Doorwerth

Korte beschrijving

Geweldig om hier te mogen zijn. Om de mooiste en meest typerende foto te kunnen selecteren moesten we toch wel even nadenken. Moest dat zijn een foto van de hoge stuwwal, van het kasteel Doorwerth, van het hellingbos met een spreng, van de grote stuw in de Nederrijn, van de landgoederen met de supermooie vergezichten of de 1000 jaar oude Huneschans? De bossen, de heide bij Wolfheze of de mooie sprengen van de Heelsumse Beek?

Maar nee, niks van dit alles. Het meest bijzondere zijn de mensen die er wonen in dat bos of aan het beekdal. De geplande stedenbouw: de appartementen die midden in het groen staan. Dat proef je. Alle voorzieningen om hen heen. En dan komen we uit bij het prachtige huis en tuin tegen het einde nabij de Wolfhezerbeek. Mooi landhuis, prachtige tuin, zeer goed onderhouden door een vriendelijke (tuin)man, die blij is met een praatje. Die meneer hoeft echt niet op vakantie in het buitenland.

Wij mogen genieten van zijn achtertuin en het bijzondere achterland. Doorwerth. Start op tijd, dan kun je in de namiddag het kasteel nog uitgebreid bezoeken.


Kenmerken
Startpunt: Doorwerth: tennisvelden
Startlocatie: Gelderland , Nederland
Coördinaten N51.976480 E5.788006
Afstanden: 15, 8, 8 km
Type: Bos, Cultuur, Hei, Rivier
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Grotendeels aangelijnd
Horeca: In naburig dorp
Gelopen op: 27-07-2015

Route informatie

Een GPS wandeling van 15 km bij Doorwerth in Gelderland.
Er zijn 2 verkortingen van 8 km beschikbaar.
De paden op deze wandeling zijn goed begaanbaar. Soms een beetje heuvel op met trapjes.
Onderweg is een horecagelegenheid in Doorwerth.

Van deze wandeling is zowel een Track als een WPT-Route beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nlSTART/FINISH/PARKEREN N51 58.589 E5 47.280
We parkeren bij de tennisbanen.

Al vrij spoedig gaan we het bos in achter de manege langs met de vele paarden op zoek naar de Uitkijktoren.

Even genieten en daarna afdalen naar de oprijlaan van het kasteel.

Pensionstal De Snippervlucht N51 58.440 E5 47.000
De paarden zijn van Pensionstal de Snippervlucht. Dirk-Jan en Arlette verzorgen hier de paarden die bij hen in het pension gestald worden.

GPSwalking.nlVan huis uit een veeboer die van melkkoeien is overgeschakeld naar paarden.

De paarden kunnen geplaatst worden in de pensionstallen, maar ook in de weidegang. Er zijn trainingsmogelijkheden en een rit in de mooie omgeving. Er worden nu 72 paarden verzorgd.

Zie http://snippervlucht.nl

Uitkijktoren Boersberg N51 58.237 E5 46.942
Hier op de uitkijktoren zien we voor ons de Nederrijn en achter ons de Veluwe. Bij helder weer kunnen we zelfs Nijmegen zien liggen.

GPSwalking.nlDat de Boersberg zo hoog is komt door de IJstijd. Grote ijsmassa’s stuwden het zand voor zich uit en zo ontstonden de zogenaamde stuwwallen.

Toen het ijs smolt en het water naar de rivier stroomde ontstonden er verscheidene beken, droge dalen en het zand kon weer stuiven.

De Rijn schuurde langs de stuwwal, waardoor de steile wanden ontstaan zijn. Het hoogteverschil bedraagt tussen de uiterwaarden op 15 m NAP tot de Boersberg op 63m NAP. Geweldig uitzicht overigens…….

GPSwalking.nlTorens N51 58.296 E5 46.903
Deze hooggelegen plekken hebben altijd een grote aantrekkingskracht gehad op mensen. Dat is al duizenden jaren zo. Een ideale plek om een nederzetting te bouwen. Water, vruchtbare akkers, droge gronden, uitzicht op komende vijanden. Ideaal om een kasteel te bouwen.

Niet alleen bij het kasteel , maar ook de kerkelijke machthebbers bouwden hoge torens. Ook de moderne mens bouwt nog steeds hoge torens. Nu zijn het de multinationals met hun glazen kantoorreuzen.

We zullen verderop zien dat ook aan de huidige bewoning speciale aandacht is besteed.
Deze plek wordt al sinds de napoleontische tijd bezocht door recreanten. Tourisme is toen begonnen. Waarschijnlijk ook de reden waarom u hier staat.

UGPSwalking.nliterwaarden N51 58.085 E5 46.892
Uiterwaarden (ook: uiterwaarde en uiterdijk) zijn gronden die gelegen zijn tussen een winterdijk en de bedding van een beek of rivier. De primaire functie van de uiterwaard is waterhuishoudkundig. Het is de ruimte die de rivier nodig heeft om tijdelijke piekafvoeren aan te kunnen.

In perioden van grote waterafvoer lopen de uiterwaarden tot aan de winterdijken onder water. Gebieden in de winterbedding die een deel van het jaar onder water staan worden broeken genoemd. Uiterwaarden zijn buitendijkse gronden. Ze ontstonden na bedijking van de rivieren in de middeleeuwen.

GPSwalking.nlGeulen binnen de uiterwaarden heten strang of hank. Door de uiterwaarden aan de rivierzijde van een (lage) zomerdijk te voorzien wordt de frequentie van overstromen beperkt. Dit is vooral belangrijk ten behoeve van het gebruik als weide voor vee. Incidentele bevloeiing in de wintermaanden werd vroeger door de boeren verwelkomd omdat sedimentering de vruchtbaarheid van de grond bevorderde.

Soms zijn in uiterwaarden op pollen of terpen boerenbedrijven gebouwd. Ook steenfabrieken vestigden zich er vaak, ze dolven er de benodigde klei. Natuur.

Voor het einde van de twintigste eeuw werden de meeste steenfabrieken gesloten en worden de marginale landbouwgronden steeds vaker aangewezen als natuurontwikkelingsgebied zodat op sommige plaatsen zich weer de van nature de rivier begeleidende ooibossen kunnen ontwikkelen.

GGPSwalking.nlrote delen van de uiterwaarden van de rivieren in Nederland zijn aangewezen als Natura 2000 gebied. Hoe breder een uiterwaard, hoe groter de waterbergingscapaciteit en hoe hoger de natuurwaarde kan zijn.

Oprijlaan N51 58.115 E5 47.043
De oprijlaan is in de middeleeuwen aangelegd om het kasteel met droge voeten te kunnen bereiken.

Tot de 18 eeuw stond hier een poortgebouw. Dat is nog te zien aan de verbreding in de dijk. De meerstammige linde links van de weg hoorde bij dit poortgebouw.

GPSwalking.nlWienerberger Steenbakkerij Doorwerth. N51 57.833 E5 46.922
Dit grote bedrijf bakt bakstenen voor gevels, binnenmuren , straatstenen en dakpannen. Geglazuurde raamdorpels in wel tien verschillende kleuren.

Het bedrijf is onderdeel van Wienberger, een Oostenrijks beursgenoteerde onderneming met de hoofdzetel in Wenen. Met een omzet van bijna 3 miljard euro, 200 productiebedrijven en 15 000 werknemers een speler in 30 landen. Zie http://www.wienerberger.nl

GPSwalking.nlKasteel Doorwerth N51 58.005 E5 47.297
Vanaf de 8e eeuw begonnen de monniken de bevolking te bekeren en het land te ontginnen. Overal verrezen kerken, terwijl de nieuwe machthebbers hun gebied verdedigden met burchten. Daarbinnen ontwikkelde Gelre zich al snel tot een van de belangrijkste hertogdommen van Noordwest Europa

Kasteel Doorwerth is aan het begin van de 13e eeuw gesticht door Hendric van Doorenweerd. Ruim 700 jaar geleden werd hier een woontoren gebouwd op een eiland in de toen nog onbedijkte Rijn. In de 15e en 16e eeuw versterkte men het huis tot een kasteel met vier vleugels rond een kleine binnenplaats. Het koetshuis, paardenstallen, poortgebouw en moestuin dateren uit de 17e eeuw.

EGPSwalking.nleuwenlang was het kasteel een centrum van macht, bestuur en rechtspraak. De Heerlijkheid Dorenweerd werd in de loop der tijd meerdere malen door brand, verwoesting, leegstand en verwaarlozing in zijn bestaan bedreigd.

In de WWII was nog slechts een troosteloze ruïne over. Toch is het steeds weer hersteld. Nu is het teruggebracht in de staat van de 17e eeuw. Sinds 1969 is het in het bezit van de Geldersche Kasteelen.

Dit kasteel heeft nog elementen ui de 13e eeuw en is een prachtig voorbeeld van een waterburcht. Zie https://www.glk.nl

GPSwalking.nlOud erf N51 57.906 E5 47.380
In het weiland tussen het kasteel en de Rijn ligt een verhoging, een terp, waarop tot in de 18e eeuw een boerderij heeft gestaan. Op een kaart uit 1756 staat de boerderij aangegeven met een tuin er omheen en met een schuur en hooiberg, geheel omringd door boomgaarden.

De grens van het erf wordt nog steeds gemarkeerd door brede sloten en meidoornhagen. In de tijd voor de prikkeldraad werden meidoornhagen gebruikt. Het pad midden over het erf heet de Veerweg en liep vroeger naar een pontje over de Rijn. Kasteel Doorwerth had gronden aan de overzijde van de rivier. Zo konden ze een veer laten varen en tol heffen.

GPSwalking.nlDijken N51 58.038 E5 47.432
We hebben nu over de waterkerende dijk gelopen die rond 1543 werd aangelegd. Johan Albrecht Schellart van Obbendorf (1619-1676) legde met die dijk een verbinding tussen de stuwwal en de oprijlaan zodat het kasteel in een klein poldertje kwam te liggen. Bovendien zorgde hij ervoor dat binnen de dijk een grote vierkante moestuin werd aangelegd.

Op dat moment bestond het kasteel al 400 jaar. Al die tijd had het onbeschermd op een eiland in de rivier gelegen. Een goed verdedigbare plaats voor een middeleeuws kasteel, maar minder geschikt voor een 17e eeuwse buitenplaats waar de winterse overlast echt als last werd ervaren.

GPSwalking.nlZomerdijk en winterdijk N51 58.052 E5 48.310
De Rijn levert in de winter véél meer water dan in de zomer. Daarom heeft men door de eeuwen heen zomerdijken gebouwd langs de rivier zelf. Maar in de winter en het voorjaar komt er zoveel water, dat ook die dijken onder water komen te staan. De rivier wordt dan heel breed.

Om het water dan te keren worden langs die bredere rivier nog hogere winterdijken aangelegd. Als het water dan weer weggestroomd is, is de ruimte tussen de zomerdijk en de winterdijk te gebruiken voor landbouw (weilanden) en natuur. Die strook land tussen de dijken noemt men uiterwaarden.

Verderop bij de steenfabriek lopen we een stuk over de zomerdijk. In de winter kan dus een groot deel van deze wandeling onder water komen te staan tot aan (en op) de weg langs de huizen. Moeilijk voor te stellen?

GPSwalking.nlHellingbossen N51 58.178 E5 48.127
De bossen op de helling zijn vrij jong. Dat komt omdat tijdens de Tweede Wereldoorlog de meeste bomen zijn vernield of gekapt vanwege het oorlogsgeweld.

Omdat er zoveel variatie is in hoog-laag, nat-droog en schaduw-zon zien we ook een grote verscheidenheid in bomen en struiken.

Aan de voet van de heuvels zijn op natuurlijke wijze vijvers en waterpartijen ontstaan waar het water spontaan naar boven komt. Regenwater dat op de hoge Veluwe valt stroomt ondergronds verder en hier en daar komt het spontaan uit de heuvels. Die vijvers hebben heel schoon water waardoor allerlei bijzondere planten en dier voorkomen. Elk voorjaar trekken padden en bruine kikkers uit het bos naar de paaiplaatsen in de uiterwaarden.

GPSwalking.nlDuno, Hoog Oorsprong en Zilverberg N51 58.172 E5 47.915
De landgoederen Duno, Hoog Oorsprong en Zilverberg, 214ha groot, op de zuidwestelijke rand van de Veluwe bieden een zeer gevarieerd landschap. Op Hoog Oorsprong vinden we lanen met oude beuken en eiken naast gemengd bos, akkers en weilanden.

De Duno bestaat uit een beboste steile heuvelrand met een vlakkere top. Vanaf een aantal open plekken op dit plateau heeft men een schitterend uitzicht over het Rijndal. De sprengenbeek die halverwege de helling ontspringt en de lager gelegen lieflijke vijvers aan de Fonteinallee vormen een aangename afwisseling met het steile hellingbos en het vlakke plateau.

GPSwalking.nlStuwcomplex Driel N51 58.074 E5 48.397
Voor de Nederlands waterhuishouding zijn de stuwen van groot belang. Bij lage waterafvoeren regelen ze de waterverdeling tussen de Waal, IJssel en Neder-Rijn. Zo blijft de watertoevoer naar het IJsselmeer gewaarborgd en de rivier op diepte voor de scheepvaart. De stuw is gemiddeld 130 dagen per jaar open. Als de stuw is gesloten kan de scheepvaart via de sluir de Nederrijn op- en afvaren.

Het Stuweiland is 42 ha groot. Bij hoog water staat het eiland blank. Dit komt ongeveer 20 dagen per jaar voor. Koeien en paarden zorgen ervoor dat het gebied open blijft.
In de rivier komen ruim 40 verschillende vissoorten voor. Een aantal soorten, zoals de zalm, trekt de rivier op om te paaien. Als de stuw gesloten is kunnen ze via de vispassage hun doel bereiken.

In de Neder-Rijn en Lek zijn drie stuwen: Driel, Amerongen en Hagestein.

GPSwalking.nlHistorie Stuw Driel N51 57.863 E5 48.362
In 1958 startte Rijkswaterstaat met de aanleg van het stuwensemble. Dit om de waterhuishouding in Noord-Nederland te verbeteren en om de bevaarbaarheid van de rivieren te waarborgen.

In 1960 was het stuwcomplex bij Hagestein gereed, in1965 bij Amerongen en in 1970 dit complex bij Driel. Het ontwerp is van architect Wouter Hamdorff, bekend om zijn functionele ontwerpen.

Het bestaat uit een stuw, een sluis, een bedieningsgebouw en een vistrap. Onderdeel van de stuw zijn de twee halfronde stalen vizierschuiven. Bij hoogwater staat de stuw open en regelt de afvoer van het rijnwater. De scheepvaart heeft dan vrije doorvaart.

Deze stuw is gemiddeld 75 dagen per jaar geopend. Die van Hagestein en Amerongen zijn gemiddeld 25 dagen per jaar open. Bij laagwater worden de schuiven gesloten om de rivier af te sluiten. Het water wordt dan opgestuwd waardoor er meer water door de IJssel stroomt richting IJsselmeer.

GPSwalking.nlNeder-Rijn N51 58.004 E5 48.814
De Neder-Rijn is een Nederlandse rivier en de tak van de Rijn die vanaf Angeren, net voor de afsplitsing van de IJssel bij Arnhem de voortzetting vormt van het Pannerdensch Kanaal.

Soms wordt dit kanaal eveneens tot de Nederrijn gerekend; de rivier begint dan bij de afsplitsing van de Waal, kort voor Pannerden. Vanaf Wijk bij Duurstede wordt de hoofdstroom Lek genoemd en de oude stroom Kromme Rijn.

GPSwalking.nlGeschiedenis Landgoed Duno N51 58.232 E5 48.460
De Duno dankt zijn naam aan de 18e eeuwse eigenaar die hier een landhuis liet bouwen dat de naam Duunoog kreeg.

Het landgoed herbergt een tweetal interessante plaatsen die inzicht geven in de middeleeuwse geschiedenis van dit gebied. Dat zijn de Huneschans, waar de resten aanwezig zijn van een ringburchtwal uit de 10e eeuw en het Elzenpasje, dat iets noordelijker ligt. Daar liggen de fundamenten van een middeleeuws gebouw uit de 15e eeuwse Hof te Selbeek van de Heren van Doorwerth.

Hoog Oorsprong en Zilverberg waren afzonderlijke landgoederen. De woeste gronden zuidwest van Hoog Oorsprong waren nog bezittingen van de hertogen van Gelre. Zilverberg was in het bezit van kasteel Doorwerth.

GPSwalking.nlHuneschans N51 58.302 E5 48.731
Dit is een ringwalburcht uit de 10e eeuw. Het terrein bestaat uit een ovaal vlak, waar omheen een aarden wal en vroeger mogelijk een sloot een een palissade bevonden heeft.

Het betreft een strategische ligging die ruim zicht over de Rijn en het er tegenover liggende gebied geeft.

De burcht is waarschijnlijk gebouwd na de dood van Karel de Grote nadat zijn rijk uiteen viel. De adel kreeg toen weer meer macht en beschermde het eigen terrein met een ringwalburcht. Ze werden niet permanent bewoond maar vooral gebruikt als verdedigingswerk. Zie http://www.mijngelderland.nl

GPSwalking.nlWatertoren Doorwerth N51 58.582 E5 47.538
De watertoren in Doorwerth is ontworpen door architect Th.K.J. Koch en werd gebouwd in 1937-1938 die het ontwerp in een zakelijk expressionistische bouwtrant maakte.De toren staat aan de Spechtlaan. De watertoren heeft een hoogte van 19 meter en heeft een waterreservoir van 60 m³.

In 1960 werd de toren uit zijn oorspronkelijke functie onttrokken en is in de jaren daarna in gebruik geweest door de gemeente. De toren werd vanaf 1960 voor verschillende doeleinden gebruikt. Doordat de toren schaars gebruikt werd en geen echte functie meer had kwam het in verval terecht.

Sinds 2001 is de watertoren een rijksmonument en tot 2008 was de toren in bezit van watermaatschappij VITENS. In 2008 werd de watertoren verkocht aan een particulier die in de periode 2009 - 2010, in samenwerking met Architectenbureau Moons BV uit Waalwijk en Ingenieursbureau Middelhuis en Schleipfenbauer uit Heteren, de watertoren restaureerde en een woonhuis van maakte met aangelegen een kantoor.

GPSwalking.nlEven voorbij de Watertoren kunnen we naar links terugkeren naar de Parkeerplaats voor de korte route.

Doorwerth N51 58.872 E5 47.570
Het huidige dorp Doorwerth is een modern dorp met ongeveer 5000 inwoners. Een groot deel van dorp bestaat vooral uit in de bossen gelegen villa's die gebouwd zijn vanaf de jaren 1920.

In de jaren 1970 zijn er nieuwere delen aangelegd waarbij men hoogbouw en woonhuizen geïntegreerd met de natuur. De stedenbouwkundige Van Embden maakte dit idee concreet door een strikte scheiding tussen wonen, recreëren en verkeer aan te brengen, geheel volgens de CIAM-gedachte. Hierbij zijn tussen de bebouwing stroken bos blijven bestaan.

GPSwalking.nlOok grenzen de straten niet rechtstreeks aan de bebouwing, zodat eenieder die zich door Doorwerth beweegt voortdurend door het bos wandelt, fietst of rijdt. Hierdoor hebben de bewoners het gevoel in het bos te wonen.

In tegenstelling tot in een open landschap valt het niet op dat men in een gebied woont met veel menselijke activiteit. In de hoogbouw is dat experiment geslaagd, bij de laagbouw kost het de Gemeente Renkum af en toe grote moeite om te voorkomen dat bewoners van de laagbouw massaal hun tuinen uitbreiden in het bos.

Tussen 2005 en 2008 is tussen de Houtsniplaan en de Berkenlaan de nieuwe wijk Tussen de Lanen verrezen. Deze wijk is ontworpen door Mecanoo architecten en ook in deze wijk is menselijke bebouwing geïntegreerd met natuur. Tussen de laag- en hoogbouw van deze wijk zijn de oude eikenbomen blijven staan en her en der zijn nieuwe bomen aangeplant. De daken van de gebouwen zijn begroeid met mos en sedumsoorten. Ook bevinden zich in deze wijk zogenaamde 'wadi's' waarin regenwater wordt opgevangen.

CGPSwalking.nlongrès Internationaux d'Architecture Moderne (afgekort tot CIAM) was een groot internationaal platform dat in de eerste helft van de 20e eeuw een grote stempel heeft gedrukt op het architectuur-debat. Dit platform bestond van 1928 tot 1959.

Eén van de belangrijkste ideeën die uit de CIAM voortkwamen was het idee van de functionele stad. In de CIAM werden geplande steden gepropageerd, waarbij de functies als wonen, werken en recreatie van elkaar gescheiden zijn. Deze gedachte wordt in het Nederlands ook wel de CIAM-gedachte genoemd.

Ook bij het ontwerp van het dorp Doorwerth speelde de CIAM-filosofie van scheiding van woon- en werkfuncties een belangrijke rol.

GPSwalking.nlWolfhezer Heide N51 59.377 E5 47.375
Dit heidegebiedje is heel mooi vanwege de solitair groeiende bomen, die als vrijstaande boom geheel kan uitgroeien in de oorspronkelijke vorm van de eik of beuk. Het fraai dal waar we doorheen gaan is een zogenaamde hessenweg, een oude handelsroute waarover met paard en kar vanuit Ede naar de doorwaadbare plaats in de Nederrijn werd gereden. Nog steeds zien we de karrensporen.

Rond de beken komen bijzondere planten voor, zoals de waterviolier, duizendknoopfonteinkruid, waterpinksterbloem, teer vederkruid, slanke waterkers, drijvend fonteinkruid, klimopwaterranonkel. Er grazen al sinds 1983 runderen en paarden. Dit is nodig om vergrassing en de groei van jonge bomen tegen te gaan. Andere minder opvallende dieren zijn de zandhagedis, levendbarende hagedis, hazelworm, de adder, gladde slang en de ringslang.

GPSwalking.nlWodanseiken N51 59.472 E5 47.308
Aan de rand van de beek staan ietwat verder zeer oude en beroemde bomen: de Wodanseiken. Deze bomen zijn tussen de 400 en 600 jaar oud. Ze hebben
veel last van de dalende grondwaterstand en daarom gaat Natuurmonumenten elf monumentale eiken uit de verdrukking halen.

Ze zijn in het verleden vaak geschilderd door bekende kunstenaars uit de Oosterbeekse school als de eiken langs de Wolfhezerbeek. Deze Wodanseiken zijn ook nu nog een lust voor het oog. Hoewel er meer oude eiken in de omgeving staan, worden slechts 5 tot de echte Wodanseiken gerekend. Het is arbitrair, in totaal zijn langs de beek 11 eiken uitgezocht die nu alle ruimte krijgen om uit te groeien tot echte Wodanseiken.

GPSwalking.nlHeelsumse Beek N51 59.398 E5 47.041
We zien de Heelsumse beek, de Wolfhezerbeek en de Papiermolenbeek. Sprengenbeken zijn cultuurhistorische monumenten met een hoge natuur- en landschapswaarde. Ze zijn door de mensen uitgegraven met de hand tussen 1600 en 1800.

Ze leverden waterenergie voor de watermolens. De sprengenbeek ontspringt bijeen sprengenkop, een tot op het grondwater uitgegraven bron. Het water borrelt hier omhoog en vormt zo een omlaag stromende beek.

GPSwalking.nlVanaf 1550 werden watermolens langs de Wolfhezer, Heelsumse- en Papiermolenbeek gebouwd, die gebruikt werden als koren- en papiermolens. In de bloeitijd van de papierproductie, rond 1735, draaiden er acht papiermolens in het Heelsumse beekdal.

Tot 1930 werd het water van de Heelsumse beek als proceswater gebruikt.

Doordat de Heelsumse beek op de overgang ligt van de droge Veluwe en de natte uiterwaarden biedt dit veel mogelijkheden voor de natuur. De afwisseling tussen water, bos, heide en weilanden in het beekdal is aantrekkelijk voor veel soorten planten en dieren. Zie http://www.sprengenbeken.nl

GPSwalking.nlSchut Papier N51 58.945 E5 46.002
Hier stond vroeger papiermolen “de Veentjes”.

De historie van Schut papier voert terug naar de Gouden Eeuw. In de zich voorspoedig ontwikkelende samenleving ontstonden op de Veluwe tal van papierfabriekjes die gebruik maakten van het schone water en de waterkracht van de snel stromende beekjes. In 1618 wordt in Heelsum papierfabriek “de Veentjes” gesticht.

In 1710 wordt de fabriek verkocht aan de familie Schut die zich richt op de productie van kwaliteitspapier. In 1895 brandt de fabriek tot de grond toe af. Er wordt een nieuwe fabriek gebouwd waarbij met stoom gedreven machines de functie van de watermolen overnemen.

In 1977 verlaat de laatste telg van de familie Schut, de leiding van de fabriek. In 1982 gaan de aandelen van de familie Schut over naar De Gelderse Papiergroep NV. Dit brengt meteen de productie met zich mee van het authentieke en wereldberoemde ‘Van Gelder Oud Hollands’ en serie gevergeerde brieven en enveloppen. Met en zonder watermerk. Zie http://www.schutpapier.nl

CGPSwalking.nlardanusbossen N51 58.574 E5 46.627
De Cardanusbossen is een bosgebied in de Nederlandse gemeente Renkum en gelegen ten noorden en oosten van de plaats Doorwerth. Aan de noordzijde wordt het gebied door de provinciale weg 225 gescheiden van de Wolfhezerheide. Aan de westzijde ligt het gehucht Kievitsdel. Het bos wordt door een aantal lanen doorsneden. Centraal in het bos staat een transformatorhuisje dat een rijksmonument is.

In 2009 is gestart met het dunnen van het bos, zodat op termijn de gevarieerdheid groter kan worden.

GPSwalking.nlOm je heen zie je een bos van spaartelgen. Vroeger was dit bos hakhout. Bij hakhoutcultuur worden de bomen onderaan bij de grond afgezaagd. Op de afgezaagde stam of stobbe groeien dan meerdere nieuwe scheuten (de telgen).

Deze telgen kunnen na enige tijd (10-20 jaar) weer worden gekapt (afgezet). Het hout werd als brandhout gebruikt en de bast voor looizuur om leer te looien.

Toen begin twintigste eeuw brandhout minder nodig was, en looizuur chemisch werd samengesteld, liet men maar één telg - de spaartelg - staan en uitgroeien tot een opgaande boom of overstaander. Deze meerstammigheid is daarom een zeldzaam verschijnsel, wat je hier nog kunt zien.

GPSwalking.nlDoor het bos keren we terug naar de parkeerplaats. Een pittige wandeling vandaag met vele interessante items onderweg.

Gelukkig zijn we op tijd vertrokken en kunnen weg even langs gaan bij Kasteel Doorwerth.

Startpunt

 • START/FINISH/PARKEREN W.A.Scholtelaan 138 Doorwerth
  N51 58.589 E5 47.280

Geraadpleegde websites:

POI’s

 • Pensionstal De Snippervlucht N51 58.440 E5 47.000
 • Uitkijktoren Boersberg N51 58.237 E5 46.942
 • Torens N51 58.296 E5 46.903
 • Uiterwaarden N51 58.085 E5 46.892
 • Oprijlaan N51 58.115 E5 47.043
 • Wienerberger Steenbakkerij Doorwerth. N51 57.833 E5 46.922
 • Kasteel Doorwerth N51 58.005 E5 47.297
 • Oud erf N51 57.906 E5 47.380
 • Dijken N51 58.038 E5 47.432
 • Zomerdijk en winterdijk N51 58.052 E5 48.310
 • Hellingbossen N51 58.178 E5 48.127
 • Duno, Hoog Oorsprong en Zilverberg N51 58.172 E5 47.915
 • Stuwcomplex Driel N51 58.074 E5 48.397
 • Historie Stuw Driel N51 57.863 E5 48.362
 • Neder-Rijn N51 58.004 E5 48.814
 • Geschiedenis Landgoed Duno N51 58.232 E5 48.460
 • Huneschans N51 58.302 E5 48.731
 • Watertoren Doorwerth N51 58.582 E5 47.538
 • Doorwerth N51 58.872 E5 47.570
 • Wolfhezer Heide N51 59.377 E5 47.375
 • Wodanseiken N51 59.472 E5 47.308
 • Heelsumse Beek N51 59.398 E5 47.041
 • Schut Papier N51 58.945 E5 46.002
 • Cardanusbossen N51 58.574 E5 46.627

 

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.