Bommelsteinroute

Korte beschrijving

Het is al laat in de avond als ik op pad ga voor een wandeling rondom Nederhorst den Berg. Een fraaie en rustige natuur waar ik kan genieten van prachtige vergezichten en de ondergaande zon.

Gooi en Vechtstreek: rijk aan natuur en cultuur
De regio Gooi en Vechtstreek onderscheidt zich door een zeer gevarieerd landschap, rijk aan natuur en cultuurhistorie. Plassen en meren, de rivier de Vecht, cultuurhistorische vaarten, open veenweidegebieden, engen en meenten, bossen en heidevelden, landgoederen en buitenplaatsen, lommerrijke villagebieden, (jonge) monumenten, bijzondere musea en vestingsteden. Bovendien maakt het gebied onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Het is er allemaal op korte afstand van elkaar, goed ontsloten en bereikbaar.

Horn- en Kuijerpolder
Weidevogels en bloemrijke slootranden De Horn- en Kuijerpolder is 240 hectare groot. De ontginning is in de late middeleeuwen begonnen. Oorspronkelijk waren het twee aparte polders, maar deze zijn in het begin van de 20e eeuw samengevoegd.

De polder wordt ook wel 'het eiland' genoemd. Die naam is ontstaan toen in 1630 aan de oostkant van de polder de Reevaart werd gegraven om een bocht in de Vecht af te snijden. In die tijd was de polder alleen bereikbaar via een pont over de Vecht of een ophaalbrug over de Reevaart Na de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal nam het belang van de vaart sterk af. Deze is in 1969 gedempt. De straatnaam Eilandseweg herinnert nog aan de tijd dat de polder een eiland was.

Spiegel- en Blijkpolder: Oud veengebied
Rondom het later drooggemaakte Horstermeer lag in de middeleeuwen een groot veengebied. Dit gebied werd ingepolderd (Spiegel- en Blijkpolder) en later uitgeveend. De polders veranderden daardoor in een landschap van sloten, moerassen vochtige weilanden en drassige bosseru Het gebied had nog het meeste weg van de huidige Ankeveense Plassen. Aanzienlijke delen van het landschap liggen beneden zeeniveau.


Kenmerken
Startpunt: Nederhorst den Berg: parkeerplaats Reeweg
Startlocatie: Noord-Holland , Nederland
Coördinaten N52.266920 E5.045836
Afstanden: 10 km
Type: Dorp, Meer, Open, Polder, Water
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Op korte afstand van start
Gelopen op: 16-07-2015

Route informatie

Een GPS wandeling van 10 km bij Nederhorst den Berg.
Er is geen verkorting van deze wandeling beschikbaar.
Naast de track is er ook een route beschikbaar.
Een gedeelte gaat over een onverhard pad door het gras, goede wandelschoenen zijn dan aan te bevelen.
Horecagelegenheden komt u tegen tegen het einde van de wandeling (als u deze linksom loopt).Langere beschrijving

GPSwalking.nlDe hele dag matig tot slecht weer. Tot het 's Avonds opeens opklaart. Ik neem de gok. Deze wandeling van 10 km moet lukken voordat het donker is. De gok pakt goed uit. De zon laat zich regelmatig zien en zorgt voor fraaie foto's.

Ik parkeer de auto in Nederhorst den Berg langs de doorgaande weg. Het dorp is zo klein dat je eigenlijk niet hoeft te zoeken. Dan de wandelschoenen aan en op pad.

Het eerste gedeelte gaat over een pad door het gras. Als dat gras nat is moet je goede wandelschoenen aanhebben. Hier kun je genieten van een geweldig uitzicht.  

GPSwalking.nlWaarom dit nu de Bommelsteinroute wordt genoemd is me helaas niet duidelijk geworden. Niet te lang bij stil gestaan en genoten van de fraaie natuur.

Nederhorst den Berg
Nederhorst den Berg is een dorp en voormalige gemeente in de gemeente Wijdemeren, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het dorp heeft, inclusief de omgeving 5150 inwoners (2004) en is onder andere bekend door Kasteel Nederhorst.

De nederzetting bij 'de Berg' heette oorspronkelijk Werinon. De kernen Overmeer en Werinon zijn van oorsprong vroegmiddeleeuwse nederzettingen die, in tegenstelling tot nagenoeg alle nederzettingen langs de Vecht (op Dorssen bij Vreeland na) niet aan de westzijde lagen, maar aan de oostzijde. Waarschijnlijk duidt dit op de gescheiden gouw-indeling (Nifterlake) aan weerszijden van de Vecht.

GPSwalking.nlHet dorp wordt vaak verkort "Nederhorst" of soms "Den Berg" genoemd, de inwoners "Bergers".

Nederhorst den Berg is ontstaan op een hoog punt in een bocht van de Vecht (hetgeen een verklaring vormt voor het deel "den Berg" in de naam). Reeds in de 13de eeuw - mogelijk eerder - werd er naast de nederzetting een kasteel gesticht.

De dorpsplattegrond is verder tot stand gekomen door de Reevaart die tot de demping in 1969 door het dorp liep. Door zandwinning is het recreatiegebied Spiegel- en Blijkpolderplas ontstaan. Deze plassen worden tegenwoordig gebruikt voor waterrecreatie en zijn omgeven door fiets-, wandelpaden en ruiterroutes.

GPSwalking.nlEen informatiebord onderweg geeft de nodige informatie.

Onderhoud van het platteland
De agrarische sector zorgt ervoor dat 1,7 miljoen Noord-Hollanders kunnen genieten van een prachtig landschap. Wie om zich heen kijkt, ontdekt dijken, molens en gemalen. Daarmee hebben de voorouders van de huidige boeren hun grond bewerkbaar gemaakt.

Boeren en tuinders zijn trots op hun bedrijf. Hun producten worden verkocht in de hele wereld. De agrarische sector is een pijler van de Nederlandse economie. Kijk op www.nederlandbloeit.nl voor meer informatie over de land- en tuinbouw.

GPSwalking.nlVijfduizend boeren en tuinders onderhouden het platteland van Noord-Holland. Zij melken koeien, verbouwen aardappelen en telen bloembollen. En nog veel meer. De agrarische sector zorgt ervoor dat 2,7 miljoen Noord-Hollanders kunnen genieten van een prachtig landschap. Wie om zich heen kijkt, ontdekt dijken, molens en gemalen. Daarmee hebben de voorouders van de huidige boeren hun grond bewerkbaar gemaakt.

Boeren en tuinders zijn trots op hun bedrijf. Hun producten worden verkocht in de hele wereld. De agrarische sector is een pijler van de Nederlandse economie. Kijk op www.nederlandbloeit.nl voor meer informatie over de land- en tuinbouw.

GPSwalking.nlAgrarische Natuur- en Landschapsvereniging Vechtvallei stimuleert agrariërs en streekbewoners om zich actief in te zetten voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Vechtvallei biedt haar leden de mogelijkheid kennis en vaardigheden te vergroten door o.a. het organiseren van voorlichtings-avonden over weidevogelen slootkantbeheer en diverse cursussen en excursies. Zie www.vechtvallei.nl

Vechtvallei werkt nauw samen met de LTO Noord afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek. LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas. De organisatie behartigt de economische en sociale belangen van haar leden.

GPSwalking.nlHorn- en Kuijerpolder
Weidevogels en bloemrijke slootranden De Horn- en Kuijerpolder is 240 hectare groot. De ontginning is in de late middeleeuwen begonnen. Oorspronkelijk waren het twee aparte polders, maar deze zijn in het begin van de 20e eeuw samengevoegd.

De polder wordt ook wel 'het eiland' genoemd. Die naam is ontstaan toen in 1630 aan de oostkant van de polder de Reevaart werd gegraven om een bocht in de Vecht af te snijden. In die tijd was de polder alleen bereikbaar via een pont over de Vecht of een ophaalbrug over de Reevaart Na de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal nam het belang van de vaart sterk af. Deze is in 1969 gedempt. De straatnaam Eilandseweg herinnert nog aan de tijd dat de polder een eiland was.


GPSwalking.nlTsaar Peter de Grote
Vlak bij dit informatiebord ligt de Peter-burgseweg. Deze weg liep in de 18e eeuw vanaf het dorp naar de voormalige buiten-Petersburg.

De buitenplaats is in 1705 gebouwd en kreeg deze naam ter ere van Tsaar Peter de Grote van Rusland. De Tsaar verbleef in 1717 enkele keren op Petersburg.

Het herenhuis is omstreeks 1820 afgebroken. Alleen de driehoekige vorm van het perceel herinnert nog aan Petersburg.

GPSwalking.nlKlei op veen
De bodem van de Horn- en Kuijerpolder bestaat uit veen, waar de Vecht later klei op heeft afgezet. Voor boeren is dit vruchtbare grond. Nu fijn. èr nog zeven actieve boerenbedrijven in de polder, de meeste met melkkoeien. Ook zijn er boeren met vleeskoeien, schapen en paarden.

De melkkoeien in de polder geven veel melk. In Nederland geven koeien gemiddeld 8.000 kilo melk per jaar, in de Hom-en Kuijerpolder ligt het gemiddelde boven de 9.000 kilo! Dat komt door de goede grond in de polder, zeggen de boeren.

GPSwalking.nlKieviten en tureluurs
In de Horn- en Kuijerpolder vliegen opvallend veel weidevogels zoals kieviten, tureluurs, grutto's en scholeksters.Veel boeren zetten zich in voor de bescherming van deze vogels en het beheer van bloemrijke slootkanten. Zij maaien in het broedseizoen ruim om de nesten heen en als er vee in het land loopt, worden nestbeschermers geplaatst.

Ook worden sommige stukken grasland pas laat gemaaid. De meeste slootkanten worden niet meer bemest. Daardoor ontstaat een grote variëtijd aan plantensoorten.

GPSwalking.nlNa de polder kom ik uit bij de Vecht. De wandeling gaat langs deze Vecht over een verkeersluwe weg. Onderweg wat fraaie uitzichten over het water.

Utrechtse Vecht
De Utrechtse Vecht of kortweg Vecht is een Nederlandse rivier die door de provincies Utrecht en Noord-Holland loopt. De rivier dient niet te worden verward met de Overijsselse Vecht.

De Utrechtse Vecht begint bij de Weerdsluis in de stad Utrecht en mondt zo'n 40 kilometer verder bij Muiden uit in het IJmeer.

GPSwalking.nlOnderweg stroomt de Utrechtse Vecht onder andere langs de plaatsen Maarssen, Breukelen, Loenen en Weesp. In 1996 is het beheer en onderhoud van de Vecht door het Rijk overgedragen aan het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De Utrechtse Vecht ontstond rond 600 v.Chr. als deel van de Rijndelta en bovenloop van het Oer-IJ.

De rivier heeft een brede bedding en lage stroomsnelheid, bovendien staan er veel kastelen, buitenplaatsen en theekoepels langs het water, waardoor deze goed geschikt is voor recreatieve vaart. Tijdens het weekend is de rivier vol met bootjes en zijn de wegen aan de linker- en rechteroever druk met fietsers, auto’s en motoren.

GPSwalking.nlEr zijn weinig sluizen in de rivier, maar wel ongeveer 24 bruggen. Een aanzienlijk deel daarvan heeft een beperkte doorvaarthoogte en wordt bediend voor de vaartuigen over de rivier. De spoorbrug bij Weesp is de grootste vertraging voor de scheepsvaart.

Momenteel loopt een onderzoek om deze significant minder vaak te openen, ten einde meer treinen van Almere naar Amsterdam mogelijk te maken. Als de spoorbrug het grootste deel van de dag dicht gaat, kunnen zeilboten en motorjachten met een hoge kajuit niet meer door de Utrechtse Vecht bij Weesp varen. Voor zeilboten is er geen andere route om van Utrecht naar het IJmeer te varen. Kajuitjachten zouden moeten omvaren over het Amsterdam-Rijnkanaal, maar Rijkswaterstaat probeert juist al jaren om de pleziervaart van dit kanaal voor de beroepsvaart te weren door omleidingen over de Vecht aan te geven.

GPSwalking.nlGooi en Vechtstreek: rijk aan natuur en cultuur
De regio Gooi en Vechtstreek onderscheidt zich door een zeer gevarieerd landschap, rijk aan natuur en cultuurhistorie. Plassen en meren, de rivier de Vecht, cultuurhistorische vaarten, open veenweidegebieden, engen en meenten, bossen en heidevelden, landgoederen en buitenplaatsen, lommerrijke villagebieden, (jonge) monumenten, bijzondere musea en vestingsteden. Bovendien maakt het gebied onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Het is er allemaal op korte afstand van elkaar, goed ontsloten en bereikbaar.

GPSwalking.nlVanuit de Vecht kom ik bij de Spiegel- en Blijkpolder uit. Ook een fraai stukje met veel vergezichten.

Spiegel- en Blijkpolder: Oud veengebied
Rondom het later drooggemaakte Horstermeer lag in de middeleeuwen een groot veengebied. Dit gebied werd ingepolderd (Spiegel- en Blijkpolder) en later uitgeveend. De polders veranderden daardoor in een landschap van sloten, moerassen vochtige weilanden en drassige bosseru Het gebied had nog het meeste weg van de huidige Ankeveense Plassen. Aanzienlijke delen van het landschap liggen beneden zeeniveau.

GPSwalking.nlOntzanding
Vanaf 1938 werd in de Spiegel- en Blijkpolder zand gewonnen. Als gevolg hiervan ontstond een grote en diepe plas: de Spiegel- en Blijk-polderplas. Tijdens de werkzaamheden werd reeds rekening gehouden met het gebruik van de plas. Eind jaren zeventig werd de zandwinning gestaakt en was er een heel nieuw, maar aantrekkelijk landschap ontstaan.

Veranderend landschap
Het landschap is door de eeuwen heen sterk veranderd. Er werd ingepolderd, afgegraven en uitgeveend. De mens drokte zijn stempel op het gebied. Maar ook de natuur droeg zijn steentje bij aan een gevarieerd landschap. Zo ontstonden er op een betrekkelijk kleine oppervlakte veel

GPSwalking.nlVerschillende landschappen met elk zijn eigen karakter en sfeer. Ook nu verandert het landschap nog steeds.

De Spiegel- en Blijkpolderplas is een gebied met een rijke natuur en talloze recreatieve, mogelijkheden. U kunt hier in alle rust en stilte van het landschap genieten, maar u kunt ook zwemmen, surfen en andere watersporten


Recreatie

In op en rond de Spiegelen Blijkpolderplas zijn vele recreatiemogelijkheden. Er zijn fietspaden, wandelpaden en ruiterroutes. Langs het water zijn strandjes, spartelvijvers en ligweitles. Op het water kunt u zeilen, varen en surfen. Het water van de Spiegel- en Blijkpolderplas is erg helder en de plas is daardoor erg in trek bij duikers.

GPSwalking.nlIn de verte staat een molen, mooi verscholen achter de bomen.

Poldermolen Nederhorst den Berg
De Poldermolen Nederhorst ten Berg in Nederlandse gemeente Wijdemeren bemaalde de voorheen Stichts-Ankeveense polder.

Er was voor de polder eerst nog een tweede molen, maar die is tussen 1863 en 1894 verdwenen. Deze molen bleef tot ongeveer 1932 in bedrijf.

In 1956 werd de verwaarloosde molen door de huidige eigenaar gekocht, en gerestaureerd als woning. Deze bewoonde molen is niet te bezoeken.

GPSwalking.nlTegen de tijd dat ik weer Nederhorst de Berg aankom is de zon al bijna onder. Het zet de plaatselijke Willibrordkerk in een speciaal licht.

Willibrordkerk
De huidige protestantse Willibrordkerk is in de 12e eeuw gebouwd op een natuurlijke zandheuvel die is ontstaan uit de resten van een stuifduin uit de laatste ijstijd. De toren en het schip zijn in romaanse stijl opgetrokken en dateren uit de 12de eeuw.

De Willibrordkerk kent vermoedelijk een houten voorganger van rond 800 n.Chr., gesticht door Liudger, de bekende prediker die hier te Werinon zijn zetel had.

GPSwalking.nlDe heuvel leende zich gedurende de IJzertijd en Romeinse tijd goed voor bewoning, alhoewel hiervoor nog geen bewijzen zijn gevonden (wel in de nabije omgeving te Overmeer en Nigtevecht).

Net voor de parkeerplaats kom ik het beeld van de baggeraar tegen. Een zwaar beroep. Dan zit de wandeling er weer op.

Een niet zo lange, maar fraaie wandeling. En goed te doen in een ochtend, middag of (zomer)avond. Zeker bij helder weer kun je onderweg genieten van veel fraaie vergezichten. 

De Baggeraar
Ter gelegenheid van de beeindiging van de zandwinning, die van 1936 tot 1980 plaats vond in de Spiegel en Blykpolder, is dit beeld aangeboden door de Ballast-Nedamgroep op 4 oktober 1980.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • De Baggeraar N52.2650 E5.0452
 • Garstenmolen N52.2644 E5.0258
 • Hoekermolen N52.2525 E5.0369
 • Horeca N52.2642 E5.0457
 • Horn- en Kuijerpolder N52.2719 E5.0358
 • Informatiebord N52.2735 E5.0369
 • Nederhorst Den Berg N52.2641 E5.0421
 • Petersburgseweg/onverhard N52.2730 E5.0404
 • Poldermolen Nederhorst Den Berg N52.2643 E5.0517
 • Spiegel En Blijkpolderplas N52.2671 E5.0529
 • Start/finish/parkeerplaats N52.2669 E5.0458
 • Uitzichtspunt N52.2601 E5.0495
 • Vecht N52.2740 E5.0320
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.