Wageningse Berg

Korte beschrijving

Uitzonderlijk mooi! Zeker op deze stralende dagen, die we doorbrengen in het gebied tussen Renkum, Bennekom en Wageningen. Dit is de tweede wandeling die we uitzetten vanuit Hotel Nol in ’t Bosch. Een totaal andere tocht dan gisteren. Het weer is even mooi, de bossen zijn even mooi, maar het uitzicht over de Neder-Rijn, het wandelen door de uiterwaarden en langs het water geven een volledig ander beeld.

Even mooi, maar anders. Dat geldt ook voor de plaats Wageningen, een studentenstad met vestingmuren en gracht, mooie terrasjes en vooral veel groen. Dat laatste uit zich niet alleen in het Oranje Nassau’s Oord, maar vooral in het Belmonte Arboretum. Over de Bergweg is het groen zelfs een belemmering voor het prachtige uitzicht. Gelukkig nodigen enkele bankjes uit tot het rustig genieten van dit oer-Nederlandse landschap.


Kenmerken
Startpunt: Wageningen: hotel Nol in
Startlocatie: Utrecht , Nederland
Coördinaten N51.984171 E5.716553
Afstanden: 15, 8, 7 km
Type: Bos, Cultuur, Open, Rivier
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 05-07-2015

Route informatie

GPS wandeling van 15 km Bij Wageningen.
Er zijn verkortingen van 8 km of 7 km beschikbaar.
De paden op deze wandeling zijn goed begaanbaar. Soms een beetje heuvel op met trapjes.
Onderweg zijn diverse horecagelegenheden in Wageningen. Van deze wandeling is zowel een Track als een WPT-Route beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nlSTART/FINISH/PARKEREN N51 59.050 E5 42.993
We parkeren bij Nol in ’t Bosch. U kunt daar ook parkeren, zelfs als u er niet verblijft.

Van daaruit gaan we een heel klein stukje richting Renkum en dan meteen rechts het bos in. Door het Oranje Nassau’s Oord.

Nol in ‘t Bosch N51 59.062 E5 42.976
Midden in de bossen ligt al meer dan175 jaar het markante Hotel Nol in ’t Bosch. De rustige ambiance aan de rand van de Veluwezoom is karakteristiek voor het Hotel. In 1836 begon boswachter Arnoldus (“Nol”) Gerritsen aan de oostzijde van de Hartenseweg, toen nog een zandweg, met een herberg, die in de volksmond al snel “Nol in ’t Bosch” genoemd werd.

GPSwalking.nlIn de daarop volgende jaren werd de locatie uitgebreid door aankoop van omliggende grond en werd het uitgebreid tot uitspanning voor koetsiers. In 1877 zette zijn schoonzoon het bedrijf voort. Hij bouwde het verder uit en maakte er een gerenommeerd Hotel-Pension van, waarbij een speeltuin, tennisbaan en later en een manege niet ontbraken.

Een gelukkige omstandigheid was, dat door de aanleg van de tramlijn Ede-Wageningen (1882) en de Oosterstoomtram (1885) de Veluwezoom voor vakantiegangers beter bereikbaar werd. Het familiehotel profiteerde hiervan en genoot mede dankzij de fraaie ligging in de bossen, weldra landelijke bekendheid. Ook de ‘Oranjes’ wisten Nol in t Bosch te vinden.

GPSwalking.nlKoningin Beatrix was als kind regelmatig te gast in het Hotel, waar zij ook deelnam aan paardrijwedstrijden. Herinneringen hiervan vindt u in de gang naast de receptie. Bijzonder te vermelden is, dat het Hotel nog steeds in handen is van dezelfde familie: een familiebedrijf van ruim 175 jaar!. Het is er goed vertoeven.

Renkum N51 58.926 E5 43.235
Renkum is meer dan duizend jaar oud. In 1970 werd het duizendjarige bestaan gevierd, vermoedelijk gebaseerd op de oudste vermelding van de plaatsnaam, die vroeger als Redinchem werd geschreven. Halverwege de 19e eeuw ontwikkelde Renkum zich van 'armoedig boerengehucht' tot een 'welvarend, met goede huizen prijkend dorp.

GPSwalking.nlRenkum telde toen 193 huizen en 840 inwoners. Door middel van het Renkumse veer was er een goede verbinding met de Betuwe, gelegen aan de andere kant van de rivier. Er waren zes papiermolens, drie water-korenmolens en één water-oliemolen. Naast twee fabrieken (een stroop- en aardappelzetmeelfabriek) was er een bierbrouwerij annex logement en herberg genaamd de Bok. Het dorp heeft enige zware industrie in de vorm van een papierfabriek (Parenco). Verder is er wat lichte industrie.

De omgeving wordt gekenmerkt door bossen en uiterwaarden. Er zijn in de bossen grafheuvels van duizenden jaren oud, waaruit voorwerpen te zien zijn in het gemeentemuseum te Arnhem. Aan de rand van het ten westen van het dorp gelegen bos ligt het Oranje Nassau’s Oord. Renkum kende een aantal buitenplaatsen, landgoederen en kastelen (al dan niet verdwenen), waaronder de Keijenberg, Kasteel Grunsfoort, landgoed Quadenoord, landgoed Oostereng en Mariëndaal.

GPSwalking.nlOranje Nassau’s Oord N51 58.945 E5 42.961
In 1881 koopt Willem III landgoed Kortenburg en laat huis en park inrichten voor zijn jonge vrouw Emma: het Oranje Nassau’s Oord. Later wordt hier op initiatief van koningin-regentes Emma een tbc-kliniek gebouwd. Vanaf die tijd is ONO, nu als verpleegtehuis, namens Zinzia een begrip en niet alleen in Renkum.

Vroeger was dit landgoed het zomerverblijf van Willem III. Lange statige lanen met uitheemse bomen kenmerken het bos. Behalve het verpleegtehuis en het park, is het Oranje Nassau’s Oord vrij toegankelijk.

GPSwalking.nlBoswal N51 58.707 E5 42.831
Op het landgoed ligt een groot aantal boswallen. Boswallen werden vroeger om tal van redenen aangelegd. Bijvoorbeeld als grensmarkering of om wild of vee tegen te houden. Iets ten zuiden van de plek waar u nu staat ligt een nauwelijks zichtbare wildwal, die zeer waarschijnlijk rond 1639 is aangelegd in opdracht van Willem van Raesvelt. Hij kocht in dt jaar een stuk grond van de Gelderse Rekenkamer, die eiste dat hij een ‘wiltgraeff’ liet aanleggen.

De wal waar u nu bij staat loopt over een afstand van bijna vijf kilometer van bovenop de Wageningse Berg tot vlakbij het landhuis Quadenoord. De functie van deze wal is geheel duidelijk, maar het is opvallend dat de wal voor een groot deel over de gemeentegrens van Wageningen en Renkum loopt.

GPSwalking.nlBij de restauratie is uitgegaan van een zeer gebruikelijk profiel met een 6 voet breder greppel van 3,5 voet diep tegen een 3 voet 2 duim hoge aarden wal.

Uiterwaarden N51 58.002 E5 42.678
Uiterwaarden (ook: uiterwaarde en uiterdijk) zijn gronden die gelegen zijn tussen een winterdijk en de bedding van een beek of rivier.

De primaire functie van de uiterwaard is waterhuishoudkundig. Het is de ruimte die de rivier nodig heeft om tijdelijke piekafvoeren aan te kunnen.

In perioden van grote waterafvoer lopen de uiterwaarden tot aan de winterdijken onder water. Gebieden in de winterbedding die een deel van het jaar onder water staan worden broeken genoemd.

GPSwalking.nlUiterwaarden zijn buitendijkse gronden. Ze ontstonden na bedijking van de rivieren in de middeleeuwen. Geulen binnen de uiterwaarden heten strang of hank.

Door de uiterwaarden aan de rivierzijde van een (lage) zomerdijk te voorzien wordt de frequentie van overstromen beperkt. Dit is vooral belangrijk ten behoeve van het gebruik als weide voor vee.

Incidentele bevloeiing in de wintermaanden werd vroeger door de boeren verwelkomd omdat sedimentering de vruchtbaarheid van de grond bevorderde. Soms zijn in uiterwaarden op pollen of terpen boerenbedrijven gebouwd.

GPSwalking.nlOok steenfabrieken vestigden zich er vaak, ze dolven er de benodigde klei. Natuur. Voor het einde van de twintigste eeuw werden de meeste steenfabrieken gesloten en worden de marginale landbouwgronden steeds vaker aangewezen als natuurontwikkelingsgebied zodat op sommige plaatsen zich weer de van nature de rivier begeleidende ooibossen kunnen ontwikkelen.

Grote delen van de uiterwaarden van de rivieren in Nederland zijn aangewezen als Natura 2000 gebied. Hoe breder een uiterwaard, hoe groter de waterbergingscapaciteit en hoe hoger de natuurwaarde kan zijn.

GPSwalking.nlZomerdijk en winterdijk N51 57.995 E5 42.429
De Rijn levert in de winter véél meer water dan in de zomer. Daarom heeft men door de eeuwen heen zomerdijken gebouwd langs de rivier zelf. Maar in de winter en het voorjaar komt er zoveel water, dat ook die dijken onder water komen te staan. De rivier wordt dan heel breed.

Om het water dan te keren worden langs die bredere rivier nog hogere winterdijken aangelegd. Als het water dan weer weggestroomd is, is de ruimte tussen de zomerdijk en de winterdijk te gebruiken voor landbouw (weilanden) en natuur. Die strook land tussen de dijken noemt men uiterwaarden.

GPSwalking.nlVerderop bij de steenfabriek lopen we een stuk over de zomerdijk. In de winter kan dus een groot deel van deze wandeling onder water komen te staan tot aan (en op) de weg langs de huizen. Moeilijk voor te stellen?

Ontstaan Wageningse Berg N51 57.997 E5 42.285
Het Pleistoceen is de periode van 2,4 miljoen tot 10 000 jaar geleden. Kenmerkend voor deze periode is dat er sprake is van grote klimaatschommelingen.

IJstijden werden afgewisseld met relatief warmere tussenperioden. Op dit moment leven we in het Holoceen in een warmere periode.

Het Saaliën, de een na laatste IJstijd, duurde van 200 000 tot 125 000 jaar geleden.
De rivier de Maas stroomde in die tijd in noordelijke richting af via de Gelderse Vallei en had grote hoeveelheden aan zand en grind achtergelaten. In deze periode breidde het landijs zich langzaam uit vanuit Skandinavië helemaal naar Nederland.

GPSwalking.nlOngeveer 150 000 jaar geleden schoof de ijslob door de Gelderse Vallei tot aan de plek ‘Wageningen’. Deze ijslob gleed als het ware over het land en zorgde ervoor dat de bevroren rivierafzettingen (zand en grand) werden opgestuwd tot de huidige stuwwallen. De grens van het landijs reikte in Nederland maximaal tot de lijn Nijmegen Wageningen Utrecht Haarlem.

De dikte van het landijs wordt wel geschat op enkele kilometers in Skandinavië tot 100 meter bij Wageningen. Zo ontstonden aan de rand van de ijslob de stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe (waaronder de Wageningse Berg).

GPSwalking.nlHet landijs en de stuwwallen zorgden ervoor dat de Rijn en de Maas niet meer in noordelijke richting konden afstromen. Deze verlegden hun stroomrichting naar het westen, langs het met de ijslob bedekte gebied.

De Rijn erodeerde de zuidkant van de stuwwal en heeft uiteindelijk een deel van de stuwwal weggevreten. Dit verklaart ook waarom de Wageningse Berg aan de zuidzijde veel steiler is.

GPSwalking.nlBelmonte N51 57.960 E5 41.481
Het landgoed Belmonte (mooie berg) ontstond rond 1800 door het samenvoegen van een aantal losse percelen op de Wageningse Berg. In1843 werd een landhuis in Italiaanse stijl gebouwd op Belmonte door de familie De Constant Rebeque de Villars.

De tuin werd in parkstijl aangelegd door Jan D Zocher jr. Het landhuis werd in de Tweede Wereldoorlog onherstelbaar beschadigd. In 1951 kocht de Wageningse Universiteit het landgoed en richtte het is als wetenschappelijk arboretum met behoud van de open parkstijl en de prachtige uitzichten over de Nederrijn en Betuwe.

GPSwalking.nlBelmonte Arboretum N51 57.928 E5 41.435
Een groot deel van de collecties van het Belmonte Arboretum maken deel uit van de Nationale Plantencollectie (NP), die een groot aantal, wetenschappelijk verantwoord beheerde verzamelingen van levende planten omvat. Het gaat daarbij om plantencollecties die voor Nederland voor onderzoek en onderwijs, cultuurhistorisch of in maatschappelijk opzicht van bijzondere waarde zijn.

Alle NP-collecties worden door botanische tuinen beheerd en vallen onder de Stichting Nationale Plantencollectie. Collecties in het Belmonte Arboretum die onder de NP vallen zijn ondermeer het geslacht Rhododendron en de Rozenfamilie met als belangrijke vertegenwoordigers de Rozen, Sierkersen, Sierappels, Sierperen, Meidoorns en Lijsterbessen.

GPSwalking.nlOntluikend Leven N51 57.912 E5 41.380
De Plant is het werk van Huub Kortekaas (1935) de metafoor voor het intrinsieke verlangen van de mens om te worden tot wie hij of zij in diepste wezen is.

Alle leven – en dus zeker dat van de mens – is doortrokken van het verlangen om te groeien. Kortekaas: “Ik zie de mens als een unieke zaailing van Moeder Aarde met de potentie om uit te groeien tot een metafysische bloem”.

Op 24 mei 1977 is dit beeld aangeboden door het Wageningen Universiteits Fonds aan de Universiteit ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het fonds.

GPSwalking.nlUitzichten in de Rijnvallei N51 57.885 E5 41.220
Rivieren langs stuwwallen en uiterwaarden, een Nederlandser landschap is amper denkbaar. Binnenvaartschepen stampen tegen de stroom in, koeien grazen in de graslanden langs het water, kinderen spelen op de strandjes aan de oever.

In de uiterwaarden van Doorwerth, Jufferswaard en Wageningse Bovenpolder is het heerlijk wandelen en picknicken en (water)vogels spotten!

30 meter hoogteverschil tussen de Bergweg en het water in de zomer Rijn.

GPSwalking.nlBenedenwaard N51 57.830 E5 40.771
Bij het Lexkesveer wordt het gebied veiliger en mooier gemaakt. Met dit project van Rijkswaterstaat krijgt de Neder-Rijn daar de ruimte die nodig is om de omgeving te beschermen tegen hoogwater.

Langs de Rijn worden meer van dergelijke projecten uitgevoerd. Deze vallen onder een Europees programma voor duurzame ontwikkeling.

GPSwalking.nlOp beide oevers worden de uiterwaarden afgegraven. De rivier gaat er weer uitzien zoals vroeger. De natuur mag weer haar gang gaan. Het water brengt niet alleen meer dynamiek, maar vergroot ook het leefgebied voor bijzondere soorten die nu nog in het gebied voorkomen.

De aanleg van poelen is bijvoorbeeld belangrijk voor de kamsalamander, die zich vanuit het gebied weer kan gaan vestigen in de omgeving.

De oevers van de nieuwe poelen en waterpartijen worden omlijst door riet en andere oeverplanten. Groen kikkers maar ook rietvogels zoals de schuwe roerdomp voelen zich hierin thuis.

GPSwalking.nlNeder-Rijn N51 57.531 E5 40.772
De Neder-Rijn is een Nederlandse rivier en de tak van de Rijn die vanaf Angeren, net voor de afsplitsing van de IJssel bij Arnhem de voortzetting vormt van het Pannerdensch Kanaal.

Soms wordt dit kanaal eveneens tot de Nederrijn gerekend; de rivier begint dan bij de afsplitsing van de Waal, kort voor Pannerden. Vanaf Wijk bij Duurstede wordt de hoofdstroom Lek genoemd en de oude stroom Kromme Rijn.

GPSwalking.nlWater Scouting Musinga-Rijn N51 57.504 E5 40.469
De geschiedenis van Musinga-Rijn gaat meer dan 50 jaar terug. We gaan terug naar 1957: In Bennekom bestond er toen al een groep die Musinga werd genoemd, naar de indianenkreet die "vrede" betekend.

Een aantal leden van deze groep besluiten in dat jaar te varen op de Rijn. Het enthousiasme is zo groot dat er besloten wordt een aparte zelfstandige groep op te richten. Achter de naam Musinga komt Rijn, en zo wordt het Musinga-Rijn.

Waterscouting Musinga-Rijn staat voor: uitdaging! Bij Musinga-Rijn besteden 150 kinderen en jongeren op een actieve en uitdagende manier hun vrije tijd in de natuur op en rond het water.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de scouting: www.musinga-rijn.nl.

GPSwalking.nlSteenfabriek De Bovenste Polder N51 57.495 E5 40.401
Steenfabriek De Bovenste Polder is de enige overgebleven fabriek van de 8 fabrieken die begin vorige eeuw bij Wageningen actief waren.

De baksteenindustrie vormde naast drukkerijen en de tabaksindustrie de belangrijkste bron van werk. Tegenwoordig zijn op het terrein van De Bovenste Polder ateliers voor kunstenaars, een beheerderswoning, oefenruimten voor popmuzikanten, kanostallingen en een scoutinggroep gevestigd.

Het huidige gebouw dateert van 1923. Doch de voorgeschiedenis van een steenfabriek op deze locatie begint al in 1846. In dat jaar bouwden de compagnons Bowles en Lans hier een steenfabriek. De klei die daar werd verwerkt bleek uitermate geschikt te zijn voor de vervaardiging van harde straatstenen.

GPSwalking.nlDe toenmalige steenfabriek De Bovenste Polder bestond uit drie veldovens. In 1875 werd een stoommachine geplaatst ten behoeve van de steenpersmachine, voor die tijd zeer vooruitstrevend.

Het huidige gebouw is voorzien van een zogenaamde zig-zag ringoven. “zijnde een oven gebouwd van vuurvaste en gewone steenen met gietijzeren stookputten en kranen en steenen schoorsteen, houten kap met pannen gedekt, dienende tot het bakken van metselsteenen en straatklinkers, zonder mechanische beweegkracht te gebruiken.” De oven, naar een ontwerp van J.J. Wentink uit Utrecht, heeft 16 poorten, een grondoppervlak van 735 vierkante meter en een centraal geplaatste toren.

GPSwalking.nlRijnhaven Wageningen N51 57.691 E5 39.468
De Rijnhaven van Wageningen is een belangrijke binnenvaarthaven aan de Neder-Rijn. Het 850 m lange havenkanaal verbindt de haven met de rivier. Jaarlijks komen 1.600 tot 1.800 schepen met grondstoffen naar Wageningen. De overslag bedraagt rond de 1,5 miljoen ton per jaar.

Duidelijk en van verre kenbaar zijn de hoge industriële gebouwen van AgruniekRijnvallei, leverancier van veevoeders, met een belangrijke rol voor de pluimveehouderij.

GPSwalking.nlWageningen als Universiteit voor voedselproductie staat ook bekend om de denktank voor uitgebalanceerde varkensvoeders van tegen lage voerkosten, een hoge groei en een uitstekende gezondheid van uw varkens. Ook voor een uitgekiend voerpakket ontwikkeld voor biggen, zeugen en vleesvarkens. AgruniekRijnvallei levert voor melkvee, vleesvee, geiten en schapen een uitgebreid assortiment hoogwaardige kwaliteitsvoeders.

De groene torens zijn van Bruil. Bruil ontwikkelt en levert alle cementgebonden producten voor gebouwen, van voegmortel tot of architectonisch betonelementen of compleet betoncasco. Door actief samen te werken met vaste ketenpartners brengt het bedrijf haar belofte ‘de verbindende kracht’ dagelijks in de praktijk.

Met vijf complementaire divisies onder één label, dertien vestigingen en 300 medewerkers zet Bruil in op langdurige, projectoverstijgende samenwerking en kennisdelen om betere bouwwerken te realiseren.

GPSwalking.nlWageningen Vesting N51 57.806 E5 39.745
Wageningen is ontstaan als grensvesting van Gelre tegen het Utrechtse Sticht. In de loop van de 13e eeuw ging Wageningen een rol spelen in de verdediging van de Veluwe. In 1196 had graaf Otto I van Gelre de Veluwe in leen van de hertog van Brabant en in achterleen van de bisschop van Utrecht gekregen.

De stad lag strategisch aan de rand van de Veluwe. De verder heel drassige en ontoegankelijke Gelderse Vallei was hier op zijn smalst. Over de hogere oeverwal van de Rijn kon de vijand relatief makkelijk de oversteek wagen. Op deze plek begon graaf Otto II van Gelre in 1240 met de aanleg van versterkingen. In 1263 kreeg Wageningen stadsrechten. Hoewel Wageningen had kunnen uitgroeien tot een bloeiende handelsstad, is dat nooit gebeurd.

GPSwalking.nlKarel van Gelre bouwde na 1500 in de zuidoosthoek van de stad een kasteel ter versterking van de stad. Ook worden de verdedigingswerken van de stad zelf fors versterkt en aangevuld. Wanneer Gelre in 1543 in handen valt van keizer Karel V, die ook al Utrecht in bezit heeft, is het afgelopen met de betekenis van Wageningen als grensvesting.

Tijdens de 80-jarige oorlog groeit het belang van de stad als vesting weer, nu als bewaker van de Veluwe. Na de Vrede van Munster in 1648 blijft goed onderhoud aan de vestingwerken achterwege. In 1672 geeft de stad zich dan ook zonder slag of stoot aan de invallende Franse troepen over. Als de Fransen zich terugtrekken, blazen ze het kasteel en een deel van de versterkingen op.

GPSwalking.nlGrote Kerk Wageningen N51 57.890 E5 39.752
De Grote of Johannes de Doperkerk is een driebeukige kruiskerk aan het marktplein van Wageningen in de Nederlandse provincie Gelderland. De eerste kerk op deze plek werd in romaanse stijl gebouwd nadat Wageningen stadsrechten kreeg in 1263.

In de 15e eeuw werd de kerk uitgebreid met een noordbeuk in gotische stijl. In de 16e eeuw werd ook de rest van de kerk verbouwd in deze stijl. De kerk heeft de status van rijksmonument. In 1810 kwam de kerk in bezit van de Hervormde Gemeente Wageningen, de toren bleef daarentegen altijd in bezit van de burgerlijke gemeente.

In de Tweede Wereldoorlog zijn de klokken omgesmolten tot oorlogstuig en is de toren vernield. Die is en de jaren ’50 hersteld.

GPSwalking.nlStadhuis Wageningen N51 57.880 E5 39.812
Wageningen bezit sinds 1263 stadsrechten, onbekend is het waar het stadsbestuur in de eerste honderden jaren vergaderd heeft. Op een kaart uit 1650 staat "raethuys" bij de voormalige St.-Nicolaes- of Gasthuiskapel in de Kapelstraat.

Waarschijnlijk werd de kapel als raadhuis gebruikt sinds de katholieke macht alhier in 1581 aan een einde kwam. In 1671 verpachtte de stad dit gebouw en werd hier de waag gevestigd. Vier jaar later werd de locatie verkocht.

In 1666 werd door de gemeente het "schutteryenhuys" aangekocht, dit gebouw deed tot 1650 dienst als schutterij van het Sint Anthonieschuttersgilde, daarna als woonhuis.

GPSwalking.nlIn 1698 werd Isaac van den Heuvel door het stadsbestuur gevraagd voor een ingrijpende verbouwing, of misschien is toen zelfs een geheel nieuw gebouw neergezet.

In 1722 werd het beeld van Vrouwe Justitia naar ontwerp van Ignatius van Logteren geplaatst. In 1754 werd het huidige bordes gebouwd.

Na diverse verbouwingen is op dit moment een totale uitbreiding aan de achterzijde in volle gang. Daarmee wordt nieuwe ruimte gecreëerd. De patio die tussen de gebouwen ontstaat wordt geheel met glas overdekt.

GPSwalking.nlSeinpost Wageningen N51 57.927 E5 40.570
Vanaf de Napoleontische tijd van 1810 to 1930 stonden op deze plaats, aan het einde van het Kanonnenpad twee kanonnen. Ze hadden de namen Le Mouton (het Schaap) en l’Agneau (het Lam).

Ze werden afgeschoten als waarschuwing voor hoog water of ijsgang o de Rijn. De schoten betekenden: 3 schoten = begin van ijsgang, 4 schoten = doorbraak in de Grebbedijk, 6 schoten Overstroming van de Over-Betuwe, 9 schoten Overstroming van de Neder-Betuwe.

In 1930 werden de kanonnen overgebracht naar Kasteel Doorwerth. Deze originele Franse artillerie stukken staan nu in het Legermuseum in Leiden.

GPSwalking.nlHet Schip van Blaauw N51 57.953 E5 40.695
Het Schip van Blaauw is het voormalige Laboratorium voor Plantenfysiologie van de Landbouwhogeschool Wageningen. Het in 1919-1920 naar ontwerp van Cornelis Jouke Blaauw gebouwde complex heeft de status van rijksmonument.

In 1919 werd begonnen met de bouw van het laboratorium, dat later de naam Schip van Blaauw zou krijgen. Al snel werden resultaten geboekt bij het onderzoek naar de groei van planten bij constante temperaturen. Het bleek mogelijk bloemen en gewassen later of eerder te laten uitkomen en tot bloei te laten komen.

In 1925 kwam A.H. Blaauw met het verzoek voor de aanbouw van een gekoelde ruimte, waar een temperatuur van 9-12 graden Celsius zou moeten heersen. Het onderzoeken in deze koelruimtes legde de basis voor verlenging van de houdbaarheid door het gekoeld bewaren van bloemen en groenten.[

GPSwalking.nlLaboratorium voor Landmeetkunde N51 57.942 E5 40.770
Het Laboratorium voor Landmeetkunde of Laboratorium voor Geodesie is een voormalig laboratorium van de Landbouwhogeschool Wageningen. Het in 1953 naar ontwerp van Frants Edvard Röntgen gebouwde gebouw heeft sinds 2007 de status van rijksmonument.

Het gebouw werd op 30 januari 1953, één dag voor de Watersnood van 1953, feestelijk geopend. In het laboratorium werd ook het beeld De Valk van August Falise, dat eerst op het gelijknamige gebouw stond, geplaatst.

GPSwalking.nlOoievaar N51 57.912 E5 40.839
De ooievaar (Ciconia ciconia) is een grote vogel uit de familie ooievaars (Ciconiidae) uit de orde van de ooievaarachtigen (Ciconiiformes). Als carnivoor eet de ooievaar een breed scala aan dierlijk prooien, inclusief insecten, vissen, amfibieën, reptielen, kleine zoogdieren en kleine vogels. Hij pakt het meeste voedsel van de grond, tussen lage vegetatie en uit ondiep water.

Het is een monogame broeder, maar vormt geen paar voor het leven. Het paar bouwt een nest bestaande uit grote takken, dat soms meerdere jaren wordt gebruikt. Het vrouwtje legt elk jaar één legsel van gewoonlijk vier eieren, die 33 tot 34 dagen na het leggen asynchroon uitkomen.

Beide ouders broeden om beurten de eieren en voeden ook beide de jongen. De jongen verlaten het nest 58 tot 64 dagen na het uitkomen en worden hierna nog 7 tot 20 dagen gevoed door de ouders.

GPSwalking.nlGraf Juste Thierry Baron de Constant Rebecque de Villars N51 57.930 E5 41.072
Het geslacht de Constant Rebecque stamt uit Rebecques, of uit het nabijgelegen Ariën (Aire-sur-la-Lys) in Artois in Frankrijk, maar verhuisde al in de 16e eeuw naar Zwitserland.

Twee takken behoren sinds 1824 respectievelijk 1846 tot de Nederlandse adel, met de titel van baron op allen. Het graf is door een hek omsloten en is de begraafplaats van de familie De Constant De Rebecque, waarop aanwezig in hardsteen uitgevoerde zaken: -een in 1894 opgerichte gedenknaald ter nagedachtenis aan Juste Thierry Baron de Constant de Rebecque (1786-1867), stichter van landgoed Belmonte (1834-1857). -grafzerk ter nagedachtenis aan J.T.C. Baronesse de Constant de Rebecque (1855-1951), G.A. Rijksgravin H. van Puckler Baronesse van Grodtiz geboren de Constant de Rebecque (1857-1941), E.E.F. Baronesse de Constant de Rebecque geboren Gravin van Rechteren Ahnem (1832-1907) en W.A.Baron de Constant de Rebecque (1894-1927). -twee zitbanken met opschrift. -een lezenaar met opengeslagen bijbel.

GPSwalking.nlTen westen van de begraafplaats de tufstenen fundamenten en muurresten van de volgens de overlevering in de 6e eeuw door bisschop Swibertus gestichte kapel, die in de 9e eeuw door de Noormannen verwoest werd.

Het gehele terrein van begraafplaats en kapel is omsloten door een tweede hekwerk. Helaas is er vanaf het pad weinig van te zien in verband met de weelderige begroeiing.

Watertoren Wageningen N51 58.079 E5 41.777
In Wageningen staat één watertoren. Deze toren is ontworpen door architect Th.K.J. Koch en is gebouwd in 1948, omdat de oude toren na verwoesting afgebroken werd.

GPSwalking.nlDe watertoren heeft een hoogte van 30 meter en een waterreservoir van 130 m³. De watertoren staat op de Wageningse Berg vlak naast het voormalig stadion van FC Wageningen.

Door het bos keren we terug naar het hotel. Een pittige wandeling vandaag met vele interessante items onderweg.

We volgen de statige rechte lanen. Verder door de geurende bossen. Wat een fantastische ervaring.

 

Startpunt

 • START/FINISH/PARKEREN N51 59.050 E5 42.993
 • Parkeren Alternatief (voor korte route) N51 57.856 E5 41.003

Geraadpleegde websites:

POI’s

 • Nol in ‘t Bosch N51 59.062 E5 42.976
 • Renkum N51 58.926 E5 43.235
 • Oranje Nassau’s Oord N51 58.945 E5 42.961
 • Boswal N51 58.707 E5 42.831
 • Uiterwaarden N51 58.002 E5 42.678
 • Zomerdijk en winterdijk N51 57.995 E5 42.429
 • Ontstaan Wageningse Berg N51 57.997 E5 42.285
 • Belmonte N51 57.960 E5 41.481
 • Belmonte Arboretum N51 57.928 E5 41.435
 • Ontluikend Leven N51 57.912 E5 41.380
 • Uitzichten in de Rijnvallei N51 57.885 E5 41.220
 • Benedenwaard N51 57.830 E5 40.771
 • Neder-Rijn N51 57.531 E5 40.772
 • Water Scouting Musinga-Rijn N51 57.504 E5 40.469
 • Steenfabriek De Bovenste Polder N51 57.495 E5 40.401
 • Rijnhaven Wageningen N51 57.691 E5 39.468
 • Wageningen Vesting N51 57.806 E5 39.745
 • Grote Kerk Wageningen N51 57.890 E5 39.752
 • Stadhuis Wageningen N51 57.880 E5 39.812
 • Seinpost Wageningen N51 57.927 E5 40.570
 • Het Schip van Blaauw N51 57.953 E5 40.695
 • Laboratorium voor Landmeetkunde N51 57.942 E5 40.770
 • Ooievaar N51 57.912 E5 40.839
 • Graf Juste Thierry Baron de Constant Rebecque de Villars N51 57.930 E5 41.072
 • Watertoren Wageningen N51 58.079 E5 41.777
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.