Ede - Ginkelse Heide

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 22-03-2015

We keren nogmaals terug naar de Ginkelse Heide. Zo mooi en zo veel te zien dat we deze keer het zuidelijk deel van de heide verkennen.
We starten op dezelfde parkeerplaats. Eerst groeten we de schapen in de schaapskooi. Nu gaan we naar het zuiden met grafheuvels, restanten van een werklozen kamp, dwars over de open hei naar de Sysselt met vele variaties aan bomen.

We pauzeren bij het NS station in Ede en gaan dan weer door het bos en het Paradijs over de heide terug. Het smalle paadje midden over de heide is zóóóó mooi. Het Belgenmonument, het Natuurpunt, de Ginkel, de pleisterplaats, Ede met de militaire historie en Enka, zoveel…. Dat alles eindig bij het Airborne-monument. Waar we stilstaan bij de strijd die hier geleverd is.

De rust is weergekeerd. De vogels fluiten, de leeuwerik zingt het hoogste lied. Het geweldige voorjaarsfeest is begonnen.
Wij zijn deelgenoot van al dit moois. Indrukwekkend.


Kenmerken
Startpunt: Ede: Verlengde Arnhemseweg 95
Startlocatie: Gelderland , Nederland
Coördinaten N52.036648 E5.735367
Afstanden: 15, 9, 8 km
Type: Niet beschikbaar
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 22-03-2015

Route informatie

GPS wandeling van 15 km over de Ginkelse heide bij Epe.
Er zijn verkortingen van 9 en 8 km beschikbaar.
De paden op deze wandeling zijn goed begaanbaar. Soms een beetje rul.
Onderweg zijn enkele (horeca)gelegenheden opgenomen.
Van deze wandeling is zowel een Track als een WPT-Route beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nlSTART/FINISH/PARKEREN N52 02.199 E5 44.122
De wandeling start op de parkeerplaats bij de Schaapskooi Klein Ginkel tegenover het restaurant. We gaan richting zuid en dan links naar het bos.

De wandeling kan ook starten op NS-Station Ede-Wageningen.

Geschiedenis van het landschap N52 02.120 E5 44.108
De voorlaatste ijstijd, Saalien genoemd, eindigde 200.000 jaar geleden en is voor de vormgeving van het gebied rond Ede van groot belang geweest. Tot het Saalien stroomden de Rijn en de Maas naar het Noorden waarbij de Maas het tracé van de Gelderse Vallei volgde.

GPSwalking.nlGedurende de laatste periode van het Saalien drong het landijs vanuit Scandinavië in een trage stroom over het noordoostelijk deel van ons land. Een uitloper van de landijs met een dikte van wellicht 250 m drong het dal van de Maas binnen waarbij de ondergrond werd weg geperst en opgestuwd.

Zo ontstonden langs de randen van deze uitloper langgerekte heuvels die we nu kennen als de Utrechtse Heuvelrug en de stuwwal tussen Wageningen en Lunteren.

In perioden van dooi stroomde smeltwater vermengd met zand en grind over de stuwwallen heen waardoor aan de achterzijden afzettingen van dit zand en grind werden gevormd, de zogenaamde fluvioglaciale smeltwaterafzettingen.

GPSwalking.nlOns wandelpad ligt op zo’n afzetting. Op diverse plaatsen zullen we het grind zien op de paden tussen het rulle stuifzand.

Na het Saalien volgde een warme periode van meer dan 100.000 jaar die wereldwijd Eemien is genoemd naar het valleiriviertje Eem.

Daarna volgende de laatste ijstijd, van 70.000 tot 10.000 jaar geleden, waarin ondanks de grote koude het noordelijk landijs Nederland niet bereikte.

GPSwalking.nlSchaapskooi Klein Ginkel N52 02.174 E5 44.111
In 1954 werd met groot onthaal de kudde ontvangen. De burgemeester, evenals militaire en andere burgerlijke overheden waren van heinde en verre gekomen om de herder met zijn schapen te verwelkomen.

Een kooi was voorhanden omdat de familie Kramer, die de kooi tegenover de Herberg Zuid Ginkel gebruikte als kippenhok, bereid was deze af te staan. Zie ook http://www.dagjeweg.nl

GPSwalking.nlVeluws heideschaap N52 02.160 E5 44.098
De broers Aart en Henk van den Brandhof zijn de herders in Ede.
Samen met hun honden zijn ze verantwoordelijk voor het wel en wee van de kudden. De kudde van Henk bestaat uit 160 schapen en de kudde van Aart sedert 2011 uit ruim 300 schapen.

In het voorjaar als de lammetjes geboren zijn worden beide kuddes tijdelijk verdubbeld! In Ede zijn we bijzonder trots op ‘ons’ Veluws heideschaap. Dit is een echt rasschaap. Mooi hoog op de poten met hun karakteristieke koppen. Het is een zachtaardig en zeer kindvriendelijk ras.

GPSwalking.nlVroege Bewoners. N52 02.072 E5 44.238
In het gebied waar we nu wandelen hebben Neanderthalers, jagers-verzamelaars en waarschijnlijk ook de Romeinen gewoond. Al snel zien we een afgerasterde cirkel: hierin ligt een graf’heuvel’. Verder op de heide liggen nog meerdere grafheuvels.
Vuursteenafslag

In 2002 is op de Sysselt een vuursteenafslag gevonden. Waarschijnlijk is het voorwerp tussen de 60.000 en 12.000 jaar oud. Ook zijn er pijlpunten uit de steentijd, potscherven uit de late ijzertijd en bronzen spijkers uit de Romeinse tijd gevonden.

GPSwalking.nlGrafheuvels N52 01.944 E5 44.678
De vroege bewoners van de Veluwe worden naar de vorm van het aardewerk dat zij maakten aangeduid als leden van de Trechterbekercultuur. Dit zijn de eerste mensen die hun doden in grafheuvels onderbrachten.

Er zijn tientallen grafheuvels in de gemeente Ede, sommige daarvan zijn nog maar pas ontdekt.

Grafheuvels (ook wel ‘tumuli’) zijn heuvels, opgeworpen van aarde of plaggen, bovenop een graf. Soms bevindt zich onder de heuvel een hele grafkamer. Meestal worden er alleen urnen met crematieresten of lijkbegravingen in grafheuvels aangetroffen, vaak met bijgaven als wapens, gereedschap en sieraden. Men denkt dat het om puur persoonlijke bezittingen gaat en niet om offergiften. Rondom de heuvel werd een wal of greppel aangelegd of een krans van palen. De oudste grafheuvels komen uit de Late Steentijd (2850 tot 2000 voor Chr.) en werden gemaakt door bevolkingsgroepen van de zogenaamde Bekerculturen. De meeste grafheuvels in Ede zijn wat jonger en dateren in de (Midden-)Bronstijd (1800 tot 1100 voor Chr.).

GPSwalking.nlAndere prehistorische graven
In de eeuwen na de periode van de grafheuvels gingen mensen hun doden begraven in grotere grafvelden. In deze grafvelden (ook wel ‘urnenvelden’) werden gecremeerde mensen onder wat kleinere heuveltjes begraven, meestal in een urn. Rond de heuveltjes werd een greppel gegraven in de vorm van een cirkel of vierkant. Deze manier van begraven kwam voor van de Late Bronstijd tot in de Vroege IJzertijd (1100 tot 500 voor Chr.). Op verschillende plaatsen in Ede zijn dit soort urnenvelden bekend. De precieze ligging van grafvelden en grafheuvels kunt u binnenkort bekijken op de Cultuurhistorische Waardenkaart Ede.

GPSwalking.nl‘t Wijde Veld’. N52 01.833 E5 44.466
Verder gaand komen we aan de rand van het bos een open picknickplaats tegen. Hier zijn de contouren van het voormalige werkkamp ‘t Wijde Veld zichtbaar. Het kamp was, evenals nu, omgeven door een afrastering en stond destijds op een kaal heideterrein.

De officiële opening van het eerste werkkamp der Centrale voor jeugdige werklozen te Ede 't Wijdeveld', achter de schaapskooi aan de Zuid Ginkel, werd op maandag 13 mei 1935 in gebruik genomen. Het kamp bestond uit zes barakken. Aan het hoofd stond het echtpaar Visser. Kampcommandant was de heer D. Tamminga en de heer G.M.van Dijk was de onderwijzer.

GPSwalking.nl’t Wijde Veld, in 1935 gesticht voor jeugdige werklozen, bestond ten tijde van de luchtlandingen uit zes barakken. Van de barakken waren er twee bestemd voor wonen en slapen. De overige deden dienst als eetzaal, ontspanningsruimte, keuken en woning voor het kamphoofd en zijn gezin. Eerder in de oorlog waren hier arbeiders gehuisvest die aan het ‘Hazenpad’ werkten.

Tegen de avond van 17 september 1944 werd het barakkenkamp door de Britten bezet, om te voorkomen dat de vijand op 18 september vanuit het kamp het landingsgebied onder vuur zou kunnen nemen. Bij hun komst werden de Britten hartelijk begroet door de bewoners: mannen, vrouwen en kinderen. Het bleken Zeeuwse evacués te zijn. De mannen werkten overdag bij boeren in de buurt en de kinderen gingen in de kantine naar school. Geen van de ingezetenen van het kamp sprak Engels. Er bevonden zich in het kamp geen Duitsers. De Britten beloofden de bewoners van het kamp zo goed mogelijk te beschermen. Een peloton Britten nestelde zich in de door de burgers reeds aangelegde loopgraaf. Zware gevechten volgden.

GPSwalking.nlGinkelse Heide N52 01.775 E5 43.566
Op 18 september 1944 vonden op de Ginkelse Heide geallieerde luchtlandingen plaats in het kader van Operatie Market Garden. De luchtlandingen worden jaarlijks herdacht bij het Airborne monument nabij de Verlengde Arnhemseweg (N224).

Diegenen die het meegemaakt hebben zien het nu nòg voor zich. De niet aflatende stroom vliegtuigen, in september 1944, waaruit honderden en nog eens honderden parachutisten springen om Nederland te bevrijden. Rondom de Ginkelse Heide ontstaan overal gevechten met Duitse troepen die zich hardnekkig verzetten.

GPSwalking.nlWe gaan midden over de heide. In de verte zien we enkele stofwolken opdoemen. Een militaire jeep. Er worden nog steeds oefeningen gehouden op de hei.

Later in de middag zullen we een zware helikopter zien die troepen afzet. In de verte horen we het voortdurend onregelmatige geplop van machinegeweren. Soms een salvo van een Uzi.

Even krijgen we het beeld van de historische gevechten.

De Sysselt N52 01.720 E5 41.161
Natuurgebied De Sysselt (spreek uit: Sieselt) ligt aan de oostkant van Ede. Het gebied is een uitgestrekt golvend boscomplex, doorsneden door beukenlanen en grenzend aan de Ginkelse Heide. Het ligt op de stuwwal Wageningen-Lunteren.

GPSwalking.nlOp de Sysselt ligt een van de hoogste punten van deze stuwwal: 57 meter boven N.A.P. Dit punt staat in de 17de eeuw op de kaart als Galgenberg. Een logische plek: op de heide was de galg vanuit het dorp en de wegen goed te zien, als waarschuwing aan lieden met minder goede bedoelingen.

De Sysselt maakte deel uit van het uitgestrekte Moftbos, dat al in 996 werd vermeld als schenking van graaf Wichman aan het klooster Elten. Later kwam het Moftbos in handen van de graven, daarna hertogen, van Gelre.

In 1967 werd de Sysselt door Geldersch Landschap gekocht. Vanaf het einde van de 18de eeuw werd het gebied stelselmatig bebost, eerst met eiken, die als hakhout werden benut, later ook met dennen. In 1891 was de hele Sysselt bebost.

GPSwalking.nlVariatie N52 01.794 E5 41.711
In dit bos ziet u een grote variatie in boomsoorten. Hier groeien onder andere beuk, lijsterbes, acacia, douglas en Japanse lariks. Diverse struweelvogels en insecten, maar ook wilde zwijnen en reeën profiteren van de aanwezigheid van struiken en bomen van verschillende leeftijden en groottes.

Ede N52 01.865 E5 40.194
Ede is een middelgrote plaats in de Nederlandse provincie Gelderland, te vinden op de westflank van de Veluwe en in de zuidelijke Gelderse Vallei. De plaats

Ede heeft 67.877 inwoners (2014)
In de zeventiende eeuw werd Ede geteisterd door de Spanjaarden onder aanvoering van Hendrik van den Bergh tijdens de Inval van de Veluwe in 1624. Vijf jaar later, tijdens een tweede inval onder leiding van Van den Bergh en Ernesto Montecuccoli, werd dit nog eens herhaald.

GPSwalking.nlIn 1783 kwamen bij een dysenterie-epidemie circa 108 mensen om. Een relatief hoog aantal, aangezien Ede in die tijd slechts ongeveer 600 inwoners had.
Tweede Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog zijn tijdens Operatie Market Garden geallieerde militairen op de Ginkelse Heide bij Ede geland. Vanaf daar zijn ze, vechtend tegen de Duitsers, naar Arnhem getrokken.

Elk jaar in september wordt dit herdacht door parachutespringen boven de heide. De parachutisten worden onder andere uit nog operationele Tweede Wereldoorlog-vliegtuigen gedropt. Dit evenement trekt vanuit de wijde omgeving een groot publiek. Er zijn zelfs veteranen uit Groot-Brittannië bij aanwezig. Voorafgaand aan de luchtlanding werd er op 17 september 1944 een bombardement op Ede geplaatst. Hierbij verloren 69 burgers het leven.

GPSwalking.nlVoormalige kazernes en ENKA-terrein N52 01.702 E5 40.659
Langs het spoor Utrecht-Arnhem zien we aan beide zijden dat er veel gesloopt wordt. Ede kende tot 2010 een aantal militaire kazernes die toen overgedragen zijn aan de stad.

Dat waren de Elias Beeckmankazerne voor de opleiding van verbindingstroepen, de Simon Stevinkazerne die naast verbindingen ook de Militaire Inlichtingen Dienst opleidde, en hier vlakbij de Mauritskazerne, waartoe ook de Van Essenkazerne, Arthur Koolkazerne, P.L. Bergansiuskazerne en de Johan Willem Frisokazerne behoorden. Allen voor de opleiding luchtartillerie, waartoe de Stinger behoorde – vandaar de grote witte bol.

GPSwalking.nlDe Frisokazerne is inmiddels gerenoveerd en omgebouwd tot een nieuw Akoesticum. Het gebouw heeft gespecialiseerde repetitieruimten voor alle podiumkunsten, inclusief grote zaal, studiefaciliteiten, eenvoudige overnachtingsfaciliteiten voor maximaal 120 personen en een restaurant.

Het ENKA terrein was de voormalige Nederlandse Kunstzijde (NK) fabriek waar ooit tot wel 5000 mensen werkten. In 2002 moest het bedrijf helaas sluiten. De hoofdpoort en acht gebouwen zijn tot monument verklaard en worden geïntegreerd in een nieuwe woonwijk van Ede met in totaal 1400 woningen met scholen en wijkvoorzieningen.

Na de lunch bij het station – dat overigens ook helemaal vernieuwd zal zijn in 2018 – keren we terug door het bos de Sijsselt. Een deel daarvan heet Het Paradijs. Inderdaad heel mooi.

GPSwalking.nlHet Paradijs N52 01.883 E5 41.364
Het Paradijs is ontstaan in de 17de eeuw toen schaapherders uit het nabijgelegen Manen naar de Sysselt trokken om er hun schapen te weiden. Honderden schapen trapten de heide in het tussenliggende gebied tot zand.

Met een zuidwestenwind ging het zand stuiven en belandde in de Sysselt. Op deze wijze zijn de stuifheuvels ontstaan. Om het stuifzand vast te leggen werd het in 1842 ingeplant met grove dennen. Tegenwoordig is het een picknickparadijs.

Het is een open dennenbos van tenminste 180 jaar oud, aangelegd op stuifheuvels.

GPSwalking.nlThuja’s N52 02.060 E5 41.396
We zien ook een perceel met zeer hoge thuja’s. De vroegere eigenaar van het gebied heeft deze uitheemse boom geplant om te onderzoeken of de soort in de Sysselt goed zou gedijen.

De altijd groene thuja komt oorspronkelijk uit Noord- en West Amerika en behoort tot de cypresachtigen. Hij wordt ook wel witte ceder of levensboom genoemd; de 16de-eeuwse Franse ontdekkingsreiziger Cartier schreef dat indianen de plant gebruikten om scheurbuik te overleven.

Uit de verse bladeren, twijgen en schors wordt nog steeds etherische olie gewonnen, die medicinaal en in parfums wordt toegepast.

GPSwalking.nlWildobservatiehut N52 02.096 E5 41.987
Het landschap van de Sysselt lijkt ongerept, maar er zijn veel sporen terug te vinden van menselijke invloed. De Galgenberg bijvoorbeeld, er een aantal archeologische vondsten.

De hoogste heuvel in de Sysselt staat al in de 17e eeuw op de kaart als ‘Galgenberg’. De galg was op de open heide van verre al te zien. En dat was ook de bedoeling. Rovers, dieven en moordenaars wisten meteen waar ze zouden eindigen als ze zich niet aan de wet hielden.

Nu bezoeken we de wildobservatiehut. Maar we hebben geen wild gezien en hebben ook niet wild gedaan. Maar we schrokken wel van het vogeltje dat voor onze neus wegvloog.

GPSwalking.nlLuchtlandingen N52 02.219 E5 42.776
De 1e Britse Luchtlandingsdivisie had de opdracht om de Rijnbrug bij Arnhem te veroveren. Ze landden in september 1944 in drie dagen ten westen van Arnhem. Het droppingterrein voor de tweede dag, 18 september, was de Ginkelse Heide bij Ede. Voor de verdediging van de heide wordt het 7e bataljon The King's Own Scottish Borderers ingezet.

Dit bataljon was op 17 september met zweefvliegen ten noorden van Wolfheze geland. Hun stellingen rond de heide werden door verschillende Duitse eenheden, ondersteund door pantservoertuigen, aangevallen. De heide blijkt te groot om afdoende te verdedigen, de Schotten verliezen terrein. Op maandagmiddag 18 september landde de 4e Parachutistenbrigade.

GPSwalking.nlVlak voor de landing verdrijven de Schotten met een verwoede aanval de Duitsers van de heide. Ongeveer 2000 mannen springen, totaal verrast, in een inferno van kogels, rook en vuur. Ondanks de luchtafweer en problemen met het afspringen, landt 90% van de para's binnen de dropzone. Omstreeks 17.00 uur begint de opmars richting Arnhem.

Belgenmonument. N52 02.429 E5 43.346
Dan steken we de drukke weg over. Even verder volgen we het hele smalle pad midden over de hei. Geweldig. Het brengt ons bij het Belgenmonument. Het is een gedenksteen ter nagedachtenis aan het voormalige Belgische vluchtelingenkamp Vluchtoord Ede (V.O.E.) dat hier van 1915 tot 1918 was gevestigd.

GPSwalking.nlTen tijde van de Eerste Wereldoorlog vluchtten meer dan een miljoen Belgen de grens over naar het neutrale Nederland. Ruim 5300 hiervan werden opgevangen in Ede.

Het kamp, bestaande uit barakken, was een volledig dorp compleet met een school, hospitaal, winkel, werkplaatsen en een kerk.

Na de oorlog, in 1918, werd het kamp afgebroken. Veel van het materiaal werd door de Belgen meegenomen voor de wederopbouw van hun land.

Ter nagedachtenis staat er vandaag nog het Belgenmonument. Het monument, geplaatst op restanten van de fundering, bestaat uit een zwerfsteen met het opschrift.

GPSwalking.nlHessenweg als handelsweg N52 02.385 E5 43.547
Een Hessenweg is een handelsweg door Noord-Duitsland en Oost-Nederland richting Utrecht. Er lopen verschillende Hessenwegen. Volgens de overlevering hebben de Hessenwegen hun benaming te danken aan Duitse kooplieden uit de buurt van Kassel in Hessen. Deze wegen meden de dorpen en steden omdat de handelaren gebruik maakten van hessenwagens die een bredere spoorwijdte hadden dan in de Nederlanden was toegestaan en daardoor niet pasten in de karrensporen van hier gebruikte karren en wagens. Ze volgden daarom routes over de woeste gronden.

GPSwalking.nlNatuurcentrum Veluwe N52 02.565 E5 43.848
Natuurcentrum Veluwe is een prachtig punt voor het ontdekken van de Veluwe. In het centrum is veel informatie in te winnen en wegwijs gemaakt worden in de veelzijdige omgeving met heidevelden, bossen en schaapskuddes kan hier ook uitstekend. Verder heeft het centrum een natuurtuin van 7500 vierkante meter. De tuin vertelt deels over de natuur en landbouw op de Veluwe.

Vanaf de nieuwe wildkansel, gelegen op ongeveer 2 kilometer van het natuurcentrum, is het imponeer- en dreiggedrag van de bronstige mannetjesherten goed te zien. Soms zijn er felle gevechten om de hindes te zien.

GPSwalking.nlZuid Ginkel N52 02.338 E5 44.057
Zuid Ginkel ligt aan de weg naar Arnhem (Oude Rijksweg / N224); dit is een oude Hessenweg, die vermoedelijk ontstaan is in de tweede helft van de 17e eeuw.

Ter plekke kruist deze weg een eeuwenoude Hessenweg en het is dus begrijpelijk dat op dit knooppunt een pleisterplaats ontstond. Wanneer dit was, is niet te achterhalen, daar er toen nog geen bouwvergunningen vereist waren. Ten tijde van de bouw van de herberg was het landgoed Ginkel in het bezit van Gerard Duuring, koffiehandelaar te Rotterdam. Nadat het bezit een aantal malen van eigenaar gewisseld was, werd de boerderij/herberg in 1935 door Jacobus W. Schlimmer (groot grondbezitter op de Veluwe) verkocht aan Jan Kramer.

GPSwalking.nlPleisterplaats Zuid Ginkel N52 02.250 E5 44.113
Pannegies. Jan Kramer exploiteerde met veel succes de herberg als café-pension en zorgde voor een (grotendeels inwendige) verbouwing in 1954. De familie Kramer bleef eigenaar van Zuid Ginkel tot 1973.

Toen werd de herberg overgenomen door Berend Hazeleger en ondergebracht in de exploitatiemaatschappij Rhenen. Er werd ingrijpend verbouwd aan de deel, die een aparte bestemming voor feesten/groepen kreeg. Het voorste deel van de herberg werd ingericht als ‘pannegies’ restaurant.

Pannegies is een oud Veluwse benaming voor een stoofpot van vlees. Naast de herberg werd een grote schuur verbouwd tot bistro ‘De Bergerie’. Sinds 1992 vinden we op deze aloude pleisterplaats het restaurant Juffrouw Tok, partycentrum Zuid Ginkel en groepsrestaurant Pe-We’s.

GPSwalking.nlOp de gevel van de herberg Zuid Ginkel is een gedenksteen aangebracht ter nagedachtenis aan drie Nederlandse militairen die hier op 10 mei 1940 zijn gesneuveld.

Airborne-monument N52 02.220 E5 44.050
Het Airborne-monument op de Ginkelse Heide in Ede is een herdenkingsteken in Nederland. Het is onthuld op 19 september 1960 door generaal-majoor Urquhart.
Het monument is een betonnen zuil van drie meter hoog. Bovenop de zuil staat een koperen adelaar met gespreide vleugels. Op de zijkanten van het monument zijn emblemen aangebracht. Op het eerste embleem staat een gevleugelde en gekroonde parachute afgebeeld, op het tweede embleem het wapen van de King's Own Scottish Borderer en op het derde embleem een beeltenis van een paarse Pegasus. Op de voet van de heuvel waar het monument zich bevindt staat een natuurstenen plaquette. Een kleine 15 meter naast de zuil ligt een zwerfkei met het opschrift: LUCHTLANDING 17_18 SEPT.1944.

GPSwalking.nlHet monument is geplaatst om de parachutisten te herdenken die bij de Slag om Arnhem gesneuveld zijn. Op 17 en 18 september 1944 kwamen op de Ginkelse Heide 121 Dakota transportvliegtuigen aan.

Vanuit deze vliegtuigen sprongen 2000 parachutisten om de troepen bij Arnhem te versterken. Er werden echter al vijf vliegtuigen neergeschoten voordat ze de heide bereikten. Voordat alle soldaten veilig op de grond aangekomen waren sneuvelden er al 50 man en er raakten er meer dan 150 vermist. Het monument staat op het noordelijkste punt van het toenmalige slagveld.

Voor het Airborne-monument, op de hoge grond bij de vier oude beuken, ziet u nog de zigzag-contouren van door de Duitsers gegraven loopgraven. Zij dienden ter verdediging van de Herberg Zuid-Ginkel, de toenmalige commandopost van het Duitse wachtbataljon.

GPSwalking.nlZo keren we terug. Mooi om zo ruim over de heide te kunnen wandelen. Kan helaas niet overal in Nederland. Interessant is ook dat de honden los mogen lopen.

Leuk dat we vooraf gelezen hadden waar we op moesten letten. En toch hebben we geen foto van de hoge thuja’s.

Deze wandeling is ook in te zetten als GPS-NS wandeling, startend op het NS station Ede-Wageningen.

Graag tot ziens.

Startpunt

 • START/FINISH/PARKEREN Verlengde Arnhemseweg 95 Ede N52 02.199 E5 44.122
 • START De wandeling kan ook starten op NS-Station Ede-Wageningen

POI’s

 • Geschiedenis van het landschap N52 02.120 E5 44.108
 • Schaapskooi Klein Ginkel N52 02.174 E5 44.111
 • Veluws heideschaap N52 02.160 E5 44.098
 • Vroege Bewoners. N52 02.072 E5 44.238
 • Grafheuvels N52 01.944 E5 44.678
 • ‘t Wijde Veld’. N52 01.833 E5 44.466
 • Ginkelse Heide N52 01.775 E5 43.566
 • De Sysselt N52 01.720 E5 41.161
 • Variatie N52 01.794 E5 41.711
 • Ede N52 01.865 E5 40.194
 • Voormalige kazernes en ENKA-terrein N52 01.702 E5 40.659
 • Het Paradijs N52 01.883 E5 41.364
 • Thuja’s N52 02.060 E5 41.396
 • Wildobservatiehut N52 02.096 E5 41.987
 • Luchtlandingen N52 02.219 E5 42.776
 • Belgenmonument. N52 02.429 E5 43.346
 • Hessenweg als handelsweg N52 02.385 E5 43.547
 • Natuurcentrum Veluwe N52 02.565 E5 43.848
 • Zuid Ginkel N52 02.338 E5 44.057
 • Pleisterplaats Zuid Ginkel N52 02.250 E5 44.113
 • Airborne-monument N52 02.220 E5 44.050

 

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.