Opoeteren -Bergerven

Korte beschrijving

Een interessante en mooie wandeling. Grotendeels een boswandeling maar met mooi vergezichten en heel veel natuur. Een aanrader.

De Hoge Kempen
De Hoge Kempen in Limburg is als streek vooral bekend van het gelijknamige 'Nationaal Park'. Maar ook net iets noordelijkere vind je bos- en natuurgebieden die niet moeten onder doen en ook typische landschappen van de Hoge Kempen tonen. Ze liggen bijzonder nabij het Nationaal Park, in vogelvlucht slechts enkele kilometers er vandaan.

Bergerven
Bergerven ligt, uitgestrekt over het grondgebied van Maaseik en Dilsen-Stokkem, aan de rand van het Kempens plateau in een historische meander van de Maas. In en rond het,natuurgebied Bergerven komen twee soorten bos voor: natte bossen en droge bossen. Beide bossoorten herbergen, ondanks het feit dat ze naast elkaar liggen, een heleboel plant- en diersoorten die niet in het andere soort bos kunnen voorkomen.

Op de drogere gronden komen zowél naaldhoutaanplantingen voor, als voedselarm eiken-berkenbos. Dat laatste type bos is het bos dat v$n nature op deze grond voorkomt. Limburgs Landschap vzw vormt de naaldbossen geleidelijk aan om tot dat eiken-berkenbos. De naaldbossen worden daarom af en toe gedund. Van kaalkap is dus geen sprake. Op de kleine open plekken die ontstaan hebben zaailingen van eik of berk de kans om te ontkiemen en zo geleidelijk aan uit te groeien tot een eiken-berkenbos.

Langs de rand van de Zuid-Willemsvaart ligt een vrij nat moerasbos. Door dat bos loopt namelijk het te veel aan water uit de grindplassen onder het kanaal door. Het water stroomt via de Wateringen en mondt uiteindelijk uit ter hoogte van natuurgebied Tosch-langeren in de Zanderbeek. Het gebied is daardoor zeer nat en ontoegankelijk en vormt op die manier een rustplek voor heel wat dieren. Maar ook verschillende unieke plantensoorten komen er voor.


Kenmerken
Startpunt: Opoeteren: parkeerplaats bij kerk in Centrum
Startlocatie: Limburg Belgisch , Belgie
Coördinaten N51.069224 E5.654630
Afstanden: 19, 15, 14 km
Type: Niet beschikbaar
Begaanbaar: Goede wandelschoenen aantrekken
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Grotendeels aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 07-09-2015

Route informatie

Een GPS wandeling van 19 km bij het Belgische plaatsje Opoeteren.
Er zijn verkortingen van 15 en 14 km van deze wandeling beschikbaar.
Naast de tracks zijn er ook routes beschikbaar.
De wandeling gaat voor een gedeelte over een laarzenpad, maar ook op andere plaatsen kan het drassig zijn. Trek daarom goede wandelschoenen aan.
Onderweg komt u geen horecagelegenheid tegen.Langere beschrijving

GPSwalking.nlHet is een altijd een kleine gok als je ver van huis gaat wandelen. Via het Internet kun je je eigen aardig voorbereiden. Maar deze wandeling was zo leuk en interessant als we van te voren hadden verwacht.

Een fraaie natuur, het prachtige Bergerven, volop bossen, een paar mooie vergezichten, een beekje, een vogelkijkhut, een watermolen, een oorlogsmonument, een kapel en zelfs een wat glooiend landschap (hoogteverschil van 40 meter). Alles wat wandelen leukt maakt kwamen we onderweg tegen.

We starten de wandeling in Opoetern waar we de auto bij de kerk parkeren. Op een kleine parkeerplaats, maar je kunt in het centrum op verschillende plaatsen parkeren.

GPSwalking.nlDan moeten we even zoeken naar een heel klein paadje dat door onkruid overwoekerd is. Direct komen de wandelschoenen van pas. Mijn wandelmaat Pecas vond het maar niks dit paadje. Maar de rest van de wandeling was smullen.

Opoeteren
Opoeteren (Limburgs: Opotere) is sinds 1977 een deelgemeente van Maaseik, Belgisch Limburg. Net zoals Neeroeteren dankt Opoeteren haar naam aan een van de beken die door beide deelgemeenten stroomt, namelijk de Oeter - die officieel Bosbeek heet - op het Kempens Plateau. Opoeteren bestaat uit meerdere gehuchten en woonkernen waarvan het Dorp en Dorne de belangrijkste zijn. Dorne vormt zelfs een aparte parochie.

GPSwalking.nlDe eerste vermelding van Opoeteren is uit 1202. De naam verwijst naar de Oeterbeek, een oude benaming voor de Bosbeek.

De Hoge Kempen
De Hoge Kempen in Limburg is als streek vooral bekend van het gelijknamige 'Nationaal Park'. Maar ook net iets noordelijkere vind je bos- en natuurgebieden die niet moeten onder doen en ook typische landschappen van de Hoge Kempen tonen. Ze liggen bijzonder nabij het Nationaal Park, in vogelvlucht slechts enkele kilometers er vandaan.

GPSwalking.nlOp de noordelijke uitloper van het Kempens Plateau, met in het oosten de Maasvallei en ten westen de Bosbeekvallei, ligt het gebied Bergerven. De dennenbossen lijken hier wel op een heuvelkam gelegen, er moet dan ook af en toe flink geklommen worden.

De voormalige grindwinningen, omgevormd tot meren waar de natuur zich goed thuis voelt, zorgen voor een inspirerend landschap van rust en stilte. Grote grazers worden hier ingezet door Limburgs Landschap om mee te helpen aan het beheer van dit gebied.

GPSwalking.nlIn het tweede gedeelte van de wandeling kom je nog langs een mooi uitkijkpunt. Dan zie je goed hoe glooiend de omgeving is.

Acht lusvormige routes, variërend van 2 tot 15 km, zijn bewegwijzerd op vrijstaande palen. Het natuurbeheer in dit wandelgebied wordt verzorgd door Limburgs Landschap, Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid.

Het Nationaal Park Hoge Kempen, in de Belgische provincie Limburg  is een uniek natuurgebied waar meer dan 5000 ha bos en heide beheerd en beschermd worden. Het Nationaal Park Hoge Kempen strekt zich uit over de gemeenten Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Zutendaal, Lanaken, Genk en As.

GPSwalking.nlHet Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor het beheer van deze bos- en natuurreservaten. Met een hoogte tussen 50 en 100 meter vormt het Nationaal Park Hoge Kempen het hoogste deel van de Kempen.

Het is opgebouwd uit het puin dat de Maas meebracht van de Ardennen tijdens de laatste ijstijden. Het is dan ook de enige regio in Vlaanderen waar de bodem volledig is opgebouwd uit keien van allerlei aard en grootte.

Naast droge heide met landduinen en natte heide met vennen en venen, bestaat het Nationaal Park Hoge Kempen voornamelijk uit naaldbossen. Deze bossen, aangeplant om te voldoen aan de vraag naar stuthout voor de steenkoolmijnen, worden geleidelijk omgevormd tot meer natuurlijkere bossen. In het oosten heeft de Maas een 60 meter diepe vallei uitgeschuurd, zodat dit gebied erg reliëfrijk is.

GPSwalking.nlDe groeves die ontstaan zijn door de winning van het 30 meter dikke grindpakket en het daar onder liggende kwartszand, vormen samen met deze keien een voor de Benelux uniek geologisch openlucht museum. Meer informatie www.nationaalpark.be.

Gefaseerd kappen voor dubbele natuurwinst
Typisch voor de Hoge Kempen zijn haar uitgestrekte dennenbossen, in de 20e eeuw massaal aangeplant om te dienen als stuthout voor de mijnindustrie. Na sluiting van de mijnen bleven deze dennenbossen achter in het landschap.

GPSwalking.nlHet beheerplan van de Hoge Kempen voorziet de geleidelijke omvorming van de dennenbossen naar gevarieerde loofbossen die hier van nature thuis horen. Om dit te realiseren worden jaarlijks een aantal dennenbossen gekapt of gedund.

Dit lijkt op het eerste zicht misschien een niet erg natuurvriendelijke ingreep, maar op termijn resulteert het in loofbossen met een grotere rijkdom aan planten en dieren. Naast deze natuurwinst levert het hout ook een aardig centje op, wat dan opnieuw geïnvesteerd kan worden in de natuurontwikkeling van de Hoge Kempen! Dubbele natuurwinst dus!

GPSwalking.nlBeheerswerken in uitvoering!
Het Nationaal Park Hoge Kempen wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos, een belangrijke taak hierbij is het coördineren van beheerswerken. De doorgang voor de recreant blijft steeds gewaarborgd, indien nodig met een tijdelijke, bewegwijzerde omleiding.

Het begin van de wandeling gaat langs de Bosbeek. Een mooi slingerend wandelpad langs de beek. Hier en daar een vlonderpad om de voeten droog te houden. Maar ook deze vlonderpaden zijn aan slijtage onderhevig en soms wat verzakt.

GPSwalking.nlWelkom in de Bosbeekvallei
Natuurpunt vormde hier drie oude visvijvers om tot natuurlijke poelen, creëerde voor u een picknickplaats en herstelde samen met Vlaamse Milieumaatschappij een oude beekmeander. Ooit werd de beek hier rechtgetrokken om de molen meer stuwkracht te geven. Nu de molen niet meer actief is, kon Natuurpunt de oude bedding terug blootleggen.

De beek kronkelt nu als tevoren door het landschap met een grote variatie aan diepte, stroomsnelheid en oeverhelling. Zo kunnen terug meer planten en dieren in en naast de beek leven, 's Zomers vliegt de bosbeekjuffer hier, deze zeldzame libel is de adoptiesoort van de gemeente Maaseik.

GPSwalking.nlOok de felblauwe ijsvogel kan je hier spotten. De meanders vertragen ook de afvoer van het water, wat gunstig is voor de dorpskern van Neeroeteren. Het herstel kon gebeuren met de steun van het Europese LIFE-fonds en van de provincie Limburg.

Aan het einde van het pad langs de Bosbeek spot ik nog een ree. Maar door de dichte begroeiing was het helaas noet mogelijk om een mooie foto te schieten.

We lopen even de bossen uit en komen langs een oude watermolen. Het rad ziet er wat verroest uit. Het wordt tijd voor een restauratie schiet door mijn hoofd.

GPSwalking.nlDe Volmolen
De Volmolen (ook: Beelenmolen) is een watermolen op de Bosbeek, gelegen aan de Volmolenstraat 11 te Opoeteren.

De molen werd opgericht in 1751 en fungeerde als volmolen. Ze bezat vier volhamers. Kort na 1849 werd de volmolen stilgelegd, want ze raakte technisch verouderd.

In 1878 werd op dezelfde plaats een nieuwe watermolen opgericht die als korenmolen dienst deed. In 1968 werd op het molendomein een paardenmanege ingericht.

In 1993 werd de molen met haar omgeving als monument beschermd. Het binnenwerk, het metalen onderslagrad en het sluiswerk zijn nog aanwezig.

GPSwalking.nlWe lopen door het bos richting Zuid Willemsvaart.

Zuid Willemsvaart
De Zuid-Willemsvaart is aangelegd tussen 1822 en 1826 en was de verbinding tussen het Zuid-Nederlandse industriebekken van Luik en de Noord-Nederlandse handelssteden zoals ‘s-Hertogenbosch.

Duizenden grondwerkers hebben het kanaal met de hand gegraven. Vrouwen voerden de grond in manden af. Tussen ‘s-Hertogenbosch en Maastricht maakten 21 sluizen het de schippers mogelijk om het hoogteverschil van ongeveer 40 meter zonder problemen te nemen en om het kanaal bevaarbaar te houden. Tussen twee sluizen ging het om een hoogteverschil van maximaal 2,5 meter. Binnen de route liggen zes sluizen (10 tot en met 15). Nu kent de Zuid-Willemsvaart nog 16 sluizen.

GPSwalking.nlTapsluizen
Er bevinden zich langs de Zuid-Willemsvaart nog enkele tapsluizen die het grachtenstelsel van 'de Wateringen' ten oosten van het kanaal voeden. Die tapsluizen maakten vroeger deel uit van een uniek bevloeiingssysteem, waardoor de arme heidegronden vruchtbaar werden gemaakt door middel van kalkrijk kanaalwater.

Op die manier werden de heidegronden omgevormd tot hooilanden.
Het natuurinrichtingscomité liet drie tapsluizen herstellen zodat hun functie voor het achterliggende gebied niet verloren gaat. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt werd daarvoor gekozen.

GPSwalking.nlVispaaiplaatsen
Als vissen zich voortplanten, dan noemen we dat 'paaien'. Om te paaien hebben vissen rustig, ondiep water nodig, liefst met enkele plantenrijke plekjes en zachthellende oevers.

In het verleden werden in de oude kanaalarm van de Zuid Willemsvaart twee vispaaiplaatsen aangelegd. Aangezien die in slechte staat verkeerden, werden ze beide hersteld in het kader van het natuurinrichtingsproject.

Zo krijgt de visstand meer mogelijkheden voor een natuurlijke verjonging. En niet alleen vissen profiteren van deze stukjes natte natuur. Ook watervogels en tal van insecten vinden er nestplaats en voedsel tussen de water- en oeverplanten.

GPSwalking.nlDan lopen we richting het mooiste gedeelte van de wandeling. Na de vogelkijkhut nemen we een stukje laarzenpad. Gelukkig is het niet natter dan op andere gedeeltes van de wandeling. Verder blijven we op de paden en gaan niet door de natuur zwerven, wat andere wandelaars wel doen.

Welkom in natuurgebied Bergerven
Bergerven ligt, uitgestrekt over het grondgebied van Maaseik en Dilsen-Stokkem, aan de rand van het Kempens plateau in een historische meander van de Maas. In en rond het natuurgebied Bergerven komen twee soorten bos voor: natte bossen en droge bossen. Beide bossoorten herbergen, ondanks het feit dat ze naast elkaar liggen, een heleboel plant- en diersoorten die niet in het andere soort bos kunnen voorkomen.

GPSwalking.nlOp de drogere gronden komen zowel naaldhoutaanplantingen voor, als voedselarm eiken-berkenbos. Dat laatste type bos is het bos dat van nature op deze grond voorkomt. Limburgs Landschap vzw vormt de naaldbossen geleidelijk aan om tot dat eiken-berkenbos.

De naaldbossen worden daarom af en toe gedund. Van kaalkap is dus geen sprake. Op de kleine open plekken die ontstaan hebben zaailingen van eik of berk de kans om te ontkiemen en zo geleidelijk aan uit te groeien tot een eiken-berkenbos.

GPSwalking.nlLangs de rand van de Zuid-Willemsvaart ligt een vrij nat moerasbos. Door dat bos loopt namelijk het te veel aan water uit de grindplassen onder het kanaal door. Het water stroomt via de Wateringen en mondt uiteindelijk uit ter hoogte van natuurgebied Tosch-Langeren in de Zanderbeek.

Het gebied is daardoor zeer nat en ontoegankelijk en vormt op die manier een rustplek voor heel wat dieren. Maar ook verschillende unieke plantensoorten komen er voor.

Een soort die enkel gedijt in droge gebieden is de rode dophei. Rode dophei groeit in droge, voedselarme zandgrond in heiden en groeit daar soms tussen struikhei en gewone dophei. In vergelijking met de grijsachtige gewone dophei maakt rode dophei een donkerder groene indruk. De diep rood-paarse bloem is ook wat slanker dan bij gewone dophei.

GPSwalking.nlOok in ijle naaldbossen of langs de bosranden, hier op de rand van het Kempische plateau, kan je hem zien staan. De Vlaamse overheid stelde in 2001 het natuurinrichtingsproject Bergerven in. Tussen 2007 en 2012 werd het gebied volledig ingericht om de natuur alle kansen te geven zich te herstellen en verder te ontwikkelen.

De zeldzame kleine ijsvogelvlinder is een van de bewoners van vochtige loofbossen. Deze veeleisende dagvlinder kan je zien vliegen in halfschaduw op open plekken in het bos en langs bosranden tussen midden juni en eind juli.

In die periode legt het vrouwtje haar eitjes op de bladeren van wilde kamperfoelie. De aanwezigheid van de begrazingszone is voor hen zeer belangrijk. Ze voeden zich namelijk met de mineralen uit mest of rottend fruit. Soms drinken ze ook nectar van bloeiende braamstruiken.

GPSwalking.nlBegrazingszone
Achter dit hek bevindt zich een begrazingszone waar zelfredzame runderen en/of paarden het hele jaar door, in weer en wind, grazen. Hun eetgedrag bepaalt wat waar groeit.

Doordat er maar weinig dieren op een kleine oppervlakte leven, krijgt het landschap een wat ruig uitzicht: geen mooie lijnen en vlakken, maar bosjes, struiken en kruiden die haast willekeurig naast elkaar voorkomen.

Zet gerust door deze begrazingszone je wandeltocht langs de bewegwijzerde paaltjes verder. Dit gebeurt wel op eigen risico! Hou voldoende afstand van de dieren. Ook al zijn ze zachtaardig, het zijn en blijven wilde dieren!

GPSwalking.nlVogelkijkhut
Vanuit de vogelkijkhut kan je turen naar kleine watervogels zoals de kleine plevier maar ook naar reuzen als de grote zilverreiger; meer dan 50 vogelsoorten vinden langs de oevers van deze voormalige grindplassen hun stekje.

De kleine plevier is een echte pionierssoort; Dat wil zeggen dat hij op plekken broedt die tijdelijk geschikt zijn, zoals afgravingen of grindgaten. In die open en kale grond legt hij in een kuiltje lijn eieren.

Het zandblauwtje is een vrij kleine plant met een hemelsblauw bloemetje dat groeit in schrale graslanden. Zo'n grasland is vrij droog en leeft een kalkarme zandbodem. De bodem is hier een stukje rijker dan bij heide, zodat de begroeiing meer grassen telt. Van juni tot augustus steekt het zandblauwtje zijn bolvormig bloemhoofdje tussen de grassen uit.

GPSwalking.nlBergerven ligt uitgestrekt over het grondgebied van Maaseik en Dilsen-Stokkem aan de rand van het Kempens plateau in een historische meander van de Maas.

Zelfredzame grote grazers zorgen ervoor dat het natuurgebied open blijft zodat mens en dier van het mooie uitzicht over de grindplassen kunnen blijven genieten.

De Vlaamse overheid stelde in 2001 het natuurinrichingsproject Bergerven in. Tussen 2007 en 2012 werd het gebied volledig ingericht om de natuur alle kansen te geven zich te herstellen en verder te ontwikkelen.

GPSwalking.nlIn augustus kleuren grote delen van Bergerven paars. Daar groeit heide. Op de hogere en droger gelegen stukken groeit struikhei, de meest voorkomende heidesoort. Op de vochtigere stukken komt de gewone dophei voor.

Voordat er in Bergerven grind werd ontgonnen, was het een groot heidegebied dat gebruikt werd voor landbouw. Nu beheert Limburgs Landschap vzw het als natuurgebied. Naast struikhei en dophei groeien er voornamelijk planten die aangepast zijn aan een voedselarme bodem.

GPSwalking.nlEeuwenlang begrazing door schapen en afplagging van de bodem maakten die beetje bij beetje armer. De schapen graasden namelijk overdag op de heide en werden' s nachts op stal gezet. De mest uit die stallen werd gebruikt op de akkers.

Zo kon men aan landbouw doen. Limburgs Landschap vzw laat de heide in Bergerven nu begrazen door zelfredzame Könikpaarden en Schotse hooglandrunderen, zodat de heidevegetatie kan verjongen en uitbreiden.

GPSwalking.nlBoven Bergerven kan je met wat geluk de visarend z)en 'bidden'. Deze roofvogel met zijn witte onderkant eet, zoals zijn naam zegt, bijna uitsluitend vis en is vooral bij beboste meren, rivieren of de zeekust te vinden. Wanneer hij een vis ziet, duikt hij met uitgestoken klauwen erop af.

De altijd groen blijvende bremstruik groeit in Bergerven tussen de heide op kalkarme grond in mei en juni kleuren de bloesems van de brem geel. Een weldaad voor duizenden insecten die van de nectar komen snoepen en zo ook planten bestuiven. In augustus kan je bij warm weer de peulvruchten van de brem met een knisperend geluid, als van een vuurtje, horen open springen.

GPSwalking.nlNatuurinrichting als uitvoering van de habitatrichtlijn
In het kader van natuurinrichting wordt in dit gebied speciale aandacht besteed aan de habitatrichtlijnsoorten en hun leefomgeving.

De grindplassen en hun directe omgeving zijn via de Europese habitatrichtlijn immers aangeduid als te beschermen leefgebied omwille van de aanwezigheid van zeldzame plantensoorten die leven op de overgang tussen water en land (oeverkruidvegetatie).

Historisch bekeken vormt het Bergerven het brongebied van de Zanderbeek. Door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart is de hydrologische verbinding tussen de beek en het brongebied gedeeltelijk verbroken, waardoor de Zonderbeek nu ook gevoed wordt met kanaalwater uit de Zuid-Willemsvaart.

GPSwalking.nlNa de ontgrinding in de jaren 70 bleven diepe waterplassen achter. Die plassen zijn voedselarm tot matig voedselrijk en zijn van zeer goede kwaliteit door de aanvoer van kwelwater van het Kempisch Plateau.

Het gebied bevat zeldzame plantensoorten die typisch voorkomen op ondiepe oevers van voedselarme plassen. Die plantensoorten leven op de overgang tussen water en land en houden het midden tussen oeverkruidgemeenschappen en eenjarige dwergbiezenvegetaties, met soorten als drijvende waterweegbree, pilvaren, naaldwaterbies of borstelbies.

GPSwalking.nlOmdat dergelijke plantensoorten zeldzaam zijn in Vlaanderen en beschermd worden, liet het natuurinrichtingsproject hier de oppervlakte van ondiepe oeverzones uitbreiden. Zo krijgen de oeverkruidvegetaties en eenjarige dwergbiezenvegetaties meer kansen om zich verder te ontwikkelen.

De eerste resultaten zijn reeds zichtbaar. Typische soorten als gesteeld glaskroos en pilvaren zitten duidelijk in de lift, maar ook veel andere soorten profiteren van de inrichtingsmaatregelen.

De ondiepe oeverpartijen met een goed ontwikkelde watervegetatie warmen snel op en zorgen zo voor geschikt yoortplantingsgebied voor amfibieën en tal van waterinsecten, zoals bij libellensoort de vroege glazenmaker.

GPSwalking.nlDe grindplassen en directe omgeving zijn via de Europese habitatrichtlijn aangeduid als een te beschermen habitat of leefomgeving omwille van de aanwezigheid van zeldzame plantensoorten die leven op de overgang tussen water en land (oeverkruidvegetatie).

Ook voor verschillende vogelsoorten is dit gebied een 'kraamkamer'. Daarom is verstoring hier niet gewenst. De plassen zijn ook geliefd bij libellen.

Met wat geluk ontmoet je hier de koraaljuffer of de vroege glazenmaker. Ook enkele sprinkhaansoorten vertoeven graag aan de plas-draszone, (zoals de moerassprinkhaan) of aan drogere, open rand-zones (zoals de blauwvleugelsprinkhaan).

GPSwalking.nlLangs sommige paden in de bossen van Maaseik tref je de rode dophei aan. Meer zuidelijk in het projectgebied vang je misschien wel een glimp op van de ongevaarlijke gladde slang.

Een paradijs voor libellen
Door de inrichting van de grindplassen en hun omgeving is er in Bergerven een grote variatie aan watertypes ontstaan: grote en kleine waters, diepe en ondiepe waters, beschaduwde en volledig zon beschenen watervlakken enzovoort.

Die grote variatie aan waterpartijen zou wel eens voor een serieuze 'boost' in het aantal libellen kunnen zorgen.

GPSwalking.nlAls we het Bergerven verlaten komen we bij de Kapel van de Weerstand. Hier heeft net een plechtigheid plaatsgevonden. Op een vrachtwagen wordt een grote stapel stoelen weggereden. Overal liggen verse bloemen en een paar bezoekers zijn nog aan het napraten.

Kapel van de Weerstand
De Kapel van de Weerstand werd in 1947 gebouwd ter herinnering aan de meer dan 100 omgekomen verzetslieden uit de streek. De kapel staat hier aan de rand van het bos waar zich de schuilplaats van het verzet bevond. Begin september 1944 verzamelden hier verscheidene groepen verzetsstrijders ("Weerstanders") om samen met de oprukkende geallieerden de Duitse bezetter te bekampen.

GPSwalking.nlDoor verraad kregen de Duitsers lucht van de voorbereidingen en vielen de schuilplaats aan. Tientallen verzetslieden werden gedood of gevangen genomen. Deze kapel houdt niet alleen de herinnering levendig aan het oorlogsverleden, ze is ook een belangrijk oriëntatiepunt in de omgeving.

Ter nagedachtenis van de 130 "Helden" uit de sector MAASEIK, schuiloord ROTEM, werd dit monument ingehuldigd op 21 juli 1947. Zij gaven hun leven tijdens de Tweede Wereld oorlog (1940-1945) voor onze vrijheid. Zij werden in de regio gefusilleerd of overleden in gevangenissen en/of concentratiekampen.

Het is onze plicht het offer van deze verzetsstrijders in onze herinnering te bewaren en het aan de jeugd bekend te maken zodat niemand het ooit vergeten zal. Moge hun offer niet tevergeefs geweest.

NOOIT MEER OORLOG

GPSwalking.nlDoor de bossen lopen we weer terug naar Opoeteren. Het is heerlijk rustig onderweg. We komen langs grote maisvelden, en zien de ene paddenstoel na de andere. Terwijl we een ruime week terug nog op vakantie waren in Frankrijk en daar konden genieten van temperaturen van 30+, lijkt het nu meer herfst. Veel nattigheid en volop paddenstoelen. Een grotere overgang is bijna niet mogelijk.

Dan komt het einde van deze gevarieerde wandeling weer in zicht. Het was genieten onderweg. Een heerlijke wandeling. Met onze Pecas in zijn mandje op de achterbank rijdt ik weer naar huis. Weer een fraaie GPS wandeling rijker.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Alternatieve Parkeerplaats N51.0750 E5.6883
 • Bergerven N51.0682 E5.6863
 • Bosbeek N51.0714 E5.6604
 • Bosbeekvallei N51.0757 E5.6696
 • Kapel Van de Weerstand N51.0564 E5.6949
 • Kruis N51.0781 E5.6957
 • Oorlogsmonument N51.0717 E5.6858
 • Panorama N51.0485 E5.6878
 • Uitzichtspunt N51.0650 E5.6857
 • Vogelkijkhut N51.0696 E5.6881
 • Volmolen N51.0766 E5.6736
 • Zuidwillemsvaart N51.0789 E5.7002

 

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.