Ankeveense Plassen

Korte beschrijving

Het is fraai zomerweer. Ideaal om er 's avonds even op uit te trekken. De Ankeveense Plassen staan op het programma. Vanuit dit rustige dorp gaan het direct de natuur in. Via Nederhorst ten Berge kom ik weer terug in Ankeveen. Onderweg was het regelmatig genieten van dit waterrijke landschap. Met de ondergaande zon op de laatste foto stap ik weer in de auto, een mooie wandeling rijker. 

Ankeveense Plassen
Dit laagveengebiedvan 618 ha met plassen, grasland en moerasbos is onderdeel van de Vechtplassen. waartoe ook de Koetenhoefse en Loosdrechtse Plassen behoren. Deze plassen zijn ontstaan door turfwinning. Al in de middeleeuwen werd hier veen gegraven. Vanaf de legakkers werd het veen afgegraven en te drogen gelegd. Later zijn op veel plaatsen stukken uit de legakkers weggeslagen door wind en water, zodat de huidige plassen konden ontstaan.

Het legakkerpatroon is op veel plaatsen in het landschap nog goed te zien. Er broeden nu vogelsoorten als zwarte stern, waterral, rietzanger en kleine karekiet en er komen bijzondere waterplanten als groot nimfkruid, blaasjeskruid en drijvend fonteinkruid.


Kenmerken
Startpunt: Ankeveen, midden in dorp bij kerk
Startlocatie: Noord-Holland , Nederland
Coördinaten N52.265482 E5.098751
Afstanden: 17, 14, 6 km
Type: Dorp, Open, Veen, Ven, Water
Begaanbaar: Kan drassig zijn
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Bij start en onderweg
Gelopen op: 24-07-2015

Route informatie

Een GPS wandeling van 14 km bij Ankeveen.
Er is een verlenging van 17 km en een verkorting van 6 km beschikbaar.
De route is goed begaanbaar, maar gaat gedeeltelijk over een graspad. In natte periodes zijn goede wandelschoenen aan te bevelen.
Naast de tracks zijn er ook routes beschikbaar.
Horecagelegenheden komt u tegen in Ankeveen en Nederhorst ten Berge.



Langere beschrijving

GPSwalking.nlAls ik door de lange dorpsstraat (Stichts Einds/ Hollands Eind) van Ankeveen rijdt heb ik inderdaad het gevoel dat ik aan het einde van de wereld ben beland. Een klein en rustig dorpje waar ik zonder problemen de auto bij de plaatselijke kerk kan parkeren.

Niet veel verder loop ik de natuur in. Nu nog even duimen dat snel de zon door de wolken piept. Het is hier heel fraai en met een beetje zon worden de foto's nog mooier.

Gelukkig breekt de zon tegen het eind door en kan ik nog een paar mooie foto's maken.

GPSwalking.nlDe wandeling is 14 km, maar door deze wandeling met de Bommelsteinroute te combineren ontstaat er een wandeling van 17 km. Vergeet niet om goede wandelschoenen aan te trekken in natte tijden. 

Ankeveen
Ankeveen is een plaats in de gemeente Wijdemeren in de provincie Noord-Holland, Nederland.

In 2004 betrof het aantal inwoners 1530. Het dorp telt twee kerken: de rooms-katholieke kerk dateert uit 1928 en is gewijd aan de heilige Martinus. De protestantse kerk is niet meer in gebruik.

GPSwalking.nlTot Ankeveen behoren ook de buiten de eigenlijke dorpskern gelegen Herenweg en Cannenburgerweg, waarvan de bebouwing direct aansluit op die van 's-Graveland.

Ankeveen staat bekend om het actieve verenigingsleven. Er is jaarlijks een optocht tijdens carnaval; het dorp noemt zich dan Schuimlikkerveen. Tijdens ijsrijke winters is Ankeveen een geliefd schaatsgebied: er is een natuurijsbaan en de ijsclub zet tochten uit op de Ankeveense Plassen. Tevens is in Ankeveen op het terrein De Molen de naturistenvereniging Amsterdamse Lichtbond (ALB) gevestigd. Op initiatief van de Stichting Bruisend Ankeveen is er onder andere iedere zaterdag een markt op het plein bij de Kerk.

GPSwalking.nlIn de voormalige poldermolen Hollandia is tegenwoordig een restaurant gevestigd.

De Ankeveense Plassen ten westen van het dorp zijn veenplassen ontstaan door turfwinning. Behalve op de schaats of met een excursie van eigenaar Natuurmonumenten is het water van het natuurgebied niet toegankelijk. Wel zijn er wandelpaden uitgezet via welke men tussen de plassen door kan wandelen.

Ankeveense Plassen
Dit laagveengebiedvan 618 ha met plassen, grasland en moerasbos is onderdeel van de Vechtplassen. waartoe ook de Koetenhoefse en Loosdrechtse Plassen behoren. Deze plassen zijn ontstaan door turfwinning.

GPSwalking.nlAl in de middeleeuwen werd hier veen gegraven. Vanaf de legakkers werd het veen afgegraven en te drogen gelegd. Later zijn op veel plaatsen stukken uit de legakkers weggeslagen door wind en water, zodat de huidige plassen konden ontstaan.

Het legakkerpatroon is op veel plaatsen in het landschap nog goed te zien. Er broeden nu vogelsoorten als zwarte stern, waterral, rietzanger en kleine karekiet en er komen bijzondere waterplanten als groot nimfkruid, blaasjeskruid en drijvend fonteinkruid.


GPSwalking.nlDammerkade
De Ankeveense Plassen worden door de Dammerkade, recht voor u, opgedeeld in een noordelijken een zuidelijk deel, Hollands-Ankeveen en Stichts-Ankeveen. Lopend over de Dammerkade en verderop langs de Kromme Googh ziet u voedselrijke veenplassen met kraakhelder water.

Natuurmonumenten doet er alles aan om dit natuurlijk cultuurlandschap in stand te houden. Het beheer van deze gebieden bestaat uit het regelmatig schonen van de sloten. Om te voorkomen dat het gebied dichtgroeit, kappen onze vrijwilligers om de zes jaar de jonge boompjes op de legakkers.

GPSwalking.nlEcologische verbinding
De Ankeveense Plassen zijn een belangrijke schakel in de Ecologische Hoofdstructuur, de levensader van aaneengesloten Europese natuurgebieden. Zonder ecologische verbindingen zijn de diersoorten in hun bewegingsvrijheid beperkt.

Ook voor planten zijn deze verbindingen noodzakelijk. Vooral een natuurlijke waterverbinding van de Ankeveense Plassen met het Naardermeer is van levensbelang. Onderdeel daarvan is een plas-dras gebied onder de N236 nabij de Molen Hollandia.

GPSwalking.nlNa een fraai, rustig en zeer waterrijk pad tussen de Ankeveense Plassen kom ik bij een stuk langs de Vecht. Hier is de ondergrond asfalt, maar gelukkig een vrij verkeersluw stukje asfalt. En rond de Vecht is vanalles te zien.

Ik ontdek een reuze selfie-stick en weer daarmee een foto van mezelf te maken.

Utrechtse Vecht
De Utrechtse Vecht of kortweg Vecht is een Nederlandse rivier die door de provincies Utrecht en Noord-Holland loopt. De rivier dient niet te worden verward met de Overijsselse Vecht.

GPSwalking.nlDe Utrechtse Vecht begint bij de Weerdsluis in de stad Utrecht en mondt zo'n 40 kilometer verder bij Muiden uit in het IJmeer.

Onderweg stroomt de Utrechtse Vecht onder andere langs de plaatsen Maarssen, Breukelen, Loenen en Weesp. In 1996 is het beheer en onderhoud van de Vecht door het Rijk overgedragen aan het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De Utrechtse Vecht ontstond rond 600 v.Chr. als deel van de Rijndelta en bovenloop van het Oer-IJ.

GPSwalking.nlDe rivier heeft een brede bedding en lage stroomsnelheid, bovendien staan er veel kastelen, buitenplaatsen en theekoepels langs het water, waardoor deze goed geschikt is voor recreatieve vaart. Tijdens het weekend is de rivier vol met bootjes en zijn de wegen aan de linker- en rechteroever druk met fietsers, auto’s en motoren.

Er zijn weinig sluizen in de rivier, maar wel ongeveer 24 bruggen. Een aanzienlijk deel daarvan heeft een beperkte doorvaarthoogte en wordt bediend voor de vaartuigen over de rivier. De spoorbrug bij Weesp is de grootste vertraging voor de scheepsvaart.

GPSwalking.nlMomenteel loopt een onderzoek om deze significant minder vaak te openen, ten einde meer treinen van Almere naar Amsterdam mogelijk te maken. Als de spoorbrug het grootste deel van de dag dicht gaat, kunnen zeilboten en motorjachten met een hoge kajuit niet meer door de Utrechtse Vecht bij Weesp varen.

Voor zeilboten is er geen andere route om van Utrecht naar het IJmeer te varen. Kajuitjachten zouden moeten omvaren over het Amsterdam-Rijnkanaal, maar Rijkswaterstaat probeert juist al jaren om de pleziervaart van dit kanaal voor de beroepsvaart te weren door omleidingen over de Vecht aan te geven.

GPSwalking.nlGooi en Vechtstreek: rijk aan natuur en cultuur
De regio Gooi en Vechtstreek onderscheidt zich door een zeer gevarieerd landschap, rijk aan natuur en cultuurhistorie. Plassen en meren, de rivier de Vecht, cultuurhistorische vaarten, open veenweidegebieden, engen en meenten, bossen en heidevelden, landgoederen en buitenplaatsen, lommerrijke villagebieden, (jonge) monumenten, bijzondere musea en vestingsteden.

Bovendien maakt het gebied onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Het is er allemaal op korte afstand van elkaar, goed ontsloten en bereikbaar.

GPSwalking.nlNet als 2 weken geleden kom ik weer door Nederhorst den Berg. Nu loop ik dit gedeelte van de route andersom. En dan ziet de wereld er weer anders uit. Achtereenvolgend kom ik langs de Baggeraar, de tegenovergelegen Willibrodkerk en de Poldermolen van Nederhorst den Berg. Via een fraai pad loop ik richting water. Onderweg schiet ik een aantal fraaie foto's.  

De Baggeraar
Ter gelegenheid van de beeindiging van de zandwinning, die van 1936 tot 1980 plaats vond in de Spiegel en Blykpolder, is dit beeld aangeboden door de Ballast-Nedamgroep op 4 oktober 1980.

Willibrordkerk
De huidige protestantse Willibrordkerk is in de 12e eeuw gebouwd op een natuurlijke zandheuvel die is ontstaan uit de resten van een stuifduin uit de laatste ijstijd. De toren en het schip zijn in romaanse stijl opgetrokken en dateren uit de 12de eeuw.

GPSwalking.nlDe Willibrordkerk kent vermoedelijk een houten voorganger van rond 800 n.Chr., gesticht door Liudger, de bekende prediker die hier te Werinon zijn zetel had.

De heuvel leende zich gedurende de IJzertijd en Romeinse tijd goed voor bewoning, alhoewel hiervoor nog geen bewijzen zijn gevonden (wel in de nabije omgeving te Overmeer en Nigtevecht).

Poldermolen Nederhorst den Berg
De Poldermolen Nederhorst ten Berg in Nederlandse gemeente Wijdemeren bemaalde de voorheen Stichts-Ankeveense polder.

GPSwalking.nlEr was voor de polder eerst nog een tweede molen, maar die is tussen 1863 en 1894 verdwenen. Deze molen bleef tot ongeveer 1932 in bedrijf.

In 1956 werd de verwaarloosde molen door de huidige eigenaar gekocht, en gerestaureerd als woning. Deze bewoonde molen is niet te bezoeken.

Dan kom ik bij de Spiegel en Blijkpolder waar ik met een grote boog om heen loop. Door de dichte begroeiing is het soms moeilijk om iets van het water te zien. In het voorjaar is het uitzicht vast indrukwekkender.

GPSwalking.nlSpiegel- en Blijkpolder: Oud veengebied
Rondom het later drooggemaakte Horstermeer lag in de middeleeuwen een groot veengebied. Dit gebied werd ingepolderd (Spiegel- en Blijkpolder) en later uitgeveend. De polders veranderden daardoor in een landschap van sloten, moerassen vochtige weilanden en drassige bosseru Het gebied had nog het meeste weg van de huidige Ankeveense Plassen. Aanzienlijke delen van het landschap liggen beneden zeeniveau.

Ontzanding
Vanaf 1938 werd in de Spiegel- en Blijkpolder zand gewonnen. Als gevolg hiervan ontstond een grote en diepe plas: de Spiegel- en Blijk-polderplas. Tijdens de werkzaamheden werd reeds rekening gehouden met het gebruik van de plas. Eind jaren zeventig werd de zandwinning gestaakt en was er een heel nieuw, maar aantrekkelijk landschap ontstaan.

GPSwalking.nlVeranderend landschap
Het landschap is door de eeuwen heen sterk veranderd. Er werd ingepolderd, afgegraven en uitgeveend. De mens drokte zijn stempel op het gebied. Maar ook de natuur droeg zijn steentje bij aan een gevarieerd landschap. Zo ontstonden er op een betrekkelijk kleine oppervlakte veel

Verschillende landschappen met elk zijn eigen karakter en sfeer. Ook nu verandert het landschap nog steeds.

De Spiegel- en Blijkpolderplas is een gebied met een rijke natuur en talloze recreatieve, mogelijkheden. U kunt hier in alle rust en stilte van het landschap genieten, maar u kunt ook zwemmen, surfen en andere watersporten

GPSwalking.nlRecreatie
In op en rond de Spiegelen Blijkpolderplas zijn vele recreatiemogelijkheden. Er zijn fietspaden, wandelpaden en ruiterroutes. Langs het water zijn strandjes, spartelvijvers en ligweitles. Op het water kunt u zeilen, varen en surfen. Het water van de Spiegel- en Blijkpolderplas is erg helder en de plas is daardoor erg in trek bij duikers.

Herstel veenlandschap
Natuurmonumenten is gestart met het herstellen van het veenlandschap in dit natuurgebied. Dichtgegroeide oevers worden van bomen en struiken vrijgemaakt. Er wordt gewerkt met ' verschillende machines. We proberen deze overlast zo veel mogelijk te beperken. Naar verwachting is de klus nog voor het begin van het broedseizoen in maart afgerond.

GPSwalking.nlWaarom deze werkzaamheden?
De werkzaamheden zijn nodig om het gebied in oude glorie te herstellen en staan in het teken van de oorspronkelijke weidsheid.

De kwaliteit van het water verbetert en we brengen de variatie in landschappen terug. Hiermee komen de karakteristieke planten als galigaan, waterviolier, rietorchis en welriekende nachtorchis terug.

Ook ontstaat er meer ruimte voor zeldzame vogels als purperreiger, snor, roerdomp en grote karekiet.

GPSwalking.nlLIFE "Nieuw Leven in het Veen"
Omdat deze veengebieden, met hun bijzondere natuur, tot de grootste en meest waardevolle laagveengebieden van Europa behoren krijgen we een financiële bijdrage van de Europese Commissie uit het LIFE herstelprogramma "New Life for Dutch Fens".

Na een flink stuk over een verhard fietspad te hebben gelopen kom ik bij een bruggetje. Eerst lijkt een grote hond roet in de oversteek te gooien. Maar de grote en goede loebes kijkt me alleen aan. Meer beweging zit er niet in.

DGPSwalking.nlan kom ik bij een fraai stukje pad. Het onverharde Bergse Pad is schitterend om over te lopen.

Bergse Pad
U bevindt zich nu op het Bergse Pad. Links en rechts ziet u voedselrijk helder water. Hier komen bijzondëre waterplanten voor als groot nimfkrutd, blaasjeskruid en drijvend fonteinkruid. Vanaf het Bergse Pad en verderop langs de Kromme Googh zijn de plassen voor voetgangers en fietsers goed te bekijken. Een mooie piek is het observatiepunt midden in dit gebied. U kunt een prachtige rondwandeling maken van ongeveer 6 km, over het Bergse Pad, de Kromme Googh, de Dammerkade en door het dorp Ankeveen terug.

GPSwalking.nlDe Googh
Het Bergse Pad was vroeger een kerkpad van Ankeveen naar Nederhorst den Berg. De ernaast gelegen vaart was de verbinding tussen Nederhorst den Berg en Hilversum. De bewoners van het buurtschap de Googh hieven er tol.

De zandwinning in de Spiegel- en Blijkpolder zorgde ervoor dat het laatste deel van het Bergse Pad, vanaf de Googh tot in Nederhorst den Berg, onder het water verdween.

Aan de ene kant is deze wandeling te snel voorbij. Hoewel dat vanavond eigenlijk we goed uit kwam. De zon was al bijna onder toen ik weer bij de auto aankwam.

GPSwalking.nlOver enkele weken is het al weer te vroeg donker om 's avonds nog lange wandelingen te gaan lopen.

In Ankeveen kan ik nog een leesboek meenemen. Langs de weg staat een boekenhuisje. je mag daar gratis een boek uithalen of zelf een boek plaatsen. Zo wisselt de inhoud regelmatig. Een leuk initiatief. 

Ik maak nog even een foto van de ondergaande zon en ga dan weer richting huis. Dit was ook weer een heel fraaie wandeling met schitterende vergezichten en veel water.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Ankeveensche Plassen N52.2708 E5.0809
 • Bergsche Pad N52.2637 E5.0770
 • Boekenhuisje N52.2627 E5.0967
 • De Baggeraar N52.2650 E5.0452
 • Garstenmolen N52.2644 E5.0258
 • Hoekermolen N52.2525 E5.0369
 • Horn- en Kuijerpolder N52.2719 E5.0358
 • Informatiebord N52.2735 E5.0369
 • Nederhorst Den Berg N52.2596 E5.0470
 • Petersburgseweg/onverhard N52.2730 E5.0404
 • Poldermolen Nederhorst Den Berg N52.2643 E5.0517
 • Restaurants N52.2645 E5.0460
 • Spiegel En Blijkpolderplas N52.2697 E5.0641
 • Spiegelpolder N52.2717 E5.0507
 • Start/finish/parkeerplaats N52.2654 E5.0987
 • Uitzichtspunt N52.2609 E5.0676
 • Vecht N52.2826 E5.0536
 • Zwaanwijck N52.2811 E5.0487
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.