Grevenbicht - Maaseik

Korte beschrijving

Tijdens deze grensoverschrijdende wandeling verkennen we de uiterwaarden van de Maas. De wandeling gaat over rustige paden waarbij deze wel regelmatig moeten worden gedeeld met onze fietsende collega's.

Van oudsher werden de uiterwaarden langs de Maas gehooid en begraasd in de zomer. In de winter, bij hogere waterstanden palmde de rivier haar winterbed in. Op sommige plaatsen schuurde ze de bodem weg, op andere plaatsen liet ze materiaal achter. Zo boetseerde ze dan als het ware haar eigen bedding. Ook hier heeft de mens door aanleg van (oude) dijken zijn invloed laten gelden op het reliëf van deze uiterwaard. De landschapsvormende krachten van de Maas zijn daardoor sterk ingeperkt. Niettegenstaande kunnen we in het microreliëf van deze omgeving nog resten van een typische Maasuiterwaard herkennen.

De Maas voert kalkrijke water aan uit de Ardennen waarin tal van zaden worden meegebracht. Bij hoog water worden deze zaden, samen met een voedsel- en kalkrijk sliblaagje achtergelaten in de uiterwaarden. Dit zorgt ervoor dat de historische graslanden rijk zijn aan een hele reeks van bijzondere planten.

Door intensivering van de landbouw, en het scheuren van de graslanden om er akkers van te maken zijn het grootste deel van vroegere bloemrijke graslanden in de uiterwaarden verloren gegaan. De ecologische waarde van de uiterwaarden zijn hierdoor de afgelopen decennia fors teruggelopen. Vele wilde kruiden zijn niet bestand tegen de huidige bemestingsdruk en het gebruik van pesticiden in intensieve teelten. De taluds van de dijken worden extensiever beheerd, hier kan je wel nog een hele reeks bijzondere planten en kruiden vinden.


Kenmerken
Startpunt: Grevenbicht : Parkeerplaats Burgemeester Kotenplei
Startlocatie: Limburg , Nederland
Coördinaten N51.041635 E5.773023
Afstanden: 20, 20, 17 km
Type: Cultuur, Dorp, Open, Rivier, Water
Begaanbaar: Gedeeltelijk drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 20-10-2014

Route informatie

Een GPS wandeling van 20 km  tussen Grevenbicht en Maaseik.
Er is een aangepaste wandeling en een verkorting van 17 km die niet over struinpaden gaan. Deze wandeling is beter te lopen voor diegene die liever niet teveel nat gras en modder tegenkomt.
Bij de "struin"  wandeling moet hier en daar over een hek worden gestapt over een afrastering worden gestapt.
Naast de tracks zijn er ook routes beschikbaar
Horeaca komt u onderweg vooral in Maaseik tegen.

De voetveer Grevenbicht-Rotem is in de maanden november t/m maart gesloten, in april en oktober alleen open in het weekend. Let daarop als u dee wandeling wilt gaan lopen.Langere beschrijving

GPSwalking.nlHet is midden oktober 2014 en er is warm zomerweer met temperaturen van tegen de 25c voorspeld. Ideaal weer voor de laatste warme wandeling van het jaar. Ik kies een wandeling uit waarbij ik gebruik moet maken van een voetveer. Op de website van www.voetveren.nl staat te lezen dat het veer in de winter niet vaart. En die winter begint al per 1 november. Het is meteen één van de laatste mogelijkheden om deze wandeling te lopen.

Een goede keuze blijkt later. Een schitterende wandeling met schitterend weer. In een T-shirt midden in oktober, wat kan een mens nog meer verlangen.

Ik parkeer de auto in in het rustige plaatsje Grevenbicht en ga op pad richting het voetveer.

GPSwalking.nlGrevenbicht
Grevenbicht (Limburgs: Beeg) is een kerkdorp in Nederlands Limburg, deel uitmakend van de gemeente Sittard-Geleen. Het aantal inwoners in 2006 was 2500 (bron: CBS). Grevenbicht was tot 1982 een zelfstandige gemeente. Van 1982 tot 2001 maakte Grevenbicht deel uit van de gemeente Born.

Grevenbicht is vooral bekend vanwege de jaarlijkse Pinksterprocessie. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw was Grevenbicht ook bekend vanwege de daar gehouden Wereldvrijgezellencongressen. Over de Maas vaart een voet-fietsveer naar het Belgische Rotem (Dilsen-Stokkem).

GPSwalking.nlDe oudste vermelding van de plaatsnaam Grevenbicht dateert van 1400 na Chr. en werd toen nog als Grevenbiecht geschreven. De doorgraving van de Kingbeek gaf het dorp haar tegenwoordige naam. Eerst werd het Grevenbijge, daarna Grevenbeek en later Grevenbigt of Grevenbicht.

Een andere verklaring is dat Grevenbicht zoveel betekent als Bicht van de Graaf, waarbij Bicht weer een oude benaming is voor bocht. Een andere verklaring is dat Bicht komt van beek, dus Beek van de Graaf.

GPSwalking.nlGrensmaas
De Nieuwe Grensmaas is het project dat de Maas tussen Maastricht en Roosteren veiliger en aantrekkelijker zal maken. De Maas wordt daarbij vooral verbreed.

Bij Grevenbicht zal in de Maasbocht een nevengeul gegraven worden, waardoor er een soort eiland ontstaat. Op dit eiland zal niet gegraven worden vanwege de ernstige bodemverontreiniging. Ten noorden van Grevenbicht, ter hoogte van de Koeweide, zal de Maas ook flink verbreed worden. Het is de bedoeling dat aan de oevers nieuwe natuurgebieden ontstaan. De werkzaamheden aan de Grensmaas vinden gespreid plaats tussen 2012 en 2022.

Een man te paard trekt de aandacht. Het bijgehorende informatiebord was nauwelijks leesbaar. Maar door de douw egaal te verspreiden lukt het toch.

GPSwalking.nlGawstrekke
Het gauwstrekke (gansrijden) is een in de middeleeuwen wijd verbreid volksgebruik, ontstaan uit oude offerrituelen, dat binnen Nederland uitsluitend in Grevenbicht bewaard is gebleven.

De ruier die de (vooraf gedode en geprepareerde) gans weer te onthoofden, is voor een jaar Gawzekooning (ganzenkoning). Het monument werd in 1996 geplaatst door de plaatselijke liefdadigheidsinstelling "het Gabriëlsfonds".

Ik besloot de route met de klok mee te lopen. Hierdoor kom je eerst langs het voetveer. Je kunt maar beter direct stranden dan aan het einde van de wandeling erachter komen dat je weer helemaal terug mag lopen.

GPSwalking.nlToen ik de helling af liep was het veer niet te zien. Maar dat was gelukkig maar gezichtsbedrog. De schipper zat rustig een krantje te lezen en in een minuut of 5 was ik al aan de overkant.

Voetveer Grevenbicht-Rotem
Het is even opletten! De voetveer Grevenbicht-Rotem is gesloten in november tot april. In april en oktober vaart het veer alleen in de weekenden. In de zomermaanden vaart het veer dagelijks.

Kijk op de website voor de actuele openingstijden: www.voetveren.nl.

GPSwalking.nlOver de dijk heb ik een schitterend uitzicht over twee grote plassen water. Veel watervogels hebben hier hun stekje gevonden. Het zat vol met ganzen die luidruchtig af en aan vlogen.

Dat het een interessant vogelkijkgebied was was te zien aan de grote groep vogelaars die met grote digiscopen en zware zoomlenzen in de rij stonden.

De dijk moest ook gedeeld worden met fietsers, en dat betekend in Belgie ook grotere groepen (race)fietsers. Het is soms wat uitkijken geblazen.

GPSwalking.nlEen periscoop trekt de aandacht. De periscoop is niet bedoeld om door te kijken. Er zit een scherm in waarop een filmpje wordt afgespeeld. In het felle zonlicht is er niets van te zien. Langs de periscoop is een klein monument.

Monument
In deze ongeving (grondgebied Rotem) crashte in de nacht van 13-14 juli 1943 de Stirling EE-873 van het 90-ste Squadron. Bij het terugkeren van een opdracht boven Aken (D) werd hij neergeschoten door een Duitse jager.

Zeven bemanningsleden vonden ter plaatse de dood. De airgunner wist te overleven dankzij zijn valscherm en wist zijn basis te Wikham-Engeland terug te bereiken.

Wie van vergezichten houdt kan hier zijn (of haar) gang gaan. De ene na de andere fraaie foto wordt opgeslagen op de camera.

Na het pad over de dijk verlaten we het verharde pad en gaan we meer de natuur in. Geen fietsers meer die mij kunnen lastig vallen. 

GPSwalking.nlIk kom geen enkele bebouwing tegen, totdat ik langs een heel speciaal huis kom.

Den Damiaen
In vroegere tijden was 'Den Damiaen' met zijn aparte ligging in een authentieke meander van Maas, een afspanning om de paarden, die de scheepjes over de Maas stroomopwaarts trokken, op adem laten te komen.

Het was de eerste herberg tussen Maaseik en Luik waar de schippers konden overnachten. Ook de overzet oVer de Maas van Nederlands Limburg naar Heppeneert was hier gesitueerd.

GPSwalking.nlDe huidige bewoners zijn zich bewust van de wispelturigheid van de Maas en leerden leven met het isolement van de rest van de wereld als de Maas weer eens 'uit' is en met de angst om water binnen te krijgen. Als de rivier tijdelijk zeer hoge waterstanden kent, treedt hij uit zijn zomerbedding en neemt ze alle land rondom 'den Damiaen' in tot aan de winterdijk, ver achter in het veld.

Een kolkende rivier voert dan méér dan 3000 m3/sec water af uit de Ardennen en de achter gelegen gebieden, richting zee, met één zekerheid: 'Den Damiaen' blijft droog dankzij het ingenieuze dijkensysteem rond de site!

Eens om de paar jaar natte voeten is natuurlijk de prijs die men er bijneemt om op deze gedroomde plek te mogen wonen. 'Den Damiaen' kan zo een pareltje aan de Maas blijven, een kronkelend snoer van continue beleving en beweging.

GPSwalking.nlEen hoogwaterpaal laat zien hoe hoog de Maas hier heeft gestaan. Het lijkt erop dat de dijk rond het huis niet hoog genoeg was voor het hoogwater van 1993.

Uiterwaarden van de Maas
Van oudsher werden de uiterwaarden langs de Maas gehooid en begraasd in de zomer. In de winter, bij hogere waterstanden palmde de rivier haar winterbed in. Op sommige plaatsen schuurde ze de bodem weg, op andere plaatsen liet ze materiaal achter. Zo boetseerde ze dan als het ware haar eigen bedding. Ook hier heeft de mens door aanleg van (oude) dijken zijn invloed laten gelden op het reliëf van deze uiterwaard. De landschapsvormende krachten van de Maas zijn daardoor sterk ingeperkt. Niettegenstaande kunnen we in het microreliëf van deze omgeving nog resten van een typische Maasuiterwaard herkennen.

GPSwalking.nlDe Maas voert kalkrijke water aan uit de Ardennen waarin tal van zaden worden meegebracht. Bij hoog water worden deze zaden, samen met een voedsel- en kalkrijk sliblaagje achtergelaten in de uiterwaarden. Dit zorgt ervoor dat de historische graslanden rijk zijn aan een hele reeks van bijzondere planten.

Door intensivering van de landbouw, en het scheuren van de graslanden om er akkers van te maken zijn het grootste deel van vroegere bloemrijke graslanden in de uiterwaarden verloren gegaan.

De ecologische waarde van de uiterwaarden zijn hierdoor de afgelopen decennia fors teruggelopen. Vele wilde kruiden zijn niet bestand tegen de huidige bemestingsdruk en het gebruik van pesticiden in intensieve teelten. De taluds van de dijken worden extensiever beheerd, hier kan je wel nog een hele reeks bijzondere planten en kruiden vinden.

GPSwalking.nlOok hier vele mooie doorkijkjes. De mais is pas half van het veld, de boeren zijn nog steeds druk bezig. Een kerkje en een molen in de verte maken het samen met de mais tot een fotogeniek geheel.

Over een paar weken zal het land weer kaal zijn totdat in het komende voorjaar de mails weer voorzichting gaat groeien.

Mais
Mais of maïs (Zea mays subsp. mays) is een graan afkomstig uit Midden-Amerika en behoort tot de grassen. Mais is een directe domesticatie van de teosinte Zea mays ssp. parviglumis.

GPSwalking.nlMais komt oorspronkelijk uit Midden-Amerika waar het gewas door de oorspronkelijke bewoners veredeld werd tot grotere, voedzamere kolven. Zij zochten steeds de beste, lekkerste, grootste kolven uit om de mais mee voort te planten. Waarschijnlijk zijn ze ooit begonnen met de teosinte, een klein grasplantje.

Columbus, die in 1492 Amerika ontdekte, heeft de maisplant meegenomen naar Spanje waar het gewas direct goed gedijde. Voor het koudere klimaat hebben de Europeanen de mais zelf verder veredeld waarna de plant het in koudere gebieden ook steeds beter ging doen.

Ik kom een klein onoogelijk bruggetje tegen. Zo eentje waar je zonder omkijken overheen loopt. Een informatiebord trekt wel de aandacht. En dan blijkt het om een brug met een verhaal te gaan.

Het Duivelsbrugje
Het Duivelsbrugje was de ontmoetingsplaats van een edelman en de duivel. Hier kwam volgens de overlevering het 'duivelsverbond' tot een hoogtepunt.

GPSwalking.nlEen edelman, Riddart van het kasteel Borckhoff, verloor al zijn bezittingen aan drank en spelen. Het kaartspel hield hem zo in de ban dat hij ook wel 'de kaartridder' werd genoemd. Hij kon zijn onjbezorgd leventje minstens 15 jaar voortzetten op voorwaarde dat hij zijn ziel verkocht aan de duivel. De ridder tekende het vonnis met zijn eigen Vloed. Voor de duivel was de zaak beklonken.

Toen de ridder berouw kraag, vroeg hij teneinde raad vergiffenis aan de Heilige Gertrudis. Ze begeleidde de ridder naar het bruggetje, waar hij zijn schuld zou moeten inlossen. Bij het bruggetje aangekomen wachtte de duivel hem op, maar bij het zien van de beschermheilige, die achter op het paard zat, kromp de duivel ineen en hij verdween in een bliksemschicht!   

Hierna keerde de kaartridder vol berouw terug naar zijn kasteel en boette voor zijn misstap door in eenvoud en stilte de rest van zijn leven verder te zetten. 5indsdien draag dit bruggetje de naam van Duivelsbrugske of 5int-Geertruibrugske.

GPSwalking.nlHet is de tijd van het jaar. Langs het pad liggen regelmatig grote hoeveelheden voederbieten. Een mooi gezicht.

De voederbiet
De voederbiet (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa) is een biet die behoort tot dezelfde soort als de suikerbiet, maar met een laag suikergehalte.

Voederbieten stammen uit de 18e eeuw. In 1790 wordt in het boek "Het gebruik van de Schaarsheid- of Mangelwortel" de voederbiet al uitvoerig beschreven. Vroeger werden er in Nederland en België veel voederbieten geteeld.

Tussen 1861 en 1870 werd er 5700 ha voederbieten in Nederland geteeld en in 1920 was dit opgelopen tot 34000 ha. In 1948 werd er zelfs 66000 ha verbouwd en werd er onderscheid gemaakt in Rijkmakers, Groenkragen, Rosekragen, Barres, Stompvoeten en overige typen. In 2005 werd er nog maar rond 500 ha voederbieten in Nederland verbouwd.

GPSwalking.nlHet blad werd in de herfst vervoederd en de bieten werden voor de winter ingekuild, om 's winters aan de koeien te voeren. De bieten werden niet in hun geheel gevoerd, maar met een bietensnijder eerst in stukken gesneden.

De opbrengst per ha aan bieten is ruim 16000 kg drogestof en aan bladeren met kop 4000 kg en is daarmee een gewas met de hoogste opbrengst. De bietenteelt is grotendeels verdrongen door de maïsteelt, die bij de oogst en vervoedering minder arbeid vraagt. Soms worden de gesneden bieten met maïs gemengd en ingekuild.

In de verte komt Maaseik in zicht. Het heeft een leuk centrum met een mooie verzameling horecagelegenheden en terrasjes.

GPSwalking.nlMaaseik
Maaseik is een stad en gemeente in de Belgische provincie Limburg. Zowel qua oppervlakte (76,91 km²) als qua inwonertal (25.000 inwoners, waarvan ca. 3.000 niet-Belgen) is Maaseik de achtste gemeente van Limburg. De inwoners van Maaseik worden Maaseikenaars genoemd. Sint-Catharina is de patroonheilige van Maaseik. De stad is de hoofdplaats van het kieskanton en het gerechtelijk kanton Maaseik. Maaseik is internationaal vooral bekend als de vermoedelijke geboorteplaats van de gebroeders Jan en Hubert van Eyck.

GPSwalking.nlMaaseik ligt aan de linkeroever van de rivier de Maas, tegenover het Nederlands-Limburgse dorp Roosteren. De Maas, hier ook wel Grensmaas genoemd, vormt de Belgisch-Nederlandse grens. De gemeente Maaseik maakt deel uit van het Limburgse Maasland, dat bestaat uit de eigenlijke Maasvallei, die ongeveer 4 km breed is, en de aan weerszijde daarvan gelegen Maasterrassen.

In de loop der eeuwen is de Maasbedding steeds verder naar het oosten verschoven, waardoor diverse oude meanders in het landschap zijn achtergebleven. Zowel in de huidige als in de voormalige Maasbeddingen vindt men grind, dat hier op grote schaal gedolven wordt,

Bij hoog water wordt in de uiterwaarden zand, leem en klei afgezet. Omdat ook kalk afkomstig uit de Ardennen wordt aangevoerd, is de bodem hier erg vruchtbaar.

Maaseik heeft vanaf de 12de eeuw een ononderbroken bewoning gekend. Middelpunt van iedere stad was en is de 12 ha grote markt, met een aantal vaste kenmerken waarvan er sommige bewaard zijn gebleven en andere jammer genoeg zijn verdwenen.

GPSwalking.nlTot de laatste categorie behoren het Gewanthuys en de galg. Het Gewanthuys of lakenhal lag vanaf de 14de tot de 18de eeuw in het noordwestelijk vierde van de markt; het werd ook tolhuis, herenhuis, koophuis, raadhuis en stadhuis genoemd. De oorspronkelijke benaming Gewanthuys werd ontleend aan de Maaseiker lakens die op de overdekte plaats verhandeld werden!

In het noordoostelijk vierde van de markt stond de galg en twee schandpalen; één van de schandpalen is te zien in het Museactron .

GPSwalking.nlHet marktplein (beschermd vanaf 8-3-1940) dat omzoomd wordt door een, in 1862 geplante, dubbele rij lindebomen wordt beheerst door het standbeeld (beschermd vanaf 25-7-86) van Jan en Hubert Van Eyck. Deze twee wereldberoemde schilderszonen uit Maaseik kregen in 1864 een mooi beeld uit Carrara-marmer, dat geplaatst werd op een sokkel van Euville-steen.

Rond het standbeeld bemerken we vier wapenschilden. Drie weerspiegelen de geschiedenis van deze stad in het graafschap Loon, het prinsbisdom Luik en als zelfstandige entiteit.

Het vierde toont het wapenschild dat afgebeeld wordt op een speciale drieorenkruik, besteld door een Maaseikenaar die in de 16de - 17de eeuw wel erg fier op zijn stad was!


GPSwalking.nlSinds 1397 kreeg Maaseik het recht een perron op te richten als symbool van de stedelijke zelfstandigheid en van de vrijheden van het prinsbisdom Luik. Het perron, thans te bezichtigen voor het stadhuis uit 1874, stond oorspronkelijk in het zuidwestelijk vierde van de markt. Alleen het kubusvormige overgangsstuk tussen voetstuk en zuil, dat 4 hoekfiguren (leeuwen?) vertoonde zou nog een gedeelte van het oorspronkelijke perron zijn (beschermd vanaf 25-7-1986).

Op de vier hoeken van de markt kan men prachtige 18de-eeuwse pompen bewonderen. Ze waren aangesloten op de eronder gelegen openbare waterputten; deze dienden niet alleen voor de watervoorziening, maar waren vooral een bittere noodzaak bij brandbestrijding!

GPSwalking.nlOp de markt nuttig ik de lunch. Het is in de zon bijna niet uit te houden, zo warm. Ook het fotograferen valt soms tegen, de zon staat al laag en is behoorlijk fel.

Net buiten de stad loop ik over de Maas Nederland weer in. Vanaf de brug heb ik een mooi uitzicht over de konikspaarden die hier in de uiterwaarden staan.

Terwijl de paarden onder de brug de aandacht trekken komen er over de brug een grote serie oude auto's langs. Ik probeer beide op de foto te zeggen wat goed slaagt..

GPSwalking.nlKonikpaarden
De konik is van oorsprong een in Polen en Wit-Rusland in het wild of halfwild gehouden paardenras dat klein van stuk en heel sober is. Kon is Pools voor paard, konik (konjiek) voor paardje.

De konik is nauw verwant aan de tarpan, een uitgestorven wild paard uit oost-Europa. Evenals vele andere oorspronkelijke paardenrassen is de konik klein (ponymaat) en toont zijn vacht kenmerken van het wildkleurpatroon. Deze eigenschappen maken het paard in de vrije natuur minder zichtbaar voor mogelijke roofdieren.

GPSwalking.nlDe konik in de vrije natuur heeft geen verzorging nodig en kan het hele jaar buiten blijven. Om deze reden wordt het dier ingezet ter begrazing in natuurgebieden.

Ook wordt gekozen voor de konik omdat hij geen kenmerken heeft die door fokkers speciaal voor het gebruik door de mens geselecteerd zijn. De koniks zijn nagenoeg vrij van ziekten die gedomesticeerde paarden kunnen hebben. Hun karakter wordt omschreven als gewillig, rustig en sober.

Door de uiterwaarden gaat het richting Visserweert. Het eerste gedeelte op een goed begaanbaar pad. Het tweede deel is echt een struinpad waarbij 2 hindernissen zijn. Beide zijn goed te nemen, maar voor de zekerheid heb ik een alternatieve track toegevoegd die over verharde wegen gaat.

GPSwalking.nlTijdens het struinen moest ik midden door een kudde grote grazers. Doordat er weinig plaats was kon ik geen 25 meter afstand bewaren. Gelukkig was dat geen probleem, ik werd rustig bekeken en langzaam gingen de dieren die op mijn pad stonden aan de kant.

Het plaatje Visserweert is een schilderachtig gehucht en markeert het einde van het struinen..

Visserweert
Visserweert, vroeger ook Viss(ch)ersweert is een gehucht aan de Maas in de Nederlandse gemeente Echt-Susteren. Tot 1803 was het een heerlijkheid.

GPSwalking.nlVisserweert viel in de middeleeuwen onder het graafschap Loon en behoorde tot in de negentiende eeuw kerkelijk onder de parochie Elen. De heerlijkheid Visserweert was een leen van Valkenburg. In 1607 verkochten aartshertog Albrecht en zijn vrouw Isabella van Spanje de hoge jurisdictie over Visserweert aan Jean Curtius. Vanaf 1803 viel de voormalige heerlijkheid onder de gemeente Elen.

T
oen in 1839 België en Nederland werden gescheiden, werden de gebieden op de rechter Maasoever deel van Nederland. Elen kwam in België te liggen, maar Visserweert en Daniëlsweert werden bij de Nederlandse gemeente Roosteren gevoegd. Kerkelijk ging Visserweert echter onder Buchten horen. In 2001 ging de gemeente Roosteren op in de fusiegemeente Echt-Susteren, zodat Visserweert sindsdien onder die gemeente valt.

GPSwalking.nlIn de zestiende eeuw preekte Menno Simons in Visserweert. In deze plaats hebben geruime tijd veel anabaptisten gewoond.

De bewoners zijn erg tevreden in Visserweert. dat was onderweg te lezen.

Visserweert: door verbondenheid naar tevredenheid
Verstopt voor files en voor wegen
Verscholen tussen de bomen en veel groen
Daar is een plek, daar is een plaats, zo welgelegen
Beschenen door de milde zo, besproeid door regen
Waar winden vogels kussen, bomen vol
O zo lieflijk aan waterstroom gelegen
Alsof het leven hier toch ooit begon
Daarom vieren wij hier bij elkaar dit heerlijke leven

GPSwalking.nlIk ga de uiterwaarden weer in en trek langs het Kringbeekdal. Ik kom een boer tegen die achterop een aanhanger staat. Met een schep spaait hij iets van de aanhanger de natuur in.

Langzaam rijdt de tractor over het land. Met niemand achter het stuur. Een apart gezicht moet ik zeggen. De zelfrijdende auto laat niet lang meer op zicht wachten hoorde ik op het nieuws. Deze boer is één van de eersten.

Ook hier liggen de voederbieten in duizendtallen langs het pad Altijd goed voor een mooie foto.

GPSwalking.nlKingbeekdal
Het kringbeekdal, in het bijzonder het bronnengebied, heeft een rijke flora en fauna. Naast de bosanemoon en de slanke sleutelbloem treft men hier zeldzame planten aan waaronder de zwarte rapunzel en het goudveil.

Onder de vogelsoorten is het ijsvogeltje een zeer bijzondere gast. De Kingbeek kent een grote verscheidenheid aan waterorganismen die sterk afhankelijk zijn van heersende milieuomstandigheden zoals de stroomsnelheid, de waterkwaliteit, de watertemperatuur en de aard van de beekbodem- en oevers. Hierbij valt te denken aan de vlokreeften, kokerjuffers, platwormen, slakken, waterpissebedden, kevers, wantsen, enz.

GPSwalking.nlDan komt Grevenbicht weer in zicht. De wandeling loopt op z'n eind. Vlak bij de parkeerplaats staat een putrand.

De Romeinse putrand
Op "Kerkstraat 16, nu Aan de Greune Poal, in greven-Bicht vond de Heer H. Cörvers in 1922 de resten van een achthoekige (Romeinse waterput bestaande uit o.m. zes putrandstenen en een draagsteen. Gezien de uitzonderlijke grootte van de putrand met een doorsnee van 2.10 m, behoorde de put mogelijk bij een openbaar gebouw. De putrand van Nievelsteiner zandsteen was zó bijzonder dat hij na onderzoek door rijksarchivaris en provinciaal archeoloog dr. W. Goossens nog in het zelfde jaar werd overgebracht naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, waar hij op de hinnenplaats werd opgesteld. Toen daar in 1977 een Egyptisch Taffeh-tempeltje moest worden gebouwd, werd de putrand in bruikleen teruggegeven aan de gemeente grevenbicht en geplaatst bij de Jodenberg; zeer waarschijnlijk een Romeinse grafheuvel

GPSwalking.nlHet verplaatsen van de Romeinse putrand in januari 2009 van de Jodenberg naar de Schoolstraat gebeurde op initiatief van de Heemkundevereniging "Bicht"  naar aanleiding van haar 25-jarig bestaan in 2008. Het project kvam tot stand m.m.v.de gemeente Sittard-Geleen en het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

De verplaatsing en reconstructie van de putrand dient een drieledig doel. Allereerst was de opstelling van de putrand bij de grafheuvel strijdig met de functie van een waterput. Daarnaast staat de putrand nu op korte afstand van de vindplaats. Ten slotte is de plaatsing in de dorpskern uit educatief oogpunt van grote betekenis. Was een put vroeger allereerst een plaats waar water werd gehaald, ze was daardoor ook een piek waar dagelijks informatie werd uitgewisseld.


GPSwalking.nlDe verplaatste putrand kan nu in zekere zin worden gezien als "bron" van onze geschiedenis. Daarom is de putrand het vertrekpunt vooreen informatieve wandeling langs het (Romeinse verleden van Grevenbicht en Obbicht, de plaatsen die tot 1400, zonder verder onderscheid te maken, samen "Bicht" werden genoemd. De negen info-zuiltjes werden in december 2009 door de Heemkundevereniging "Bicht" geplaatst.

Zomerse omstandigheden gecombineerd met een schitterende wandeling, Het was echt genieten halverwege oktober. Bij de auto aangekomen schoot me te binnen: deze wandeling pakken ze me niet meer af. En zo is het.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Den Damiaen N51.0645 E5.7969
 • Duivelsbrugske N51.0763 E5.7843
 • Grevenbicht N51.0386 E5.7742
 • Kapel1 N51.0928 E5.7911
 • Kapel2 N51.0410 E5.7691
 • Kringbeek N51.0553 E5.7955
 • Maaseik N51.0965 E5.7898
 • Monument periscoop N51.0572 E5.7637
 • Paal N51.0620 E5.7834
 • Romeinse put N51.0418 E5.7738
 • Struinen N51.0745 E5.8012
 • Vissersweert N51.0686 E5.8002
 • Voetveer Grevenbicht-Rotem N51.0418 E5.7655
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.