Ravenstein

Korte beschrijving

De laagstaande huisjes achter de dijk trekken nog meer aandacht dan de brommende boten aan de andere kant van de dijk. De Maas bepaalt dat we al slingerend door dit landschap van kerkje naar kerkje dwalen. Genietend van de kleurrijke rozen in de tuinen. We hebben geen haast. Evenmin als de gepensioneerde werker die in zijn tuin bezig is, maar meer staat te buurten met de buurvrouw, dan dat de heg geschoren wordt. De kerkskes zijn toe en liggen vredig te wachten tot het zondag is. De kapel van Sint Roch verdient daarom een extra brandend kaarsje.

De drie molens hebben hier ooit voor de lokale economie hun steentje bijgedragen. Maar de economie schijnt nu gedragen te worden door fietsers, wandelaars en motortoertochten en een open classic car. Want de romantiek bepaalt de sfeer. Het is dan ook verrassend dat de trein zomaar midden in de wei stopt. De fietsers op het smalle fietspad blijken reizigers te zijn komend van waarachtig het heuse midden-in-de-wei-station. In het begin van de wandeling gaven de kanonnen aan dat het vestingstadje Ravenstein zich moest weren tegen de invallers vanuit het noorden. Tegen het einde van de tocht zien we dat de zuidkant ook een verdedigingswal met grachten kent. De kinderkopkes remmen het verkeer in het stadje, maar zijn toch lastig voor de moeder met een kind achterop het kinderzitje en een slingerend dochtertje op het kleine fietsje. Romantiek heeft zo ook zijn andere kanten.

We zien dat vanaf een terrasje, want het is na de wandeling niet logisch dat we meteen huiswaarts vertrekken. Hier wil je blijven.
 


Kenmerken
Startpunt: Ravenstein, nabij Walstraat 44
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.796098 E5.654621
Afstanden: 14, 9 km
Type: Cultuur, Open, Vergezicht
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 24-08-2015

Route informatie

Een GPS wandeling van 14 km bij Ravenstein.
Er is een verkorting van 9 km beschikbaar.
De paden op deze wandeling zijn geheel verhard. Behalve een beetje struinen langs de Maas.
Halverwege is er een horeca .
Van deze wandeling is zowel een Track als een WPT-Route beschikbaar.
De wandeling kan goed gelopen worden zonder GPS. Afdruk van het kaartje is wel aan te bevelen.Langere beschrijving

GPSwalking.nlSTART/FINISH/PARKEREN N51 47.766 E5 39.277
Ravenstein kent een royale parkeerplaats. We gaan meteen omhoog naar de dijk. Er staat een kanon. Althans, het wordt vandaag geschilderd.

Ravenstein N51 47.824 E5 39.164
Ravenstein is een vestingstad met circa 3500 inwoners aan de Maas. Ravenstein werd in 1360 gesticht door Walraven van Valkenburg, leenman van de Hertog van Brabant, die toen aan de oever van de Maas een kasteel liet bouwen, na daarvoor jarenlang vanuit zijn kasteel te Herpen tol te hebben geheven over het verkeer op de rivier.

In 1364 probeerde de Hertog tevergeefs een einde te maken aan deze praktijk door het kasteel te belegeren. Bij het kasteel ontstond het plaatsje Ravenstein, dat reeds in 1380 stadsrechten kreeg van Reinout van Valkenburg, een halfbroer van Walraven.

In 1397 werd de heer van Ravenstein bij de slag bij Kleverhamm (Kreis Kleve) verslagen en gevangengenomen. De stad werd vervolgens Kleefs bezit. In 1399 werd er de Vrede van Ravenstein gesloten tussen Brabant en Gelre. In 1522 werd de stad versterkt met wallen en bastions volgens het Italiaans stelsel (in 2012 deels weer opgegraven).

GPSwalking.nlAl in 1543 liet keizer Karel V deze afbreken, met uitzondering van de stadspoorten waarvan er twee zijn behouden. Nadat in 1609 Johan Willem van Kleef en Gulik kinderloos stierf maakten verschillende pretendenten aanspraak op zijn gebied, de Gulik-Kleefse kwestie.

Brandenburg riep hierbij de hulp in van de Staten van Holland, die de stad in 1621 bezetten. Er werden Staatse troepen in de stad gelegerd, die ook bleven nadat het gebied in 1624 officieel aan Brandenburg werd toegewezen. De protestanten lieten een van de twee kerken slopen en gebruikten de andere kerk zelf. De katholieke kerk werd verboden. De stad werd nogmaals versterkt met fortificaties.

GPSwalking.nlIn 1630 ging Ravenstein wederom over naar een nieuwe eigenaar, ditmaal het katholieke huis Palts-Neuburg. Het Staatse garnizoen verliet de stad tijdelijk, om in 1635 weer terug te keren. In 1641 werd er een speciale garnizoenskerk gebouwd.

Ravenstein bleef echter buiten de Republiek en de vrijheid van godsdienst keerde terug. Het Land van Ravenstein werd hierdoor een toevluchtsoord voor kloosterorden die uit de Republiek waren gevlucht, terwijl katholieken van over de grens in kerken op Ravensteins grondgebied de mis bijwoonden.

Bij de komst van de Fransen in 1672 trok het Staatse garnizoen zich weer terug. De vestingwerken werden hierna gesloopt. In 1735 werd in Ravenstein de Sint-Luciakerk gebouwd, de enige Nederlandse kerk in barokstijl buiten de provincie Limburg.

GPSwalking.nlRondeel N51 47.825 E5 39.268
Twee rondelen, die in 1997 teruggevonden zijn bij dijkverzwaringswerkzaamheden, maakten onderdeel uit van de verdedigingswerken en werden aangelegd van 1522-1526. Het behoorden daarmee tot de vroegste verdedigingswerken van deze soort en werden gebouwd om de vesting weerbaar te maken voor het steeds krachtiger wordend geschut.

In 1999 werden de rondelen iets opgemetseld en ze zijn nu zichtbaar voor het publiek. Op deze rondelen bevinden zich twee kanonnen vervaardigd in Luik rond 1860. Enkele malen per jaar worden deze gebruikt voor saluutschoten door het Sint Barbara Gilde.

GPSwalking.nlMaaspoort N51 47.859 E5 39.168
De Maaspoort is van origine middeleeuws en is versterkt in 1521-1522. De poort is voorzien van een tongewelf. Vanuit de ramen boven de poort (aan de stadszijde) werd van 1729 tot 1783 het winnende lot van de Ravensteinse loterij bekendgemaakt. De opbrengst van de loterij was bestemd voor de bouw van de St. Luciakerk en later voor tal van andere zaken.

Edithbrug N51 48.036 E5 39.155
De Edithbrug is een spoorbrug over de Maas tussen Ravenstein en Niftrik in de spoorlijn tussen 's-Hertogenbosch en Nijmegen. Hij is vernoemd naar de dochter van de Engelse ingenieur die hem ontworpen heeft. De enkelsporige brug uit 1872 bestaat uit vier boogbruggen achter elkaar, en is gebouwd op pijlers die breed genoeg zijn om een tweede brug parallel aan de bestaande te dragen.

GPSwalking.nlHoewel de rest van de spoorlijn dubbelsporig is uitgevoerd, is de brug altijd enkelsporig gebleven. Deze brug is op 10 mei 1940 om 5:15 opgeblazen waarbij de twee meest westelijke overspanningen werden vernield.

Op 11 september 1940 was deze weer hersteld. De Duitsers hebben bij hun terugtocht op 17 september 1944 de middelste pijler opgeblazen waarbij de beide middelste overspanningen in de rivier stortten.

Wederom was de brug ernstig maar niet onherstelbaar beschadigd. De Britten hebben toen versneld met behulp van twee tijdelijke houten hulppijlers de brug weer hersteld. Op 4 februari 1945 konden treinen de brug weer berijden. In 1948 werd de brug definitief hersteld.

GPSwalking.nlLand van Ravenstein N51 48.032 E5 38.701
De kern van het Land van Ravenstein ligt in het huidige Herpen. In de middeleeuwen ontplooide deze plaats zich tot machtscentrum langs de Maas en vormde als heerlijkheid het zogenaamde Land van Herpen.

De heren van Cuijk zijn rond 1150 bezitters van dit landje. Wanneer in de veertiende eeuw het huis Van Valkenburg in bezit komt van het Land van Herpen, sticht Walraven van Valkenburg in 1360 de burcht Ravenstein aan de Maas.

GPSwalking.nlMiddelwaard N51 48.088 E5 38.926
Het natuurgebied Middelwaard tussen Ravenstein en Neerlangel vormt het benedenstroomse deel van een voormalig eiland in de Maas. Het eiland ligt al sinds de bedijking rond 1300 op deze plaats.

De Maas was hier relatief breed en ondiep en daarmee een geschikte plek om over te steken. De aanwezigheid van het eiland in de rivier was dus van strategisch belang en heeft mede geleid tot de vestiging van Ravenstein.

Door de bedijking is het van oorsprong zandige eiland steeds verder opgeslibd met klei.

Tijdelijke Kunstwerken De Zwarte Weduwe N51 48.019 E5 38.927
In de uiterwaarden, rond de oude bunker duikt een gigantische spin op. Durf jij de uitkijkpost te beklimmen om het werk van dichtbij te bekijken?

GPSwalking.nlDe zwarte weduwe is een spin met een uiterst zelfstandige levensstijl. Zodra het vrouwtje vruchtbaar is, is er de ondankbare taak voor het mannetje om naar het vrouwtje toe te gaan.

Deze taak is niet zonder levensgevaar. Als het mannetje haar niet zint bijt ze hem voor de daaddood en eet hem daarna op. Als het mannetje haar goedkeuring heeft mag de bevruchting plaats vinden. Daarna moet het mannetje maken dat hij weg komt, wat meestal niet op tijd lukt. Want ook na de daad wordt het mannetje gedood en opgegeten. De Maas geeft en neemt, een aardige vergelijking.

GPSwalking.nlNeerlangel N51 48.470 E5 38.724
Langel is de naam van een voormalige heerlijkheid die gelegen was aan de Maas. De heerlijkheid maakte deel uit van het Land van Herpen. De naam Langel heeft de heerlijkheid gekregen wegens de langgrerekte vorm ervan.

Na het ontstaan van Ravenstein werd het opgedeeld in Overlangel en Neerlangel. Namen van enkele heren zijn: Albertus van Langel, in 1191 en Reinout van Langel, in 1330. In 1360 werd het kasteel van de heren van het Land van Herpen verplaatst naar het huidige Ravenstein.

De 'kern' van Neerlangel wordt gevormd door het kerkje van Sint-Jan de Doper. Oorspronkelijk was het een Romaans zaalkerkje gebouwd in de elfde eeuw. De Romaanse tufstenen toren is waarschijnlijk het oudste Romaanse bouwwerk van Noord-Brabant. In de vijftiende eeuw is het kerkje met een gotisch koortje uitgebreid. In 1869 het kerkje wegens zijn bouwvallige toestand en veranderde inzichten gesloopt. Op de oude fundamenten is het huidige neogotische kerkje verrezen. De Romaanse toren is daarbij gespaard gebleven.

GPSwalking.nlRietdekken N51 48.931 E5 38.130
We zien vele rieten daken. Mijn vader was rietdekker. Zijn gereedschap is nog steeds binnen de familie. In het zuiden van Brabant gebruikte men stro.

Het riet wordt bevestigd op de pan/rietlatten die ca. 28 cm uit elkaar zitten en die op sporen zijn bevestigd. Om het riet vooral aan de onderzijde tegen opwaaien te beschermen wordt er een knelplank aangebracht en een extra lat om het riet vaster te kunnen krijgen.

Voordat de dakdekker het dekriet aanbrengt legt hij een spreilaag aan, deze vergemakkelijkt het rietdekken zodat de pluimen van het aan te brengen riet niet tussen de panlatten komen. Het dekriet wordt laagsgewijs van onder af naar boven toe aan de latten bevestigd met de pluim omhoog. Vroeger werd het riet vastgebonden aan de rietlatten met wilgentenen. Deze wilgentenen werden in de herfst en winter geoogst. Waren ze te droog dan werden ze in het water gelegd, waardoor ze taai en buigzaam werden. Als horizontale binding werd de gaarde gebruikt, dit is een 2- of 3 jarig griendhout van 2 1/2 - 3 meter lang.

GPSwalking.nlDe gaarden en wilgentenen zijn nu vervangen door gegalvaniseerde staven en gegalvaniseerd roestvrijstaal koperdraad. Bij monumenten verlangt men soms nog wilgentenen en gaarden. Boven bij de nok worden de latten dichter bij elkaar geslagen zodat het riet korter aankomt en de stoppel dichter bij de gaarde komt te zitten. De laatste laag moet glad en strak zijn, zodat de rietvorsten recht komen te liggen.

De rietvorsten komen op de nok van het dak te liggen, ze worden opgevuld met riet zodat ze steun hebben en stevig komen te liggen. De rietvorsten worden ca. 2 cm. uit elkaar gelegd, waarna ze in schrale specie met ruggen worden gemetseld. Hierna wordt het dak afgewerkt; het dak wordt afgeveegd en mooi egaal en strak geklopt.

De dikte van het dak is onder ca. 32 cm, naar boven toe minderend tot ca. 25 cm, haaks gemeten op de rietlat. De levensduur van het dak is van meerdere factoren afhankelijk. Enorm belangrijk is de kwaliteit van het riet en de manier waarop het dak wordt gemaakt. De hellingshoek van het dak is ook van belang; hoe steiler hoe beter.

GPSwalking.nlDemen N51 48.967 E5 37.708
Eén van de theorieën gaat ervan uit dat Demen zijn naam dankt aan het riviertje de Deemen. Dit riviertje zou ontspringen in de Peel en langs Zeeland, Herpen en Deursen en Dennenburg gestroomd hebben om bij Demen in de Maas uit te monden. Er bestaat geen enkele aanwijzing voor het bestaan van dit riviertje.

Daarom denkt men tegenwoordig eerder dat Demen een verbastering is van het Latijnse dominus, dat heer betekent en op een oude Heerlijkheid (bestuursvorm) of allodium zou wijzen.

GPSwalking.nlDe geschiedenis van Demen gaat terug tot de 11e eeuw. Hiervan getuigt het feit dat de parochiekerk aan de heilige Willibrordus is gewijd.

Demen behoorde tot het Land van Ravenstein en de Sint-Willibrordkerk werd in de periode 1648-1795 van belang voor de inwoners van Batenburg en omgeving, aan de overzijde van de Maas in het Land van Maas en Waal gelegen, waar geen godsdienstvrijheid heerste en de kerk vanaf 1608 door de hervormden in gebruik was genomen.

Ook de katholieken uit het nabijgelegen Dieden, waar de kerk sinds 1614 in hervormde handen was, kwamen naar Demen om de Mis bij te wonen.

GPSwalking.nlBij het restaurantje gaan we rechtsaf de uiterwaarden in. Dan lopen we langs de Maas en na het bezoek aan Dieden komen we over de dijk terug.
We zien de Diedense Uiterdijk.

Aan de overzijde ligt Batenburg. Het is in de zomerperiode voor €1,= te bereiken met een fiets/voetveer.

Maas N51 49.166 E5 37.676
De Maas ontspringt in Frankrijk te Pouilly-en-Bassigny op het Plateau van Langres en is 925 km lang. Als een van de belangrijkste rivieren van Europa doorkruist de rivier de Franse Ardennen en Lotharingen, passeert Verdun en Sedan, vanaf waar ze bevaarbaar is, en passeert in Givet de grens met België.

GPSwalking.nlMet in België Dinant, Namen, Hoei en vooral Luik en in Nederland Maastricht, Roermond, Venlo en Den Bosch toont de Maas haar belang voor de achterliggende streek, maar de steden liggen aan de rivier. Met de leemlagen voor de steenovens en de zand- en grindwinning is de Maas belangrijk voor de bouw.

Tankers en containerschepen gebruiken de rivier als transportader. Op vele plaatsen is de rivier dan ook gekanaliseerd. Vanaf 1918 tot 1929 zijn stuwen gebouwd om de bevaarbaarheid te bevorderen. Het Julianakanaal (1935) en bij Buggenum het Lateraalkanaal, verkorten de vaarwegen. Maar de Maas bepaalt ook de grens met Duitsland.

GPSwalking.nlBatenburg N51 49.277 E5 37.787
In 1331 werd de Diedense Uiterdijk gebouwd die bescherming tegen het Maaswater moest bieden.

Batenburg telt ongeveer 600 inwoners en wordt daarom meestal geduid als dorp maar heeft een verleden als stad, zelfs één van de oudste van Gelderland. Batenburg kreeg in 1349 stadsrechten, maar aangenomen wordt dat het stadje ze rond het jaar 1000 ook al had gekregen Het historische  Batenburg met zijn kasteelruïne is een beschermd stadsgezicht.

Behalve de ruïne zijn er in Batenburg veel historische, veelal witgepleisterde boerderijen te zien, en een oude protestantse dorpskerk, die na verwoesting in de Tachtigjarige Oorlog gedeeltelijk werd herbouwd. Het is, evenals de veel grotere neogotische rooms-Katholieke kerk ernaast, oorspronkelijk gewijd aan Sint Victor, de patroon van de korenmolenaars.

GPSwalking.nlTen oosten van het stadje staat een standerdmolen.Het werd bestuurd door de machtige Heren van Batenburg, die noch aan de hertog van Gelre noch aan die van Brabant ondergeschikt waren, maar alleen aan de Duitse keizer. Hun kasteel, rond 1250 gebouwd op een motte, is sinds de Franse tijd een ruïne.

Batenburg sloeg in de Middeleeuwen en aan het begin van de 17e eeuw zijn eigen munten, die echter vanwege hun slechte kwaliteit geen goede reputatie hadden. Maximiliaan van Bronckhorst-Batenburg-Steyn was de laatste heer met een eigen munt.

GPSwalking.nlFietsveer N51 49.191 E5 37.936
Het veer van Batenburg naar Demen bestond al in de middeleeuwen. In de achttiende en de negentiende eeuw was het van de Vorsten van Bentheim (Westfalen).

Na de Maaskanalisatie en de oorlog werd ’Batenburg-Demen’ een rijksveer. Op 15 mei 1983 kwam er een einde aan deze veerverbinding.

Maar nu vaart er in de zomerperiode een fiets/voetveer. Voor €1,= kun je oversteken……

GPSwalking.nlDieden N51 49.147 E5 36.674
Dieden was vanouds een zelfstandige heerlijkheid deel uitmaakte van het Land van Maas en Waal dat bij Gelre behoorde.

Rond 1875 werd het kasteel in Dieden afgebroken. Van dit kasteel zijn in het landschap nog steeds de overblijfselen zichtbaar, namelijk de gracht, het bruggenhoofd, een veeschuur en een gedeelte van het koetshuis.

Het kasteel bevond zich ten westen van het dorp.

LGPSwalking.nlaurentiuskerk N51 49.234 E5 36.519
De Sint-Laurentiuskerk in Dieden stamt uit de 12e en begin 13e eeuw. Het heeft een tufstenen eenbeukig Romaans schip uit de 2e helft van de 12e eeuw. Bij de bouw van de 15e-eeuwse toren werd de westgevel van het kerkje gewijzigd.

Ook werd het schip toen verhoogd en van steunberen en spitsboogramen voorzien. Toen werd ook een hoger koor en een noorderdwarspand gebouwd, welke in de 18e eeuw weer zijn gesloopt.

In de torenhal bevinden zich kruisgewelven en naast de toren bevindt zich een opvallende traptoren. In de toren is tufsteen verwerkt dat afkomstig is van de vroegere Romaanse westgevel van het kerkje.

In 1614 kwam het kerkje in gebruik bij de hervormden, waarop de katholieken in Demen ter kerke gingen. Dat is zo gebleven, ook nadat de hervormden het kerkje buiten gebruik stelden. Het kerkje raakte in verval.

IGPSwalking.nln 1986 werd het kerkje betrokken door een beeldend kunstenaar die het huurde van de voormalige gemeente Ravenstein. Uiteindelijk werd het in 2003 gekocht door het Brabants Monumentenfonds. Zie http://www.toerisme-ravenstein.nl.

Dieden. Stellingmolen Stella Polaris N51 49.176 E5 36.866
De molen dateert uit 1865, maar kwam pas een jaar later in bedrijf. De molen werd vroeger gebruikt voor het malen van graan. De molen is eerder bewoond geweest, maar door het vocht hielden de bewoners het niet lang vol.

Hierdoor raakte de molen in verval, waardoor restauratie in de jaren tachtig van de 20e eeuw noodzakelijk was. De molen is hierbij ontdaan van de maalinrichting, met uitzondering van de bovenschijf en het spoorwiel. De molen is thans in gebruik als woning. De boerderij gelegen aan Voorstraat 2 is het voormalige molenhuis.

GPSwalking.nlDieden Schutskooi N51 49.105 E5 36.952
Een schutskooi deed vroeger dienst om vee dat uit een weiland was ontsnapt tijdelijk te stallen. Na het betalen van een vergoeding aan de beheerder van de kooi, kon de eigenaar zijn uitgebroken dieren weer afhalen.

De schutskooi in Dieden is een rijksmonument dat in zijn huidige vorm dateert uit omstreeks 1915.

Willibrorduskerk Demen N51 48.969 E5 37.859
De Sint-Willibrorduskerk is een neogotische waterstaatskerk uit 1857. De onderbouw van de toren is echter nog 15e-eeuws. Bij de bouw van de nieuwe kerk wilde men de toren los van de kerk laten staan maar de autoriteiten waren bang dat de toren dan in zou storten. Daarom is de toren opnieuw aan de kerk vastgebouwd. Bij de kerk staat een Heilig Hartbeeld uit 1941.

GPSwalking.nlDe kerk is ontworpen door de architect Kuijpers, die o.a. ook het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam heeft ontworpen. De kerk is uniek omdat het de eerste neogotische kerk is in de wijde omgeving. De toren is ouder dan de kerk. Deze hoorde bij de oorspronkelijke kerk die op deze plaats stond.

De inrichting van de kerk is prachtig. Er zijn nog heel veel authentieke elementen bewaard gebleven van de oorspronkelijke inrichting. Vrijwel het hele interieur is afkomstig uit het 19e eeuwse kerkatelier van Kuijpers uit Roermond.

Prachtig is ook de reliekhouder van de naamgever van de kerk St. Willibrord. Deze staat in een speciaal daarvoor door Kuijpers ontworpen kast bij het hoofdaltaar. De monumentale muur rond de kerk is in zijn oorspronkelijke staat hersteld, waardoor de kerk weer dezelfde aanblik biedt als op het moment dat hij gebouwd werd.

GPSwalking.nlPauze N51 48.973 E5 37.921
Na het passeren van de kerk pauzeren we even bij de 3 Sterren tussen de bloemenweelde.
Daarna gaan we onderlangs en dan de polder in.

Karnhuisje N51 48.937 E5 37.838
Het karnhuisje tegenover de kerk, met een achtkante vorm. Het dateert van vóór 1826. Het heeft een achtkantige vorm en is in 1988 op initiatief van de Heemkundekring Land van Ravenstein geheel gerestaureerd.

Karnen
Om roomboter te maken werd de melk in een karnton gedraaid en gestampt d.m.v. een stamper. Het melkvet gaat dan klonteren. Dat werd dan van de melk geschept, waarna magere melk overbleef. In het karnhuisje stond een rosmolen. Een paard dreef buiten het huisje een as aan, die binnen de stamper in beweging zette.

Boven op de Maasdijk staat een beeld dat Water, wind en waakzaamheid voorstelt.

DGPSwalking.nleursen N51 48.207 E5 37.366
Deursen is waarschijnlijk al heel vroeg bewoond. Bij archeologische opgravingen zijn er urnen gevonden die uit de Romeinse tijd stammen. Waarschijnlijk hebben de Romeinen samen met de plaatselijke bevolking een enorme veldslag uitgevochten. Naast die urnen zijn er ook scherven uit de eerste en de derde eeuw opgegraven.

De eerste schriftelijke vermelding van Deursen stamt uit 1331. Deursen lag in het Land van Ravenstein, dat niet onder Staats-Brabant viel, maar toebehoorde katholieke vorsten. Dit had tot gevolg dat hier, ook na 1629, godsdienstvrijheid heerste en er dus ook kloosters konden bestaan. Klooster Soeterbeeck – ligt iets verderop, we komen er niet langs - werd gesticht in 1732 op het landgoed "Den Bogaert". Nu is het een studiecentrum van de Katholieke Universiteit Nijmegen tegenwoordig Radboud Universiteit Nijmegen. (het ‘katholiek’ gaat er toch een beetje af….)

GPSwalking.nlParochiekerk Vincentius Madelgarius N51 48.219 E5 37.087
De Parochiekerk was oorspronkelijk gewijd aan Vincentius Madelgarius, vanwege de banden met het Sint-Vincentiuskapittel te Zinnik. Later werd de patroonheilige vervangen door Vincentius van Zaragoza. De huidige neogotische kerk stamt uit 1877 en de architect was C. van Dijk.

Het is een eenbeukige kerk met een uit vier geledingen bestaande toren die voorzien is van tal van historiserende elementen en bekroond wordt door een vierzijdig tentdak waarboven nog een kleiner torentje uitspringt. Het priesterkoor bevat drie glas-in-loodramen door Fons van Bergen (Kloosternaam: Raymund van Bergen) (1883-1978). De ramen stellen onder meer voor: diverse vrouwelijke en mannelijke heiligen, de Kruisiging, Christus Triomfator, Rochus en Antonius Abt.

GPSwalking.nlDeursen Antoniuskapel N51 48.134 E5 37.647
De Sint-Antoniuskapel aan de Rondestraat is een eenvoudig achthoekig bakstenen gebouwtje, gesticht door Jacobus Antonius van den Broeck als dank voor de gunsten die zijn ouders op voorspraak van de Heilige Antonius Abt hebben verkregen.

De bouw duurde van 1745-1747 maar de inwijding vond pas in 1749 plaats. De kapel heeft een met leien bekleed tentdak waarop zich een dakruiter met spitsje bevindt. In de kapel vindt men de zerk van de stichter, uit 1704. De kapel is ook aan de Heilige Rochus gewijd. Twee vergulde reliekhouders uit 1759, vervaardigd door Petrus Verhoeven, zijn overgebracht naar het Museum voor Religieuze Kunst te Uden.

De verering van de pestheiligen Antonius en Rochus in Deursen hangt samen met diverse epidemieën die het dorp hebben geteisterd. Een jaar nadat in 1636 een zware pestepidemie de streek trof werd een 'Antoniushuiske' in Deursen opgericht.

GPSwalking.nlOverigens wordt in een pouillé van het prinsbisdom Luik uit 1556 al melding gemaakt van een altaar van Antonius en Sebastianus in de Deursense parochiekerk. Zie http://www.meertens.knaw.nl.

Deursen Kapel Antonius Abt N51 48.131 E5 37.638
Een tweede, kleiner, kapelletje aan de Rondestraat, uit de 2e helft van de 19e eeuw stammend en eveneens aan de Heilige Rochus en de Heilige Antonius Abt gewijd.

Op deze plaats zou in de 17e eeuw al een "heiligenhuisje" hebben gestaan, naar aanleiding van de pestepidemie die hier in 1636 woedde. In 1985 werd de kapel door een auto beschadigd en vervolgens iets verplaatst.

GPSwalking.nlStation Ravenstein N51 47.691 E5 38.259
Station Ravenstein is een spoorwegstation in de gemeente Oss bij het stadje Ravenstein. Het station is op 4 juni 1881 geopend aan de Brabantse Lijn. Het eerste station was van het type Helvoirt, genoemd naar station Helvoirt.

Geen van de vier stations van dit type (naast Ravenstein en Helvoirt ook Station Geffen en Station Wijchen) is bewaard gebleven. Het stationsgebouw bestond uit een laag gebouw met een woning en dienstloketten.

In 1898 werd het station uitgebreid met een puntdak en een aanbouw met plat dak; het stationsgebouw is in 1973 gesloopt. Hierna werd er een simpel wachthuisje met kaartautomaten neergezet. Deze is in 2005 dicht gegaan en in 2010 is hier een restaurant in gekomen.

In Ravenstein stopt de 4400 Sprinter 's-Hertogenbosch – Ravenstein – Nijmegen, gekoppeld aan treinserie 9600 's-Hertogenbosch – Deurne.

GPSwalking.nlMolen ‘De Nijverheid’ N51 47.793 E5 38.996
Molen ‘De Nijverheid’ en het ‘Bastion’ Stellingmolen ‘De Nijverheid’ (1857) die op de plaats van een vroegere houten standaardmolen staat, bepaalt sinds eeuwen voor een belangrijk deel het silhouet van het historische vestingstadje.

De molen staat op de voormalige vestingwerken en is met zijn hoogte van 30 meter de hoogste molen van Noord-Brabant. In de oude korenmolen wordt op ambachtelijke wijze het in de streek milieuvriendelijk geteelde graan – spelt – gemalen. Het spelt, een oergraan, wordt met de huidige kennis als de meest evenwichtige graansoort voor onze gezondheid beschouwd.

St Lucia kerk Ravenstein N51 47.816 E5 39.078
De Sint-Luciakerk is een rooms-katholieke kerk te Ravenstein die gebouwd is in 1735. De voorganger van deze kerk was een veel kleinere Jezuïetenkerk die in 1609 gebouwd werd na een grote stadsbrand.

GPSwalking.nlDe Sint-Luciakerk is gebouwd met de opbrengsten van de Ravensteinse Loterij. Het bijzondere aan deze kerk is dat ze in barokstijl is gebouwd en zelfs de enige katholieke kerk in de noordelijke Nederlanden is die in deze stijl is opgetrokken. Reden hiervoor is het feit dat in het Land van Ravenstein godsdienstvrijheid heerste, zodat er katholieke kerken gebouwd konden worden.

In andere delen van de Republiek der Nederlanden moest men zich met schuurkerken of schuilkerken behelpen. Ook het feit dat Ravenstein eigendom was van de graven van Palts-Neuburg speelde hierbij een rol. Het was de toenmalige heer Karel Philips van Palts-Neuburg die opdracht gaf om de kerk te bouwen. Zijn wapen bevindt zich boven de ingang van de kerk. Het schip van de kerk heeft een vierkante plattegrond met afgeschuinde zijden.

Aan de buitenkant hiervan bevinden zich nissen waarin beelden staan. Het schip is overdekt door een koepel met mansardedak. Tegen het uitgebouwde koor bevindt zich een achthoekige toren. Het interieur kenmerkt zich door een gestuct koepelgewelf met een moderne schildering door Jos ten Horn en Piet Coppens. Het hoogaltaar, de preekstoel, de biechtstoelen en de banken stammen uit 1735. De zijaltaren zijn in de 2e helft van de 20e eeuw echter gesloopt. Ook het orgel stamt van omstreeks 1735 en het werd waarschijnlijk gebouwd door Matthijs van Deventer.

In 1834 en 1866 werd het orgel uitgebreid door Franciscus Cornelius Smits. De kerk bevat beelden van de twaalf apostelen (ca 1906), een Mariabeeld uit ongeveer 1500 en kunstwerken van de Nederrijnse school. De kerkschatten omvatten veel 18e eeuws zilverwerk. De St Luciakerk is slechts toegankelijk voor bezichtiging bij deelname aan een stadswandeling.

GPSwalking.nlRaadhuis Ravenstein N51 47.828 E5 39.094
Dit gebouw is een samenvoeging van 3 oude huizen, waarvan het middelste ‘de Swaen’ heette. Deze werden in 1726 eigendom van J. van Willigen, die in 1739 de huidige voorgevel liet aanbrengen. Inwendig zijn in 1814 de verdiepingen rechtgetrokken. Vanaf enige jaren na het bombardement van september 1944 was in dit gebouw t/m 2003 de secretarie ondergebracht.

In 2008 heeft het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein de voormalige burgemeesterskamer in gebruik kunnen nemen.

GPSwalking.nlEmaillekunst N51 47.831 E5 39.143
Museum voor vlakglas- en emaillekunst geeft een overzicht van de emaillekunst in Nederland en het buitenland met algemene overzichtsexposities die steeds van samenstelling wisselen en met thema-exposities over een bepaalde techniek, stijl of kunstenaar.

Het museum werkt samen met de Vereniging van Nederlandse Emailleurs (VNE), die een website heeft waar veel informatie te vinden is over emailleren. Groepen van minimaal 10 personen kunnen een afspraak maken voor een rondleiding.

GPSwalking.nlDe wandeling heeft veel historische waarde. We zien vele kerken en bijzonder is het dat het katholieke deel heeft kunnen blijven bestaan en ontkomen is aan de protestantse invloeden. Uniek in Nederland. Alhoewel de dorpjes aan de Maas liggen speelt die geen hoofdrol.

Mooie vergezichten en de vele details maken het tot een prachtige wandeling die qua afstand niet buitensporig was, maar qua tijd wel.

Met onze dank aan onze vrienden, die een historische band hebben met Deursen.

Tot de volgende keer.
Leonoor en Arnold

Startpunt

 • START/FINISH/PARKEREN nabij Walstraat 44 Ravenstein N51 47.766 E5 39.277

Gebruikte websites:

POI’s

 • Ravenstein N51 47.824 E5 39.164
 • Rondeel N51 47.825 E5 39.268
 • Maaspoort N51 47.859 E5 39.168
 • Edithbrug N51 48.036 E5 39.155
 • Land van Ravenstein N51 48.032 E5 38.701
 • Middelwaard N51 48.088 E5 38.926
 • Tijdelijke Kunstwerken De Zwarte Weduwe N51 48.019 E5 38.927
 • Neerlangel N51 48.470 E5 38.724
 • Rietdekken N51 48.931 E5 38.130
 • Demen N51 48.967 E5 37.708
 • Maas N51 49.166 E5 37.676
 • Batenburg N51 49.277 E5 37.787
 • Fietsveer N51 49.191 E5 37.936
 • Dieden N51 49.147 E5 36.674
 • Laurentiuskerk N51 49.234 E5 36.519
 • Dieden. Stellingmolen Stella Polaris N51 49.176 E5 36.866
 • Dieden Schutskooi N51 49.105 E5 36.952
 • Willibrorduskerk Demen N51 48.969 E5 37.859
 • Pauze N51 48.973 E5 37.921
 • Karnhuisje N51 48.937 E5 37.838
 • Deursen N51 48.207 E5 37.366
 • Parochiekerk Vincentius Madelgarius N51 48.219 E5 37.087
 • Deursen Antoniuskapel N51 48.134 E5 37.647
 • Deursen Kapel Antonius Abt N51 48.131 E5 37.638
 • Station Ravenstein N51 47.691 E5 38.259
 • Molen ‘De Nijverheid’ N51 47.793 E5 38.996
 • St Lucia kerk Ravenstein N51 47.816 E5 39.078
 • Raadhuis Ravenstein N51 47.828 E5 39.094
 • Emaillekunst N51 47.831 E5 39.143
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.