Naardermeer

Korte beschrijving

We reizen voor een weekend af naar het noorden van ons land. Een wandeling rondom het Naardermeer staat op het programma. We laten de hond thuis en dat komt goed uit. Honden zijn niet welkom op deze wandeling.

Op de ruim 21 km die we gelopen hebben we kunnen genieten van schitterende vergezichten, veel natuur, uitzichtspunten, vogelkijkhutten, vogelkijkwanden, cultuur, en zeer veel vlinders.

Het Naardermeer is een beschermd natuurgebied aan de noordwestelijke grens van het Gooi, gelegen tussen Muiderberg, Naarden, Hilversumse Meent en Weesp, in de toekomstige fusiegemeente Gooise Meren. Het is een plassengebied met riet, hooiland en moerasbos biedt plaats aan veel moerasplanten en -dieren, waaronder unieke zoals aalscholvers. Het was het eerste gebied dat de Vereniging Natuurmonumenten na haar oprichting in 1906 aankocht om te beschermen, en daarmee het eerste Nederlandse natuurreservaat. Het Natura 2000 gebied werd in 2005 onderscheiden met het Europees diploma voor Natuurbeheer.

Het Naardermeer kent een kolonie aalscholvers, purperreigers, grauwe ganzen, kolganzen, rietganzen, diverse eendensoorten en andere watervogels. Af en toe worden er arenden gesignaleerd.

In het water drijven naast waterlelie en gele plomp diverse soorten fonteinkruid, waaronder het zeldzame spits fonteinkruid, verder groot nimfkruid en verschillende soorten kranswieren. Drijvend op het water treffen we velden met krabbenscheer naast drijftillen met o.a. pluimzegge. In de rietlanden groeit vaak moerasvaren als ondergroei en daarnaast mattenbies en lisdodde. Vaak verzuren de rietlanden waarna er veel veenmossen in gaan groeien, vergezeld van soorten als dop- en struikheide, gewoon haarmos en het bijzondere orchideetje eenblad. In de hooi- en weilanden groeien onder meer moeraskartelblad, dotterbloem, koekoeksbloem en pinksterbloem.

De bossen in het Naardermeer zijn gevarieerd en geheel spontaan ontstaan en wekten daarom al vroeg de belangstelling van wetenschappers. Er komen zowel zure berkenbroekbossen voor als de meer bij voedselrijke situaties passende elzenbossen. Al vanaf 1914 is een aantal gebieden in het Naardermeer bestemd tot strikt bosreservaat, twee daarvan (Oude Kooi en Driehoek) gelden als speciale referentiebossen binnen het programma bosreservaten in Nederland.


Kenmerken
Startpunt: Naarden: parkeerplaats Meerkade 2.
Startlocatie: Noord-Holland , Nederland
Coördinaten N52.292368 E5.142224
Afstanden: 21 km
Type: Cultuur, Open, Polder, Rivier, Veen, Vergezicht, Water
Begaanbaar: Goede wandelschoenen aantrekken
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Niet toegestaan
Horeca: Bij start en onderweg
Gelopen op: 18-07-2015

Route informatie

Een wandeling van 21 km rondom het Naardermeer.
Er is geen verkorting van deze wandeling beschikbaar, u moet helemaal om het meer heen lopen. Verkortingen zijn niet mogelijk. Wel kan de wandeling iets korter worden als u niet naar de uitzichtspunten en vogelkijkhutten loopt.
Naast de track is er een route beschikbaar.
Honden zijn niet toegestaan op deze wandeling.
Aan het begin (en einde) van de wandeling is een prima horecagelegenheid. Onderweg komt u alleen een punt tegen waar u koffie en thee kunt krijgen.Langere beschrijving

GPSwalking.nlWe parkeerden de auto op het parkeerterrein bij Gasterij Stadzigt. Het was heerlijk zonnig weer en de wandelschoenen popelden om aan de slag te gaan. Toch besloten we om eerst even te genieten van een heerlijke kop koffie en een flink stuk taart. Het was op het terras goed vertoeven, zeker met het prachtige uitzicht. 

Al direct aan de wandeling stond een groot bord dat honden verboden waren op deze wandeling. Maar goed dat we onze hond thuis gelaten hadden.

GPSwalking.nlHonden zijn niet toegestaan op deze wandeling.

Waarom?
Het Naardermeer is een belangrijk natuurgebied. Honden passen hier niet vanwege de grote natuurwaarden. Daarom is bet gehele gebied afgesloten voor honden. De geur van honden alleen al maakt dieren soms angstig. In het Naardenmeer leven ongeveer 100 reeën, 40 konijnen, 25 hazen en een onbekend aantaf wezels, hermelijnen, egels, boommarters en bunzings. Op de grond broedende vogels als ganzen en houtsnippen zijn ook niet blij met honden. De grazende runderen weten wel raad met een aanvallende hond... Daarom ook in de begraasde gebieden geen honden! Veel wandelaars waarderen het trouwens enorm dat de hond niet overal Welkom is.

Voor honden uitlaatplekken in de Gooi- en Vechtstreek kijkt u op
www.hondenlosloopgebied.nl.

GPSwalking.nlGasterij Stadzigt
Gasterij Stadzigt is gerealiseerd om de kwaliteit van de bezoekersfaciliteiten te verbeteren, waardoor de bezoekers van het Naardermeer gastvrij ontvangen kunnen worden.

De provincie Noord-Holland heeft dit mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Programma Groene Uitweg, dat als doel heeft te investeren in natuur, landschap, landbouw en recreatie.

De aankoop van het Naardermeer ruim honderd jaar geleden om te voorkomen dat het een vuilstort zou worden, is de directe aanleiding geweest voor de oprichting van Natuurmonumenten. Daarna zijn er steeds nieuwe bedreigingen geweest door de verdergaande verstedelijking van onze leefomgeving.

GPSwalking.nlDe meest recente dreiging was de aanleg van een tunnel om de A6 met de A9 te verbinden. Gelukkig is dit niet doorgegaan en is gekozen voor het verbreden van de huidige snelwegen.

Het ontstaan van het Groene Uitweg programma is hieruit voortgekomen om tegelijkertijd met het verbeteren van de infrastructuur te investeren in de kwaliteit van onze leefomgeving.

Het is fantastisch dat juist de bezoekers van het Naardermeer hiervan kunnen profiteren.

GPSwalking.nlNa de koffie gaan we van start. In het begin komen we nauwelijks vooruit. Er zijn zoveel vlinders te zien die we ook proberen op de foto te zetten. We gaan eerst naar een uitzichtspunt. Daar vinden we de eerste informatie over dit gebied en krijgen we een prachtig uitzicht over het Naardermeer.

Help het Naardermeer!
Stel je eens een toekomst voor waarin het Naardermeer een dood gebied is geworden. Zonder zilverreigers, purperreigers, reeën en orchideeën.

Stel je eens een toekomst voor zonder groepen overvliegende aalscholvers op weg naar hun voedsel in het Markermeer. De betovering van een zonsondergang boven een ongeschonden meer zonder GPSwalking.nlboten, steigers en huizen die zou ontbreken.

Stel je voor dat onze achterkleinkinderen op deze plek moeten leven zonder die eeuwenoude nabijheid van het Naardermeer?

Daar wil je toch niet aan denken.......


Het Naardermeer heeft al veel stormen doorstaan. De laatste 100 jaar leert dat een sterk Natuurmonumenten daarbij helpt. We blijven ons sterk maken voorde natuur. Zo houden we Nederland open en groen, en kunnen we blijven genieten van de natuur. Ook de komende 100 jaar. Uw steun is daarbij hard nodig!

GPSwalking.nlWord lid van Natuurmonumenten. Meer informatie kunt u vinden op www.natuurmonumenten.nl

Monument van overleven
Jac. P. Thijsse, medeoprichter van Natuurmonumenten, schreef kort voor zijn dood in 1942 de volgende woorden:

"Op enkele tientallen meter afstand van drukste verkeersweg in Nederland ligt het Naardermeer en de spoorlijn met de hoogste frequentie gaat er midden door. Maar wanneer wij met ons bootje rondzwerven door tochten en over plassen, dan lijkt al dat gerucht vreemd en verwijderd, verzonken als wij zijn in aandachtige beschouwing van het betoverend landschap met zijn afzonderlijke wereld van planten en dieren."

GPSwalking.nlMet deze woorden maken bij ons los dat alles relatief is. De spoorlijn is oneindig veel drukker nu dan in Thijsse's tijd. En wat zal de toekomst brengen.

In de 17e eeuw was het de droogmaking van het Naardermeer die de natuur bedreigde. Vanwege de naderende Spanjaarden liet de burgemeester van Amsterdam het gebied gelukkig weer snel onder lopen.

Er zouden later nog nieuwe pogingen komen om het meer om te zetten in een profijtelijke polder. De bekendste is die van 1883. Twee stoommachines pompten een groot deel van het gebied drie jaar lang droog. Ook daaraan kwam een eind: de kosten waren te hoog.

GPSwalking.nlIn 1904 wilde Amsterdam het gebied kopen om er huisvuil te storten. In de raad werd dit plan weggestemd, maar Thijsse en de zijnen waren al in actie gekomen: Natuurmonumenten werd opgericht en in 1906 kocht de nieuwe vereniging het Naardermeer aan.

Daarmee waren de bedreigingen niet voorbij. Er waren vergevorderde plannen voor een elektrische tram; er is zelfs naar olie geboord in het gebied. De Flevospoorlijn werd nog net buiten het meer om gelegd. Tot twee keer toe, de laatste keer in 2006, kon de aanleg van een verbinding A6-A9 worden tegengehouden.

GPSwalking.nlHet Naardermeer werd zo een steeds sterkere oase in de Randstad. Een monument van overleving in een steeds vollere Randstad. Nieuwe aanslagen zullen zeker volgen. Alleen een sterk gedragen Natuurmonumenten erger weten te voorkomen.

Wat is er veranderd sinds 1916? In die tijd was er veel meer riet. Zeker 50 rietsnijders ware in touw om het te snijden. Vanaf het meer kon je ongehinderd alle omliggende kerktorentjes zien. Er was weinig bos. Het waren vooral wilgen die hier en daar de kop op staken.

GPSwalking.nlVandaag de dat is er nog één rietnijders actief, die een nog klein oppervlak riet oogst. Met machines en vrijwilligers lukt dat net. Het bos heeft zich uitgebreid, tot groot plezier van havik, boommarter en grote bonte specht. Alleen de kerktoren van Naarden is hier en daar nog te zien.

De lepelaars zijn door de komst van de vos vertrokken. De grote zilverreiger kwam, vanuit Zuid Europa meereizend met de klimaatsverandering. Roerdompen broeden na jaren van afwezigheid in de nieuwe moerassen rondom het Naardermeer. Een deel van het bos heeft zich alweer zo ontwikkeld dat het uniek is binnen Europa.

GPSwalking.nlMisschien is het goed om een beetje mee te buigen met de verandering.

Het Grote Meer
Het Grote Meer biedt ruimte aan veel watervogels. Fuut, krakeend,/meerkoet en waterhoen zijn er broedvogels. Rietzangers maken hun baltsvlucht vanuit de toppen van het riet en lager zit de kleine karekiet te zingen, soms afgewisseld door het zware kiet-kurrè-kurre van de grote karekiet. Het ratelend aflopende, blikkerige wekkertje hoort bij de sprinkhaanrietzanger. Baardmannetjes met hun tinkelende roep komen langs en in de bosjes scharrelen goudvinken rond. De koekoek roept in het voorjaar regelmatig vanaf het dak van de hut.

GPSwalking.nlHet is schitterend om hier te lopen. Het warme zonnige weer werkt natuurlijk ook mee. In de zomer is wel alles egaal groen, maar je kunt volop genieten van vlinders. Maar we komen ook grote libellen en een grote groene krekel tegen.

Misschien is het eenvoudiger om op te noemen wat we niet tegen kwamen.

Bij de machine nuttigen we onze lunch. lekker aan het water op een bankje. Een schitterend uitzicht over het Naardermeer laat ons nog meer genieten. 

GPSwalking.nlDe Machine
Het Naardermeer is door de eeuwen heen een natuurlijk meer geweest. Er zijn in de tijd verschillende pogingen ondernomen het gebied droog te leggen. Uiteindelijk heeft de natuur gewonnen. Dit gebouw, de Machine genoemd, is een overblijfsel van een stoomgemaal dat hier van 1883 tot 1886 gefunctioneerd heeft.

Het Naardermeer is in de Romeinse tijd al ontstaan. Bij hoog water en stormen werden steeds grotere stukken veen weggeslagen. Hierdoor werd het meer naar het oosten steeds groter. De toegang van de Vecht naar het Naardermeer werd rond 1400 afgedamd.

GPSwalking.nlIn 1629 tijdens de Tachtigjarige oorlog werd een deel van het Naardermeer ingepolderd. In hetzelfde jaar zette men het gebied alweer onder water om de Spanjaarden, dfe het voorzien hadden op het rijke Amsterdam succesvol tegen te houden.

Pas in de 19e eeuw werden opnieuw pogingen ondernomen om het Naardermeer droog te malen. De poging in 1809 met de splinternieuwe molen De Onrust mislukte. In 1883 lukte het wel.

Het was in 1883 Jan Willem Rutgers van Rozenburg uit Amsterdam, eigenaar van het Naardenneer, die met de Machine er in slaagde de polder droog te malen. Het bleek een slechte polder te zijn. De oogst viel het eerste jaar, nog wel mee, maar leverde te weinig op door een economische crisis.

GPSwalking.nlHet jaar daarop was de oogst ronduit slecht. Als er dan ook nog een eendekooi afbrandt besluit Rutgers van Rozenberg in 1881 het pompten te stoppen. Het heeft hem twee en een halve ton goud gekost.

Enige weken later is het Naardermeer weer een natuurgebied. De Machine is niet langer nodig. Molen de Onrust zorgt vanaf die tijd voor de bemaling van het Naardermeer.

De sporen van toen, rechte tochten of vaarten om het water af te voeren zijn terug te vinden in het landschap.

GPSwalking.nlDan lopen we de open ruimte in. Een polder zorgt ervoor dat alles er erg leeg uit ziet. We lopen een stukje over een fietspad. Bij het informatiebord over de kavelruil kunnen we via een hek de wei in en over een zandpad verder.

Kavelruil "Tussen Vecht en Meer"

Op 12 april 2012 is de kavelruil "Tussen Vecht en Meer" gerealiseerd. De ruil dankt zijn naam aan de ligging tussen rivier de Vecht en het natuurgebied Naardermeer. Vier veehouders, een particuliere grondeigenaar en Bureau Beheer Landbouwgronden hebben ruim 41 ha geruild.

Gevolg is vergroting van twee huiskavels en vergroting van twee veldkavels, welke nu aanmerkelijk dichter bij de bedrijfsgebouwen liggen. Daarnaast is ruim 4 ha landbouwgrond vrijgekomen voor natuurrealisatie eigendom het natuurgebied Naardermeer.

GPSwalking.nlResultaat voor de landbouw is een verbetering van de agrarische structuur ter grootte van bijna 70 ha. De kavelruil draagt bij aan een betere, efficiëntere en duurzamere landbouw.

Voor deze kavelruil is subsidie benut van het POP-programma van de Europese Unie, de provincie Noord-Holland en het Ministerie van Economische Zaken.

Door samenvoeging van de verschillende poldertjes bestaat de Nieuwe Keverdijkse Polder sinds 1876 uit ruim 800 hectare cultuurgrond.

GPSwalking.nlAanleiding voor de samenvoeding was de bouw van een stoomgemaal, dat toen de windbemaling verving. In 1930 is het stoomgemaal op zijn beurt vervangen door een electrische pomp.

Enkele zandruggen uitgezonderd bestaat de polder uit veengrond. Oplopend naar de rivier de Vecht is er een kleidek. Alle boerderijen in de polder stonden oorspronkelijk aan de Vecht.

De bijgehorende percelen liepen perceelsgewijs soms helemaal door tot aan het Naardermeer.

GPSwalking.nlDe veehouders in de Nieuwe Keverdijkse Polder gebruikten de gronden op een extensieve manier. Dat betekent dat de veedichtheid niet groot is. De boeren houden schapen, koeien en soms vleesvee.

In de zomer lopen de koeien buiten. Dat kan omdat er voldoende land bij de stal ligt. Daar worden de koeien 's morgens vroeg en aan het einde van de middag gemolken.

Naast het melken en het verzorgen van het vee en het land steken de boeren in de Vechtstreek tijd in natuur en landschap. Onder meer via de agrarische natuurvereniging van weidevogels en het beheer van bloemrijke slootranden.

GPSwalking.nlDoor de aanleg van de spoorlijn Hilversum-Weesp, in 1873 moesten veel veehouders verder met "in tweeën gedeeld" bedrijf. Het oversteken van het spoor met koeien en machines werd door het toenemende treinverkeer steeds gevaarlijker.

Ook de aanleg van de Flevospoorlijn, in 1987, zou de verkaveling van de polder verder aantasten. Onder hoede van de Stivas is de Nieuwe Keverdijkse polder daarom tussen 1973 en 1984 herkaveld. Daarbij zijn drie boerderijen verplaatst naar de Keverdijk. Deze informatiezuil is tussen twee van deze moderne boerderijen geplaatst.

GPSwalking.nlBij Fort Uitermeer nemen we even een terrasje. Het is hier druk. Veel fietsers stoppen hier voor een lunch.

De Hollandse Waterlinie
Het idee van een waterlinie is ontwikkeld vanuit de gedachte dat je met water je land kon verdedigen in tijden van nood. Stukken land werden onder water gezet om vijandige legers tegen te houden. Kleine bewapende scheepjes (platbodems) werden paraat gehouden om bedreigde plaatsen te hulp te komen.

De Oude Hollandse Waterlinie ontstond in de Gouden Eeuw (1600-1700). De waterlinie berustte op het principe dat een onder water gezette strook land aan de oostgrens van Holland het land zou beschermen tegen aanvallen van buitenaf.

GPSwalking.nlDe linie liep van de grote rivieren tot aan de voormalige Zuiderzee en moest van Holland een onneembare vesting maken. Op de doorgangen lagen vestingsteden die de inundatiesluizen moesten beschermen.

De vrijwel aaneengesloten strook laaggelegen land moest bij een dreigende aanval snel onder water worden gezet. En de tussenliggende hogere delen - dijken en kades waaraan de dorpen en stadjes lagen - werden van verdedigingswerken voorzien. Door een laag water van ongeveer 40 a 50 centimeter zou het land voor een leger onbegaanbaar worden en het water voor schepen onbevaarbaar.

GPSwalking.nlFort Uitermeer en de Pruisische eer
Aan de meest oostelijke meander van de Vecht, bij de sluis in de vaart naar 's-Gravenland, was al in de 16e eeuw een versterking aangelegd.

Hoewel die fortificatie goed werd onderhouden in de tijd van de Oude Hollandse Waterlinie, konden Pruisische troepen door onoplettendheid zomaar binnenmarcheren in september 1787.

Die troepen waren in beweging gekomen nadat prinses Wilhelmina van Pruisen, echtgenote van stadhouder Willem V, bij de Vlist en de Goejanverwellesluis was aan- en vastgehouden. De eer van de prinses, zuster van de machtige koning van Pruisen, was in het geding en moest hersteld worden.

GPSwalking.nlFort Uitermeer bleef ook voor de latere waterlinies van strategisch belang. Het restant van een torenfort met gracht en omliggend fortterrein wordt nu in ruïnetoestand geconserveerd.

We lopen een fraai stuk door de natuur gevolgd door een wat minder interessante wandeling over een fietspad. Dan slaan we weer af richting Naardermeer. We komen nog een vogelkijkwand en een vogelkijkhut tegen.

We moeten een flink stuk over houten planken lopen. Die liggen niet helemaal horizontaal waardoor je het gevoel hebt dat je enigszins dronken bent. 

GPSwalking.nlWijde blik
Vanuit deze vogelkijkhut kijkt u op de plas, die 's winters door duizenden goolganzen als slaapplaats wordt gebruikt. Grauwe ganzen en futen komen hier het hele jaar voor. Bruine kiekendief, havik en buizerd vliegen vrij regelmatig langs.

Het riet herbergt 's zomers kleine karekieten en rietgorzen en de waterral laat zijn biggengekrijs horen.

Let op het tinkelen van het baardmannetje en op de roep van de roerdomp. De aalscholver en de purperreiger behoren tot de vele regelmatige passanten.

GPSwalking.nlWe lopen verder richting Naarden. Het einde van deze wandeling komt zo langzaam in zicht.

Eendenkooien
Ooit waren er rond het Naardermeer vijf eendenkooien in gebruik. In het weiland waar u op uitkijkt lag er een, compleet met een kooikerhuisje ernaast. Nu ziet u een waterplas. Natuurmonumenten heeft hier de contouren van een oude eendenkooi uitgegraven. Natuurmonumenten heeft nog meer werk in uitvoering. De weilanden worden driemaal per jaar gemaaid en daardoor steeds schraler. Over enkele jaren barst het hier in de zomer weer van de orchideeën en andere bijzondere planten.

GPSwalking.nlHoe werkt een eendenkooi?
Een eendenkooi werden vroeger als broodwinning eenden gevangen. Dit gebeurde door de kooiker met zijn hond. De eendenkooi is een vijver met vier vangpijpen en rietschermen erlangs. De kooiker houdt er tamme eenden om wilde eenden te lokken.

Het kooikershondje is getraind om langs de schermen steeds te verdwijnen en tevoorschijn te komen. Nieuwsgierig geworden zwemmen de wilde eenden achter het hondje aan de vangpijp in. Dan komt de kooiker achter de schermen vandaan en jaagt de wilde eenden verder de vangpijp in.

GPSwalking.nlDe eenden vliegen aan het eind van de pijp tegen een net aan, vallen naar beneden en belanden in het vanghokje. Het gezegde 'de pijp uit' komt dus voort uit deze vangmethode van de eendenkooi.

Blauwgrasland

De weilanden zijn jarenlang zwaar bemest gewees, en de grondwaterstand werd laag gehouden. Daardoor is de grond verzuurd en groeit er weinig meer dan gras. Natuurmonumenten is hier bezig met omvorming naar bloemrijk grasland. In tien jaar tijd wordt de grond verschraalt door het gras drieemaal per jaar te maaien en het maalsel telkens af te voeren.

GPSwalking.nlOok wordt de grondwaterstand verhoogd. Dankzij deze maatregelen krijgt de van oudsher aanwezige flora weer kansen om terug te keren.

Zo'n bloemrijk weiland wordt blauwgrasland genoemd vanwege de vele kalkminnende (niet zure) planten die vaak blauw van kleur zijn.

Bekend zijn de vele soorten orchideeën. Bijzonder soorten die hier terugkeren zijn rittofcys, moeraskartetblad en Spaanse ruiter.

Dan zijn we weer terug bij Gasterij Stadzigt waar we nog even in de winkel kijken en een ijsco kopen. 

GPSwalking.nlWe hebben een schitternde wandeling achter de rug. Er is zoveel te zien onderweg dat je tekst te kort komt om alle foto's te laten zien. De bijgevoegde foto-serie geeft een goed overzicht van dit schitterende gebied. 

Het is bijna niet voor te stellen dat dit gebied droog gemaakt is geweest en gebruikt voor landbouw. Wel is het jammer dat er een spoorlijn door heen ligt. Maar gelukkig hebben we weinig last gehad van voorbij razende treinen. Wel hebben we genoten van de schitterende natuur. Een aanrader.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • s-Gravelandsche Vaart N52.2881 E5.0918
 • Binnenzij N52.3028 E5.1025
 • De Machine/bankjes/Rustpunt N52.3094 E5.1139
 • Eendekooi N52.2823 E5.1349
 • Fort Uitermeer/Terras N52.2934 E5.0814
 • Ga door hekje (zandpad volgen) N52.3054 E5.0923
 • Groote Meer N52.3037 E5.1131
 • Hilversumse Bovenmeent N52.2812 E5.1069
 • Naardermeer N52.2930 E5.1263
 • Observatiehut N52.2980 E5.1249
 • Ruilverkaveling N52.3054 E5.0887
 • Spookgat N52.3028 E5.1060
 • Start/finish/parkeerplaats/Stadzigt N52.2923 E5.1422
 • Uitwatering Van Het Naardermeer N52.3111 E5.0999
 • Uitzichtspunt N52.2909 E5.1302
 • Vecht N52.2955 E5.0809
 • Veertigmorgen N52.2897 E5.1164
 • Vogelkijkhut N52.2835 E5.1240
 • Vogelkijkwand N52.2817 E5.1167
 • Wijde of Bovenste Blik N52.2852 E5.1281
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.