De brug telt 4 bogen. De brug is alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

GPSwalking.nlRoer N51 11.751 E5 59.000
De Roer (Duits: Rur, Frans: Roer) is een zijrivier van de Maas. Haar lengte bedraagt ongeveer 165 km, waarvan 21,5 km op Nederlands grondgebied. Het stroomgebied van de Roer meet 234.000 ha; dat is 7% van dat van het totale stroomgebied van de Maas. Het verval is 643 meter.

Veertig kilometer van de bron ligt in de rivier de Roerdaldam, de op een na grootste stuwdam van Duitsland. Het Roermeer (Rursee) dat daardoor is ontstaan, is een uitgestrekt stuwmeer. De Rursee is verbonden met allerlei andere stuwmeren stroomop- en afwaarts langs de Rur. Deze negen grote stuwmeren kunnen per jaar 80 miljoen m3 drinkwater leveren.

De naam Rur wordt al in 847 genoemd. De Roer telt in Duitsland negen stuwmeren, die verschillende functies hebben: drinkwatervoorziening, waterbeheersing, energieopwekking en recreatie.

GPSwalking.nlHet Roerdal is het woongebied van ijsvogels, bevers en bijzondere libellen. Het Nederlandse gedeelte is (in tegenstelling tot het grootste deel van het Duitse) niet gekanaliseerd.

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was de Roer sterk vervuild door het spoelwater van de vele Duitse steenkoolmijnen. Er zwommen geen vissen, er was geen leven meer en het was gevaarlijk om in de Roer te zwemmen. Schuimvlokken overspoelden geregeld delen van de stad Roermond. Na de sluiting van de Duitse mijnen werd de rioolzuivering in Duitsland en Nederland sterk verbeterd. Ook werd de overstort uit het riool bij hevige regen opgevangen in bassins. Alleen de bodem is nog vervuild. Het water is nu zo schoon dat er forellen en meer dan 30 soorten vissen terug zijn. Na een afwezigheid van 125 jaar is in 2006 de zalm weer teruggekeerd in de Roer.

GPSwalking.nlMaas N51 11.807 E5 58.759
De Maas ontspringt in Frankrijk te Pouilly-en-Bassigny op het Plateau van Langres en is 925 km lang. Als een van de belangrijkste rivieren van Europa doorkruist de rivier de Franse Ardennen en Lotharingen, passeert Verdun en Sedan, vanaf waar ze bevaarbaar is, en passeert in Givet de grens met België.

Met in België Dinant, Namen, Hoei en vooral Luik en in Nederland Maastricht, Roermond, Venlo en Den Bosch toont de Maas haar belang voor de achterliggende streek, maar de steden liggen aan de rivier. Met de leemlagen voor de steenovens en de zand- en grindwinning is de Maas belangrijk voor de bouw.

Tankers en containerschepen gebruiken de rivier als transportader. Op vele plaatsen is de rivier dan ook gekanaliseerd. Vanaf 1918 tot 1929 zijn stuwen gebouwd om de bevaarbaarheid te bevorderen. Het Julianakanaal (1935) en bij Buggenum het Lateraalkanaal, verkorten de vaarwegen. Maar de Maas bepaalt ook de grens met Duitsland.

GPSwalking.nlMaasplassen N51 11.667 E5 58.768
De Maasplassen is met haar 3000 ha het grootste aaneengesloten watersportgebied in Nederland. Het plassengebied is gelegen in Midden-Limburg, tussen verschillende dorpen en steden, waaronder Roermond, Maasbracht en Heel.

De Maasplassen zijn ontstaan door grindwinning, voornamelijk in de 20e eeuw. Hierdoor ontstonden grote aaneengesloten plassen. De omliggende gemeenten profiteerden hiervan door er een toeristische attractie van te maken. Langs de plassen liggen diverse horecagelegenheden, jachthavens, dagstranden, campings en natuurgebieden, zoals de Beegderheide en het Leudal.

Grind is een afzetting die voor tenminste dertig procent bestaat uit gesteentefragmenten waarvan de diameter groter is dan 2 millimeter en kleiner dan 63 millimeter. Wanneer de fragmenten kleiner zijn spreken we van zand, zijn ze groter, dan spreken we van keien. De grindkiezels zijn afkomstig uit verafgelegen gebieden en door water of ijs meegevoerd. Grind wordt in Nederland volop gewonnen om bijvoorbeeld asfalt of beton van te maken of om paden mee aan te leggen. Dit grind weerspiegelt overigens niet geheel de samenstelling van het grind zoals het in de bodem ligt. Bij grindwinbedrijven is dit grind namelijk eerst met behulp van zeven op grootte gesorteerd.

GPSwalking.nlHet meeste grind in Nederland is aangevoerd door rivieren. Deze voerden met name tijdens het Kwartair grote hoeveelheden aan, afkomstig uit de Ardennen in België en het Rijnlandmassief in Duitsland, maar ook uit verder gelegen gebied zoals de Vogezen (Maas en Rijn), Scandinavië en de Baltische staten (Eridanosrivier). Dit grind wordt riviergrind genoemd. Zie http://www.geologievannederland.nl en www.roermond.nl

Bij de ECI cultuurfabriek zijn de ontwikkelingen in volle gang. Wij krijgen vooral de waterkrachtcentrale en de doolhof van de vistrappen mee. In de verte staat heel prominent de televisietoren.

GPSwalking.nlHet sportpark Hammerveld biedt veel meer dan sport. De natuur en de Roer geven een overweldigende rust. We sluiten dit roertraject af met een bezoek aan het Herdenkingspark Roermond.

ECI Cultuurfabriek N51 11.379 E5 58.828
ECI Cultuurfabriek is onder gebracht in oude fabrieksgebouwen ten zuidwesten van het centrum in Roermond. In het gebouw zijn een groot aantal culturele activiteiten gevestigd, waaronder die van De Azijnfabriek, Centrum voor de Kunsten, inclusief het theater en het Filmhuis. De collectie beeldende kunst daar is een onderdeel van het Bonnefantenmuseum te Maastricht, onder de naam Bonnefanten Roermond. Ook wordt daar een woonwijk ontwikkeld onder de naam Roerdelta. Deze woonwijk moet binnen 15 jaar gereed zijn en zal bestaan uit 1500 woningen.

GPSwalking.nlDe ECI-centrale is een watermolen op de Roer. Het is een in 1920 gebouwde elektriciteitscentrale voor de Elektro Chemische Industrie (ECI). De centrale is uitgerust met een Francisturbine.

In de oorlogsjaren leverde de centrale een bescheiden hoeveelheid elektriciteit aan de stad Roermond. Hieraan kwam een eind toen het turbinegebouw in 1945 door Duitse troepen werd opgeblazen. Na het herstel leverde de centrale weer elektriciteit ten behoeve van de ECI, totdat dit bedrijf in 1974 door Akzo Nobel werd gesloten. Sinds 2000 wordt er weer op bescheiden schaal groene stroom opgewekt.

GPSwalking.nlIn 2008 zijn er bij de ECI-centrale vistrappen aangelegd, waardoor bepaalde vissoorten weer naar de bovenloop van de rivier zijn teruggekeerd.

De ECI-centrale is uitsluitend tijdens speciale gelegenheden te bezichtigen.

Radio- en televisietoren Roermond N51 11.041 E5 58.544
De Radio- en televisietoren Roermond of Zendmast Roermond is een toren voor de verzending van radio- en televisiesignalen in Herten in de Nederlandse gemeente Roermond.

De toren heeft een hoogte van 197,69 meter en is opgetrokken in gewapend beton. Ze staat Op de Meuleberg en is eigendom van Alticom. De toren is van hetzelfde type als Zendstation Smilde.

De toren werd in 1957 opgeleverd.

GPSwalking.nlNatuurleerpad Hammerveld N51 11.153 E5 59.153
In het Natuurgebied Hammerveld-Oost ligt de Roer en de Hambeek. Aan de noordkant zien we de steile helling van de dalwand. Met stuwen wordt het hoge maaswater gekeerd. Ingewikkelde constructies zijn bedacht met vistrappen.

Er ligt een interessant IVN leerpad. Maar geniet vooral van de mooie natuur

Herdenkingspark Roermond N51 10.910 E5 59.205
Dit monumentenplein Herdenkingspark Roermond bestaat uit het Nationaal Indië-monument, het Monument voor Indische Burgerslachtoffers, het Generaal S.H. Spoor Paviljoen en het Monument voor Vredesoperaties. Dit laatste zullen we als eerst zien. Daarna lopen we rond het kleine kasteeltje, waana we de andere monumenten bezoeken. Erg indrukwekkend.

GPSwalking.nlHet Nationaal Indië-monument 1945-1962 staat in Roermond. Het monument herdenkt de 6229 Nederlandse militairen die in de periode 1945-1962 vielen tijdens de strijd in het voormalige Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea.

Het monument is onthuld op 7 september 1988 door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard. De jaarlijkse herdenking is met ingang van 2010, altijd op de eerste zaterdag van september. Het monument, een ontwerp van de Roermondse beeldend kunstenaars Wijnand Thönissen en Dick van Wijk, bestaat uit verscheidene onderdelen.

Centraal staat de obelisk met kroonduif. Bij de obelisk is een fontein met karbouwenkoppen geplaatst. Achter de obelisk staan achttien driehoekige roestvrijstalen zuilen, gedenktafels met plaquettes en een bronzen borstbeeld van generaal S.H. Spoor.

GPSwalking.nlVoor krijgsmachtonderdelen van de toenmalige krijgsmacht zijn op de gedenktafels bijna 200 plaquettes geplaatst. De zuilengalerij bevat de namen van ruim 6.200 gesneuvelde Nederlandse militairen.

Ook zien we hier het Monument voor Indische burgerslachtoffers, ter nagedachtenis aan alle burgers die in de periode 1945-1962 zijn omgekomen in Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea.

Het Monument voor Vredesoperaties ligt in de vijver van het Nationaal Herdenkingspark Roermond. Het monument is opgericht ter nagedachtenis aan de Nederlandse militairen die sinds het begin van de Korea-oorlog in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden als gevolg van vredesoperaties zijn omgekomen.

Bij het Monument voor Vredesoperaties staat de globe centraal, waarover Irene, godin van de vrede waakt. In haar handen heeft zij een toorts met de ‘eeuwige vlam’. Tegenover haar zit de Feniks, als symbool van de herrijzenis.

GPSwalking.nlVanaf de oever wijst een puntvormig plateau naar de globe in het water. Op het plateau staan stenen tafels met plaquettes waarop de namen vermeld staan van de militairen die in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden als gevolg van vredesoperaties zijn gesneuveld. Aan de rand van het plateau staan zes ‘vredeswachters’ in V-vorm opgesteld.

Het Generaal S.H. Spoor Paviljoen naast het Nationaal Indië-monument is door mevrouw H.T. Spoor-Dijkema op 15 september 1995 opengesteld. Vanaf 1 april tot 1 oktober is het paviljoen van dinsdag tot en met zondag geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur. Bezoekers kunnen de kleine tentoonstelling bezichtigen, documentatie inzien, of de database met bijzonderheden van de ruim 6.200 omgekomen militairen raadplegen.

GPSwalking.nlKasteeltje Hattem N51 10.864 E5 59.238
Dit kleinste kasteeltje van Nederland is een rijksmonument. Het huidige huis werd rond 1718 gebouwd door de familie Holthausen en stond in de 18e eeuw bekend als ‘Horst te Roerbosch’. In de 19e eeuw werd de familie Michiels van Kessenich eigenaar en kreeg het een neogotisch uiterlijk. Trapgevel en bordestrappen aan de voorzijde, het bordes rechts en erkers in de vorm van torentjes dateren uit die tijd.

Het kasteeltje en de omliggende grond werden in 1954 gekocht door de Gemeente Roermond, waarna het geheel werd omgevormd tot stadspark.

GPSwalking.nlSpoorlijn N51 11.046 E5 59.411
De spoorlijn Maastricht - Venlo is onderdeel van Staatslijn E. Op 21 november 1865 wordt het baanvak in gebruik genomen. Station Maastricht bestaat dan al ruim een decennium als eindpunt van de lijnen uit Aken, Hasselt en Luik. Vanuit Maastricht wordt de Staatslijn in noordelijke richting aangelegd ten oosten van de Maas.

Terwijl in de omliggende landen op dat moment al een uitgebreid spoorwegnet aanwezig is, ligt Nederland op dat gebied nog ver achter. In 1860 besluit de Nederlandse regering om ook de Nederlandse steden te verbinden door middel van een spoorwegnet. In de daaropvolgende jaren volgt de eerste staatsaanleg van spoorwegen.

GPSwalking.nlOm de Brabantse en Limburgse steden te ontsluiten en om aansluiting te krijgen op diverse eerder aangelegde buitenlandse spoorlijnen wordt Staatslijn E tussen Breda en Maastricht aangelegd. In tegenstelling tot de andere Staatslijnen bestaat Staatslijn E uit drie deeltrajecten.

Het deeltraject Maastricht - Venlo wordt als tweede deel van de lijn in 1865 geopend. In Venlo sluit de spoorlijn een jaar later aan op het deeltraject naar Eindhoven en de gelijktijdig geopende Staatslijn G naar het Duitse Viersen. Maastricht is op dat moment al een internationaal spoorwegknooppunt.

Langs de Staatslijn verschijnen, net als langs de andere lijnen uit de beginperiode, de standaardstations van de Staatsspoorwegen, de zogenaamde Waterstaatstations. In Sittard en Roermond wordt een stationsgebouw van het type vierde klasse gebouwd.

GPSwalking.nlIn 1881 wordt het stationsgebouw van Roermond sterk vergroot, onder andere door de bouw van twee lange zijgevels.

Zo gaan we weer de bewoonde wereld in. De bijzonder grote huizen aan de Kapellerlaan tonen de grootsheid van weleer.

Het Munsterplein is onze pauzeplaats. Mooi, met de O.L.V-kerk, de kiosk en het beeld van de grote Roermondse architect Pierre Cuypers.

Daarna volgt het theater, het Stationsplein – uitgaanscentrum bij uitstek. En terug naar de Munster met het Prinsenhof.

GPSwalking.nlMunsterplein N51 11.599 E5 59.277
Een bijzonder mooi plein waar het goed uitrusten is. Een hapje, een drankje.
De hardstenen pomp, links van de kerk is afkomstig van de steegstraat uit1752.
Muziekkoepel/Kiosk uit 1888 is van P Cuypers. Er staat een miniatuur in Madurodam. Kijk eens naar de kerstverlichting?

Munsterkerk N51 11.613 E5 59.344
De Munsterkerk aan het Munsterplein in Roer mond is in Nederland het enige voorbeeld van een kerk in laat-romaanse stijl en behoort hierbij tot de Rijnlandse romaanse groep. De officiële naam van de kerk luidt Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk. De naam is afkomstig van het Duitse middeleeuwse kerkbegrip munster (Duits: Münster). Ondanks haar lange geschiedenis en de bijzondere bouwvorm heeft de kerk niet de eretitel basiliek verworven.

GPSwalking.nlDe kerk werd gebouwd als onderdeel van een cisterciënzer vrouwenabdij, de Munsterabdij, gesticht rond 1218 door graaf Gerard III van Gelre. Met de bouw moet echter enkele jaren daarvoor zijn begonnen.

Omdat de kerk tevens werd bestemd als grafkerk voor de graaf en zijn familie diende het gebouw meer macht uit te stralen dan voor een cisterciënzerkerk gebruikelijk was. Uiteindelijk werden alleen Gerard III zelf en zijn vrouw Margaretha van Brabant in de kerk begraven; hun praalgraf bevindt zich onder de koepel.

Het oudste deel van de kerk is de klaverbladvormige koorpartij, die sterk verwant is aan die van romaanse basilieken in Keulen, Neuss en Speyer.

GPSwalking.nlDe halfronde hoofdapsis heeft drie eveneens halfronde, op elkaar aansluitende straalkapellen. Tussen apsis en transept bevinden zich twee koortorens, een typisch Rijnlands kenmerk.

Het schip verrees waarschijnlijk tussen 1220 en 1244 en is aan de buitenkant het meest sober uitgevoerde deel van de kerk. De binnenkant wordt gekenmerkt door de voor het laat-romaans kenmerkende neiging tot verticaliteit. Omdat de kerk hiermee de belangrijkste constructieve eigenschappen van de vroege gotiek bezit, wordt zij ook wel tot de romanogotiek gerekend.

De westbouw werd tussen 1244 en 1260 gebouwd.

Een van de eerste opdrachten in Cuypers carrière was in 1850 de restauratie van het koor, een opdracht die hij samen met zijn broer Henri, die evenals hun vader kerkenschilder was, uitvoerde. Ingrijpender was de grote restauratie die duurde van 1863 tot 1890. Cuypers plannen waren ronduit controversieel, vooral vanwege de bouw van de hoge torens.

GPSwalking.nlPierre Cuypers N51 11.598 E5 59.334
Naast de Munsterkerk (aan de zuidzijde) bevindt zich het Cuypersmonument van de beeldhouwer August Falise uit 1930.

Petrus Josephus Hubertus (Pierre) Cuypers (Roermond, 16 mei 1827 – aldaar, 3 maart 1921) was een Nederlands architect. Zijn naam wordt vaak in een adem genoemd met het Rijksmuseum (1876-1885) en het Centraal Station (1881-1889), beide in Amsterdam. Cuypers was echter in de eerste plaats een architect van kerken. Hij ontwierp meer dan 100 kerken, waarvan er ongeveer 70 werden gebouwd.

Daarnaast ontwierp Cuypers kapellen en kloosters en restaureerde hij tientallen oude kerken, waarbij de restauratie vaak samenging met een uitbreiding en/of metamorfose in Cuypers' stijl. Behalve kerken restaureerde hij een groot aantal andersoortige monumenten. Ook was hij de ontwerper van de troon waarop de koning elk jaar tijdens Prinsjesdag de troonrede uitspreekt. Deze troon stamt uit 1904. Hij is van belang als de man die de architectuur in Nederland nieuw leven inblies [bron?] en een nieuwe traditie van vakmanschap vestigde. Zijn invloed beperkte zich daardoor niet alleen tot zijn vele eigen leerlingen, ook architecten als H.P. Berlage en Michel de Klerk zijn in grote mate beïnvloed door Cuypers.

GPSwalking.nlPrinsenhof Regentenkamer N51 11.651 E5 59.348
Hier resideerde de Stadhouder van het Overkwartier van Gelre. In 1741 stelde het Hertogdom Gelre het Prinsenhof ter beschikking aan Kanunnik Goswinus de Bors, die de verpaupering van Roermond tegen wilde gaan met de vestiging van een Hospitaal-Generaal. Zodoende werd het Prinsenhof verblijfplaats voor armen, wezen en bejaarden. Binnen zijn nog een eiken hoofdtrap, marmeren schouwen, beelden, portretten en andere schilderijen te bezichtigen. Tegenwoordig in gebruik als trouwlocatie. De gidsen van VVV Midden-Limburg verzorgen in de regentenkamer rondleidingen voor groepen op afspraak.

Na het Roercenter met de passage voor de Roermonders passeren we de Markt met het Stadhuis. Verscholen achter de muren ligt het Stadspark. In de zomer geopend vanuit de Voogdijstraat.

GPSwalking.nlRoercenter N51 11.618 E5 59.080
Het Roercenter is een winkelpassage die in 2003 in Roermond werd in geopend. Het winkelcentrum bevat naast winkels, een parkeergarage van Q-Park en 28 appartementen.

Het oorspronkelijke plan bestond uit een grote parkeergarage om de parkeergelegenheid in Roermond uit te breiden. Begin jaren '90 werd het plan echter tegengehouden omdat het gebied een monumentale status had; sommige gebouwen mochten daarom niet gesloopt worden. Later ontstond een nieuw plan, waarbij de parkeergarage een kleinere omvang kreeg (ongeveer 400 plaatsen) en er een winkelpassage aan werd toegevoegd. De monumentale panden werden in het plan verwerkt en kregen winkel- en horecafuncties.

Op 3 september 2003 werd de winkelpassage geopend voor publiek. De Neerstraat waaraan het complex onder andere grenst werd autoluw gemaakt en veranderd in voetgangersgebied.

GPSwalking.nlStadhuis N51 11.746 E5 59.147
Het stadhuis, gelegen aan de Markt in Roermond, heeft een lange geschiedenis. Al in 1399 wordt er gesproken van een 'raithuys'.

Op 16 juli 1554 legde een enorme brand drievierde van de binnenstad in as. De brand (die aangestoken was) verwoestte ook het stadhuis. Zo'n duizend gebouwen gingen in vlammen op.

Rond 1700 kreeg het stadhuis een grote verbouwing. Het stadhuis diende vanaf toen ook als vergaderplaats voor de Staten van het Overkwartier van Gelre. In 1695 werd er begonnen met de bouw van een ridderkamer, die volgens 19e eeuwse beschrijvingen identiek is met de huidige burgemeesterskamer.

In het torentje van het stadhuis bevindt zich de stadsbeiaard. De toren wordt omkranst door een aantal levensgrote beeltenissen van figuren welke onlosmakelijk verbonden zijn met de geschiedenis van Roermond. Dagelijks om 12.00 uur draaien en bewegen de beelden geheel rond op de muziek van het carillon. Zie www.roermond.nl.

GPSwalking.nlStadspark N51 11.764 E5 59.489
De Kartuis is een prachtig ommuurd park midden in het stadscentrum van Roermond.
Midden in het stadscentrum, verscholen achter oude kloostermuren ligt Stadspark de Kartuis. De ingang van het park is gelegen aan de Voogdijstraat.

Het park is (van 1 mei tot 1 oktober) dagelijks geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur. Ben je in het stadscentrum voor een boodschap, neem dan ook eens een kijkje in dit stadspark.

Het is een prima plek om even rustig op een bankje te genieten en de pracht van de natuur in je op te nemen. Het park is een toevluchtsoord voor diverse zangvogels die er dan ook hun nestjes bouwen en jongen grootbrengen.

Heel bijzonder is de vegetatie die aan de muren groeit. De muur van dit park is een van de weinige plekken in Nederland waar de pijlscheefkelk nog voorkomt. De vele bloemperken trekken tevens een groot aantal insecten en vlinders.

GPSwalking.nlHet park herbergt een schat aan culturele en archeologische waarden. Veel hiervan (monnikcellen, middeleeuwse woningen, schuren en kruisgangen) ligt onder de grond. Een monnikcel is opgegraven en in de bestrating zichtbaar gemaakt. Enkele devotiekapellen uit de 19de eeuw staan verspreid over het terrein. Verder wordt het park verfraaid door diverse moderne en oude beelden.

En zo, waarde wandelaar, zijn we aan het einde gekomen van deze boeiende tocht. We kunnen terugkeren naar de Parkeerplaats, maar een mooi alternatief is toch nog even door de winkelstraten te slenteren van het Design Outlet Center en al dat moois te aanschouwen om misschien wel verleid te worden…..

Startpunt

 • Start/finish/parkeerplaats Design Outlet Center N51 12.022 E5 59.444
 • Start NS Station N51 11.544 E5 59.644

Geraadpleegde websites:

POI’s

 • Start/finish/parkeerplaats N51 12.022 E5 59.444
 • Designer Outlet Roermond N51 11.963 E5 59.373
 • Historie 1 N51 12.028 E5 59.292
 • Historie 2 N51 11.906 E5 59.275
 • Historie 3 N51 11.848 E5 59.155
 • Historie 4 N51 11.818 E5 59.070
 • Rattentoren N51 11.818 E5 59.070
 • Sint-Christoffelkathedraal N51 11.793 E5 59.083
 • Stenen Brug N51 11.679 E5 59.014
 • Roer N51 11.751 E5 59.000
 • Maas N51 11.807 E5 58.759
 • Maasplassen N51 11.667 E5 58.768
 • ECI Cultuurfabriek N51 11.379 E5 58.828
 • Radio- en televisietoren Roermond N51 11.041 E5 58.544
 • Natuurleerpad Hammerveld N51 11.153 E5 59.153
 • Herdenkingspark Roermond N51 10.910 E5 59.205
 • Kasteeltje Hattem N51 10.864 E5 59.238
 • Spoorlijn N51 11.046 E5 59.411
 • Munsterplein N51 11.599 E5 59.277
 • Munsterkerk N51 11.613 E5 59.344
 • Pierre Cuypers N51 11.598 E5 59.334
 • Prinsenhof Regentenkamer N51 11.651 E5 59.348
 • Roercenter N51 11.618 E5 59.080
 • Stadhuis N51 11.746 E5 59.147
 • Stadspark N51 11.764 E5 59.489
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.