Bosdijk-Demmerik

Korte beschrijving

Deze wandeling ten zuiden van de Vinkeveense plassen gaat door een rustig en open gebied met veel water en met schitterende uitzichten. Voor een groot gedeelte wordt de Demmerik wandelroute gevolgd. Ook deze wandeling is erg leuk om te lopen. 

Een gedeelte van deze wandeling is afgesloten in het broedseizoen tussen 15 maart en 15 juni. Ook is dit gedeelte van de wandeling verboden voor honden.

Tussen de Waver en de Oude Rijn, de Vecht en de Kromme Mijdrecht ligt een uitgestrekt veen-weidegebied. Een open Hollands cultuurlandschap dat ooit werd ontgonnen en nog steeds wordt onderhouden door boerenhanden. Deze streek is het werkgebied van de agrarische natuur- en landschapsvereniging "De Utrechtse Venen" die in 1997 is opgericht. Leden zijn agrariërs en bewoners van het gebied, die op vrijwillige basis meedoen aan agrarisch natuurbeheer. Agrarisch natuurbeheer zorgt ervoor dat natuurlijke elementen op een agrarische bedrijf kunnen ontwikkelen en voortbestaan.

In de jaren 1968-70 broedden er ruim 350 paar Zwarte Sterns in de provincie Utrecht. Hiervan broedden er 185 paar in het werkgebied van "De Utrechtse Venen". Rond 1980 waren er hier nog maar zo'n 50 paar van over. In 1998 heeft de agrarische natuur- en landschapsvereniging, in samenwerking met de Provincie Utrecht en diverse natuurbeschermingsorganisaties, een project opgezet om de Zwarte Stern meer kansen te bieden. Doel van dit project was: Het verbeteren van de nestgelegenheid door het uitleggen van vlotjes, het treffen van maatregelen die verstoring moet tegengaan, het verbeteren van de voedselsituatie in de 4 periode met jongen.

Een tocht door do polder van Demmerik, over een voormalige spoorbaan, houtkades, landwegen en recreatieterreinen. Een groene polder die nog een vrij gaaf beeld van het oorspronkelijke veenlandschap laat zien, niet uitgeveend, verplast of drooggemaakt zoals elders in De Ronde Venen. Uit de wisseling van kavelrichtingen kunt u de geschiedenis van de middeleeuwse ontginningen aflezen, De naam "Demmerik" Is eigenlijk een verbastering van "Denemarc" of "Deenmercken" en slaat waarschijnlijk op afstammelingen van Deense vikingen die zich als kolonisten in deze veenwildernis teruggetrokken hadden.

Vanaf 1015 tot 1960 hebben hier personentreinen gereden en tot 1986 nog goederentreinen (eerst stoom-, later dieseltractie). Het was een zijtak richting Utrecht van de Haarlemmermeerspoorlijnen tussen Amsterdam, Haarlem en Leiden. Vanaf Uithoorn ging het boemeltje via Mijdrecht, Wilnls erf Vinkeveen naar de Oukopersdijk en Nieuwersluis en daar takte de lijn aan op het hoofdspoor tussen Amsterdam en Utrecht, Vinkeveen' staat nog steeds op het geveltableau van het stationsgebouw (1914) te lezen. De ophaalbrug aan het begin van de spoorbaan is verdwenen, wel resten nog gemetselde landhoofden.


Kenmerken
Startpunt: Vinkeveen, parkeerplaats Bosdijk
Startlocatie: Utrecht , Nederland
Coördinaten N52.183149 E4.953310
Afstanden: 16 km
Type: Akker, Beek, Peel, Rivier, Veen, Ven, Vergezicht, Water
Begaanbaar: Goede wandelschoenen aantrekken
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Niet toegestaan
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 07-08-2014

Route informatie

Een GPS wandeling van 16 km ten zuiden van de Vinkeveense Plassen.
Er zijn geen verkortingen beschikbaar
Wel is er naast een track ook een route beschikbaar.
Goede wandelschoenen zijn aan te bevelen omdat een gedeelte van de wandeling door het gras gaat.
Neem een verrekijker mee, er is veel te zien, maar vaak op grote afstand.

Een gedeelte van deze wandeling is afgesloten in het broedseizoen tussen 15 maart en 15 juni
Honden zijn verboden op deze wandeling, ook aangelijnd.Langere beschrijving

GPSwalking.nlVorige week was het gebied ten noorden van de Vinkeveense Plassen (Polder Groot Mijdrecht-Botshol) aan de beurt voor een wandeling. Deze keer het gebied ten zuiden van de plassen.

Ook deze keer een zeer fraaie wandeling met vele schitterende vergezichten, veel water, veel vogels en geen minuut om je te vervelen. En ook deze keer kwamen we een bordje tegen onderweg met de melding dat het wandelpad afgesloten is tijdense het broedseizoen. Dus u kunt deze wandeling niet lopen tussen 15 maart en 15 juni. Ook is het verboden om een hond mee te nemen, ook als deze aangelijnd is.

GPSwalking.nlIk start bij het routepunt Bosdijk. De wandeling volgt voor een gedeelte de Demmerikroute, maar is ruim 4 km langer.

Routepunt Bosdijk
Welkom op het routepunt Bosdijk. Het recreatieterrein Bosdijk is eigenlijk een overhoekje van de ruilverkaveling uit de jaren zestig, tegen de aloude Bosdijk aan gevleid. Deze dijk vormde de achtergrens of  'achterdichting' van de eerste veenontginning vanuit de Aa (zijrivier van de Vecht).

Het routepunt Bosdijk ligt midden in de Venen; een gebied dat deel uitmaakt van het Groene Hart en wordt begrensd door de Amstel in het westen, de Oude Rijn in het zuiden, de A2 in het oosten en de A9 in het noorden.

GPSwalking.nlDit veen weidegebied met zijn karakteristieke langgerekte kavels is vanaf de twaalfde eeuw ontstaan door drooglegging van moerassen. Ook is op verschillende plaatsen turf afgegraven. Het landschap biedt prachtige panorama's, met daarin vele overblijfselen van de (water)rijke historie van de streek zoals forten, molens en oude lintdorpen met boerderijen en boomgaarden.

Ook natuur en landschap maken een bezoekje aan de Venen meer dan de moeite waard. Net als koeien en knotwilgen, horen bijvoorbeeld weidevogels, blauwe reigers en ooievaars bij de Nederlandse polder. Grote kans dat u ze op uw tochten door de Venen tegenkomen.


GPSwalking.nlRecreatie
Diverse recreatieterreinen en populaire watersportgebieden als de Vinkeveense Plassen, bieden zon-, zwem- en watersportliefhebbers alle mogelijkheden voor ontspanning Maar ook actief bezig zijn is mogelijk in de Venen. Vanaf diverse routepunten kan gestart worden met een wandel-, fiets- of kanoroute, voor een ontdekkingstocht door het gebied.

Het routepunt Bosdijk vormt het startpunt van 2 wandelroutes en 1 fietsroute. De kaart met alle routes kunt u downloaden vanaf de website (http://www.recreatiemiddennederland.nl) of afhalen bij de VVV.


GPSwalking.nlDemmerikroute (wandelroute, 12 km, ca 3 uur)
Een tocht door de polder van Demmerik, over een voormalige spoorbaan, houtkades, landwegen en recreatieterreinen. Een groene polder die nog een vrij gaaf beeld van het oorspronkelijke veenlandschap laat zien, niet uitgeveend, verplast of drooggemaakt zoals elders in De Ronde Venen.

Uit de wisseling van kavelrichtingen kunt u de geschiedenis van de middeleeuwse ontginningen aflezen, De naam "Demmerik" Is eigenlijk een verbastering van "Denemarc" of "Deenmercken" en slaat waarschijnlijk op afstammelingen van Deense vikingen die zich als kolonisten in deze veenwildernis teruggetrokken hadden.

GPSwalking.nlHet is een afwisselende wandeltocht. Een gedeelte van de route loopt u over een oude spoorbaan. U passeert twee recreatieterreinen en de typische veendorpen Donkereind en Demmerik. Bij nat weer zijn laarzen aanbevolen.

Dan komt het eerste Rustpunt in zicht. Hier kunt u even een kopje koffie of thee drinken. De voorzieningen zijn simpel, maar wel goed om even uit te blazen. Het Rustpunt is op een kleine boerencamping waar je ook een hooiberghut kunt huren. Altijd handig om te weten voor een weekendje weg.

GPSwalking.nlEen unieke ervaring
Kom overnachten in een hooiberghut! De hooiberghutten zijn comfortabel en compleet ingericht voor 4 of 5 personen. In de hut is een klein keukentje, toilet, en zitplek gecreëerd. De douchefaciliteit vindt u elders op de boerderij. Even heerlijk ontspannen en genieten van de natuur Ga voor meer informatie naar onze website: www.hooiberghutten.nl.

De Utrechtse Venen
Tussen de Waver en de Oude Rijn, de Vecht en de Kromme Mijdrecht ligt een uitgestrekt veen-weidegebied. Een open Hollands cultuurlandschap dat ooit werd ontgonnen en nog steeds wordt onderhouden door boerenhanden. Deze streek is het werkgebied van de agrarische natuur- en landschapsvereniging "De Utrechtse Venen" die in 1997 is opgericht. Leden zijn agrariërs en bewoners van het gebied, die op vrijwillige basis meedoen aan agrarisch natuurbeheer. Agrarisch natuurbeheer zorgt ervoor dat natuurlijke elementen op een agrarische bedrijf kunnen ontwikkelen en voortbestaan.

GPSwalking.nlHet ene uitzicht is nog fraaier dan het andere. De zwarte Stern kwam niet in beeld, maar eerlijk moet ik toegeven dat ik er ook niet specifiek op gelet heb.

Een initiatief van Agrariërs
In de jaren 1968-70 broedden er ruim 350 paar Zwarte Sterns in de provincie Utrecht. Hiervan broedden er 185 paar in het werkgebied van "De Utrechtse Venen".

Rond 1980 waren er hier nog maar zo'n 50 paar van over. In 1998 heeft de agrarische natuur- en landschapsvereniging, in samenwerking met de Provincie Utrecht en diverse natuurbeschermingsorganisaties, een project opgezet om de Zwarte Stern meer kansen te bieden. Doel van dit project was: Het verbeteren van de nestgelegenheid door het uitleggen van vlotjes, het treffen van maatregelen die verstoring moet tegengaan, het verbeteren van de voedselsituatie in de 4 periode met jongen.

GPSwalking.nlHet werkprogramma kreeg inmiddels ruime navolging elders in het Groene Hart. Dankzij dit initiatief telde men in 2006 in de Utrechtse Venen weer 172 broedparen Van de Zwarte Stern. De zwarte stern is een prima meetinstrument. Als het goed gaat met de Zwarte Stern gaat het ook goed met een hele reeks van andere dier- en plantensoorten die het moeilijk hebben zoals de Groene Glazenmaker en Purperreiger.

Zwarte Stern
De Zwarte Stern legt drie eieren. Ze broeden 20 dagen en in goede situaties worden er vervolgens 1 of 2 jongen vliegvlug. De Zwarte Sterns trekken ha de broedtijd eerst naar het IJsselmeer. Hier bouwen ze voldoende reserves op voor de lange trek naar Afrika waar ze overwinteren.

Z
GPSwalking.nle overbruggen de afstand naar West-Afrika in één non-stop vlucht van enkele dagen en nachten. De jonge vogels overzomeren het eerste jaar in Afrika om in hun tweede levensjaar weer terug te keren naar de noordelijke broedgebieden. De Zwarte Stern kan minstens 20 jaar oud worden en keert in de regel terug naar dezelfde broedlocatie.

Zwarte Sterns bouwen hun nesten in natuurlijke situaties in krabbescheervegetaties, op resten van drijvende waterplanten, modderbankjes of ander drijvend materiaal. Helaas is dit vaak niet voldoende aanwezig, maar door (kunstmatige) vlotjes uit te leggen wordt er extra nestgelegenheid geboden. Door het creëren van bloemrijke slootkanten die tijdens het broedseizoen blijven staan, worden de Zwarte Sterns niet verstoord. Ook is het voedsel zo dicht bij het nest te vinden.


TGPSwalking.nlijdens de broedtijd eten Zwarte Sterns een gevarieerd menu van kleine visjes, kikkervissen, regenwormen en insecten zoals libellen, zweefvliegen, langpootmuggen, strontvliegen en waterkeverlarven. Deze variatie in prooien is nodig, zodat er het hele seizoen en bij alle weertypen voldoende voedsel is voor de jongen. In boerenland is dit voedselaanbod door de extra hulp en aandacht van de agrariërs voldoende aanwezig.

Demmerik-Donkereind

In Demmerik-Donkereind, het gebied waar u langskomt tijdens de wandeling legt men sinds 1999 nestvlotjes uit als alternatief voor de afgenomen beschikbaarheid van nestondergrond. Agrariërs namen hierin het voortouw. Ze stopten met het maaierf van slootranden in de directe omgeving van een kolonie, zodat de jongen rustig konden opgroeien.

GPSwalking.nlOp steeds meer plaatsen worden perceelranden zodanig beheerd dat bloemrijke oevers ontstaan waar veel insecten in leven. Bovendien zijn op twee plaatsen in het gebied oevers verlaagd en overhoekjes aangelegd. Dit is zeer succesvol geweest. Het aantal broedende Zwarte Sterns is verdubbeld van 30 tot 40 paar rond 1995 tot zo'n 75 paar in 2006. Ook het broedsucces verbeterde sterk.

De voormalige spoorbaan is een prima wandelpad. Wel liggen er net iets te grote stenen waardoor het soms net niet prettig loopt. Maar ook hier maakt het fraaie uitzicht het de moeite meer dan waard.

GPSwalking.nlVinkeveense spoorbaan
Vanaf 1915 tot 1960 hebben hier personentreinen gereden en tot 1986 nog goederentreinen (eerst stoom-, later dieseltractie). Het was een zijtak richting Utrecht van de Haarlemmermeerspoorlijnen tussen Amsterdam, Haarlem en Leiden. Vanaf Uithoorn ging het boemeltje via Mijdrecht, Wilnls en Vinkeveen naar de Oukopersdijk en Nieuwersluis en daar takte de lijn aan op het hoofdspoor tussen Amsterdam en Utrecht. Vinkeveen' staat nog steeds op het geveltableau van het stationsgebouw (1914) te lezen. De ophaalbrug aan het begin van de spoorbaan is verdwenen, wel resten nog gemetselde landhoofden.

GPSwalking.nlDe achterkade varteen van de oudste veenontginningen in dit gebied, vanaf de rivier de Aa of Angstel (oertak van de Vecht) naar het middelpunt van de opbollende Ronde Venen. Deze ontginning werd al in de jaren 990 min of meer spontaan begonnen vanuit het kasteeldorp Loenersloot in het noordoosten.

Pas later werd het door de landsheer (de bisschop van Utrecht) tot "copes" ontginning uitgeroepen: "copes" waren blokken langgerekte koopkavels van zo'n 1250 meter lang. Vandaar de naam 'Oukoop'; in de zin van oud, al eerder ontgonnen land.

GPSwalking.nlBezienswaardigheden onderweg:

Bosdijk   
Een recreatiegebied van 20 hectare met visvijvers en ligwelden. Eigenlijk een groen overhoekje van de ruilverkaveling uit de jaren 1960, tegen de aloude Bosdijk aan gevleid. Deze dijk vormde de achtergrens of achterdichting van de eerste veenontginnlng vanuit de Aa, vandaar de naam Oud-Aa.

Veenkade
Deze loopt in het verlengde van de Boterwa! en de Botervaart (waarover vroeger veel zuivel vervoerd werd). De kavels van het ontginnlngsblok Oudhuizen. In het noorden staan hier loodrecht op die van Portengen-Ter-Aa in het zuiden.

GPSwalking.nlDonkereind-Demmerik
Dit oostelijk deel van de binnenring der Ronde Venen heeft meer dan het recreatie- en forensendorp Vinkeveen zijn agrarisch karakter van veendorp behouden (zie de lang- en dwarshuisboerderljen met hun accoladevormige opvensters en de tuinderswoningen met hun knikspantdaken uit de jaren rond 1900 in de lintbebouwing).

Voormalige spoorlijn

Deze route loopt dwars door het polderlandschap van,het veenweidegebied bij Wilnis en Vinkeveen. Een deel van het tracé ligt op de voormalige Haarlemmermeerspoorlijn die vanaf 1915 door het venengebied liep van Haarlem via o.a Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen naar Nieuwersluis.

HGPSwalking.nlet reizigersvervoer duurde tot 1950, het goederenvervoer tot 1986. De rails zijn verwijderd, maar de stationsgebouwen van Wilnis en Vinkeveen en een wachterwoning zijn gespaard gebleven. Beeldend kunstenaar Frank Bezemer roept met het kunstwerk Halte 2006 de herinnering aan de voormalige spoorverbinding op.

Marickenland
Het tracé van de oude spoorbaan tussen Wilnis en Vinkeveen maakt deel uit van Marickenland, een toekomstig natuur-, recreatie- en woongebied in de polder Groot Mijdrecht Zuid.

GPSwalking.nlBruggen
Op de route liggen drie bruggen. De van oorsprong 19e eeuwse ophaalbrug over de Ringvaart in Wilnis is een vroeg voorbeeld van de toepassing van gietijzer. Twee bruggen zijn voor deze route gemaakt.

De voetbrug over de Driehuizerdwarstocht in Wilnis en de voet-/fietsbrug over de Ringvaart in Vinkeveen, die gebaseerd is op het oorspronkelijke ontwerp van de spoorbrug die hier heeft gelegen.

Voor deze voetbrug moest ik even wachten. Er was een continue stroom bootjes die hier langs moest. En dan blijft de brug redelijk lang open staan.

GPSwalking.nlDroogmakerij Wilnis-Veldzijde
Aan de rand van wilnisse bebouwing valt het hoogteverschil op tussen de diepgelegen droogmakerij (-5,5 meter NAP) en de oorspronkelijke veenbodem. Voor de drooglegging was de droogmakerij een uitgestrekte en visrijke watermassa. Droogmakerij Wilnis-Veldzijde heeft binnen een eeuw de transformatie doorgemaakt van land naar water en terug naar land.

Ik twijfel even, zou ik Wilnis inlopen om een ijsco te zoeken. Het is broeiend warm en een ijsco zou er zeker in gaan. Het rondje Wilnis was gelukkig niet voor niets. Een cafetaria had een lekker ijsje in de aanbieding. En even later kom ik langs een dijk met een verhaal.

GPSwalking.nlWilnis
Wilnis is een dorp in de gemeente De Ronde Venen in de Nederlandse provincie Utrecht, gelegen tussen Utrecht en Amsterdam. De voormalige gemeente Wilnis ontstond uit een samenvoeging van de toenmalige gemeenten Oudhuizen en Wilnis op 13 juni 1857, en ging in 1989 op in de gemeente De Ronde Venen. Wilnis telt 5130 inwoners (2008).

De naam Wilnis is waarschijnlijk afgeleid van wildernis, uit het moerasgebied met weelderige plantengroei met vooral riet en zegge waaruit zich veenmoeras kon ontwikkelen.

GPSwalking.nlIn 1085 werd voor het eerst begonnen met de ontginning van het gebied onder leiding van de kanunniken van Sint-Jan. Sloten die afwaterden op de Kromme Mijdrecht werden gegraven, en daarmee daalde het waterpeil. Het veen klonk in, en zo ontstond bruikbaar grasland.

Toen aan het einde van de middeleeuwen turf als brandstof werd ontdekt, werd het grasland uitgeturfd. Door het op deze wijze afgraven van de grond ontstonden onder andere de Wilnisse plassen.

Vanaf de 19e eeuw werden deze plassen drooggelegd door de droogmakerijen van de Eerste, Tweede en Derde Bedijking. Pas in 1925 werd dit proces voltooid met de drooglegging van Wilnis Veldzijde.

Het dorp kreeg op 26 augustus 2003 landelijke bekendheid toen de ringdijk van de polder Groot-Mijdrecht doorbrak.

GPSwalking.nlDe dijk verschuift!
Op deze plaats ging in de vroege ochtend van dinsdag 26 augustus 2003 plotseling een gedeelte van de dijk schuiven. Er ontstond een bres van ongeveer 60 meter in de dijk van de Ringvaart.

Het water liep direct naar het noordelijke, lager gelegen gebied. Door het droogvallen van de Ringvaart viel de druk tegen de bovengelegen dijken en oevers weg. Ten zuiden van de Ringvaart ontstonden daardoor op verschillende plaatsen verzakkingen, die op hun beurt leidden tot lekkende gasleidingen. Enkele woningen werden beschadigd door het verzakken van de fundamenten. De Ringvaart viel droog en woonboten kwamen scheef te liggen. Veel walaansluitingen, zoals water-, gas- en elektriciteitsleidingen, braken af en er ontstond een bijzonder gevaarlijke situatie.


GPSwalking.nlHulpverlening
Door snel ingrijpen van de hulpdiensten, hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, lokale aannemers en de gemeentelijke diensten kon voorkomen worden dat de situatie verder uit de hand liep.

Nog dezelfde nacht werd de Ringvaart afgedamd door medewerkers van het hoogheemraadschap met aannemers. Daarna pompten de hulpdiensten het water uit de Straten en de ondergelopen kelders. Ook werd de schade aan leidingen (gas, elektra, water) waar mogelijk hersteld. Intussen zorgde de gemeente voor noodopvang van de gedupeerden. De meeste geëvacueerden konden nog dezelfde avond terugkeren naar hun woning. Voor de bewoners van acht woonboten en vier huizen moest voor langere tijd vervangende woonruimte geregeld worden.

GPSwalking.nlDroogte
De zomer van 2003 leverde een groot aantal weer-records op. Het was niet alleen uitzonderlijk warm, maar er viel een lange periode ook geen regen. Tijdens die droge periode verdampte veel water uit de veendijken. Veendijken worden, in tegenstelling tot Heidijken, met droogte een stuk lichter. De lichter geworden veendijk kon op 26 augustus 2003 de waterdruk van de Ringvaart niet langer weerstaan en werd over een lengte van circa 60 meter verschoven.

Dan loop ik Wilnis weer uit en loop een waterrijk gebied in. Hier staat het bordje dan de route tussen 15 maart en 15 juni afgesloten is. Ik loop een schitterend gebied met hoog gras in. Als het nat weer is dan zijn zelfs laarzen aan te bevelen. Nu is het droog en daardoor geen probleem voor de lage wandelschoenen.

GPSwalking.nlZo ver je kunt kijken is er natuur, natuur en nog eens natuur. In één woord: schitterend.

Aan het einde van dit pad is er weer een Rustpunt. Ook hier een leuke plaats om even uit te rusten, koffie of thee te drinken en zelfs even gebruik te maken van het toilet. Je kunt alle punten van rustpunten downloaden, altijd handig (http://www.rustpunt.nu)

Wat is een Rustpunt
Gelegen aan een fiets- of wandelroute, treffen passerende fietsers of wandelaars, herkenbaar aan het rustpuntbord tussen eikenhouten palen, een -uit inlands hout vervaardigse- robuuste picknickset en een typisch boomstam-fietsrek een vaak onverwachte en mooi gelegen plek aan waar gepauzeerd kan worden en men een kop koffie, thee of beker limonade kan nuttigen met iets lekkers er bij; dit tegen een vrijwillige bijdrage. Ook kan van het toilet gebruik gemaakt worden.

RGPSwalking.nlustpunten zijn een initiatief van Heemskerk Advies- en Ontwikkelingsbureau en neergelegd in de Stichting Rustpunt. Meestal zijn rustpunten ingericht bij bebouwing (een boerderij of ‘landhuis’) en bieden ze de recreant een plek om even op adem te komen, een kopje koffie te drinken en eventueel een elektrische fiets op te laden.

In heel Overijssel en Groningen, Laag Holland (NH), de Achterhoek en op de Veluwe zijn inmiddels bijna 500 Rustpunten actief. In West-Friesland en een gedeelte van Utrecht komen er binnenkort ook een aantal bij.

GPSwalking.nlIk loop verder richting de Veenkade. Onderweg kom ik nog een bordje tegen met uitleg over het gebied waar ik langs loop. Altijd van harte welkom.

De Gagel
Het Gagelgebied is een gedeeltelijk verveend weidelandschap, dat bestaat uit een aantal legakkers met daartussen brede waterpartijen. Turfwinning heeft in dit gebied plaatsgehad rond 1800, op kleine schaal en in hoofdzaak voor persoonlijk gebruik.

Rond 1900 was de turfwinning reeds lang gestopt en had zich een landschappelijk waardevol gebied gevormd met helder water en een soortenrijke oevervegetatie. Na een periode van verwaarlozing heeft de Stichting de Bovenlanden het gebied in beheer gekregen.

GPSwalking.nlDe Stichting heeft initiatieven ondernomen voor herstel van het gebied. Zo zijn in 2003 en 2007 de beschoeiingen en de oevers hersteld, mede dankzij de financiële steun van Bestuurlijk platform Groene Hart, Landschapserfgoed Utrecht, SBB, Stichting Doen, Stichting Ondernemen en Natuur, Dinamo Fonds en Stichting de Bovenlanden. De brug is gefinancierd door de Fa. Gebr. van Leeuwen Harmelen bv.

Vrijwilligers van de knotgroep De Ronde Venen en de Tafelronde 169 De Ronde Venen hebben de boomopslag op enkele legakkers verwijderd.

Ik kom verschillende hekken tegen. Allemaal met een fraaie naam.

GPSwalking.nlPlanten
Op de legakkers komt een weidevegetatie voor met grassen en zegges, Langs de oevers groeit een rijke oevervegetatie met soorten als melkeppe, wilde bertram, moeraswederik, moerasspirea, harig wilgenroosje en koninginnekruid.

Stichting De Bovenlanden
De niet-afgegraven veengebieden in De Ronde Venen worden het bovenland genoemd. Deze gebieden worden gekenmerkt door graslanden, brede sloten, geriefhoutbosjes, kleiputten en rietkragen.

Stichting De Bovenlanden heeft als doel:

 • het veenweidelandschap beschermen, met daarin de kenmerkende landschapselementen;
 • de mensen bewust maken van de waarde van dit landschap.

GPSwalking.nlDe stichting is mede een initiatief van de Hengelsportvereniging Wilnis. Adoptanten en donateurs helpen ons dit gebied te onderhouden.

Op deze zomerse avond hebben de boeren het maar druk. Het gras is gemaaid en gedroogd. Er zijn hooibalen van gemaakt die even later vakkundig van een laagje plastic worden voorzien. Het is een mooi schouwspel.

En dan ben ik weer bij de auto. De avonden worden weer korter, dat is goed te merken. Maar deze wandeling had ik niet graag willen missen.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Alternatieve parkeerplaats N52.2018 E4.9051
 • Demmerik N52.2050 E4.9435
 • Dijk/Ringvaart N52.1969 E4.9005
 • Horecagelegenheden 1 N52.2002 E4.8965
 • Horecagelegenheden 2 N52.1953 E4.9048
 • Info N52.2113 E4.9652
 • Informatiebord N52.2108 E4.9519
 • Kade N52.2026 E4.9671
 • Niet toegankelijk 15 mrt - 15 juni N52.1948 E4.9101
 • Oude trein tracé N52.2095 E4.9412
 • Rustpunt 1 N52.1994 E4.9611
 • Rustpunt 2 N52.1799 E4.9189
 • Start/finish/parkeerplaats N52.1831 E4.9533
 • Veenkade N52.1854 E4.9452
 • Voormalig spoorstation N52.2080 E4.9333

 

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.