Stadswandeling Maastricht

Korte beschrijving

Een stadswandeling in Maastricht is alsof we in het buitenland zijn. Niet vanwege het taalgebruik of de vele Belgen, Duitsers en andere nationaliteiten. Nee. Maastricht kent geen grachten met bootjes of ophaalbruggetjes. Het centrum is niet Middeleeuws kneuterig en kleinschalig. Er is altijd ruimte voor een groot cultureel gebouw, een economische inbreng en steeds weer een kerk, klooster, watermolen van de bisschop of uitgegroeide kapel. Steeds weer vol met buitengewoon waardevolle relikwieën en kerkschatten. Een permanente waardigheid van historisch belang. Daartussen bewegen, wonen, leven de Mastreichtenèren aangevuld met studenten, toeristen en een winkelend publiek. Dat vermengt zich op de terrasjes en de pleinen, waar geflaneerd wordt om gezien te worden. De trots straalt er vanaf in deze zomerse uitstraling. Ja, beste GPSwandelaar, laat hier je wandelschoenen thuis en ga op stap, mooi uitgedost met sjaal en hoed, met gepoetste schoenen, opgetut en met opgeheven hoofd.

Geniet van de historie, de kerken, watermolens, vestingwerken, de bruggen en de Maas. Steek een kaarske op bij Maria. En laat van je genieten omdat je erbij hoort. Bij Maastricht. Er blijft niet genoeg tijd over voor het shoppen……


Kenmerken
Startpunt: Maastricht, NS Station of Kennedybrug
Startlocatie: Limburg , Nederland
Coördinaten N50.843090 E5.697739
Afstanden: 7 km
Type: Cultuur, Stad
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Overal
Gelopen op: 24-10-2014

Route informatie

Een GPS stadswandeling van 7 km in Maastricht.
De paden zijn zeer goed begaanbaar – geheel verharde weg.
Deze route is deels geschikt voor scootmobiel
Kan ook vanaf het NS station.
Er is veel horecagelegenheid.
Er staan enkele bankjes.
Van de wandeling is een GPS Track en een GPS Route aangemaakt.
Ook is er een Uitgebreide Beschrijving beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nlStart NS N50 50.967 E5 42.311
Start/finish/parkeren N50 50.585 E5 41.864

We parkeren bij Kennedybrug I binnen de cirkel. Niet met cash geld, maar met de bankpas. We worden vriendelijk geholpen. We steken over naar het Stadspark Kempland.

Links en rechts zien we de hoge muren van de omwalling, zware torens en verdedigingswerken. We gaan door de poort naar binnen en meteen links het paadje in naar de molen. Maar eerst een overzicht van de geschiedenis.

GPSwalking.nlHistorie 1 N50 50.650 E5 41.703
50 v Chr.
Rond het begin van de jaartelling verjagen de Romeinen de Kelten uit Maastricht en bouwen een brug over de Maas. De naam Maastricht komt van het Latijnse Mosae Trajectum, ofwel 'doorgang door de Maas'.
380
Bisschop St. Servatius verplaatst de bisschopszetel van Tongeren naar Maastricht. In de Middeleeuwen wordt zijn graf een trekpleister voor pelgrims.
1204
Maastricht verkrijgt Middeleeuwse stadsrechten. In de loop van de Middeleeuwen komt Maastricht onder heerschappij van de Hertog van Brabant en de Prins-Bisschop van Luik (Tweeherigheid).
1579
Het Spaanse leger van Alexander Farnese, de hertog van Parma, verovert Maastricht.
1632
Stadhouder Frederik Hendrik maakt Maastricht onderdeel van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
GPSwalking.nl1673
De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV verovert Maastricht. Bij het bestormen van de stadsmuur komt de bekende musketier d’Artagnan om het leven.
1678
Maastricht keert terug onder Nederlands gezag.
1794
Maastricht wordt ingelijfd bij de Franse Republiek. De Fransen schaffen de Tweeherigheid af en maken alle inwoners Frans staatsburger.
1814
Maastricht komt onder de controle van de Nederlanden. Generaal Dibbets weet Maastricht in Nederlandse handen te houden bij de Belgische opstand van 1830.
1830
Met de aanschaf van de eerste stoommachine geeft de Maastrichtse glas- en aardewerkfabrikant Petrus Regout het startsein voor de Nederlandse industrialisatie.
1976
De Rijksuniversiteit Limburg wordt opgericht in Maastricht met als doel de Limburgse economie nieuw leven in te blazen na de sluiting van de mijnen. Sinds 1996 Universiteit Maastricht genaamd.
1GPSwalking.nl991
Het samenwerkingsverband tussen de Nederlandse, Duitse en Belgische provincies, dat stamt uit 1976, krijgt nu een juridische status als EUregio Maas-Rijn. De samenwerking betreft vooral universiteiten, hogescholen en het bedrijfsleven.
1992
Vertegenwoordigers van 12 Europese landen ondertekenen het Verdrag van Maastricht, met als gevolg de invoering van de Euro. Zie http://www.zichtopmaastricht.nl

HGPSwalking.nlistorie 2 N50 50.653 E5 41.715
Maastricht is ontstaan als Romeinse nederzetting. Een Romeinse weg (heirbaan) doorkruiste hier de Maas op een doorwaadbare plek. De naam Maastricht betekent dan ook: doorwaadbare plek langs de Maas. Op de oevers van de Maas ontstonden eerst dorp en een heiligdom. In de Laat-Romeinse tijd bouwden de Romeinen hier zelfs een imposant stenen fort en een stenen brug.

Aan het einde van de Romeinse tijd kwam Sint Servatius in Maastricht het Christendom brengen. Hij werd in de stad de eerste bisschop en beschermheilige. Na zijn dood groeide de verering van Servatius uit tot een religieuze ‘toeristenplaats’. Dat leidde tot vele kloosters, kapellen, basilieken en parochiekerken met een top in de Middeleeuwen.

Door de strategische ligging is Maastricht eeuwenlang één van de belangrijkste vesting- en garnizoensteden van Noordwest Europa geweest. De middeleeuwse stadsmuren werden in de 16e tot en met de 19e eeuw versterkt met imposante verdedigingswerken. De forten, de restanten van linies en stadsmuren zijn nog steeds tastbare getuigen van de militair strategische functie van Maastricht, waar Spaanse, Oostenrijkse, Staatse en Franse soldaten eeuwenlang een kwart van de bevolking vormden.

GPSwalking.nlPoort Waerachtig N50 50.676 E5 41.650
Afgezien van de ommuring van de Romeinse vesting kent Maastricht een eerste stadsmuur die opgericht is rond 1229 en een tweede muur rond 1500.
Het aanwezige aarden bolwerk wordt vervangen door een bolwerk van steen. Het rondeel komt in 1516 gereed en staat bekend als "Haat en Nijd".

De poort waar we nu naartoe gaan is pas in 18887/88 gebouwd als een doorgang door de dikke muur naar het buiten de stad gelegen park. De poort is dus nooit een deel geweest van de verdedigingswerken.

Aan de buitenzijde zien we een stadsengel met het Maastrichtse wapen.

GPSwalking.nlNa de poort gaan we meteen links het paadje op.

Leeuwenmolen N52 37.948 E4 44.693
De Leeuwenmolen, of Molen van Clemens, is een middenslagmolen op de rechteroever van de zuidelijke tak van de rivier de Jeker.

De eerste molen is rond 1426 gebouwd en in 1694 herbouwd. Het is vooral een molen die gebruikt wordt voor het malen van graan.

Op de topgevel stond vroeger een stenen beeld van een leeuw, vandaar de nam Leeuwenmolen.

GPSwalking.nlUniversiteit Maastricht N50 50.656 E5 41.299
In de vestingmuur zijn kleine doorgangen gemaakt. Wij gaan zo over het smalle bruggetje de stad in bij de Zwingerput.

Als we omhoog gaan over de stadsmuur zien we rechts de Universiteit, die geheel verspreid ligt in de oude kloosters van deze stad.

Op 9 januari 1976 tekent Koningin Juliana in de Sint-Servaaskerk de oprichtingsbul. De "Rijksuniversiteit Limburg" is een feit.

GPSwalking.nlNatuurhistorisch Museum Maastricht N50 50.708 E5 41.254
We horen het Conservatorium Maastricht. Iets verder achter de muren staat het museum.

Maak een reis door de tijd, van het steenkolentijdperk en de Krijtzee met de Mosasaurus tot het aquarium met vissen die vandaag in de Limburgse beken leven.

Meer informatie kunt u vinden op de website http://nhmmaastricht.nl/home.html

GPSwalking.nlToneelacademie Maastricht N50 50.786 E5 41.271
De Toneelacademie Maastricht is in dit gebouwencomplex gevestigd, samen met een aantal andere kunstopleidingen.

De westelijke vleugel in Maaslandse renaissancestijl is het oudste deel: hier was van 1695 tot 1913 het protestants weeshuis gevestigd en van 1914 tot 1951 de voorloper van het Bonnefantenmuseum.

De oostelijke vleugel in neorenaissancestijl kwam in 1913 tot stand en huisvestte aanvankelijk een ULO-school.

GPSwalking.nlOud Gouvernement en Dragonderwacht N50 50.829 E5 41.280
Het Oud Gouvernement is het voormalige provinciehuis van Limburg, tegenwoordig een universiteitsgebouw, huidig gebruik als rechtenfaculteit. Het Oud Gouvernement is sinds 1996 een rijksmonument.

Vanaf het begin van de 17e eeuw bevindt zich hier het gouvernementspaleis, de officiële residentie van de militaire gouverneurs van Maastricht.

Limburg heeft geen Commissaris van de Koning, maar een Gouverneur.

We lopen door de Sint Servaasklooster waar we enkele grote huizen dien die voorheen aan de kanunniken toebehoorden.

GPSwalking.nlWe komen bij de Sint Janskerk en de Sint Servaas. Waarom staan hier twee kerken zo dicht bij elkaar? We gaan het zien.

Op het pleintje voor de rode kerk staat een beeld van Hendrik van Veldeke.
We gaan naar boven in de 80 meter hoge toren. Even klimmen.

Daarna gaan we naar en in de Sint Servaas. We zien de heiligdommen, kerkschatten, waaronder de noodkist, en komen bij het graf van de Sint Servatius dat meer dan 1600 jaar geleden is gegraven!

GPSwalking.nlKanunniken N50 50.851 E5 41.216
In de vroege Middeleeuwen groeit Maastricht rond de Sint Servaas kerk en de Onze-Lieve-Vrouwe kerk. De Servaas behoort toe aan de Duitse keizers en later de hertogen van Brabant en de andere aan de Bisschoppen van Luik.

Maastricht is dus een tweeherige stad en men is Brabander ofwel Luikenaar.

Tussen 1100 en 1300 leven de beide kloostergemeenschappen steeds minder in groepsverband. Vanaf die tijd noemen zij zich kanunniken.

GPSwalking.nlHendric van Veldeke N50 50.895 E5 41.208
Op het pleintje voor de rode kerk staat het standbeeld van Hendrik van Veldeke. Hij leefde omstreeks 1150 – na 1184 en is de eerste volkstalige schrijver van de Lage Landen die we bij naam kennen.

Hij werkte vooral aan de Duitse hoven als dichter. Het Leven van Sint-Servaas is waarschijnlijk zijn eerste literaire werk dat hij schreef in opdracht

Sint Janskerk N50 50.895 E5 41.239
Als we aankomen zien we twee kerken pal naast elkaar liggen. Rechts de rode, veel jongere Sint Jan en daarachter links de robuuste Sint Servaas. Ze worden van elkaar gescheiden door een smal straatje, het "Het Vagevuur". Die naam herinnert aan de tijd dat de katholieken hun Sint Janskerk afstonden aan "de protestanten".

GPSwalking.nlOmdat de kanunniken graag ongestoord hun diensten in de Servaas willen houden, wordt voor de gewone gelovigen deze parochiekerk gebouwd. In 1632 is de Sint Janskerk door Frederik Hendrik van Oranje Nassau toegewezen aan 'de Protestanten'.

Servatius van Maastricht N50 50.948 E5 41.207
In de nadagen van het Romeinse Rijk, zo gaat het verhaal, brengt de heilige Servatius het christelijke geloof naar deze streken. Sommigen denken dat hij uit het oosten kwam. Anderen beweren dat hij verwant is aan Christus.

Vast staat dat een zekere Servatius, 'bisschop van de Tongeren', rond het jaar 350 deelneemt aan enkele kerkvergaderingen. Vast staat ook dat hij in Rome bemiddelt in een conflict tussen twee kandidaten voor de keizertroon. Hij is de eerste, historisch verifieerbare bisschop in de Nederlanden. Hij ligt begraven in de Crypte van de Sint-Servaas.

GPSwalking.nlBasiliek van Sint Servaas N50 50.926 E5 41.239
De kerk is door de vele eeuwen ontstaan en is verschillende keren uitgebreid en aangepast. De kern wordt gevormd door de grote driebeukige basiliek, op de plek van het graf van Sint Servaas. Met de bouw is rond het jaar 1000 begonnen. Uit de eerste bouwfase stammen grote delen van het schip, de zijbeuken en het koor.

De Servaaskerk is in die dagen een echte bedevaartskerk, met omgangen rond het koor die toegang gaven tot het graf van Sint Servaas. De derde bouwfase van rond 1160 is vooral bedoeld om het gebouw een meer monumentaal aanzien te geven. De kerk trok pelgrims uit alle delen van Europa en stond in hoog aanzien bij de Duitse keizers

GPSwalking.nlBisschoppen van Maastricht N50 50.970 E5 41.198
Het is niet alleen Servatius, (ca. 450) die een bekende bisschop is geworden. Na hem volgen nog een aantal anderen.

Rond 500 was ene Martinus van Tongeren bisschop. In de noodkist zijn enkele relieken van hem bewaard gebleven.

Bisschop Monulfus bouwde eind 600 een kerk boven het graf van Servatius. Zijn opvolger Gondulfus neemt mogelijk deel aan het concilie van Parijs in 614. Dan volgen nog Lambertus en Hubertus.

GPSwalking.nlNoodkist N50 50.947 E5 41.240
We bezoeken de kerk (betaald) en komen ook in de krypte. Daar zien we niet alleen het graf van Sint Servaas, maar ook de noodkist. Als de stad Maastricht in grote nood verkeert - bij belegeringen, epidemieën of grote droogte - wordt deze rijk versierde kist door de stad gedragen.

De kist stamt uit de 12e eeuw en is een "reliekschrijn", een schatkist waarin overblijfselen van een heilige worden bewaard. De Noodkist is gemaakt van eikenhout, dat helemaal bedekt is met verguld koper en bezet met kristallen en edelstenen. Hij geldt als één van de hoogtepunten in de Romaanse smeedkunst van het Maasland.

GPSwalking.nlIn de kist bevindt zich een deel van het gebeente en overblijfselen van de kleding van Sint Servaas. Ook worden er relieken van andere bisschoppen van Tongeren en Maastricht in bewaard.

Vrijthof N50 50.975 E5 41.278
Het Vrijthof is de ontmoetingsplek bij uitstek. Mensen komen hier bij elkaar om te flaneren, gezellig op een terrasje te zitten of één van de vele festiviteiten te bezoeken. Het Preuvenemint, Winterland, kermissen, carnaval en concerten van André Rieu worden er gehouden. De naam Vrijthof betekende waarschijnlijk "vrijplaats". Op het Vrijthof wordt je gespaard van de stadswetten.

GPSwalking.nlGeneraalshuis N50 50.995 E5 41.285
Aan de noordkant van het Vrijthof staat het Genereraalshuis, tegenwoordig vormt het de entree van het Theater aan het Vrijthof.

Bovenaan de langgerekte gevel zien we het fronton, met de in helder wit en sprankelend geel uitgevoerde afbeelding.

Links is een vrouw te zien naast een korenschoof, een korf en een ploeg. Zij stelt de landbouw voor. Rechts staat een vrouw met in haar handen een hoorn des overvloeds en een staf, de staf van de god Mercurius, de god van de handel.

Achter haar ligt een vrachtschip, deze vrouw stelt de handel voor. Het Generaalshuis is een stadspaleis in classicistische stijl. De voorgevel heeft een strenge symmetrische indeling in drie uitstekende verticale wandoppervlakken.

De huidige bestemming van het Generaalshuis: schouwburg en concertgebouw. Hier zetelt de philharmonie zuidnederland.

GPSwalking.nlHoofdwacht N50 50.946 E5 41.276
Hendrik Jacob Ghier krijgt eind 1736 de opdracht de Hoofdwacht te bouwen.
Het is een Classicistisch gebouw met een gevel in Naamse steen en ingebouwde galerij. Ooit vormde het onderkomen het zenuwcentrum van het militaire garnizoen, dat in zijn hoogtijdagen elfduizend militairen telt.

De Hoofdwacht is het gebouw waar de stadswachten verblijven en waar de sleutels van de stadspoorten en andere vestingwerken worden bewaard. Van hieruit worden de stadspoorten bediend.

GPSwalking.nlSpaans Gouvernement N50 50.898 E5 41.321
Aan de zuidkant van het Vrijthof ligt het oudste niet-kerkelijke gebouw van Maastricht. Het is minstens zeven eeuwen oud en staat bekend onder de naam Spaans Gouvernement. Er is nu een museum in gevestigd.

Het oudste deel van de gevel is het meest rechtse. Hierin zijn drie 16e-eeuwse laatgotische rondboogvensters te zien. De ramen zijn gedecoreerd met gebeeldhouwde wapens van de Karel V. Het middelste venster laat de tweekoppige Habsburgse adelaar zien die het gedeelde wapen van Habsburg en Castilië draagt.

Het linker gedeelte van het oorspronkelijke vakwerkhuis wordt een eeuw later versteend. Linksboven wijken de ramen af: ze zijn renaissancistisch, met halfronde frontons.

GPSwalking.nlNa even gerust te hebben op een terras gaan we verder naar de winkelstraten.

Winkelen in Maastricht N50 50.936 E5 41.449
De straten die volgen, tot aan de Maas, zijn de winkelstraten van Maastricht. De Grote Staat en Kleine Staat zijn meer de kleine gezellige winkelstraatjes. Het is moeilijk om er snel doorheen te lopen; de verleiding is groot. Maar misschien kunnen we later op de dag terugkomen…..

Voorbij de Markt zullen we het moderne Mosae Forum zien.

GPSwalking.nlMarkt Maastricht N50 51.058 E5 41.463
Het marktplein van Maastricht is het kloppend hart van een stad. In Maastricht speelt zich hier al sinds de 17e eeuw een belangrijk deel van het volksleven af.

Op het plein wordt nog steeds twee keer per week markt gehouden. Markten zorgen al vanaf de Middeleeuwen voor economische bedrijvigheid.

Stadhuis Maastricht N50 51.073 E5 41.481
Het stadhuis van Maastricht wordt in de 17e eeuw op de Markt gebouwd.
De plaats - midden op het plein, omsloten door de gevels van de huizen - symboliseerde de centrale positie van het overheidsgezag.

GPSwalking.nlDe symmetrische trappen spreken tot de verbeelding van veel Maastrichtenaren: de dubbele trap zou de "Tweeherigheid" van de stad symboliseren, de bijzondere bestuurlijke positie waarin Maastricht eeuwenlang verkeerde.

Tot de komst van de Fransen in 1794 wordt de stad lange tijd bestuurd door de Luikse "Prins-Bisschop" en de Brabantse Hertog en hun rechtsopvolgers.

Dinghuis N50 50.986 E5 41.562
Op de hoek van de Grote Staat en de Kleine Staat staat het Dinghuis, nu in gebruik als VVV kantoor. Het woord 'Staat', betekent: 'daar waar het stedelijk gezag gevestigd was'. Op de hoek van de Kleine Staat en de Grote Staat ligt het Dinghuis. De naam komt van het woord 'dingen' dat 'rechtspreken' betekent. Ook nu spreken we nog over een 'geding'.

Het gebouw steekt hoog boven de omliggende panden en stamt uit 1470.
Hierna gaan we even uit het centrum weg om over en langs de Maas te wandelen.

GPSwalking.nlServaasbrug N50 50.962 E5 41.733
De Servaasbrug of Aw Brök. De westoever van de Maas is in 2005 helemaal vernieuwd. Vanaf de kademuur is de Servaasbrug, of "Aw Brök", goed te bekijken.

Tijdens de werkzaamheden komt hier de "eerste boog" van de 13e eeuwse brug te voorschijn. Nu loopt daar een voetpad onderdoor. De boog is eigenlijk alles wat over is van de Middeleeuwse stenen brug.

De Servaasbrug staat nog steeds te boek als de oudste brug van Nederland, maar is in feite een moderne brug in een oud jasje.

GPSwalking.nlHoge Brug N50 50.771 E5 41.844
De Hoge Brug (Maastrichts: Hoeg Brögk) is een fiets- en voetgangersbrug over de Maas. De brug wordt geopend in het jaar 2003.

De brug is ontworpen door de Luikse architect René Greisch. De totale lengte van de brug is 261 meter, de breedte is 7,20 meter, de brug ligt 10 meter boven de waterspiegel en het hoogste punt van de boog is 26 meter boven de waterspiegel. Er zijn geen peilers in de rivier geplaatst.

We komen wel weer opnieuw terug in de stad. We kunnen rechts naar de OLV-kerk, maar toch verkiezen we eerst links te gaan door de Hellepoort

GPSwalking.nlPesthuys of watermolen De Ancker N50 50.720 E5 41.679
Het Pesthuys is de algemeen gangbare benaming voor watermolen De Ancker. Het betreft de voormalige papierfabriek met een watermolen op de Jeker, gelegen aan de Vijf Koppen tegenover de Helpoort.

De benaming 'Pesthuys' is in feite onterecht, omdat het nooit de functie van pesthuis heeft gehad. De nabijheid van barakken voor pestlijders vóór de 18e eeuw heeft waarschijnlijk tot deze onjuiste benaming geleid.

GPSwalking.nlHelpoort N50 50.729 E5 41.668
Van alle originele stadspoorten is alleen de Helpoort overgebleven. Ondanks het feit dat een poort vanuit verdedigingsoogpunt een noodzakelijk kwaad is, waren er tal van poorten en poortjes in de ommuringen van de stad.

De Helpoort behoort tot de eerste ommuring uit de 13e eeuw. . De Helpoort is met kolenzandsteen opgebouwd en heeft een grondplan van zeven bij negen meter. De halfronde torens zijn bijna 24 meter hoog en onder de kap zijn fragmenten van kantelen teruggevonden. Het tongewelf tussen de beide torens is in baksteen vernieuwd en bezit aan de zuidzijde een uitsparing voor een valhek.

GPSwalking.nlOnze Lieve Vrouwe Basiliek N50 50.842 E5 41.614
De Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw, of officieel Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming, ook wel Sterre-der-Zee of Slevrouwe genoemd, is een romaanse kerk in het centrum van Maastricht, gelegen op het gelijknamige Onze-Lieve-Vrouweplein.

Algemeen wordt aangenomen dat de huidige kerk in elk geval één voorganger heeft gehad, wellicht meerdere. De eerste daarvan zou de oudste kerk van Maastricht - en daarmee van Nederland - zijn geweest. Die eerste kerk zou door Sint Servaas of één van zijn opvolgers gebouwd zijn binnen de muren van het Romeins castellum van Maastricht, wellicht ter vervanging van een heidens heiligdom. De huidige Onze-Lieve-Vrouwekerk dateert grotendeels uit de 11e en 12e eeuw.

Met name de kapel van de Sterre der Zee trekt bezoekers uit de hele wereld. Het grotendeels middeleeuwse gebouw, de romaanse bouwsculptuur, de kerkinrichting en de kunsthistorische collectie in de schatkamer behoren daarnaast tot de belangrijke toeristische attracties van Maastricht.

GPSwalking.nlOp het Ons Liefvrouwe plein nemen we nog een koffie bij Hotel Derlon. Het blijkt, dat we in dat hotel de Romeinse opgravingen kunnen bezichtigen. Beloon hen maar door bij hen de koffie te bestellen.

Hotel Derlon – de Romeinen N50 50.864 E5 41.603
Omstreeks het jaar 50 v. Chr. werden de Eburonen verpletterd door het oprukkende leger van de Romeinen onder bevel van Julius Caesar. Rond 270 na Chr. werd de nederzetting Maastricht verwoest door invallende Germaanse stammen. Ter bescherming van de belangrijke brug werd omstreeks 330 op de linkeroever het Maastrichtse castellum gebouwd, een ommuurd legerkamp met tien torens en twee poorten, waarvan de afmetingen inmiddels exact bekend zijn. In de kelders van Hotel Derlon zijn opgravingen van de Romeinse tijd te bezichtigen. We belonen dat met een koffie op het terras.

GPSwalking.nlBisschopsmolen N50 50.778 E5 41.570
De Bisschopsmolen is een middenslag watermolen in de Jeker in het centrum van Maastricht.

De molen dateert uit de zevende eeuw. De huidige naam heeft de molen in de 11e eeuw gekregen toen de eigenaar van de molen, hertog Godfried van Bouillon, een deel van zijn bezittingen, waaronder de molen, ter financiering van zijn eerste kruistocht verpachtte aan de bisschop van Luik.

De in 2004 gerestaureerde molen is sinds 2005 weer in gebruik voor het malen van spelt. Elke dag wordt er speltgraan gemalen, dat van de boeren uit de omgeving wordt betrokken.

GPSwalking.nlOude Minderbroederskerk N50 50.753 E5 41.552
De Oude Minderbroederskerk, ook wel Eerste Franciscanerkerk genoemd, is een voormalige Franciscanenkerk.

De driebeukige mergelstenen kloosterkerk in vroege Maasgotische stijl dateert uit de late 13e, vroeg 14e eeuw.

De kerk zelf fungeert thans als studiezaal en expositieruimte van het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL). 

 

GPSwalking.nlWaalse Kerk N50 50.760 E5 41.534
Na de verovering van Maastricht door Frederik Hendrik oefent Maastricht een zekere aantrekkingskracht uit op Waalse aanhangers van het calvinisme, die het katholieke Prinsbisdom Luik ontvluchten. Volgens de capitulatievoorwaarden van 1632 mogen de Franstalige protestanten openlijk hun geloof belijden in Maastricht en krijgen daarvoor de beschikking over de Hilariuskapel.

Hier houdt de Nederlands Gereformeerde Kerk van Maastricht, een kleine gemeente met ongeveer 100 leden, eenmaal per week kerkdiensten in haar eigen gebouw, de Waalse kerk.

Lang Grachtje N50 50.736 E5 41.515
Maastricht kent twee fasen van omwalling. Van allebei zijn nog diverse delen bewaard gebleven. Hier komen we bij restanten van de oudste omwalling. Aan het Lang Grachtje kun je een goede indruk krijgen van de eerste stenen ommuring van de stad uit de 13e eeuw. De muur van bruine kolenzandsteen is enkele meters hoog en aan de stadszijde versterkt met bogen die een borstwering dragen.

GPSwalking.nlEr zijn ook torens opgenomen in de muur en op verschillende plaatsen zijn schietgaten te zien.

Daarmee komen we aan het einde van de stadswandeling, maar nog niet aan het einde van het bezoek aan Maastricht.

Rechtsaanhoudend komen we weer uit op het Vrijthof en kunnen we slenteren door de winkelstraten tot we moe geworden zijn.

Met een etentje in een van de leuke restaurantjes besluiten we deze dag.

Startpunt

 • START/FINISH/PARKEREN Kennedybrug N50 50.585 E5 41.864
 • START NS Station N50 50.967 E5 42.311

Geraadpleegde websites:

 • http://www.sterre-der-zee.nl/geschiedenis
 • http://www.zichtopmaastricht.nl/onderwerpen
 • http://www.derlon.com/
 • Wikipedia

POI’s

 • Historie 1 N50 50.650 E5 41.703
 • Historie 2 N50 50.653 E5 41.715
 • Poort Waerachtig N50 50.676 E5 41.650
 • Leeuwenmolen N52 37.948 E4 44.693
 • Universiteit Maastricht N50 50.656 E5 41.299
 • Natuurhistorisch Museum Maastricht N50 50.708 E5 41.254
 • Toneelacademie Maastricht N50 50.786 E5 41.271
 • Oud Gouvernement en Dragonderwacht N50 50.829 E5 41.280
 • Kanunniken N50 50.851 E5 41.216
 • Hendric van Veldeke N50 50.895 E5 41.208
 • Sint Janskerk N50 50.895 E5 41.239
 • Servatius van Maastricht N50 50.948 E5 41.207
 • Basiliek van Sint Servaas N50 50.926 E5 41.239
 • Bisschoppen van Maastricht N50 50.970 E5 41.198
 • Noodkist N50 50.947 E5 41.240
 • Vrijthof N50 50.975 E5 41.278
 • Generaalshuis N50 50.995 E5 41.285
 • Hoofdwacht N50 50.946 E5 41.276
 • Spaans Gouvernement N50 50.898 E5 41.321
 • Winkelen in Maastricht N50 50.936 E5 41.449
 • Markt Maastricht N50 51.058 E5 41.463
 • Stadhuis Maastricht N50 51.073 E5 41.481
 • Dinghuis N50 50.986 E5 41.562
 • Servaasbrug N50 50.962 E5 41.733
 • Hoge Brug N50 50.771 E5 41.844
 • Pesthuys of watermolen De Ancker N50 50.720 E5 41.679
 • Helpoort N50 50.729 E5 41.668
 • Onze Lieve Vrouwe Basiliek N50 50.842 E5 41.614
 • Hotel Derlon – de Romeinen N50 50.864 E5 41.603
 • Bisschopsmolen N50 50.778 E5 41.570
 • Oude Minderbroederskerk N50 50.753 E5 41.552
 • Waalse Kerk N50 50.760 E5 41.534
 • Lang Grachtje N50 50.736 E5 41.515
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.