Egmond aan Zee

Korte beschrijving

We verblijven een weekje op de SVR camping "Als het Zomert" in Egmond aan den Hoef.  Een aanrader als u in dit gebied wilt verblijven. Helaas heeft de camping geen website maar ze zijn telefonisch bereikbaar via ( 072 ) 506 15 00. We hebben vanaf de camping een fraai stuk duinen en strand kunnen ontdekken.

Honden
Als u in bezit bent van een hond is het enigzins uitkijken. Op het strand mogen tussen 1 oktober en 1 mei de hond loslopen. Buiten deze periode mag uw hond niet op het strand komen tussen paal 25-27-29-33-38 en 40. Op de andere stranden mag de hond aangelijnd meegenomen worden na 19 uur s'avonds en voor 10 uur s'morgens. In de duinen zijn honden toegestaan tussen 1 april en 31 oktober en daarbuiten niet. Het is dus een hele klus om te achterhalen wanneer je nu wel en niet en waar wel en niet een hond welkom is.

Duinkaart
Helaas mag u niet zomaar de duinen in. U moet een duinkaart aanschaffen van 1,80 pp/per dag.

Wimmenummerduinen
Het kustdorp Egmond aan Zee is aan alle kanten ingesloten: aan de westkant door de Noordzee en aan de andere kanten door duinen. Aan het landschap is nog steeds te zien hoe de inwoners het duingebied eeuwenlang hebben gebruikt om te overleven.

Akkers
De heggen die ontstonden rondom het dorp ontstonden doordat de boeren zich moesten beschermen tegen het stuivende zand. Ze legden de zeereep vast door beplanting en daardoor groeide het zand in de hoogte steeds verder aan. Op de beschutte plaatsen in het zand werden akkertjes uitgegraven om een vlak stuk land te krijgen en dichter bij het grondwater te komen. Als mest gebruikten ze vaak afval van de zee: wier en zeesterren. Op veel van deze kleine akkertjes (ook wel duinlandjes genoemd) wordt nog steeds getuind, als ik dat tegenwoordig meer uit hobbyisme dan om te kunnen overleven.

Zeedorp
Lang geleden lieten de mensen in de omgeving van het dorp ook geiten graven. Deze werden elke dag verplaatst naar een andere grazige plek. Ook nu kun je ze nog steeds tegenkomen. De struiken in het duin werden gekapt en als brandhout verkocht aan de bakkers. Zo ontstond een landschap van open duinen met diep verscholen akkertjes, veel looppaadjes, kleine zandverstuivingen, en een zeer bloemrijke vegetatie. Dit landschap is typerend voor een zeedorp als Egmond aan Zee en de kenmerkende invloed van dorpsbewoners op het omringende duingebied. Vooral aan de noordkant van het dorp leeft deze historie nog volop en zijn de tuiners nog steeds actief in het duin.


Kenmerken
Startpunt: Egmond aan den Hoef, parkeerplaats Herenweg
Startlocatie: Noord-Holland , Nederland
Coördinaten N52.642601 E4.657066
Afstanden: 16, 11 km
Type: Bos, Cultuur, Duin, Open, Strand, Water, Zee
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Gedeeltelijk aangelijnd
Horeca: Halverwege
Gelopen op: 26-10-2015

Route informatie

Een GPS wandeling van 16 km bij Egmond aan Zee.
Er is een verkorting van 11 km beschikbaar, die gaat gedeeltelijk door een vogelbroedgebied en is niet toegankelijk tussen 1 maart en 1 juli.
De wandeling is goed begaanbaar.
Als u in bezit bent van een hond is het enigzins uitkijken. Op het strand mogen tussen 1 oktober en 1 mei de hond loslopen. Buiten deze periode mag uw hond niet op het strand komen tussen paal 25-27-29-33-38 en 40. Op de andere stranden mag de hond aangelijnd meegenomen worden na 19 uur s'avonds en voor 10 uur s'morgens. In de duinen zijn honden toegestaan tussen 1 april en 31 oktober en daarbuiten niet. Het is dus een hele klus om te achterhalen wanneer je nu wel en niet en waar wel en niet een hond welkom is.
Helaas mag u niet zomaar de duinen in. U moet een duinkaart aanschaffen van 1,80 pp/per dag.

Horeca komt u tegen langs het strand en in Egmond aan Zee.Langere beschrijving

GPSwalking.nlHerfstvakantie 2015 staan we op een kleine SVR camping "Als het Zomert" in Egmond aan den Hoef. Vanaf de camping kunnen we prima het duingebied rondom Egmond verkennen.

Een vakantie met de hond is een moeilijk gebeuren in de duinen en aan het strand. In sommige gedeelte van het jaar is de hond niet welkom in de duinen en op andere momenten niet op het strand. Even googlen voordat u op pad gaat.

Honden
Als u in bezit bent van een hond is het enigzins uitkijken. Op het strand mogen tussen 1 oktober en 1 mei de hond loslopen. Buiten deze periode mag uw hond niet op het strand komen tussen paal 25-27-29-33-38 en 40. Op de andere stranden mag de hond aangelijnd meegenomen worden na 19 uur 's avonds en voor 10 uur 's morgens. In de duinen zijn honden toegestaan tussen 1 april en 31 oktober en daarbuiten niet. Het is dus een hele klus om te achterhalen wanneer je nu wel en niet en waar wel en niet een hond welkom is. 

DGPSwalking.nluinkaart
Helaas mag u niet zomaar de duinen in. U moet een duinkaart aanschaffen van 1,80 pp/per dag (2015). Hiervoor staan bij de parkeerplaatsen groene palen waar u kunt pinnen.

Wimmenum
Wimmenum is een kleine nederzetting met agrarische bedrijven langs de Herenweg en Nattelaan en was tot 1859 een eigen gemeente. Het dorp had veel te lijden van de zandverstuivingen tussen de twaalfde- en achtiende eeuw.

In de binnenduinrand werden vanaf de zeventiende eeuw diverse buitenplaatsen aangelegd. Schuylenburg bij Wimmenum is nog de meest herkenbare buitenplaats. Maar ook Waterrijk en Vredensteijn, namen die nu aan boerderijen gegeven zijn, verwijzen naar buitenplaatsen die hier eerder gelegen hebben.

GPSwalking.nlDe strandvlakten die veel lager waren dan de strandwallen zijn eeuwenlang gebruikt als gezamenlijke weidegrond voor het vee, dat de mest moest leveren voor het werkbaar maken van de zandige akkers. Een bijzonder landschap in dit kader is het mientenlandschap, dat bestaat uit binnen-duingraslanden op de lagere duinen.

Het woord 'mient' betekent 'gemeenschappelijke weidegrond'. Enkele bollenpercelen worden weer teruggegeven aan de natuur. De nieuwe inrichting wordt met name afgestemd op de duinhagedis, waarvan het leefgebied op deze manier wordt vergroot.

GPSwalking.nlWimmenummerduinen
Het kustdorp Egmond aan Zee is aan alle kanten ingesloten: aan de westkant door de Noordzee en aan de andere kanten door duinen. Aan het landschap is nog steeds te zien hoe de inwoners het duingebied eeuwenlang hebben gebruikt om te overleven.

Akkers
De heggen die ontstonden rondom het dorp ontstonden doordat de boeren zich moesten beschermen tegen het stuivende zand. Ze legden de zeereep vast door beplanting en daardoor groeide het zand in de hoogte steeds verder aan. Op de beschutte plaatsen in het zand werden akkertjes uitgegraven om een vlak stuk land te krijgen en dichter bij het grondwater te komen.

GPSwalking.nlAls mest gebruikten ze vaak afval van de zee: wier en zeesterren. Op veel van deze kleine akkertjes (ook wel duinlandjes genoemd) wordt nog steeds getuind, als ik dat tegenwoordig meer uit hobbyisme dan om te kunnen overleven.

Zeedorp
Lang geleden lieten de mensen in de omgeving van het dorp ook geiten graven. Deze werden elke dag verplaatst naar een andere grazige plek. Ook nu kun je ze nog steeds tegenkomen. De struiken in het duin werden gekapt en als brandhout verkocht aan de bakkers. Zo ontstond een landschap van open duinen met diep verscholen akkertjes, veel looppaadjes, kleine zandverstuivingen, en een zeer bloemrijke vegetatie.

DGPSwalking.nlit landschap is typerend voor een zeedorp als Egmond aan Zee en de kenmerkende invloed van dorpsbewoners op het omringende duingebied. Vooral aan de noordkant van het dorp leeft deze historie nog volop en zijn de tuiners nog steeds actief in het duin.

Het lijkt druk aan het strand. Maar als je hier loopt kun je heerlijk uitwaaien en heb je meer dan voldoende ruimte. Er zijn veel vogels te spotten. En met een zware telelens op de camera is het een feest om hier te kunnen knippen. De één naar de andere vogel wordt op de plaat gezet en thuis maken we de keuze om de mooiste foto's over te houden.

GPSwalking.nlTerwijl wij vogels aan het spotten zijn kan onze hond Pecas lekker rondrennen over het strand. En zo heeft iedereen een prima dag.

Over PWN
PWN zorgt, nu en in de toekomst, voor de continue beschikbaarheid van zuiver drinkwater en waardevolle natuur voor de Noord-Hollandse samenleving.

Waterwinning
PWN levert via ruim 760.000 aansluitingen drinkwater aan particulieren, bedrijven en instellingen in de provincie Noord-Holland. Onze anderhalf miljoen klanten gebruiken jaarlijks zo'n 106 miljard liter drinkwater. Wij zuiveren oppervlaktewater tot drinkwater, in Andijk, Heemskerk en in het duingebied.

GPSwalking.nlBovendien delen wij onze kennis en expertise met lokale experts in het buitenland. PWN werkt mee aan de ontwikkeling van betrouwbaar water waar dit hard nodig is.

Natuurbeheer
PWN beheert in opdracht van de provincie ruim 7.300 hectare aan natuurgebieden tussen Zandvoort en Bergen. De Kennemerduinen en het Noordhollands Duinreservaat genieten bescherming als Natura 2000-gebied. De gebieden krijgen ca. zes miljoen keer per jaar bezoek.

GPSwalking.nlPWN: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer
PWN staat als belangrijke maatschappelijke onderneming in goede verbinding met haar klanten, partners, medewerkers en stakeholders. Om het vertrouwen van al deze partijen te ondersteunen kiezen we ervoor de natuurgebieden en de bedrijfsterreinen te beheren volgens de normen van Barometer Duurzaam Terreinbeheer (niveau Goud). Deze worden beheerd door de Stichting Milieukeur. Deze normen gelden voor onze eigen werkzaamheden maar ook voor opdrachten die we aan aannemers geven. In het kort betekent dit dat PWN o.a.:   

 • bij het beheer van het natuurgebied en bij het onderhoud van onze verharde bedrijfs- en parkeerterreinen geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt, maar alternatieve, milieuvriendelijke methoden.
 • voldoet aan de eisen gesteld aan groenrestproducten zoals houtsnippers en maaisel, aan natuurbeheer, houtproducten en verhardingen, brandstoffen en smeermiddelen van machines en voertuigen.

GPSwalking.nlOver het strand lopen we naar Egmond aan Zee waar we even een terras bezoeken voor een kopje koffie en een stukje appelgebak. De mussen wachen geduldig op de kruimels die we overlaten.

Egmond aan Zee
Egmond aan Zee is een badplaats in de gemeente Bergen in de Nederlandse provincie Noord-Holland. In de volksmond wordt de plaats ook Derp (of in hoofdletters DERP) genoemd. Het dialect dat er gesproken wordt ook het Derpers genoemd, wat tot het dialect West-Fries wordt gerekend, maar tot de meest afwijkende van de subdialecten behoort.

GPSwalking.nlEgmond aan Zee was tot 1 juli 1978 een zelfstandige gemeente en is op die datum met de gemeente Egmond-Binnen samengevoegd tot Egmond. Sinds 1 januari 2001 is de gemeente Egmond gefuseerd met de gemeenten Schoorl en Bergen tot de gemeente Bergen.

In het jaar 977 zou achter de duinen het dorp Egmond aan Zee zijn ontstaan. Het verhaal wil dat ene Walgerus, een herenboer uit Egmond-Binnen tien huizen zou hebben gebouwd voor een aantal arme gezinnen. Deze mochten er voor niets wonen en hadden recht om in zee te vissen op voorwaarde dat ze wel aan de abdij in Egmond-Binnen tien procent van hun visvangst zouden afstaan. Ook zou hij het kerkje hebben gesticht wat nu de huidige Oud-Katholieke St. Agnes kerk is. Het kerkje zou hij ter ere van de Heilige Agnes hebben gebouwd.

GPSwalking.nlEgmond aan Zee ontwikkelde zich daarna tot een echt vissersdorp. Omstreeks het jaar 1400 ontstond er de zogenaamde Pinck, een platbodem vaartuigje van ongeveer 5,5 bij 2,5 meter. Het scheepje was overnaads gebouwd met een geheel platte bodem, zodat het op rollen vanaf de schuitenschuur naar het strand vervoerd kon worden.

Door erosie van de kust verdwenen bij de Allerheiligenvloed op 1 november 1570 vijftig huizen van Egmond aan Zee in de zee. Bij de Kerststorm in november 1741 werden 36 huizen en de kerk met toren door de zee opgeslokt.


GPSwalking.nlJaepie-Jaepie
Jacob Glas (1832-1910) in Egmnond beter bekend als Jaepie-Jaepie is een van de belangrijkste manne van het Egmondse Reddingstation geweest. Vanaf 1860 heeft hij eerst als roeier, later als bootsman, met primitieve middelen van toen, maar liefst 170 mensenlevens gered. Daarbij werd gebruik gemaakt van de Egmondse reddingsboot die over het strand het water werd ingetrokken met paarden. Getooid met zijn karakteristieke kurken zwemvest en touwen trok hij samen met andere roeiers en helpers altijd weer onverschrokken de zee op om deze zware taak uit te voeren.

Tijdens zijn 44-jarig dienstverband bij de toenmalige Noord- en Zuid Hollandse Redding-Maatschappij werd Jaepie-Jaepie enkele malen onderscheiden voor gevaarlijke reddingen. Tot 1 januari 1904 heeft hij als bootsman dienst gedaan. Op 5 oktober 1910 overleed Jaepie-Jaepie.

Het standbeeld van Jeapie-Jeapie staat symbolisch voor alle Egmonds redders op zee, die zich jarenlang hebben ingezet om mensenlevens te redden. Het bronzen beeld werd gemaakt van kunstenaars Ad Janssen uit Blerick. Bij het gieten is 400 kilo brons gebruikt. Het beeld kon worden gerealiseerd door particuliere schenking en fondsenwerving onder Egmonders. Ook heeft de gemeente Egmond een bijdrage geleverd. Na de onthulling op 23 juli is het beeld door de Stichting Jaepie-Jaepie en gemeente Egmond overgedragen.


GPSwalking.nlRoeireddingsboot
Voor dit beeld "de roeireddingsboot in de branding" heeft de Egmondse boot nr. 5, die hier in het museum staat model gestaan. De toenmalige NZHRM nu KNRM, Koningklijke Nederlandse bestaat sinds 1824.

Deze boot van de Noord en Zuid Hollandse Redding Maatschappij voer van 1912 tot 1939 vele malen uit. Dit beeld, ter herinnering aan boten die vele schipbreukelingen hebben gered, is gemaakt door Louk van Meursen en is geplaatst op 2 december 2004 en onthuld door de wethouders Trap en Zwakman van de gemeente Bergen.

GPSwalking.nlVuurtoren J.C.J. van Speijk
De vuurtoren J.C.J. van Speijk is een vuurtoren aan de Noordzeekust, bij Egmond aan Zee. De J.C.J. van Speijk is een van de oudste, nog actieve vuurtorens van Nederland. De voet van de vuurtoren vormt een imposante graftombe die herinnert aan luitenant-ter-zee Jan van Speijk.

De zee bij Egmond kon, en kan nog steeds, zeer verraderlijk zijn. Daarom werden er in 1833 twee vuurtorens gebouwd. Na de aanleg van het Noordzeekanaal in 1876 en de bouw van de twee vuurtorens in IJmuiden, werden de torens in Egmond, om verwarring te voorkomen, voorzien van rode ruiten, zodat het uitgestraalde licht in kleur kon worden onderscheiden van dat van IJmuiden. In 1891 werd de vuurtoren J.C.J. van Speijk voorzien van een draailicht. De zuidertoren werd in datzelfde jaar gedoofd.

In 1922 werd het lichthuis verbouwd omdat de toren elektrisch licht kreeg. De balustrade is toen in beton gegoten. In 1967 werd het wachtlokaal gebouwd.

De noordzijde van het licht is rood van kleur om te waarschuwen voor gevaarlijke ondieptes ten noorden van Egmond. Zodra schepen uit deze gevarenzone komen wordt het licht weer wit. De zuidelijke toren, op het Torensduin, is in 1891 gedoofd en in 1915 afgebroken. De noordelijke toren staat er nog steeds en is een rijksmonument.

GPSwalking.nlVan Speijkmonument
Deze vuurtoren werd in 1834 uitgekozen als J.C.J van Speijkmonument, ter nagedachtenis aan luitenant-ter-zee Van Speijk, die liever de lucht in vloog dan zijn schip over te geven aan de Belgische vijand. Hij stak de voorraad kruit aan boord aan op 5 februari 1831. Behalve Van Speijk, vonden ook 25 andere bemanningsleden en een aantal Belgen de dood bij de ontploffing.

De vuurtoren werd bekostigd met de opbrengst van de veiling van relikwieën en overblijfselen van de kanonneerboot en persoonlijke eigendommen van de bemanning. Het Rijksmuseum van Amsterdam kocht een deel van de bebloede scheepsjas van Van Speijk en zijn mes. Het monument is ontworpen door J.D. Zocher en gebouwd door J. Bos. Het gebruikte materiaal is natuursteen.

GPSwalking.nlDaarbij is het niet gebleven in de verering van Jan van Speijk. Bij Koninklijk Besluit is namelijk vastgelegd dat een van de schepen van de Nederlandse vloot de naam 'Van Speijk' zal dragen. De huidige 'Zr. Ms. Van Speijk' (F828) is een multi-purpose fregat van de Karel Doormanklasse en kwam in 1995 in de vaart.

Hedendaagse functie
Door de komst van satellietnavigatie doofden vanaf 1980 vele vuurtorens en alle lichtschepen hun lichten. De digitale taken van de kustwacht bij Egmond werden door een centrale, landelijke kustwacht overgenomen. Na een reorganisatie konden de verkeerscentrales in Den Helder en IJmuiden met radar de hele kust van Noord-Holland bestrijken, waardoor visuele waarneming overbodig werd.

GPSwalking.nlBert de Boer, die in 1978 als lichtwachter in dienst gekomen was, werd objectbeheerder tot 1990. Na 1990 is de vuurtoren niet meer bemand maar wel nog steeds actief.

De toren wordt nog steeds gebruikt als herkenningspunt en controle voor de plaatsbepaling apparatuur aan boord van schepen en is zeker voor de recreatievaart, die vaak zonder ultramodern navigatiesysteem werkt, onmisbaar.

De KNRM gebruikt de vuurtoren bij reddingacties en oefeningen. Rijkswaterstaat kan met de op de toren geplaatste camera’s de effecten van golven, getij en zandsuppleties voor de kust in de gaten houden.

GPSwalking.nlWe verlaten het strand om door de duinen naar de parkeerplaats terug te lopen. We slingeren daarbij door een groot volkstuintjes complex.

Duinen bij Egmond
Dat de duinen vroeger gebruikt werden, is zeker te zien in "de Egmonden": Egmond aan Zee, Egmond aan den Hoef en Egmond Binnen. Dankzij de bewoners wordt het duinterrein bij Egmond Binnen nog altijd gekenmerkt door een redelijk ongeschonden binnenduinrand met lage duintjes.

Bijna overal in Nederland is dit zogenaamde "Mientenlandschap" omgezet in bloembollenakkers, maar de Egmonders begrazen deze gronden al eeuwenlang met koeien. Hierdoor is het landschap open gebleven.

GPSwalking.nlPoelen
Dankzij de combinatie van eeuwenlange begrazing en kalkrijk water zijn deze graslanden in de binnenduinrand erg bloemrijk. In juli zien ze rood en geel van planten zoals de grote ratelaar en rietorchis.

Net voor de parkeerplaats komen een stukje geschiedenis tegen.

Atlantikwall
U staat hier bij restanten van de Atlantikwall, gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Atlantikwall was een 5000 kilometer lange verdedigingslinie die van noord Noorwegen tot de Spaanse grens reikte. Nazi-Duitsland heeft deze verdedigingslinie aangelegd ter voorkoming van een geallieerde invasie. Hij bestond onder andere uit bunkercomplexen, tankmuren, tankgrachten, mijnenvelden enzovoort.

GPSwalking.nlDrakentanden
Hier ziet u zogenaamde "hockerhindernisse" in de volksmond drakentanden genaamd. Deze drakentanden stonden in lange rijen opgesteld op strategische plaatsen.

Ze waren bedoeld om pantservoertuigen tegen te houden en werden toegepast op terreinsoorten waar door de aard van het terrein geen tankgracht gegraven kon worden. Dit is een klein restant, het complex liep oorspronkelijk honderden meters door.

GPSwalking.nlNutteloos
Het meeste werd na de oorlog gesloopt omdat het in de weg stond en men niet meer aan die nare tijd herrinnerd wilde worden. De geallieerde invasie vond uiteindelijk in 1944 in Normandië (Frankrijk) plaats en heeft zeer veel levens gekost. Het grootste deel van de bouw van de Atlantikwall bleek achteraf nutteloos.

Als echte Brabanders is de zee ver weg. Daarom genieten we van elke strandwandeling die we, ver van huis, mogen meemaken. De prachtige vergezichten, de ruige zee, het vele zand, grote grazers, paarden, de vogels, de duinen. Er is zoveel te beleven aan het strand.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • AtlanticWall N52.6288 E4.6500
 • Bergen aan Zee N52.6589 E4.6324
 • Egmond aan Zee N52.6207 E4.6231
 • Jan Van Speijk vuurtoren N52.6190 E4.6216
 • Jeapie-Jeapie N52.6176 E4.6208
 • Noordzee N52.6412 E4.6207
 • Reddingsboot N52.6192 E4.6209
 • Start/finish/parkeerplaats N52.6426 E4.6570
 • Strand N52.6357 E4.6233
 • Uitzichtspunt N52.6214 E4.6210
 • Vogelbroedplaats (1 mrt - 1 juli) N52.6297 E4.6438
 • Wimmenummerduinen N52.6424 E4.6445
 • Zeeaquarium N52.6604 E4.6292
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.