Polder Groot Mijdrecht-Botshol

Korte beschrijving

Dit is weer een juweeltje van een wandeling. Niet lang, maar de moeite meer dan waard. Schitterende vergezichten worden afgewisseld door mooie stukjes natuur, veel vogels en andere dieren. Schitterend gewoon.

Denk er wel aan dat deze wandeling niet gelopen kan worden in het broedseizoen (15 maart - 15 juni). Honden zijn op deze wandeling niet toegestaan, ook niet aangelijnd.

Eens weiland met koeien, nu natte natuur met watervogels. Dat is sinds eind 2006 het beeld van Waverhoek. In dit nieuwe natuurgebied zijn plassen gegraven, tot een diepte van een meter. De plassen worden al snel omzoomd door rietkragen, met veel biezen en lisdodde. Bosopslag krijgt weinig kans doordat het te nat is. Langs de randen is het droger. Hier is een wandelpad aangelegd waardoor de bezoeker volop van deze natte natuur kan genieten.

De Winkel is van oorsprong een veenriviertje in het moeras. Meer naar het westen mondt het uit in de Waver. Op de oevers van de Winkel is in het verleden klei afgezet. Deze kleiruggen liggen nu hoger dan de veenweiden, maar vroeger was dit andersom. Door het droogleggen van het moeras zakte het veen in, terwijl de klei zijn vorm behield. Poldergrenzen werden vaak bepaald door de ligging van dergelijke kleiruggen. Een systeem van dijken, molens en afwateringskanalen hield de laaggelegen polders droog. Moderne gemalen hebben de taak van de molens intussen overgenomen.

Het moerasgebied waar u op uitkijkt is een uniek stuk natuur..Het is een oude veenafgraving uit de 18e eeuw. Een deel van het veen bleef liggen en omdat het lange tijd niet meer werd verstoord, zijn er in Botshól nu veel zeldzame planten- en vissoorten te vinden. Daarnaast is het een belangrijk gebied voor vogels. Het is als veel andere Vechtplassen een oase van rust, zo dicht bij de drukke Randstad. Maar de natuur is er kwetsbaar. Daarom beschermt Natuurmonumenten Botshol al sinds 1965.

Bijzondere flora en fauna Er komen in Botshol planten en dieren voor, die in Nederland zeldzaam zijn. Op de foto's ziet u een aantal soorten. In het heldere water groeien kranswieren en nergens komf zoveel galigaanmoeras voor als hier. In het hooiland bloeit de welriekende nachtorchis. Je vindt hier vogelsoorten als snor en zwarte stern. Er is een lepelaarkolonie en Botshol is voor veel eenden een belangrijk voedselgebied. In het water komt de bittervoorn voor, een bijzondere vissoort.


Kenmerken
Startpunt: Waverveen: parkeerplaats Botsholsedwarsweg
Startlocatie: Noord-Holland , Nederland
Coördinaten N52.244175 E4.908185
Afstanden: 11 km
Type: Open, Polder, Rivier, Vergezicht, Water
Begaanbaar: Goede wandelschoenen aantrekken
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Niet toegestaan
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 02-08-2014

Route informatie

Een GPS wandeling van 11 km bij Waverveen bij de Vinkeveenseplassen.
Er zijn geen verkortingen van deze wandeling aanwezig.
Naast de track is er ook een route beschikbaar.
De wandeling gaat over goed begaanbare paden. Bij nat weer zijn goede wandelschoenen aan te bevelen. Door het hoge gras kunt u anders flinke natte voeten krijgen.
Onderweg komt u één leuke horecagelegenheid tegen.
Een verrekijker is aan te bevelen.

Denk er wel aan dat deze wandeling niet gelopen kan worden in het broedseizoen (15 maart - 15 juni).
Honden zijn op deze wandeling niet toegestaan, ook niet aangelijnd.Langere beschrijving

GPSwalking.nlHet wordt begin augustus al weer duidelijk vroeger donker. Dat wil zeggen dat ik mijn avondwandelingen moet beperken in lengte. Daarom deze keer een wandeling van 11 km. Maar wel een hele mooie. Schitterende uitzichten en eveneens schitterende natuur.

Onderweg kom je een schat aan vogels tegen. Een verrekijker meenemen is zeker aan te bevelen. In nattere tijden zijn laarzen of goede wandelschoenen ook aan te bevelen.

Denk er wel aan dat deze wandeling niet gelopen kan worden in het broedseizoen (15 maart - 15 juni). Honden zijn op deze wandeling niet toegestaan, ook niet aangelijnd.

IGPSwalking.nlk parkeer de wagen bij het Waverhoek. Een informatiebord geeft direct informatie over het gebied.

Een nieuwe toekomst voor Waverhoek
Eens weiland met koeien, nu natte natuur met watervogels. Dat is sinds eind 2006 het beeld van Waverhoek. In dit nieuwe natuurgebied zijn plassen gegraven, tot een diepte van een meter. De plassen worden al snel omzoomd door rietkragen, met veel biezen en lisdodde. Bosopslag krijgt weinig kans doordat het te nat is. Langs de randen is het droger. Hier is een wandelpad aangelegd waardoor de bezoeker volop van deze natte natuur kan genieten.

GPSwalking.nlU kunt de wandeling beperken tot een rondje door het Waverhoek. Maar eigenlijk is het veel leuker om de hele wandeling te lopen. Er is nog zoveel meer te zien onderweg.

Vrije toegang
Het wandelpad is 2,5 km lang en voert u om het gebied terug naar deze parkeerplaats. Onder de broedende watervogels vindt u krakeend, kuifeend, rietzanger en waterral. Vanuit het naastgelegen natuurgebied Botshol foerageren regelmatig purperreigers en lepelaars in dit gebied. Als u geluk heeft hoort u de roerdomp. Vanaf de grasdijk aan de overzijde heeft u een mooi zicht op Waverhoek, Fort Botshol en het gelijknamige natuurgebied. Wandelen is het hele jaar mogelijk. Laarzen zijn niet nodig, dichte schoenen zijn aan te bevelen. Fietsen en honden zijn niet toegestaan. Pas op: er loopt vee.

GPSwalking.nlPlan De Venen
Waverhoek is het eerste tastbare resultaat van het grootschalige natuurontwikkelingsplan De Venen. Dit plan, waarin Natuurmonumenten samenwerkt met de provincie Utrecht, diverse gemeenten, Waternet en Dienst Landelijk Gebied, voorziet onder andere in een ecologische verbindingsroute tussen de Nieuwkoopse Plassen en Botshol.

Met meer natte natuur krijgen vogelsoorten als roerdomp, purperreiger en lepelaar een plek, en komt de terugkeer van bijvoorbeeld het zeldzame porseleinhoen dichterbij.

GPSwalking.nlHet fort in de Botshol is niet erg goed zichtbaar. Je ziet in de verte een aantal heuvels liggen, maar geen gebouwen of zo.

Fort in de Botshol
Het Fort in de Botshol is een fort van de Stelling van Amsterdam. Het fort ligt in de Noorderpolder van Waver-Botshol, ten zuiden van de Waver. Dit fort is het enige fort van de Stelling, waarvan het verdedigbare aardwerk uit 1895 behouden is gebleven.

De slappe veengrond maakte het noodzakelijk de bodem met grote hoeveelheden zand te verstevigen. Het zandlichaam werd omgevormd tot verdedigbaar aardwerk met geschutsopstellingen. De brede onderwaterzetting maakte hier een goede verdediging mogelijk, waardoor de aanleg van betonnen gebouwen werd uitgesteld en uiteindelijk achterwege bleef.

GPSwalking.nlUniek was ook de brug, waarvan het middenstuk in tijden van gevaar kon worden verwijderd. In de tachtiger jaren is deze door de slechte staat vervangen door een eenvoudige houten brug.

Fort in de Botshol ligt tussen Fort Waver-Amstel en Fort aan de Winkel beide hemelsbreed op circa 3 km afstand.

Momenteel is het fort eigendom van Vereniging Natuurmonumenten. Door de zandgrond wijkt de flora sterk af van de nabije omgeving, er groeit o.a. Blauw walstro en Kleine tijm.

GPSwalking.nlNa het eerste stukje door de ruige natuur volgt een gedeelte langs het water. Verharde weg, weinig verkeer, schitterende uitzichten, scheepsvaart, een brug die open moet. Er is voldoende te zien om zonder probleem de kilometers weg te tikken.

Bij de enige horecagelegenheid die je onderweg tegenkomt koop ik een lekker ijsje. De temperaturen zijn opgelopen tot een 29 graden. En dan is wat verkoeling welkom.

Onderweg kom je grote bruggen tegen waarover het verkeer van de ene naar de andere kant kan. Maar ook kom je vernuftige kleine bruggen tegen. Deze is een stevige plank die je zo over het water kunt draaien.

GPSwalking.nlDe winkel
Deze picknickplek aan het riviertje de Winkel kijkt uit op polder Waardassacker en Holendrecht. Oorspronkelijk was deze omgeving een veenmoeras. In de Middeleeuwen is het door vele mensenhanden ontgonnen. Zo werden er sloten gegraven om het overtollige moeraswater af te voeren. Op de gewonnen landbouwgrond werd voedsel geteeld voor de alsmaar groeiende bevolking. Melkveehouders laten in deze polder nu hun koeien grazen. Ook beschermen zij de eieren en jongen van weidevogels die hier in het voorjaar komen broeden.

GPSwalking.nlDe Winkel is van oorsprong een veenriviertje in het moeras. Meer naar het westen mondt het uit in de Waver. Op de oevers van de Winkel is in het verleden klei afgezet. Deze kleiruggen liggen nu hoger dan de veenweiden, maar vroeger was dit andersom.

Door het droogleggen van het moeras zakte het veen in, terwijl de klei zijn vorm behield. Poldergrenzen werden vaak bepaald door de ligging van dergelijke kleiruggen. Een systeem van dijken, molens en afwateringskanalen hield de laaggelegen polders droog. Moderne gemalen hebben de taak van de molens intussen overgenomen.

Aan de ene kant de natuur, aan de andere kant komt Amsterdam dichtbij als je even inzoomt.

GPSwalking.nlPolder Waardassacker en Holendrecht is nu een open gebied met boerderijen langs de dijk. Moderne melkveehouders verdienen hier hun boterham. Zij houden hun koeien in de wei en beheren het grasland.

Door bijvoorbeeld meer of minder mest te gebruiken, meer te maaien of juist meer te weiden is de samenstelling van grassen en kruiden op elk perceel net even anders. Dit verklaart de kleurverschillen tussen de weilanden. Deze variatie in graslandbeheer en de openheid van de polder zijn gunstig voor weidevogels als de kievit, grutto en tureluur. Ook de zeldzame zomertaling komt hier voor.

GPSwalking.nlEr is veel moois te zien. En daarmee kost het de nodig tijd om alles op de foto te zetten. Sommige mensen wonen schitterend in een opvallend huis met een groot stuk natuur er om heen.

De wegen worden veel gebruikt door stedelingen die even aan de conditie willen werken. Veel fietsers komen voorbij gereden. De een wat fanantieker dan de ander.

Dan steek ik voor de tweede keer de brug over en loop ik het wandelpad van Botsholroute op. Gelukkig in de goede tijd van het jaar, want zoals op verschillende plaatsen te lezen staat is deze route gesloten van 15 maart tot 15 juni. Een schitterend stukje natuur trekt langzaam voorbij. Gewoon smullen. Als het gras nat is dan zijn goede wandelschoenen of zelfs laarzen aan te bevelen.  

GPSwalking.nlRecreatie Middel-Nederland
U bent van harte welkom op dit wandelpad. U bent te gast op particulier eigendom. Wilt u zoveel mogelijk aan de rand van het perceel lopen langs de sloot. Betreden op eigen risico. Verboden voor honden. Wilt u de hekken sluiten. Het wandelpad is gesloten in het broedseizoen (15 maart tot 15 juni).

Botsholroute
Deze prachtige wandelroute gaat over plattelandswegen, voormalige kerkepaden en dijken. Met onderweg fraaie uitzichten overeen bijzonder landschap.

GPSwalking.nlDe Botsholroute gaat langs het gelijknamige veengebied en langs de Winkel. Het bijzondere natuurgebied kent een rijke fauna en flora met veel riet, boomstobben en veen..

Maar er zijn ook karakteristieke bruggetjes en een heuse uitkijktoren. De Botsholroute (ca. 13 km) duurt ongeveer 3,5 uur.

Laarzenpad
De Botsholroute gaat door een waterrijk poldergebied. Vaak is de route zowel in het voorjaar als najaar een echt laarzenpad, met drassige paden, hoogstaande grassen en zo mogelijk flinke waterplassen. Bezoekers doen er goed aan zich hierop te kleden en geschikt schoeisel te dragen.

GPSwalking.nlHuisregels
De Botsholroute biedt bezoekers een bijzondere en avontuurlijke wandeling. Daarbij dienen wandelaars op het pad te blijven. Iedere bezoeker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade of ongemak aan mens, dier of landschap. De Botsholroute is gedurende het gehele jaar voor honden verboden.

Broedseizoen
De wandelroute voert door een bijzonder natuurgebied waarbijvoorbeeld ook een zeldzame vogel als de lepelaar broedt. In verband met het broedseizoen is de route van 15 maart t/m 15 juni voor het publiek gesloten.

Dan sta ik bijna op een rivierkreeft. Het monster kijkt me dreigend aan. En als ik met de smartphone een foto voor het thuisfront maakt kom ik blijkbaar te dicht bij. Gelijk worden de grote scharen naar mij toe gestoken en gaat het beestje nog eens wat breder staan.

GPSwalking.nlRode rivierkreeft
Vaak wordt de soort aangeduid met Amerikaanse rivierkreeft, maar die naam is ook in gebruik voor enkele andere soorten van het geslacht Procambarus. Volwassen dieren zijn roodachtig, op de scharen zitten felrode puntjes. De grootte van een volwassen exemplaar is minimaal 12 cm en maximaal 17 cm. Als exoot komt de kreeft al bijna wereldwijd voor in Afrika, Oost-Azië en Europa.

Het dier kan drager zijn van de kreeftenpest. Zelf wordt het dier hier niet ziek van. Door co-evolutie zijn de schimmel die kreeftenpest veroorzaakt en de zoetwaterkreeften uit Noord-Amerika aan elkaar aangepast: de zoetwaterkreeften uit Noord-Amerika zijn resistenter geworden, de schimmel is agressiever geworden. Maar met de invoer van rode en andere Noord-Amerikaanse rivierkreeften is kreeftenpest in Europa ingevoerd.

GPSwalking.nlDe inheemse soort, de Europese rivierkreeft is hier niet tegen bestand en is daarom in grote delen van Europa uitgestorven. Mede hierdoor heeft de rode rivierkreeft zich snel kunnen uitbreiden.

In Nederland zijn in 2007 al zeven exotische kreeftensoorten ontdekt. De verspreiding van de rode rivierkreeft is nog beperkt tot Noord- en Zuid-Holland. De meest voorkomende soort is de Amerikaanse gevlekte rivierkreeft met een landelijke verspreiding.

In Vlaanderen zijn totnogtoe vier exotische kreeftensoorten ontdekt. De rode rivierkreeft wordt op een handvol, verspreide locaties gevonden. Ook in Vlaanderen is de gevlekte rivierkreeft de meest verspreide soort, al zou de rode rivierkreeft deze rol op termijn kunnen overnemen wegens diens sterk competitieve karakter.


GPSwalking.nlDe rode rivierkreeft verspreidt zich ook door afstanden over land af te leggen, dit in tegenstelling tot de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft. Dit kan voor flinke ecologische effecten zorgen, omdat zo ook geïsoleerde poelen bereikt kunnen worden. De kreeften kunnen dan flinke schade aanrichten aan de vegetatie en de opgroeiende amfibieën in deze poelen.

Op het uitkijkplatform heb ik een schitterend uitzicht over de omgeving. Je kunt hier prima over de Vinkeveense plassen uitkijken. Verschillende boten zijn aangemeerd. De doorgaans wat op leeftijd zijnde eigenaren groeten vriendelijk en genieten van de rustige omgeving vanaf het dek van hun boot.

GPSwalking.nlVinkeveense Plassen
De Vinkeveense Plassen is een natuur- en watersportgebied in het noordwesten van de Nederlandse provincie Utrecht, ten noordoosten van het dorp Vinkeveen. Andere naburige plaatsen zijn Baambrugge, Loenersloot, Waver en Abcoude. Langs het water ligt de snelweg A2 en de N201 loopt door de plassen.

De Vinkeveense Plassen is mede dankzij zijn centrale ligging in de Randstad een populair watersportgebied. Langs en op het water zijn vele recreatievoorzieningen aanwezig; zo kan er worden gezwommen, gevaren, gedoken en gewaterskied. Aan de Vinkeveense Plassen liggen meerdere jachthavens met aanlegplaatsen, water- en stroomvoorzieningen, douches en restaurants.

GPSwalking.nlDe Vinkeveense Plassen zijn verbonden met de rivier de Amstel. Ze zijn vanaf de Gouden Eeuw ontstaan door de winning van turf ten behoeve van Amsterdam. De huidige langwerpige eilanden zijn legakkers, ze waren vroeger in gebruik als droogvelden voor de nog natte turf. Nadat het veen was weggebaggerd bleven er veenplassen achter, gevormd door de trekgaten die door afslag van de oevers steeds groter werden.

Het gebied wordt beheerd door het Recreatieschap Vinkeveense Plassen en de gemeentes De Ronde Venen en Amsterdam. Sinds Amsterdam in 2011 besloot zich terug te trekken uit het samenwerkingsverband is de exploitatie echter onzeker geworden.

GPSwalking.nlBegin 2014 werd het plan gelanceerd om het beheer over te dragen aan het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Onderdelen van dit plan zijn de verkoop van een aantal eilandjes aan particulieren en een miljoeneninvestering in het onderhoud aan de eilandjes.

Het pad eindigt bij de schuur van Natuurmonumenten. Hier kun je terecht voor een leuke boottocht. Verschillende informatieborden geven extra informatie over het gebied. Zo krijg je een goede achtergrondinformatie over dit interessante gebied.

GPSwalking.nlSchuur Natuurmonumenten
Vanaf dit punt voert een wandelpad door het natuurgebied. Natuurmonumenten heeft een audiotour uitgezet, waarin de boswachter meer over het gebied vertelt. U kunt deze l-pod of Mp3 wandeling downloaden op www.natuurmonumenten.nl

Let op: De MP3-wandeling volgt de Botsholroute van recreatieschap Vinkeveense Plassen. Langs de route staan bordjes 'met de klok mee'. De nummering van de digitale boswachter leidt u 'tegen de klok in'. U kunt zelf kiezen in welke richting u wandelt. Let op: het wandelpad achter de schuur is gesloten in het broedseizoen (15 maart t/m 15 juni). Zie https://www.natuurmonumenten.nl/mp3-route-botshol

GPSwalking.nlVaarrexcursies Botshol
Ga mee met een vaartocht van ongeveer twee uur en ontdek het verlaten veengebied Botshol. Tijdens deze excursie met een ervaren gids ziet u vogels als de lepelaar, aalscholver, zwaan en misschien wel de bijzondere roerdomp. Ook bezoekt u een stukje trilveen en ziet u met wat geluk zeldzame orchideeën. Deze excursie is geschikt voor volwassenen en kinderen.

Zeldzame natuur van Botshol

Het moerasgebied waar u op uitkijkt is een uniek stuk natuur..Het is een oude veenafgraving uit de 18e eeuw. Een deel van het veen bleef liggen en omdat het lange tijd niet meer werd verstoord, zijn er in Botshól nu veel zeldzame planten- en vissoorten te vinden. Daarnaast is het een belangrijk gebied voor vogels. Het is als veel andere Vechtplassen een oase van rust, zo dicht bij de drukke Randstad. Maar de natuur is er kwetsbaar. Daarom beschermt Natuurmonumenten Botshol al sinds 1965.

GPSwalking.nlBijzondere flora en fauna Er komen in Botshol planten en dieren voor, die in Nederland zeldzaam zijn. Op de foto's ziet u een aantal soorten. In het heldere water groeien kranswieren en nergens komf zoveel galigaanmoeras voor als hier.

In het hooiland bloeit de welriekende nachtorchis. Je vindt hier vogelsoorten als snor en zwarte stern. Er is een lepelaarkolonie en Botshol is voor veel eenden een belangrijk voedselgebied. In het water komt de bittervoorn voor, een bijzondere vissoort.

Herstelplan
Botshol verlandt op meerdere plaatsen waardoor het langzaam verdroogt. Sommige kwetsbare waterplanten blijven alleen in stand in helder, kalkrijk en brak water. Natuurmonumenten voert daarom een herstelplan uit. Het water dat Botshol binnenkomt wordt gezuiverd en het gebied wordt hier en daar weer opengegraven.

GPSwalking.nlDe hooilanden worden elk jaar gemaaid en het maalsel wordt weggehaald. Zo blijft het een voedselarm gebied, waar bijzondere orchideeën groeien. Vrijwilligers helpen Natuurmonumenten bij de werkzaamheden. Iets voor u?

Rond Botshol heeft het recreatieschap een wandelroute van 10 kilometer uitgezet. Natuurmonumenten heeft op deze route een audiotour gemaakt. U kunt deze mp3-route downloaden en afspelen op uw mp3-speler of Ipod. De digitale boswachter vertelt u onderweg wat u ziet.

I
GPSwalking.nln juni en juli organiseert Natuurmonumenten vaarexcursies vanaf de zwarte schuur (op deze dijk tussen nr. 30 en nr. 32). Op deze tochten ervaart u de stilte van Botshol. U ziet verder zwarte sterns en aalscholvers en u bezoekt de bloeiende orchideeën. De wandelroute kan het hele jaar worden gelopen.

Natuurmonumenten werkt aaneen open en groen Nederland. Daarom verwerven en beheren we natuurgebieden als Botshol, Inmiddels beheren we vele honderden gebieden. Uw steun is daarbij hard nodig. Doe mee. Dan kunnen we blijven genieten van de natuur. Het kan al vanaf enkele euro's per maand!

GPSwalking.nlDe audiotour, excursiedata en meer informatie over Botshol vindt u op https://www.natuurmonumenten.nl.

De zon gaat al langzaam onder als ik weer bij de auto uit kom. Heerlijk toch die GPS. Je kunt heerlijk ronddwalen in een onbekend gebied en toch weer zonder problemen bij de auto uit komen.

Tevreden ga ik weer op huis aan. Dit was weer een heerlijke wandeling die ik met plezier toevoeg aan ons steeds groeiende assortiment GPS wandelingen. Er valt nog zoveel te zien in Nederland.

Geraadpleegde websites:

 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_in_de_Botshol
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_rivierkreeft
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Vinkeveense_Plassen
 • https://www.natuurmonumenten.nl/mp3-route-botshol

POI's

 • Alternatieve parkeerplaats/Natuurmonumenten N52.2426 E4.9312
 • Botshol N52.2511 E4.9199
 • De Stockelaer N52.2690 E4.9292
 • De Winkel N52.2685 E4.9329
 • Fort In de Botshol (Park/Village Green) N52.2511 E4.9119
 • Gesloten 15 maart - 15 juni N52.2581 E4.9465
 • Groote Wije N52.2470 E4.9319
 • Oude Waver N52.2527 E4.9110
 • Over de brug gaan N52.2685 E4.9303
 • Picknickplaats De Winkel N52.2661 E4.9419
 • Polder Groot Mijdrecht N52.2465 E4.9099
 • Start/finish/parkeerplaats N52.2441 E4.9081
 • Uitkijkplatform N52.2503 E4.9380
 • Vinkeveense Plassen N52.2464 E4.9376
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.