Stadswandeling Eindhoven

Korte beschrijving

Deze wandeling door Eindhoven is zo bijzonder, omdat we 17km door het groen lopen. Niks stad, geen woonwijken, weinig verkeer. Heel bijzonder.

En niet alleen dat. We zullen zoveel Points-of-Interest passeren, dat we ze niet allemaal kunnen benoemen of beschrijven.

Of we door de Genneper Parken lopen, met de bijzonderheden van het vroegere boerenbedrijf of de prehistorie, of we gaan door het Stadswandelpark met de vele beelden en kunstwerken, of de historie van de Eikenburg - er valt veel te ontdekken en te bewonderen.

En dan heb ik nog niet verteld over de geweldige natuur, de vele bloemen, de kleurenpracht in het Heempark van Frater Deltour.

Maar waar we ook gaan, steeds zullen de Tongelreep en de Dommel het rode lint vormen van deze wandeling.

Laat je verrassen.


Kenmerken
Startpunt: Endhoven
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.407300 E5.481417
Afstanden: 17, 9, 8, 6 km
Type: Cultuur, Park, Rivier, Stad
Begaanbaar: Goed
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Bij start en halverwege
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een bijzondere GPS wandeling van 17 kilometer door Eindhoven over goed begaanbare paden.
Lengte: 17 km, op diverse plaatsen is inkorten goed mogelijk.

Voor diegenen die 17 kilometer te lang vinden zijn er ook kortere routes beschikbaar van 6, 8 en 9 kilometer.

De weg bestaat uit zandpaden en zandwegen. Deels verhard.

Onderweg is een beperkte horecagelegenheid.

De route kan in omgekeerde richting worden gevolgd.

Van deze wandeling is alleen een Track beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWe parkeren de auto op de ventweg tegenover de inrit naar motel De Valk. Het is niet netjes om het parkeerterrein van Van der Valk daarvoor te gebruiken.

Daarna steken we de weg over en gaan achter het restaurant door tot aan het riviertje de Tongelreep.

Over de brug rechts over het smalle paadje langs het prachtige water.

Tongelreep
De Tongelreep ontspringt in België. Zowel de Dommel als de Tongelreep zijn zogenaamde laaglandbeken.

Een laaglandbeek is een beek die door vlak land loopt. De tegenhanger van de laaglandbeek is de bergbeek die veel sneller stroomt door het grotere verval.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe Tongelreep stroomt onder meer langs de Achelse Kluis, het Leenderbos, de Valkenhorst met de visvijvers, en de Genneper Parken.

Beekfauna
In beken komen allerlei diersoorten voor Vele zijn niet met het blote oog waarneembaar Deze diersoorten vallen onder de microfauna.

Onder macrofauna vallen alle waterdiertjes die kleiner zijn dan vissen maar wel met het blote oog waarneembaar.

In de Dommel en Tongelreep zijn in 1992 16 verschillende vissoorten aangetroffen, waaronder bermpje, riviergondel, serpeling en winde.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBuitenbochten en binnenbochten van een beek
Het kenmerk van beken is stroming. Levensgemeenschappen die in beken thuishoren zijn daarom aangepast aan de snelle stroming van het water.

In natuurlijke beken komen echter eveneens gedeelten voor waar het water bijna stilstaat, met name in de binnenbochten van de meanderende beek. Daar leven dan ook andere planten- en diersoorten dan in de buitenbochten.

Beekflora
In Genneper Parken komen met name plantensoorten van ontgonnen bos en heide voor Bosanemoon en bosaardbei laten de rijkdom van enkele bosjes zien.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn de beekdalen komen weer andere plantensoorten voor zoals vlottende waterranonkel, ereprijs, bittere veldkers en kruipend zenegroen.

Als we weer bij het volgende bruggetje omhoog gaan, gaan we naar links.

Later zullen we hier terugkeren, maar nu maken we een ommetje van drie kilometer. Helaas is het traject over de golfbaan afgesloten, maar dat brengt ons wel weer langs de Leemerhoef, de vernieuwde snelweg en, om de golfbaan heen, langs de High-Tech Campus.

Het is hoofdzakelijk een (breed) fietspad, dat als we voorbij de parkeerplaatsen bij de sportvelden zijn, keren we binnendoor door het bos terug naar deze brug.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe Leemerhoef - te bereiken onder het viaduct door, meteen links - is een alternatieve Pauzeplaats voor diegenen, die bij het Van Abbe Museum zijn gestart.

Leemer Hoef 
De Leemer Hoef, destijds rond 1835 als De Leemerhoef geschreven, werd gebouwd door Jhr. Mr. Michael Alexander Joseph Van Der Beken Pasteel, Heer van Aalst.

Hij liet de boerderij bouwen op een plaats waar eerder leemputten werden gegraven waarvan, langs de rijksweg naar Aalst, stenen werden gebakken. Vandaar de naam.

Goed. We zijn terug bij het bruggetje. Vóór het riviertje gaan we links over het zandpaadje. Langs de Tongelreep. Wat een rust!

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWat een schitterend stukje is dit. Het is nauwelijks voor te stellen, dat links en rechts op enige afstand achter het groen het stadion van EVV Eindhoven staat, de IJsbaan, het Nationaal Zwemcentrum Tongelreep en het zwemparadijs de Tongelreep ligt. Die laatste zien we later terug.

IJssportcentrum
In de wintermaanden ligt hier 8400 m2 ijs op drie banen: ijshockeybaan, trainingsbaan en 400-meterbaan. Iedere vrijdag is er een van de grootste ijsdisco's van Nederland.

EVV Stadion Jan Louwers
De thuisbasis van EVV FC Eindhoven. In 1934 zijn hier voor het eerst sportvelden aangelegd, die uiteindelijk leiden tot het naar Jan Louwers genoemde stadion met 5000 zitplaatsen. Noud van Melis, Frans Tabak en Dick Snoek zijn de van deze club afkomstige internationals.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSJan Louwers speelde de sterren van de hemel toen Eindhoven kampioen werd in 1954. Hij speelde later ook drie jaar voor PSV, waarmee hij in 1963 landskampioen werd.

Hierna vertrekt Louwers naar Roda JC. In 1967 stopte Louwers met voetballen en ging het zakenleven in, in de horeca en een succesvolle groothandel. In 1997 werd het stadion van FC Eindhoven omgedoopt in het Jan Louwers Stadion.

Nationaal Zwemcentrum Tongelreep
Met een 10-baans 50 meterbad, een 8-baans 25 meter springbassin en 3000 zitplaatsen een uniek centrum in Nederland. Voorzien van modernste onderwatercamera's voor trainingsdoeleinden.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet hele centrum Tongelreep bevat 12.500 m3 water.

We komen uit op het parkeerterrein bij de IJsbaan. We lopen even naar rechts naar de rivier, waar enigszins verscholen een verticale zandvang ligt.

Daarna steken we over en volgen een weg tussen de historische weilanden en akkers door tot bij het MEC en de Genneper watermolen.

Het eerste riviertje is de Trompetterloop, met daarachter links het Heempark Frater Simon Deltour en rechts het Milieu Educatie Centrum MEC. Dan volgt de Genneper Watermolen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDiepe Zandvang
Een zandvang is een diep uitgegraven of beter, uitgezogen verbreding van de beek. Door de ruimte, die het water krijgt, gaat het langzamer stromen en bezinkt het meegevoerde zand.

Op deze manier wordt voorkomen dat de Tongelreep midden in de stad dichtslibt. Hier zien we een verticale bak, als zandvang die diep in de rivier ligt.

Klimopboom
Midden in de wei staat hier een hele interessante boom. Het is een boom, die helemaal overwoekerd is door een klimop. Kijk eens hoe mooi de stam geworden is.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSKarrenpaden
Oude karrenpaden zijn vaak te herkennen aan de ingesleten sporen van de karren- wielen met daartussen een hoger gedeelte. 0p de plaatsen waar gelopen en gereden wordt groeien andere planten dan in de berm waar planten meer kans krijgen.

Houtsingels
In het verleden werden houtsingels geplaatst om perceelsgrenzen aan te geven. Ze waren samengesteld uit veel voorkomende inheemse soorten hout zoals els, eik en meidoorn. Houtsingels vormen een natuurlijke afrastering en zijn bovendien uitstekende verblijfplaatsen voor zoogdieren, vogels en insecten.

Vruchtwisseling
De akkers van de ecologische boerderij worden ieder jaar met andere gewassen ingezaaid. Dit noemt men ook wel vruchtwisseling. Doel hiervan is het voorkomen van insectenplagen en plantenziekten.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSPlas-dras
De natte stukken grond in Genneper Parken noemen we plas-dras. Dit is een afkorting van 'plassen' en 'drassig'. Het stuk dat u hier ziet is van nature nat.

Op andere plaatsen in het gebied zijn nieuwe stukken plas-dras aangelegd door het afgraven van grond. Natte stukken natuur trekken speciale planten- en diersoorten. Diersoorten waarvan we hopen dat die zich in het gebied vestigen zijn; waterspitsmuis, blauwborst, boomkikker en diverse libellen.

Bolle akker
Deze akker ligt zichtbaar hoger dan de omringende grond. Vroeger werd de akker opgehoogd door een mengsel van plaggen en stalmest. Door de manier waarop de akker geploegd werd, in cirkels van buiten naar binnen, is de typische bolvorm ontstaan.

Ecologische Boerderij
In de historische Brabantse langgevelboerderij aan het Tongelreeppad is een ecologisch agrarisch bedrijf gevestigd, dat speciaal is ingericht voor bezoekers. Voor jonge bezoekers is er een speurtocht door de stal en over het erf van het bedrijf. Maar ook zonder speurtocht is van alles te beleven. Zo kunt u het melken van de koeien volgen, het maken van biologische kaas, de kippen en varkens zien rondscharrelen of zien hoe een kalfje voor het eerst op eigen benen staat.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVee
De ecologische boerderij, De Genneper Hoeve, beschikt over koeien, varkens en kippen. Van de melk afkomstig van de koeien wordt kaas gemaakt. Alle producten die van de boerderij komen zoals kaas en vlees hebben een SKAL-nummer en mogen het EGO-vignet dragen. Ieder jaar worden de stal en de bedrijfsvoering gecontroleerd.

Mest
Twee keer per jaar haalt de boer met een laadschop de potstal leeg. Nadat de inhoud op de mestplaat buiten is gecomposteerd, is deze rijp als meststof voor de akkers.

De overige mest in de stal schuift de boer via roosters in de vloer naar de gierkelder. Een mixer mengt de dunne en dikke mest, waarna deze in een giertank wordt gepompt en over het land verspreid. Alle mest afkomstig van de ecologische boerderij blijft in het gebied.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSKoeienputten
Verspreid over het landschap lagen vroeger koeienputten: laagten in een weiland waar de koeien konden drinken. Langzaam maar zeker verdwenen deze koeienputten.

Omdat deze puilen ook een belangrijke voortplantingsplaats waren voor kikkers en salamanders zijn op meerdere plaatsen in Genneper Parken grondwaterpoelen ofwel paddenpoelen gegraven.

Paddentunnels
Om te voorkomen dat tijdens de trek padden en salamanders worden doodgereden, zijn onder de Genneperweg twee paddentunnels aangelegd. Een tunnel is 50 cm breed en is afgedekt met roosters. Uit onderzoek is gebleken dat padden niet door gesloten duikers trekken. Kennelijk stellen zij het op prijs tijdens de trek de nachtelijke hemel te blijven zien.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWaterpoelen
In Genneper Parken zijn een aantal grondwaterpoelen gegraven. Deze poelen hebben een belangrijke functie als voortplantingsplaats voor amfibieën.

Daarnaast hebben deze poelen een belangrijke functie als drinkplaats voor grotere dieren, als overwinteringsplaats voor insecten en als voedselplaats voor verschillende vogels en zoogdieren. De aangelegde poelen hebben een onderlinge afstand van maximaal 300 meter.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVispassage Trompetterloop
De vispassage is bedoeld om dit gedeelte van de Dommel weer van de Noordzee tot diep in België onbelemmerd toegankelijk te maken voor vissen en andere waterdieren.

Voor de verdieping van de Trompetterloop was dit voor aan water gebonden dieren niet mogelijk, omdat deze vastliepen op de stuw bij de Genneper Watermolen.

Geniet even van dit mooie beeld, loop langs de watermolen en kijk even bij het MEC binnen, of loop door het Frater Simon Deltour park aan de overkant.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSMEC heeft in deze omgeving een natuurontwikkelingspad uitgezet voor de GPS. U kunt daar een GPS huren, waarna een interessante route en puzzeltocht is te maken met kinderen.

Een leerzame tocht, niet alleen qua natuur, maar ook een 'proefrit' met de GPS. Inlichtingen bij MEC.

MEC Milieu Educatie Centrum
De natuur van Genneper Parken, het Heempark Frater Simon Deltour en de ecologische boerderij zijn allemaal onderdeel van het Milieu Educatie Centrum.

Deze accommodaties hebben één ding gemeen: natuur en milieu staan centraal. In het gebouw van het Milieu Educatie Centrum zelf valt spelenderwijs veel te leren over natuur en milieu. Vooral voor kinderen is er van alles te beleven.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVoor deze jonge natuuronderzoekers is er een "kinderontdekhoek" en een tocht door het museum. In het Milieu Educatie Centrum is ook een natuurhistorisch museum ondergebracht met een grote collectie zeldzame vlinders, roofvogels, schelpen en bijzondere planten.

Verder kunt u er de permanente tentoonstelling bezoeken, waar u opeens oog in oog komt te staan met het skelet van een echte mammoet.

Ook zijn er jaarlijks een aantal wisselende tentoonstellingen. Meer informatie hierover vindt u op de evenementenkalender.

Het MEC werkt ook met GPS van Garmin. Als u het eens uit wilt proberen? Kijk maar eens op de website van het MEC.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHeempark Deltour
Tegenover het Milieu Educatie Centrum ligt het Heempark Frater Simon Deltour. Wandel eens door dit bijzondere stukje van Genneper Parken, waar maar liefst vijftien typische Brabantse landschappen bij elkaar liggen.

Eerst komt u door de instructietuin waar u gemakkelijk planten kunt opzoeken. Vervolgens loopt u door de landschappentuin, waar u op korte afstand van elkaar verschillende landschapstypen vindt.

Bezoekertjes tot 7 jaar kunnen met een klein boekje in de hand het park ontdekken. En heeft u vragen? Dan kunt u altijd bij een van de toezichthouders in het heempark terecht.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSStuw Genneper Watermolen
Bij de Genneper Watermolen staan twee stuwen die het water van de Dommel reguleren. Eén ervan is om het water op peil te houden voor de watermolen.

De andere stuw is aangebracht om extra stroming te creëren voor de jaarlijkse kanowedstrijden. Beiden zijn onneembare barrières voor doortrekkende waterdieren zoals bijvoorbeeld vissen.

Om het voor deze dieren toch mogelijk te maken langs de stuwen te komen is de Trompetterloop, een stroompje langs het Frater Simon Deltour Heempark, uitgediept en voorzien van een brede doorgang onder de Genneperweg door.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSGenneper Watermolen
Langs de Dommel stonden in de middeleeuwen veel watermolens. Veel van deze molens zijn verdwenen, maar de molen in Genneper Parken bestaat nog.

De 'watermolen van Gennep' wordt voor het eerst vermeld in 1249. De molen wordt dat jaar geschonken aan de abdij van Postel.

In 1582 wordt de molen door brand verwoest, maar in 1586 wordt deze weer opgebouwd. De molen is in 1998 voor het laatst gerestaureerd.

En zo gaan we over de stuw, achter de watermolen en het klooster langs. Via de tunnel onder de Rondweg door komen we in de overgang naar het park. De Dommel en de Tongelreep vloeien hier samen. 

Klooster Clarissen
Het Clarissenklooster voor nonnen die in volstrekte armoe leven.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDommel
De Dommel ontspringt in België ten zuiden van het dorp Peer. Op kaarten uit het midden van de 19e eeuw zijn in de Dommel duidelijk aan aantal meanders (bochten) te zien die in de loop der jaren zijn rechtgetrokken.

Rond 1880 zijn tussen de Belgische grens en 's Hertogenbos circa 100 meanders van de Dommel afgesneden. Het afsnijden van meanders is een van de maatregelen die genomen wordt om snel overvloedig regenwater af te voeren.

De Dommel ontspringt bij Peer op de Donderslagsche Heide net over de grens in België, stroomt bij Borkel en Schaft ons land binnen en verenigt zich in Den Bosch met de Aa tot de Dieze, en tenslotte met de Maas. Van bron tot monding bedraagt de lengte 95 km (waarvan 85 km in Nederland) en het verhang is 35 m. Vele beken monden er in uit, zoals Kleine Dommel of Rul, Tongelreep, Keersop en Essche Stroom, zodat het stroomgebied een groot deel van Midden- en Oost-Brabant beslaat. De Dommel is een zogenaamde traagstromende laaglandbeek.Door het geringe reliëf is de stroomsnelheid lager dan 0,5 m per seconde - twee dagen van bron tot monding.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSSinds 1863 beheert het waterschap De Dommel dit stroomgebied, dat jaarlijks 420 miljoen m3 regenwater en 90 m3 afvalwater van bevolking en industrie afvoert naar de Maas.

Tongelreep in Dommel
Hier stroomt de Tongelreep links in de Dommel, daarmee wordt het debiet van de Dommel met 20% verhoogd.

Als we nogmaals oversteken volgen we de Dommel. We moeten even om enkele gebouwen heen en zien dan het Van Abbe Museum liggen in volle glorie.

Het loont de moeite om over te steken en voorbij de nors kijkende Balzac van Rodin, het schitterende gebouw te bewonderen. Binnen is nog mooier en zeker bijzonder.... maar nu zijn we aan het wandelen. Een andere keer.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVan Abbe Museum
Het Van Abbemuseum is een van de belangrijkste musea voor moderne en hedendaagse kunst in Europa.

Sinds de opening in 1936 zijn vele spraakmakende tentoonstellingen georganiseerd en een uitgebreide, internationaal bekende collectie van ruim 2700 kunstwerken opgebouwd. Waaronder meesterwerken van de hand van Picasso, Chagall, El Lissitzky, Beuys, Weiner, Gordon en McCarthy.

Het museum werd gesticht door sigarenfabrikant Henri Jacob van Abbe , die zijn Amsterdamse afkomst nooit verloochende. De opmars van de Karel I-sigaren werd geleid vanuit een in de hoofdstedelijke kleuren geschilderd kantoor.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOp zaterdag 18 april 1936 werd op de voorpagina van het Eindhovensch Dagblad verslag gedaan van de opening die dag van het Stedelijk Van Abbe-Museum. Dat de schenker van het museum de Eindhovense sigarenfabrikant Henri van Abbe was, zal niemand zijn ontgaan.

Rechts onderaan de voorpagina van de krant stond een advertentie voor zijn sigarenmerk: 'Er is maar één Karel I'.

Nu zien we er Picasso, Chagall, Kandinsky, El Lissitzky, Theo van Doesburg, Mondriaan en Appel. Onlangs heeft een uitbreiding en verbouwing door Abel Cahen plaatsgevonden achter het oude gebouw van A.J. Kropholler.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe uitbreiding is duidelijk te herkennen aan de 26 m hoge grijze toren van vijf verdiepingen bekleed met grijze leisteen en de verbrede Dommel, zodat er een binnenwater gecreëerd is.

We keren terug aan de andere kant van de Dommel. Eindelijk kunnen w een stuk doorstappen. Natuurlijk is het park mooi.

Maar bij de monding van de Tongelreep houden we links aan en met een boog belanden we in het Stadswandelpark.

In het park staat een mooi paviljoen, waar het heerlijk rusten is.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet stadswandelpark is een grote samensmelting van kunst, natuur en historie. De Philips sterrenwacht, de van Doornes muziekkiosk, het radiomonument of de diverse kunstuitingen in het open parklandschap maken dit tot een boeiend stukje. Daarna mag je onder het tunneltje door.

Stadswandelpark Eindhoven
Dit prachtige park kent niet alleen een grote variatie aan bomen en planten, maar is ook een rustig wandelgebied met vele beelden en kunstwerken.

De VVV heeft er een speciaal informatieboekje over uitgegeven.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSZwemster van Nick Jonk
Deze zwemster uit 1978, kompleet met opspattend water is van Nic Jonk, bekend om de fraaie rond gestileerde vrouwenfiguur, gegoten in brons.

A.F. Philips Sterrenwacht
De sterrenkundevereniging is in 1935 opgericht en in 1936 al is de eerste steen van deze sterrenwacht gelegd door prins Bernhard. Het observatorium is ontworpen door L.C. Kalff en is nu een rijksmonument.

A.F Philips is een van de grondleggers van het Philips concern.

Wim van Doorne Muziekkiosk
De muziek kiosk is vernoemd naar Wim van Doorne, samen met Huub de grondlegger van DAF, van Doornes Automobiel Fabrieken. De plaquette met de beeltenis van Wim van Doorne is in 1990 door Jos Reniers gecreëerd.

Wim van Doorne is een van de grondleggers van het DAF concern (van Doornes Automobiel Fabriek).


Even Pauze?

Restaurant Stadspaviljoen PAUZE N51 25.674 E5 28.995


GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSRadio Monument van Albert Termote
In 1927 vond vanuit Eindhoven de eerste radioverbinding met Nederlands Indië plaats. Naar aanleiding daarvan werd dit beeld ontworpen door kunstenaar Albert Termote en samen met architect Dirk Roosenburg, bouwer van vele Philipsgebouwen, gebouwd. Het beeld werd in 1936 door prinses Juliana onthuld.

Na het tunneltje rechts richting HOME, Historisch Openlucht Museum Eindhoven. Zeker de moeite waard om eens meer tijd aan te besteden.

Voor nu gaan we over geweldige smalle paadjes om heet museum heen. En kijk maar eens om over het water van de brede zandvang, want dan zie je de middeleeuwse huizen spiegelen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSLangs de natte delen van de Tongelreep komen we weer bij de grote parkeerplaats. 

Historisch Openlucht Museum Eindhoven 
Het Historisch Openlucht Museum Eindhoven HOME bestaat uit het prehistorische dorpje Eversham en het middeleeuwse stadje Endehoven. Beiden zijn gebouwd naar voorbeeld van archeologische vondsten in de regio.

Bezoekers beleven in het museum het leven van onze verre voorouders! Een bezoekje meer dan waard. Wij hebben ook een leuke fotoserie in 2007 van het Historisch Openlucht Museum gemaakt.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBrede Zandvang
Een andere vorm van de zandvang, hier in de breedte aangelegd. Deze zandvang is een kunstmatige verbreding in de Tongelreep.

De zandvang is aangelegd om de stroomsnelheid van de Tongelreep te laten afnemen, zodat zwevende deeltjes (zand) bezinken voordat ze de stad bereiken. Hiermee wordt voorkomen dat de beek midden in de stad dicht slibt.

In 2005 is de zandvang, die bijna helemaal verland was, afgegraven, zodat deze zijn functie weer terugkreeg.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSGeriefhout(bosjes)
Geriefhoutbosjes werden vroeger door boeren aangeplant en leverden het hout voor de boerderij.

Het geriefhout werd gebruikt bij de bouw of verbouw van de boerderij maar ook als stookhout en grondstof voor gereedschappen.

De bosjes hebben nu een nieuwe functie gekregen als schuilplaats voor vogels en zoogdieren.

Bij de drukke weg links. Rechts zien we het waterparadijs van De Tongelreep, met daarachter, maar daar komen we niet, het grote wedstrijdbad van Pieter van den Hoogenband.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNee, wij kijken nog even naar de grote Waterbollen van Brabant Water.

Zwemparadijs Tongelreep N51 25.001 E5 28.651
Subtropisch golfslagbad, turbotol, spectaculaire waterattracties, turkse stoombaden, kinderbadjes, wirlpools, en adembenemende suisbuis. Waterpret dus. Goed voor 800 000 bezoekers per jaar.

Waterbollen Brabant Water
De bekende bollen van de architect Quist aan de Antoon Coolenlaan functioneren als een watertoren en regelen dus mede de waterdruk.

De hogedrukpompen pompen het water in de leidingen en zorgen ervoor dat het water uit de kraan de juiste druk heeft.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe bollen vangen de extra vraag tijdens de piekmomenten op. Op een normale dag vindt de grootste piek in de ochtend plaats als we met z'n allen gaan douchen.

In lange droge perioden vallen de piekmomenten 's avonds. Op de meeste plaatsen in Noord-Brabant zijn geen watertorens meer. Bijna overal zorgen alleen de pompen voor de juiste waterdruk.

En dan moeten we een stukje de wijk in. Voorzichtig oversteken bij de Aalsterweg en tussen het groen van de huizen komen we bij de Roosten.

Achter het voormalige Animali komen we langs het St Joris college. Iets verder gaan we door de poort van de Eikenburg en over het landgoed daaromheen verlaten we door een tourniquet de wandeling. Was dat mooi of niet?

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSEikenburg
Jonkheer van der Beken Pasteel (1789 - 1864) bouwde een landgoed op. Toen hij stierf in 1864 bleef het landgoed achter. Dat werd in 1894 verkocht aan de Broeders van Liefde.

Ook de Paters redemptoristen verkochten hier enkele boerderijen. Na 1895 werden enkele vleugels aan het hoofdgebouw toegevoegd voor een nieuw pensionaat. In 1923 volgde een Mariakapel, toegewijd aan OL vrouw van ltijddurende Bijstand.

In 1900 werd de naam gewijzigd in Eikenburg. Het ruiterstandbeeld van Sint Joris is in 1909 gemaakt door J.Custers. Sinds 2001 staat het complex van hoofdgebouw, kapel en Sint Jorisbeeld op de monumentenlijst als voorbeeld van een internaat in 1900.

Startpunt

 • 2800 Motel van der Valk N51 24.438 E5 28.885
 • 2800 Van Abbe Museum N51 26.043 E5 28.860
 • 2801 Motel van der Valk N51 24.438 E5 28.885
 • 2801 Zwembad Tongelreep N51 25.003 E5 28.575
 • 2802 Motel van der Valk N51 24.438 E5 28.885
 • 2802 Prehistorisch dorp N51 25.471 E5 28.589
 • 2803 Van Abbe Museum N51 26.043 E5 28.860
 • 2803 Zwembad Tongelreep N51 25.053 E5 28.571

Geraadpleegde websites:

POI's:

 • Tongelreep N51 24.459 E5 28.558
 • Beekfauna N51 24.459 E5 28.558
 • Buitenbochten en binnenbochten van een beek N51 24.459 E5 28.558
 • Beekflora N51 24.459 E5 28.558
 • Leemer Hoef N51 24.291 E5 28.441
 • IJssportcentrum N51 24.911 E5 28.380
 • EVV Stadion Jan Louwers N51 24.706 E5 28.756
 • Nationaal Zwemcentrum Tongelreep N51 24.814 E5 28.666
 • Diepe Zandvang N51 24.963 E5 28.574
 • Klimopboom. N51 25.132 E5 28.525
 • Karrenpaden N51 25.120 E5 28.522
 • Houtsingels N51 25.132 E5 28.420
 • Vruchtwisseling N51 25.164 E5 28.316
 • Plas-dras N51 25.189 E5 28.221
 • Bolle akker N51 25.111 E5 28.596
 • Ecologische Boerderij N51 25.230 E5 28.420
 • Vee N51 25.224 E5 28.536
 • Mest N51 25.218 E5 28.403
 • Koeienputten N51 25.225 E5 28.251
 • Paddentunnels N51 25.294 E5 28.362
 • Waterpoelen N51 25.311 E5 28.307
 • Vispassage Trompetterloop N51 25.350 E5 28.292
 • MEC Milieu Educatie Centrum N51 25.386 E5 28.248
 • Heempark Deltour N51 25.347 E5 28.227
 • Stuw Genneper Watermolen N51 25.357 E5 28.161
 • Genneper Watermolen N51 25.381 E5 28.209
 • Klooster Clarissen N51 25.456 E5 28.240
 • Dommel N51 25.491 E5 28.332
 • Tongelreep in Dommel N51 25.637 E5 28.546
 • Van Abbe Museum N51 26.064 E5 28.901
 • Stadswandelpark Eindhoven N51 25.512 E5 28.814
 • Zwemster van Nick Jonk N51 25.549 E5 28.821
 • AF Philips Sterrenwacht N51 25.559 E5 28.807
 • Wim van Doorne Muziekkiosk N51 25.696 E5 29.030
 • Restaurant Stadspaviljoen PAUZE N51 25.674 E5 28.995
 • Radio Monument van Albert Termote N51 25.622 E5 29.026
 • Historisch Openlucht Museum Eindhoven N51 25.373 E5 28.611
 • Brede Zandvang N51 25.339 E5 28.682
 • Geriefhout(bosjes) N51 25.235 E5 28.781
 • Waterbollen Brabant Water N51 24.994 E5 28.781
 • Zwemparadijs Tongelreep N51 25.001 E5 28.651
 • Eikenburg N51 24.537 E5 29.201 
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.