Arcen - Kasteeltuin

Korte beschrijving

Arcen is al vanaf 1330 een "vrije heerlijkheid". Alle schepen die vroeger over de Maas voorbij kwamen, moesten in deze bloeiende handelsstad afmeren en hun goederen te koop aanbieden. Als belangrijke handelsplaats kwam Arcen regelmatig in conflict met het nabijgelegen Venlo. Tegenwoordig is Arcen een gezellig maasdorp, waar altijd iets te beleven valt en waar het goed toeven is. De passantenhaven, de aparte winkeltjes, het oude centrum met zijn vele restaurants en terrassen, de wandelpromenade langs de Maas, de oude straatjes met hun doorkijkjes naar de Maas en een van de mooiste dorpspleinen van Limburg maken een bezoek aan deze "vrije heerlijkheid" de moeite waard!

Kasteeltuinen van Arcen
De Kasteeltuinen van Arcen is een landgoed bij Kasteel Arcen, in het dorp Arcen, tegenwoordig een stadsdeel van de gemeente Venlo.

Het complete landgoed Arcen telt circa 450 hectare en is, sinds de aanleg van de N271 in twee delen gesplitst. Aan de westzijde ligt het eigenlijke kasteel met kasteeltuinen, aan de oostzijde ligt het gebied Lingsfort. Het gehele landgoed is in 1976 aangekocht door de Stichting Het Limburgs Landschap, en halverwege de jaren tachtig werd het kasteel gerestaureerd. Buiten het kasteel en de kasteeltuinen bestaat het landgoed tegenwoordig vooral uit enkele bostypen. Ook de Barbara's Weerd, dat vooral wordt gedomineerd door graslandschappen waar Galloways grazen, is onderdeel van het landgoed.


Kenmerken
Startpunt: Arcen: parkeerplaats Schans
Startlocatie: Limburg , Nederland
Coördinaten N51.472170 E6.181269
Afstanden: 16, 11 km
Type: Bos, Cultuur, Dorp, Hei, Landgoed, Park
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 24-06-2014

Route informatie

Een GPS wandeling van 16 km bij het pittoreske dorpje Arcen waarbij ook de plaatselijke kasteeltuinen wordt bezocht.
Er is een verkorting van 11 km waarbij de Kasteeltuinen worden overgeslagen.
Er zijn tracks en routes beschikbaar.
Onderweg komt u enkele horecagelegenheden tegen. Die in de tuinen zijn erg gezellig.
De route is goed begaanbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nlThuis lagen al een aantal jaren kaartjes van de Kasteeltuinen van Arcen te wachten totdat we een keer voor een wandeling die richting heen zouden gaan. En dat moment was eind juni 2014 gekomen.

Collega Arnold heeft rondom Arcen al een mooie wandeling uitgezet. Maar er waren nog voldoende mogelijkheden voor een mooi rondje met bezoek aan de kasteeltuinen. We nemen u mee op een dagvullende wandeling door een mooi gebied.

GPSwalking.nlNatuur en cultuur, dat is Landgoed Arcen
Zoek hier de rust op van de uitgestrekte naald- en loofbossen van het Landgoed Arcen, struin door de bloemrijke graslanden van de Barbara's Weerd, ontdek de soortenrijkdom van het Straelensbroek, beleef de schoonheid van de vennen van het Geldersch Vlies of breng een bezoek aan het gezellige en pitoreske Arcen voor een kop koffie of een versnapering.

Het landgoed hoort bij kasteel Arcen. Het kasteel en de bijbehorende tuinen kunt u apart bezoeken.

GPSwalking.nlStichting het Limburgs Landschap
Landgoed Arcen is eigendom van Stichting het Limburgs Landschap. Het ligt midden in de 'Maasduinen'. De Maasduinen is een aaneengesloten groene gordel van natuurgebieden aan de oostzijde van de Maas.

Aan de noordzijde sluit het uitgestrekte landgoed via de Dorperheide aan op Landgoed de Hamert, onderdeel van het Nationaal Park De Maasduinen. In zuidelijke richting tot aan Venlo vormen de natuurgebieden de Ravenvennen, het Vreewater en het Zwart Water de voortzetting van deze groene natuurgordel tot aan Venlo.

GPSwalking.nlWandelen
Vanuit het voormalige vestingdorp Arcen lopen diverse gemarkeerde wandelroutes, de rode wandelroute van ruim 10 km leidt u langs alle hoogtepunten van Landgoed Arcen. Uiteraard kunt u de route via de vele bestaande wandelpaden inkorten.

Kasteel Arcen
De Heerlijkheid Arcen heeft een rijke historie, waarvan nog veel bewaard is gebleven. Een van de hoogtepunten is het door brede grachten omgeven Kasteel Arcen. U kunt er van de prachtig aangelegde en zeer uitgestrekte kasteeltuinen genieten.

GPSwalking.nlBuiten de veiligheid van het omgrachte kasteel hadden de heren kasteelboerderijen met bijbehorende landerijen in bezit. De boeren moesten als huur een tiende van de oogst afstaan aan de kasteelheer. Deze 'tienden' werden opgeslagen in de Tiendschuur, die voor het poortgebouw van het kasteel ligt. Het graan werd gemalen in de Wijmarsche watermolen, waar nu graanbranderij 'De IJsvogel' is gevestigd. Een bezoek meer dan waard! Het theehuisje 'De Inaborg' prijkt als zichtpunt aan het einde van een mooie laan. Verscholen in de schaduwrijke bossen ligt de ijskelder. Hier werd ijs uit de grachten opgeslagen, zodat de, adel 's zomers kon genieten van een koel drankje.

GPSwalking.nlTussen grens en Maas een natuurlijke rijkdom
Van een bijzondere schoonheid zijn de oude bossen van de Maasduinen, gelegen tussen het dorp Arcen en de Duitse grens.

Gelukkig zijn de bossen van het landgoed deels ontsnapt aan boskap tijdens de Tweede Wereldoorlog, sommige bomen zijn hier ruim 250 jaar oud. In deze gevarieerde naald- en loofbossen voelen veel vogelsoorten als zwarte specht, bosuil, houtsnip en havik zich thuis. In deze uitgestrekte bossen kunt u heerlijk wandelen en genieten van de rust.

HGPSwalking.nlet Veen
Vlak voor de staatsgrens met Duitsland wordt het landschap open. Eeuwenlang lag hier een zeer uitgestrekt veengebied. Het tussen de Maasduinen en de hogere Duitse gronden gelegen Straelensbroek is hier een restant van.

De uitgestrekte vennen hebben een grote aantrekkingskracht op watervogels. De natte graslanden herbergen een bijzondere plantengroei en in de zomer scheren de meest prachtige libellen langs de oevers.

GPSwalking.nlGrenzeloos mooi
De Maas is de belangrijkste waterweg in Limburg. Omdat het een regenrivier is, kunnen binnen korte tijd grote verschillen optreden in de waterstanden. Van oudsher ontmoeten rivier en bewoning, landbouw en bedrijvigheid elkaar in het winterbed van de Maas, meestal als vriend, soms als vijand.

Om de Maas bevaarbaar te maken zijn er stuwen met bijbehorende sluizen aangelegd. Met de aanleg van diverse kanalen zoals het Julianakanaal en de Zuid-Willemsvaart is de bereikbaarheid van Limburg via het water sterk verbeterd. Tussen Maastricht en Wessem vormt de Maas een natuurlijke grens tussen Nederland en België: de Grensmaas.

GPSwalking.nlOp de vruchtbare oevers van de Maas wonen al eeuwenlang mensen. In de buurt van de rivier staan dan ook diverse kastelen en ruïnes. De gezellige historische stadjes, knusse oeverdorpjes en prachtige natuurgebieden zijn zeker een bezoek aan land waard!

De laatste tientallen jaren worden de Maas en 'De Maasplassen' steeds belangrijker als waterrecreatiegebied. De vele jachthavens, passantenvoorzieningen en dagstranden dragen hieraan bij en met name het 3000 hectare grote watersportgebied 'De Maasplassen' zorgt voor watervertier. De Maas verbindt bovendien belangrijke natuurgebieden en vormt zo een prachtig decor voor watersporters en natuurliefhebbers. Nergens in Nederland is zo'n aaneenschakeling van verschillende landschappen te bewonderen als hier.

GPSwalking.nlVrije Heerlijkheid
Arcen is al vanaf 1330 een 'vrije heerlijkheid'. Alle schepen die vroeger over de Maas voorbij kwamen, moesten in deze bloeiende handelsstad afmeren en hun goederen te koop aanbieden.

Tegenwoordig is Arcen een gezellig maasdorp, waar altijd iets te beleven valt. De passantenhaven, de winkeltjes, het oude centrum met zijn restaurants en terrasjes, de wandelpromenade langs de Maas en de oude straatjes met hun doorkijkjes naar de rivier, maken een bezoek aan deze 'vrije heerlijkheid' de moeite waard.

Groenste gemeente
De gemeente Arcen en Velden werd in 1999 uitgeroepen tot Groenste Gemeente van Nederland. Aan dit succesvolle initiatief is met het project Beleef het Water een vervolg gegeven.

De gemeente heeft twee schitterende bloemenwandelroutes ontwikkeld die van start gaan bij de Kasteeltuinen.

GPSwalking.nlDe Eikenweerd
Welkom in dit nieuwe natuurterrein langs de Zandmaas. Dit gebied is in 1995 ontstaan nadat er klei is afgegraven voor de aanleg van hoogwaterkaden. Sindsdien heeft de natuur hier vrij spel.

Het is één van de voorbeeldterreinen voor natuurontwikkeling langs de Zandmaas waar rivieringrepen ten behoeve van de veiligheid en scheepvaart ten goede komén aan het ecologisch herstel van de Maas en haar oevers.


Bijzondere vogels
In 1995 was het terrein geheel kaal en waren er veel vogels te zien op de slikkerige gronden. Sindsdien ontwikkelt zich een gevarieerd landschap met jonge rivierbossen en plassen met lisdodden en riet. Hierin vinden veel bijzondere moerasvogels een plek waaronder de blauwborst.

GPSwalking.nlDe bloeiende ruigtes leveren in het najaar zaad voor putters, Europese kanaries en kneutjes. Ook muizen vinden hier volop voedsel en worden op hun beurt bejaagd door de torenvalk.

De plantenexplosie
In het terrein zorgen hoge en lage delen, zandige en kleiige gronden voor een grote variatie in de flora. Enkele jaren na de kleiwinning hebben zich hier al meer dan 200 plantensoorten gevestigd.

Op de voormalige weidegronden zal onder invloed van begrazing een gevarieerd mozaïeklandschap ontstaan met grazige gedeelten afgewisseld met bos en struweel.

GPSwalking.nlGalloways
Het terrein wordt het hele jaar door begraasd door een kudde Galloways. Deze van oorsprong Schotse runderen zijn geboren en getogen in natuurgebieden en zijn uitstekend bestand tegen ons grillige klimaat. Doordat zij in een lage dichtheid het terrein bevolken is er ook 's winters voldoende voedsel aanwezig.

Dan zien we in de verte een stoel staan op een vreemde plaats in het landschap. Dichterbij zien we een bordje. Thuis zoeken we wat informatie op via het Internet.

GPSwalking.nlArcens verleden is opgegraven, Jo Stoel, september 2008
Het was vooral dankzij de inspanningen van amateur-archeologe en -historica mej. Jo Stoel uit Lomm dat de geschiedenis van kasteel Arcen werd ontrafeld. Een gedeelte van het huisarchief van kasteel Arcen kwam namelijk via de familie Van Gelder terecht op kasteel Thurnstein in Beieren.

Mej. Stoel bracht vele bezoeken aan dit archief en uiteindelijk lukte het haar om vele kopieën van stukken die betrekking hebben op Arcen naar het gemeentearchief van Venlo te halen.

Welkom in Arcen en Velden
Het heeft ruim acht eeuwen gekost om Arcen en Velden van een boeiende vesting aan de Maas te veranderen in een pittoreske gemeente die zijn bezoekers heel wat te bieden heeft.

Er staan voldoende informatieborden onderweg. We nemen ze allemaal in ons op. Daarnaast proberen we ook de vele vlinders op de foto te krijgen. Dat lukt zo nu en dan.

GPSwalking.nlHistorie
Wie open staat voor historie kan zijn hart ophalen aan talrijke sporen uit het verleden : de ruïne van de Schanstoren (een middeleeuwse toltoren) het kasteel Arcen met de indrukwekkende Kasteeltuinen, Fossa Eugeniana (het kanaal waarvoor de werkzaamheden in 1626 zijn begonnen en dat Maas en Rijn met elkaar had moeten verbinden.), de Weimarsche watermolen en graanbranderij, de Arcense Stoom bierbrouwerij.

Natuur en landschap
Wie van de rust van natuur en landschap houdt wordt in Arcen, Lomm en Velden op zijn wenken bediend: tussen de Maas en de op een kanonschot afstand gelegen Duitse grens ligt een zeer afwisselend, hier en daar plezierig heuvelachtig landschap, niet te verwarren met de met mankracht gemaakte dijken die het waterpeil van 1995 aangeven.

IGPSwalking.nldeaal om wandelend of fietsend te ontdekken: het Nationale Landschapspark "De Hamert", natuurgebied de "Ravenvennen", het Zwart Water en de buurtschappen Schandelo en Hasselt.

Gezond en sportief
Wie het beste met zichzelf voor heeft, zorgt natuurlijk goed voor zijn gezondheid. En wat is dan beter dan een speciale en persoonlijke kuurbehandeling, gericht op het behoud van de gezondheid en verbetering van de conditie? Arcen en Velden hebben een kuuraanbod dat reikt van thermaalbaden tot moorpacking en van lichaamsmassage tot schoonheidsverzorging. Sportief aan de gang? Mogelijkheden te over zowel binnen als buiten.

GPSwalking.nlHet goed toeven
Wie het goede van het leven weet te waarderen -en wie doet dat niet?-kan in Arcen en Velden alle kanten op. Een zonnig terrasje pikken? Kies maar uit. Genieten van de culinaire cultuur van de streek (met als belangrijkste specialiteiten asperges, aardbeien en champignons)? Restaurants, smulpaleisjes en eethuisjes te kust en te keur. Wat langer genieten van Arcen en Velden? Gastvrije hotels, pensions, bungalowparken, recreatiecentra en campings staan borg voor een aangenaam verblijf.

GPSwalking.nlBloedstollend
Wie van spanning houdt kan in de bossen tussen Arcen en Velden ruimschoots aan zijn trekken komen. Dat gebied is het domein van de Vuurman, een tot dolen gedoemde waarvan het Limburgse Sagenboek vertelt: "Tussen Arcen en Velden dwaalt 's nachts een Vuurman rond, iemand die tijdens zijn leven de grensstenen van zijn eigendom heeft' verlegd en zo zijn grondgebied onrechtmatig vergroot, als men hem te middernacht ontmoet, kan men het beste niet luisteren naar zijn gejammer. "Waar leg ik hem heen, den gloeiende steen?' Hij kan zich blijkbaar niet herinneren waar hij de grenssteen heeft weggenomen die hij nu voor straf moet meesjouwen."

GPSwalking.nlDe Vuurman prijkt op alle toeristische wegwijzers die de bezoekers van Arcen, Lomm en Vélden naar de meest interéssante plekjes leiden Plekjes die aantqrien dat de gemeente Arcen en Velden zich terecht het toeristische hart van Noord-Limburg noemt. U bent er van harte welkom.

Het weer zit mee, lekker zonnig en warm. Veel vlinders en libellen zijn onderweg.

Ecologisch herstel Lingsforterbeek
De Lingsforterbeek ontspringt als Grensbeek op de Nederlands-Duitse grens ten noorden van Venlo. Vervolgens stroomt ze als Leitgraben door Duits gebied om na enkele kilometers weer in Nederland als Lingsforterbeek via het natuurgebied Maasduinen in de Maas uit te monden.

GPSwalking.nlDe beek is in het verleden over grote delen gekanaliseerd waarbij de bodem is betegeld. Dit diende vooral om de Duitse landbouwgebieden beter te ontwateren. Dat heeft echter geleid tot verdroging van de bodem en het natuurgebied Straelener Veen.

Herinrichting
De Duitse en Nederlandse waterbeheerders hebben de bqek weerzo natuurlijk mogelijk heringericht. Dat gebeurde door het ophogen van de bodem en het aanleggen van meanders in de bovenloop.

Een andere maatregel is de aanleg van een vispassage bij de historische watermolen, niet ver van de monding bij Arcen. Hierdoor kunnen vissen het leefgebied bovenstrooms weer bereiken.

GPSwalking.nlNatuurlijke Grenswateren
De Maas heeft in Limburg en Noord-Brabant tal van uitmondende beekjes en riviertjes waarvan een groot 'deel zijn oorsprong in Duitsland heeft. Daarom hebben de drie Nederlandse Waterschappen Rivierenland, Aa en Maas, Peel en Maasvallei, samen met hun Duitse collega's van Schwalmverband en Niersverband het unieke, grensoverschrijdende samenwerkingsproject Natuurlijke Grenswateren (Nagrewa) op het gebied van waterbeheer geïnitieerd. Doel is de verbetering van de waterkwaliteit en de leefgebieden voor planten en dieren in beken en riviertjes die afwateren in de Maas.

GPSwalking.nlProjecten
In het kader van Nagrewa zijn stuwen bij voormalige watermolens voorzien van nevengeulen om vismigratie weer mogelijk te maken. Verbreding en verwijdering van duikers en nieuwe bruggetjes ma Ken de uitmondingen van zijbeken aantrekkelijk voor vissen. Aan de Swalm en Niers zijn op de grens meetstations ingericht om de waterafvoer nauwkeurig te kunnen meten.

In samenwerking met de boeren zijn langs sloten in agrarische gebieden oeverstroken aangelegd om mest- en gewasbeschermirysmiddelen in het water te verminderen. In het water geloosde meststoffen zijn met nieuwe methodes door algenculturen verminderd.

Weer in de buurt van Arcen komen we een oude grenspaal tegen.

GPSwalking.nlGrenspaal uit het jaar 1818
De nederlagen bij Leipzig en Waterloo in 1813 en 1815 betekenen het einde van de overheersing door de Franse Keizer Napoleon. Zijn expansiedrift had van Europa een staatkundige chaos gemaakt. Op het congres van Wenen kwamen Europse vorsten en staatslieden samen om Europa staadskundig in te delen.

Het verenigd Koninkrijk der Nederlanden zou voortaan bestaan uit het huidige Nederland en Belgie. Willme I werd in 1815 de eerste koning der Nederlanden. De vele Duitse Staatjes werden samengevoegd tot de nieuwe "Duitse Bond".

Nieuwe grenzen moesten worden vastgesteld. Voor onze streek werd bepaald dat deze "één kanonschot van de rivier de Maas" verwijderd moest zijn. Dat betekende in die tijd ongeveer 4 kilometer. De nieuwe grens werd gemarkeerd door betonnen palen waarvan u hier nog een origineel exemplaar ziet staan.

De grensstrook tussen de palen werd streng bewaakt en de grens overschrijden mocht slechts op enkele plaatsen na een uitgebreide controle en het tonen van een paspoort. Vooral ten tijde van grote prijsverschillen van levensmiddelen vierde het smokkelen hoogtij.

GPSwalking.nlHoe anders werd het na het "verdrag van Schengen" dat voor ons land in werking trad op 26 maart 1995. Door de deelnemende landen werden de binnengrenzen afgeschaft en kwam er vrij verkeer van personen, kapitaal, goederen en diensten. De landsgrenzen zijn tegenwoordig zeer nauwkeurig vastgelegd en controleerbaar door middel van moderne satellietsystemen.

De hier geplaatste authentieke grenspaal, nummer 486, is bedoeld als symbool. Hij moet ons herinneren aan de tijd dat de vrijheid die we nu in Europa hebben niet altijd zo vanzelfsprekend was. De paal is geplaatst op initiatief van de Dorpsraad Arcen en de stichting Heemkunde Arcen in 2011.

GPSwalking.nlDan komen we bij de kasteeltuinen van Arcen waar blijkt dat onze kaartjes niet meer geldig zijn. Dat was mogelijk te verwachten door de tuinen verschillende keren falliet zijn gegaan. Nieuwe eigenaren willen dan niet meer de oude kaartjes nog accepteren. Er zit niets anders op dan 2 nieuwe te kopen.

De teleurstelling is snel voorbij. De schoonheid van deze tuinen is het geld meer dan waard. We verblijven een groot deel van de middag. maar dat is eigenlijk nog niet genoeg om alles te bekijken.

GPSwalking.nlKasteeltuinen van Arcen
De Kasteeltuinen van Arcen is een landgoed bij Kasteel Arcen, in het dorp Arcen, tegenwoordig een stadsdeel van de gemeente Venlo.

Het complete landgoed Arcen telt circa 450 hectare en is, sinds de aanleg van de N271 in twee delen gesplitst. Aan de westzijde ligt het eigenlijke kasteel met kasteeltuinen, aan de oostzijde ligt het gebied Lingsfort. Het gehele landgoed is in 1976 aangekocht door de Stichting Het Limburgs Landschap, en halverwege de jaren tachtig werd het kasteel gerestaureerd. Buiten het kasteel en de kasteeltuinen bestaat het landgoed tegenwoordig vooral uit enkele bostypen. Ook de Barbara's Weerd, dat vooral wordt gedomineerd door graslandschappen waar Galloways grazen, is onderdeel van het landgoed.

D
GPSwalking.nle kasteelhof is een binnenplaats waar vooral terrasjes de indeling domineren. De functie is dan ook voornamelijk horeca.

Het huidige Kasteel Arcen stamt uit de zeventiende eeuw en is gebouwd in opdracht van de Hertog van Gelre. Het werd gebouwd op de restanten van het kasteel Het Nije Huis dat in het verleden verwoest werd. Oorspronkelijk stond er op een iets noordelijker gelegen locatie het eerste kasteel 'Het Huys t' Arssen' uit 1275. Bij het kasteel bevinden zich rond een ruime kasteelhof nog het Koetshuis, de Oranjerie en een poortgebouw met diverse ruimtes. Op het kasteeleiland ligt een rododendrontuin. Het kasteel fungeert tegenwoordig vooral als expositieruimte, trouwlocatie en feestzaal.

GPSwalking.nlDe kasteeltuinen bestrijken, binnen het totale landgoed, een oppervlakte van circa 32 hectare. De grond en opstallen zijn eigendom van Stichting het Limburgs Landschap. Het terrein is verdeeld in thematische onderdelen, gerelateerd aan tuinen, natuur en cultuur.

In het Casa Verde speelt een orkest. De muziek is in een groot deel van de tuinen te horen.

Casa Verde
De naam Casa Verde betekent het ‘Groene Huis’. De Casa Verde heeft een mediterraan en tropisch klimaat. De drie klimaatzones zorgen voor een grote diversiteit aan planten en bloemen. Het eerste gedeelte is ingericht als tropische zone.

GPSwalking.nlDe tropische planten hebben veelal grote decoratieve bladeren. Zo staan er bananenbomen, paradijsvogelbloemen, palmen en bijzondere boomvarens.

Het tweede gedeelte is een mediterrane zone. Hier groeien bomen en struiken uit het Middellandse Zeegebied zoals de mastiekboom, vleugeltjesbloem, rozemarijn, olijfbomen en aardbeibomen. De meest opvallende boom is de eeuwenoude vijg.

De derde zone is de aride zone. Hier groeien planten uit de drogere gebieden van de wereld, zoals hoge Yucca’s, cactussen en vetplanten. Aan de boulevard in de Casa Verde is een Koivijver gesitueerd.


GPSwalking.nlLommerrijk
Lommerrijk betekent letterlijk ´schaduwrijk´. In de schaduw van diverse boomsoorten groeien in deze tuin vele vaste planten, onder andere longkruid, astilbe, eendagslelies en bolgewassen. Ook stromen er verschillende beekjes en watervallen.

Watertuin
In 2005 is door landschapsarchitect Niek Roozen een landschaps- en beeldentuin ontworpen, met waterpartijen en kunstobjecten. De tuin lijkt het meest op een park, met uitgebreide vijvers en bijbehorende waterplanten en met gras begroeide glooiingen. Hier bevinden zich onder andere de kornoelje, de pijnboom en de mammoetboom.

GPSwalking.nlWereldtuin
Dit is een verzameling van verschillende tuinsoorten over de hele wereld. In de wereldtuinen worden de verschillende opvattingen van tuinaanleg in andere werelddelen tentoongesteld. Zo is er onder andere een Italiaanse tuin, een bordertuin, een Oosterse tuin, een bamboeraie en de Acertuin.

Dieren
Naast verschillende planten in de verschillende tuinen bevinden zich hier ook verscheidene diersoorten, verspreid over de verschillende tuinen. Enkele van deze dieren: zwarte zwaan, valkparkiet, helmparelhoen, ooievaar, koi, belugasteur.

GPSwalking.nlDe rozentuin is gewoon prachtig. Wat een verschillende tinten rood en wat een variatie. Gelukkig worden we niet beperkt door eindige fotorolletjes, maar kunnen we heerlijk doorknippen. 

Rosarium
Achter het kasteel liggen tien verschillende rozentuinen met meer dan 10.000 rozen in 500 verschillende soorten. Er staan onder andere klimrozen, leirozen en liaanrozen. De rozentuinen omringen barokke vijverpartijen, die gevoed worden door een waterval.

GPSwalking.nlKlimrozen tuin
Rozen klimmen niet uit zichzelf, maar er zijn wel soorten die lange ranken vormen, welke lange ranken vormen, welke langs gevels, pergola's of standaards geleid kunnen worden. In de groep klimrozen zijn zowel botanisch als gekweekte soorten te onderscheiden. Deze tuin toont u een aantal van de bekenste voorbeelden.

Namentuin
Iedere roos heeft een naam. Nieuwe variëteiten worden vaak genoemd naar bekende persoonlijkheden, sprookjesfiguren of bijvoorbeeld naar steden. In deze namentuin zijn de rozen gerangschikt naar het soort naam dat ze dragen. U vindt hier onder meer een uiteenlopend gezelschap van beroemdheden.

GPSwalking.nlMinirozentuin
In de middenvakken van de Minirozentuin staat een collectie van minirozen. Minirozen worden meestal niet hoger dan 30 cm en bloeien uitbundig en zijn daarom met name geschikt voor kleine tuinen, alsmede voor in potten en bloembakken.

Klassieke rozentuin
Rozen staan al eeuwen lang m de belangstelling. Rond de zeventiende eeuw begon men rozen te kruisen om tot een nog mooiere bloemenvorm te komen. In deze tuin zijn enkele van deze vroege kruisingproducten gepland, vele van deze soorten stonden aan de basis van de moderne sortiment rozen.

GPSwalking.nlToptientuin
In de keuringstuin kunt u zelf rozen keuren. Rozenkwekers sturen rozen in voor een publiekskeuring. Middels een aantal criteria kunt u zelf bepalen welke roos u het mooiste vindt. U kunt kwekers op deze manier direct confronteren met uw mening over de rozen.

Naast de bestaande ADR- en Excellence-keurmerken creëren we zo ons eigen "Kasteeltuinen-bezoekers-keurmerk" De winnende roos bemachtigt een plekje in de Top-10 tuin.

GPSwalking.nlWinnerstuin
Nieuwe rozensoorten ontstaan door het kruisen van soorten en rassen. De nieuwe gewonnen soorten worden op allerlei eigenschappen beoordeeld zoals bloemkleur en -geur, groeiwijzen en ziekteresistentie. De kwekers noemt men "Winners".

De 8 borstbeelden in deze tuin herineren aan de allerbekendste rozenwinners. En bij elke borstbeeld staan enige door de betreffende winner geselecteerde rozen.

Voor 20 cent kun je voor kopen voor de Koi karpers. Je trekt daarmee gegarandeerd de aandacht van deze grote, maar ongevaarlijke, vissen.

GPSwalking.nlKoi (Cyprinus carpio)
Koi zijn kweekvarianten van de gewone karper, die in verschillende kleurencombinaties met rood, wit, zwart en oranje voorkomen.

Koi kunnen wel 40 jaar oud en zo'n 80 centimeter groot worden. Met hun uitstulpbare bek zuigen ze plantaardig voedsel van de bodem. De Koi eten voornamelijk plantaardig voedsel, aangevuld met kikkervisjes, larven en ander klein dierlijk voedsel,

Voedselvis
De oorsprong van Koi ligt in Irak en Iran. De Romeinen gebruikten de gewone karper als levende voedselvoorraad en namen ze mee op hun vele tochten. Zo is de karper, via China, uiteindelijk in Japan terechtgekomen. Hieruit zijn zo'n 300 jaar geleden de eerste Koi ontstaan.

HGPSwalking.nleilig
In China en Japan staan Koi voor kracht, wijsheid, doorzettingsvermogen en geluk. Dit komt door een legende waarbij een grote Koi een draak versloeg. De Koi zwom tegen een waterval op, bovenaan de waterval veranderde de Koi in een witte draak. Vervolgens versloeg hij de zwarte draak, die al eeuwenlang het land terroriseerde. Door deze heldendaad wordt de Koi als heilige vis gezien.

Dan is het intussen al weer 5 uur in de middag geworden. Deze middag is voorbij gevlogen. Onderweg naar de auto nemen we de laatste informatie tot ons.

GPSwalking.nlVrije heerlijkheid Arcen
Arcen is al vanaf 1330 een "vrije heerlijkheid". Alle schepen die vroeger over de Maas voorbij kwamen, moesten in deze bloeiende handelsstad afmeren en hun goederen te koop aanbieden.

Als belangrijke handelsplaats kwam Arcen regelmatig in conflict met het nabijgelegen Venlo. Tegenwoordig is Arcen een gezellig maasdorp, waar altijd iets te beleven valt en waar het goed toeven is. De passantenhaven, de aparte winkeltjes, het oude centrum met zijn vele restaurants en terrassen, de wandelpromenade langs de Maas, de oude straatjes met hun doorkijkjes naar de Maas en een van de mooiste dorpspleinen van Limburg maken een bezoek aan deze "vrije heerlijkheid" de moeite waard!

GPSwalking.nlArcen en het gevecht tegen het water
Door de eeuwen heen heeft Arcen blootgestaan aan de grillen van 'Moeder Maas'. Tijdens de overstroming van 1993 bereikt het water een recordhoogte. Het hele dorp stond onder water.

Tijdens het hoogwater in 1995 kon Arcen ternauwernood aan een nieuwe overstroming ontsnappen dankzij de tomeloze inzet van de gehele bevolking. Vanaf 1996 biedt een hoogwaterkering bescherming tegen de hoge waterstanden van de Maas.

Ook in de Kasteeltuinen staan regelmatig bordjes waardoor je kan zien hoe hoog het water heeft gestaan. Je moet er niet aan denken hoeveel er dan vernield wordt. 

We besluiten deze mooie wandeling. Een echte aanrader.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • De Eikenweert N51.4861 E6.1694
 • Geldersch Vlies N51.4674 E6.2061
 • Grenspaal N51.4715 E6.1897
 • Jo Stoel N51.4964 E6.1748
 • Kasteeltuinen N51.4690 E6.1849
 • Lingsforerbeek N51.4807 E6.1959
 • Maas N51.4745 E6.1772
 • Maasboulevard N51.4770 E6.1766
 • Start/finish/parkeerplaats N51.4721 E6.1812
 • Zandwinning N51.4915 E6.1951
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.